Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Scenario. Nyheter og forbedringer"

Transkript

1 Visma Scenario Nyheter og forbedringer

2

3 Oslo, august opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program som den omhandler er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

4 INNHOLD VISMA Scenario Versjon OPPGRADERING... 2 Viktig informasjon...2 Server-installasjon - endring i forhold til tidligere...2 Micro Focus Runtime...2 Pervasive...2 Generelt...2 Veiledning for installasjon...2 Egendefinerte rapporter...4 Nyheter og forbedringer... 5 Generelt...5 Menyendring...5 Bankgironummer i reskontrosøk...5 Søk på dimensjoner valg av status...5 Mulighet for å sende utskrifter på e-post direkte fra Visma Scenario...5 Budsjettering...5 Fortsette søk Ctrl + F9...6 Plassering av Visma Scenario på skjerm ved oppstart...6 Eksport av data til Excel...6 Bestilling...6 Historikk utvidede søkemuligheter...6 Totalsum vises på behovsliste...6 Utvidet semikolonseparert fil ved import behovsliste...6 Hurtigregistrering av varer (Shift + F9) - lagt inn søk på leverandørnavn...7 Annet mulighet for å registrere mva.kode...7 Dagbok...7 Huske forrige søk ved bruk av F5...7 Kasse...7 Standard betaling med kort...7 Baxi chip...7 PosPay chip...7 Ordre/faktura...7 Endre ordretype...7 Tvungen registrering av leveringsdato...8 Vise ekstra kunde-/kontaktinformasjon i ordrehodet og på tilbud...8 Klargjøring ordre vise egendefinert søkebegrep...8 Hurtigregistrering av varer (Shift + F9) - lagt inn søk på leverandørnavn...8 Historikk utvidede søkemuligheter...8 Nytt format ved utleggelse av merkelappsfil...8 Ordreinnlesing (XML)...9 Opprette kunder automatisk...9 Kontonummer for kortbetalinger...9 XML-format utvidet...9 Overføringer...9 Innlesing varer NOBB...9 Utskrifter...10

5 Organisasjonsnummer på journaler...10 Bokføringshistorikk vise dimensjoner...10 Historikk på revisjonsjournaler...10 Faktura-, kasse- og bestillingsjournaler viser dimensjoner...10 Utskrifts-DDF utvidet...10 Varer...10 Varesøk...10 Varejustering lagt inn mulighet for å sette passive varer til aktive...10 Prisendring utvalg på merke...10 Varetelling utvalg på leverandør...11 Prisdato ved innlesing varefil EFO/NELFO...11 Serienummer slette bevegelser knyttet til et serienummer...11 Handyman...11 Utlegg av lokasjon i grossistliste...11 Diversevare uten pris...11 Scenario Dokumentsenter (versjon 2.4)...11 Periode settes ut fra bilagsdato i Scenario Dokumentsenter...11 Visma Bizweb...11 Automatisk oppdatert kundeinformasjon...11 Prøv integrasjonen med Visma Bizweb helt gratis...11

6 VISMA SCENARIO VERSJON 4.9. Dokumentet inneholder nyheter og forbedringer som er gjort i Visma Scenario versjon , samt veiledning i forbindelse med oppgradering. Vi anbefaler deg å lese dokumentet slik at du kjenner til de endringene som er gjort i denne versjonen. Du kommer sikkert til å finne en del nytt som din bedrift har nytte og glede av. Vi håper du blir fornøyd med den nye versjonen. Nyheter og forbedringer presenteres per modul. I tillegg vil filen readme.txt kopieres ned på programområdet ved installasjon. Den inneholder alle nyheter, endringer og rettelser i stikkordsform. Du finner også en beskrivelse av hvordan oppgraderingen skal gjøres i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at oppgradering til denne versjonen er noe annerledes enn tidligere. Hvis du er usikker ta kontakt med din forhandler før du oppgraderer til ny versjon. Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Visma Scenario versjon 4.9 1

7 OPPGRADERING Viktig informasjon Server-installasjon - endring i forhold til tidligere Installasjon må nå gjøres fra server på fysisk disk. Tidligere har det også vært mulig å installere fra arbeidsstasjon. I tillegg må hver arbeidsstasjon kjøre følgende fil fra programkatalogen: _ClientInstall.bat. Restart PC. Det samme gjelder alle brukere som logger seg på via terminalserver - _ClintInstall.bat må kjøres og bruker må logge seg av og på terminalserveren Micro Focus Runtime Pervasive Generelt Denne versjonen inneholder runtime til versjon 5.0. Ved installasjon kopieres runtimefilene inn på programkatalogen til Visma Scenario, registrering foretas og service startes. CD-en inneholder ikke Pervasive. Avinstallasjon av Visma Scenario må derfor ikke foretas. Installasjon på server må foretas mot fysisk disk. Alle arbeidsstasjon må kjøre filen _ClientInstall.bat fra programkatalogen og arbeidsstasjonene må restartes. Ta en sikkerhetskopi før du starter oppgraderingen. Sett inn CD-en og installasjonsrutinen starter automatisk. Besvar de spørsmål som kommer. Hvis du er usikker på hva du svarte sist, kan du gå på programmenyen i windows og lese Installasjonsinfo under Visma\Visma Scenario. Veiledning for installasjon Stopp alle servicer som ev. går i forbindelse med Scenario FØR installasjon. Dette gjelder de som kjører Scenario Hovedkontor, integrasjon med Visma CRM og integrasjon med Sycron. 1. Trykk Neste 2. Kontroller informasjonen trykk Neste 2 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Oppgradering

8 3. Trykk Neste 4. Marker aktuelle tilleggsprogram. 5. Sjekk / korriger om det er riktig 6. Sjekk / korriger om det er riktig område målmappe.rutinen foreslår siste kjente for datafiler. Rutinen foreslår siste kjente informasjon dataområde 7. Bekreft om hjelpeklienten skal kopieres inn Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Oppgradering 3

9 8. Bekreft med enter /neste gjennom de neste 2 bildene 9. Oppgraderingen starter vent til den er fullført 10. Trykk fullfør Merk: Dersom du huker av for HK eller AltInn, blir.net Framwork installert dersom du ikke har det på maskinen fra før. Egendefinerte rapporter Eventuelle egendefinerte rapporter skrives ikke over ved oppgraderingen. Det er ikke gjort endringer i utskrifts-ddfene fra versjon 4.8 som krever verifisering, men tabellen VARER er endret. Det betyr at utskrifter som er koblet direkte mot denne tabellen må verifiseres. Dersom oppgradering foretas fra eldre versjoner, er det mulig at verifisering må gjøres på egne rapporter. 4 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Oppgradering

10 NYHETER OG FORBEDRINGER Generelt Menyendring Det er gjort noen endringer på menylinjen. Det gjelder de bakerste valgene Vindu, Annet og Hjelp. Bankgironummer i reskontrosøk Bankgironummer er lagt inn som søkemulighet i forbindelse med søk på reskontro. Søk på dimensjoner valg av status Ved søk på dimensjoner er det lagt inn mulighet for å velge status (aktiv/passiv). Standard velges søk i aktive. Mulighet for å sende utskrifter på e-post direkte fra Visma Scenario Det er lagt inn mulighet for å sende utskrift på mail direkte fra systemet. Det gjelder følgende utskrifter Anbud Faktura / fakturahistorikk /fakturakopi (fra reskontro) Ordrebekreftelse Tilbud Bestillinger Fakturajournal til regnskapsfører Factoringfil til factoringselskap Oppsett gjøres på følgende steder: Systeminformasjon, mappen Oppsett E-post generelt oppsett for mail fra Scenario Firmaopplysninger, mappen Navn e-postadresse må angis Firmaopplysninger, mappen E-post oppsett for den enkelte klient Kunder/leverandører, egne felter for å registrere e-postadresser for faktura, ordrebekreftelse og bestilling Oppsett ordre/faktura, mappen regnskap for automatisk utsendelse av filer til regnskapsfører og/eller factoringselskap. Utskift / sending av e-post gjøres direkte i registreringsbildene med unntak av anbud. Anbud sendes fra utskriftsbildet. Fakturaer kan sendes fra utskrifts- og klargjøringsbildet i tillegg til direkte i registreringsbildet. Masseutsendelse kan foretas av faktura. De andre utskriftene må sendes en og en. Se hjelpefil for mer beskrivelse Budsjettering I alle budsjetteringsbildene er det lagt inn to nye kolonner for sammenligning av tall. Sammenligning kan foretas mot saldo eller budsjett for inneværende budsjettår, samt de to foregående år. Det er også mulig å vise endringer i beløp og %. Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer 5

11 Fortsette søk Ctrl + F9 I flere av hovedsøkene er det lagt inn mulighet for å fortsette søk. Det betyr at det er mulig å hente opp en post fra søk og deretter gå tilbake til søk og fortsette søk fra der du sist var. Ctrl + F9 brukes for å fortsette søket. F9 starter nytt søk. Plassering av Visma Scenario på skjerm ved oppstart Visma Scenario starter standard i full skjerm. Det er nå mulig selv å velge hvor stort bildet skal være og hvor på skjermen det skal plasseres. Start Visma Scenario på vanlig måte og foreta endring av størrelse og plassering. Velg deretter Vindu og Lagre vindusposisjon. Velg Lagre i bildet som vises. Velg Sett standardverdier hvis du angrer endringene som ble foretatt. Eksport av data til Excel Bestilling Alle spørringer som viser resultatet i en grid kan enkelt eksporteres til excel. Plasser markøren et eller annet sted i griden, og trykk F12. Vær oppmerksom på at det kun er data som er hentet inn i griden som eksporteres. Dersom det finnes flere poster enn det som vises, må resten av postene hentes inn i visningen (griden) for at de skal bli eksportert til Excel. Ved utlegg av hovedboks- og reskontroposter kommer det opp spørsmål om poster som ikke er med i visningen skal lastes inn før eksport foretas (begrenset oppad til 3000 linjer). Historikk utvidede søkemuligheter Flere søkebegrep er lagt inn i historikk. For å få tilgang til de nye begrepene må rutinen Utvide antall nøkler i innkjøpshistorikk som ligger under Systeminformasjon, Diverse, Spesialrutiner kjøres. Følgende begrep blir da tilgjengelig ved søk i historikk i tillegg til de som er der fra før: Objekt Aktivitet Anbudsnr Levert nr Levert navn Levert adresse 1 Deres referanse Vår referanse Bestillers referanse 1 Bestillers referanse 2 Totalsum vises på behovsliste Oversiktsbildet som viser hvilke leverandører det er lagt inn varer på, viser nå totalsum per leverandør. Utvidet semikolonseparert fil ved import behovsliste Formatet er utvidet med enhet. (Formatet er nå slik: lagernr;varenr;antall;leverandørnr;kommentar;enhet) 6 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer

12 Hurtigregistrering av varer (Shift + F9) - lagt inn søk på leverandørnavn I funksjonen Shift + F9 er søkemulighetene utvidet med leverandørnavn. Velg først Levr nr og deretter F9 for å søke på navn. Annet mulighet for å registrere mva.kode Dagbok I forbindelse med klargjøring ved bruk av 2-delt oppdatering er det et felt for Annet. I tidligere versjoner har feltet for MVA ikke vært tilgjengelig. Dette er endret. I den forbindelse er det lagt inn et nytt felt under Firmaopplysninger, Konto hvor kontonummer for Annet/Avrunding fritt kan angis. Ved bruk av mvakode 4 er det den kontoen som vil bli brukt. Huske forrige søk ved bruk av F5 Kasse Det er nå mulig å velge at systemet skal foreslå samme sortering ved F5 som sist uansett hvilket felt markøren står i når F5 trykkes. Når dagboka lukkes nullstilles verdien og den må settes på nytt neste gang. Dersom F5 skal huske forrige søk, settes det opp per bruker under Oppsett dagbok, Faste opplysninger (bruker). Marker feltet Lagre siste søkeverdier i søk poster. Standard betaling med kort Baxi chip For hver enkelt kasse kan det nå defineres om betalingsmåte som foreslås ved avslutning av kassesalg skal være Kontant eller Kort. Standard oppsett er kontant. Dersom kort skal foreslås automatisk, legges dette inn i Kasseoppsett under mappen Kasse. Standard oppgjørsmåte settes til Kort. Tilpasning til ny versjon fra BBS er foretatt slik at betaling med chip kan brukes. Funksjonen ble gjort tilgjengelig i versjon PosPay chip Tilpasning til ny versjon fra PosPay er i pilot. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon. Ordre/faktura Endre ordretype Det er lagt inn mulighet for å endre ordretype. Hent ordren som skal endre type og velg Rutiner, Endre ordretype. Angi ordretype det skal endres til. Dersom det velges endring til servicordre eller internordre spesial, vil bildet for registrering av tilleggsinformasjon i forbindelse med de ordretypene åpnes automatisk. Vær oppmerksom på at dersom en bestillingsordre endres til en annen ordretype, vil ikke innkjøpsordren(e) bli fjernet. Dersom en ordre endres til bestillingsordre, må bestillingsordren avsluttes via summer-mappen for at innkjøpsordre skal genereres. Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer 7

13 Tvungen registrering av leveringsdato Det er lagt inn mulighet for å tvinge bruker til å registrere leveringsdato i ordrehodet. I Oppsett ordre/faktura under mappen Registrering markeres feltet Leveringsdato. Dersom merket settes vil leveringsdato alltid foreslås lik med mindre det er angitt noe i feltet Antall dager til levering i mappen Ordre/faktura. Vise ekstra kunde-/kontaktinformasjon i ordrehodet og på tilbud Etter kundenummer i ordrehodet er ikonet lagt inn. Her ligger det mer kontaktinformasjon om kunden og kundens referanse som er registrert på ordren (telefonnr og e-post adresse). Funksjonen er også lagt inn på tilbud. Klargjøring ordre vise egendefinert søkebegrep Under Oppsett Ordre/faktura er det mulig å definere Egendefinert søkebegrep. Dersom det er definert noe her vil dette vises i egen kolonne under klargjøring av ordre og ordrene kan sorteres etter dette begrepet. Hurtigregistrering av varer (Shift + F9) - lagt inn søk på leverandørnavn I funksjonen Shift + F9 er søkemulighetene utvidet med leverandørnavn. Velg først Levr nr og deretter F9 for å søke på navn Historikk utvidede søkemuligheter Flere søkebegrep er lagt inn i historikk. For å få tilgang til de nye begrepene må rutinen Utvide antall nøkler i fakturahistorikk som ligger under Systeminformasjon, Diverse, Spesialrutiner kjøres. Følgende begrep blir da tilgjengelig ved søk i historikk i tillegg til de som er der fra før: Objekt Aktivitet Bestillingsnr Anbudsnr Fraktbrevnr Levert nr Levert navn Levert adresse 1 Deres referanse Vår referanse Bestillers referanse 1 Bestillers referanse 2 Nytt format ved utleggelse av merkelappsfil I forbindelse med diverse utskrifter i OLFI ligger det mulighet for utskrift av merkelappsfil. Formatet som har ligget i systemet tidligere er tilpasset Winedi. Det er nå lagt inn et filformat i tillegg (Consignor). Dersom det nye formatet skal benyttes angis det under Oppsett, Ordre/faktura. Beskrivelse av formatet finnes i hjelpefilen. 8 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer

14 Ordreinnlesing (XML) Opprette kunder automatisk Det er lagt inn mulighet for automatisk opprettelse av kunder ved ordreinnlesing. Dersom dette skal brukes, må merket Opprette nye kunder automatisk settes under oppsett. Dersom kundenummeret i ordrefilen er 0, tildeles neste ledige nummer. Kontonummer for kortbetalinger Dersom ordrene som leses inn er betalt med kort, angis hovedbokskonto for kort under oppsett. Ordrene må være merket med betalingsmåte=4. Betalingsmåte angis i xml-filen i feltet PaymentMethod. XML-format utvidet Formatet er utvidet med følgende nye felter: Under merket BuyerInfo : BuyerVatNo - kundens organisasjonsnr Under merket Head : PaymentMethod - betalingsmåte (gyldige verdier 0-4) Comment - ordremerknad DeliveryZipCode - postnr leveringsadresse Se hjelpefil for mer informasjon. Overføringer Innlesing varer NOBB Det er gjort en liten endring i forbindelse med standard salgsenhet. Ved innlesing av varer settes standard salgsenhet lik recordtype 001 i fila fra NOBB. (Tidligere ble recordtype 000 brukt som standard salgsenhet.) Det er også lagt inn en ny avhakning for Trelast ved innlesing av varefil fra NOBB. Dersom merket settes vil EAN-nummer bli lest inn etter følgende regler: 1. EAN fra recordtype 2 (enhetsrecord) leses inn hvis den finnes 2. EAN fra recordtype 1 (varerecord) leses inn og knyttes til lagerenheten dersom rercordtype 2 mangler EAN 3. EAN fra recordtype 3 (prisrecord) leses inn og knyttes til lagerenheten dersom recordtype 2 eller 1 mangler EAN Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer 9

15 Utskrifter Organisasjonsnummer på journaler Organisasjonsnummer legges ut nederst på kasse-, faktura- og bestillingsjournaler. Bokføringshistorikk vise dimensjoner Ved utskrift av bokføringshistorikk er det lagt inn et valg for Alle opplysninger. Dersom dette merket settes kommer alle dimensjoner, mengde og valuta med i tillegg. Utskriften blir liggende. Historikk på revisjonsjournaler Det er nå mulig å skrive ut gamle revisjonsjournaler på nytt. Det er laget en ny utskrift som må gjøres tilgjengelig dersom dette skal brukes. Det gjøres under Utskrifter, Ajourhold. Velg aktuell brukergruppe og velg Type, Hovedbok. Under Tilgjengelig vises Revisjonsjournal - historikk. Marker denne og trykk. Utskriften finnes nå under Valgt. Faktura-, kasse- og bestillingsjournaler viser dimensjoner I forbindelse med utskrift av journaler er det lagt inn mulighet for spesifisering av dimensjoner. Det er mulig å velge en bestemt dimensjon, eller alle. Dersom alle velges, blir utskriften liggende. Husk å lagre ønsket oppsett som settes i utskriftsbildet dersom utskriften som automatisk skrives ut ved oppdatering skal vise dimensjoner. Utskrifts-DDF utvidet Varer Varesøk Utskrifts-DDFene er utvidet med noen nye felter bl.a e-post og hjemmeside fra firmaopplysninger. Disse ligger i tabellen Opl90. Kobles inn i OLFI-rapportene på følgende måte: Add databasen Opl90 til rapporten Link Opl90Nr til FakturaUtskrift.BildeInnlevAntall (trykk ok på advarsel) Passivmerket er lagt inn i nøkkelen på varer. Det betyr at dersom det finnes mange passive varer i vareregisteret, vil søk på varenavn gå vesentlig raskere. Varejustering lagt inn mulighet for å sette passive varer til aktive Dersom det under Oppsett varer under mappen Hovedkontor er markert for Sette nye varer fra HK passive, er det i Visma Scenario en funksjon som enkelt kan sette disse varene til aktive. Funksjonen er utvidet til også å gjelde Varejustering. Prisendring utvalg på merke Under rutinen Prisendringer er det lagt inn mulighet for å gjøre utvalg på fra/til merke. 10 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer

16 Varetelling utvalg på leverandør Under mappen diverse er det lagt inn utvalg på leverandør. Prisdato ved innlesing varefil EFO/NELFO Varefiler etter denne standarden inneholder informasjon om prisdato fra grossist. Denne informasjonen leses nå inn i Visma Scenario. Feltet vises i varer under mappen Leverandør. Nederst til høyre er det lagt inn et felt for Prisdato. Tilsvarende informasjon finnes på underleverandørene, samt i rutinen Sammenligne priser Serienummer slette bevegelser knyttet til et serienummer Det er lagt inn mulighet for å slette en bevegelse som er registrert på et serienummer. Marker ønsket linjenummer og velg høyre musetast. Bekreft deretter at bevegelsen skal slettes. Handyman Utlegg av lokasjon i grossistliste Under Oppsett Handyman er det lagt inn et nytt valg Legg ut lokasjon. Marker dette feltet dersom du vil eksportere informasjon om lokasjon ved utlegg av grossisliste fra Scenario. Informasjonen legger seg i feltet Varenummer 2 i Handyman Diversevare uten pris Dersom en ordre fra Handyman inneholder en diversevare med salgspris eller kostpris = 0, vil den nå bli stoppet i brannmuren med mulighet for å legge på priser. Scenario Dokumentsenter (versjon 2.4) Periode settes ut fra bilagsdato i Scenario Dokumentsenter Dersom en ønsker at bilagsdatoen som registreres i Scenario Dokumentsenter skal bestemme regnskapsperiode ved innlesing av bilag til Visma Scenario, angis det under Oppsett dagbok, Faste opplysninger felles. Marker Lage Periode ut fra fakturadato. Visma Bizweb Automatisk oppdatert kundeinformasjon Visma Bizweb er Vismas verktøy for næringslivsinformasjon og nyheter. Visma Scenario er nå integrert med Bizweb slik at du kan hente inn informasjon om dine kunder og leverandører fra Visma Bizweb rett inn i Visma Scenario. Dette gjør at du sparer tid ved registrering av nye kunder og det gir deg mulighet for å oppdatere informasjonen på eksisterende. Du sikrer deg også en kundebase av bedre kvalitet ettersom antall feil eller mangelfulle registreringer blir minimert. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon. Prøv integrasjonen med Visma Bizweb helt gratis Visma Scenario versjon inneholder en testtilgang på integrasjonen med Visma Bizweb. Det betyr at kunde-/leverandørsøk inneholder to nye søkebegrep Bizweb Firma og Bizweb Privat. Når dette velges, søkes det direkte i Bizweb sine baser i henholdsvis bedriftsinformasjon Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer 11

17 og personinformasjon. Testtilgangen er begrenset til ca 100 oppdateringer. Dersom du ønsker å forsette med denne tjenesten, ta kontakt med din forhandler for pristilbud. 12 Visma Scenario Nyheter og forbedringer: Nyheter og forbedringer

18 Visma Software AS Karenslyst allé 56 Pb. 733, Skøyen 0214 Oslo, Norge Visma Software AB Geijersgatan 2B Malmö Sverige Tel: Fax: Tel: Fax:

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, oktober 2010 2. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, januar 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nyheter og forbedringer Scenario Professional

Nyheter og forbedringer Scenario Professional Nyheter og forbedringer Scenario Professional Kundenummer i bruksrettskoden Det er lagt inn et nytt felt under bruksrett som heter Kundenr hos Visma. Dette er kun et informasjonsfelt som det er ønskelig

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, januar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Desember 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Oslo, Desember 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 2016.04.21 Kyrksæterøra, april 2016 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Oslo, desember 2015 1. opplag

Oslo, desember 2015 1. opplag Oslo, desember 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma CRM

Nyheter og forbedringer Visma CRM Nyheter og forbedringer Visma CRM Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41 Før installasjon: Dere må tidligere minst ha oppgradert til Visma Contracting versjon 5.40. Vennligst les dokument Nyheter og forbedringer 541 i forkant

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Visma Contracting versjon 5.10

Visma Contracting versjon 5.10 Visma Contracting versjon 5.10 Oslo, oktober 2012 Det er veldig viktig å få installert de riktige rutinene i riktig rekkefølge. Du må ha tilgang til internett og ha rettigheter til å hente og lagre programmer

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN.

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. NYTT I S4 S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. S4 2.4 (05.03.09) Nytt i denne oppgraderingen: * XML

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Visma Contracting versjon 5.20

Visma Contracting versjon 5.20 Visma Contracting versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Det er veldig viktig å få installert de riktige rutinene i riktig rekkefølge. Du må ha tilgang til internett og ha rettigheter til å hente og lagre programmer

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 FAQ.... 4 Hvorfor

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installere på TerminalServer 18.10.2010

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kunderegisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kunderegister 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer