Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Scenario. Nyheter og forbedringer"

Transkript

1 Visma Scenario Nyheter og forbedringer

2

3 Oslo, oktober opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program som den omhandler er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

4 INNHOLD VISMA Scenario Versjon OPPGRADERING... 2 Viktig informasjon... 2 Pervasive... 2 Generelt... 2 Veiledning for installasjon... 2 Egendefinerte rapporter... 4 Nyheter og forbedringer... 5 Generelt... 5 E-postforsendelse... 5 Valg av avsender ved e-post... 5 Fortrykket fakturablankett på e-post... 5 Faktura med OCR på e-post... 5 Backup... 5 Håndterminaloppsett (gjelder ikke for programmet KOMM.EXE)... 5 Innførsels mva... 6 Bestilling... 6 Registrere rammeavtale i bestillingshodet... 6 Overføre bestilling til ordre bruke dimensjoner fra ordrehodet... 6 Bestillingshistorikk visning av feltet Annet... 6 Dagbok... 6 Oppdatering av referansenummer ved art 3 og Hovedbok... 6 Altinn II... 6 Postspørring kobling til Scenario Dokumentsenter... 7 Kasse... 7 Baxi varsel dersom kontakt ikke eksisterer... 7 PosPay versjon Kunder/Leverandører... 7 Historikk på purre/rente/inkasso... 7 Ny mappe for historikk på kunder/leverandører... 7 Mulighet for å koble rammeavtale mot leveringsmåte på leverandører... 7 Webadresse... 8 Flere utvalgskriterier på remitteringsforslaget... 8 Ordre/faktura... 8 Mulighet for å lagre ønsket sortering... 8 Overføre ordre tilbake til opprinnelig tilbudsnummer... 8 Registrere tilbud på diversekunde... 8 Varsel dersom pris= Standardfaktura og passive kunder... 8 Tekstlinjer på bestillingsordre... 8 Overføringer... 9 Factoring SG-finans... 9 Innlesing prosjekttimer... 9 Statistikk... 9 Diversekunde... 9

5 Vis kundeopplysninger... 9 Sortering på postnummer... 9 Utskrifter... 9 Inkassoliste... 9 Serviceordre... 9 Egendefinerte utskifter... 9 Varer Innlesing varediskett Utlegg SQL/Etikett Bizweb Koble eksisterende kunder/leverandører i Scenario mot Bizweb Automatisk sjekk mot Bizweb Visning av Bizweb-status Oppslag av web-side Handyman Overføre materiell hentet hos grossist til PDA Bestillers referanse 1 (rekvisisjon) Leveringsadresse (navn)... 11

6 VISMA SCENARIO VERSJON 5.0. Dokumentet inneholder nyheter og forbedringer som er gjort i Visma Scenario versjon siden , samt veiledning i forbindelse med oppgradering. Vi anbefaler deg å lese dokumentet slik at du kjenner til de endringene som er gjort i denne versjonen. Du kommer sikkert til å finne en del nytt som din bedrift har nytte og glede av. Vi håper du blir fornøyd med den nye versjonen. Nyheter og forbedringer presenteres per modul. I tillegg vil filen readme.txt kopieres ned på programområdet ved installasjon. Den inneholder alle nyheter, endringer og rettelser i stikkordsform. Du finner også en beskrivelse av hvordan oppgraderingen skal gjøres i dette dokumentet. Hvis du er usikker ta kontakt med din forhandler før du oppgraderer til ny versjon. Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Visma Scenario versjon 5.0 1

7 OPPGRADERING Viktig informasjon Pervasive Generelt Installasjonsveiledningen forutsetter at versjon 4.9.x av Visma Scenario er installert. Ta kontakt med din forhandler dersom du har eldre versjon. Installasjon må foretas fra server mot fysisk disk. CD-en inneholder ikke Pervasive. Avinstallasjon av Visma Scenario må derfor ikke foretas. Ta en sikkerhetskopi før du starter oppgraderingen. Sett inn CD-en og installasjonsrutinen starter automatisk. Besvar de spørsmål som kommer. Hvis du er usikker på hva du svarte sist, kan du gå på programmenyen i windows og lese Installasjonsinfo under Visma\Visma Scenario. Veiledning for installasjon Stopp alle servicer som ev. går i forbindelse med Scenario FØR installasjon. Dette gjelder de som kjører Scenario Hovedkontor, integrasjon med Visma CRM og integrasjon med Syncron. 1. Trykk Neste 2. Kontroller informasjonen trykk Neste 2 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Oppgradering

8 3. Trykk Neste 4. Marker aktuelle tilleggsprogram. 5. Sjekk / korriger om det er riktig 6. Sjekk / korriger om det er riktig område målmappe. Rutinen foreslår siste kjente for datafiler. Rutinen foreslår siste kjente informasjon dataområde 7. Bekreft om hjelpeklienten skal kopieres inn Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Oppgradering 3

9 8. Bekreft med enter /neste gjennom de neste 2 bildene 9. Oppgraderingen starter vent til den er fullført 10. Trykk fullfør Merk: Dersom du huker av for HK eller AltInn, blir.net Framwork installert dersom du ikke har det på maskinen fra før. Egendefinerte rapporter Eventuelle egendefinerte rapporter skrives ikke over ved oppgraderingen med mindre de er gitt standard rapportnavn. Det er ikke gjort endringer i utskrifts-ddfene fra versjon 4.9 som krever verifisering. Dersom oppgradering foretas fra eldre versjoner, er det mulig at verifisering må gjøres på egne rapporter. 4 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Oppgradering

10 NYHETER OG FORBEDRINGER Generelt E-postforsendelse Løsningen rundt e-postforsendelser er forbedret ytterligere. Informasjon om tilbuds-, ordre-, faktura- og anbudsnummer vises nå i tittellinjen. Det er også lagt inn melding om at e-post er sendt og tydeligere melding dersom en forsendelse feiler. Valg av avsender ved e-post Det er lagt inn mulighet for å velge forskjellige avsendere på de forskjellige dokumentene. For hver type kan det velges forslag på standard e-postadresse, egendefinert adresse, adresse hentet fra bruker eller selger/innkjøper. I tillegg er det mulig å overstyre dette forslaget når e-posten sendes. Standard oppsett legges inn under Firmaopplysninger, E-post. Fortrykket fakturablankett på e-post Dersom det er valgt fortrykt faktura og faktura sendes på e-post, vil Visma Scenario nå se bort fra merket om fortrykt faktura. Det betyr at fakturaen vil inneholde standardinformasjon om avsender i fakturahodet. Faktura med OCR på e-post Backup Enkelte fakturamottakere har hatt problemer med å lese tilsendte fakturaer på e-post fordi de inneholdt OCR-B font. Dette er nå endret slik at fakturaer som sendes på e-post ikke lenger inneholder denne fonten. (Dette gjelder kun programmets standardblankett.) Det er lagt inn mulighet for å lagre backupområde for hver klient slik at samme område foreslås hver gang. Dette gjøres per klient under Backup, Oppsett. (De som har installert versjon , men ønsker at backup skal fungere som tidligere versjoner, må gå inn på hver klient og blanke feltet under Backup, Oppsett. Backup vil da foreslå området hvor det sist ble tatt backup til uavhengig av klient.) Vær oppmerksom på at backuprutinen som er i Visma Scenario ikke fungerer på 64 bits operativsystem. Håndterminaloppsett (gjelder ikke for programmet KOMM.EXE) Det er nå lagt inn mulighet for katalogstruktur i forbindelse med import fra håndterminal samt at de forskjellige filtypene kan være i forskjellige filformat. Det er også mulig å sette opp at flere filer på et område skal leses inn samtidig ved å bruke wildcard. Under Firmaopplysninger, Integrasjoner er det lagt inn ett nytt valg for Håndterminaler. Her defineres kataloger, filformater og kvitteringsmuligheter for de forskjellige filtypene. De som har et oppsett som fungere slik de ønsker per i dag, trenger ikke gjøre noen endringer i oppsettet. Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer 5

11 Innførsels mva Bestilling For å forenkle avstemmingsarbeidet er det nå lagt inn mulighet for å definere egne mva.kontoer i firmaopplysninger for direkteføring av innførsels mva. Disse kontoene vil bli slått sammen med inngående mva på omsetningsoppgaven. Det er ikke laget egne mva.koder for føring av selve fakturaen fra leverandøren, så dette må håndteres på lik linje som før. Registrere rammeavtale i bestillingshodet I bestillingshodet er det lagt inn felt for rammeavtale. Forslag hentes fra leverandør. På leverandøren kan rammeavtalen også knyttes til leveringsmåte. Dersom knytning til leveringsmåte er registrert på leverandøren, er det leveringsmåten som registreres i bestillingshodet som er avgjørende for hvilken rammeavtale som blir foreslått. Overføre bestilling til ordre bruke dimensjoner fra ordrehodet Det er lagt inn mulighet for at dimensjonene som er registrert i ordrehodet kan arves ved overføring fra bestilling istedenfor informasjonen som ligger på bestillingen. Dersom det er ordren som skal bestemme dimensjonene, markeres feltet Hente avdeling/objekt/aktivitet fra ordrehodet ved overføring til ordre under Oppsett bestilling. Prosjektinformasjon behandles som tidligere uavengig av det nye valget. Bestillingshistorikk visning av feltet Annet Dagbok Dersom det under klargjøring av bestilling er lagt inn noe i feltet Annet, vil dette nå vises sammen med frakt i historikk. Feltet ble ikke lagret i historikken tidligere, så det er kun bestillinger som oppdateres etter oppgradering som viser informasjon om Annet. På gamle bestillinger er det kun med i totalbeløpet. Oppdatering av referansenummer ved art 3 og 4 Ved oppdatering av bilag som er registrert i dagboka med art 3 eller 4, vil referansenummeret som registreres også bli vist i feltet Bestillings-/fakturanr under postopplysninger i reskontroposter i tillegg til under referansenummer. Dersom referansenummeret endres på posten i ettertid (f.eks i forbindelse med sanering), vil opprinnelig registrert referansenummer fortsatt vises i feltet Bestillings-/faktuanr. Hovedbok Altinn II Altinn vil gå over til ny løsning ved innsendelse av omsetningsoppgaver. Når den nye løsningen settes i drift vil den gamle løsningen ikke være tilgjengelig lenger. Det betyr at de som sender inn oppgaver via Visma Scenario, må gjøre noen små endringer i sitt oppsett før oppgave kan sendes. Gå inn i Firmaopplysninger, Integrasjoner, Oppsett Altinn. Marker AltinnII under versjon. Velg deretter knappen nederst i samme skjermbildet for å få registrert den nye DLL-en. Alle arbeidsstasjoner som det skal sendes inn omsetningsoppgave fra, må registrere den nye DLL-en. Når AltinnII tas i bruk, er det ikke lenger nødvendig å laste ned nytt skjema RF når det skjer endringer. Dette håndteres automatisk. 6 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer

12 I forbindelse med den nye løsningen er det lagt inn noe ny funksjonalitetet i Visma Scenario. Informasjon om bl.a KID, betalingsfrist og arkivreferanse vil kunne lagres på omsetningsoppgaven i Visma Scenario. Dersom oppgaven sendes signert, lagres dette automatisk. Ved oppslag på innsendte omsetningsoppgaver under hovedbok, mva.opplysninger vil informasjonen vises nederst i skjermbildet dersom den finnes. Dersom oppgaven er sendt usignert, vil knappen vises nede til høyre og informasjonen kan hentes ned. Postspørring kobling til Scenario Dokumentsenter Kasse Under mappen Postspørring hovedbok er det lagt inn en knapp for oppslag mot Scenario Dokumentsenter. Baxi varsel dersom kontakt ikke eksisterer Det er lagt inn et ekstra varsel i forbindelse med avslutning av kassesalg dersom det ikke er kontakt med bankterminalen. PosPay versjon Visma Scenario er klargjort for versjon Kunder/Leverandører Historikk på purre/rente/inkasso Det er lagt inn historikk på purrebrev, rentenotaer og poster som er oversendt inkasso. Historikken blir oppdatert ved godkjenning av purrebrev, rentnotaer eller inkassoliste. Det er bare poster som blir behandlet etter installasjon av denne versjonen som vil finnes i historikken. Historikken er tilgjengelig under egen mappe i purre-/renterutinen og på den enkelte kunde. Den nye mappen på kunder inneholder også mulighet for visning av fakturahistorikk. Fra disse bildene kan det tas ut kopier og ev. sende dem på e-post til kunden. Ny mappe for historikk på kunder/leverandører Det er lagt inn en ny mappe i reskontrobildet for historikk. På kunder får en fram utgående fakturaer, purrebrev, rentenotaer og inkassoliste som er sendt til den aktuelle kunden. De nyeste vises øverst. Fakturakopier kan tas ut fra dette bildet og ev. sendes kunden på e-post. På leverandører vises bestillingshistorikken. Mulighet for å koble rammeavtale mot leveringsmåte på leverandører På leverandører er det lagt inn mulighet for å knytte forskjellige rammeavtaler mot forskjellige leveringsmåter. Knytning mellom leveringsmåte og rammeavtale registreres på den enkelte leverandør under mappen Opplysninger. Velg knappen som ligger i forbindelse med rammeavtale kjøp. Denne informasjonen vil bli benyttet i forbindelse med registrering av bestillinger. Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer 7

13 Webadresse Det er lagt inn mulighet for å registrere webadresse på kunder og leverandører med mulighet for åpning av web-siden ved å dobbeltklikke på adressen. Flere utvalgskriterier på remitteringsforslaget Ved generering av remitteringsforslag er det lagt inn mulighet for å begrense leverandørutvalget på gruppe, bransje og kategori. Ordre/faktura Mulighet for å lagre ønsket sortering Under Systeminformasjon, Grupper, Oppsett søk er det nå mulig å legge inn ønsket sortering i klargjøringsbildet. Overføre ordre tilbake til opprinnelig tilbudsnummer I forbindelse med tilbud er det nå mulig å overføre et tilbud til ordre og tilbake til opprinnelig tilbudsnummer. Dersom tilbudet slettes ved overførsel til ordre, vil ordren automatisk bli lagt tilbake til opprinnelig tilbudsnummer dersom den overføres tilbake til tilbud. Dersom tilbudet ikke slettes ved overførsel til ordre og ordren overføres tilbake til tilbud, vil det komme opp spørsmål om tilbudet skal skrives over eller om det skal opprettes et nytt. Registrere tilbud på diversekunde Dersom et tilbud registreres på en diversekunde, vil en nå få spørsmål om fast kunde skal opprettes når tilbudet overføres til ordre. Hensikten med denne funksjonen er å slippe å opprette kunder i kunderegisteret som kun har mottatt et tilbud. Ved registrering av tilbudet angis et diversekundenummer i ordrehodet. Registrer deretter navn og adresseopplysninger på kunden. Det er i tillegg mulig å legge inn telefonnummer, e-postadresse og organisasjonsnummer under knappen som ligger bak kundenummeret. Denne informasjonen vil følge tilbudet/ordren inntil fast kunde blir opprettet, eller ordren blir fakturert. Når et tilbud er opprettet med en diversekunde, vil det ved overførsel til ordre komme opp spørsmål om fast kunde skal opprettes. Svar Ja dersom du ønsker det. Kunden vil bli opprettet med navn, adresser og ev. ekstra opplysninger som er registrert på tilbudet. Varsel dersom pris=0 Under Oppsett ordre/faktura er valget Varsel ved linjebeløp=0 lagt inn. Dersom feltet markeres kommer det opp et varsel ved registrering av en varelinjer dersom beløpet = 0. Standardfaktura og passive kunder Dersom en kunde er merket som passiv, blir det ikke lenger generert ordre/faktura på denne kunden ved overføring av standardfaktura. Tekstlinjer på bestillingsordre Det er nå lagt inn mulighet for at tekstlinjer som registreres umiddelbart under en varelinje på ordren kan bli overført til innkjøpsordren (bestillingsordren). Under Oppsett ordre/faktura, 8 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer

14 Ordre/faktura er det lagt inn et nytt valg for Bestillingsordre, overføre tekstlinjer til bestilling. Dette feltet må markeres dersom tekstinjer skal overføres til innkjøpsordren. Overføringer Factoring SG-finans Landkode er lagt ut i kundefila til SG-Finans Innlesing prosjekttimer Statistikk Formatet er utvidet med ordrenr, avdeling og aktivitet. Timer kan leses inn på ikke klargjorte ordre. Diversekunde Ved utskrift av statistikk sortert på Faktura vises nå navnet som er registrert på fakturaen istedenfor det som er registrert i kunderegisteret på diversekunder. Dersom statistikken sorteres på Kunde vil alle diversekunder på samme reskontronummer bli slått sammen og navnet hentes fra kunderegisteret. Vis kundeopplysninger Ved sortering og gruppering på Faktura eller Kunde (henholdsvis Bestilling og Leverandør på innkjøpsstatistikk) er det lagt inn mulighet for utskrift av adresseinformasjon samt telefonnummer. Marker feltet Info under sortering. Sortering på postnummer Det er lagt inn mulighet for utvalg og sortering på postnummer. Utskrifter Inkassoliste Inkassolista er utvidet med organisasjonsnummer Serviceordre Det er åpnet opp for feltet Sortering timer / kun totaler på serviceordre slik at det er mulig å velge hvordan timene skal vises, på samme måte som på ordre. Egendefinerte utskifter Det er lagt inn mulighet for å markere en egendefinert utskrift som Samsvarserklæring under Ajourhold utskrifter, type Faktura. Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer 9

15 Varer Innlesing varediskett Dersom det finnes en vareavtale på en vare som inneholder avtalt pris, vil avtalt pris bli lest inn i feltet kostpris. Innkjøpspris hentes fra prisfilen. Utlegg SQL/Etikettprogram Bizweb Formatet er utvidet med tre felter: Salgsenhet Omregningsfaktor salg Omregningsfaktor kjøp Koble eksisterende kunder/leverandører i Scenario mot Bizweb Dersom det er opprettet kunder/leverandører i Visma Scenario uten organisasjonsnummer eller med feil organisasjonsnummer, kan kobling mot Bizweb skje ved å taste ALT+V når markøren står i reskontronummerfeltet i kunde-/leverandørbildet. VismaScenario gjør da et oppslag mot Bizweb. Foreta nødvendige endringer i søkebegrepet dersom oppslaget ikke gir treff. Når riktig firma er funnet, koples disse ved å velge Oppdater. Automatisk sjekk mot Bizweb Det er laget en service som kan sjekke kunde-/leverandørregisteret mot Bizweb en gang i døgnet og sette endringsmerke på de som er endret siden forrige kjøring. Du velger selv hvilke dager servicen skal kjøres og til hvilket tidspunkt. Servicen vil gå gjennom alle klienter som er merket med integrasjon mot Bizweb. Servicen settes opp under Systeminformasjon, Diverse, Bizweb. Les mer om dette i hjelpefilen. Visning av Bizweb-status Det er lagt inn visning av Bizweb-status i ordre, innkjøp, anbud, dagbok og prosjekt. Oppslag av web-side I søkeboksen er det lagt inn mulighet for åpning av web-side ved å dobbeltklikke på webadressen. Handyman Overføre materiell hentet hos grossist til PDA Under Oppsett, Handyman er det lagt inn et nytt valg for Overføre materiell hentet hos grossist til PDA. Feltet markeres dersom autofaktfiler med forsendelseskode 4 som leses inn i Scenario skal sendes ut til Handyman. Dette er varer som er hentet direkte hos grossist og hvor elektronisk ordrebekreftelse ikke brukes i Handyman. Dette gjelder kun EFO/Nelfo format Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer

16 Bestillers referanse 1 (rekvisisjon) Ved overføring av ordre til Handymann legges nå informasjonen som er registrert i Bestillers referanse1 i Visma Scenario over til rekvisisjon i Handyman og motsatt. Leveringsadresse (navn) Informasjon om leveringsadresse er nå utvidet til også å ta med seg Leverings navn. Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer 11

17 Visma Software AS Karenslyst allé 56 Pb. 733, Skøyen 0214 Oslo, Norge Visma Software AB Geijersgatan 2B Malmö Sverige Tel: Fax: Tel: Fax:

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, august 2009 3. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, januar 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, januar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Nyheter og forbedringer Scenario Professional

Nyheter og forbedringer Scenario Professional Nyheter og forbedringer Scenario Professional Kundenummer i bruksrettskoden Det er lagt inn et nytt felt under bruksrett som heter Kundenr hos Visma. Dette er kun et informasjonsfelt som det er ønskelig

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Desember 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Oslo, Desember 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma CRM

Nyheter og forbedringer Visma CRM Nyheter og forbedringer Visma CRM Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Oslo, desember 2015 1. opplag

Oslo, desember 2015 1. opplag Oslo, desember 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 2016.04.21 Kyrksæterøra, april 2016 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.3 enbruker.

Installasjon av FEBDOK versjon 5.3 enbruker. Installasjon av FEBDOK versjon 5.3 enbruker. Dette er en veiledning av installasjon av FEBDOK 5.3 enbruker. Denne installasjonen er utført på Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe,

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.4 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 6.0 enbruker.

Installasjon av FEBDOK versjon 6.0 enbruker. Installasjon av FEBDOK versjon 6.0 enbruker. Dette er en veiledning av installasjon av FEBDOK 6.0 enbruker. Denne installasjonen er utført på Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe,

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 13.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste Sjekkliste før du starter oppdateringen av ditt

Detaljer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

JUNI 2014 HVA ER NYTT I JOBOFFICE. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 06.06.2014)

JUNI 2014 HVA ER NYTT I JOBOFFICE. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 06.06.2014) JUNI 2014 HVA ER NYTT I JOBOFFICE Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 06.06.2014) GROSSIST Flere bestillingskundenr og andre betingelser Nyheter i JOBOFFICE JUNI 2014 Innhold GROSSIST Flere

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.5 server

Installasjon av FEBDOK versjon 5.5 server Installasjon av FEBDOK versjon 5.5 server Dette er en veiledning av FEBDOK 5.5 server. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Oslo, januar 2013 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer ingen forpliktelse for produsenten.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer