Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler"

Transkript

1 for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1

2 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG OPPSTART ÅPNINGSVINDU PÅLOGGING ENDRE PASSORD SKJERMBILDER OG FUNKSJONALITET OPPBYGGING AV HOVEDSKJERMBILDET OVERSIKT Vise rapporteringsstatus per regnskapsfører Vise hvilke regnskapsførere som har bestilt A-rapport Vise rapporteringsoversikt for en enkelt regnskapsfører Vise hendelseslogg for aktuell regnskapssentral VISE INNHOLD I DE ULIKE RAPPORTENE/FILENE Vise innhold i originalfil Vise INNHOLD internformatfila Vise innhold i S-rapporten Vise innhold i A-rapport FASTE DATA OG OPPLYSNINGER OM REGNSKAPSFØRERE OG - SENTRALER Vise regnskapsførere Vise sentraler LAST OPP FIL Flere filer Reell sentral En fil Sentraler som kun laster opp filer for egen regnskapsfører S-RAPPORT A-RAPPORT ErgoGroup Side 2 av 26 Versjon: 0.9

3 Forord MÅLGRUPPE Dette dokumentet er tiltenkt brukere hos regnskapssentraler eller regnskapsførere som rapporterer til Statsregnskapet. FORMÅL Dokumentet skal gi en beskrivelse i bruken av Mottakssystemet. OMFANG Dette dokumentet vil beskrive det nye mottakssystemets skjermbilder med tilhørende funksjonalitet. ErgoGroup Side 3 av 26 Versjon: 0.9

4 1 Oppstart 1.1 Åpningsvindu Når websiden hentes opp i brukerens nettleser vil brukeren møte velkomstsiden til Mottakssystemet. 1.2 Pålogging Pålogging skjer ved at brukeren klikker på Logg inn i velkomstsiden. Da får man opp innloggingssiden hvor man angir brukernavn og passord. Etter vellykket pålogging får brukeren tilgang til de funksjoner som er tilgjengelig for en regnskapssentral. Brukeren får også beskjed om når passordet utløper. NB! Hvis passordet ikke endres innen fristen blir kontoen sperret. ErgoGroup Side 4 av 26 Versjon: 0.9

5 1.3 Endre passord Hver enkelt bruker kan selv endre sitt eget passord, forutsatt at dette er kjent for brukeren. Endring av brukerpassord gjøres ved å klikke på Endre passord i det grå feltet. Legg inn gammelt passord, nytt passord og bekreft dette. Trykk deretter Endre passord og nytt passord skal bli aktivert. Det gis en feilmelding dersom det ikke er overensstemmelse mellom verdiene som legges inn i Nytt passord og Bekreft nytt passord eller det nye passordet ikke tilfredsstiller gjeldende krav til oppbygging av passord. Passordet må minst være 7 tegn og inneholde minst et tall og en stor bokstav. ErgoGroup Side 5 av 26 Versjon: 0.9

6 2 Skjermbilder og funksjonalitet 2.1 Oppbygging av hovedskjermbildet Menylinje Adminlinje Webapplikasjonen er bygget opp med følgende tredelte struktur: Menylinje: Viser hovedkategorier av funksjonalitet som er tilgjengelig for pålogget bruker o For regnskapssentraler er følgende hovedkategorier tilgjengelige: Oversikt Regnskapsførere Last opp fil S-Rapport A-Rapport Adminlinje: Viser linker til de administrative funksjonene som pålogget bruker har tilgang til (alle kan endre eget passord) Hovedbilde Viser innholdet (skjermbildet) av valgt hovedfunksjonalitet 2.2 Oversikt Velger man arkfanen Oversikt fra menylinjen kan man se oversikter for: rapporteringsstatus for den enkelte regnskapsfører, jf. pkt hvilke regnskapsførere som har bestilt A-rapport, jf. pkt rapporteringshistorikk for den enkelte regnskapsfører, jf. pkt hendelser som er utført i systemet, jf. pkt Hovedbilde ErgoGroup Side 6 av 26 Versjon: 0.9

7 Rapporteringsperiode settes til aktuell rapporteringsperiode (kan endres hvis man ønsker å se mottatte meldinger fra andre perioder enn aktuell rapporteringsperiode). Velg hvilken rapport som skal vises fra nedtrekklisten og klikk på knappen Filtrer for å vise rapporten. Listen kan sorteres på Org nr, Navn eller Gjeldende sentral. Man kan også begrense resultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Listen oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet VISE RAPPORTERINGSSTATUS PER REGNSKAPSFØRER Alle regnskapsførere skal rapportere S-rapport til statsregnskapet hver måned. Rapporteringsstatus angir om en regnskapsfører har foretatt en godkjent overføring av S-rapport for aktuell rapporteringsperiode eller ikke. Velg en av de følgende oversiktene fra oversiktbildet (se over) for å se rapporteringsstatus på den enkelte regnskapsfører. Rapport Beskrivelse Regnskapsførere med godkjent S-rapport Regnskapsførere som har sendt inn godkjent S- rapport for aktuell rapporteringsperiode Regnskapsførere med avvist S-rapport Regnskapsførere som ikke har innrapportert Regnskapsførere som har sendt S-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden, men hvor S-rapporten av en eller annen grunn har feilet. Regnskapsførere som ikke har sendt inn S-rapport for den aktuelle Rapporteringsperioden. ErgoGroup Side 7 av 26 Versjon: 0.9

8 Oversikten er utformet som følger: Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i oversikten: Kolonne Org nr Navn Versjon Status Rapport Beskrivelse Organisasjonsnummer for regnskapsfører. Klikker man på org nr kommer man til aktuell regnskapsførers rapporteringsoversikt. Oversikten viser rapporterings- og bestillingshistorikk for henholdsvis S- og A-rapporter for aktuell rapporteringsperiode, jfr pkt Navn på regnskapsfører Viser versjonsnummer til S-rapporten som ligger til grunn for aktuell regnskapsførers rapporteringsstatus. Ønsker man detaljinformasjon om opplastede S-rapporter og bestilling av A-rapporter i rapporteringsperioden klikker man på org nr for aktuell regnskapsfører, jfr pkt Viser om rapporteringsstatus for aktuell regnskapsfører er Godkjent eller Ikke godkjent Funksjonalitet for å vise innhold i original fil, internformat, S-rapport Klikker man et av ikonene presenteres innholdet av de respektive rapporter. ErgoGroup Side 8 av 26 Versjon: 0.9

9 Overført hovedbok Gjeldende sentral Saksbehandler SR Viser bilagsnummer i statsregnskapets hovedbok og tidspunkt for overføring Informasjonen fremkommer når SSØ har overført regnskapsførerens S-rapport fra Mottakssystemet til Statsregnskapets hovedbok. Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører Saksbehandler hos Statsregnskapet VISE HVILKE REGNSKAPSFØRERE SOM HAR BESTILT A-RAPPORT Alle regnskapsførere skal bestille A-rapport på månedlig basis. A-rapport kan bestilles når SSØ har overført regnskapsførerens S-rapport fra mottakssystemet til Statsregnskapets hovedbok. A-rapportene skal avstemmes mot kontantregnskap ført etter statsregnskapets kontoplan i aktuell regnskapsførers regnskapssystem (se pkt 2.6 for nærmere beskrivelse av bestilling av A-rapport). Følgende oversikter benyttes til å følge opp hvilke Regnskapsførere som har bestilt A-rapport: Rapport Regnskapsførere som har tatt ut A-rapport Beskrivelse Regnskapsførere som har bestilt A-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden Regnskapsførere hvor bestilling av A-rapport har feilet Regnskapsførere som har bestilt A-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden, men bestillingen av A-rapport har feilet Regnskapsførere som ikke har bestilt A-rapport Regnskapsførere som ikke har bestilt A-rapport for den aktuelle rapporteringsperioden ErgoGroup Side 9 av 26 Versjon: 0.9

10 Oversikten er utformet som følger: Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i rapporten: Kolonne Org nr Navn Beskrivelse Organisasjonsnummer for regnskapsfører. (Link til rapporteringsoversikt) Navn på regnskapsfører Versjon Status Ikke relevant for A-rapporter Godkjent/ Ikke godkjent Rapport Overført hovedbok Gjeldende sentral Saksbehandler SR Feltet vil være tomt for A-rapporter. For å finne A-rapporten må man klikke seg til aktuell regnskapsførers rapporteringsoversikt, jfr pkt Dette gjøres ved å klikke på Org nr i venstre kolonne. I rapporteringsoversikt vil man finne et eget ikon for A-rapport. Klikk på Ikonet og A-rapporten presenteres. Ikke relevant for A-rapport Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører Saksbehandler hos Statsregnskapet ErgoGroup Side 10 av 26 Versjon: 0.9

11 2.2.3 VISE RAPPORTERINGSOVERSIKT FOR EN ENKELT REGNSKAPSFØRER Ved å klikke på linken i kolonnen Org nr i en av ovennevnte rapporter, jf. pkt og pkt , får man opp rapporteringsoversikt for valgt regnskapsfører og rapporteringsperiode. Oversikten viser alle S- og A- rapporter som er lastet opp/bestilt for aktuell regnskapsfører i aktuell rapporteringsperiode. Man kan velge om man vil se alle rapporter, kun S-rapporter eller kun A-rapporter i feltet Rapporttype. Man kan velge om man vil vise alle hendelser, kun godkjente hendelser eller kun ikke godkjente hendelser i feltet Status. Man kan begrense søkeresultatet ytterligere ved å benytte feltet Søk i liste. Her skriver man inn ord, deler av ord eller tall man ønsker å søke på. Listen/søkeresultatet oppdateres etter hvert som man skriver. Dersom man ønsker å gjøre et uttrekk av listen/søkeresultatet til Excel kan dette gjøres ved å klikke på Excel-ikonet. Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i oversikten: Kolonne Tidspunkt Versjon S/A Status Rapportert regnskapsperiode Rapport Overført hovedbok Beskrivelse Tidspunkt for når rapporten er mottatt eller når bestilling av A-rapport er foretatt Rapportens versjonsnummer S= S-rapport A= A-rapport Godkjent/ Ikke godkjent Viser rapportert regnskapsperiode. Dette er regnskapsperioden som fremkommer i opplastet S-rapport. Funksjonalitet for å vise innhold i original fil, internformat, S-rapport og A-rapport. Klikk på ikon for rapporten du ønsker og rapporten presenteres. Bilagsnummer og tidspunkt for overføring Gjeldende sentral Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører ErgoGroup Side 11 av 26 Versjon: 0.9

12 Saksbehandler SR Saksbehandler hos Statsregnskapet Det er mulig å bevege seg fra regnskapsførerens rapporteringsoversikt til regnskapsførerens faste data ved å klikke på regnskapsførerens navn i overskriften. Tilsvarende kommer man tilbake fra faste data ved å klikke på linken gå til rapporteringsoversikt når man står i bildet for regnskapsførerens faste data VISE HENDELSESLOGG FOR AKTUELL REGNSKAPSSENTRAL Meldingsjournalen er systemets hendelseslogg og skiller seg fra ovenstående oversikter ved at denne ikke kan benyttes til å vurdere rapporteringsstatus eller status i forhold til om A-rapport er bestilt for den enkelte regnskapsfører. Meldingsjournalen benyttes når man har behov for å se en oversikt over alle eller deler av hendelser som er utført i en gitt rapporteringsperiode. Meldingsjournalen viser kun hendelser som er tilknyttet regnskapsfører tilknyttet aktuell regnskapssentral. Rapport Beskrivelse Meldingsjournal Logg over hendelser knyttet til opp lasting av S- rapporter, bestilling av A-rapporter og overføring til hovedbok Meldingsjournalene ser slik ut: Meldingsjournalen kan sorteres på Org nr eller navn. ErgoGroup Side 12 av 26 Versjon: 0.9

13 Man kan velge om man vil vise alle hendelser, kun godkjente hendelser eller kun ikke godkjente hendelser i feltet Status Man kan begrense søkeresultatet ytterligere ved å benytte feltet Søk i liste. Her skriver man inn ord, deler av ord eller tall man ønsker å søke på. Listen/søkeresultatet oppdateres etter hvert som man skriver. Dersom man ønsker å gjøre et uttrekk av listen/søkeresultatet til Excel kan dette gjøres ved å klikke på Excel-ikonet. Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i rapporten: Kolonne Tidspunkt Rapportert regnskapsperiode Versjon Org nr Navn Beskrivelse Tidspunkt for når rapporten er mottatt eller når bestilling av A-rapport er foretatt. Perioden som S-rapporten rapporterer på. Viser aktuell S-rapports versjonsnummer. Kolonnen er ikke relevant for øvrige hendelser. Organisasjonsnummer for regnskapsfører. Navn på regnskapsfører. Hendelse Formatvalidering, innholdsvalidering, Overført hovedbok og Bestilt A- rapport. Formatvalidering og innholdsvalidering er hendelser som skjer i tilknyttning til opplasting av S-rapport. Status Statusbeskrivelse Viser om status på aktuell hendelse er Godkjent/ Ikke godkjent. En beskrivelse av status for hendelsen. Rapport Funksjonalitet for å vise innhold i original fil, internformat, S-rapport og A- rapport. Bruker Navn på bruker som har utført hendelsen. 2.3 Vise innhold i de ulike rapportene/filene Oversiktene omtalt i pkt. 2.2 har en egen kolonne Rapporter hvor forskjellige typer rapporter/filer fremkommer. Nedenstående skal gi en overordnet beskrivelse av Rapportenes/filenes innhold og bruksområde VISE INNHOLD I ORIGINALFIL Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp innholdet i filen som er lastet opp av regnskapssentralen slik denne så ut ved opplasting. Funksjonaliteten er implementert for at man enklere skal kunne lokalisere hvor feil er oppstått ved feilsituasjoner. Dersom man oppdager feil i den originale filen indikerer dette at eventuelle feil skyldes feil ved regnskapsfører/-sentral. I motsatt fall, når det viser seg at original fil er korrekt, vet vi at feilen skyldes forhold i mottakssystemet. ErgoGroup Side 13 av 26 Versjon: 0.9

14 Nedenstående er et eksempel på original fil fra en regnskapsfører: VISE INNHOLD INTERNFORMATFILA Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp internformatet av innsendt fil. Når regnskapssentralene laster opp en original fil, vil mottakssystemet konvertere denne over til en ny fil på et definert internformat. Mottakssystemet benytter den konverterte filen videre i prosesseringen av S- rapporten. Internformatet vil ikke være av interesse for brukere ved regnskapssentralene VISE INNHOLD I S-RAPPORTEN Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp selve S-rapporten. ErgoGroup Side 14 av 26 Versjon: 0.9

15 ErgoGroup Side 15 av 26 Versjon: 0.9

16 2.3.3 VISE INNHOLD I A-RAPPORT Ved å klikke på i kolonnen Rapporter får man opp selve A-rapporten. 2.4 Faste data og opplysninger om regnskapsførere og - sentraler Velger man arkfanen Regnskapsførere får man et skjermbildet som gir brukeren oversikt over hvilke regnskapsførere og regnskapssentraler som er opprettet, hvilke faste data som er registrert på de enkelte, samt hvilke regnskapssentraler som rapporterer for den enkelte regnskapsfører. Regnskapssentraler har kun lesetilgang til faste data. Oppdages feil i faste data må SSØ v/srk kontaktes slik at feilen kan korrigeres VISE REGNSKAPSFØRERE Ved å velge Regnskapsførere i feltet vis presenteres alle regnskapsførere tilknyttet aktuell sentral. ErgoGroup Side 16 av 26 Versjon: 0.9

17 Man kan begrense søkeresultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Her skriver man inn ord, deler av ord eller tall man ønsker å søke på. Listen/søkeresultatet oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet. Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i oversikten: Kolonne OrgNo Navn Kontaktperson Telefon Sentral Rapporteringskanal Beskrivelse Organisasjonsnummer for regnskapsfører. (Link til detaljinformasjon) Regnskapsførers navn Hovedkontaktperson hos regnskapsfører Telefonnummer til kontaktperson Hvilken regnskapssentral regnskapsføreren tilhører Innrapporteringstype (kommunikasjonsform til Statsregnskapet) For å vise faste data for en regnskapsfører klikker man på organisasjonsnummer for aktuell regnskapsfører. ErgoGroup Side 17 av 26 Versjon: 0.9

18 Dette skjermbildet gir en oversikt over faste data, kontaktpersoner og fullmakter for denne regnskapsføreren. Listene kontakter og fullmakter kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet over listene. Redigering av disse opplysningene kan bare gjøres av saksbehandlere i statsregnskapet. Nedenstående tabell beskriver det enkelte felt/kolonne i oversikten: Felt Status Forkortelse Beskrivelse Mulige valg: Aktiv/Inaktiv Hvis man setter status til Inaktiv blir regnskapsføreren borte fra oversiktene og eventuelle brukere som er knyttet til denne regnskapsføreren vil ikke lenger kunne logge inn i løsningen. Maks 10 tegn Postboksadresse Besøksadresse Postnummer ErgoGroup Side 18 av 26 Versjon: 0.9

19 Poststed Mellomregnskapskonto Hierarki Saksbehandler Statsregnskap Konto for Mellomværende med statskassen Brukes internt i statsregnskapet og viser knytning til departement Saksbehandler hos SSØ Regnskapssentral Her angir man hvilken sentral som rapporter for denne regnskapsføreren. Saksbehandler sentral Saksbehandler hos sentralen Kvitteringer for S-rapport og A-rapport sendes til denne e- postadressen. Bruk gjerne fellesadresse, siden det bare er mulig å melde inn en adresse her. Test Hvis regnskapsføreren settes til Test vil alle S-rapporter som lastes opp merkes med test. S-rapporter som er merket med test påvirker ikke aktuell regnskapsførers rapporteringsstatus og blir følgelig ikke overført til Statsregnskapets hovedbok. Ved å klikke på linken Gå til rapporteringsoversikt åpnes rapporteringsoversikten for regnskapsføreren VISE SENTRALER Man kan begrense resultatet ved å benytte feltet Søk i liste. Listen oppdateres etter hvert som man skriver. Innholdet i listen kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet. Nedenstående tabell beskriver den enkelte kolonne i oversikten: Kolonne Beskrivelse ErgoGroup Side 19 av 26 Versjon: 0.9

20 OrgNo Navn Kontaktperson Telefon Kortnavn Rapporteringskanal Reell sentral Organisasjonsnummer for regnskapssentral. (Link til detaljinformasjon) Regnskapssentralens navn Hovedkontaktperson hos regnskapssentralene Telefonnummer til kontaktperson Regnskapssentralens kortnavn Innrapporteringstype (kommunikasjonsform til Statsregnskapet) Krysset av hvis sentralen rapporter for andre regnskapsfører enn seg selv For å vise faste data for en regnskapssentral klikker man på organisasjonsnummer for aktuell regnskapssentral. Dette skjermbildet gir en oversikt over faste data og kontaktpersoner for denne regnskapssentralen. Listen kontakter kan eksporteres til Excel ved å klikke på Excel-ikonet over listene. Redigering av disse opplysningene kan bare gjøres av saksbehandlere i statsregnskapet. ErgoGroup Side 20 av 26 Versjon: 0.9

21 Nedenstående tabell beskriver det enkelte felt/kolonne i oversikten: Felt Status Forkortelse Beskrivelse Mulige valg: Aktiv/Inaktiv Hvis man setter status til Inaktiv blir regnskapssentralen borte fra oversiktene og eventuelle brukere som er knyttet til denne regnskapsføreren vil ikke lenger kunne logge inn i løsningen. Forkortelsen for aktuell regnskapssentral navn. Maks 10 tegn Postboksadresse Besøksadresse Postnummer Poststed Rapporteringskanal Reel sentral Sist oppdatert av Sist oppdatert Kontakter Viser hvilken rapporteringskanal regnskapssentralen benytter for rapportering til statsregnskapet. Krysset av hvis sentralen rapporter for andre regnskapsfører enn seg selv Viser hvem som sist gjorde endringer i faste data for aktuell regnskapssentral Viser dato for siste oppdatering Viser en oversikt over kontaktpersoner ved regnskapssentralen. Listen viser: navn, telefonnummer og e-post adresse. 2.5 Last opp fil Ved å velge arkfanen Last opp fil fra menylinjen får man mulighet til å laste opp S-rapport til statsregnskapets mottakssystem. Filen som skal lastes opp (s-rapporten) må være tilgjengelig fra internett. Funksjonaliteten for opplasting av S-rapporter bestemmes av systemet og avhenger av hvilken type regnskapssentral som er pålogget. En reell regnskapssentral får funksjonalitet til å laste opp mange filer, mens sentraler som kun laster opp filer for egen regnskapsfører kun får anledning til å laste opp en fil. Løsningene beskrives hver for seg henholdsvis i pkt og FLERE FILER REELL SENTRAL Velg arkfanen last opp fil og følgende skjermbilde fremkommer: ErgoGroup Side 21 av 26 Versjon: 0.9

22 Velg format fra nedtrekkmenyen Format:. Etter at man har valgt format klikker man på knappen Velg filer for å velge fil(er) som skal lastes opp. ErgoGroup Side 22 av 26 Versjon: 0.9

23 Finn frem katalogen hvor filene som skal lastes er lagret, merk filene som skal overføres og trykk åpne. Da kommer følgende skjermbilde opp: Filen(e) man har valgt vises i listen med status Klar. Det er mulig å fjerne filer fra listen ved å klikke på det røde krysset helt til høyre. Klikk på knappen Last opp for å laste opp filen(e) til mottakssystemet. Etter vellykket opplasting blir status for framdrift endret fra et rødt kryss til et grønt ikon. ErgoGroup Side 23 av 26 Versjon: 0.9

24 Gå deretter til arkfanen Oversikt for å følge opp aktuelle virksomheters rapporteringsstatus, jf. pkt EN FIL SENTRALER SOM KUN LASTER OPP FILER FOR EGEN REGNSKAPSFØRER Velg arkfanen last opp fil fra menylinjen. Hvis du er en bruker som tilhører en regnskapssentral som bare skal rapportere for seg selv, får du kun laste opp 1 fil av gangen. Du får da følgende skjermbilde opp: For markere hvilken fil som skal lastes opp velg Browse og finn frem og markér filen som skal lastes opp til mottakssystemet. Filbane og navn legges opp i skjermbildet. Kontroller at filnavn er riktig og velg deretter format fra nedtrekkmenyen. Klikk på Last opp fil for å laste opp markert fil til Statsregnskapets mottakssystem. Etter at filen er lastet opp får brukeren en kvitteringsmelding på skjermen. Filnavnet er brukernavn + en unik id. Filendelsen gjenspeiler formatet. I dette eksemplet er AGR = Agresso. ErgoGroup Side 24 av 26 Versjon: 0.9

25 Gå deretter til arkfanen Oversikt for å følge opp rapporteringsstatus for aktuell Regnskapsfører, jf. pkt S-rapport Velger man arkfane S-rapport fra menylinjen får man anledning til å registrere en S-rapport manuelt. Funksjonaliteten benyttes ved spesielle tilfeller og omtales ikke nærmere her. 2.7 A-rapport A-rapport kan bestilles for alle regnskapsførere som er tilknyttet aktuell regnskpassentral. A-rapporten viser bevegelse hittil i år på alle kontoer som er innrapportert. A-rapporten skal avstemmes mot aktuell regnskapsførers kontantregnskap. Man kan ikke bestille A-rapport før SSØ har overført opplastet S-rapport til Statsregnskapets hovedbok. Man ser om S-rapporten er overført ved å åpne oversikten Regnskapsførere med godkjent S-rapport, jf. pkt Avstemmingsrapport (A-rapport) bestilles fra arkfane A-rapport i menylinjen. Angi ønsket periode du ønsker å ta ut A-rapport for. Velg hvilke regnskapsførere det bestilles for ved å hake av i velg kolonnen og klikk Bestill. NB! Ikke forlat siden mens bestillingen behandles da dette vil avbryte bestillingen. Kolonnen Status på bestilling oppdateres med status etter at bestillingen er ferdig. Statusen er enten grønn hake ved ok bestilling, eller rød trekant med feilmelding hvis bestillingen har feilet. ErgoGroup Side 25 av 26 Versjon: 0.9

26 Gå deretter til arkfanen Oversikt i menylinjen for å se: aktuell regnskapsførers status mht. bestilling av A-rapport for aktuell rapporteringsperiode, jf. pkt i brukerdokumentasjonen innholdet i, og skrive ut A-rapporten, jf. pkt og i brukerdokumentasjonen. ErgoGroup Side 26 av 26 Versjon: 0.9

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister NIR-HÅNDBOKA Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister Sist oppdatert 18.03.2015 Håndboka vil bli løpende oppdatert etter behov. Innhold Introduksjon til NIR... 3 Hva er NIR?...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

Brukermanual Market Select Web

Brukermanual Market Select Web Brukermanual Market Select Web Verdien av å vite CreditInform AS Login Logg deg inn på din versjon av Market Select med tildelt brukernavn og passord. Dette er et 1. gangs påloggingspassord som du kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer