Nyheter og forbedringer Scenario Professional

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter og forbedringer Scenario Professional"

Transkript

1 Nyheter og forbedringer Scenario Professional

2 Kundenummer i bruksrettskoden Det er lagt inn et nytt felt under bruksrett som heter Kundenr hos Visma. Dette er kun et informasjonsfelt som det er ønskelig at dere registrerer for å lette arbeidet med å finne riktig kunde dersom dere henvender dere til Visma. Informasjonen vises under om Scenario. Brevet som sendes dere i forbindelse med ny bruksrett hvert år inneholder informasjon om kundenummer. Det er det nummeret som vises over navn og adresse, helt øverst til venstre på arket. Pervasive CD inneholder ikke Pervasive, så ikke avinstaller før oppgradering. Må en avinstallasjon utføres kan Pervasive hentes fra en tidligere CD av Scenario. Brukes MS Vista må Pervasive 10.0 brukes. Denne kan kjøpes fra Proplan AS Begrensning på 2 år fjernet Altinn registrering av DLL til alternativ drive Ny mappe under firmaopplysninger for Integrasjoner Nye felter under firmaopplysninger i mappen Navn Integrasjon med Visma CRM Nyheter i regnskap/reskontro Utskrift av godkjente omsetningsoppgaver Nye mva.koder for grunnlag utgående mva Organisasjonsnummer i linjeopplysninger Bilagsregistrering vise restbeløp Innbetalinger på poster til inkasso AltInn Oppsettet må gjøres for alle klienter som skal levere omsetningsoppgaven automatisk via Altinn Oppslag godkjente omsetningsoppgaver Varsel på føring på inn /ut betalinger Endre mengde på hovedboksposter Telling av antall transaksjoner Kansellering av remitterte poster Valutakonto i banken I forbindelse med remittering utland legger bankene ut litt forskjellig informasjon i retur- /avregningsfilen. Vi har derfor lagt opp et nytt felt i forbindelse med valuta som skal håndtere dette.

3 Remitterte poster vises med R i postbildet Kontoutskrift direkte fra reskontroposter Definering av KID ved innlesing OCR NB! Dersom det er problemer med innlesing av OCR etter oppgradering til ny versjon, gå inn i firmaopplysninger og definer innlesing KID der. Slette hovedboksposter for tidligere år Egen bilagsnummerserie på omsetningsoppgaven Bankkontonummer under linjeopplysninger i dagbok Forslag på dimensjon ved debet-/kreditføringer Kunder Merknader på reskontroposter Mulighet for å sette reskontro til passiv Blankettkode purre/rente Styre lager fra kunde Nye koder i fanen Poster Validering av organisasjonsnr. på kunder og leverandører Malkunde per klient Leverandører Merknader på reskontroposter Mulighet for å sette reskontro til passiv Avregningsdata lange filnavn Remittering vis oppdrag Under vis oppdrag er det lagt inn varsel dersom oppdraget består av mer enn 300 linjer.

4 Sperre post remittering Forbedret håndtering av delbetalte fakturaer ved remittering Forbedret håndtering av faktura med samme referansenummer ved remittering Avregningsretur, dato og periode fra fil Malleverandør per klient Nyheter i OLFI (ordre, lager, faktura, innkjøp) Bestilling / lager : Startdato ved søk i historikk Autofakt - EFO/NELFO format4.0 Autofakt format 4.0 er implementert i systemet. Kommentar i behovsliste Visning av enhet i behovslisten Tilbakeføre varemottak Varesøk kun på aktuell leverandør Utskrift av prisendring ved fakturakontroll Klargjøring, justering av antall Innkjøper ved bestillingsforslag Ordre / Faktura ( Lager ) : Startdato ved søk i historikk Fakturagebyr fjernet fra restordre Diversevare på faste ordre Taste kostpris på diversevarer

5 Visning av timer i etterkalkyle på fastprisordre i historikk Utskrift av etterkalkyle på fastprisordre fra historikk Serienummerhistorikk inneholder informasjon om feilbeskrivelse Automatisk kopi av vareopptellingsfil Slette varebevegelser Vareregister: Varesøk utvidet med varestatus Navneendring Vi har endret betegnelsen "EAN-nr." til "Strekkode". Provisjonstilskudd nytt felt i oppsettet Mulighet for å datostyre prisendringer Endre kostpris på varer med lagerbeholdning Kampanjerbehandling Strukturvarer Nå er det lagt inn behandling av forskjelling mva % på undervarene i en struktur. Mulighet for å angi standardverdi for Vår referanse og Fakturatekst på ordre Sperre tilgang til rabatt ved kampanjepriser Kostpris fra bestilling ( Autofakt ) Varsel om lagerbeholdning Serviceordreopplysninger til faktura og historikk Bestillers referanse i klargjøringsbildet Samlefaktura på Bestillers referanse Ordrestatus På Oppsett, Ordre/faktura kan man nå merke for tvungen registrering av ordrestatus. Avrunding på faktura Det kan nå markeres i oppsettet på ordre/faktura om man ønsker avrunding til nærmeste hele krone eller 50 øre. Serienummer Det er gjort en del forbedringer i forbindelse med serienummer. Registrering av gangtid på serienummer Det er lagt inn et nytt felt på serienummer som kalles gangtid. Nyheter i kasse

6 Bestillingsordre fra kasse Fast dagbok ved oppdatering kasse Kassekvittering med flere mva.grunnlag Retur Standardverdier for kasseoppgjør Selger ved kasseoppgjør Kasseoppgjør med 0 i beholdning Nyheter prosjektoppfølging / timer Utskriftsknapp i spørrebildet for timeoversikt Timeregistrering på ansatt og anleggsmiddel samtidig Ctrl+End - hurtig tast for å gjøre ferdig en timeregistrering Prosjektsammendrag Ved utskrift av prosjektsammendrag er det lagt inn et nytt valg Lønn Timer/Hovedbok. Statistikk Vise alle fakturalinjer Innlesninger ( og utlesninger ) Innlesing OCR nytt spørsmål Ved innlesing OCR er det lagt inn et nytt spørsmål som er aktuelt for de som har OCR-fil som inneholder flere avtaleid-er. Innlesing OCR backup av fil Innlesing bestilling via Scriptfil Det er laget en rutine tilsvarende den som finnes under ordre for innlesing av bestillinger via en script-fil. Det betyr at det blir enklere å lese inn bestillinger fra andre systemer uten at det nødvendigvis må gjøres spesialtilpasninger på noen av sidene Utlesing bestilling - EFO/NELFO 4.0 Innlesing autofakt (innlesing bestilling) Ordreinnlesing Format XML Ved innlesing av ordre hentes nå selgeren som er registrert på kunden. Dersom filen ikke inneholder enhet på varene, vil den bli hentet fra vareregisteret. Fakturajournal til Visma Business Fakturajournal til Visma Global og Visma Rubicon Utlesing av hovedboksposter, format Scenario standard Utlegget er utvidet med følgende felter bakerst i filen: Inngående mva

7 Utgående mva Mva-prosent Mva satskode Bilagsart Innlesing budsjett Scenario format Format- se hjelpefil Innlesing dagbok fra Movex Innlesing dagbok fra H&L ML3/System 4 faste dimensjoner Innlesning regnskap Innlesning regnskap fra Global Innlesning regnskap, lagt inn format "Visma Global fakturajournal" Innlesning Autofakt Innlesning Autofakt, lagt inn mulighet for å hente bestillingsnr. fra Scenario for å få fortløpende nummerserie. Unntaket er når bestillingen er sendt fra Scenario på forhånd og dermed finnes i filen. Dette gjelder innlesning fra Autofakt 3.0.

8 Nyheter i utskrifter Omsetningsoppgave Ved godkjenning av omsetningsoppgave vil postene automatisk bli oppdatert til hovedbok Listegenerator Det er laget en funksjon som gjør at utskrift av flere rapporter kan startes samtidig. I første omgang er det bare rapporter fra regnskapsdelen som er gjort tilgjengelig i denne rutinen. Oppsett av maler Malene ajourføres under Utskrifter og mappen Ajourhold maler. Skrivertilknytning I utgangspunktet benyttes standardskriveren dersom ikke annet er valgt. Utskrift av maler Utskrifte av maler gjøres under Utskrifter, Maler. Velg mal og angi ønsket periode. Resten av informasjonene om hvordan utskriftene skal se ut, hentes fra det som er lagret på den enkelte utskrift i utskriftsbildet. I tillegg til utskrift til skjerm eller skriver kan det velges disk. Ved utskrift til disk kan det velges mellom formatene PDF eller Word. Organisasjonsnummer på kontoutskrift kunder. Ordreoversikt med nøkkeltall eller ordrelinjer Ved disse utskriftene er det lagt inn et ekstra valg for om leveringsdatoen som angis i utvalget skal hentes fra ordrehodet eller ordrelinjer. Lagerliste med EAN-koder Salgsstatistikk kasse utvalg på varegruppe Klientnummer og navn på utskrifter Utskrift av journaler i etterkant Utskrift av historiske journaler på faktura, kasse og bestilling. Sortering på kundenavn Det er lagt inn mulighet for å få ordre- og fakturautskrifter sortert på kundenavn. Likviditetsoversikt Utskriften er lagt inn under kunder og leverandører. Utskriften tar hensyn til oppdaterte poster på kunder og leverandører. I tillegg kan det legges inn en IB ved utskrift. Revisjonsjournal Kolonnen for investeringsavgift er fjernet fra utskriften og det er i stedet lagt inn mulighet for å velge 1 dimensjon og allikevel få utskriften på stående A-4 Prosjektposter reskontro sortert på navn Leveringsdato på faktura Utskrift av fakturaer med forskjellig KID

9

10 Nyheter i Scenario Dokumentsenter Backup av filer som leses inn i Dokumentsenteret Flere kontroller ved innhenting av bilag Dersom man forsøker å hente inn bilag fra Dokumentsenteret samtidig som man har en bilagslinje til korrigering, kommer det nå varsel om at korrigering må avsluttes først. Dersom det er registret bilag på en passiv reskontro i Dokumentsenteret, vil dette bilaget ikke bli lest inn automatisk dersom rutinen for å hente inn flere bilag benyttes. Forbedret oppdateringskontroll Det er gjort vesentlige forbedringer rundt flerbrukerkontroll ved oppdatering/overføring til Scenario Dokumentsenter. Overføring av faste data Rutinen for å overføre faste data til Scenario Dokumentsenter er endret noe. Ved å velge Bokføringsår 0000 er det kun registrene for faste data som vil bli lest ut. Dette vil gjøre det raskere å legge ut opplysninger om faste data som er opprettet, men som ikke er benyttet i bilagsregistrering. Flere faste opplysninger Det legges nå ut flere felter på bl.a leverandør. Det er felter som er nyttig dersom OCRtolken skal kunne benyttes. Sjekker om det er kontakt med Dokumentsenterbasen ved oppdatering Ved oppdatering av dagbok er det lagt inn et varsel dersom Scenario ikke har kontakt med Dokumentsenterbasen. Når meldingen kommer kan en velge avbryte oppdatering i Scenario for å gjøre nødvendige grep for å opprette kontakten igjen. Deretter kjøres oppdatering på vanlig måte. Hente inn flere bilag fra Dokumentsenteret i en operasjon Det er lagt inn mulighet for å hente inn flere bilag i dagboken samtidig. Forutsetningen for at de leses inn er at de er kontert ferdig i Dokumentsenteret. Marker de bilagene i Dokumentsenteret som du ønsker å lese inn i dagboken og trykk eller Alt + x. Bilag som har nødvendig informasjon leses inn. De bilagene som ikke er kontert ferdig, blir liggende igjen i Dokumentsenteret og må hentes inn linje for linje som tidligere. Dersom du ønsker å sjekke bilag før du leser dem inn, eller du vil sjekke de som ikke ble lest inn, marker bilagene i Dokumentsenteret, plasser markøren i art i dagboken og trykk Ctrl + x. Det vises da en oversikt over de markerte bilagene og status på hver enkelt linje. Anbud Multiplikasjonsposter Ved registrering av varelinjer på en post/posisjon, er det nå lagt inn mulighet for at antallet på den enkelte vare kan multipliseres opp med det antallet som ligger på selve posten/posisjonen. Slette faste poster Sletterutine er lagt inn under faste poster. Velge leverandør ved registrering av varer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, august 2009 3. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, april 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2009.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering Visma Enterprise Økonomi/Fakturering Nyheter og endringer ved overgang fra E3X til Enterprise 2012 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Brukerveileding For PCKasse

Brukerveileding For PCKasse Brukerveileding For PCKasse PCKasse V.1.0.0.197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...7 1.1 Introduksjon...7 1.2 Hvordan PCKasse virker...8 1.3 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...8 1.4 Programmets hoveddeler...8

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Totaløkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Totaløkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer