Brukerhåndbok Direkte remittering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Direkte remittering"

Transkript

1 Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23

2 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING HVORFOR DIREKTE REMITTERING FORDELER FOR BEDRIFTER TJENESTEN KORT BESKREVET DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK RUTINEN BESKREVET I DETALJ OVERFØRING AV KUNDEIDENTIFIKASJON (KID) FORFALLSREGISTER I NETS AVTALE Avtale om bruk av direkte remittering MELDING OM KREDITERING TIL BETALINGSMOTTAKER Melding om kreditering fra Nets Blankettens utforming Forsendelse fra Nets TEKST PÅ KONTOUTSKRIFT TIL MOTTAKER GIRO UTBETALING DIREKTE REMITTERING MED INFORMASJON OM INNBETALING KORREKSJONER/SLETTINGER AVREGNING/DEKNINGSKONTROLL AVREGNET FEIL OPPDRAG KONTERINGSDATA OPPSUMMERING FREMGANGSMÅTE VED OPPSTART EGENUTVIKLET REGNSKAPSSYSTEM TEST AV SYSTEMSPESIFIKASJON KVITTERINGSLISTER EKSEMPEL PÅ KVITTERINGSLISTER ANBEFALT BEHANDLING AV KVITTERINGSLISTER HOS BETALER RUTINEN I DRIFT DATAKOMMUNIKASJON MELLOM DATAAVSENDER/BETALER OG NETS INNLEVERINGSFRISTER AV DATA MOTTAKSKONTROLL AV FILFORSENDELSER KONTROLL AV MOTTATTE FORSENDELSER I NETS KONTERINGSDATA TIL BETALER AVSTEMMINGSKONTROLLER HOS BETALER FAKTURERING AV DIREKTE REMITTERING ENDRINGSLOGG Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 2-23

3 1 Dette er Direkte remittering 1.1 Hvorfor Direkte remittering De fleste lønns- og regnskapsprogrammer er tilrettelagt for direkte remittering, slik at tjenesten i de fleste tilfeller kan tas i bruk med minimale tilpasninger. Tjenesten er tilpasset kunder som ønsker en effektiv løsning for masseutbetaling og som ønsker å være bankuavhengig Ved bruk av direkte remittering slipper bedriften manuelt arbeid med utbetaling av lønn og fakturaer. 1.2 Fordeler for bedrifter Ved bruk av direkte remittering slipper bedriften manuelt arbeid med utbetaling av lønn og fakturaer. Bedriften får optimal likviditetsstyring i og med at alle utbetalinger blir gjennomført på utbetalingsdato uten rentetap ved for tidlig eller for sen betaling. Hvis bedriften har mange fakturaer, og eventuelle kreditnota fra samme mottaker, så kan disse sendes i samlesum. Dette innebærer ytterligere besparelser av transaksjonskostnadene. 1.3 Tjenesten kort beskrevet Direkte remittering er en elektronisk utbetalingstjeneste. Når bedriften registrerer inngående fakturaer og foretar lønnsutbetalinger, sendes betalingstransaksjonene til Nets på en fil, Betalingstransaksjonen kan sendes med eller uten melding ut i fra ulike transaksjonstyper. Det er mulig å sende filen direkte til Nets, via annen datasentral eller via banken. Ved mottak i Nets vil betalingstransaksjonene bli lagt på et forfallsregister frem til utbetalingsdato, maksimum 12 måneder frem i tid. Om ønskelig kan en oversikt over de avregnede transaksjonene bli sendt bedriften som konteringsdata, slik at reskontroen kan oppdateres automatisk. Før tjenesten kan tas i bruk må det opprettes en avtale mellom bedriften og banken. Avtalen sendes Nets for registrering. 1.4 Definisjoner av viktige uttrykk Avtale-ID - En identifikasjon av betalers avtale i Nets. Det kan opprettes flere avtaler på samme oppdragskonto. Nets behandlingsdato - Dato for behandling i Nets (Nets-dato). Deloppdrag - Transaksjoner i et oppdrag som har samme utbetalingsdato DistributørID - ID som oppgis i filnavnet fra en dataavsender. Eks. filer som sendes via bankens bedriftsnettbank Egenreferanse - Betalers referanse/identifikasjon av transaksjon/betalingsmottaker Hvis feltet er utfylt, vil egenreferansen fremkomme på konteringsdata. Format - Oppbygging av recordene. Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 3-23

4 Forsendelse - En datafil som sendes til/fra Nets.. Forsendelsen åpner med en startrecord for forsendelse og avsluttes med en sluttrecord for forsendelse. Forsendelsesnr - Nummerering av forsendelser fra dataavsender. Unikt innen 14 dager. Fremmedreferanse - Betalers referanse/identifikasjon av transaksjonen. Hvis feltet er utfylt, vil fremmedreferansen fremkomme på kontoutskriften til betalingsmottaker. Kunde-ID - Organisasjonsnummer, alternativt et unikt løpenummer tildelt av Nets. Kundeenhet-ID/ - Avsender av data for en eller flere avtaler. Dataavsender/filavsender Dataavsender kan være avtalekunden selv, eller f. eks. en datasentral. Kundeenhet-ID/ - Mottaker av konteringsdata fra Nets. datamottaker Datamottaker kan være avtalekunden selv, eller f. eks. en datasentral. Kundeenhet-ID/ - Mottaker av listemateriell fra Nets. listemottaker Listemottaker kan være avtalekunden selv, eller f.eks. et regnskapskontor. Layout - Organisering av feltene i recorden. Oppdrag - Transaksjoner vedrørende en og samme avtale-id. Oppdragskonto - Den konto som skal belastes for summen av utbetalinger. Oppdragsnr. - Fortløpende nummerering av oppdrag pr avtale-id. Oppgis av dataavsender. Unikt pr. 12 måneder + 1 dag. Transaksjon - En enkelt postering på en bankkonto. Transaksjonsnr - Fortløpende nummerering av transaksjonene i oppdraget. Oppgis av dataavsender. Transaksjonstype - Kode som angir hvordan Nets behandler transaksjonene. Utbetalingsdato - Den dato betalingsmottaker skal kunne disponere pengene. Denne dato skal betaler oppgi i den enkelte transaksjonsrecorden. Dersom utbetalingsdato faller på lørdag/søndag eller bevegelig helligdag, må betaler oppgi siste virkedagen før, som utbetalingsdato. Hvis ikke vil Nets benytte etterfølgende virkedag som utbetalingsdato. Filavsender - Filavsender (distributørid)er den som kan sende filer på vegne av seg selv eller mot eksterne avtalekunder/oppdragskonto Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 4-23

5 1.5 Rutinen beskrevet i detalj 1. Betaler/dataavsender sender data til Nets. 2. Nets kontrollerer mottatte filer med oppdrag og sender kvitteringslister for innleste forsendelser til dataavsender, eventuelle feil i oppdrag rapporteres til listemottaker. 3. Transaksjonene oppdateres på forfallsregister i Nets 4. På forfallsdato blir oppdraget med transaksjoner sendt til banken for dekningskontroll 5. Eventuelle oppdrag som avvises av banken i dekningskontroll rapporteres på kvittering L1002 og sendes til listemottaker 6. Transaksjonene sendes til avregning alternativt sendes a) melding om kreditering sendes til mottaker b) Giro utbetaling sendes til mottaker 7. Konteringsdata for bokføring av betalers bankkonto og godskrift av betalingsmottakers bankkonto, sendes bankene og bankenes datasentraler samme dag avregning skjer i Nets. Totalsummer for avregnede deloppdrag fremkommer på kontoutdraget betaler mottar fra sin bank. Beløpet kan fremkomme på mottakers kontoutskrift med: Referanse til betalers avtale-id i Nets Fast tekst som angitt i avtale om direkte remittering Fremmedreferanse i den enkelte transaksjon Dersom betalingsmottakers kontonummer ikke er kjent av betaler, kan Nets sende en giro utbetaling til betalingsmottaker. På oppdraget til Nets må dette angis ved spesielle transaksjonskoder, og Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 5-23

6 betalingsmottakers navn og adresse må alltid oppgis. Dersom kontonummer er feil, og transaksjonen inneholder navn og adresse, vil Nets automatisk sende en Giro utbetaling til betalingsmottaker. 8. Dersom avtalt kan betaler motta konteringsdata som er spesifikasjon av godkjente/avregnede transaksjoner. Ved overføring til mottakers konto kan betaler selv velge om Nets skal underrette betalingsmottaker om at beløpet er overført. Hvis Nets skal underrette betalingsmottaker, må dennes navn og adresse evt. med spesifikasjon angis i oppdraget til Nets. 1.6 Overføring av kundeidentifikasjon (KID) Betalere av direkte remittering har en stor fordel når de skal betale en mottatt OCR giro. Se eksempel nedenfor på giro som inneholder KID. Bankene vil som regel ha en lavere transaksjonspris på direkte remittering med KID, enn direkte remittering med melding. Kontroller om det er mulig å registrere KID er i din regnskapspakke eller ta kontakt med din programvareleverandør Mottaker vil da basere sin oppdatering av reskontro maskinelt med konteringsdata fra Nets. Benyttes KID i direkte remitterings transaksjon vil mottaker unngå manuell registrering av innbetalingene noe som sikrer raskere oppdatering av reskontro. 1.7 Forfallsregister i Nets Betaler har mulighet til å legge inn oppdrag på forfallsregister 12 måneder frem i tid. Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 6-23

7 1.8 Avtale Avtale om bruk av direkte remittering Bruk av tjenesten direkte remittering betinger at det inngås en avtale mellom betaler og banken. Ved bruk av direkte remittering skal det inngås en avtale mellom betaler og bank. Avtalen fylles ut av banken i samarbeid med betaler. Avtalen skal underskrives av betaler og leveres bank. Banken sørger for at betaler får kopi av inngått avtale. Banken sender avtalen til Nets i pdf-format til avtalemottak på e-post: Når avtalen er registrert i Nets vil Nets sende en e-post til betaler og bank om at avtalen er registrert og klar til bruk. For at Nets skal kunne sende e-post til bankkunden(betaler) og banken må e-postadresse på avtaleskjemaet være utfylt. Avtalen kan også sendes Nets v avtalemottak per post med bankens stempel og signatur. Testdata bør sendes Nets så fort avtalen er sendt. Etter at test er godkjent, vil Nets registrere avtalen om direkte remittering. Dersom dataavsender, datamottaker eller listemottaker ikke er registrert i Nets fra før og det er en annen enn avtalekunden(eks. regnskapsbyrå) må det inngås egen avtale. Opplysninger om egen dataavsender, datamottaker og listemottaker fås ved å kontakte Nets v/ Kundeservice på telefon eller e-post: Avtalen skal også signeres av banken. Opplysninger om egen dataavsender etc. blir tildelt egen kundeenhetsid som identifiserer regnskapsbyrået, og hvem som sender og mottar data for ulike oppdragskonti. I tillegg vil alle kvitteringslister tilknyttet samme kundeenhetsid samsorteres slik at alle lister blir sendt til regnskapsbyrået. Til kundeenhetsid skal det knyttes en faktureringskonto. Er regnskapsbyrået kunde fra tidligere er det ikke nødvendig å inngå egen avtale. Dersom regnskapsbyrået endrer konto må ny avtale inngås Oppsigelse av avtale/bytte av bank Nets må motta skriftlig melding om oppsigelse av avtale fra banken. Oppsigelse sendes til Ved bytte av bankkonto må det opprettes ny avtale for den nye kontoen. Gammel avtale bør ikke sies opp/slettes før alle transaksjoner på forfallsregister er avregnet. Dersom gammel avtale-id beholdes vil oppdrag som ligger på forfallsregister ikke blir berørt, men belastet ny konto. Ved kontobytte anbefales det å ta kontakt med kundeservice slik at man får avklart om transaksjoner som ligger på forfallsregister skal avregnes mot ny eller gammel konto. NB! Ved bytte av bankkonto må gammelt kontonummer opplyses på den nye avtalen. Avtalen skal sendes til Nets v/ avtalemottak postalt eller via e-post: Ved bytte av fil/dataavsender må distributør ID oppgis på ny avtale. Distributør ID er en ID som oppgis i filnavnet. Eksempel filer som sendes via en annen datasentral eller bankes bedriftsnettbank så må denne ID oppgis på avtalen. Ved mottak av filen vil det kontrolleres at det er korrekt distributørid som sender filer på vegne av oppdragskontoen. Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 7-23

8 1.9 Melding om kreditering til Betalingsmottaker Melding om kreditering fra Nets Når Nets skal sende en melding om kreditering til betalingsmottaker må mottakers navn og adresse oppgis på transaksjonsrecorden inn til Nets. Se eksempel på melding om kreditering under pkt Blankettens utforming Melding om kreditering inneholder betalers navn og adresse på forsiden, samt beløpet som skal godskrives konto. Er det lagt inn tekst til mottaker på transaksjonsrecorden vil disse fremkomme på blanketten. I tekstspesifikasjonen kan det angis maksimalt 42 linjer fordelt på 2 kolonner á 40 posisjoner med 21 linjer i hver kolonne. I tillegg fremkommer Nets dato, mottakers kontonummer og beløp Forsendelse fra Nets En forsendelse kan inneholde meldinger fra de ulike elektroniske tjenestene i en og samme konvolutt. Hver konvolutt har et adressekort hvor innholdet er spesifisert. Blankettens bakside nederste linje vil alltid inneholde dato, beløp og blankettnr identisk med forsiden. Giro utbetalinger vil alltid bli sendt i egen konvolutt og pr post. Det er mulighet å velge alternative kanaler til postal utsendelse. Ved å benytte andre kanaler er det mulighet for raskere oppfølging og oppdatering av reskontro. Mottaker av meldingen inngår avtale med egen bank om alternative kanaler eks via e-post eller nettpost Tekst på kontoutskrift til mottaker Det er mulig å overføre en melding til betalingsmottakers kontoutskrift som identifiserer transaksjonen/betaler. Fast tekst: Betaler kan oppgi på avtalen om direkte remittering en fast tekst (maks 25 posisjoner) som blir overført til betalingsmottakers kontoutskrift. Er ikke avtalen utfylt med fast tekst vil Nets automatisk registrere avtalens navn i dette feltet. Variabel tekst: Betaler oppgir en variabel tekst til betalingsmottakers kontoutskrift ved å benytte feltet for fremmedreferanse i transaksjonsrecorden (maks 25 posisjoner). Fremmedreferansen vil overstyre eventuell fast tekst. Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 8-23

9 1.11 Giro utbetaling Giro utbetaling har en egen spesifikasjonsdel hvor det kan gis melding til betalingsmottaker. I spesifikasjonsdelen kan det angis maksimum 42 linjer fordelt på 2 kolonner á 40 posisjoner med 21 linjer i hver kolonne. Se eksempel på giro utbetaling. Behandling av transaksjoner med mangelfulle opplysninger: Dersom nødvendig navn og adresse til mottaker ikke følger en transaksjon som skal til giro utbetaling, vil transaksjonen bli avvist ved innlesing i Nets. Avviste transaksjoner spesifiseres på feilliste til betaler L Dersom mottakers kontonummer ikke er CDV gyldig vil Nets automatisk generere en giro utbetaling dette forutsetter at nødvendig navn og adresserecords er oppgitt på transaksjonen. Nets avviser transaksjonen hvis navn og adresserecordene mangler eller inneholder utenlands adresse NB! Det er ikke mulig å sende giro utbetaling til utlandet. Dersom transaksjonen inneholder utenlandsadresse vil denne avvises ved mottak i Nets og rapporteres på kvitteringsliste L00202 avviste oppdrag/transaksjoner Direkte remittering med informasjon om innbetaling Ved overføring av lønn/pensjon el. har Nets mulighet for å sende ut informasjon om innbetaling til betalingsmottaker før utbetalingsdato. For å kunne sende meldingen må transaksjonen inneholde transaksjonstype 03 (se systemspesifikasjon). Ved å sende tidlig melding vil meldingen bli produsert ved mottak i Nets slik at meldingen er mottaker i hende på samme tidspunkt som beløpet er bokført på konto. Dataene må være mottatt i Nets innen kl. 14:00 minst fem virkedager før utbetalingsdato. Er det mindre enn fem virkedager til utbetalingsdato når oppdraget mottas i Nets vil det ikke sendes tidlig melding, men det vil bli produsert en melding om kreditering på avregningsdatoen. Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 9-23

10 1.13 Korreksjoner/slettinger Er det ønskelig å endre på en/flere enkelttransaksjoner som allerede er oversendt til Nets kan korreksjonsskjema benyttes. Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

11 Korreksjoner/slettinger kan utføres på uavregnede enkelttransaksjoner som ligger på forfallsregister i Nets. Alle beløpstransaksjoner som ikke er avregnet kan endres. Det er utarbeidet en egen blankett for korreksjon av enkelttransaksjoner. Følgende endringer kan utføres på en enkelttransaksjon: Reduksjon av beløp Sletting av en transaksjon Endring av utbetalingsdato Korreksjonsskjema skal sendes til: Nets og skal være mottatt i Nets innen kl. 14:30 dagen før utbetalingsdato. Et oppdrag som ikke er avregnet kan sperres eller slettes. For endring eller sletting av oppdrag må betaler ta kontakt med Nets v/autorisasjonsgruppen på telefon eller e-post: 1.14 Avregning/dekningskontroll Transaksjonene avregnes i Nets samme virkedag som angitt utbetalingsdato. Hvis angitt utbetalingsdato ikke er en virkedag, vil Nets benytte etterfølgende virkedag som utbetalingsdato. Data må være mottatt i Nets, innen kl. 14:00 dagen før utbetalingsdato. Transaksjoner hvor oppgitt utbetalingsdato ligger tilbake i tid blir avregnet ved mottak i Nets. Transaksjonene vil ikke bli tilbakevalutert. For de banker som har inngått avtale om dekningskontroll vil dekningskontroll bli foretatt på belastningskonto under hver avregning. Nets må ha skriftlig tilbakemelding fra bank/betaler dersom et oppdrag skal reåpnes etter at det er avvist i dekningskontroll. Skal oppdraget kjøres utenom dekningskontroll må det sendes skriftlig melding fra banken. Meldingen sendes til Autoriseringsgruppen på 1.15 Avregnet feil oppdrag Oppdrag/enkelttransaksjoner som er avregnet kan ikke tilbakeføres av betaler iht. Finansavtaleloven. Unntaksvis kan banken/nets ved egne driftsavvik foreta tilbakeføring innen 3 dager. Når loven setter slik stopper for tilbakeføring, har man likevel mulighet til å få tilbake beløpet etter alminnelige regler, dvs. å rette et krav mot vedkommende kontohaver Konteringsdata For betalere som vil foreta automatisk oppdatering av sin reskontro, tilbyr Nets konteringsdata. Konteringsdata er spesifikasjon av godkjente, avregnede transaksjoner. Nets har back-up av konteringsdataene i 30 virkedager Oppsummering Alle transaksjoner som mottas i Nets blir sjekket mot omnummereringsregisteret i Nets. Dersom mottakers konto eksisterer på registeret skal omnummerering finne sted. Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

12 2 Fremgangsmåte ved oppstart I god tid før produksjonssetting må produksjonstest foretas og godkjennes av Nets. I de tilfeller betaler benytter en godkjent datasentral/regnskapsbyrå for Nets sine tjenester, er ikke test nødvendig. Egen avtale for dataavsender må være registrert i Nets. 2.1 Egenutviklet regnskapssystem Betaler/dataavsender som har egetutviklet system, kan selv utvikle de nødvendige programmer for å ta i bruk direkte remittering. Benytter betaler programvareleverandør/datasentral bør det kontrolleres at alt innen tjenesten er tilrettelagt i programpakken. 2.2 Test av systemspesifikasjon Nedenfor følger punktvis beskrivelse av hvordan test utføres i Nets. Eventuelle spørsmål kan rettes til eller kundeservice på telefon og Avtalen sendes Nets. Avtalen blir registrert når test er godkjent av Nets. Nets v/ testgruppen avklarer på hvilken måte filen skal sendes. Testfil sendes Nets med alle de transaksjonstyper som skal benyttes i produksjon må testes. Testfil fra Nets leveres ihht. avtale, dersom dette er ønskelig. Etter at test er gjennomført vil Nets ta kontakt med kunden for å gi tilbakemelding om resultatet av testen, eventuell ny test avtales. Når test godkjent sendes avtalen til registrering, kunden og banken får e-post om at avtalen er registrert. Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

13 3 Kvitteringslister 3.1 Eksempel på kvitteringslister Følgende lister blir produsert: L200 Kvitteringsliste avviste forsendelsefiler Kvitteringen vil bli produsert i de tilfeller forsendelsesfilen ikke er på Nets format, tom forsendelsesfil eller ugyldig dataavsender. Kvitteringen legges ut i e-nett umiddelbart L 226 Kvittering for innleste forsendelser. Dokumenterer alle godkjente og avviste forsendelser. Denne kvitteringen legges tilgjengelig i e-nett umiddelbart etter at forsendelsen er oversendt Nets for nedlasting av dataavsender som må kontrollere om forsendelsen er godkjent eller avvist. Som et alternativ kan kvitteringen sendes på e-post til dataavsender eller avtalekunden De nedenstående listene sendes registrert listemottaker kan sendes på e-post eller postalt etter hva som er avtalt. L L L Kvittering avviste oppdrag og transaksjoner fra kundeforsendelse Kvittering avviste oppdrag. Dokumenterer oppdrag avvist i dekningskontroll. Kvittering for utførte korreksjoner direkte remittering. Dokumenterer korreksjoner av oppdrag, deloppdrag og transaksjoner foretatt på venteregisteret. L200-KVITTERINGSLISTE AVVISTE FORSENDELSESFILER 1)Dataavsender )Innlesningsdato )Status etter innlesing AVVIST 4)Feilmeldinger Tom forsendelsesfil: Forklaring; 1. Fil/data avsender 2. Nest sin innlesningsdato 3. Status AVVIST 4. Feilmelding Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

14 L226-KVITTERINGSLISTE INNLESTE FORSENDELSER 1)Dataavsender Navn BANKENES BETALINGSSENTRAL AS Adresse V/REGNSKAP Poststed 0978 OSLO 2)Dataavsender oppgitt i forsendelse Navn BANKENES BETALINGSSENTRAL AS Adresse V/REGNSKAP Poststed 0978 OSLO 3)Forsendelsesnummer Innlesningsdato 4) )Status etter innlesing GODKJENT Antall transaksjoner Beløp Oppgitt 69 6) Innlest Differanse ) Direkte remitteringsoppdrag: Antall oppdrag registrert 1 Antall oppdrag godkjent 1 Antall oppdrag avvist 0 7) AvtaleGiro: Antall oppdrag registrert 0 Antall oppdrag sendt til behandling 0 Antall oppdrag avvist 0 7) Autogiro: Antall oppdrag registrert 0 Antall oppdrag sendt til behandling 0 Antall oppdrag avvist 0 7)Verdipapirhandel: Antall oppdrag registrert 0 Antall oppdrag sendt til behandling 0 Antall oppdrag avvist 0 Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

15 Andre oppdrag: Antall oppdrag avvist 0 8) Feilmeldinger Nets vil kontrollere forsendelsene ved innlesing. Dersom det oppdages feil/mangler ved en forsendelse kan dette føre til at hele forsendelsen blir helt avvist. Et eller flere oppdrag i en forsendelse kan også avvises. Antall oppdrag sendt til behandling er ikke kontrollert i sin helhet og kan bli avvist når alt innhold valideres. Avviste oppdrag og transaksjoner dokumenteres på kvittering L00202 Dataavsender/kunder som mottar denne kvitteringen etter at filen er oversendt må sjekke om forsendelsen er godkjent eller avvist. Dersom forsendelsen er avvist må årsaken kartlegges og filen må sendes på nytt. Alternativt må autorisasjonsgruppen kontaktes for videre avklaring per e-post: eller telefon Forklaring; 1. Fil/dataavsender 2. Dataavsender oppgitt i 10 recorden (startrecord forsendelse) 3. Forsendelsesnr. oppgitt av dataavsender 4. Innlest dato Status om forsendelsen er godkjent eller avvist 5. Totalsum som er godkjent/avvist eventuelt differanse i forsendelsen 6. Tjeneste og antall oppdrag i forsendelsen 7. Eventuelle feilmeldinger Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

16 L KVITTERING FOR AVVISTE OPPDRAG/TRANSAKSJONER FRA KUNDEFORSENDELSE BANKENES BETALINGSSENTRAL A/S KVITTERING FOR AVVISTE OPPDRAG/TRANSAKSJONER FRA KUNDEFORSENDELSE 1) INNLEST DATO: ) KUNDEID / ORGNR: NAVN: A/S BEDRIFTEN 3) AVTALEID: NAVN: A/S BEDRIFTEN 4) DATAAVSENDER : FORSENDELSES NR: ) OPPDRAGSKONTO: ) OPPDRAGSNR : ) OPPDRAGSTYPE: DIREKTE REMITTERING STATUS ETTER INNLESNING : 8) G O D K J E N T BESKRIVELSE VED AUTORISASJON : MIDL. AVV. OPPDR. AUTOM. GODKJ. 9) NYTT OPPDRAGSNR: INFO LIKT OPPDRAGSNR. NYTT NR TILDELT F E I L L I S T E F R A I N N L E S N I N G S K O N T R O L L FEILMELDINGER 10) AVVIST NY FEIL KID I UNDERSPESIFIKASJON AVVIST NY SKATTEDIRE AVVIST NY KREDITKONTONR UGYLDIG IFLG MOD-11 AVVIST NY TESTESEN T ) OMGJORT NY TRANSAKSJONEN ENDRET TIL ANVISNING 12) INFO NY FEIL ANTALL TRANSAKSJONER LISTENR: L00202 MOTTAKER: A/S BEDRIFTEN SIDENR: 1 1. Dato for innlesning av oppdragene 2. Kunde-ID /orgnr En entydig identifikasjon av betaleren. 3. Avtale-ID Unikt begrep for å identifisere avtalen. 4. Avsender av dataene 5. Oppdragskonto Bankkonto avtalen gjelder for, dvs. konto som belastes. 6. Oppdragsnummer Unik identifikasjon av oppdraget, oppgis av dataavsender. 7. Angir hvilken tjeneste oppdraget gjelder. 8. Oppdrag med status GODKJENT er innlest i Nets, men dokumenterer avviste transaksjoner eller andre feilmeldinger i oppdraget. Avviste transaksjoner fremkommer med AVVIST og andre feilmeldinger fremkommer med INFO som er en informasjon om feil ihht systemspesifikasjonen Oppdrag med status AVVIST er stoppet i innlesningskontrollen. Avviste oppdrag må sendes inn på nytt 9. Nytt oppdragsnr er tildelt av Nets. Skal være unikt innen 12 mnd. + 1 dag. 10. Avviste enkelttransaksjoner i oppdraget. 11. Omgjorte transaksjoner (f.eks. en kreditering som er omgjort til giroutbetaling). 12. Transaksjoner som fremkommer med INFO er ikke avvist, men er en informasjon Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

17 L KVITTERING AVVISTE OPPDRAG I DEKNINGSKONTROLL BANKENES BETALINGSSENTRAL A/S KVITTERING AVVISTE OPPDRAG (1) OPPGJØRSDATO: KUNDEID : NAVN: A/S BEDRIFTEN AVTALEID : NAVN: A/S BEDRIFTEN (2) OPPDRAGSKONTO: ANTALL SUM BELØP FEILMELDING (3) OPPDRAGSNR: UTBET. DATO: (4)3.900,00 (5)AVVIST I DEKNINGSKONTROLL OPPDRAGSNR: UTBET. DATO: ,00 AVVIST I DEKNINGSKONTROLL LISTENR: L01002 A/S BEDRIFTEN SIDENR: 1 Listen viser pr dato oppdrag/deloppdrag som har blitt avvist i dekningskontroll. Er oppdrag/deloppdrag avvist i dekningskontroll kan betaler sende inn oppdraget på nytt med nytt forsendelsesnr. og oppdragsnr. Betaler kan også ta kontakt med bank eller Nets for å få det avviste oppdraget avregnet på nytt. Skriftlig anmodning fra bank eller betaler må sendes Nets til autoriseringsgruppen. Skal oppdraget kjøres utenom dekningskontroll må det sendes skriftlig bekreftelse fra banken til 1. Dato for belastning av betalers konto. 4. Viser sum beløp som blir avvist i dekningskontroll. 2. Konto som blir belastet. 5. Viser status. Oppdraget avvist i dekningskontroll 3. Oppdragsnummer Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

18 L KVITTERING FOR UTFØRTE KORREKSJONER DIREKTE REMITTERING BANKENES BETALINGSSENTRAL A/S KVITTERING FOR UTFØRTE KORREKSJONER DIREKTE REMITTERING (1) OPPGJØRSDATO: KUNDEID : NAVN: A/S BEDRIFTEN AVTALEID: NAVN: A/S BEDRIFTEN 2) OPPDRAGSKONTO: ) ENDRING PÅ DELOPPDRAG: A) OPPDRAGS-NR B)FORFALLSDATO C) STATUS D) ANT. BELØPS- TRANSER E) TOT. TRANSER F) BELØP GML: ,50 G) MELDING: SLETTET GML: ,- NY : ,- G) MELDING: FORFALLS-DATO ENDRET 4) ENDRING PÅ BELØPS-TRANS : A) OPPDRAGS-NR B)FORFALLSDATO C) KONTONUMMER D)TRANS. NR E) BELØP GML: ,- NY : ,- F) MELDING: FORFALLS-DATO ENDRET GML: ,60 NY : ,50 F) MELDING: BELØP ENDRET GML: ,60 F) MELDING: SLETTET LISTENR: L01003 MOTTAKER: A/S BEDRIFTEN SIDENR: 1 Betaler kan utføre korreksjoner/slettinger på uavregnede transaksjoner som ligger på venteregisteret i Nets. Et oppdrag som ikke er avregnet kan endres eller slettes. Utførte korreksjoner spesifiseres på listen. 1. Dato for belastning av betalers konto. 3. Endring på deloppdrag: A) oppdragsnr. B) forfallsdato C) status 00 = godkjent 05 = endret D) antall beløpstransaksjoner i deloppdraget E) Totalt transaksjoner F) beløp G) status på endring 2. Konto som blir belastet. 4. Endring på beløpstransaksjon: A) oppdragsnr. B) forfallsdato C) kontonummer D) transaksjonsnummer E) beløp F) status på endring Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

19 3.2 Anbefalt behandling av kvitteringslister hos betaler Kvitteringsliste for direkte remittering behandles på en rekke ulike måter hos betalerne. Vi anbefaler at nedennevnte punkter sjekkes ved mottak av kvitteringslister. L200 L226 Kvittering innleste forsendelsesfil Sendes dataavsender ved feilmelding; ugyldig filavsender, forsendelsesfilen er ikke på Nets format og tom forsendelsesfil Kvitteringsliste for innlest forsendelse Kontroller status etter innlesing Forsendelser og godkjent beløp stemmer med innsendte data Ved feil, kontakt umiddelbart Nets v/autoriseringsgruppen L00202 Kvitteringsliste avviste oppdrag/transaksjoner fra kundeforsendelse Denne kvitteringslisten vil KUN bli produsert ved avvik. Kvitteringen dokumenterer avviste oppdrag og transaksjoner. Kvitteringen vil også rapportere eventuelle omgjorte transaksjoner eller annen informasjon om feil som ikke har medført avvisninger. Listen må kontrolleres for videre oppfølging av avviste oppdrag/transaksjoner av kunden Det er viktig å kontrollere status på oppdraget da oppdraget kan være avvist L01002 Kvittering avviste oppdrag i dekningskontroll Listen dokumenterer oppdrag som har blitt avvist i dekningskontroll. Betaler må kontrollere listen og selv vurdere videre behandling av oppdraget. L01003 Kvittering for utførte korreksjoner Opplysningsliste som viser antall korrigerte oppdrag, deloppdrag og transaksjoner. Sjekke om listen stemmer overens med kopi av liste over innsendte korreksjoner. Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

20 4 RUTINEN I DRIFT 4.1 Datakommunikasjon mellom dataavsender/betaler og Nets Dataavsender/betaler kan sende forsendelsen til Nets via ulike kanaler, som for eksempel kan være via bankens kanal, direkte til Nets eller via annen datasentral Dagens kommunikasjonsløsninger er følgende; web, ftp C:D og sftp Kundetest kan bistå i forbindelse med test, materiell og datakommunikasjon. Henvendelser kan rettes til kundetest på e-post: eller telefon Dataavsender/betaler kan hente konteringsdata, avregnede transaksjoner. Dataene skal normalt være klare i Nets senest kl 17:30 ihht avtalt periodisering. Dataene vil bli "liggende" for henting i ytterligere 5 virkedager. Data som hentes via WEB vil bli liggende tilgjengelig i 25 dager. 4.2 Innleveringsfrister av data Forsendelser/oppdrag som er helt korrekte må sendes til Nets innen kl. 17:00 dagen før utbetalingsdato. Nets garanterer for forsendelser/oppdrag som er mottatt i Nets senest kl. 1400: dagen før utbetalingsdato. 4.3 Mottakskontroll av filforsendelser Det kontrolleres at fil/dataavsender er registrert i Nets og har fullmakt til å sende data på oppgitte avtalekunder/oppdragskonto. Hvis avtalekunden/oppdragskonto bytter fil/dataavsender må dette meldes skriftlig til Nets ved registerhold på epost. Alle filforsendelser til Nets blir kontrollert før innlesning. Feil i filforsendelsen vil bli stoppet før innlesning. Ulike årsaker kan være: Ugyldig fil/dataavsender Forsendelsesfilen er ikke på Nets format Tom forsendelsesfil Feilmelding vil dokumenteres på kvitteringsliste L00200 som legges ut i e-nett. Ved eventuelle feil ta kontakt med autoriseringsgruppen på telefon eller e-post: Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v.3.0 p. 1-32 Innhold 1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.1 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.2 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK... 3 1.3 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 5

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 1-37 Innhold 1 DETTE ER AUTOGIRO... 3 1.1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.2 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.3 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK...

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

AvtaleGiro Brukerhåndbok

AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK OCR giro

BRUKERHÅNDBOK OCR giro BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 2 1.1 OCR GIRO... 2 1.2 FORDELER... 2 1.3 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK... 3 1.4 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 4 1.5 AVTALE OM BRUK AV OCR

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 6 2016 s. 1-16 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL ELLER

Detaljer

AVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: 24.09.01 Side 1

AVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: 24.09.01 Side 1 AVTALEGIRO INNHOLD 1. DETTE ER AVTALEGIRO...2 1.1 AvtaleGiro... 2 1.2 Fordeler med AvtaleGiro for betaler og betalingsmottaker... 2 1.3 Definisjon av viktige ord og uttrykk... 3 BETALINGSKRAV...3 1.4 Avtaleforhold...

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice

Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.4 mai 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO I N N H O L D 1. SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO...2 2. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 3. FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...2 3.1 STARTRECORD FORSENDELSE...3

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay 1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay Generell kommentar fra DnB NOR: Det er to ting som er viktig dersom klientene skal bli riktig etablert: 1. Avtalen må være riktig utfylt. 2. Avtalen må sendes til riktig

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank Ny funksjonalitet i nettbank bedrift Swedbank Ny og forbedret funksjonalitet i nettbanken for bedrifter Hva er nytt? Forbedret betalingsfunksjonalitet Forbedret informasjon Forbedret filfunksjonalitet

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS

Detaljer

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Forbedringer i Nettbank Bedrift november 2012 28. november lanserer vi en rekke forbedringer i Nettbank Bedrift Ny innloggingsside Alle tjenester på én side Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Den

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc Generelt AutoPay er både et program og en skytjeneste. Det er ikke vanskelig å starte opp med AutoPay, men det er allikevel flere parter som blir involvert når en slik tjeneste skal settes i gang. Nedenfor

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken Brukerveiledning Overførsel til utlandet i nettbanken Betale regninger utland og mottakerregister utland Komme i gang... 3 Forklaring av feltene i Betaling utland Betalingsopplysninger... 4 Fra kontonummer...

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 A. Innledende bestemmelser 1. Kort beskrivelse av tjenesten efaktura B2C er en tjeneste for elektronisk formidling og presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.16 Sist revidert: 02.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.16... 1 INNLEDNING... 1 RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16... 1 RETTINGER

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 04.2015 Ansatt Kvikkguide Nettbank bedrift 1 Innlogging Gå til bankens nettside. Klikk på fanen Bedrift, fyll inn fødselsnummer (11 siffer) og klikk på knappen Logg inn. I fanen øverst velger du

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift 1 Kvikk guide Nettbank bedrift Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift - kontoinformasjon - enkeltutbetalinger inn- og utland - kreditorregister inn- og utland - lønns- og betalingslistefunksjon - transaskjonshistorikk

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer