Oversikt over endringer og nye funksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over endringer og nye funksjoner"

Transkript

1 Oversikt over endringer og nye funksjoner Generelt... 1 Journal... 2 Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding Integrasjoner... 3 Medisinmodulen... 3 Resepter... 3 Medisiner... 3 Forklaring til flettefelt som angår medisiner... 5 Planlegger... 6 Innkalling... 7 Personalia... 7 Regnskap... 7 Integrasjoner... 8 Extensor.Import... 8 For behandlere med NAV- regnskap... 8 Rehabilitering... 9 Bedriftshelse Trening Oversikten viser endringer og nye funksjoner først for hver modul, deretter for ulike typer virksomheter. Endringsloggen gjelder fra offentlig versjon til versjon Generelt Bestilling og administrasjon av pasienttransport via faks. Se egen beskrivelse. Lagt til rette for ny blankett for rekvisisjon av pasientreiser. Se egen beskrivelse. Knapp nederst i venstre hjørne som lukker alle vinduer knyttet til valgte pasient. Tanken er at man kan gjøre seg ferdig med en pasient ved å lukke eksempelvis Personalia og Journal. Merk at programmet uansett som standard viser informasjon til valgte pasient. Det er nå mulig å kombinere valg fra "Pasientutvalg", f.eks. "mine inneliggende pasienter". Utvalget skriptes av våre konsulenter etter ønske fra hver enkelt kunde. Skriptene tilpasses og legges inn hos hver enkelt kunde. Enkelte tredjeparts støttefiler er oppdatert til nyeste versjon. Fjernet mulighet til innlogging når ansatt er inaktiv.

2 Treningskontrakter: Når treningskontrakten sendes til regnskap og denne skal betales med kort kommer det nå opp en dialogboks om en ønsker kvittering. Kvittering kommer som før også ved kontant betaling. Gjort forbedringer ved oppdatering i flerbrukermiljø ved at det gjøres en sjekk på om Windows- brukeren som kjører oppdateringen har riktig konfigurering (config.-fil) for tilkobling til Extensor- databasen. Antall timer som pasienten har fram i tid vises bak navnet: Journal Oppdatert kodeverk ICD-10 Fysioterapihenvisningens felt for viktige funn er blitt større. I tillegg kan man flette inn journalnotater. Problem med å ha epikrisen til flere ulike pasienter oppe samtidig er løst. Riktig pasientnavn kommer på utskrift. Den gamle sykmeldingen inneholdt en helt annen informasjon, som ikke passet i den nye. Dermed opplevde enkelte kunder feilmelding ved åpning av gamle SM. Nå vil den gamle informasjonen fra de gamle blankettene dukker opp i den nye der det passer best, slik at man ser informasjonen. Problem som dukket opp dersom man hadde flere maler med strukturert input er løst: Spørsmålene fra forrige mal kommer ikke lenger frem. Det er spørsmålene til aktuelle mal som kommer frem. Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding. Signaturer på henvisning til spesialist, røntgen og sykmelding har gjennomgått en forbedring. Nå fungerer det som følger: Blanketten har signaturen til den som er logget på. Dersom det er sekretæren som skriver, er det signaturen til den man er sekretær for som vises som underskrift, men i sammendraget vises sekretærens navn. Når en annen bruker åpner denne blanketten og forhåndsviser/skriver ut, vil signaturen fortsatt være den samme som skrev blanketten. Det er ikke mulig å lagre endringer i blanketter som er opprettet av andre.

3 Integrasjoner Her er en oversikt over medisinsk utstyr som kan integreres med Extensor 05. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om oppsett og pris. Spirometri: o Spiro 2000 o Spirare Audometri: o AudioConsole o GSI 66 EKG: o CardioPerfect Medisinmodulen Resepter Funksjonalitet for ordinering på A- resept er implementert Kansellering av resept: Sletting av resept er ikke lenger mulig. Man får nå spørsmål om å kansellere når man trykker det røde slette- krysset. Kansellerte resepter vises ved at de er overstreket. Det er en egen avhakning for å vise/ skjule kansellerte resepter. Kansellering er kun mulig innenfor same dag, og av den som foreskrev. Dersom man åpner samme resept vil man få spørsmål om å fornye eksisterende eller åpne samme. Dersom man fornyer/foreskriver samme resepten vil det vises som en egen linje i reseptoversikten. Dersom man åpner samme resept vil det ikke lenger være mulig å lagre. Reseptkø-vinduet er gjennomgått. Det er gjort endringer på utskrifter slik at all informasjon kommer med, samt støtte for utskrift av A-resept. Telefaksresept er endret slik at ref.kode også er med. Det er ryddet opp i anvisning av antall. Det er nå mulig å åpne resepten ved å dobbeltklikke i reseptkø. Medisiner Medisinskjemaet har fått nytt navn. Før het det Resepter, nå heter det Medisiner. (Resepter fins fremdeles som et eget skilleark). Det er mulig å registrere og vise medisiner pr. behandlingsserie. Det er som standard ikke lenger hake for fast medisin i medisinskjemaet. Oversikten over medisiner i behandlingssiden har skiftet navn. Før het den Faste medisiner i behandlingsserien. Ordet faste har nå blitt fjernet slik at oversikten heter Medisiner i behandlingsserien. Medisinskjemaet har fått tilleggsfelter for om medikamentet er medbrakt og hvordan det skal administreres (av pasienten selv eller helsepersonell). Dette vises i oversikten slik: Medisinskjemaet er ikke lengre mulig å skrive ut som resept.

4 Piler som indikerer om pasienten har tatt med seg medisinen til oppholdet og om pasienten har startet med en fast medisin under oppholdet Vinduet for utdeling av medisiner har blitt endret slik at man kan skrive inn et hvilket som helst preparat, eller velge fra listen over medisiner i behandlingsserien. Man trenger altså ikke lengre å skrive en resept for å gi pasienten for eksempel en enkelt paracet. Pakningstype vises ikke ved utdeling av medisiner, og det er gitt mulighet til å søke opp medisiner. Ved utskrift av medisinliste blir periodepiler, seponering, start dato, seponeringsdato, utskriftsdato og virksomhetsnavn tatt med. Utskriften kommer på én breddeside. Kobling av medisin alltid er alltid til serie, mens resept alltid er fri fra behandlingsserien.

5 Forklaring til flettefelt som angår medisiner Siste medisiner foreskrevet (endret) Dette er alle medisiner foreskrevet (= på resept) samme dato som siste foreskrivning. Medisiner i siste behandlingsserie (endret) Dette er alle medisiner satt opp under "medisiner" (=ikke resept) i siste behandlingsserie (enten denne er avsluttet eller ikke). Faste medisiner (endret) Dette er alle medisiner og resepter som er markert med at medikamentet brukes fast (egen avkrysningsboks i respet/ medisin- vinduet). Faste medisiner i siste beh.serie (endret) Dette er alle medisiner (ikke resepter) som er markert med at medikamentet brukes fast (egen avkrysningsboks i resept/ medisin- vinduet) satt opp i siste behandlingsserie. Utdelte medisiner (ny) Dette er alle utdelte medisiner registrert (uavhengig av serie). Utdelte medisiner i siste beh.serie (ny) Dette er alle medisiner utdelt i siste serie (enten den er avsluttet eller ikke). Siste utdelte medisiner (ny) Dette er de sist utdelte medisiner (alle registrert utdelt til samme og siste tidspunkt). Seponerte medisiner (ny) Dette er alle preparater som står markert som seponert (uavhengig av serie). Gir en liste med preparat, hvem som har registrert det som seponert og når det var seponert. Seponerte medisiner i siste beh.serie (ny) Dette er alle preparater som står markert som seponert i siste behandlingsserie (enten denne er avsluttet eller ikke). Gir en liste med preparat, hvem som har registrert det som seponert og når det var seponert. Siste seponerte medisiner (ny) Dette er de sist seponerte medisiner (alle registrert seponert til samme og siste tidspunkt). Gir en liste med preparat, hvem som har registrert det som seponert og når det var seponert. Legg merke til at det ikke fins eget flettefelt for alle medisiner i siste beh.serie. Flettefeltene medisiner i siste beh.serie + faste med. i siste beh.serie viser til sammen alle medisiner i siste beh.serie.

6 Planlegger Det er lagt inn varsel ved forsøk på dobbeltbooking. Det gjelder både for pasient og behandler/ansatt. Dette gjelder både når avtalen opprettes i planlegger og fra bedriftsaktiviteter. Merk at det bare et varsel, så det er likevel mulig å legge inn avtale. Bedriftskunder kan ha flere avtaler på samme tid. Når man legger inn ny pasient ved høyreklikk, er NAV- kontor et eget felt slik at man ikke trenger å gå via Personalia for å legge det inn. Unntaket er for innbyggere i større byer der NAV- kontor ikke er knyttet mot postnummer men mot bydel. Invitere andre og finne ledig tid: I forrige versjon var en av nyhetene at man kan invitere kolleger på avtaler. Dette gjøres ved å åpne avtalen i planlegger, og trykke Angi hvilke ansatte - knappen som vist i bildet her: Avtalene vises da i pasientens planlegger med navn og faggruppe for hver deltakende behandler. Nytt er at man i samme funksjonen ser om noen av disse er opptatt, og når de evt. har ledig tid: Planleggeren viser nå også pasientens gruppetimer når man viser planlegger for én pasient. (Tidligere fikk man feilmelding). Utskrift av timeoversikt (T) kan nå gjøres for utvalgte konsultasjoner. De linjene man ikke vil ha med på utskriften hakes bort, for eksempel informasjon om at faktura er skrevet ut. Oppføringer i Logg (L) for timen vises ikke lenger dobbelt. Gjennomført ulike tiltak for å forbedre synkronisering mot Outlook. Ved bruk av Fraværskalenderen ble bare den første fraværsuka gjenspeilet i planleggeren. Dette er nå rettet slik at også de påfølgende ukene vises i planlegger.

7 Innkalling Pasientutvalget kan nå filtreres etter egendefinerte kriterier. Dette innebærer at man kan sende e-post, brev eller SMS til dette utvalget fra Innkallingsmodulen. For eksempel til alle verneombud, brannmenn/kvinner, eller personer over en viss alder. Som i Rapportmodulen krever dette scripting fra vår side. Ta kontakt med for mer informasjon. Innkallingsbrev blir lagret i pasientjournalen. Verdier i flettefelt blir låst til dagen innkallingen ble gjort. For eksempel blir flettefelt for <dagens dato> ikke endret når man åpner innkallingen på et senere tidspunkt. Da er det den opprinnelige innkallingsdatoen som gjelder. Gruppe og bedriftsvisninger av etikettutskrift vistes på forhåndsvisning, men var blank på utskrift. Det er når ordnet slik at alle slags visninger kan skrives ut. Når Innkallingsmodulen sender ut e-post til pasienter, setter den pasientens e-post-adresse i Blindkopi-feltet, slik at den ikke er synlig. I Til-feltet settes fra- adressen, dvs. den adressen som er registrert i innstillingene for e-post. Løst problem med beskjed om ugyldig adresse e- postutsendelser har opplevd å få. Veksling mellom visning av Ansatte, Rom/Ressurser og Aktiviteter er nå mulig uten å lukke Planleggeren. Personalia Varsel om mulig dobbeloppføring dukker opp når man forsøker å registrere pasient med fødselsnummer óg personnummer som er registrert tidligere. Varselet gjelder også dersom man legger inn en pasient ved høyreklikk i planlegger. Oppfrisk- knappen var sporløst forsvunnet for kunder med treningsmodulen. Den er nå på plass igjen. Ved lagring kommer spørsmål om å bytte adresse på bilag bare dersom bilag og Personalia har ulike adresseopplysninger. Serie: Infotekst vises når man holder musepeker over knapp, f.eks til henvist fra Regnskap Omsetning kan sorteres etter kategorier i planlegger. I praksis gir dette mulighet for å få mer informasjon av omsetningsrapporter. Eksempler på kategorier i planlegger kan være behandlingstype, kundetype eller lokasjon for behandlingen. Forbedringer for å avslutte PayEx betalingseterminal ved avslutning av Extensor 05. Utført tiltak for å forbedre offline- transaksjoner med betalingsterminal. Ved delbetaling (kontant + faktura) forsvant kontantinnbetalingen fra avstemmingen når restbeløpet ble fakturert. Det er rettet slik at kontantbeløpet blir med på avstemmingen. Omsetning knyttet til bedriftsavtaler kommer nå på dagen avtalen står. Ikke dagen avtalen ble lagt inn i planlegger. Oversikten Uoppgjorte egenandeler viser nå bedrifter som har noen uoppgjorte egenandeler fra regningskortet i planlegger. (Denne oversikten gjaldt inntil nå bare pasienters egenandeler). Dette innebærer at man kan fakturere bedriften fra Uoppgjorte egenandeler.

8 Tiltak for å hindre mulighet for at bilag bytter regnskap. Problem med delbetaling kontant eller kort i kombinasjon med faktura er løst. Kontantbeløpet vises nå i avstemming og omsetning som hhv. kontant eller kortbeløp. Fakturabeløpet vises i omsetning. Integrasjoner Her er en oversikt over økonomisystemer som Extensor 05 har integrasjon for. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om oppsett og pris. Uni Micro MS Dynamics AX Mamut Extensor.Import Flere av våre kunder har benyttet programmet xtrimport til å importere ansatte og knytte til bedrift. Programmet framstår nå i ny drakt med og nytt navn: Extensor.Import. Extensor.Import er laget i.net, som innebærer mer moderne grensesnitt. Ved å skrive om hele programmet er vi kvitt småbugs fra xtrimport, og det er mulig å lagre oppsett. Se video av Extensor.Import her. Extensor.Import følger ikke med standard installasjon. Ta kontakt med for å bestille. For behandlere med NAV- regnskap Oppdaterte takstplakater pr. 1. juli 2010 er implementert. (Takstplakaten ble også sendt ut separat i slutten av juni 2010). Egenandelsbeløp og refusjonsbeløp oppfriskes nå automatisk ved bytting mellom refusjon og ikke refusjon. For fysioterapeuter med NAV- regnskap: Der pasientens regning har et sykdomspunkt med tidsmessig begrensning vil et varsel vises i regningskortet når perioden for fri behandling er utløpt. For fysioterapeuter med NAV- regnskap: Fra før kunne man angi et nøkkelord for å skille pasienter med flere aktive henvisninger. Nå vises nøkkelordet også i regningskortet. Dermed blir det enda enklere å skille de ulike henvisningene. For fysioterapeuter med NAV- regnskap: Feilmelding ved åpning av innsendte enkeltregninger er rettet. Gjelder gruppetimer: Refusjonsbeløpet vises nå i tillegg til egenandelsbeløpet.

9 Lagt inn hindring for å koble egne konsultasjoner på andres behandleres regninger. Andre behandleres regninger vises i grått i regningskortet, og er ikke tilgjengelig andre steder. Ved kontroll av NAV- regnskapet: Sykdomspunktet for full refusjon forsvinner ikke når man endrer dato for første behandling og lagrer. Tomme regninger dukker ikke lengre opp i kontrollen med beskjeden "samtlige konsultasjoner faller før henvisningsdato. Taksten F23 er en takst som kommunene fastsetter, og kan følgelig være forskjellig fra kommune til kommune. For de fleste av våre kunder vil taksten være kr. 56, så dette beløpet er nå lagt inn i takstplakaten som følger med oppdateringen. Taksten kan endres av bruker dersom den skulle være en annen en kr. 56 i din kommune. Det er lagt inn kontroll over takstbeløp når man setter opp avtale i legens planlegger. Alle andre faggrupper har hatt denne funksjonen til nå. Nå også legene. Rehabilitering Feltet Vår primær diagnose er et obligatorisk NPR- felt, og har fått utropstegn for å symbolisere dette. Tomgangsdøgn trekkes fra summen som belastes pasienter ved avreise. Personalia/Serieinfo: Når man valgte blank verdi feltet Tilbud gitt/for og deretter en avtale forsvant verdien når man lukket og gikk inn i Personalia igjen. Dette er nå ordnet også tilbake i tid, slik at de verdiene som tilsynelatende forsvant er kommet tilbake. Årsaken til dette var knyttet til valget av en blank verdi. Avbestillinger registrert i rom- modulen kommer ikke lengre med på NPR. Personalia/Serieinfo har fått et eget felt for å angi at pasienten trenger hjelp ved evakuering. Fra før fins felt for assistansebehov. Det er ikke lenger mulig å opprette bilag fra Avreise som knyttes til slettede regnskap. Når man velger refusjonstype 1 Frikort i serieinfo knyttes ikke lenger egenandel til oppholdet. HELFO blir fakturert for hele oppholdet. Avreise: Det er ikke lenger mulig at en ordre som har bilagsnummer kan endres. Dette kunne skje i tidligere versjoner ved at man åpnet aktuelle ordre (uten bilagsnummer), valgte skriv ut, og deretter lukket forhåndsvisning. Når man deretter valgte ja på spørsmål om å skrive ut og lukket vinduet, oppsto denne situasjonen. NPR- Rapport: Felt 38 Antall tverrfaglige møter med pasienten i løpet av oppholdet. Gjelder møter som involverer minst 4 ulike grupper helsepersonell med minimum 3-årig høgskoleutdanning. Dette feltet hentes fra avtaler i planlegger som er lagt inn med flere deltakere, og at deltakerne til sammen tilhører minimum fire ulike faggrupper. Virksomheten må selv tilse at deltakerne har minimum 3-årig høgskoleutdanning.

10 Bedriftshelse Både Oppfølging og Aktivitetsoversiktene har fått utvidede filtrerings- og sorteringsmuligheter. HMS- kontakt angis på samme måte som Verneombud og kontaktperson. Bedriftsopplysninger har fått flere globuser. Globusene fungerer som en måte å kategorisere/ sette status på en bedrift. Fra før fins definerte kategorier for avtalekunder, potensielle kunder, tidligere kunder, kunder uten fast avtale, samt samarbeidspartnere. Nå fins også 50/50- kunde og B-kunde. Sortering av bedriftsutvalget har fram til nå vært inaktivt. Som pasientutvalget kan det nå sorteres på ulike premisser: Vinduet Bedriftsopplysninger likte veldig godt å være fremst når det var åpent. Det legger seg nå fremst bare når man trykker på ikonet eller oppgavelinjen. Det lagt til rette for Timeavregning i aktivitetsplanleggingen. Tanken er at man legger inn en timepott i bedriftsjournalen, og legger inn alle planlagte aktiviteter knyttet til bedriften. Etter hvert som aktivitetene gjennomføres vises timeavregningen som en saldo med gjenstående tid i timepotten. Timeavregningen er lett synlig i høyre hjørne av bedriftsjournalen. Opprette avtaler fra Aktiviteter i Bedriftjournal.

11 Aktiviteter kan nå legges direkte inn i egen eller kollegas Planlegger når man oppretter en aktivitet. Dersom man er i ferd med å lage en dobbeltbooking får man valget mellom å fortsette eller avbryte. Avtaler kan selvfølgelig legges inn i Planlegger som før. Aktivitetsregistreringen har også fått et visuelt løft og utvidet funksjonalitet: Knytte pasientavtale til bedrift: Ved å opprette kategorier for avtaler kan man knytte avtalen mot den ansattes arbeidsgiver. Antall pasientavtaler pr. bedrift får man fram i utskrift av Aktivitetsplanen. Kategoriene lages i Innstillinger for planlegger :

12 Når avtalen legges inn settes den med ønsket kategori: Aktivitetsplan: De registrerte oppføringene i Aktiviteter i bedriftsjournalen danner grunnlaget for Aktivitetsplanen. Aktivitetsplanen skrives ut og gis til kunden som dokumentasjon for eksempel på hva som ytes av tjenester. Nytt er også at konsultasjoner for ansatte kan knyttes til bedriften, og vises også på utskrift av aktivitetsplanen (se punktet over). Aktivitetene kan filtreres på tidsrom og status. Utskriften skriver ut gjeldende visning. Se vedlegg for eksempel på utskrift av aktivitetsplan. Ved fakturering fra Aktiviteter vises nå tidspunktet for aktiviteten i varelinja. Fakturerte aktiviteter vises med avkrysning i egen kolonne. dette gjør det lettere å se hvilke faktura som er/ ikke er fakturert. Dette gjelder for aktiviteter som er fakturert fra aktivitetsvinduet. Påminnelse om Helsekontroll er en egen avhaking i Personalia/ Tilknyttet. De pasienter som har denne avhakningen, vil dukke opp under fanearket Helsekontroll i Oppfølging.

13 Forutsetningen er at det er registrert en aktivitet på den aktuelle bedriften merket Helsekontroll med status Venter. Tilknyttet- fanen i Personalia har fått en Historikk - knapp som viser en oversikt over pasientens nåværende og tidligere arbeidsgiverforhold. Trening Ved endringer i prislista kan man nå høyreklikke på en pris og velge "Spre priser". Dette gir et vindu hvor man kan gå over og endre prisene.

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.26 3.mai 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 Helfo... 3 Journal... 4 NPR... 5 Personalia... 5 Planlegger... 6 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.26.3, og beskriver

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.18 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.18 Bodø, 19. september 2012 Innhold Planlegger... 2 Journal... 3 NPR-rapportering... 4 Regnskap/HELFO-oppgjør... 5 Outlook-synkronisering... 5 Bedriftsjournal... 5

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.25 6.februar 2017 Innhold NPR Behandlerkravmelding... 3 Planlegger... 3 Bedriftsjournal... 4 HELFO-Oppgjør... 8 NPR... 9 Journal... 9 Personalia... 10 Ansattes personalia...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.17 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.17 Bodø, 18. mai 2012 1 Innhold Planlegger... 4 Outlook synkronisering... 5 Journal... 6 Medisiner... 7 Epikrise... 10 Henvisning til spesialist... 11 Sykmelding...

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 7.5.2012 av Daniel Gjestvang] NPR- rapportering for rehabiliteringsinstitusjonene foregår i dag på et eget meldingsformat. Denne kjenner vi som flatfil i Excel

Detaljer

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14.

Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Nye funksjoner og endringer - versjon 1.14. Generelt... 2 Søk (ny)... 2 Søkeresultater... 3 Fravær og permisjoner... 4 Lagre søk... 4 Personalia... 5 Merknad i Personalia (ny)... 5 Team (ny)... 5 Foreslå

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 03.02.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21 1.januar 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Grupper... 5 HELFO... 5 Integrasjoner... 5 Journal... 8 NPR... 9 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.21.2, og beskriver

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27 6.Juli 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 HELFO... 6 Innkallingsmodulen... 6 Journal... 6 NPR... 7 NPR Behandlerkravmelding... 8 Personalia... 9 Planlegger... 11

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 19.02.2016 av Richard Meløysund] I NPR- meldingen skal man rapportere «aktiviteter» i tillegg til «opphold/serier». Det innebærer for eksempel at man på hver

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Gruppeaktiviteter En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Oppdatert 02.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33 00 E-post: firmapost@extensor.no WEB: www.extensor.no Side 1 av 11 Gruppeaktiviteter

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon august 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon august 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27.5 18.august 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 EDI (Elektronisk meldingshåndtering)... 6 HELFO... 7 Innkallingsmodulen... 7 Journal... 7 NPR... 8 NPR Behandlerkravmelding...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon 1.25 01.01.2017 Innhold Nødvendige oppsett... 4 Oppsett... 5 Oppsett Administrator:... 5 Oppsett av samhandler Arbeids og Velferdsetaten...

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Bytt mellom dagsplan og ukeplan

Bytt mellom dagsplan og ukeplan Bytt mellom dagsplan og ukeplan Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over meldinger som ikke er lest/behandlet Oversikt over dagens pasienter Se kalenderen til sin kollega Se kalenderen

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 23.12.2015 av Richard Meløysund] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre

Detaljer

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1 CGM Spesialist Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Spesialist, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Side 2 Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning CGM EPORTAL Administrasjonsveiledning eportal Administrasjon Innhold 1. eportal Administrasjon... 2 2. Aktivere eportal... 2 2.1 Sett inn EP-Identifikatoren... 2 2.2 Avanserte innstillinger for kontoret...

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Journal. Versjon 8.0

Journal. Versjon 8.0 Journal Versjon 8.0 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oversiktsbilde journalliste... 4 2.1 Filtrering på bruker.... 4 2.2 Filtrering på journaltype... 4 2.3 Filtrering på tjeneste... 5 2.4 Fanen Avgrensning...

Detaljer

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang]

Prosjektmodulen. [Oppdatert av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen [Oppdatert 23.01.2017 av Daniel Gjestvang] Prosjektmodulen er en helt ny modul som offisielt ble introdusert i versjon 1.24 av Extensor. Denne modulen krever en aktivering i lisensen. Dersom

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 15.07.16, RSM HELFO-modulen erstatter den gamle NAV-modulen fra og med versjon 1.15 av Extensor. HELFOmodulen kan brukes av leger, fysioterapeuter,

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.13 Databaseversjon 2.13 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no VIKTIG INFORMASJON...3

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning CGM allmenn Administrasjonsveiledning CGM allmenn I CGM Administrasjonsveiledning Allmenn kan du Tilpasse alle menyer og visninger etter eget ønske og behov Endre størrelser og flytte på vinduer slik

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Rapportgenerator... 4 Frikortspørring... 4 Forbedringer av

Detaljer

EXTENSOR 05 Friskliv:

EXTENSOR 05 Friskliv: EXTENSOR 05 Friskliv: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips. NB: Vi har valgt å kalle pasienten for «Deltager» i denne brukermanualen.

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1 CGM Allmenn Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Allmenn, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix 7... 4

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger ELIN-T 2 A Kort veiledning En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger Kortveiledning-Bruk av EDI-meldinger i Nextsys Dental Office Versjon 1.3 9.10.2014 Innholdsfortegnelse 1 Forutsetninger...

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 121 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 121 i forhold til CGM Journal 120. Dette dokumentet

Detaljer

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1 CGM Journal Nytt notat-felt CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon 3.117.2059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Nytt notat-felt... 4 Skriv kun i én journal om gangen... 6 Flytende notat-vindu...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Proplan Attføring (CAT) Brukerkonferanse 01.-03.09.2009 Stein Olav Rogne 1

Proplan Attføring (CAT) Brukerkonferanse 01.-03.09.2009 Stein Olav Rogne 1 CAT i Bodø Industri AS Stein Olav Rogne 1 Forberedelser nye brukere Dataansvarlig installerer CAT for nye brukere Alle skal også ha mulighet til å kjøre CAT på terminalserver fra vårt datarom på Opplæringssenteret.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Angi til faktura

Angi  til faktura efaktura fra Uniconta Oppsetting, kunde Kundens e-mail adresse registreres i feltet E-mail til Faktura. Angi e-mail til faktura Oppsetting, kontakter I Kontakter på kunden (Kunder/Kontaktpersoner-knappen)

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Utskrift og fakturering av journal til pasient

Utskrift og fakturering av journal til pasient Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik 1 Hurtigtaster er beskrevet

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19 Bdø, 1.mars 2013 Innhld Bedriftsjurnal... 2 EDI (elektrnisk samhandling)... 3 Innkalling... 4 Jurnal... 4 NOIS-rapprtering... 5 NPR-rapprtering... 5 Oppfølging... 7

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Velkommen tilbake til vårt faste nyhetsbrev!

Velkommen tilbake til vårt faste nyhetsbrev! 1 UKE 39 Velkommen tilbake til vårt faste nyhetsbrev! I disse dager er det grått og kjedelig vær her på Lysaker hvor vi holder til, men til gjengjeld er det mye spennende som skjer på utviklingsfronten

Detaljer

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409)

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal gjennomføres

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet bør

Detaljer

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten Kom i gang med Nextsys Dental Office for den offentlige tannhelsetjenesten Om dokumentet Denne brukerhåndboken er en beskrivelse av brukerfunksjonaliteten i Nextsys Dental Office for det offentlige. 1.1

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen. Selve rapporten består av to Excel-filer (en med data og en med

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning. Mine kurs og Kurskatalog

Brukerveiledning. Mine kurs og Kurskatalog Brukerveiledning Mine kurs og Kurskatalog fra SmartLearn versjon 13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 MIN SIDE 3 2.1 MINE KURS, FANEN «OVERSIKT» 3 2.2 AKTIVE KURS OG VISNINGSMULIGHETER 4 2.3 AKTIVE

Detaljer

Opus Online Client. Installasjon- og konfigurasjonsveiledning STEG 1 MAKING IT SIMPLE. Sida 1 av 9

Opus Online Client. Installasjon- og konfigurasjonsveiledning STEG 1 MAKING IT SIMPLE. Sida 1 av 9 Opus Online Client Installasjon- og konfigurasjonsveiledning STEG 1 MAKING IT SIMPLE Sida 1 av 9 Installasjonsveiledning - Opus Online Client Opus Online Client er programmet hvor man administrerer sine

Detaljer

HAsave BRUKERMANUAL V

HAsave BRUKERMANUAL V HAsave BRUKERMANUAL V 1.0 04-2017 1 Oppdatering av LEVERANDØR, BRUKER og HØREAPPRAT. Returner høreapparat til lager eller leverandør. Tildel høreapparat. Informasjonen er LÅST og kan ikke endres. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer