Oversikt over endringer og nye funksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over endringer og nye funksjoner"

Transkript

1 Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner... 3 Forklaring til flettefelt som angår medisiner... 5 Planlegger... 6 Innkalling... 7 Personalia... 7 Regnskap... 7 Integrasjoner... 8 Extensor.Import... 8 For behandlere med NAV- regnskap... 8 Rehabilitering... 9 Bedriftshelse Trening Oversikten viser endringer og nye funksjoner først for hver modul, deretter for ulike typer virksomheter. Endringsloggen gjelder fra offentlig versjon til versjon Generelt Bestilling og administrasjon av pasienttransport via faks. Se egen beskrivelse. Lagt til rette for ny blankett for rekvisisjon av pasientreiser. Se egen beskrivelse. Knapp nederst i venstre hjørne som lukker alle vinduer knyttet til valgte pasient. Tanken er at man kan gjøre seg ferdig med en pasient ved å lukke eksempelvis Personalia og Journal. Merk at programmet uansett som standard viser informasjon til valgte pasient. Det er nå mulig å kombinere valg fra "Pasientutvalg", f.eks. "mine inneliggende pasienter". Utvalget skriptes av våre konsulenter etter ønske fra hver enkelt kunde. Skriptene tilpasses og legges inn hos hver enkelt kunde. Enkelte tredjeparts støttefiler er oppdatert til nyeste versjon. Fjernet mulighet til innlogging når ansatt er inaktiv.

2 Treningskontrakter: Når treningskontrakten sendes til regnskap og denne skal betales med kort kommer det nå opp en dialogboks om en ønsker kvittering. Kvittering kommer som før også ved kontant betaling. Gjort forbedringer ved oppdatering i flerbrukermiljø ved at det gjøres en sjekk på om Windows- brukeren som kjører oppdateringen har riktig konfigurering (config.-fil) for tilkobling til Extensor- databasen. Antall timer som pasienten har fram i tid vises bak navnet: Journal Oppdatert kodeverk ICD-10 Fysioterapihenvisningens felt for viktige funn er blitt større. I tillegg kan man flette inn journalnotater. Problem med å ha epikrisen til flere ulike pasienter oppe samtidig er løst. Riktig pasientnavn kommer på utskrift. Den gamle sykmeldingen inneholdt en helt annen informasjon, som ikke passet i den nye. Dermed opplevde enkelte kunder feilmelding ved åpning av gamle SM. Nå vil den gamle informasjonen fra de gamle blankettene dukker opp i den nye der det passer best, slik at man ser informasjonen. Problem som dukket opp dersom man hadde flere maler med strukturert input er løst: Spørsmålene fra forrige mal kommer ikke lenger frem. Det er spørsmålene til aktuelle mal som kommer frem. Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding. Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding har gjennomgått en forbedring. Nå fungerer det som følger: Blanketten har signaturen til den som er logget på. Dersom det er sekretæren som skriver, er det signaturen til den man er sekretær for som vises som underskrift, men i sammendraget vises sekretærens navn. Når en annen bruker åpner denne blanketten og forhåndsviser/skriver ut, vil signaturen fortsatt være den samme som skrev blanketten. Det er ikke mulig å lagre endringer i blanketter som er opprettet av andre.

3 Integrasjoner Her er en oversikt over medisinsk utstyr som kan integreres med Extensor 05. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om oppsett og pris. Spirometri: o Spiro 2000 o Spirare Audometri: o AudioConsole o GSI 66 EKG: o CardioPerfect Medisinmodulen Resepter Funksjonalitet for ordinering på A- resept er implementert Kansellering av resept: Sletting av resept er ikke lenger mulig. Man får nå spørsmål om å kansellere når man trykker det røde slette- krysset. Kansellerte resepter vises ved at de er overstreket. Det er en egen avhakning for å vise/ skjule kansellerte resepter. Kansellering er kun mulig innenfor same dag, og av den som foreskrev. Dersom man åpner samme resept vil man få spørsmål om å fornye eksisterende eller åpne samme. Dersom man fornyer/foreskriver samme resepten vil det vises som en egen linje i reseptoversikten. Dersom man åpner samme resept vil det ikke lenger være mulig å lagre. Reseptkø-vinduet er gjennomgått. Det er gjort endringer på utskrifter slik at all informasjon kommer med, samt støtte for utskrift av A-resept. Telefaksresept er endret slik at ref.kode også er med. Det er ryddet opp i anvisning av antall. Det er nå mulig å åpne resepten ved å dobbeltklikke i reseptkø. Medisiner Medisinskjemaet har fått nytt navn. Før het det Resepter, nå heter det Medisiner. (Resepter fins fremdeles som et eget skilleark). Det er mulig å registrere og vise medisiner pr. behandlingsserie. Det er som standard ikke lenger hake for fast medisin i medisinskjemaet. Oversikten over medisiner i behandlingssiden har skiftet navn. Før het den Faste medisiner i behandlingsserien. Ordet faste har nå blitt fjernet slik at oversikten heter Medisiner i behandlingsserien. Medisinskjemaet har fått tilleggsfelter for om medikamentet er medbrakt og hvordan det skal administreres (av pasienten selv eller helsepersonell). Dette vises i oversikten slik: Medisinskjemaet er ikke lengre mulig å skrive ut som resept.

4 Piler som indikerer om pasienten har tatt med seg medisinen til oppholdet og om pasienten har startet med en fast medisin under oppholdet Vinduet for utdeling av medisiner har blitt endret slik at man kan skrive inn et hvilket som helst preparat, eller velge fra listen over medisiner i behandlingsserien. Man trenger altså ikke lengre å skrive en resept for å gi pasienten for eksempel en enkelt paracet. Pakningstype vises ikke ved utdeling av medisiner, og det er gitt mulighet til å søke opp medisiner. Ved utskrift av medisinliste blir periodepiler, seponering, start dato, seponeringsdato, utskriftsdato og virksomhetsnavn tatt med. Utskriften kommer på én breddeside. Kobling av medisin alltid er alltid til serie, mens resept alltid er fri fra behandlingsserien.

5 Forklaring til flettefelt som angår medisiner Siste medisiner foreskrevet (endret) Dette er alle medisiner foreskrevet (= på resept) samme dato som siste foreskrivning. Medisiner i siste behandlingsserie (endret) Dette er alle medisiner satt opp under "medisiner" (=ikke resept) i siste behandlingsserie (enten denne er avsluttet eller ikke). Faste medisiner (endret) Dette er alle medisiner og resepter som er markert med at medikamentet brukes fast (egen avkrysningsboks i respet/ medisin- vinduet). Faste medisiner i siste beh.serie (endret) Dette er alle medisiner (ikke resepter) som er markert med at medikamentet brukes fast (egen avkrysningsboks i resept/ medisin- vinduet) satt opp i siste behandlingsserie. Utdelte medisiner (ny) Dette er alle utdelte medisiner registrert (uavhengig av serie). Utdelte medisiner i siste beh.serie (ny) Dette er alle medisiner utdelt i siste serie (enten den er avsluttet eller ikke). Siste utdelte medisiner (ny) Dette er de sist utdelte medisiner (alle registrert utdelt til samme og siste tidspunkt). Seponerte medisiner (ny) Dette er alle preparater som står markert som seponert (uavhengig av serie). Gir en liste med preparat, hvem som har registrert det som seponert og når det var seponert. Seponerte medisiner i siste beh.serie (ny) Dette er alle preparater som står markert som seponert i siste behandlingsserie (enten denne er avsluttet eller ikke). Gir en liste med preparat, hvem som har registrert det som seponert og når det var seponert. Siste seponerte medisiner (ny) Dette er de sist seponerte medisiner (alle registrert seponert til samme og siste tidspunkt). Gir en liste med preparat, hvem som har registrert det som seponert og når det var seponert. Legg merke til at det ikke fins eget flettefelt for alle medisiner i siste beh.serie. Flettefeltene medisiner i siste beh.serie + faste med. i siste beh.serie viser til sammen alle medisiner i siste beh.serie.

6 Planlegger Det er lagt inn varsel ved forsøk på dobbeltbooking. Det gjelder både for pasient og behandler/ansatt. Dette gjelder både når avtalen opprettes i planlegger og fra bedriftsaktiviteter. Merk at det bare et varsel, så det er likevel mulig å legge inn avtale. Bedriftskunder kan ha flere avtaler på samme tid. Når man legger inn ny pasient ved høyreklikk, er NAV- kontor et eget felt slik at man ikke trenger å gå via Personalia for å legge det inn. Unntaket er for innbyggere i større byer der NAV- kontor ikke er knyttet mot postnummer men mot bydel. Invitere andre og finne ledig tid: I forrige versjon var en av nyhetene at man kan invitere kolleger på avtaler. Dette gjøres ved å åpne avtalen i planlegger, og trykke Angi hvilke ansatte - knappen som vist i bildet her: Avtalene vises da i pasientens planlegger med navn og faggruppe for hver deltakende behandler. Nytt er at man i samme funksjonen ser om noen av disse er opptatt, og når de evt. har ledig tid: Planleggeren viser nå også pasientens gruppetimer når man viser planlegger for én pasient. (Tidligere fikk man feilmelding). Utskrift av timeoversikt (T) kan nå gjøres for utvalgte konsultasjoner. De linjene man ikke vil ha med på utskriften hakes bort, for eksempel informasjon om at faktura er skrevet ut. Oppføringer i Logg (L) for timen vises ikke lenger dobbelt. Gjennomført ulike tiltak for å forbedre synkronisering mot Outlook. Ved bruk av Fraværskalenderen ble bare den første fraværsuka gjenspeilet i planleggeren. Dette er nå rettet slik at også de påfølgende ukene vises i planlegger.

7 Innkalling Pasientutvalget kan nå filtreres etter egendefinerte kriterier. Dette innebærer at man kan sende e-post, brev eller SMS til dette utvalget fra Innkallingsmodulen. For eksempel til alle verneombud, brannmenn/kvinner, eller personer over en viss alder. Som i Rapportmodulen krever dette scripting fra vår side. Ta kontakt med for mer informasjon. Innkallingsbrev blir lagret i pasientjournalen. Verdier i flettefelt blir låst til dagen innkallingen ble gjort. For eksempel blir flettefelt for <dagens dato> ikke endret når man åpner innkallingen på et senere tidspunkt. Da er det den opprinnelige innkallingsdatoen som gjelder. Gruppe og bedriftsvisninger av etikettutskrift vistes på forhåndsvisning, men var blank på utskrift. Det er når ordnet slik at alle slags visninger kan skrives ut. Når Innkallingsmodulen sender ut e-post til pasienter, setter den pasientens e-post-adresse i Blindkopi-feltet, slik at den ikke er synlig. I Til-feltet settes fra- adressen, dvs. den adressen som er registrert i innstillingene for e-post. Løst problem med beskjed om ugyldig adresse e- postutsendelser har opplevd å få. Veksling mellom visning av Ansatte, Rom/Ressurser og Aktiviteter er nå mulig uten å lukke Planleggeren. Personalia Varsel om mulig dobbeloppføring dukker opp når man forsøker å registrere pasient med fødselsnummer óg personnummer som er registrert tidligere. Varselet gjelder også dersom man legger inn en pasient ved høyreklikk i planlegger. Oppfrisk- knappen var sporløst forsvunnet for kunder med treningsmodulen. Den er nå på plass igjen. Ved lagring kommer spørsmål om å bytte adresse på bilag bare dersom bilag og Personalia har ulike adresseopplysninger. Serie: Infotekst vises når man holder musepeker over knapp, f.eks til henvist fra Regnskap Omsetning kan sorteres etter kategorier i planlegger. I praksis gir dette mulighet for å få mer informasjon av omsetningsrapporter. Eksempler på kategorier i planlegger kan være behandlingstype, kundetype eller lokasjon for behandlingen. Forbedringer for å avslutte PayEx betalingseterminal ved avslutning av Extensor 05. Utført tiltak for å forbedre offline- transaksjoner med betalingsterminal. Ved delbetaling (kontant + faktura) forsvant kontantinnbetalingen fra avstemmingen når restbeløpet ble fakturert. Det er rettet slik at kontantbeløpet blir med på avstemmingen. Omsetning knyttet til bedriftsavtaler kommer nå på dagen avtalen står. Ikke dagen avtalen ble lagt inn i planlegger. Oversikten Uoppgjorte egenandeler viser nå bedrifter som har noen uoppgjorte egenandeler fra regningskortet i planlegger. (Denne oversikten gjaldt inntil nå bare pasienters egenandeler). Dette innebærer at man kan fakturere bedriften fra Uoppgjorte egenandeler.

8 Tiltak for å hindre mulighet for at bilag bytter regnskap. Problem med delbetaling kontant eller kort i kombinasjon med faktura er løst. Kontantbeløpet vises nå i avstemming og omsetning som hhv. kontant eller kortbeløp. Fakturabeløpet vises i omsetning. Integrasjoner Her er en oversikt over økonomisystemer som Extensor 05 har integrasjon for. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om oppsett og pris. Uni Micro MS Dynamics AX Mamut Extensor.Import Flere av våre kunder har benyttet programmet xtrimport til å importere ansatte og knytte til bedrift. Programmet framstår nå i ny drakt med og nytt navn: Extensor.Import. Extensor.Import er laget i.net, som innebærer mer moderne grensesnitt. Ved å skrive om hele programmet er vi kvitt småbugs fra xtrimport, og det er mulig å lagre oppsett. Se video av Extensor.Import her. Extensor.Import følger ikke med standard installasjon. Ta kontakt med for å bestille. For behandlere med NAV- regnskap Oppdaterte takstplakater pr. 1. juli 2010 er implementert. (Takstplakaten ble også sendt ut separat i slutten av juni 2010). Egenandelsbeløp og refusjonsbeløp oppfriskes nå automatisk ved bytting mellom refusjon og ikke refusjon. For fysioterapeuter med NAV- regnskap: Der pasientens regning har et sykdomspunkt med tidsmessig begrensning vil et varsel vises i regningskortet når perioden for fri behandling er utløpt. For fysioterapeuter med NAV- regnskap: Fra før kunne man angi et nøkkelord for å skille pasienter med flere aktive henvisninger. Nå vises nøkkelordet også i regningskortet. Dermed blir det enda enklere å skille de ulike henvisningene. For fysioterapeuter med NAV- regnskap: Feilmelding ved åpning av innsendte enkeltregninger er rettet. Gjelder gruppetimer: Refusjonsbeløpet vises nå i tillegg til egenandelsbeløpet.

9 Lagt inn hindring for å koble egne konsultasjoner på andres behandleres regninger. Andre behandleres regninger vises i grått i regningskortet, og er ikke tilgjengelig andre steder. Ved kontroll av NAV- regnskapet: Sykdomspunktet for full refusjon forsvinner ikke når man endrer dato for første behandling og lagrer. Tomme regninger dukker ikke lengre opp i kontrollen med beskjeden "samtlige konsultasjoner faller før henvisningsdato. Taksten F23 er en takst som kommunene fastsetter, og kan følgelig være forskjellig fra kommune til kommune. For de fleste av våre kunder vil taksten være kr. 56, så dette beløpet er nå lagt inn i takstplakaten som følger med oppdateringen. Taksten kan endres av bruker dersom den skulle være en annen en kr. 56 i din kommune. Det er lagt inn kontroll over takstbeløp når man setter opp avtale i legens planlegger. Alle andre faggrupper har hatt denne funksjonen til nå. Nå også legene. Rehabilitering Feltet Vår primær diagnose er et obligatorisk NPR- felt, og har fått utropstegn for å symbolisere dette. Tomgangsdøgn trekkes fra summen som belastes pasienter ved avreise. Personalia/Serieinfo: Når man valgte blank verdi feltet Tilbud gitt/for og deretter en avtale forsvant verdien når man lukket og gikk inn i Personalia igjen. Dette er nå ordnet også tilbake i tid, slik at de verdiene som tilsynelatende forsvant er kommet tilbake. Årsaken til dette var knyttet til valget av en blank verdi. Avbestillinger registrert i rom- modulen kommer ikke lengre med på NPR. Personalia/Serieinfo har fått et eget felt for å angi at pasienten trenger hjelp ved evakuering. Fra før fins felt for assistansebehov. Det er ikke lenger mulig å opprette bilag fra Avreise som knyttes til slettede regnskap. Når man velger refusjonstype 1 Frikort i serieinfo knyttes ikke lenger egenandel til oppholdet. HELFO blir fakturert for hele oppholdet. Avreise: Det er ikke lenger mulig at en ordre som har bilagsnummer kan endres. Dette kunne skje i tidligere versjoner ved at man åpnet aktuelle ordre (uten bilagsnummer), valgte skriv ut, og deretter lukket forhåndsvisning. Når man deretter valgte ja på spørsmål om å skrive ut og lukket vinduet, oppsto denne situasjonen. NPR- Rapport: Felt 38 Antall tverrfaglige møter med pasienten i løpet av oppholdet. Gjelder møter som involverer minst 4 ulike grupper helsepersonell med minimum 3-årig høgskoleutdanning. Dette feltet hentes fra avtaler i planlegger som er lagt inn med flere deltakere, og at deltakerne til sammen tilhører minimum fire ulike faggrupper. Virksomheten må selv tilse at deltakerne har minimum 3-årig høgskoleutdanning.

10 Bedriftshelse Både Oppfølging og Aktivitetsoversiktene har fått utvidede filtrerings- og sorteringsmuligheter. HMS- kontakt angis på samme måte som Verneombud og kontaktperson. Bedriftsopplysninger har fått flere globuser. Globusene fungerer som en måte å kategorisere/ sette status på en bedrift. Fra før fins definerte kategorier for avtalekunder, potensielle kunder, tidligere kunder, kunder uten fast avtale, samt samarbeidspartnere. Nå fins også 50/50- kunde og B-kunde. Sortering av bedriftsutvalget har fram til nå vært inaktivt. Som pasientutvalget kan det nå sorteres på ulike premisser: Vinduet Bedriftsopplysninger likte veldig godt å være fremst når det var åpent. Det legger seg nå fremst bare når man trykker på ikonet eller oppgavelinjen. Det lagt til rette for Timeavregning i aktivitetsplanleggingen. Tanken er at man legger inn en timepott i bedriftsjournalen, og legger inn alle planlagte aktiviteter knyttet til bedriften. Etter hvert som aktivitetene gjennomføres vises timeavregningen som en saldo med gjenstående tid i timepotten. Timeavregningen er lett synlig i høyre hjørne av bedriftsjournalen. Opprette avtaler fra Aktiviteter i Bedriftjournal.

11 Aktiviteter kan nå legges direkte inn i egen eller kollegas Planlegger når man oppretter en aktivitet. Dersom man er i ferd med å lage en dobbeltbooking får man valget mellom å fortsette eller avbryte. Avtaler kan selvfølgelig legges inn i Planlegger som før. Aktivitetsregistreringen har også fått et visuelt løft og utvidet funksjonalitet: Knytte pasientavtale til bedrift: Ved å opprette kategorier for avtaler kan man knytte avtalen mot den ansattes arbeidsgiver. Antall pasientavtaler pr. bedrift får man fram i utskrift av Aktivitetsplanen. Kategoriene lages i Innstillinger for planlegger :

12 Når avtalen legges inn settes den med ønsket kategori: Aktivitetsplan: De registrerte oppføringene i Aktiviteter i bedriftsjournalen danner grunnlaget for Aktivitetsplanen. Aktivitetsplanen skrives ut og gis til kunden som dokumentasjon for eksempel på hva som ytes av tjenester. Nytt er også at konsultasjoner for ansatte kan knyttes til bedriften, og vises også på utskrift av aktivitetsplanen (se punktet over). Aktivitetene kan filtreres på tidsrom og status. Utskriften skriver ut gjeldende visning. Se vedlegg for eksempel på utskrift av aktivitetsplan. Ved fakturering fra Aktiviteter vises nå tidspunktet for aktiviteten i varelinja. Fakturerte aktiviteter vises med avkrysning i egen kolonne. dette gjør det lettere å se hvilke faktura som er/ ikke er fakturert. Dette gjelder for aktiviteter som er fakturert fra aktivitetsvinduet. Påminnelse om Helsekontroll er en egen avhaking i Personalia/ Tilknyttet. De pasienter som har denne avhakningen, vil dukke opp under fanearket Helsekontroll i Oppfølging.

13 Forutsetningen er at det er registrert en aktivitet på den aktuelle bedriften merket Helsekontroll med status Venter. Tilknyttet- fanen i Personalia har fått en Historikk - knapp som viser en oversikt over pasientens nåværende og tidligere arbeidsgiverforhold. Trening Ved endringer i prislista kan man nå høyreklikke på en pris og velge "Spre priser". Dette gir et vindu hvor man kan gå over og endre prisene.

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Versjon 2012.140 - Nye refusjonstakster for 2012 Oversikt over takstendringer per 01.01.2012: Takst Tekst Tidligere takstnr. 7 Tilleggstakst for premedikasjon

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer i Opus Dental 7.1 295... 4 (25.03.2015)... 4 Endringer i Opus Dental 7.1 289 (25.02.2015)... 5 Endringer

Detaljer

Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013

Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013 Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013 Versjon 2013.143 Forbedret hastighet i meldingsmodul. Fikset utskriftsrutiner fra register, tekst er nå tydeligere. Journal: Lagt til nye valg på x-knapp:

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed brukere 29.06.2015 ProMed 7.9 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se også info. vedlegg

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 WinMed Allmenn Brukerveiledning Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. v 2.2 09/03 Innhold 1 Hovedmenyen

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer