Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1"

Transkript

1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

2 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2

3 Oslo, september Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer ingen forpliktelse for produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og den aktuelle programvaren er beskyttet av opphavsrett og det uavhengige forliket om rett til bruk og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materialet tilhører Visma Software International AS. Eventuell kopiering eller gjengivelse av materialet i denne boken, herunder tekst, skjermbilder, ikoner eller metoder, er forbudt. Som del av den pågående utviklingen av systemet kan Visma Software AS endre sammensetningen av pakkene, modulene og funksjonene. Visma Software International AS fraskriver seg ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, unntatt det som står beskrevet i den gjeldende avtalen om rett til bruk og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn systemet lisensen gjelder for, er ulovlig og kan medføre granskning og erstatningskrav. Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 3

4 INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av endringene i Visma CRM versjon MERK! Hvis du ikke har installert versjon 7.60, men oppgraderer fra versjon 7.55 eller eldre, kan du lese om endringene i versjon 7.60 på Infoline på menyen "Nyheter og forbedringer". Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom alle punktene før du begynner å bruke Visma CRM versjon Da går du ikke glipp av de nye og forbedrede fremgangsmåtene som er nyttige for deg og din klient. Studer "Les dette før installasjon" før du begynner oppdateringen til ny versjon. Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 4

5 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon ERP-integreringskrav for Visma CRM Visma Business versjon Når du oppgraderer, er det viktig å kjøre en fullstendig installasjon av programmet for integreringskonfigurasjon (SetupVsoLnk.exe). - Visma Global versjon 7.70 Tekniske krav - Microsoft SQL Server 2008 og Merk at Visma CRM ikke støtter MS Office bit - Windows 2008 Server. - For optimal visning av skjermbildene i Visma CRM er minste skjermoppløsning 1280 x Merk! Visma CRM inkluderer nå Microsoft Sql Express bit som valg i installasjonen. Installasjon/oppgradering - Når du oppgraderer fra 7.50 eller eldre, må du avinstallere Visma CRM fra Legg til/fjern programmer i Kontrollpanel, både på serveren og klientmaskinene. - Office 2007 SP2 er en forutsetning for Visma CRM 7.70 og må installeres hvis dette ikke er gjort. Dette er et krav for å bruke programtillegg i Outlook når du kjører MS Office Databasen oppdateres når du logger på hos klienter første gang etter at den nye versjonen er installert. Det vil opprettes en unik veiledning for hver oppføring i alle tabellene i databasen. - Når oppgraderingen av databasen er fullført, vil det i noen versjoner kjøres konverteringsrutiner for å flytte/oppdatere klientdata. - Konverteringsprosedyren kan ta litt tid (avhenger av antall oppføringer) og må ikke avbrytes. - Siden databasen vil bli oppdatert, er det ikke mulig å installere en eldre versjonen av Visma CRM på nytt og kjøre den mot den oppgraderte databasen. Ta derfor en sikkerhetskopi av databasen FØR du installerer NYHETER/FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 5

6 Programtillegg for Office Endret lokasjon for konfigurasjonsfilen til CRM Addins i terminalservermiljø Det har vært et problem at vi har lagret AddInConfig på følgende måte: Dette var et problem spesielt i terminalserver miljøer med det resultat at brukeren måtte konfigurere innstillingene hver gang man logget seg på. Eksempel: C: \ brukere \ pål \ AppData \ Local \ Visma \ CRMOfficeAddins \ Config. Dette skapte problem ved innloging i terminalservermiljøer Nå er dette løst og formen er endret til: C: \ brukere \ pål \ AppData \ roaming \ Visma \ CRMOfficeAddins \ Config Eksportere e-post til kontaktperson som var slettet Tidligere var det mulighet for å koble e-post til kontakter som var merket slettet, dette er løst. Koble til prosjekt, potensielt salg, supportsak ved eksport av e-post. Ved eksport av e-post er det nå mulig å koble til Prosjekt, Potensielt salg og supportsak i "lagre element"-vinduet. Snarveier/funksjonstaster for fanene i Outlook eksport Hurtigsøk for å velge ønskede koblinger på linjen: Kontaktpersoner (Alt + k) Forbindelser (Alt + F) Medarbeidere (Alt + M) Prosjekter (Alt + P) Potensielt salg (Alt + O) Supportsaker (Alt + S) Eksportere E-post: Start eksport (Alt + E) Avbryt (Alt + Y) Koblinger til E-post: Legg til/fjerne koblinger (Alt + D) Kontaktpersoner (Alt + k) Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 6

7 Forbindelser (Alt + F) Medarbeidere (Alt + M) Prosjekter (Alt + P) Protensielt salg (Alt + T) Supportsaker (Alt + S) Gullkorn (Alt+G) Øvrige: Oppfølging dato (Alt + F) Oppfølgingstid (Alt + T) Kategori (Alt + A) Oppfølging dato (Alt + N) Oppfølgingstid (Alt + L) Kategori (Alt + A) I Outlook programtillegg er det blitt lagt sjekk på følgende elementer når du eksporterer e- post, dette for å unngå duplikater: Avsendere e-post, Tittel, Dato og klokkeslett. Hvis det oppdages duplikat på de ovennevnte kriterier så vil en meldingsboks orientere om at denne e-post har allerede blitt eksportert til Visma CRM, og be deg ta stilling til om du fortsatt ønsker å eksportere den? Visning i CRM etter Eksport av e-post. Når man eksporterer en e-post med flere mottakere vil de mottakere som ikke eksisterer i Visma CRM vises som ekstra tilkoblinger med type ekstern. (med mulighet for å fjerne tilkoblinger). Kundenummer vises på forbindelsen i tilknytningsbilde. Vi fremviser nå kundenummeret (business Connection no.) foran navnet til kunden i skjermbildet som viser knytningen til den e-post som eksporteres. Dette er også gjort i skjermbildet "Legg til / fjern tilkobling". Dette har vært et problem på den måte at det ikke har vært mulig for brukeren å se om Visma CRM har lagt denne e-post mot leverandør eller kunde. Original e-post ved videresendelse Det har vært et ønske at en eksport av e-post som ligger arkivert skal fremkomme identisk slik den var, slik at man kan være sikker på og delvis kunne dokumentere ved å videresende (med timestamp) at dette er sendt tidligere. Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 7

8 Løsningen vi har laget sikrer dette ved at vi nå lagrer e-posten når e-posten blir overført til "Sendte elementer"-mappen. Doble knytninger ved import til CRM fra Outlook Tidligere, når man la inn knytning på en forbindelse som allerede var knyttet opp fikk man en melding om at det allerede er foretatt en knytning. I Visma CRM ligger allikevel ikke knytningen på denne forbindelsen. Dette fordi øverste del av skjermbildet gjør en sjekk på avsenders e-post adresse. Dersom avsenders e-post adresse finnes i CRM på en rekord så blir rekorden automatisk koblet i den øverste dialogen. I nederste del så legges mottakere av e-posten som tilleggs knytninger (dersom denne e-post adressene finnes i CRM). Dette er nå løst. Søke for å opprette en ny kontakt fra Outlook programtillegg På alle steder hvor det er mulig å opprette en ny post og søke for å legge til forbindelser til denne posten så blir det feil når søke-dialogen fremkommer. Hvis bare én post fremkommer i søket så fungerer det, men hvis du skriver V i Visma og har mer enn én virksomhet med navn Visma, så vil dialogen vises, men det er ikke mulig å velge noen av dem. Forenkling av innregistrering av tid/klokkeslett. Eks: 8 gir standard utfylt verdi med 08:00:00 08:30 gir 08:30:00 Valideringskontroll for tid i Outlook Programtillegg Valideringskontroll for tid i Outlook programtillegg sikrer at riktig verdi dato og tid blir registrert. Oppfølging dato og tid i Outlook Programtillegg Nye kolonner er lagt til i "grid" med mulighet til å sette oppfølgingsdato og oppfølgingstid for hver e-post når den eksporteres fra Outlook til Visma CRM. Det vil da bli opprettet en «huskeliste» oppgave. Kartløsning Eksisterende kartløsning er erstattet med Google MAPs. Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 8

9 Visma Global Integrasjon Oppdater alle nøkkeltall for alle forbindelser Ved og Høyre-klikke i forbindelsestabellen så kan man nå oppdatere Økonomiske nøkkeltall for alle Kunder eller for markerte kunder i tabellen, på det tidspunkt man selv ønsker. Man trenger ikke vente på systemets neste satsvise oppdatering, men kan selv be om oppdatering når behovet er der. Brukeren vil få en melding om at oppdateringen er utført. Søke I tilbudsordre grid etter artikkelnummer Når man søker etter artikkel så har det vært ønske å kunne søke utfra en del av artikkelnummeret som i Visma Global. Visma Business Integrasjon Overførsel av tilbudsordre til Visma Business med blanke linjer Generelle rutiner Når man la inn et tilbud som starter med en blank linje så ville den ikke overføre ordren til Visma Business i det hele tatt. Hvis man la inn artikkelnummer på linje 1, men hoppet over linje 2 for å markere skille mellom ulike varetype/fritekst så er det kun første linje som kommer med på ordren inne Visma Business. De andre linjene kom ikke med. Dette gjaldt i konstellasjonen Visma Business versjon 5.31 med Visma CRM Dette er nå løst. Feil vedr "Åpne original epost" i CRM Feilen gjaldt ved låsing av msg-fil ved bruk av knappen "Åpne original epost" i CRM. Når Outlook ligger åpen, går det greit å åpne en gang; men de neste gangene fikk man beskjed om at filen enten ikke finnes eller var i bruk. Det gikk heller ikke å åpne msg-filen direkte fra filområdet til CRM. Dersom man stenger Outlook, og åpner original epost igjen så gikk det greit. Sletting av e-post uten advarsel. Det har vært en utfordring at dersom en bruker sletter en knytning av en e-post mot en tabell, så forsvinner knytningene også mot alle de andre tabellene det er knytning. Dette har skjedd uten varsel. Nå løses dette ved at det fremkommer en dialogboks med avkrysning for hvilke av eksisterende knytninger som skal fjernes Rød farge på huskeliste oppfølgning I oppgavelisten så fremkom ikke forfalte oppgaver i riktig fargekode dersom oppgavene er fra linje 58 eller mer I søkeresultatet. Dette er løst. Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 9

10 Flytte fokus i forbindelsestabellen med piltastene Hvis man hadde forbindelses tabell åpnet samtidig med at man hadde side 3 aktiv så var det ikke mulig å bruke piltastene for å flytte mellom kundene med piltastene oppover/nedover. Markøren hopper da rett til aktivitetskategori. Kopier post rutinen var deaktivert Med "kopier post" funksjonen i Visma CRM ønsket man å kopiere data fra for eksempel en kunde til en annen forbindelse. Denne har dessverre vært deaktivert fra menyen men er fra versjon 7.70 igjen aktivert. Vesentlige grunndata fra kunde til leverandør etc. kan da igjen kopieres. PowerPoint (potx mal) virker ikke Dersom man importerte en PowerPoint mal (potx mal) gjennom Verktøy> firmainnstillingene> dokumentmaler og valgte samme mal for å opprette et dokument så fikk man feilmelding om at filen ikke lagres eller opprettes. Det er nå støtte for potx maltype. Potensielt salg med endringslogg Ny Potensielt salg rapport henter nå detaljer med informasjon fra endringsloggen. Bizweb og endring av kontaktperson Hvis man fjernet merket "oppdatere alle" i skjemaet for kontakter i Bizweb-veiviseren og sjekker av elementene for en kontaktperson. Valgte man deretter en ny kontaktperson så ble de samme sjekkboksene avhuket for denne kontaktperson. Dette er nå rettet. Når du skifter person blir ingenting sjekket dersom brukeren ikke har valgt noe. Bizweb integrasjon og valideringsregler Valideringer ble ikke utført på flere felter når forbindelsen ble opprettet og lagret fra Bizweb. Manglende søkefunksjonalitet ved knytning av fil Feilsituasjon når man valgte knytt inn fil når man står i forbindelse eller prosjekt. Søkefunksjonalitet (gult felt) er borte. Man får ikke benyttet F12 for å søke opp og knytte inn forbindelse. Dette er løst. Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 10

11 Sende e-post til mottaker som ikke er registrert fra tidligere i CRM Det er nå mulig å spesifisere og sende en e-post til en e-post mottaker som ikke allerede finnes i ditt Visma CRM. Drilldown i potensielt salg ble ikke kolonnene dimensjonert korrekt. I Drilldown potensielt salg ble ikke kolonnene dimensjonert korrekt horisontalt. For å auto justere kolonnene så kan du nå høyre klikke i grid og velge auto juster kolonnene. Kopierer fra eksisterende mal, feil extension Velger Ny mal og klikker på Kopier eksisterende mal. Hentet frem malen som skal kopieres og ga nytt mal filnavn. Filtype ble *.otx og ikke *.dotx. Kopirutinen kopierte kun de tre siste tegn i filtype (.dotx) slik at det blir.otx (malen ble dermed heller ikke tilgjengelig i etterkant). Tilbudsmal Word Ved overføring et tilbud til standard tibudsmal i Word så ble fritekst plassert under artikkelnummer. Dette er nå løst og kommer ved artikkelnavn. Feil på mal kode PCSXEvent_UniqueNo Når du benytter malkoden PCSXEvent_UniqueNo vil nummeret være identisk i dokumentet og det som vises i aktivitetsgridden på forbindelsen. Feil på tittel i tilbudsordren Feil oppstod når man bl.a. står på forbindelse og åpner et eksisterende tilbud fra tilbuds fanen. Deretter oppretter et nytt tilbud, så ble det nye tilbudet koblet til det samme potensielle salget som forrige tilbud som ble åpnet. Opprettelse av tilbud genererer en huskeliste aktivitet Når du avslutter et tilbud så ble "Neste oppfølging" automatisk satt til dagens dato og en huskeliste aktivitet ble opprettet med dagens dato og klokkeslett Det blir nå ikke satt noen dato i feltet "Neste oppfølging". Må spesifikt sette dato og klokkeslett for at en huskeliste aktivitet skal opprettes. Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 11

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Kom i gang hefte Visma Avendo Time Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer