Versjonsbrev - versjon 1.15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsbrev - versjon 1.15."

Transkript

1 Versjonsbrev - versjon Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)... 4 Kommunikasjon(Nyhet)... 5 SMS via helsenett... 6 PKI bestilling... 6 Personalia... 6 Personalia tilknytning... 6 Arbeidsgiver og bi-arbeidsgiver(nyhet)... 6 Innkallingslogg(Nyhet)... 7 Personalia Notat(Nyhet)... 7 Planlegger... 8 Timeoversikt... 8 Oppgjørsbildet... 8 Journal... 9 Generelt... 9 Tilgangsstyring... 9 Basisinformasjon med tilgangsstyring(nyhet) Logg Grunnleggende dokumenttilgang Medisiner Spirometri Regnskap Betalingsterminal Faktura Skanning Integrasjoner Bedriftshelse Aktiviteter i Bedriftsjournal Periodevis Plan Virksomheter med HELFO- refusjon Blanketter Rehabilitering

2 Personalia/Serier Serieinformasjon Regnskap Rapportmodulen Ytelseskalkulator Rombooking NPR Dokumentasjon Oversikten viser endringer og nye funksjoner først for hver modul, deretter for ulike typer virksomheter. Endringsloggen gjelder fra offentlig versjon til versjon

3 Generelt Viktig Når vi lanserer en ny versjon av Extensor 05, så er det svært viktig at versjonsbrevet blir lest før dere oppdaterer. Versjonsbrevet inneholder informasjon om ny funksjonalitet og eventuelle endringer av oppsettet som må gjøres før en går i gang. Vi forbedrer til enhver tid Extensor 05, og dette medfører at vi også endrer på informasjonssikkerheten. Derfor vil vi av og til være nødt til å endre tilgangen til moduler(eller deler av den), slik at vi kan øke sikkerheten. Tilgangsstyring i brukerkontoer, og nye funksjoner vil derfor medføre at systemadministrator må se over at oppsettet for brukerne oppfyller de retningslinjene som gjelder for virksomheten. Partner i Helsenettet Extensor AS ble ultimo april i år partner i Norsk Helsenett. I den forbindelse har vi nå mulighet til å gi support/fjernstyre alle som er innenfor helsenettet. Dette må gjøres via programmet Netop, som er det eneste programmet som er per dags dato godkjent til bruk innenfor helsenettet. Netop fjernstyringen kan bestilles hos oss ved å sende en mail til Kostnaden for programmet er kr 1100,- + kr 940 = 2040,- (eks mva). Kr 1100,- er pris for lisens og kr 940,- er pris for installasjon og en kort brukeropplæring. Det vil tilkomme en årlig vedlikeholdskostnad på kr 480,- (eks mva) fra år 2. Kryptering av database NB! Dette kravet gjelder bare bærbare datamaskiner. I henhold til Norm for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren, knyttet til oppbevaring og behandling av personopplysninger, tilbyr vi nå en mulighet for kryptering av databasen. Dette medfører at databasen krypteres ved avslutting av Extensor, og sikrer dermed personopplysningene i henhold til normen. Ta kontakt med Extensor for mer informasjon om denne løsningen, eller send en e-post til oss på Arkivering hos Riksarkivet Extensor har utviklet et eget program for uttrekk av data fra databasen. Programmet eksporterer alle data i alle tabeller til godkjente arkiveringsfiler iht de krav som Riksarkivet har knyttet til dette. Ta kontakt for mer informasjon om dette produktet på 3

4 Søk på pasient Nytt søkevindu Vi har valgt å lage et søkevindu som skal håndtere alt fra enkle søk på pasienter til mere avanserte søk som omhandler grupper pasienter. Vi har også gjort det mulig å trekke ut resultatet for behandling av søkeresultat i Excel og tekstfil. Alle søk som man lager kan man lagre slik at man kan åpne de ved en senere anledning og bruke de på nytt igjen. For de mest avanserte brukerne kan man også lage sine egne sql-script for å få til ganske avanserte søk. For å aktivere det nye søkevinduet, høyreklikk på så vil en endre mellom gammel og ny søk funksjonalitet. For å deaktivere, høyreklikk. For å starte et søk trykker man F10 eller på knappen når man står i hovedbildet til Extensor. Når man åpner søkevinduet første gang vil man få opp et søkevindu som er klargjort for et standard pasientsøk, slik at det bare er å begynne å skrive søkeord i feltet for det som vist under. Les mer om det nye søkevinduet her: Online Booking(Nyhet) Vi er nå klar til presentere vår online booking. Løsningen har mange funksjoner og er hel integrert med planleggeren til Extensor. 4

5 Les mer om løsningen her: Ta kontakt for mer informasjon om pris og tjenester på Kommunikasjon(Nyhet) Det er laget en helt ny kommunikasjon modul. Her kan en laste inn eposter, edi meldinger, sms. En kan også sende interne eposter for sensitiv informasjon. Mulighet til å knytte eposter til pasienter. Ta kontakt for informasjon om pris og funksjonalitet på 5

6 SMS via helsenett Vi har i forbindelse med ny leverandør av SMS tjenester nå fått mulighet til å sende SMS i helsenettet. Vi har pr nå støtte for to leverandører av SMS tjenester. På sikt planlegger vi å fase ut den gamle løsningen. For mer informasjon om den nye tjenesten og priser, ta kontakt med oss på PKI bestilling Du kan nå bestille både Virksomhetssertifikat og Personlig sertifikat(smartkort) hos oss. Extensor er forhandler for Buypass, som er godkjent av Post- og teletilsynet som offisiell sertifikatutsteder. For å kunne sende elektronisk sykemelding og HELFO oppgjør, kreves det at klinikken er tilknyttet Norsk Helsenett. Virksomhetssertifikat identifiserer organisasjonen som meldingen blir sendt fra. For å kunne gjøre dette, må en ha virksomhetssertifikat installert. Klinikken kan da sende ebxml meldinger til mottaker. Personlig sertifikat identifiserer personen som sender meldingen. Til dette kreves smartkort og smartkortleser. Dette er din personlige signatur. Må brukes for å kunne sende sykemelding og elektronisk oppgjørsmelding til HELFO. Ta kontakt for mer informasjon om pris og tjenester på Personalia Personalia tilknytning I dette skjermbildet vil man kunne registrere inn arbeidsgivere for en pasient. Vi har lagt opp til at det skal kunne registreres inn 2 arbeidsgivere. Her kan man i tillegg registrere inn andre tilknytninger som: Forsikringsselskap Helseregion Nav-region Annet Arbeidsgiver og bi-arbeidsgiver(nyhet) Under arbeidsgiver skal man registrere inn opplysninger som funksjon/tittel som pasienten har og når man startet i jobben. Ved å velge en annen arbeidsgiver i nedtrekkslisten oppdateres adresseinformasjonen om den valgte arbeidsgiveren. For å se detaljer om arbeidsgiver kan man trykke på ved siden av nedtrekkslisten. Da åpnes bedriftsdetaljene i et eget skjema. Det samme kan man på bi-arbeidsgiver. Når hovedarbeidsgiver byttes ut og dette lagres vil det logges og man kan slå opp på dette på Historikk-knappen som er plassert ved under arbeidsgiver. For bi-arbeidsgiver logges ikke i denne versjonen. For å nullstille et valg i en nedtrekksliste så velger man [Ingen] i listen. 6

7 Innkallingslogg(Nyhet) Det nå lagt til en innkallingslogg. Denne lagrer en kopi av brevet sendt til pasient. På denne måten sikrer vi også at ved endringer av malen, så blir ikke brev som er sendt til pasient endret. Det logges også sms og e-post sendt til pasient via innkallingsmodulen. Innkallingsloggen finner en under personalia. NB! Det er viktig å legge merke til at hvis en endrer på en innkallings mal, så vil denne endringen også påvirke innkallingsloggen hvis endringen skjer samme dag som brev er sendt. Altså endringer innenfor samme dag, vil medføre endringer også i innkallingslogg. Endring ved datoskifte vil ikke påvirke innkallingslogg. Personalia Notat(Nyhet) Dette er en ny funksjon, som medfører at en kan skrive notater i personalia. Det er også mulighet til å markere notat som viktig, og da vil det sprette opp et vindu ved aktivering av pasient i pasientutvalget. På samme måte som Cave. Må aktiveres i brukerkontoer for å få tilgang. 7

8 Her er det mulighet å legge inn tekst som ikke er pasientsensitivt. Merknaden spretter opp i øvre del av vinduet når man klikker på en pasient med merknad. (Som CAVE). Forutsetningen for sprett opp er at man har angitt at den skal brukes som advarsel. Man kan fjerne merknader som en selv har lagt inn. I brukerkonto angir man hvilke brukere som skal ha tilgang til merknaden. Merknaden vil sprette opp kun for de som har tilgang. Planlegger Timeoversikt Det er nå lagt inn filter i timeoversikten T i planleggeren. Viser bare fremmøtte, og tar bort alle timene som ikke er markert som ankommet i planleggeren. Filteret tar også bort rene faktura timer. Dette krever at en bruker funksjonen marker som ankommet i planleggeren(høyreklikk på time) Oppgjørsbildet Det er gjort endringer i oppgjørsbildet i planleggeren. Det er nå slik at en vil få dette vinduet uansett om det er betaling til en behandler eller flere. Det er også gjort 8

9 endringer på måten dette håndterer denne situasjonen. Avhaking av konsultasjoner vil medføre at beløpet for betaling endrer seg. En kan også skrive direkte i betatalingskolonnen. Det ligger automatikk i system i forhold til betaling av konsultasjoner, og eventuelt innbetaling av beløp som avviker fra beregnet. Den haker av konsultasjoner som ikke blir dekt, hvis det betales for lite. Journal Generelt Viser nå primær og sekundær diagnose, samt våre diagnoser under journal-diagnose. Korrekt dato settes på endringer som gjøres. Mulighet for egendefinert periode i sammendrag. Mulighet for å knytte notater til serier. Lagrer på serie i behandling eller siste ferdige. Nytt skjema lagt til for rus rehabilitering. TSB-skjema må fylles ut for innsending til NPR for rus rehabiliteringssenter. Ligger under snarveier i sammendrag. Nyhet. Tilgangsstyring på mal-redigering. Under brukerkontoer må en hake av for hvem som skal ha tilgang til å endre maler. Oppfrisking av diettlisten ved skifte av pasient. Cave knyttet til serie. Viser nå Cave som laget på pasienter i behandling og ferdig. Venteliste Cave vises ikke. Diagnose synlig i notat vinduet. Tilgangsstyring Det er nå aktivert logging på sammendrag i journalen. Det logges at en person har åpnet journalsammendraget på en pasient, i tillegg til selve notatene. Loggen er tilgjengelig under systemadm, administrator: 9

10 Basisinformasjon med tilgangsstyring(nyhet) Basisinformasjon er nå utvidet til å bruke rettigheter i forhold til om en bruker kan lese og skrive til notatgruppene. Hvis en bruker har rettigheter til å skrive og lese et notat så vil notatet kolonnen Har tilgang være avkrysset. Hvis avkrysningen er tydelig (svart) så har man alle rettigheter, det være seg sletting eller endring. Dette har man kun hvis man har opprettet basisinformasjonen. Hvis avkrysningen er svak (grå) så har man kun skriverettigheter. Dette er hvis brukeren som skrevet basisinformasjonen har gitt rettigheter til andre å kunne lese/skrive på informasjonen. Hvis en bruker ikke har tilgang til et dokument så vil avkrysningsfeltet Har tilgang ikke være avkrysset. Hvis man velger dette dokumentet, og ikke har tilgang, vil notatene være blokkert av teksten [INGEN TILGANG] (som vist i skjermbildet under) Logg Hvis man har tilgang til å lagre endringer vil det hver gang man lagrer opprettes en logg som viser hvordan basisinformasjonen så ut før man lagret. Slik kan må gå tilbake og se hvem som har gjort endringer og hvilke endringer som har vært gjort. Hvis det finnes en logg over endringer vil knappen oppe i høyre hjørne være tilgjengelig. Når man trykker på denne knappen åpnes et vindu hvor man kan se alle endringer som er gjort og hvem som har gjort de. 10

11 Dette vinduet er bygget opp på samme måte som registrering av basisinformasjon, bortsett fra at man ikke kan endre informasjonen, samt at listen til venstre viser hvem som har oppdatert og når det er oppdatert i synkende rekkefølge. Grunnleggende dokumenttilgang Dette styres gjennom Fellesadmin => Brukerkontoer => Dokumenttilgang. Medisiner Mulighet for å angi/overstyre seponeringsdato og startdato for medisin. Endret adm. av fra oss til helsepersonell slik at det er synlig at pasienten trenger hjelp til medisinering. Spirometri Referanse verdier hentes nå fra selve apparatets måling. Dermed unngår vi differanse i målinger. En kan overstyre dette ved å klikke på oppsett knappen i selve spriromodulen. Da vil følgende vindu sprette opp: Hvis det er haket av så vil referanse verdiene hentes fra apparat. Dette gjelder Sprirare og Spiro2000. Regnskap Endret reskontro slik at det ikke lengre viser slettede varesalg fra regningskort. Mulighet til å velge varelinjer fra ordrer, slik at en kan lage faktura på noen av produktene. Sigma tegnet er tilbake ved delt betaling på flere behandlere. Innbetaling på flere konsultasjoner hos flere behandler er nå endret. Logikken er endret slik at det er lettere å se hva som skal betales, og hvor innbetalt beløp blir plassert. Ved kreditering av faktura, blir ikke konsultasjon og produkter lengre samlet under konsultasjon. 11

12 Fjernet kredit konto i registrering av nye produkter i produkt/vareregistrering. Dette kan kun gjøres under konto mapping under administrer enheter i regnskap. Betalingsfrist er nå satt til 14 dager etter purredato når purredato er angitt. Standard beløp for purring er satt til 61 kr, som er ny maks sats. Dette kan endres i administrer enheter i regnskap. Nyhet. Mulighet til å velge informasjon som kommer med på faktura. Dette gjøres i systemadm, administrator og overskriften regnskap. Betalingsterminal PayEx bankterminal gav meldingen teknisk feil ved bruk av enkelte kort. Det er gjort utbedringer ved å endre formatet på transaksjonsnumre slik at Extensor 05 nå oppfyller kravene fra Teller. Det er lagt inn offline løsning mot Extensor database. For å håndtere at tilkobling mot Extensor databasen er mistet i betalingsøyeblikket, så legge transaksjonen i ei offline mappe. Når tilkoblingen mot databasen er ok, så sendes offline transaksjonen til Extensor databasen. Bankenes Standardiseringskontor(BSK) har vedtatt at det fra 1.september ikke skal være mulig å bruke magnetstripe ved bruk av Bank Axept-kort. Les mer her 12

13 Faktura Ny layout på Ny ut faktura: Her kan en bestemme bilagstype: Oppe til høyre kan en søke direkte på bilagsnummer eller fakturanummer. For medlemsavgift, så har en mulighet til å legge til hvilken måned faktura tilhører ved å klikke på denne knappen (kun synlig når en markerer medlemsavgift faktura) Da får en opp dette vinduet: Her kan en velge år og måned for medlemsavgift, samtidig kan en legge til flere måneder. Summen på faktura endrer seg ikke. Skanning Ved skanning av flersidige dokumenter legges dokumentene seg nå i korrekt rekkefølge. Integrasjoner Det er laget integrasjon mot Visma Business. Det er laget integrasjon mot Visma Global. Det er laget integrasjon mot InfoEasy. Det er laget integrasjon til Fürst Forum. En kan nå rekvirere direkte fra Extensor inn til Fürst Forum, hvor en har tilgang til alle prøvene. 13

14 Ta kontakt for mer informasjon om denne løsningen Bedriftshelse Tilknytning i Personalia har blitt skrevet om, og har nå mulighet for å registrere to arbeidsgivere; Hovedarbeidsgiver og Biarbeidsgiver. Rettet feil med at notater i bedriftsjournal hentet fra maler på en spesiell måte ble skrevet over. Notatoversikt oppfriskes nå automatisk også ved bytte av bedrift. Påminnelser om helsekontroll via aktivitet og tilknyttet i personalia. Må ha avdeling for å registrere VO/HMS/KP Forbedret pasientsøk(se eget punkt) Aktiviteter i Bedriftsjournal Den kategorien som er satt på planleggeravtale samsvarer nå med bedriftsaktivitetens navn. Rettet opp årsak til feilmelding som oppsto når man i Aktiviteter forsøkte å filtrere på Timenedtelling Øverste linje i Bedriftsjournal/Aktiviteter viser nå planlagt tid, utført tid og disponibel tid. Planlagt tid flyttes automatisk til utført til etter man har åpnet og trykket lagre. Klokkeslettet forsvinner når aktivitet aktiveres Planlagt tid i visning - utført tid når man åpner aktivitet Feilmelding på filtrering av Timetelling Saldo stemmer ikke i bedriftsjournal Bytte plassering av "Bedriftsjournal" og "Kundenavn" Filtrering av Bedriftsoversikt fungerer 14

15 Periodevis Plan Periodevis Plan er utskrifts visning av Aktiviteter. Vi har i versjon gjort flere layout forbedringer. Herunder: Plass til mer tekst om aktiviteten. Flyttet/ endret på streker som var i veien "Ansvarlig" vises med initialer/brukernavn. Ansatte er nå mulig å skrive inn som egendefinert felt. Hente ikke lengre fra antall ansatte i Bedriftsopplysninger. Vår ref. er fjernet, erstattet av Virksomhetens ansvarlig i Bedriftsopplysninger. Virksomheter med HELFO- refusjon Nytt HELFO oppgjør. Dette kan aktiveres i system adm./oppsett Oppgjøret sendes inn som XML-fil, og ikke som tekst-fil. Det er ikke behov for innsending av henvisning for fysioterapeuter ved bruk av det nye HELFO oppgjøret. Det er mulig å endre tilbake til gammelt oppgjør, men det gamle oppgjøret vil fases ut. Videreutvikling på det gamle oppgjøret vil ikke bli utført. For mer informasjon angående bruk av det nye HELFO oppgjøret kan brukermanualen lastes ned her: Blanketter Ny sykemeldingsblankett. Fra og med vil denne blanketten være gjeldende. Dette vil automatisk bli endret i systemet. Første gang en lager ny sykemelding etter , blir den nye blanketten aktivert. Det er 15

16 mulighet for overstyring av dette valget manuelt i system adm/administrasjon Endringene på sykemeldingen er i forhold til aktiv sykemelding, og endring av elektronisk innsending til Helfo på xml formatet. Ny henvisning til fysioterapi. NAV Henvisning til fysioterapi endret Utskrift av sykemelding. Nå kan en velge antall og hvilke sider en ønsker å skrive ut. Epikrise. Innhenting av primærdiagnose som aktuell behandler har registrert på pasienten. Siste side lagt til for ortopedisk hjelpemidler. Dette er ei informasjonsside. Oppfriske visning av nyopprettede maler. Når en lagrer en mal, vil den være synlig i oversikten over tilgjengelige maler. Utskrifts dato på sykemelding endres ikke ved senere utskrift. Rehabilitering Personalia/Serier Sletteknappen er kun synlig i generelt. Forbedret sammenslåing av pasienter. Slettet pasient er slettet. Nyhet. Innkallingslogg. Kopi av SMS, epost, brev som er sendt fra innkallingsmodulen. Nyhet. Notat i personalia. Må aktiveres i brukerkontoer for å få tilgang. Notat kan markeres som viktig, det vil da komme fra som pop up vindu. På samme måte som Cave. Serieinformasjon Regnskap Diagnosekodens beskrivelse er nå begrenset til 150 tegn for å unngå feilmelding. Mulighet til å legge inn to ulike serier med forskjellig status. Oppdatert NPR kodeskjema. Ytelsesavtaler og koder oppdateres ved oppdatering av Extensor. Nytt felt lagt inn. Henvisning mottatt. Dette feltet skal brukes for å registrere når den fysiske henvisningen er mottatt. Dette gjelder også den elektroniske. Brukes til venteliste rapportering. Tekst for lakennummer er nå synlig. Ved betaling av flere konsultasjoner, så kommer det et nytt vindu opp. Dette registrerer beløpene fordelt på konsultasjonene. Det ligger automatikk i at systemet forsøker å betale hele konsultasjoner. Slik at restbeløp blir stående på en konsultasjon, hvis ikke hele utestående blir betalt. Dette gjelder også ved oppgjør på flere behandlere. Tiltak og diagnosekode lagres på konsultasjonsnivå i planleggeren. Nyhet. Produktoversikten er endret. Rapportmodulen Rapport for vedlegg samlefaktura HELFO. Rapport ligger på nett. Endring i brannlisten. Tar også med personer uten serie, men med rombooking. Eksport til Excel lagt inn. Nyhet. Lagt inn mulighet for summering i rapport. Nyhet. Høyreklikk på kolonneoverskrift, nye muligheter for sum, antall, skjule. 16

17 Nyhet. Sql skript generator laget. Nå kan en generere skript og rapporter. Nyhet. Bunntekst med dato, tidspunkt og utskrevet av kommer på utskriften. Endring av tilpass kolonner. Zoom kan brukes. Endring i rapporten Liste med Pasienter med Cave som ligger på nett. Tilpasning av layout på rapportene, farge på linjer osv. TSB skjema lagt inn. For registrering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk. Snarveien i journalsammendrag finner du tilgangen til skjemaet. Ytelseskalkulator Trekker fra en dag, som er reisedag. Lagt inn Vis alle tillegg til Vis egne under avtaler Husker innstillinger/verdier til neste gang Filteret Henvendelser er nå fjernet. Hovedavtaler vises ikke som standard Egendefinert dato på per i dag Rombooking Ved flytting av pasient til nytt rom under oppholdet, så oppdateres informasjonen i info knappen i toppmenyen. NPR NCMP og NCSP er nå korrekt i forhold til oppsett. I gruppeoversikten i planleggeren vises nå diagnose og tiltak. Endring av NPR rapport på dagpasienter. Den tar nå med ei linje per avtale satt i planleggeren. Krav til at det er satt oppholdstype lik 2 på serie. Gruppetimer kommer også på egen linje for dagpasienter. NPR Behandlerkrav melding er ferdig fra vår side, venter på endelig tilbakemelding på eventuelle endringer fra NPR og andre organer i forhold til rehabilitering. Lagt til avkrysning for en linje per rombooking i NPR rapporten. Det vil medføre at det er mulig å rapportere flere rombookinger(opphold) på en serie. 17

18 Dokumentasjon Her en noen linker for nedlasting av dokumentasjon: Veiledning Dag- og polikliniske pasienter Dag- og polikliniske pasienter.pdf Administrering av Ytelsesavtaler Avtaleadministrasjon pdf Gruppeaktivitet NPR veiledning for utfylling til utfylling av NPR.pdf Bodø 30/

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 7.5.2012 av Daniel Gjestvang] NPR- rapportering for rehabiliteringsinstitusjonene foregår i dag på et eget meldingsformat. Denne kjenner vi som flatfil i Excel

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21 1.januar 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Grupper... 5 HELFO... 5 Integrasjoner... 5 Journal... 8 NPR... 9 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.21.2, og beskriver

Detaljer

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14.

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Generelt... 2 Søk (ny)... 2 Søkeresultater... 3 Fravær og permisjoner... 4 Lagre søk... 4 Personalia... 5 Merknad i Personalia (ny)... 5 Team (ny)... 5 Foreslå

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

Oversikt over endringer og nye funksjoner

Oversikt over endringer og nye funksjoner Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding.... 2 Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.18 Bodø, 19. september 2012 Innhold Planlegger... 2 Journal... 3 NPR-rapportering... 4 Regnskap/HELFO-oppgjør... 5 Outlook-synkronisering... 5 Bedriftsjournal... 5

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen. Selve rapporten består av to Excel-filer (en med data og en med

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.17 Bodø, 18. mai 2012 1 Innhold Planlegger... 4 Outlook synkronisering... 5 Journal... 6 Medisiner... 7 Epikrise... 10 Henvisning til spesialist... 11 Sykmelding...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten Kom i gang med Nextsys Dental Office for den offentlige tannhelsetjenesten Om dokumentet Denne brukerhåndboken er en beskrivelse av brukerfunksjonaliteten i Nextsys Dental Office for det offentlige. 1.1

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen. Selve rapporten består av to Excel-filer (en med data(cd1) og

Detaljer

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til SYSVAK - Filimport [Oppdatert 16.04.2015 av Daniel Gjestvang] I forbindelse med innføring av meldeplikt for alle vaksiner fra 01. Januar 2011, er det behov for å kunne importere vaksinasjonsdata fra vaksinasjonssteder

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

BRUKERveiledning. for elektronisk samhandling for manuellterapeuter. Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA

BRUKERveiledning. for elektronisk samhandling for manuellterapeuter. Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA BRUKERveiledning for elektronisk samhandling for manuellterapeuter Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA BRUKERveiledning for elektronisk samhandling for manuellterapeuter 02 Brukerveiledning

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

Nyheter Vision Allmenn 4.6 Lysaker, 14.12.15

Nyheter Vision Allmenn 4.6 Lysaker, 14.12.15 Nyheter Vision Allmenn 4.6 Lysaker, 14.12.15 Versjonen inneholder følgende hovedkomponenter Tjenestebasert adressering Forbedring av NHN adresse søk Kjerne journal Korrigering av NPR Korrigering av BKM

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,-

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,- Visma samhandling Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Kundens navn: Adresse. Telefonnummer/Fax Email adresse: Kundenummer: Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon 2001-2002 SPINE AS. Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A

DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon 2001-2002 SPINE AS. Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A I DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Innholdsfortegnelse Forord 1 Kap. I Endringer 2002 2 1 v2002.09a... - OCR Giro 2 2 v2002.09

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær.

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) 2 4.2 Valg av oppsett

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter Brukerdokumentasjon Dynamiske Rapporter Restricted Edition Rapporteringsmodul for utvalgte maritech programmer Side 2 Contents Beskrivelse av konsept... 3 Ta ut en rapport... 3 Oppdaterte rapporter...

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Veiledning for nye KS

Veiledning for nye KS Veiledning for nye KS Velkommen til Fagtorget nye modul for Kvalitetssikring! Her har du tilgang til våre nyeste sjekklister, avviksskjemaer, filarkiv, fotodokumentasjon med mer Innhold Kvalitetssikring

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer