Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17"

Transkript

1 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.17 Bodø, 18. mai

2 Innhold Planlegger... 4 Outlook synkronisering... 5 Journal... 6 Medisiner... 7 Epikrise Henvisning til spesialist Sykmelding Arbeidsrelatert sykdom inkl. melding til Arbeidstilsynet (BHT) Spirometri...12 Drosjeblankett Personalia...14 Diettregistrering (Personalia)...14 Rom- booking...14 Regnskap Betalingsterminal HELFO Treningsadm Søk Innkalling SMS Innkalling e-post...19 Bedriftsadministrasjon Bedriftsjournal NPR melding...21 Registrering av aktivitetskoder (NCMP)...21 Nye flettefelt Nye flettefelt relatert til bedrift: Rapportmodulen Diverse Alfabetisk oppstilling av Nyheter, Kundesenter og Forum Quicksupport Prosedyrer Sikkerhetslogg

3 I denne versjonen har vi lagt ned mye arbeid for å få en mer stabil og responsiv Planlegger. Dette har vi gjort ved å bytte ut programkoden som henter og viser informasjon i Planleggeren. Brukerne vil merke dette visuelt ved «progress-baren» nederst i planlegger. Den er grønn når den henter informasjon fra SQL- serveren, og så blir den blå for å indikere den prosessen som viser informasjonen i Planlegger. En annen viktig endring er at skjemafilene som følger med Extensor 05- programvaren fra versjon er lagt til som en egen installasjon. Formålet med en egen installasjon av skjemafilene er å ha bedre versjonskontroll for hvilke skjemafiler som er distribuert hos kundene. Med skjemafiler menes standard skjema, f.eks. NAV- blanketter og Epikrise. Installasjonsprogrammet SetupExtensorSkjema.msi må kjøres i etterkant av den ordinære oppdateringen (ExtensorOppdatering.msi), men blir lastet ned sammen med oppdateringen: Se for øvrig installasjonsveiledning for oppdatering Viktig! Har virksomheten egentilpassede skjema, anbefaler vi å ta en kopi av eksisterende skjemafil før installasjonen, da skjemaoppdateringsprogrammet skriver over eksisterende filer. Vi har også gjort diverse forbedringer rundt om i Extensor 05 som vi håper vil være til glede og nytte for våre kunder. Her følger en oppsummering gruppert etter modul og virksomhetstype: 3

4 Planlegger Vi har gjort endringer for mer stabil og responsiv planlegger. I praksis er arbeidsprosessen som fyller planleggeren med info, er erstattet med helt ny programkode i rammeverket.net. Framework. Dette kan man se ved at framdriftslinja» nede i Planlegger indikerer to ulike prosesser: Når Planleggeren henter avtaler er den grønn, og når Planleggeren fylles med avtaler er den blå. Ny knapp på knapperekken i Planleggeren. Skal som standard stå til N. (Denne innstillingen lar brukeren bytte mellom gammel (C) og ny (N) innlastingsmetode). Denne skal ikke røres så fremt ikke annet er avtalt med Extensor. Vi har også iverksatt tiltak for å unngå at det hos enkelte oppstår feilmelding om manglende kobling til database, samt «max pool size». Timekort ved høyreklikk på avtale. Det er nå valgfritt om man vil ha behandler med på utskrift av standard timekort. Innstillingen er en avkrysning som huskes til neste gang pr. bruker. Til behandling fra venteliste. Når man booker inn en time i planleggeren for en pasient som står på venteliste får man et varsel som sier følgende: "Denne pasienten står oppført på ventelisten, vil du sette denne i behandling". Dette varselet får man også om pasienten har en serie "I behandling" og en på venteliste. Varselet er tatt bort hvis det finnes en serie i behandling. 4

5 «Kategori» har endret navn til «Aktivitet». Den aktiviteten man velger vises både på avtalen og i Detalj- vinduet under månedskalenderen. For Gruppepasienter med HELFO- refusjon hos fysio/mt med avtale. Vindu om å opprette ny regning og henvisning er gjort om til et informasjonsvindu. Nye regninger og henvisninger kan ikke lenger opprettes fra dette vinduet. Denne funksjonaliteten er tatt bort da den kunne skape mer støy enn nytte. Nye henvisninger og regninger opprettes fra den enkelte pasient sitt regningskort. Vær oppmerksom på at for nye pasienter settes refusjonen som standard til ordinær i det man lagrer gruppeoppføringen. Skal pasienten ha full refusjon, må man inn på regningen å angi riktig refusjonstupe samt årsak til full refusjon. Dette gjelder kun den første regningen da refusjonstypen huskes til neste regning. Outlook synkronisering Forbedringer i terminalservermiljø. Forbedringer når både ExtensorOutlooksynk og ExtensorOnlineBooking benyttes. Forbedret funksjonalitet ved synkronisering av gjentakende avtale. 5

6 Journal Vi har gjort pasientnavn mer synlig i Journalen ved at navn og fødselsdato står etter «Journal». Vi har fortsatt valgt å beholde pasientnavn og fødselsdato i den mørkeblå boksen til venstre. Dette er gjort slik at pasientinformasjon skal være lett tilgjengelig også hvis pasienten har et langt navn. Utskrift av Sammendrag har fått bunntekst med virksomhetens navn, den som skriver ut, dato, samt sidetall. Basisinfo: Koblingen til serie er forbedret. Sett inn «Journalnotat» har fått kolonne som viser notatets kategorinavn. Dette gjør det lettere å vite hvilket notat som skal settes inn: Strukturert input: Mulighet til å legge til informasjon om klokkeslett. 6

7 Medisiner Det er laget funksjonalitet for bedre håndtering av resept med flere medikamenter. Dobbeltklikk på medikament, så får man opp følgende dialogboks: Medikamenter som ble skrevet ut på samme resept vises i fet skrift. På den måten ser man knytningen mellom medikamentene: Medikamenter kan fritt velges fra tidligere foreskrevne resepter. 1. Hold inne ctrl- tasten og venstreklikk for å velge flere medikamenter. 2. Trykk ENTER. 7

8 Dialogboks kommer opp: Medikamentet vises i registreringsvinduet. 3. Velg "Utskrift samme resept" + send. 4. Trykk avbryt for å legge til flere. 5. Nederst i vinduet fins det en nedtrekksmeny. Velg preparat her. 6. Trykk "velg utskrift samme resept" + send igjen. 7. Klikk OK for å "avslutte" og skrive ut resepten. Det er lagt til funksjonalitet for å administrere DSSN. Dette er nyttig fordi man nå kan legge inn standard alternativer for DSSN. Dette gjøres ved å åpne ny resept, og deretter trykke «tannhjulet» i feltet for DSSN. Det er lagt til avkryssingsboks som sier «Vis Seponerte». Når denne er avkrysset vises de seponerte. Valget huskes til neste gang pr bruker. 8

9 Felleskatalogen ny nettsidedesign 9

10 Epikrise Epikrise har fått flere kopi- felt. I alt er det nå mulig å sende epikrise til inntil tre mottakere; en hovedmottaker og to kopimottakere. Det er også lagt til «hurtigvalg» for fastlege, henvist fra, pasient, samt «tøm felt». Når man skriver ut får man spørsmål om å skrive ut til de andre mottakerne. På utskriften vises riktig adressat, samt de øvrige mottakerne som bunntekst. Flere kopimottakere er også ivaretatt i EDI- meldingen av epikrisen. For å få den nye oppsettet av epikriseutskriften må SetupExtensorSkjema.msi installeres. 10

11 Henvisning til spesialist På henvisning til spesialist er valgene i «Type henvisning» å finne i nedtrekksmeny. (Tidligere «radiobuttons»). Dette av layoutmessige hensyn. Sykmelding I sykmeldingsblanketten har vi gjort noen små justeringer. Vi har lagt inn vertikal scroll for punkt 5 og 6, slik at det blir lettere å se hva man har skrevet. Det er også lagt til en teller for antall tegn/linjeskift det er plass til i punkt 5 og 6. Antall tegn og linjeskift angis når man skriver. Når brukeren har skrevet mer enn hva som passer på skjemaet, får man et visuelt fargevarsel. Dersom man har behov for å skrive mer, må man opprette et notat. Forbedret tilgangsstyring ved at brukere som ikke har anledning å lagre heller ikke har anledning å skrive. Feltet «skadedato» har fått samme datovalgboks som de øvrige datofeltene i sykmeldingsblanketten. Arbeidsrelatert sykdom inkl. melding til Arbeidstilsynet (BHT) I versjon har Journal fått et nytt faneark: Arbeidsrelatert sykdom. Funksjonen omfatter opplysninger om pasient og arbeidsgiver, yrke, sykdommens art og bakgrunn for sykdommen. Egen dokumentasjon er utarbeidet, og lastes ned herfra: 11

12 Alle leger har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om sykdom eller skade som legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjon. Meldingen skal skje på skjema «Melding om arbeidsrelatert sykdom». Spirometri Integrasjonen med Spiro 2000 er forbedret: - Lagt til funksjonalitet for å håndtere post-phase. - Det er den beste målingen av tre målinger som leses inn ikke siste måling. 12

13 - Ved import av fil er det nå datoen for målingen som leses inn, ikke datoen fila blir lest inn. Drosjeblankett Feil i drosjerekvisisjon (enkeltblankett): Dato for transport kommer som rekvisisjonsdato. Dette er ordnet. 13

14 Personalia Pasientnavnet blir lysegult hvis personnummer er feil. Bindestrek mellom pasientens fødselsdato og personnummer. Diettregistrering (Personalia) Sjekk om det finnes aktiv serie. Hvis det gjør det sett denne inn på diettoppføringen. Ved flere dietter: Finnes det ikke en aktiv serie, sjekk om det finnes en serie på venteliste. Hvis det gjør det sett denne inn på diettoppføringen. Om ingen av disse kriteriene inntreffer, lar Extensor 05 det stå tomt Rom- booking Det er lagt til dialogboks for å bevisstgjøre brukeren dersom bookingen endres slik at den slutter før den skal begynne. 14

15 Regnskap Mellomsatsen for mva. er nå endret til 15% også på visning av faktura. Selgers etternavn er tatt bort fra kvitteringen etter ønske fra kunde for å ivareta personvernet for selger. Nå vises kun fornavn + Extensor bruker id-nummer i parentes på både A4- kvittering og bongkvittering. Det er flere måter å generere faktura fra. For samtlige operasjoner vises fakturaoversikten nå med pasientens etternavn først, deretter fornavn. Dette gjør sortering av fakturaoversikten mer funksjonell ved sortering. 15

16 Utskrift av fakturagrunnlag. For faktura som ikke har fått fakturanummer, er det nå mulig å skrive ut fakturagrunnlaget uten at bilagsnummer genereres. Dette er nyttig dersom man ønsker å forevise fakturagrunnlaget for pasienten, og samtidig ha mulighet til å gjøre endringer i fakturagrunnlaget. Eksempel på fakturagrunnlag. Forbedret eksport av fil til CrediCare. Forbedret eksport av fil til VismaBusiness: - Feilmelding om ugyldig personnummer - Feilmelding ved opprettelse av bilgsnummer eller kreditnota. 16

17 Betalingsterminal Når man trykker på krysset så minimeres vinduet for Extensor PosPay Server på samme måte som når man velger Minimer på lukk-knappen. Dette er gjort for å hindre at brukere utilsiktet avslutter kommunikasjonen med betalingsterminalen. HELFO Forbedret funksjonalitet ved bruk av fysioterapeutens G- takst (ubekvem arbeidstid). For leger: Egenandelen er lagt til xml- meldingen. Dette vil si at HELFO får informasjon om den egenandel som pasienten er belastet, og kan dermed beregne frikortgrunnlaget. Treningsadm. Forbedret visning av kvartal ved fakturering: Bildet viser slik det var før. Nå vises et kvartal eksempelvis som januar 2012-mars

18 Søk Forbedret validering søkekriterier. Rød markering når man skriver inn ugyldig søkeverdi. F.eks. tekst når det skal være tall, som vist under: Søk på navnekombinasjoner fornavn etternavn, etternavn fornavn, etternavn, fornavn, fødselsnummer Søk på fødselsdato, fødselsnummer Søk på Behandlingsseriens journalnummer i pasientopplysninger Rom viser bare pasienter i behandling. Huske forrige avansert søk Huske søkekolonne på enkelt søk Pasientinformasjon - 6 eller 8 siffer betyr fødselsdato. 11 siffer betyr personnummer. 8 siffer søker også på telefonnummer Automatisk lukk av søkevindu ved valg av rad Bedrifter med status = 0 (slettet) eller inaktiv tas ikke med Resultat sorteres på etternavn stigende, fornavn stigende Økt hastigheten på Enkelt søk ved at kolonnen «journalendring» ble flyttet ut av enkelt søk. Den er nå å finne under avansert søk. Det lagres historikk for Enkelt søk. Husker de 10 siste søkene. 18

19 Innkalling SMS. SMS til medlemmer av gruppetimer: Knapp i Innkalling for å skjule/vise pasienter som har gruppetimer. Flettefeltene {NesteTime}, {NesteTimeHos}, {2NesteTimer} sjekker om det finnes gruppetimer og tar disse med på utsendelsen dersom knappen «Ta med gruppetimer» er aktivert. Innkallingsmodulen har fått forbedringer i historikken på SMS- utsendelser. Den viser nå navn på mottaker. Navnet er knyttet til mobilnummeret som er registrert i Personalia. Tips! Dersom du ønsker å benytte samme meldingstekst på nytt kan du dobbeltklikke på meldingen. Du får da anledning å sende SMS med samme tekst på nytt til andre mottakere. Innkalling e-post Funksjonen er forbedret slik at vedlegg som var knyttet til forrige e-post ikke tas med når ny e-post skrives. Tidligere ble vedlegget fra forrige e-post hengende igjen. 19

20 Bedriftsadministrasjon I bedriftsutvalget har vi endret det til at man ved åpning av Extensor 05 får frem utvalget der datterbedrifter som standard ligger lukket. Trykk på pluss- tegnet for å utvide visningen. Det er nå mulig å både legge til og ta bort en person som er Kontaktperson, HMSkontakt eller Verneombud. Bedriftsjournal Vi har gjort bedriftens navn mer synlig i Bedriftsjournalen ved at bedriftsnavnet vises i hvitt øverst i Bedriftsjournalen. Det er gjort en justering på disponibel tid for Aktiviteter i bedriftsjournal når man benytter timenedtelling. Disponibel tid tar ikke lenger med timer utenfor den aktuelle «timenedtellingsperioden». Lagt til funksjonalitet som gjør at aktiviteter som kun er satt opp i planlegger kan vises i fanearket Aktiviteter i Oppfølging. Dette gjelder kun bedriftsaktiviteter ikke aktiviteter knyttet til den enkelte ansatt. 20

21 NPR melding I versjon har vi gjort flere tiltak for å lette registreringen av aktivitetskoder, samt tiltak for å kontrollere innsendingen. OBS! Det nye kodeverket som inkluderer kapitlene I og O er lagt inn i Extensor 05. De nye kapitlene er et testprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Kapitlene I og O må ikke benyttes av andre enn de sentre og institusjoner som er utvalgt av Helsedirektoratet til å være med i testen! Det er bygd inn funksjonalitet slik at henvisende instans blir inkludert i NPRmeldingen. For noen takstkoder fulgte kodeteksten med takstkoden. Denne er fjernet da det bare er kodeverdien som skal rapporteres. Fikset feil: Hvis man var inne på en behandlingsserie og krysset av for at denne serien ikke skulle være med på NPR-rapporten, kom fortsatt konsultasjonene med i kontrollen og i XML fila. Bygd inn kontroll for følgende: - Start-/ankomstdato. Verdi angis på «bekreftet ankomst»/ «bekreftet avreise», eller ved å booke et rom i perioden. - Ugyldig personnummer - Kommunenummer - Behandlingsserie - Gyldig diagnose - Ingen tiltakskoder angitt Registrering av aktivitetskoder (NCMP) I gruppeadm. i fanen «Takster og betaling» har vi lagt til samme funksjonalitet som i regningskortet. Det vil si at det er mulig å benytte samletakster for å enkelt legge inn aktivitetskode (NCMP), og/ eller diagnose sammen med takst. 21

22 Det er lagt til funksjonalitet for å lettere kunne velge flere NCMP, samt søke opp flere aktivitetskoder. For å velge flere holder man inne Ctrl- tasten. Når man søker videre etter flere aktivitetskoder, vises de tidligere valgte i søkefeltet. For å velge flere i tillegg til de allerede valgte, holder man inne Ctrl-tasten. Nye flettefelt Dag - (benyttes både i maler for innkallingsbrev og journal) Koordinator Hovedbehandlere Nye flettefelt relatert til bedrift: Navn på virksomhet Virksomhetens adresse Virksomhetens logo Behandlers faggruppe, stilling, arbeidssted, adresse, telefon, telefax, e-post. 22

23 Rapportmodulen Indikere at rapporteringsmodulen jobber med en spinner som beveger seg rundt Navnet på bedriften som rapporten omhandler kommer med på utskrift og ikke bare på skjermvisningen. Diverse Alfabetisk oppstilling av Flettefelt i innkalling Ansattes Personalia Mappestrukturen i Rapportmodulen Nyheter, Kundesenter og Forum Nyheter, Kundesenter og Forum peker nå direkte til vår hjemmeside. Nyheter leder seg til vår nettside om Versjonsnytt. Kundesenter peker til Supportsidene. Forum peker til FAQ en på hjemmesidene. Quicksupport Quicksupport er oppgradert med den nye Extensor- profilen. Prosedyrer Bruker vil ha tilgang til å lagre/slette sine egne prosedyrer, altså de som han selv har redigert sist. De prosedyrer som man ikke har lagret har man ikke mulighet til å slette/endre hvis man ikke har malredigeringsrettigheter Sikkerhetslogg I loggen «Sikkerhetsbrudd» er passordforsøk nå skjult. 23

Oversikt over endringer og nye funksjoner

Oversikt over endringer og nye funksjoner Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding.... 2 Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.18 Bodø, 19. september 2012 Innhold Planlegger... 2 Journal... 3 NPR-rapportering... 4 Regnskap/HELFO-oppgjør... 5 Outlook-synkronisering... 5 Bedriftsjournal... 5

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013)

Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013) Endringer i Opus Dental 7.1 118 (08.02.2013) Recall: Nå er utskrift av recall listen under arkivspørringen tilpasset slik at den skal komme på så få sider som mulig. Ved utskrift på flere sider av recall

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Endringer i Opus Dental 7.1.320 (03.07.2015) Journal: Nytt: Nå kan man registrere defekter på fire flater på røtter i grafikken ved å markere direkte på roten,

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer i Opus Dental 7.1 295... 4 (25.03.2015)... 4 Endringer i Opus Dental 7.1 289 (25.02.2015)... 5 Endringer

Detaljer

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Versjon 2012.140 - Nye refusjonstakster for 2012 Oversikt over takstendringer per 01.01.2012: Takst Tekst Tidligere takstnr. 7 Tilleggstakst for premedikasjon

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013

Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013 Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013 Versjon 2013.143 Forbedret hastighet i meldingsmodul. Fikset utskriftsrutiner fra register, tekst er nå tydeligere. Journal: Lagt til nye valg på x-knapp:

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed brukere 29.06.2015 ProMed 7.9 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se også info. vedlegg

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer