Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16"

Transkript

1 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011

2 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG og Spirometri... 6 Welch Allyn... 6 Spiro Outlook synkronisering... 7 Bedriftsadministrasjon... 8 Generelt... 8 Nøkkelpersoner Ansatte Bedriftsjournal Gruppemodul: Planlegger Live Helfo kontroll...12 Betalingsterminal Blanketter og rapporter Blanketter NPR melding... 13

3 Viktig informasjon De er gjort endringer i Extensor05, noe som medfører at vi må endre minimumskravene til denne versjonen. Installasjonspakken er endret til komprimert fil, og heter nå ExtensorOppdatering.zip. I denne ligger det 2 filer. For å pakke ut filene, så kan en dobbeltklikke på ExtensorOppdatering.zip. I denne ligger det install.exe og ExtensorOppdatering.msi. For å oppdatere Extensor klikker dere på Install.exe. Dette vil da starte kontrollen av kontrollere allerede installert versjon av.net framework og Microsoft Visual C++ på datamaskinen..net framework må være i versjon 4.0. Tidligere var kravet Installasjonen er nå endret slik at den vil forsøke å laste ned denne filen, hvis den mangler på maskinen. Hvis dette feiler, så kan en laste ned.net framework versjon 4.o her: 047F /dotNetFx40_Full_setup.exe 1. Det vil også bli installert Microsoft Visual C + +. Bekreft derfor Ja på at dere ønsker å installere dette programmet. 2. Microsoft SQL server 2000 blir ikke støttet fra og med denne versjonen av Extensor05. Dette er en database motor som nå er blitt 12 år gammel. For de som ikke vet hvilken versjon av SQL de bruker, så kan dere se på serveren(pc hvor databasen er) etter et slikt symbol: Dette symbolet forteller at det er installert en sql server 200o på denne maskinen. NB! Det forteller ikke om det er oppdatert til sql server 2005 eller 2008 på maskinen. For kunder av Extensor som har installert Extensor05 for 4-6 år siden eller mer, og det ikke er gjort noen endringer på SQL installasjonen siden. Da er sannsynligheten stor for at det er SQL server 2000 som brukes. For de som er usikker på dette, er det viktig at dere tar kontakt med IT ansvarlig før oppdateringen. Eventuelt tar kontakt med Extensor Support før dere oppdaterer. Generelt I denne versjonen har vi fokusert på endringer i forhold til HELFO, BHT og regnskap. Dette vil komme fram som ny funksjon eller forbedringer av eksisterende funksjon. Vi har også gjort noen endringer i hvordan Extensor05 kommuniserer med databasen, slik at visningen av for eksempel journal sammendraget vil bli raskere.

4 Extensor Kode Oppdatering Vi har endret på utseende til kode oppdateringen. Den fungerer ellers på samme måte som før. Legg merke til at vi har lagt inn Fest Register oppdateringen i den samme listen. Personalia Pårørende Det er nå laget et nytt registreringsvindu for pårørende.

5 Det er nå mulighet til å legge inn ubegrenset antall med pårørende. Klikk på legg til pårørende, og registrer informasjon. Serieinfo Mulighet for å endre og slette diettlister, uten at dette påvirker diettlisten i resten av systemet. Trykk på konfigurer knappen(tannhjul), legg inn diett liste. Disse vil nå være synlig i nedtrekksmenyen. Rom Det er nå en egen innstilling for rom/ressurs, om rommet skal være synlig i rombooking. Det betyr at hvis en haker av for ikke vis i romoversikt, så blir rommet ikke med på nedtrekksmenyen i rombooking.

6 EKG og Spirometri Welch Allyn Det er lagt inn ny funksjonalitet i integrasjonen med Welch Allyn og Cardioperfect. Dette innebærer at det blir enklere for en bruker å behandle resultatene fra EKG og spirometri. Ved at vi tar i bruk File Link funksjonen til Cardioperfect, kan vi importere resultatene tilbake til Extensor. Dette blir registrert i de korrekte feltene, samt at den komplette rapporten fra Cardioperfect ligger som vedlegg i Extensor. Dette betyr at en person som ønsker å se selve rapporten, ikke lengre trenger å ha tilgang til Cardioperfect. Den vil finne rapporten i Extensor. Ved å klikke på innstillinger i spirometri modulen, så kan en bestemme import banen for resultatene fra File Link. Dette må også endres i Welch Allyn, slik at banen for import/eksport er lik for programmene. Spiro2000 Spiro 2000 integrasjonen er tilrettelagt for Medikro spirometry software I forbindelse med denne oppgraderingen av spirometri programmet, har vi også endret noe felt i Extensor. Det er nå mulig å sette type referanse metode, dette gjøres i innstillinger i spirometri modulen. Dette kan også overstyres per måling, hvis en ønsker. Det er også mulighet for å sette etnisitet for personen. Denne informasjonen blir overført til spiro2000 programmet, uavhengig av hva som er satt som metode i spiro2000 programmet.

7 Outlook synkronisering Extensor har nå lagt flere funksjoner rundt synkroniseringen med Outlook. Dette medfører at det vil være mulig å legge inn avtaler i Outlook, og disse vil nå bli synkronisert med planleggeren til Extensor. I tidligere versjoner har vi lagt begrensinger på synkronisering fra Outlook til Extensor, på grunn av at vi mener at Extensor sin planlegger skal brukes til planlegging ikke omvendt. Vi har nå tilpasset løsningen slik at våre kunder kan bruke sine mobile enheter til å legge inn avtaler, for deretter å synkronisere dette via Outlook til Extensor sin planlegger. NB! Ved første gangs synkronisering vil det komme opp en dialogboks. Denne må dere se nøye over. Den håndterer konflikter. Denne boksen vil bare komme opp første gang, eller når det er konflikter i synkroniseringen.

8 Legg merke til at Extensor er den «sterke part». Det vil si at den prøver å synkronisere fra Extensor til Outlook. Her er det flere valgmuligheter. Ingen handling: Situasjonen blir uberørt. Fjern fra Extensor: Avtalen fjernes fra Extensor Opprett i Extensor: Avtalen blir opprettet i Extensor Opprett i Outlook: Avtalen blir opprettet i Outlook. Endringen i Outlook synkroniseringen medfører at en nå kan synkronisere begge veier. Bedriftsadministrasjon Generelt Det er nå lagt inn mulighet for å lagre en kontrakt på en bedrift.

9 For å se på eller legge til en kontrakt kan må nå trykke på knappen Kontrakt, som man finner nederst til høyre i bedriftsopplysninger. Da får man opp et vindu der man kan se på evt. kontrakt som er lagret.

10 Hvis det ikke finnes noen lagret kontrakt så er denne siden tom. For å lagre inn en ny kontrakt så trykker man Lagre kontrakt, og får opp en fil-dialogboks hvor man leter seg frem til pdf-dokumentet som er kontrakten. Nøkkelpersoner Ved å hake av for nøkkelpersoner under ansatte i bedriftsopplysninger, vil disse være synlig under generelt. Ansatte Det er lagt til flere muligheter for knytte funksjoner til ansatte i bedrift. En kan nå legge til om en ansatt skal ha helsekontroll og personen skal være en nøkkelperson. -Avhaking på helsekontroll medfører at hvis bedriften har en registrert aktivitet som er av typen helsekontroll, så vil alle ansatte som har denne avhakingen komme opp på listen over oppfølging for denne aktiviteten i bedriftsjournalen. Bedriftsjournal Det er gjort flere endringer for å forbedre funksjonene i bedriftsmodulen. Den periodevise plan kan nå ta med underbedrifter. Dette gjøres ved å klikke på under aktiviteter. Hvis du markerer en overordnet bedrift i

11 bedriftsutvalget, og haker av for «Ta med undergrupper», og skriver ut Periodevis plan. Så vil denne nå inneholde underbedrifter i samme utskrift. Det er også lagt inn mulighet for å skjule aktivitetene på rapporten, for å gjøre dette så avhaker du for gruppert. Det er også lagt inn Periodevis Rapport som er samme rapport som Periodevis plan, men navnet på utskriften er endret til rapport. Gruppemodul: Nå kan en krysse av for om en gruppe er aktiv eller ikke. Man kan få sett de deaktiverte gruppene i listen på høyre side hvis man trykker inn knappen på menyen som heter Vis alle Ved å gjøre gruppen inaktiv, blir ikke gruppen synlig i gruppeutvalget. Den blir heller ikke synlig i gruppemaler, gruppetildeling. Selv om en gruppe gjøres inaktiv, blir pasientene ikke fjernet fra ei gruppe. Dette gjelder både i gruppeopplysningen og i planleggeren. Planlegger Det er gjort endringer i hvordan oppfrisking av planleggeren skal fungere i et nettverk. Dette vil være mest aktuelt for behandlere som jobber i samme database, mot samme planlegger. Ved å klikke på innstillinger for planleggeren, kan endre hvordan planleggeren skal oppfriske seg. I miljøer med flere behandlere er det å ha en planlegger som viser den til en hver tid riktige situasjon ekstra viktig. For å løse dette har vi i lengre tid hatt en syklus som hvert 10ende sekund ser etter endringer i databasen. Dersom det er gjort endringer, vises disse i planleggeren. For at syklusen skulle bli minst mulig krevende for databasemotoren, er den

12 basert på en løsning som sjekker tidspunkt for siste endringer for den enkelte bruker. Denne måten å gjøre dette på er det vi kaller "pull"-metode. Vi *drar* data ut fra databasen. Det motsatte av pull er push. Dette er en løsning hvor databasemotoren selv sier i fra til maskinen du sitter på når aktuelle data er endret i databasen. Denne måten å gjøre det på er mindre krevende både for server og klienter. Fra og med 1.16 er denne løsningen bygget inn. Den krever spesielle rettigheter og funksjoner i databasen, og for noen av brukerne vil ikke denne løsningen fungere. Dersom systemet oppdager at push ikke fungerer, hopper det automatisk over til å bruke pull - uten at man blir varslet om det. For de brukerne som selv ønsker å holde kontrollen over oppfrisking av planleggeren, ligger det også inne en mulighet for manuell oppfrisking. Live Helfo kontroll Denne nye funksjonen bringer Helfo kontrollen helt ut i planleggeren. Brukeren får derfor et tidlig varsel på at noe er galt/mangler ved utfyllingen på den aktuelle pasient timen. Meldingen er ment som hjelpemiddel, og vil ikke hindre videre arbeid.

13 Betalingsterminal Vi har programmert om betalingsterminal programmet til.net. Dette medfører at det ser litt annerledes ut, men den har samme funksjon som tidligere bare med litt forbedringer. Blanketter og rapporter Blanketter I forbindelse med oppdateringen vil alle skjema som ligger i ExtenorFelles mappen endres til rs2 filer. Det er derfor viktig at det gitt alle rettighetene til den mappen for den som kjører oppdateringen. Legeerklæring skjema oppdatert til versjon Nav Bokmål Fastsatt Endret Nav Søknad om dekning av utgifter til cox-2-hemmere etter blåreseptforskriften 3a utgår, skjema fjernet fra Extensor. Les mer her: NPR melding Det er gjort flere endringer for å forenkle og forbedre aktivitetsregistreringen som er et krav fra Disse er listet opp under. 1. Mulighet til å lage tiltakskoder ved å kombinere allerede eksisterende samletakster. Dette betyr at en ved å dobbeltklikke på en samletakst, har valgt samltakst1. Hvis en da dobbeltklikker på samletakst2, så legges denne til. Dermed kan en raskere tilpasse tiltakskodene. 2. Hvis det ikke er angitt ytelsesavtale i serieinformasjon, så blir dette varslet i NPR kontrollen. 3. Diagnosen hentes fra serieinformasjonen hvis denne mangler på konsultasjonen. 4. Ny versjon av NPR meldingen. Versjon , denne versjonen tar også med ytelsesavtalene. 5. Diagnose hentes etter følgende kriterier: (så snart den finner en gyldig diagnose returneres denne og den fortsetter ikke nedover i rekken): 1) Konsultasjonens diagnose

14 2) Diagnose satt samme dag som konsultasjonen 3) "Vår diagnose" fra behandlingsserie 4) Diagnose hentet fra nærmeste konsultasjon (fra kons.tidspunkt) med diagnose satt (ila. 6 mnd) 5) Henvisningsdiagnose fra behandlingsserie

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

Oversikt over endringer og nye funksjoner

Oversikt over endringer og nye funksjoner Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding.... 2 Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner...

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.18 Bodø, 19. september 2012 Innhold Planlegger... 2 Journal... 3 NPR-rapportering... 4 Regnskap/HELFO-oppgjør... 5 Outlook-synkronisering... 5 Bedriftsjournal... 5

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Innhold Fakturering... 3

Innhold Fakturering... 3 i Innhold Fakturering... 3 Innledning.... 3 Innstillinger... 3 Ordre/Fakturering verktøylinje.... 4 Kjøreplan fakturering... 5 Oppdater kontraktstatus.... 5 Oppdater Kundenes aktiv/inaktiv-status... 6

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 10.07.2013 Kyrksæterøra, juli 2013 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer