Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014"

Transkript

1 Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2014

2 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR Personalia Planlegger Regnskap...19 Treningsmodul Diverse Dette versjonsbrevet beskriver de viktigste endringene i Extensor 05 siden forrige versjon (versjon ). En av de største nyhetene er at BHT-virksomheter nå kan kvittere ut aktiviteter direkte fra planleggeren, noe som har vært etterspurt en stund. Den nye funksjonaliteten gjør også at det blir lettere å administrere de ulike aktivitetskategoriene. For rehabiliteringssentre (og andre) er det mye nytt på NPR-rapporteringen, samt at vi har laget ny funksjonalitet for å forbedre håndteringen av frikort2-beløp og endringer av egenandelstaket fra år til år. En annen viktig nyhet er at leger nå får muligheten til å signere/godkjenne medikamenter som andre har lagt inn i medisinlisten i pasientjournal. I tillegg til dette er det gjort en rekke ulike forbedringer og feilfiks. Endringene er listet opp pr modul, i alfabetisk rekkefølge.

3 Bedriftsjournal Kvittere ut aktiviteter fra planlegger Man kan nå legge inn avtaleegenskaper samt kvittere ut aktiviteten når den er utført, via planlegger. Høyreklikk på avtalen og «Kvitter ut aktivitet»: Man får da opp aktivitetsvinduet man kjenner igjen fra Bedriftsjournalen/Aktiviteter. Her kan man fylle inn all relevant informasjon: I det man velger status «Ferdig» og lagrer aktiviteten vil det være synlig i planleggeren at aktiviteten er kvittert ut; en liten grønn firkant vises øverst i høyre hjørne av avtalen:

4 Ny innstilling: Standard «utført tid» Det er nå mulig å sette at «utført tid» foreslås lik som «planlagt tid» på en aktivitet når man skal kvittere den ut. Innstillingen finner man under Systemadm./Administrator: Booker man en avtale i planleggeren og høyreklikker på denne for å kvittere den ut vil nå «utført tid» også være fylt inn og være lik «planlagt tid»: Man kan selvfølgelig velge å endre varigheten hvis man ønsker det. Varsel ved manglende registrert «utført tid» Man får nå et varsel dersom man ikke har fylt ut «Utført tid» når man kvitterer ut en aktivitet: Man får da opp følgende varsel:

5 Nye utskriftsinnstillinger på periodevis plan/rapport Man har fått flere innstillinger som definerer utskriften av periodevis plan/rapport. Innstillingene ligger under «Skriv ut» -knappen: Her kan man velge hvilke innstillinger man vil aktivere ved å krysse av i avkryssingsboksene. Nye innstillinger er Ta med planlagt tid, Ta med klokkeslett og Ansvarlig angitt med initialer. Desimalvisning på Periodevis plan/rapport Det vises nå kun to desimaler i angivelsen av antall timer planlagt/brukt på periodevis plan/rapport. Endret logikk rundt listen med ulike typer aktiviteter Tidligere måtte man vedlikeholde aktivitetslisten både i planlegger og i bedriftsjournal. Med den nye funksjonaliteten for å kvittere ut aktiviteter fra planleggeren er ikke aktivitetslisten i Planlegger lenger nødvendig å vedlikeholde for BHT-er. Når man får tilgang til aktivitetsvinduet fra planleggeren ved å høyreklikke på aktiviteten og velge «Kvitter ut aktivitet» er det enkleste å vedlikeholde denne ene listen over aktiviteter:

6 Når man booker avtalen trenge man ikke å åpne «egenskaper» for avtalen i planleggeren for å velge type aktivitet, men man kan heller velge «Kvitter ut aktivitet» og her velge korrekt aktivitet, type, bestiller osv. med en gang. Man velger ikke lenger aktivitet i disse vinduene: I stedet kan man høyreklikke på avtale i planleggeren og velg:

7 Bedriftsopplysninger Nye felter i bedriftsopplysninger: o Eget nytt felt for fakturaadresse og faktura postnummer/sted o Man kan nå legge inn to ulike e-post adresser pr bedrift o Det er lagt til en avkryssingsboks for å vise om kunden har helseforsikring. Slettet ansatt skjules fra Bedriftsopplysninger Tidligere vistes ansatte som var slettet under ansattlisten under Bedriftsopplysninger/Ansatte. Dette er nå fikset. HELFO Riktig sum på Helfo-forside og xml-fil Tiltak er gjort for å forhindre avvik på summene som genereres på Helfo-forside og xml-fil Varsler om ugyldig takstkombinasjon Kiro: Helfo-kontrollen varslet ikke om at takstkombinasjonen K2+K3a var ugyldig. Dette er nå fikset. Kiro: Helfo-kontrollen varslet ikke om at gjentatt bruk av K4-takst var ugyldig. Dette er nå fikset. Fysio: Fjernet feilaktig varsel om krav til A8-takst ved bruk av A2g. (A8-taksten eksisterer ikke lengre, den er erstattet av A8a/b) Varsel ved manglende opplysninger på xml-filen Man får nå opp et varsel hvis man ikke har lagt inn all nødvendig informasjon (f.eks kontonummer) under Innstillinger (via koffert-ikonet oppe til høyre i Helfo-modulen). Varsel ved for mange pasienter på gruppe Fysio: Har man haket på for mange pasienter på en gruppe får man nå et varsel om dette:

8 Journal Signering av registrerte medisiner Brukere med tillatelser som Lege (dette settes opp i Brukerkontoer) har nå mulighet til å signere medisiner som er lagt inn i medisinlisten. Når et medikament er signert kan man ikke gjøre andre endringer enn å seponere det. For å signere medikamenter åpnes medisinmodulen: Medikamentene som skal signeres hakes av i avkryssingsboksen til venstre på bildet, før man klikker på «Signér» ikonet. Når et medikament er signert vil det vises med en hengelås (rød sirkel) og feltene «Signert» og «Signert av» vil fylles inn: Flettefelt ved flere aktive serier Dersom en pasient har flere enn en aktiv serie (status: «i behandling») vil man kunne velge fra hvilken serie informasjon skal flettes inn i et notat eller et dokument. Fra notat-modulen: Ønsker man å eksplisitt definere hvilken serie informasjon basert på flettefelt i en mal skal hentes fra må man gå til «Notat» fanen i journalen. Her klikker man på «valgt mal» nederst i vinduet. Man får da opp malene man har opprett på høyre side av skjermen:

9 Velger man her serie 003 vil flettefelt som er benyttet i den valgte malen hente informasjon fra serie 003. Fra brev/dok./blanketter: Er malen opprettet i «Brev/dok./blanketter» vil man, dersom pasienten har flere aktive serier, få opp en melding når man åpner malen som sier at man må velge hvilke serie informasjonen skal flettes fra: Sekretærtilgang til fysioterapihenvisning Endret sekretærs tilgang til å endre/slette fysioterapihenvisninger som tilhører andre behandlere enn den man er sekretær for. Følgende gjelder for sekretær: o o o Sekretær kan endre henvisninger for alle behandlere, så lenge henvisningen er opprettet samme døgn Sekretær kan slette henvisninger som er opprettet av den man er sekretær for, så lenge henvisningen er opprettet samme døgn Sekretær kan ikke slette henvisninger til andre behandlere enn den man er sekretær for, uansett døgn

10 Endre på sykmelding Det er nå kun mulig å gjøre endringer på (egne) sykmeldinger innenfor samme døgn. Dette er i tråd med eksisterende funksjonalitet på andre dokumenter/blanketter. Skadedatofelt på sykmelding På enkelte sykmeldinger ble det automatisk fylt inn 0- og 1-sifre i feltene for skadedato. Dette er nå fikset. Ny funksjonalitet for tilgangsstyring Fra versjon 1.20 finnes det to ulike typer tilgangsstyring, basert på enten Brukerkontoinnstillinger eller Serieinformasjon. Brukerkontoinnstillinger er identisk med eksisterende funksjonalitet, og er valgt som standard. Tilgangsstyring basert på Serieinformasjon vil i hovedsak basere seg på informasjon i feltet «Behandler» i seriebildet, men tar også høyde for hva som ligger i brukerkontooppsettet. Utgangspunktet er at kun de som står som «behandler» i serien får tilgang til å lese de notatene som er knyttet til den aktuelle serien. For å aktivere tilgangsstyring basert på serieinformasjon går man til «Administrator» og fanen «Sikkerhet og tillatelse». Her finner man følgende innstilling: NB: Man må restarte Extensor før endringene her trer i kraft. Tilgangsstyringen basert på Serieinformasjon fungerer på følgende måte: 1. Det gjøres en sjekk på hvilke ansatte som er oppført i «Behandler» - feltet i serien til den aktuelle pasienten. Kun de behandlerne som er angitt dette feltet vil kunne lese journalnotatene som er knyttet opp til den aktuelle serien. 2: Dersom den ansatte er ført opp i behandler-feltet i serien vil normal tilgangsstyring basert på dokumenttilgangen satt opp i brukerkontoen gjelde. Dette betyr i praksis at om man ønsker å kun benytte tilgangsstyring basert på serieinformasjon så må dokumenttilgangen til hver enkelt bruker i brukerkontoinnstillingene settes til «Alle har lesetilgang». Dette er gjort slik for at en ansatt skal ha mulighet til å begrense tilgangen til et gitt notat. Dersom det er gitt tillatelse til at den ansatte har muligheten til å begrense tilgangen til et enkelt notat vil dette fortsatt fungere, da normal tilgangsstyring trer i kraft så lenge den ansatte er tilknyttet serien i Behandlerfeltet. NB: Hvis man legger til en ny ansatt som behandler på en serie for at denne behandleren skal få tilgang til å lese dokumentene som er skrevet og tilknyttet denne serien, må den ansatte restarte Extensor før han/hun får tilgang til notatene/dokumentene

11 Sletting av frisklivsskjema Man får ikke lenger feilmelding ved sletting av friskliv statusskjema. OBS: Dette krever nye filer i «Plugin»-mappa i Extensor-katalogen. Ta kontakt med Extensor for å laste ned nye filer. Utskrift av journalsammendrag Utskriftknappen i journalsammendrag deaktiveres mens sammendraget lastes inn på ny pasient. Dette for å forhindre at utskrift kan komme med feil navn på pasienter hvor det tar lang tid å laste inn journalen. Forbedret innlesing av laboratoriesvar Laboratoriesvar som leses inn elektronisk fra Fürst vises nå mer utfyllende opplysninger, slik at informasjonen er mest mulig korrekt. NPR Opprettelse av samletakst med flere enn 10 ulike NCMP koder Man kan nå legge inn flere enn 10 ulike NCMP hovedkoder, med tilhørende underkoder, uten at rekkefølgen og strukturen på kodene endrer seg. Endre dimensjonene på vinduet ved opprettelse av samletakster Det er nå mulig å endre dimensjonene på vinduet man benytter for å opprette samletakster til bruk ved NPR-rapportering. Dette gjør det mer brukervennlig å legge til og redigere samletakster med mange ulike NCMP koder. Man kan her endre størrelsesforholdet mellom de to ulike delene av vinduet ved å ta tak i linjen mellom de to delene av vinduet: NPR Melding: Ny klasse: Spesialist vedtak NB: Dette er kun aktuelt for ruserehabilitering. For at en bruker av Extensor skal få tilgang til «Spesialistvedtak» i seriebildet må det krysse av for «Rus-modul» i brukerkontoen:

12 Når man har denne avkrysningen vil «Spesialistvedtak» være synlig nederst i serie-bildet: NPR Melding: Nytt kodeverk i feltet «Utskrevet til» I henhold til endringer hos NPR er kodeverket i feltet «uskrevet til» endret til korrekte verdier. Gamle verdier vil bli konvertert slik at de blir korrekt ift. nytt kodeverk. NPR Venteliste integrert i NPR-melding Etter tilbakemeldinger fra NPR er NPR-ventelisterapportering nå integrert som en del av NPR-melding (vanlig NPR). NPR vil selv trekke ut dataene som er relevant for henholdsvis melding/venteliste. Ny obligatorisk innstilling ved rapportering til NPR: Det er ett nytt felt som er obligatorisk ved innsending av NPR-melding fra NPR-melding Denne finnes under «Innstillinger» i NPR-rapport vinduet (Kofferten øverst i venstre hjørne av vinduet):

13 NPR Melding: Det rapporteres nå kun på avsluttede opphold. NPR-melding tar nå kun med seg de oppholdene som er avsluttet i angitt rapporteringsperiode. Et avsluttet opphold defineres på følgende måte: 1: Døgnpasienter: Hver serie tilsvarer 1 episode. Alle opphold (episoder) med avsluttende avreisedato fra rombooking i rapporteringsperioden. 2: Dag/polikliniske pasienter: Hver konsultasjon tilsvarer 1 episode. Alle konsultasjoner (episoder) som befinner seg i rapporteringsperioden. NPR Melding: Viser nå serier uten tilknyttede konsultasjoner NPR-melding er en form for «aktivitetsrapportering». Dette innebærer at det rapporteres all aktivitet som er utført i rapporteringsperioden (les: Alle konsultasjoner). I tidligere versjoner har serier som ikke har hatt noen konsultasjoner tilknyttet seg ikke blitt rapportert. Fra versjon 1.20 vil også serier som mangler aktivitet (konsultasjoner) bli rapportert. De vil vises som dette i kontrollvinduet til NPR-meldingen:

14 NPR Melding: Kontrollvindu fanger opp manglende informasjon fra flere felter Vi har jobbet videre med kontrollvinduet for NPR-melding og episodene fanges nå dersom det mangler informasjon i blant annet følgende felter: - Henvisende instans mangler - Henvisningsdato - Vurderingsdato - Henvisning mottatt dato - Fristdato - Individuell plan + dato - Rett til helsehjelp - Ankomst fra NPR-TSB: Nye svaralternativer NPR-TSB: Varsel dersom ikke alle felter er fylt ut Man får nå et varsel dersom ikke alle nødvendige felter er fylt ut når man lagrer TSBskjemaet.

15 NB: Selv om man får varsel lagres skjemaet som forventet. Korrigering på NPR-identfilen I de tilfeller hvor fullt personnummer ikke er registrert, blir TypeID rapportert som «9», mens «fid» blir rapportert som fødselsdato med formatet DDMMÅÅ. Korrekt dato på episoder for dagopphold For dagpasienter er det nå justert slik at hver enkelt episode (en dag i behandling) rapporteres korrekt med InnDatoTid lik UtDatoTid. Det vil si at alle dager en dagpasient er inne til behandling rapporteres som NPR som én dag, hvilket bør gi mer korrekt rapportering av antall dager for de som har dagpasienter. Det er kun episodene (dagene hvor pasienten er i behandling) som er innenfor rapporteringstertiale som kommer med i NPR-meldinga. Opphold med status Avbestilt, Avslag eller Ikke møtt Konsultasjoner knyttet til serier med status Avbestilt, Avslag eller Ikke møtt blir ikke lengre rapportert til NPR. Manglende kommunenummer Dersom det ikke er fylt inn adresse på pasienten blir dette nå rapportert som kommune nr «9999», i henhold til veilederen fra NPR. NPR-tagen heter «komnrhjem». Personalia Ny funksjonalitet for registrering av egenandelstak og døgnpris For å bedre takle endringer i egenandelstak og døgnpris (rehab) er det laget et eget vindu, med utvidet funksjonalitet. Vinduet åpnes under Systemadm./Administrator:

16 Dobbeltklikk på «(Nytt vindu)» eller klikk på de tre prikkene i bakkant til høyre. Da åpnes dette vinduet: Her administrerer man de til enhver tid gjeldende beløpene. Man vil til enhver tid se de gjeldene egenandelstakene samt døgnprisen (egenandelen). Ønsker man å se tidligere beløp klikker man på «Vis også utgåtte»: Man kan da se hvilke beløp som har vært gjeldene tidligere, og i hvilken periode (gjeldene fra dato). For å registrere et endret beløp velger man ikonet som ser ut som en hvitt ark. Man fyller så inn hvilket beløp man ønsker å endre (eks: Egenandelstak 2), beløpet og fra hvilken dato det nye beløpet skal være gyldig. NB: Man trenger ikke markere det gamle beløpet som «ikke gyldig». Det vil automatisk bli ugyldig på det nye beløpets «Gjelder fra dato» inntreffer. Har man registrert et feil beløp kan man slette det fra oversikten ved å klikke på det røde krysset:

17 For å filtrere hvilken type beløp som skal vises kan man velge type beløp i nedtrekksmenyen: Beregning av beløp i Avreise Opphold med rombytte medførte feil beløp i avreiseberegningen. Dette er nå fikset. Endringer i felter under NAV-serie Tidligere fikk man ikke opp et varsel om å lagre endringer når man gjorde endringer i feltene «Beregnet startdato» og «Beregnet sluttdato». Dette er nå fikset. Rombookinger uten seriekobling Tidligere rombookinger uten kobling til serie (f.eks gjesteopphold) ble feilaktig koblet til nye serier som ble oppretta på samme pasient. Dette er nå fikset. Merknadsfelt på rombookinger Merknader vises nå korrekt i rombookingsoversikten. Merknad til markert rombooking vises i merknadsfeltet: Endret sortering av bedrifter i Personalia Når man velger hvilken bedrift en ansatt tilhører i «Tilknyttet» i «Personalia» vises nå oversikten sortert etter hovedbedrift:

18 Dette innebærer at dersom det er to ulike bedrifter som har samme navn på underbedriften/avdelingen, så vil man ikke lenger være i tvil om hvilken underbedrift/avdeling som er den rette. Fikset knappen «Behandle serie» Knappen «Behandle serie» som kan brukes til å sette en pasient til en nye serie med status «Henvendelse», «på venteliste» eller «i behandling» fungerer nå igjen som den skal. Feil fylkeskobling på Nes og Våler kommune Ved registreringer av pasienter/ansatte med adresse i Nes eller Våler kommune ble disse feilaktig koblet til Østfold fylke. Dette er nå fikset. Planlegger Hjelpetekst ved valg av serie i regningskort Når man skal velge hvilken serie konsultasjonen er koblet mot, får man opp en hjelpetekst ved å holde musepekeren over serienummeret: Her er logikken bak start og slutt endret til følgende: Start: Startdato fra rombooking. Dersom det ikke finnes, bekreftet ankomstdato fra serien. Slutt: Sluttdato fra rombooking. Dersom det ikke finnes, bekreftet avreisedato fra serien. NB: For NAV-serie hentes «Start» og «Slutt» feltene fra serien dersom ikke rombooking finnes. Hovedbedriftens navn vises på underbedrift- avtaler Når man booker inn en avtale med en underbedrift, dvs. en bedrift som ligger på minst ett nivå under hovedbedriften i bedriftsutvalget vises navnet på hovedbedriften i parentes i avtalen i planleggeren: PS: Man må oppfriske planleggeren eller booke en ny avtale før hovedbedriften vises. Dette skyldes samspillet mellom gammel og ny kode i Extensor og vil bli videre utbedret i fremtiden.

19 Utskrift av planlegger På utskrift av planlegger vises inneværende og neste måned øverst på utskriften. Tidligere var det feil i datoene på neste måned. Dette er nå fikset. Regnskap Avstemming Kreditering av produktsalg opprettet både minusbeløp og nytt positivt beløp, og avstemmingen ble dermed feil. Dette er nå fikset. Fritekst på fakturagrunnlag Legger man inn fritekst på et varesalg fra «Registrer kontantsalg» vil dette nå vises på fakturagrunnlaget til pasienten i Regnskapsmodulen. Fritekst «Paracet» på varesalg knyttet til fakturagrunnlag Når man åpner faktagrunnlaget til pasienten i regnskapsmodulen kan vi nå se denne «friteksten»: PS: Friteksten er også med på forhåndsvisning av utskrift. Fast fritekst på faktura Det er nå mulig å sette en standard fritekst på alle fakturaer som skrives ut fra Extensor.

20 Denne friteksten settes opp i regnskapsmodulen under «administrer enheter». PS. Man kan fortsatt velge å bruke andre fritekster fra «Fakturaoversikt» - vinduet. Bla-funksjon i kasseavstemming Det er nå mulig å bla frem og tilbake mellom tidligere kasseavstemminger. Man kan også velge en spesifikk dato via kalenderfunksjonen: Doble fakturaer i Innbetalingsrapport Oppgjorte fakturaer vistes dobbelt i innbetalingsrapporten i Omsetning/Innbetaling. Dette er nå fikset. Treningsmodul Feiltolking av kontrakt 6-måneders kontrakter som ble betalt samlet ble tolket som 12-mnd kontrakter i databasen. Dette kunne medføre problemer med å opprette nye bilag på evt ny kontrakt som ble opprettet etter den gamle kontraktens utløp. Dette er nå fikset. Diverse Oppdatert HPR-liste Listen over helsepersonell og deres HPR-nummer er nå oppdatert pr Dette er listen som det søkes i via kode-knappen i Kontakter-vinduet:

21 Listen over fastleger pr fylke er lagt ut. For å laste ned oppdatert liste over fastleger i DITT fylke: Gå til Fil -> Søk etter oppdateringer, og velg riktig fylke fra nedtrekksmenyen. Windows XP støttes IKKE lengre Det er gjort strukturelle endringer for å speede opp hastigheten på planleggeren i Extensor. Det medfører at Windows XP ikke støttes lengre: Kjører man Extensor i XP kommer planleggeren til å krasje. Kategorier i Bedriftsutvalg Navnene på kategoriene i bedriftsutvalget vises nå med sort skrift, for bedre synlighet mot lys bakgrunn:

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt Hvordan komme i gang med Innhold Å komme i gang.... 3 Første gangs oppstart... 3 Innlogging... 3 Menysystemet... 3 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer... 4 Firmaopplysninger... 5 Firmainformasjon,

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer