Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014"

Transkript

1 Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2014

2 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR Personalia Planlegger Regnskap...19 Treningsmodul Diverse Dette versjonsbrevet beskriver de viktigste endringene i Extensor 05 siden forrige versjon (versjon ). En av de største nyhetene er at BHT-virksomheter nå kan kvittere ut aktiviteter direkte fra planleggeren, noe som har vært etterspurt en stund. Den nye funksjonaliteten gjør også at det blir lettere å administrere de ulike aktivitetskategoriene. For rehabiliteringssentre (og andre) er det mye nytt på NPR-rapporteringen, samt at vi har laget ny funksjonalitet for å forbedre håndteringen av frikort2-beløp og endringer av egenandelstaket fra år til år. En annen viktig nyhet er at leger nå får muligheten til å signere/godkjenne medikamenter som andre har lagt inn i medisinlisten i pasientjournal. I tillegg til dette er det gjort en rekke ulike forbedringer og feilfiks. Endringene er listet opp pr modul, i alfabetisk rekkefølge.

3 Bedriftsjournal Kvittere ut aktiviteter fra planlegger Man kan nå legge inn avtaleegenskaper samt kvittere ut aktiviteten når den er utført, via planlegger. Høyreklikk på avtalen og «Kvitter ut aktivitet»: Man får da opp aktivitetsvinduet man kjenner igjen fra Bedriftsjournalen/Aktiviteter. Her kan man fylle inn all relevant informasjon: I det man velger status «Ferdig» og lagrer aktiviteten vil det være synlig i planleggeren at aktiviteten er kvittert ut; en liten grønn firkant vises øverst i høyre hjørne av avtalen:

4 Ny innstilling: Standard «utført tid» Det er nå mulig å sette at «utført tid» foreslås lik som «planlagt tid» på en aktivitet når man skal kvittere den ut. Innstillingen finner man under Systemadm./Administrator: Booker man en avtale i planleggeren og høyreklikker på denne for å kvittere den ut vil nå «utført tid» også være fylt inn og være lik «planlagt tid»: Man kan selvfølgelig velge å endre varigheten hvis man ønsker det. Varsel ved manglende registrert «utført tid» Man får nå et varsel dersom man ikke har fylt ut «Utført tid» når man kvitterer ut en aktivitet: Man får da opp følgende varsel:

5 Nye utskriftsinnstillinger på periodevis plan/rapport Man har fått flere innstillinger som definerer utskriften av periodevis plan/rapport. Innstillingene ligger under «Skriv ut» -knappen: Her kan man velge hvilke innstillinger man vil aktivere ved å krysse av i avkryssingsboksene. Nye innstillinger er Ta med planlagt tid, Ta med klokkeslett og Ansvarlig angitt med initialer. Desimalvisning på Periodevis plan/rapport Det vises nå kun to desimaler i angivelsen av antall timer planlagt/brukt på periodevis plan/rapport. Endret logikk rundt listen med ulike typer aktiviteter Tidligere måtte man vedlikeholde aktivitetslisten både i planlegger og i bedriftsjournal. Med den nye funksjonaliteten for å kvittere ut aktiviteter fra planleggeren er ikke aktivitetslisten i Planlegger lenger nødvendig å vedlikeholde for BHT-er. Når man får tilgang til aktivitetsvinduet fra planleggeren ved å høyreklikke på aktiviteten og velge «Kvitter ut aktivitet» er det enkleste å vedlikeholde denne ene listen over aktiviteter:

6 Når man booker avtalen trenge man ikke å åpne «egenskaper» for avtalen i planleggeren for å velge type aktivitet, men man kan heller velge «Kvitter ut aktivitet» og her velge korrekt aktivitet, type, bestiller osv. med en gang. Man velger ikke lenger aktivitet i disse vinduene: I stedet kan man høyreklikke på avtale i planleggeren og velg:

7 Bedriftsopplysninger Nye felter i bedriftsopplysninger: o Eget nytt felt for fakturaadresse og faktura postnummer/sted o Man kan nå legge inn to ulike e-post adresser pr bedrift o Det er lagt til en avkryssingsboks for å vise om kunden har helseforsikring. Slettet ansatt skjules fra Bedriftsopplysninger Tidligere vistes ansatte som var slettet under ansattlisten under Bedriftsopplysninger/Ansatte. Dette er nå fikset. HELFO Riktig sum på Helfo-forside og xml-fil Tiltak er gjort for å forhindre avvik på summene som genereres på Helfo-forside og xml-fil Varsler om ugyldig takstkombinasjon Kiro: Helfo-kontrollen varslet ikke om at takstkombinasjonen K2+K3a var ugyldig. Dette er nå fikset. Kiro: Helfo-kontrollen varslet ikke om at gjentatt bruk av K4-takst var ugyldig. Dette er nå fikset. Fysio: Fjernet feilaktig varsel om krav til A8-takst ved bruk av A2g. (A8-taksten eksisterer ikke lengre, den er erstattet av A8a/b) Varsel ved manglende opplysninger på xml-filen Man får nå opp et varsel hvis man ikke har lagt inn all nødvendig informasjon (f.eks kontonummer) under Innstillinger (via koffert-ikonet oppe til høyre i Helfo-modulen). Varsel ved for mange pasienter på gruppe Fysio: Har man haket på for mange pasienter på en gruppe får man nå et varsel om dette:

8 Journal Signering av registrerte medisiner Brukere med tillatelser som Lege (dette settes opp i Brukerkontoer) har nå mulighet til å signere medisiner som er lagt inn i medisinlisten. Når et medikament er signert kan man ikke gjøre andre endringer enn å seponere det. For å signere medikamenter åpnes medisinmodulen: Medikamentene som skal signeres hakes av i avkryssingsboksen til venstre på bildet, før man klikker på «Signér» ikonet. Når et medikament er signert vil det vises med en hengelås (rød sirkel) og feltene «Signert» og «Signert av» vil fylles inn: Flettefelt ved flere aktive serier Dersom en pasient har flere enn en aktiv serie (status: «i behandling») vil man kunne velge fra hvilken serie informasjon skal flettes inn i et notat eller et dokument. Fra notat-modulen: Ønsker man å eksplisitt definere hvilken serie informasjon basert på flettefelt i en mal skal hentes fra må man gå til «Notat» fanen i journalen. Her klikker man på «valgt mal» nederst i vinduet. Man får da opp malene man har opprett på høyre side av skjermen:

9 Velger man her serie 003 vil flettefelt som er benyttet i den valgte malen hente informasjon fra serie 003. Fra brev/dok./blanketter: Er malen opprettet i «Brev/dok./blanketter» vil man, dersom pasienten har flere aktive serier, få opp en melding når man åpner malen som sier at man må velge hvilke serie informasjonen skal flettes fra: Sekretærtilgang til fysioterapihenvisning Endret sekretærs tilgang til å endre/slette fysioterapihenvisninger som tilhører andre behandlere enn den man er sekretær for. Følgende gjelder for sekretær: o o o Sekretær kan endre henvisninger for alle behandlere, så lenge henvisningen er opprettet samme døgn Sekretær kan slette henvisninger som er opprettet av den man er sekretær for, så lenge henvisningen er opprettet samme døgn Sekretær kan ikke slette henvisninger til andre behandlere enn den man er sekretær for, uansett døgn

10 Endre på sykmelding Det er nå kun mulig å gjøre endringer på (egne) sykmeldinger innenfor samme døgn. Dette er i tråd med eksisterende funksjonalitet på andre dokumenter/blanketter. Skadedatofelt på sykmelding På enkelte sykmeldinger ble det automatisk fylt inn 0- og 1-sifre i feltene for skadedato. Dette er nå fikset. Ny funksjonalitet for tilgangsstyring Fra versjon 1.20 finnes det to ulike typer tilgangsstyring, basert på enten Brukerkontoinnstillinger eller Serieinformasjon. Brukerkontoinnstillinger er identisk med eksisterende funksjonalitet, og er valgt som standard. Tilgangsstyring basert på Serieinformasjon vil i hovedsak basere seg på informasjon i feltet «Behandler» i seriebildet, men tar også høyde for hva som ligger i brukerkontooppsettet. Utgangspunktet er at kun de som står som «behandler» i serien får tilgang til å lese de notatene som er knyttet til den aktuelle serien. For å aktivere tilgangsstyring basert på serieinformasjon går man til «Administrator» og fanen «Sikkerhet og tillatelse». Her finner man følgende innstilling: NB: Man må restarte Extensor før endringene her trer i kraft. Tilgangsstyringen basert på Serieinformasjon fungerer på følgende måte: 1. Det gjøres en sjekk på hvilke ansatte som er oppført i «Behandler» - feltet i serien til den aktuelle pasienten. Kun de behandlerne som er angitt dette feltet vil kunne lese journalnotatene som er knyttet opp til den aktuelle serien. 2: Dersom den ansatte er ført opp i behandler-feltet i serien vil normal tilgangsstyring basert på dokumenttilgangen satt opp i brukerkontoen gjelde. Dette betyr i praksis at om man ønsker å kun benytte tilgangsstyring basert på serieinformasjon så må dokumenttilgangen til hver enkelt bruker i brukerkontoinnstillingene settes til «Alle har lesetilgang». Dette er gjort slik for at en ansatt skal ha mulighet til å begrense tilgangen til et gitt notat. Dersom det er gitt tillatelse til at den ansatte har muligheten til å begrense tilgangen til et enkelt notat vil dette fortsatt fungere, da normal tilgangsstyring trer i kraft så lenge den ansatte er tilknyttet serien i Behandlerfeltet. NB: Hvis man legger til en ny ansatt som behandler på en serie for at denne behandleren skal få tilgang til å lese dokumentene som er skrevet og tilknyttet denne serien, må den ansatte restarte Extensor før han/hun får tilgang til notatene/dokumentene

11 Sletting av frisklivsskjema Man får ikke lenger feilmelding ved sletting av friskliv statusskjema. OBS: Dette krever nye filer i «Plugin»-mappa i Extensor-katalogen. Ta kontakt med Extensor for å laste ned nye filer. Utskrift av journalsammendrag Utskriftknappen i journalsammendrag deaktiveres mens sammendraget lastes inn på ny pasient. Dette for å forhindre at utskrift kan komme med feil navn på pasienter hvor det tar lang tid å laste inn journalen. Forbedret innlesing av laboratoriesvar Laboratoriesvar som leses inn elektronisk fra Fürst vises nå mer utfyllende opplysninger, slik at informasjonen er mest mulig korrekt. NPR Opprettelse av samletakst med flere enn 10 ulike NCMP koder Man kan nå legge inn flere enn 10 ulike NCMP hovedkoder, med tilhørende underkoder, uten at rekkefølgen og strukturen på kodene endrer seg. Endre dimensjonene på vinduet ved opprettelse av samletakster Det er nå mulig å endre dimensjonene på vinduet man benytter for å opprette samletakster til bruk ved NPR-rapportering. Dette gjør det mer brukervennlig å legge til og redigere samletakster med mange ulike NCMP koder. Man kan her endre størrelsesforholdet mellom de to ulike delene av vinduet ved å ta tak i linjen mellom de to delene av vinduet: NPR Melding: Ny klasse: Spesialist vedtak NB: Dette er kun aktuelt for ruserehabilitering. For at en bruker av Extensor skal få tilgang til «Spesialistvedtak» i seriebildet må det krysse av for «Rus-modul» i brukerkontoen:

12 Når man har denne avkrysningen vil «Spesialistvedtak» være synlig nederst i serie-bildet: NPR Melding: Nytt kodeverk i feltet «Utskrevet til» I henhold til endringer hos NPR er kodeverket i feltet «uskrevet til» endret til korrekte verdier. Gamle verdier vil bli konvertert slik at de blir korrekt ift. nytt kodeverk. NPR Venteliste integrert i NPR-melding Etter tilbakemeldinger fra NPR er NPR-ventelisterapportering nå integrert som en del av NPR-melding (vanlig NPR). NPR vil selv trekke ut dataene som er relevant for henholdsvis melding/venteliste. Ny obligatorisk innstilling ved rapportering til NPR: Det er ett nytt felt som er obligatorisk ved innsending av NPR-melding fra NPR-melding Denne finnes under «Innstillinger» i NPR-rapport vinduet (Kofferten øverst i venstre hjørne av vinduet):

13 NPR Melding: Det rapporteres nå kun på avsluttede opphold. NPR-melding tar nå kun med seg de oppholdene som er avsluttet i angitt rapporteringsperiode. Et avsluttet opphold defineres på følgende måte: 1: Døgnpasienter: Hver serie tilsvarer 1 episode. Alle opphold (episoder) med avsluttende avreisedato fra rombooking i rapporteringsperioden. 2: Dag/polikliniske pasienter: Hver konsultasjon tilsvarer 1 episode. Alle konsultasjoner (episoder) som befinner seg i rapporteringsperioden. NPR Melding: Viser nå serier uten tilknyttede konsultasjoner NPR-melding er en form for «aktivitetsrapportering». Dette innebærer at det rapporteres all aktivitet som er utført i rapporteringsperioden (les: Alle konsultasjoner). I tidligere versjoner har serier som ikke har hatt noen konsultasjoner tilknyttet seg ikke blitt rapportert. Fra versjon 1.20 vil også serier som mangler aktivitet (konsultasjoner) bli rapportert. De vil vises som dette i kontrollvinduet til NPR-meldingen:

14 NPR Melding: Kontrollvindu fanger opp manglende informasjon fra flere felter Vi har jobbet videre med kontrollvinduet for NPR-melding og episodene fanges nå dersom det mangler informasjon i blant annet følgende felter: - Henvisende instans mangler - Henvisningsdato - Vurderingsdato - Henvisning mottatt dato - Fristdato - Individuell plan + dato - Rett til helsehjelp - Ankomst fra NPR-TSB: Nye svaralternativer NPR-TSB: Varsel dersom ikke alle felter er fylt ut Man får nå et varsel dersom ikke alle nødvendige felter er fylt ut når man lagrer TSBskjemaet.

15 NB: Selv om man får varsel lagres skjemaet som forventet. Korrigering på NPR-identfilen I de tilfeller hvor fullt personnummer ikke er registrert, blir TypeID rapportert som «9», mens «fid» blir rapportert som fødselsdato med formatet DDMMÅÅ. Korrekt dato på episoder for dagopphold For dagpasienter er det nå justert slik at hver enkelt episode (en dag i behandling) rapporteres korrekt med InnDatoTid lik UtDatoTid. Det vil si at alle dager en dagpasient er inne til behandling rapporteres som NPR som én dag, hvilket bør gi mer korrekt rapportering av antall dager for de som har dagpasienter. Det er kun episodene (dagene hvor pasienten er i behandling) som er innenfor rapporteringstertiale som kommer med i NPR-meldinga. Opphold med status Avbestilt, Avslag eller Ikke møtt Konsultasjoner knyttet til serier med status Avbestilt, Avslag eller Ikke møtt blir ikke lengre rapportert til NPR. Manglende kommunenummer Dersom det ikke er fylt inn adresse på pasienten blir dette nå rapportert som kommune nr «9999», i henhold til veilederen fra NPR. NPR-tagen heter «komnrhjem». Personalia Ny funksjonalitet for registrering av egenandelstak og døgnpris For å bedre takle endringer i egenandelstak og døgnpris (rehab) er det laget et eget vindu, med utvidet funksjonalitet. Vinduet åpnes under Systemadm./Administrator:

16 Dobbeltklikk på «(Nytt vindu)» eller klikk på de tre prikkene i bakkant til høyre. Da åpnes dette vinduet: Her administrerer man de til enhver tid gjeldende beløpene. Man vil til enhver tid se de gjeldene egenandelstakene samt døgnprisen (egenandelen). Ønsker man å se tidligere beløp klikker man på «Vis også utgåtte»: Man kan da se hvilke beløp som har vært gjeldene tidligere, og i hvilken periode (gjeldene fra dato). For å registrere et endret beløp velger man ikonet som ser ut som en hvitt ark. Man fyller så inn hvilket beløp man ønsker å endre (eks: Egenandelstak 2), beløpet og fra hvilken dato det nye beløpet skal være gyldig. NB: Man trenger ikke markere det gamle beløpet som «ikke gyldig». Det vil automatisk bli ugyldig på det nye beløpets «Gjelder fra dato» inntreffer. Har man registrert et feil beløp kan man slette det fra oversikten ved å klikke på det røde krysset:

17 For å filtrere hvilken type beløp som skal vises kan man velge type beløp i nedtrekksmenyen: Beregning av beløp i Avreise Opphold med rombytte medførte feil beløp i avreiseberegningen. Dette er nå fikset. Endringer i felter under NAV-serie Tidligere fikk man ikke opp et varsel om å lagre endringer når man gjorde endringer i feltene «Beregnet startdato» og «Beregnet sluttdato». Dette er nå fikset. Rombookinger uten seriekobling Tidligere rombookinger uten kobling til serie (f.eks gjesteopphold) ble feilaktig koblet til nye serier som ble oppretta på samme pasient. Dette er nå fikset. Merknadsfelt på rombookinger Merknader vises nå korrekt i rombookingsoversikten. Merknad til markert rombooking vises i merknadsfeltet: Endret sortering av bedrifter i Personalia Når man velger hvilken bedrift en ansatt tilhører i «Tilknyttet» i «Personalia» vises nå oversikten sortert etter hovedbedrift:

18 Dette innebærer at dersom det er to ulike bedrifter som har samme navn på underbedriften/avdelingen, så vil man ikke lenger være i tvil om hvilken underbedrift/avdeling som er den rette. Fikset knappen «Behandle serie» Knappen «Behandle serie» som kan brukes til å sette en pasient til en nye serie med status «Henvendelse», «på venteliste» eller «i behandling» fungerer nå igjen som den skal. Feil fylkeskobling på Nes og Våler kommune Ved registreringer av pasienter/ansatte med adresse i Nes eller Våler kommune ble disse feilaktig koblet til Østfold fylke. Dette er nå fikset. Planlegger Hjelpetekst ved valg av serie i regningskort Når man skal velge hvilken serie konsultasjonen er koblet mot, får man opp en hjelpetekst ved å holde musepekeren over serienummeret: Her er logikken bak start og slutt endret til følgende: Start: Startdato fra rombooking. Dersom det ikke finnes, bekreftet ankomstdato fra serien. Slutt: Sluttdato fra rombooking. Dersom det ikke finnes, bekreftet avreisedato fra serien. NB: For NAV-serie hentes «Start» og «Slutt» feltene fra serien dersom ikke rombooking finnes. Hovedbedriftens navn vises på underbedrift- avtaler Når man booker inn en avtale med en underbedrift, dvs. en bedrift som ligger på minst ett nivå under hovedbedriften i bedriftsutvalget vises navnet på hovedbedriften i parentes i avtalen i planleggeren: PS: Man må oppfriske planleggeren eller booke en ny avtale før hovedbedriften vises. Dette skyldes samspillet mellom gammel og ny kode i Extensor og vil bli videre utbedret i fremtiden.

19 Utskrift av planlegger På utskrift av planlegger vises inneværende og neste måned øverst på utskriften. Tidligere var det feil i datoene på neste måned. Dette er nå fikset. Regnskap Avstemming Kreditering av produktsalg opprettet både minusbeløp og nytt positivt beløp, og avstemmingen ble dermed feil. Dette er nå fikset. Fritekst på fakturagrunnlag Legger man inn fritekst på et varesalg fra «Registrer kontantsalg» vil dette nå vises på fakturagrunnlaget til pasienten i Regnskapsmodulen. Fritekst «Paracet» på varesalg knyttet til fakturagrunnlag Når man åpner faktagrunnlaget til pasienten i regnskapsmodulen kan vi nå se denne «friteksten»: PS: Friteksten er også med på forhåndsvisning av utskrift. Fast fritekst på faktura Det er nå mulig å sette en standard fritekst på alle fakturaer som skrives ut fra Extensor.

20 Denne friteksten settes opp i regnskapsmodulen under «administrer enheter». PS. Man kan fortsatt velge å bruke andre fritekster fra «Fakturaoversikt» - vinduet. Bla-funksjon i kasseavstemming Det er nå mulig å bla frem og tilbake mellom tidligere kasseavstemminger. Man kan også velge en spesifikk dato via kalenderfunksjonen: Doble fakturaer i Innbetalingsrapport Oppgjorte fakturaer vistes dobbelt i innbetalingsrapporten i Omsetning/Innbetaling. Dette er nå fikset. Treningsmodul Feiltolking av kontrakt 6-måneders kontrakter som ble betalt samlet ble tolket som 12-mnd kontrakter i databasen. Dette kunne medføre problemer med å opprette nye bilag på evt ny kontrakt som ble opprettet etter den gamle kontraktens utløp. Dette er nå fikset. Diverse Oppdatert HPR-liste Listen over helsepersonell og deres HPR-nummer er nå oppdatert pr Dette er listen som det søkes i via kode-knappen i Kontakter-vinduet:

21 Listen over fastleger pr fylke er lagt ut. For å laste ned oppdatert liste over fastleger i DITT fylke: Gå til Fil -> Søk etter oppdateringer, og velg riktig fylke fra nedtrekksmenyen. Windows XP støttes IKKE lengre Det er gjort strukturelle endringer for å speede opp hastigheten på planleggeren i Extensor. Det medfører at Windows XP ikke støttes lengre: Kjører man Extensor i XP kommer planleggeren til å krasje. Kategorier i Bedriftsutvalg Navnene på kategoriene i bedriftsutvalget vises nå med sort skrift, for bedre synlighet mot lys bakgrunn:

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21 1.januar 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Grupper... 5 HELFO... 5 Integrasjoner... 5 Journal... 8 NPR... 9 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.21.2, og beskriver

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27 6.Juli 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 HELFO... 6 Innkallingsmodulen... 6 Journal... 6 NPR... 7 NPR Behandlerkravmelding... 8 Personalia... 9 Planlegger... 11

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.25 6.februar 2017 Innhold NPR Behandlerkravmelding... 3 Planlegger... 3 Bedriftsjournal... 4 HELFO-Oppgjør... 8 NPR... 9 Journal... 9 Personalia... 10 Ansattes personalia...

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 7.5.2012 av Daniel Gjestvang] NPR- rapportering for rehabiliteringsinstitusjonene foregår i dag på et eget meldingsformat. Denne kjenner vi som flatfil i Excel

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 23.12.2015 av Richard Meløysund] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 03.02.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.18 Bodø, 19. september 2012 Innhold Planlegger... 2 Journal... 3 NPR-rapportering... 4 Regnskap/HELFO-oppgjør... 5 Outlook-synkronisering... 5 Bedriftsjournal... 5

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.26 3.mai 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 Helfo... 3 Journal... 4 NPR... 5 Personalia... 5 Planlegger... 6 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.26.3, og beskriver

Detaljer

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang]

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen [Oppdatert 23.01.2017 av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen er en helt ny modul som offisielt ble introdusert i versjon 1.24 av Extensor. Denne modulen krever en aktivering i lisensen. Dersom

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 19.02.2016 av Richard Meløysund] I NPR- meldingen skal man rapportere «aktiviteter» i tillegg til «opphold/serier». Det innebærer for eksempel at man på hver

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon august 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon august 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27.5 18.august 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 EDI (Elektronisk meldingshåndtering)... 6 HELFO... 7 Innkallingsmodulen... 7 Journal... 7 NPR... 8 NPR Behandlerkravmelding...

Detaljer

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon 1.25 01.01.2017 Innhold Nødvendige oppsett... 4 Oppsett... 5 Oppsett Administrator:... 5 Oppsett av samhandler Arbeids og Velferdsetaten...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.23. 1.januar 2016

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.23. 1.januar 2016 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.23 1.januar 2016 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 HELFO... 4 Journal... 5 NPR... 6 Personalia... 7 Planlegger/Bedriftsjournal... 8 Regnskap...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.17 Bodø, 18. mai 2012 1 Innhold Planlegger... 4 Outlook synkronisering... 5 Journal... 6 Medisiner... 7 Epikrise... 10 Henvisning til spesialist... 11 Sykmelding...

Detaljer

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Gruppeaktiviteter En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Oppdatert 02.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33 00 E-post: firmapost@extensor.no WEB: www.extensor.no Side 1 av 11 Gruppeaktiviteter

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Side 2 Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen. Selve rapporten består av to Excel-filer (en med data og en med

Detaljer

Oversikt over endringer og nye funksjoner

Oversikt over endringer og nye funksjoner Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding.... 2 Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner...

Detaljer

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ [Oppdatert 17.08.2016 av Daniel Gjestvang] Fra september 2016 krever HSØ en egen rapportering fra sine private samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14.

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Generelt... 2 Søk (ny)... 2 Søkeresultater... 3 Fravær og permisjoner... 4 Lagre søk... 4 Personalia... 5 Merknad i Personalia (ny)... 5 Team (ny)... 5 Foreslå

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 15.07.16, RSM HELFO-modulen erstatter den gamle NAV-modulen fra og med versjon 1.15 av Extensor. HELFOmodulen kan brukes av leger, fysioterapeuter,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen. Selve rapporten består av to Excel-filer (en med data(cd1) og

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Hemmelig adresse (0526)

Hemmelig adresse (0526) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Det kommer ved jevne

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515)

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515) Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409)

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal gjennomføres

Detaljer

ENDRINGSLOGG FOR VERSJON AUGUST 2017

ENDRINGSLOGG FOR VERSJON AUGUST 2017 ENDRINGSLOGG FOR VERSJON 2016.148.0 11. AUGUST 2017 Innholdsliste UF-16.024 Liste over lover og regler...1 UF-16.025 Ny modul: Tester...2 UF-16.036 Betalingsterminal i Windows 10...3 UF-16.042 Nye bilder

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.13 Databaseversjon 2.13 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no VIKTIG INFORMASJON...3

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ [Oppdatert 08.03.2017 av Daniel Gjestvang] Fra september 2016 krever HSØ en egen rapportering fra sine private samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Gi time til poliklinikk (0502)

Gi time til poliklinikk (0502) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 12.09.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Tildele pasienter

Detaljer

Utskrift og fakturering av journal til pasient

Utskrift og fakturering av journal til pasient Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik 1 Hurtigtaster er beskrevet

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19 Bdø, 1.mars 2013 Innhld Bedriftsjurnal... 2 EDI (elektrnisk samhandling)... 3 Innkalling... 4 Jurnal... 4 NOIS-rapprtering... 5 NPR-rapprtering... 5 Oppfølging... 7

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Tiltaksplan. Versjon 8.2

Tiltaksplan. Versjon 8.2 Tiltaksplan Versjon 8.2 1 Innhold Tiltaksplan... 3 Legg til nye situasjoner... 5 Nye tiltak... 6 Ny avtale... 9 Avtaler i vindu arbeidsplanlegging... 10 Vis kun besøk med avtaler... 10 Avtaler på LMP...

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Fürst Forum versjon

Fürst Forum versjon Fürst Forum versjon 1.7.0.0 Lage Felles/Mine pakker fra rekvireringsbildet Det er nå mulighet til å lage pakker fra rekvireringsbildet. Lag ferdig en rekvisisjon på en pasient. Høyreklikk i Rekvisisjonsbildet.

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig.

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig. Nif oppgaver for integrasjon Her følger oppgaver og steg som må opp utføre for at synkronisering mellom Nif og Medlemsnett skal kunne gjøres på en riktig måte: Siden Nif sin database er master, er det

Detaljer

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger ELIN-T 2 A Kort veiledning En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger Kortveiledning-Bruk av EDI-meldinger i Nextsys Dental Office Versjon 1.3 9.10.2014 Innholdsfortegnelse 1 Forutsetninger...

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til SYSVAK - Filimport [Oppdatert 16.04.2015 av Daniel Gjestvang] I forbindelse med innføring av meldeplikt for alle vaksiner fra 01. Januar 2011, er det behov for å kunne importere vaksinasjonsdata fra vaksinasjonssteder

Detaljer

Registrere MORS (0426)

Registrere MORS (0426) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Når pasienter dør,

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes.

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes. NOIS Rapportering [Oppdatert 28.02.2013 av Daniel Gjestvang] Formålet med NOIS er å forebygge infeksjoner gjennom en fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger

Detaljer

Registrere diagnoser og prosedyrer på innlagte pasienter (0516)

Registrere diagnoser og prosedyrer på innlagte pasienter (0516) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 19.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Korrekt registrering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer