Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler"

Transkript

1 for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1

2 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG OPPSTART ÅPNINGSVINDU PÅLOGGING ENDRE PASSORD SKJERMBILDER OG FUNKSJONALITET OPPBYGGING AV HOVEDSKJERMBILDET OVERSIKT Vise rapporteringsstatus per regnskapsfører Vise hvilke regnskapsførere som har bestilt A-rapport Vise rapporteringsoversikt for en enkelt regnskapsfører Vise hendelseslogg for aktuell regnskapssentral VISE INNHOLD I DE ULIKE RAPPORTENE/FILENE Vise innhold i originalfil Vise INNHOLD internformatfila Vise innhold i S-rapporten Vise innhold i A-rapport FASTE DATA OG OPPLYSNINGER OM REGNSKAPSFØRERE OG - SENTRALER Vise regnskapsførere Vise sentraler LAST OPP FIL Flere filer Reell sentral En fil Sentraler som kun laster opp filer for egen regnskapsfører S-RAPPORT A-RAPPORT ErgoGroup Side 2 av 26 Versjon: 0.9

3 Forord MÅLGRUPPE Dette dokumentet er tiltenkt brukere hos regnskapssentraler eller regnskapsførere som rapporterer til Statsregnskapet. FORMÅL Dokumentet skal gi en beskrivelse i bruken av Mottakssystemet. OMFANG Dette dokumentet vil beskrive det nye mottakssystemets skjermbilder med tilhørende funksjonalitet. ErgoGroup Side 3 av 26 Versjon: 0.9

4 1 Oppstart 1.1 Åpningsvindu Når websiden hentes opp i brukerens nettleser vil brukeren møte velkomstsiden til Mottakssystemet. 1.2 Pålogging Pålogging skjer ved at brukeren klikker på Logg inn i velkomstsiden. Da får man opp innloggingssiden hvor man angir brukernavn og passord. Etter vellykket pålogging får brukeren tilgang til de funksjoner som er tilgjengelig for en regnskapssentral. Brukeren får også beskjed om når passordet utløper. NB! Hvis passordet ikke endres innen fristen blir kontoen sperret. ErgoGroup Side 4 av 26 Versjon: 0.9

5 1.3 Endre passord Hver enkelt bruker kan selv endre sitt eget passord, forutsatt at dette er kjent for brukeren. Endring av brukerpassord gjøres ved å klikke på Endre passord i det grå feltet. Legg inn gammelt passord, nytt passord og bekreft dette. Trykk deretter Endre passord og nytt passord skal bli aktivert. Det gis en feilmelding dersom det ikke er overensstemmelse mellom verdiene som legges inn i Nytt passord og Bekreft nytt passord eller det nye passordet ikke tilfredsstiller gjeldende krav til oppbygging av passord. Passordet må minst være 7 tegn og inneholde minst et tall og en stor bokstav. ErgoGroup Side 5 av 26 Versjon: 0.9

6 2 Skjermbilder og funksjonalitet 2.1 Oppbygging av hovedskjermbildet Menylinje Adminlinje Webapplikasjonen er bygget opp med følgende tredelte struktur: Menylinje: Viser hovedkategorier av funksjonalitet som er tilgjengelig for pålogget bruker o For regnskapssentraler er følgende hovedkategorier tilgjengelige: Oversikt Regnskapsførere Last opp fil S-Rapport A-Rapport Adminlinje: Viser linker til de administrative funksjonene som pålogget bruker har tilgang til (alle kan endre eget passord) Hovedbilde Viser innholdet (skjermbildet) av valgt hovedfunksjonalitet 2.2 Oversikt Velger man arkfanen Oversikt fra menylinjen kan man se oversikter for: rapporteringsstatus for den enkelte regnskapsfører, jf. pkt hvilke regnskapsførere som har bestilt A-rapport, jf. pkt rapporteringshistorikk for den enkelte regnskapsfører, jf. pkt hendelser som er utført i systemet, jf. pkt Hovedbilde ErgoGroup Side 6 av 26 Versjon: 0.9

7 Rapporteringsperiode settes til aktuell rapporteringsperiode (kan endres hvis man ønsker å se mottatte meldinger fra andre perioder enn aktuell rapporteringsperiode). Velg hvilken rapport som skal vises fra nedtrekklisten og klikk på knappen Filtrer for å vise rapporten. Listen kan sorteres på Org nr, Navn eller Gjeldende sentral. Man kan også begrense resultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Listen oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet VISE RAPPORTERINGSSTATUS PER REGNSKAPSFØRER Alle regnskapsførere skal rapportere S-rapport til statsregnskapet hver måned. Rapporteringsstatus angir om en regnskapsfører har foretatt en godkjent overføring av S-rapport for aktuell rapporteringsperiode eller ikke. Velg en av de følgende oversiktene fra oversiktbildet (se over) for å se rapporteringsstatus på den enkelte regnskapsfører. Rapport Beskrivelse Regnskapsførere med godkjent S-rapport Regnskapsførere som har sendt inn godkjent S- rapport for aktuell rapporteringsperiode Regnskapsførere med avvist S-rapport Regnskapsførere som ikke har innrapportert Regnskapsførere som har sendt S-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden, men hvor S-rapporten av en eller annen grunn har feilet. Regnskapsførere som ikke har sendt inn S-rapport for den aktuelle Rapporteringsperioden. ErgoGroup Side 7 av 26 Versjon: 0.9

8 Oversikten er utformet som følger: Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i oversikten: Kolonne Org nr Navn Versjon Status Rapport Beskrivelse Organisasjonsnummer for regnskapsfører. Klikker man på org nr kommer man til aktuell regnskapsførers rapporteringsoversikt. Oversikten viser rapporterings- og bestillingshistorikk for henholdsvis S- og A-rapporter for aktuell rapporteringsperiode, jfr pkt Navn på regnskapsfører Viser versjonsnummer til S-rapporten som ligger til grunn for aktuell regnskapsførers rapporteringsstatus. Ønsker man detaljinformasjon om opplastede S-rapporter og bestilling av A-rapporter i rapporteringsperioden klikker man på org nr for aktuell regnskapsfører, jfr pkt Viser om rapporteringsstatus for aktuell regnskapsfører er Godkjent eller Ikke godkjent Funksjonalitet for å vise innhold i original fil, internformat, S-rapport Klikker man et av ikonene presenteres innholdet av de respektive rapporter. ErgoGroup Side 8 av 26 Versjon: 0.9

9 Overført hovedbok Gjeldende sentral Saksbehandler SR Viser bilagsnummer i statsregnskapets hovedbok og tidspunkt for overføring Informasjonen fremkommer når SSØ har overført regnskapsførerens S-rapport fra Mottakssystemet til Statsregnskapets hovedbok. Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører Saksbehandler hos Statsregnskapet VISE HVILKE REGNSKAPSFØRERE SOM HAR BESTILT A-RAPPORT Alle regnskapsførere skal bestille A-rapport på månedlig basis. A-rapport kan bestilles når SSØ har overført regnskapsførerens S-rapport fra mottakssystemet til Statsregnskapets hovedbok. A-rapportene skal avstemmes mot kontantregnskap ført etter statsregnskapets kontoplan i aktuell regnskapsførers regnskapssystem (se pkt 2.6 for nærmere beskrivelse av bestilling av A-rapport). Følgende oversikter benyttes til å følge opp hvilke Regnskapsførere som har bestilt A-rapport: Rapport Regnskapsførere som har tatt ut A-rapport Beskrivelse Regnskapsførere som har bestilt A-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden Regnskapsførere hvor bestilling av A-rapport har feilet Regnskapsførere som har bestilt A-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden, men bestillingen av A-rapport har feilet Regnskapsførere som ikke har bestilt A-rapport Regnskapsførere som ikke har bestilt A-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden ErgoGroup Side 9 av 26 Versjon: 0.9

10 Oversikten er utformet som følger: Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i rapporten: Kolonne Org nr Navn Beskrivelse Organisasjonsnummer for regnskapsfører. (Link til rapporteringsoversikt) Navn på regnskapsfører Versjon Status Ikke relevant for A-rapporter Godkjent/ Ikke godkjent Rapport Overført hovedbok Gjeldende sentral Saksbehandler SR Feltet vil være tomt for A-rapporter. For å finne A-rapporten må man klikke seg til aktuell regnskapsførers rapporteringsoversikt, jfr pkt Dette gjøres ved å klikke på Org nr i venstre kolonne. I rapporteringsoversikt vil man finne et eget ikon for A-rapport. Klikk på Ikonet og A-rapporten presenteres. Ikke relevant for A-rapport Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører Saksbehandler hos Statsregnskapet ErgoGroup Side 10 av 26 Versjon: 0.9

11 2.2.3 VISE RAPPORTERINGSOVERSIKT FOR EN ENKELT REGNSKAPSFØRER Ved å klikke på linken i kolonnen Org nr i en av ovennevnte rapporter, jf. pkt og pkt , får man opp rapporteringsoversikt for valgt regnskapsfører og rapporteringsperiode. Oversikten viser alle S- og A- rapporter som er lastet opp/bestilt for aktuell regnskapsfører i aktuell rapporteringsperiode. Man kan velge om man vil se alle rapporter, kun S-rapporter eller kun A-rapporter i feltet Rapporttype. Man kan velge om man vil vise alle hendelser, kun godkjente hendelser eller kun ikke godkjente hendelser i feltet Status. Man kan begrense søkeresultatet ytterligere ved å benytte feltet Søk i liste. Her skriver man inn ord, deler av ord eller tall man ønsker å søke på. Listen/søkeresultatet oppdateres etter hvert som man skriver. Dersom man ønsker å gjøre et uttrekk av listen/søkeresultatet til Excel kan dette gjøres ved å klikke på Excel-ikonet. Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i oversikten: Kolonne Tidspunkt Versjon S/A Status Rapportert regnskapsperiode Rapport Overført hovedbok Beskrivelse Tidspunkt for når rapporten er mottatt eller når bestilling av A-rapport er foretatt Rapportens versjonsnummer S= S-rapport A= A-rapport Godkjent/ Ikke godkjent Viser rapportert regnskapsperiode. Dette er regnskapsperioden som fremkommer i opplastet S-rapport. Funksjonalitet for å vise innhold i original fil, internformat, S-rapport og A-rapport. Klikk på ikon for rapporten du ønsker og rapporten presenteres. Bilagsnummer og tidspunkt for overføring Gjeldende sentral Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører ErgoGroup Side 11 av 26 Versjon: 0.9

12 Saksbehandler SR Saksbehandler hos Statsregnskapet Det er mulig å bevege seg fra regnskapsførerens rapporteringsoversikt til regnskapsførerens faste data ved å klikke på regnskapsførerens navn i overskriften. Tilsvarende kommer man tilbake fra faste data ved å klikke på linken gå til rapporteringsoversikt når man står i bildet for regnskapsførerens faste data VISE HENDELSESLOGG FOR AKTUELL REGNSKAPSSENTRAL Meldingsjournalen er systemets hendelseslogg og skiller seg fra ovenstående oversikter ved at denne ikke kan benyttes til å vurdere rapporteringsstatus eller status i forhold til om A-rapport er bestilt for den enkelte regnskapsfører. Meldingsjournalen benyttes når man har behov for å se en oversikt over alle eller deler av hendelser som er utført i en gitt rapporteringsperiode. Meldingsjournalen viser kun hendelser som er tilknyttet regnskapsfører tilknyttet aktuell regnskapssentral. Rapport Beskrivelse Meldingsjournal Logg over hendelser knyttet til opp lasting av S- rapporter, bestilling av A-rapporter og overføring til hovedbok Meldingsjournalene ser slik ut: Meldingsjournalen kan sorteres på Org nr eller navn. ErgoGroup Side 12 av 26 Versjon: 0.9

13 Man kan velge om man vil vise alle hendelser, kun godkjente hendelser eller kun ikke godkjente hendelser i feltet Status Man kan begrense søkeresultatet ytterligere ved å benytte feltet Søk i liste. Her skriver man inn ord, deler av ord eller tall man ønsker å søke på. Listen/søkeresultatet oppdateres etter hvert som man skriver. Dersom man ønsker å gjøre et uttrekk av listen/søkeresultatet til Excel kan dette gjøres ved å klikke på Excel-ikonet. Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i rapporten: Kolonne Tidspunkt Rapportert regnskapsperiode Versjon Org nr Navn Beskrivelse Tidspunkt for når rapporten er mottatt eller når bestilling av A-rapport er foretatt. Perioden som S-rapporten rapporterer på. Viser aktuell S-rapports versjonsnummer. Kolonnen er ikke relevant for øvrige hendelser. Organisasjonsnummer for regnskapsfører. Navn på regnskapsfører. Hendelse Formatvalidering, innholdsvalidering, Overført hovedbok og Bestilt A- rapport. Formatvalidering og innholdsvalidering er hendelser som skjer i tilknyttning til opplasting av S-rapport. Status Statusbeskrivelse Viser om status på aktuell hendelse er Godkjent/ Ikke godkjent. En beskrivelse av status for hendelsen. Rapport Funksjonalitet for å vise innhold i original fil, internformat, S-rapport og A- rapport. Bruker Navn på bruker som har utført hendelsen. 2.3 Vise innhold i de ulike rapportene/filene Oversiktene omtalt i pkt. 2.2 har en egen kolonne Rapporter hvor forskjellige typer rapporter/filer fremkommer. Nedenstående skal gi en overordnet beskrivelse av Rapportenes/filenes innhold og bruksområde VISE INNHOLD I ORIGINALFIL Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp innholdet i filen som er lastet opp av regnskapssentralen slik denne så ut ved opplasting. Funksjonaliteten er implementert for at man enklere skal kunne lokalisere hvor feil er oppstått ved feilsituasjoner. Dersom man oppdager feil i den originale filen indikerer dette at eventuelle feil skyldes feil ved regnskapsfører/-sentral. I motsatt fall, når det viser seg at original fil er korrekt, vet vi at feilen skyldes forhold i mottakssystemet. ErgoGroup Side 13 av 26 Versjon: 0.9

14 Nedenstående er et eksempel på original fil fra en regnskapsfører: VISE INNHOLD INTERNFORMATFILA Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp internformatet av innsendt fil. Når regnskapssentralene laster opp en original fil, vil mottakssystemet konvertere denne over til en ny fil på et definert internformat. Mottakssystemet benytter den konverterte filen videre i prosesseringen av S- rapporten. Internformatet vil ikke være av interesse for brukere ved regnskapssentralene VISE INNHOLD I S-RAPPORTEN Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp selve S-rapporten. ErgoGroup Side 14 av 26 Versjon: 0.9

15 ErgoGroup Side 15 av 26 Versjon: 0.9

16 2.3.3 VISE INNHOLD I A-RAPPORT Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp selve A-rapporten. 2.4 Faste data og opplysninger om regnskapsførere og - sentraler Velger man arkfanen Regnskapsførere får man et skjermbildet som gir brukeren oversikt over hvilke regnskapsførere og regnskapssentraler som er opprettet, hvilke faste data som er registrert på de enkelte, samt hvilke regnskapssentraler som rapporterer for den enkelte regnskapsfører. Regnskapssentraler har kun lesetilgang til faste data. Oppdages feil i faste data må SSØ v/srk kontaktes slik at feilen kan korrigeres VISE REGNSKAPSFØRERE Ved å velge Regnskapsførere i feltet vis presenteres alle regnskapsførere tilknyttet aktuell sentral. ErgoGroup Side 16 av 26 Versjon: 0.9

17 Man kan begrense søkeresultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Her skriver man inn ord, deler av ord eller tall man ønsker å søke på. Listen/søkeresultatet oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet. Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i oversikten: Kolonne OrgNo Navn Kontaktperson Telefon Sentral Rapporteringskanal Beskrivelse Organisasjonsnummer for regnskapsfører. (Link til detaljinformasjon) Regnskapsførers navn Hovedkontaktperson hos regnskapsfører Telefonnummer til kontaktperson Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører Innrapporteringstype (kommunikasjonsform til Statsregnskapet) For å vise faste data for en regnskapsfører klikker man på organisasjonsnummer for aktuell regnskapsfører. ErgoGroup Side 17 av 26 Versjon: 0.9

18 Dette skjermbildet gir en oversikt over faste data, kontaktpersoner og fullmakter for denne regnskapsføreren. Listene kontakter og fullmakter kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet over listene. Redigering av disse opplysningene kan bare gjøres av saksbehandlere i statsregnskapet. Nedenstående tabell beskriver det enkelte felt/kolonne i oversikten: Felt Status Forkortelse Beskrivelse Mulige valg: Aktiv/Inaktiv Hvis man setter status til Inaktiv blir regnskapsføreren borte fra oversiktene og eventuelle brukere som er knyttet til denne regnskapsføreren vil ikke lenger kunne logge inn i løsningen. Maks 10 tegn Postboksadresse Besøksadresse Postnummer ErgoGroup Side 18 av 26 Versjon: 0.9

19 Poststed Mellomregnskapskonto Hierarki Saksbehandler Statsregnskap Konto for Mellomværende med statskassen Brukes internt i statsregnskapet og viser knytning til departement Saksbehandler hos SSØ Regnskapssentral Her angir man hvilken sentral som rapporter for denne regnskapsføreren. Saksbehandler sentral Saksbehandler hos sentralen Kvitteringer for S-rapport og A-rapport sendes til denne e- postadressen. Bruk gjerne fellesadresse, siden det bare er mulig å melde inn en adresse her. Test Hvis regnskapsføreren settes til Test vil alle S-rapporter som lastes opp merkes med test. S-rapporter som er merket med test påvirker ikke aktuell regnskapsførers rapporteringsstatus og blir følgelig ikke overført til Statsregnskapets hovedbok. Ved å klikke på linken Gå til rapporteringsoversikt åpnes rapporteringsoversikten for regnskapsføreren VISE SENTRALER Man kan begrense resultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Listen oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet. Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i oversikten: Kolonne Beskrivelse ErgoGroup Side 19 av 26 Versjon: 0.9

20 OrgNo Navn Kontaktperson Telefon Kortnavn Rapporteringskanal Reell sentral Organisasjonsnummer for regnskapssentral. (Link til detaljinformasjon) Regnskapssentralens navn Hovedkontaktperson hos regnskapssentralene Telefonnummer til kontaktperson Regnskapssentralens kortnavn Innrapporteringstype (kommunikasjonsform til Statsregnskapet) Krysset av hvis sentralen rapporter for andre regnskapsfører enn seg selv For å vise faste data for en regnskapssentral klikker man på organisasjonsnummer for aktuell regnskapssentral. Dette skjermbildet gir en oversikt over faste data og kontaktpersoner for denne regnskapssentralen. Listen kontakter kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet over listene. Redigering av disse opplysningene kan bare gjøres av saksbehandlere i statsregnskapet. ErgoGroup Side 20 av 26 Versjon: 0.9

21 Nedenstående tabell beskriver det enkelte felt/kolonne i oversikten: Felt Status Forkortelse Beskrivelse Mulige valg: Aktiv/Inaktiv Hvis man setter status til Inaktiv blir regnskapssentralen borte fra oversiktene og eventuelle brukere som er knyttet til denne regnskapsføreren vil ikke lenger kunne logge inn i løsningen. Forkortelsen for aktuell regnskapssentral navn. Maks 10 tegn Postboksadresse Besøksadresse Postnummer Poststed Rapporteringskanal Reel sentral Sist oppdatert av Sist oppdatert Kontakter Viser hvilken rapporteringskanal regnskapssentralen benytter for rapportering til statsregnskapet. Krysset av hvis sentralen rapporter for andre regnskapsfører enn seg selv Viser hvem som sist gjorde endringer i faste data for aktuell regnskapssentral Viser dato for siste oppdatering Viser en oversikt over kontaktpersoner ved regnskapssentralen. Listen viser: navn, telefonnummer og e-post adresse. 2.5 Last opp fil Ved å velge arkfanen Last opp fil fra menylinjen får man mulighet til å laste opp S-rapport til statsregnskapets mottakssystem. Filen som skal lastes opp (s-rapporten) må være tilgjengelig fra internett. Funksjonaliteten for opplasting av S-rapporter bestemmes av systemet og avhenger av hvilken type regnskapssentral som er pålogget. En reell regnskapssentral får funksjonalitet til å laste opp mange filer, mens sentraler som kun laster opp filer for egen regnskapsfører kun får anledning til å laste opp en fil. Løsningene beskrives hver for seg henholdsvis i pkt og FLERE FILER REELL SENTRAL Velg arkfanen last opp fil og følgende skjermbilde fremkommer: ErgoGroup Side 21 av 26 Versjon: 0.9

22 Velg format fra nedtrekkmenyen Format:. Etter at man har valgt format klikker man på knappen Velg filer for å velge fil(er) som skal lastes opp. ErgoGroup Side 22 av 26 Versjon: 0.9

23 Finn frem katalogen hvor filene som skal lastes er lagret, merk filene som skal overføres og trykk åpne. Da kommer følgende skjermbilde opp: Filen(e) man har valgt vises i listen med status Klar. Det er mulig å fjerne filer fra listen ved å klikke på det røde krysset helt til høyre. Klikk på knappen Last opp for å laste opp filen(e) til mottakssystemet. Etter vellykket opplasting blir status for framdrift endret fra et rødt kryss til et grønt ikon. ErgoGroup Side 23 av 26 Versjon: 0.9

24 Gå deretter til arkfanen Oversikt for å følge opp aktuelle virksomheters rapporteringsstatus, jf. pkt EN FIL SENTRALER SOM KUN LASTER OPP FILER FOR EGEN REGNSKAPSFØRER Velg arkfanen last opp fil fra menylinjen. Hvis du er en bruker som tilhører en regnskapssentral som bare skal rapportere for seg selv, får du kun laste opp 1 fil av gangen. Du får da følgende skjermbilde opp: For markere hvilken fil som skal lastes opp velg Browse og finn frem og markér filen som skal lastes opp til mottakssystemet. Filbane og navn legges opp i skjermbildet. Kontroller at filnavn er riktig og velg deretter format fra nedtrekkmenyen. Klikk på Last opp fil for å laste opp markert fil til Statsregnskapets mottakssystem. Etter at filen er lastet opp får brukeren en kvitteringsmelding på skjermen. Filnavnet er brukernavn + en unik id. Filendelsen gjenspeiler formatet. I dette eksemplet er AGR = Agresso. ErgoGroup Side 24 av 26 Versjon: 0.9

25 Gå deretter til arkfanen Oversikt for å følge opp rapporteringsstatus for aktuell Regnskapsfører, jf. pkt S-rapport Velger man arkfane S-rapport fra menylinjen får man anledning til å registrere en S-rapport manuelt. Funksjonaliteten benyttes ved spesielle tilfeller og omtales ikke nærmere her. 2.7 A-rapport A-rapport kan bestilles for alle regnskapsførere som er tilknyttet aktuell regnskpassentral. A-rapporten viser bevegelse hittil i år på alle kontoer som er innrapportert. A-rapporten skal avstemmes mot aktuell regnskapsførers kontantregnskap. Man kan ikke bestille A-rapport før SSØ har overført opplastet S-rapport til Statsregnskapets hovedbok. Man ser om S-rapporten er overført ved å åpne oversikten Regnskapsførere med godkjent S-rapport, jf. pkt Avstemmingsrapport (A-rapport) bestilles fra arkfane A-rapport i menylinjen. Angi ønsket periode du ønsker å ta ut A-rapport for. Velg hvilke regnskapsførere det bestilles for ved å hake av i velg kolonnen og klikk Bestill. NB! Ikke forlat siden mens bestillingen behandles da dette vil avbryte bestillingen. Kolonnen Status på bestilling oppdateres med status etter at bestillingen er ferdig. Statusen er enten grønn hake ved ok bestilling, eller rød trekant med feilmelding hvis bestillingen har feilet. ErgoGroup Side 25 av 26 Versjon: 0.9

26 Gå deretter til arkfanen Oversikt i menylinjen for å se: aktuell regnskapsførers status mht. bestilling av A-rapport for aktuell rapporteringsperiode, jf. pkt i brukerdokumentasjonen innholdet i, og skrive ut A-rapporten, jf. pkt og i brukerdokumentasjonen. ErgoGroup Side 26 av 26 Versjon: 0.9

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler Mottakssystem Statsregnskapet Versjon 2.1 Dokument egenskaper Filnavn & plassering Eier Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler versjon 2.1.docx Odd Møglestue Opprettelsesdato

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 23.05.16 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Versjon 1.0 28.08.2015 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Hvordan sende inn data... 3 2.1 Før man lager uttrekk... 3 2.2 Hvordan laste

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Veiledning. Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0. Skrevet av: Seamless AS Opprettet: Sist endret:

Veiledning. Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0. Skrevet av: Seamless AS Opprettet: Sist endret: Veiledning Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0 Skrevet av: Seamless AS Opprettet: 12.02.2010 Sist endret: Illustrasjon med data er gjort med tillatelse fra Karmsund Havnevesen IKS ENDRINGER SIDEN

Detaljer

Brukerveiledning www.f3cnorge.info

Brukerveiledning www.f3cnorge.info Brukerveiledning www.f3cnorge.info Pålogging: Etter at du har logget på ser du en Menyblokk til venstre med brukernavnet ditt. I blokken finner du det du har tilgang til å gjøre på site n. Generelt om

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.2.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre

ELRAPP Versjon 2013.2.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre ELRAPP Versjon 2013.2.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre Endring 1 Åpne kontrakter 6 mnd før oppstart Kontrakter vil nå være aktive/tilgjengelige i ELRAPP 6 mnd før registrert

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Opprett fullmakt på 10 minutter

Opprett fullmakt på 10 minutter Viktig før oppstart Daglig leder/direktør, styreleder eller styremedlem, registrert i Brønnøysundregisteret for ditt selskap, må registrere bedriften. Det er kun disse personene som har tilgang til systemet

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Driftslogg Web Brukerveiledning. Driftslogg Web Brukerveiledning

Driftslogg Web Brukerveiledning. Driftslogg Web Brukerveiledning Driftslogg Web Brukerveiledning 1 Innhold 1. Mesta driftslogg for underentreprenører hos Mesta AS... 3 2 Opprette ny bruker med passord... 3 3 Logg inn med eksisterende bruker... 4 4 Kort oversikt over

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato: 17.06.2009 Deres dato:

Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato: 17.06.2009 Deres dato: FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Til innehavere av akvakulturtillatelser Saksbehandler: Knut Johan Johnsen Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds medlemssystem. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds medlemssystem. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds medlemssystem Utgave 003 22.09.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre 1 Start en nettleser 2 Pålogging til medlemssystemet 2 Skifte av passord 3 Legg til

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 4 Prosessflyt... 5 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Alle firma i prosjektet, dvs. produsent, leverandør og servicefirma registreres først i firmaregisteret.

Alle firma i prosjektet, dvs. produsent, leverandør og servicefirma registreres først i firmaregisteret. Veileder FamacWEB DirekteInn Oppdragsgiver tildeler brukernavn og passord til prosjekterende og utførende slik at disse selv kan laste opp sin slutt/"som bygget" dokumentasjon direkte i FamacWEB. Det eneste

Detaljer

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring 8. FILOVERFØRING 8. Filoverføring 8 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 8.1 Send filer Funksjonen brukes for å sende filer fra regnskaps-/lønnssystemet til Nettbank Bedrift. Når du trykker på Send

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett

Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Retningslinjer for børsmeldinger via Internett Versjon 3.2 / 08.11.2001 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...3 3. Tilgang til systemet...4 4. Navigering...5 5. Børsmelding...5 5.1 Velg

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side:

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg. Velg «Filutforsker» som vist på bildet. Velg den mappen du vil bruke. Hver

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Teller Oppgjør. Brukerdokumentasjon

Teller Oppgjør. Brukerdokumentasjon Teller Oppgjør Brukerdokumentasjon Date: Version No.: 1 1 Innhold 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE... 5 1.1 RAPPORTER/SØK... 5 1.2 TJENESTER... 11 1.3 MIN PROFIL... 12 1.4 BRUKERADMINISTRASJON... 12 1.5 KONTAKT

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) 2 4.2 Valg av oppsett

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 005 27.10.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre 1. Start en nettleser 2 2. Pålogging for å redigere avdelingens nettside

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) Du vil få melding om din nettleser

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech versjon 7.4.3 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av utbedring av identifiserte feilsituasjoner

Detaljer