NYHETER OG FORBEDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER OG FORBEDRINGER"

Transkript

1 NYHETER OG FORBEDRINGER

2 Oslo, Januar opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Nyheter og forbedringer...i Innledning...1 Les dette før installasjon...2 Generell informasjon... 2 Etter oppgradering... 2 ForBEdringer Visma AutoInvoice... 3 Logistikk... 3 Partinummer/Fifo... 3 Avtaleordre... 3 Finans... 3 MVA Sats... 3 Nyheter Visma AutoInvoice... 4 Grunndata>Firmaopplysninger... 4 Verktøy>Firmainnstillinger>Generelle... 4 Verktøy>Firmainnstillinger>Visma AutoInvoice... 4 Kunde... 5 Generelt... 5 Kontroll og korrigering... 6 Document Center... 6 Vise dokumenter opprettet i Visma Document Center 3.x... 6 Forbedringer Logistikk... 7 Fakturering... 7 Avtaleordre... 7 Finans... 7 Factoring... 7 Forespørsel... 7 Kontoforespørsel... 7 Lister... 7 Prisliste... 7 Time/Prosjekt... 8 Eksterne kjøp

4 INNLEDNING - Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Global versjon NB! Hvis du ikke har installert versjon 7.50, men oppgraderer fra versjon 7.45 eller tidligere, kan du lese om endringene til versjon 7.50 på Infoline i menyen - Versjonsinformasjon. - - Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Global versjon Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. - De viktigste endringene i versjon 7.61 er: o Integrasjon med Visma AutoInvoice o Vise dokumenter opprettet i Visma Document Center 3.x - Start med "Les dette før installasjon" nøye før oppgraderingen til ny versjon. Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. - Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

5 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav - Visma Global støtter nå Windows 7 som operativsystem og Microsoft SQL Server 2008 som database. - Vær oppmerksom på at Office bit ikke støttes av Visma Global. - Som til versjon 7.45 kreves minimum Windows 2003 Server som operativsystem på server. - Microsoft SQL Server 2000 supporteres ikke lenger. - Visma Global 7.61 krever at Timeweb er For optimal visning av skjermbildene i Visma Global, er minimum skjermoppløsning 1280x1024. Installasjon - Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for første gang etter installasjon av ny versjon. - Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon av Visma Global og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 7.61, slik at tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre. Etter oppgradering - Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner utføres konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se avsnitt om Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de spesifikke versjonene av Visma Global. - Konverteringsrutinen må ikke avbrytes. - Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

6 FORBEDRINGER Visma AutoInvoice - Faktura som ble sendt manglet første linje i Visma XML formatet som første til at det ikke var mulig å vise fakturaen i Visma Dokument Center. Logistikk Partinummer/Fifo Avtaleordre - Ordrelinjer som er solgt uten partinummer, vil nå ikke bli endret ved lagerinnganger. Dette gjelder kun når parameter 'Tillat salg fra ikke eksisterende partier' er aktivt. - Dersom ordrelinjer var solgt uten parti nr. og en inngang medførte splittelse, så ble reberegningen av ordrelinjesummene på fakturakopien feil. - Fakturagebyr på kunden og avtaleordre. Ved fakturering av avtaleordre ble ikke fakturagebyr rekalkulkert slik at fakturaen ble generert uten fakturagebyr. Finans MVA Sats - Nå MVA sats på 15% er lagt som standard når nytt firma opprettes. - Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

7 NYHETER 7.61 Visma AutoInvoice Det er bare fakturaer som du kan sende via Visma AutoInvoice. Følgende instillinger må registreres i Visma Global for det firma som skal sende fakturaer. Grunndata>Firmaopplysninger - Kontor og fakturaadresse o Det er viktig at land settes for det styrer språket - Leveringsadresse - Kommunikasjon o E-post - Diverse info o Org.nr o MVA.reg.nr o Finans forbindelse; BIC, Bankkode, Hovedvaluta, IBAN o Lokal valuta Verktøy>Firmainnstillinger>Generelle - Beregn og fyll inn KID på giro må fylles ut Verktøy>Firmainnstillinger>Visma AutoInvoice Dersom du ikke allerede er registrert i Visma AutoInvoice kan du registrere deg ved å velge Registrer ditt firma on-line. Parametre som må settes: - Visma AutoInvoice API-nøkkel Denne Informasjon får du ved å registrere ditt firma on-line dersom du allerede ikke er registrert som bruker. - Visma AutoInvoice firma-uuid Denne informasjonen får du ved å registrere ditt firma on-line dersom du allerede ikke er registrert som bruker. - Visma AutoInvoice integrasjonsnivå Det finnes tre mulige integrasjonsnivå som kan velges fra nedtrekks menyen. Første gang man endrer integrasjonsnivå til en av de to nederste alternativene så vil EDI profil, utskrifts profil og EDI leverandør automatisk bli opprettet. o Ingen integrasjon o Oppslag og send til alle kunder Det gjøres oppslag mot kundebasen i Visma AutoInvoice når du endrer org.nr. eller MVA-reg.nr. på kunden, og du får spørsmål om du vil aktivere AutoInvoice på kunden dersom kunden er registrert i Visma AutoInvoice. Du kan også aktivere AutoInvoice på eksisterende kunder ved å sette EDI-profilen på kunden til Visma AutoInvoice. Fakturaer sendes via Visma AutoInvoice kun til kunder som er satt opp med denne EDIprofilen - Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

8 o Oppslag og send til alle kunder uten EDI profil Samme som oppslag og send til utvalgte kunder, men fakturaer sendes via Visma AutoInvoice også til alle kunder som ikke er satt opp med noen EDI-profil. - Test forbindelse Gir mulighet for å sende faktura til en testserver. NB! Det vil være forskjellig API-nøkkel som benyttes for testing og i produksjon. Du vil få en melding om at det er viktig å endre API-nøkkel når du bytter fra å kjøre mot testserver og mot produksjonsserver. - Oppdater registrerte kunder Rutinen sjekker på MVA reg.nr og org.nr i Visma Global og Visma AutoInvoice og viser disse kundene i en dialog. Her velger du hvem du ønsker å oppdatere, de kundene vil bli oppdatert med EDI profil og eventuelt GLN på faktura adressen. Kunde - Dersom din kunde også er bruker av Visma AutoInvoice er det viktig å sette riktig org.nr., MVA reg.no., adresse, utskrifts profil og EDI profil. EDI profilen skal settes til Visma AutoInvoice med predefinerte verdier. - Når du registrerer MVA.reg.no eller org.nr. på en kunde og denne eksiterer i Auto Invoice sin database så vil du få opp en dialog med den kunden. Dersom informasjon på den kunden er riktig og du ønsker å benytte Visma AutoInvoice for denne kunden så velger du å lagre. Du vil da få en melding om at EDI profilen er endret til Visma AutoInvoice profil. Print profilen er koblet til Edi profilen. Generelt - Dersom en faktura blir avvist av mottakeren, så kan du kansellere den i AutoInvoice og utstede en ny faktura i Visma Global. Den opprinnelige fakturaen som ble avvist må krediteres manuelt i Visma Global. - Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

9 Kontroll og korrigering - For å sjekke status av en faktura sent via Visma AutoInvoice, kan du fra Rutiner>Diverse ordre/innkjøp>aktiv EDI sentral få en oversikt over utgående fakturaer. I oversikten så er dokumentnummer identisk med faktura nummer. Fakturaer som ligger i sent mappen er mottat av motaker og du kan kontrollere disse i Visma AutoInvoice. Dersom du ikke finner fakturaen her selv om de er sent, sjekk i mappen avvist. - Fakturaer i mappen avvist er av fakturaer som av ulike årsaker ikke ble akseptert av Visma AutoInvoice. Høyreklikk på meldingen og velg vis hendelseslogg for å se hva som var årsaken til at fakturaen ble avvist. Årsaken kan være følgende: Document Center o Firma som sender fakturaene er ikke riktig satt opp i Visma Global o Kunden som skal faktureres er ikke satt opp med samme finansielle informasjon/instillinger i Visma Global og Visma AutoInvoice. o Firma som skal motta fakturaene er ikke riktig konfigurert i Visma Global Vise dokumenter opprettet i Visma Document Center 3.x - Fra versjon 5.65 av Visma Document Center kan du se dokumenter i Visma Global som er opprettet i versjon 3.x av Visma Document Center. - Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

10 FORBEDRINGER 7.61 Logistikk Fakturering - I enkelte tilfeller hvor man la inn porto og ekspedisjonsgebyr ble disse borte ved utskrift. Dette var spesielt for ordre hvor man hadde delleveringer og ved endring i leveres\rest feltet, da ble porto og ekspedisjonsgebyr feltene nullstilt. Finans Avtaleordre - Ved generering av avtaleordre hvor man hadde lagt inn faste tillegg\fradrag på kunden. Da ble ikke fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr og porto tatt med dersom man hadde haket av for kalkuler på kreditordre, kalkuler på nullordre og kalkuler på restordre. Factoring - DnBNor factoring xml filen ble feil når en faktura inneholdt særavgifter\miljøavgifter, tekstlinjer og tomme linjer. Forespørsel Kontoforespørsel - Når du la til sider til et eksisterende document fra Visma Document Center 5.x og oppdaterte, så viste den dokument fra en annen transaksjon. Lister Prisliste - Når du søkte frem en prisliste med flere artikler, for deretter å legge inn et artikkelnummer i den blå søkelinjen som ikke fantes i prislisten og entret ned på første linje. For deretter å legge inn samme artikkel som i den blå søkelinjen så ville prislisten bli tom når man escapet seg ut og ikke lagret endringen. - Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

11 Time/Prosjekt Eksterne kjøp - Når du hentet eksterne kjøp på et prosjekt og deretter transaksjoner fra regnskapet så var ikke bilagsnummeret tilgjengelig i tabell visningen. - Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

12

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Desember 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Oslo, Desember 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer