REHABILITERINGSAVDELINGEN FEIRINGKLINIKKEN PRESENTASJON AVDELINGSLEDER NILS ERLING MYHR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REHABILITERINGSAVDELINGEN FEIRINGKLINIKKEN PRESENTASJON 08.02.11 AVDELINGSLEDER NILS ERLING MYHR"

Transkript

1 REHABILITERINGSAVDELINGEN FEIRINGKLINIKKEN PRESENTASJON AVDELINGSLEDER NILS ERLING MYHR

2

3 Målgrupper Hjerteinfarktpasienter (tidligst 4 uker etter hjerteinfarkt) Bypass- og klaffeopererte (tidligst 6 uker etter operasjon) Pasienter som har vært til utblokking (PCI). (tidligst 4 uker etter utblokking) Anginapasienter i stabil fase Hjertesviktpasienter i stabil fase Hjertetransplanterte (tidligst 1 uker etter transplantasjon)

4 Spesielle grupper overhyppighet av hjerte-/karsykdom Medfødt hjertefeil Pas med bindevevssykdom - syndromer Revmatikere Diabetikere

5 Forutsetninger - prioriteringer Deltakerne må være oppegående og selvhjulpne og til en viss grad være i stand til å delta i variert fysisk aktivitet. Tilbudet retter seg mot hjertepasienter i alle aldre, men yngre, yrkesaktive må prioritereres. Vi har et særlig fokus på tilbakeføring til yrkeslivet og vi samarbeider tett med NAV.

6 Antall pasienter 40 pas i 4 uker (0 +0) Ca 450 pas/år Unntaksvis kortere opphold Ikke gjentatte opphold Pensjonistgrupper i uker 3-dagers livsstilskurs/hod-prosjekt

7 Statistikk / resultater pasienter 441 fra Helse Sør-Øst 17 fra Helse Vest 10 fra Helse Nord 7 fra Helse Midt 3% Kvinner 77% Menn

8 Aktuell diagnose ved innskriving Opererte 44% PCI (blokking) 45% Hjerteinfarkt 3% Hjertetransplanterte 1% Andre 7%

9 Fortsettelse statistikk Yrkesmessig status ved utreise for de som var sykmeldte: 88% av de sykmeldte friskmeldt

10 Bemanning - tverrfaglige team Arbeid i tverrfaglige team: Avdelingsleder, Leder Ressurssenter, Helsesekretær, Leger (3), Fysioterapeuter (3), Idrettspedagoger (3), Attføringskonsulent, Sykepleiere (3) Kostholdsveileder og ernæringsfysiolog. Psykolog

11 Innhold Fysisk aktivitet trening/treningslære individuelle treningsopplegg Sykdomslære Belastningstest med maks O-opptak/spirometri Stressmestring/avspenning/ leve med hjertesykdom Kosthold teori/praksis Røykeavvenning Tilbakeføring til arbeid/veiledning/tilrettelegging Medisinsk oppfølging - medikamentjusteringer/utredninger/viderehenvisninger Tlf-oppfølging etter utskrivning, 1 mnd og 6 mnd Kontrolltest etter 6 mnd på spesielle pasientgrupper

12 Utredninger - utstyr Belastningstester med O-opptak tredemølle eller sykkel testestasjoner Spirometri Døgnmåling av blodtrykk (4-48 timer) Døgnmåling Holter (4-48 timer) Div laboratorietester Eget treningskjøkken

13 Arbeidstesten Tredemølle- eller ergometersykkeltest til maksimal belastning. Arbeids-EKG. Direktemålt maksimalt oksygenopptak. Bruker modifisert Bruce protokoll. Borg s skala Alle testes ved innkomst og utvalgte testes ved avreise.

14 Testen danner grunnlag for videre opplegg Justering av medikamenter, Viderehenvisning/utredning/behandling Tilrettelegging av treningen

15 Fysisk aktivitet Målet er at deltakerne skal bli tryggere på hva de faktisk tåler av fysisk aktivitet og at de skal bli mer motivert for å røre på seg. Aktiv opptrening gruppebasert. Individuelle tilpasninger etter behov. Borg skala som belastningsmål. Varierte, lystbetonte aktiviteter. aktivitetsøkter hver dag. undervisningsøkter i fysisk aktivitet og motivasjon Minst individuelle samtaler

16 UKE 1: TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Pulje 1: Test/samtale Pulje 1: Opplæring i kondisjon-og styrkerom Intensitet: Lett Pulje. Test/samtale Styrke m/strikk Intensitet: Medium Gymsalen Teori Treningslære Teori: Kosthold Pulje 1: Test/samtale Pulje : test/samtaler Teori: Sykdomslære Bassengaktivitet Intensitet: Medium Spinning: Intensitet Medium Pulje 1: Test/samtale Pulje : Test/samtale Teori Sykdomslære Bassengaktivitet Spinning Kl 1.15: Pulje 1: Test/samtale Kl 1.30 Røykavvenning Pulje 1: Test/samtale Pulje :Opplæring kondisjon og styrke Intensitet: Lett Pulje 1+: Kunsten å være i bevegelse Intensitet: Medium Hjertetrim Intensitet: Hard Gymsalen A) Styrke B) Stavgang introduksjon Pulje 1: Turgåing Pulje : Opplæring kondisjon og styrke Pulje 1+: Kunsten å være i bevegelse Hjertetrim A)Stavgang introduksjon B) Styrke Pulje 1&: Felles informasjon Avspenning/ autogen trening. Teori: Kosthold (vektreduksjon)

17 UKE : TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Teori: Helse og livsstil Sirkeltrening Intensitet: Medium Gymsalen Bassengaktivitet Intensitet: Hard Teori: Helse og livsstil Spinning Intensitet: Hard Trimdans i gymsalen Intensitet:Medium Teori kosthold Teori: Stressmestring A)Praktisk kosthold B)Styrketrening i styrkerommet Intensitet: Medium Info ved LHL Regionkontoret Trimdans Teori kosthold Teori: Stressmestring A)Praktisk kosthold B)Styrketrening Info LHL forts Kl 1.30: Røykavvenning Turgåing/intervall Intensitet: Hard Hjertetrim i Intensitet: Medium Gymsalen NB! kl Teori: Å leve med hjertesykdom A) Styrketrening i styrkerommet Intensitet: Medium B) Praktisk kosthold Turgåing/intervall Hjertetrim Turgåing Intensitet: Lett A) Styrketrening B) Praktisk kosthold Avspenning/ søvntrening

18 UKE 3: TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Frilufts-dag Bassengaktivitet Intensitet: Medium Styrke m/ strikk. Intensitet: Medium Gymsalen Styrketrening Intensitet: Middels Kondisjonsrom: intervall Intensitet: Hard Friluftsdag Holdningsøvelse r/ pust i gymsalen Teori: Sykdomslære A)Turorientering Intensitet: Lett B): Praktisk kosthold : Treningslære / Hjem hva nå? Friluftsdag Teori: Sykdomslære A)Turorientering B)Praktisk kosthold Treningslære Friluftsdag Friluftsdag NB! Kl 13.00: Å leve med hjertesykdom Hjertetrim i gymsal Intensitet: Hard A) Praktisk kosthold B) Turorientering Intensitet: Lett Egen aktivitet basseng Spinning Intensitet: Hard Hjertetrim A)Praktisk kosthold B) Turorientering Røykavvenning

19 UKE 4: TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Dag med pårørende Utsjekking Før kl Hjertetrim i gymsalen Intensitet: Medium Styrketrening i styrkerommet Intensitet: Medium Valgfri egenaktivitet ute eller innendørs Test/samtale Spinning Intensitet: Hard Kl 09.30: Evaluering Sykdomslære Valgfri egenaktivitet Test/samtale Mental trening. Info LHL - pasientombudet Sykdomslære Hjerte/lungeredn ing. Veiing og måling av midjemål. Fremmøte treningskjøkken Info LHL forts Kl 1.30: Pårørendes halvtime Kl 1.30: Røykavvenning Avreise Kl 13.00: Teori: Kosthold Bassengaktivitet Intensitet: Hard Praktisk kosthold Forberede avslutningsmid dag KL 13.00: Aktivitetsettermid dag Turgåing/interva ll Intensitet: Hard Bassengaktivite t + avspenning basseng Forberede avslutningsmid dag Aktivitetsettermid dag Beskjed om opplegg blir gitt senere

20 Aktivitet Ganger / Timer Lett intensitet Medium intensitet Hard intensitet Hjertetrim Sirkeltrening kondisjon Sirkeltrening styrke i sal Styrketrening med apparater 3 1 Kondisjonstrening med apparater 4 Intervalltrening bakke (4 x 4) Bassengtrening 3 1 Spinning Stavgang 1 1 Turorientering 1 1 Turgåing 1 1 Friluftsdag, 1 hel + ½ halv Valgfri aktivitet, egentrening 1 1 Total Spesifikasjoner intensitet: Lett: % max HR (40 65 av max O), Borg skala 7 11 (meget lett - ganske lett) Medium: % max HR (65 80 av max O), Borg skala 1 14 (ganske lett litt anstrengende) Hard: % max HR (80 85 av max O), Borg skala (anstrengende svært anstrengende)

21 SUKSESSKRITERIER Tverrfaglig team/-organisering God legedekning fokus på medisinsk avklaring Fokusere på muligheter Kontakt med NAV, arbeidsgiver, fastlege... Tidlig og konkret epikrise hvem skal følge opp? Oppfølgingsprogram

22 Borg Nivå Opplevelsen Økt-type 0 Svært anstrengende Det er få minutter til 19 du må stoppe Snakkegrensen Meget anstrengende Du puster kraftig, og 16 Meget anstrengende kan kun svare med enkeltord. Hard økt Anstrengende Du kan snakke, men må ta pauser for å trekke pusten. Du kan synge, men det høres ikke spesielt pent ut Medium økt 13 Litt anstrengende Ganske lett 1 11 Du kan snakke relativt uanstrengt, men det er litt slitsomt å synge. Lett økt 10 Meget lett Du kan snakke helt 9 uanstrengt, og du kan synge med Hvile Før og etter trening Oppvarming Nedtrapping

23 Borg Opplevelse Treningseffekt 0 Utmattelse Det er få minutter til du må 19 stoppe Kraftig andpusten 16 Du puster kraftig, og kan kun svare med enkeltord. Prestasjonsfokusert trening Effektiv kondisjonstrening, men det er hardt. 15 Snakkegrensen Du kan snakke, men må ta pauser for 14 å trekke pusten. 13 Du merker at 1 du trener Det oppleves ikke 11 spesielt anstrengende God effekt på både kondisjon og helse for de fleste. Helseeffekt, men det krever langvarig trening. 10 Det føles meget lett Det er vanskelig å merke forskjell 9 på nivåene 8 7 Oppvarming / nedtrapping 6 Hvile Ingen

24 Mann, 54 år, Uke 4, Ingen betablokker, Inntest Max. HF 179

25 Mann, 60 år, Uke 4, Betablokker, Inntest Max. HF 105, red. etter test

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

VÅREN 2015 PROGRAM. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital. Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2015_jan.indd 1

VÅREN 2015 PROGRAM. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital. Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2015_jan.indd 1 og Pusterommet på St. Olavs Hospital Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_våren 2015_jan.indd 1 VÅREN 2015 PROGRAM 1/22/2015 9:30:48 AM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

- Nimi-modellen. -Utviklet av Børge Leksbø -Gruppeleder, psykolog -Nimi Ringerike

- Nimi-modellen. -Utviklet av Børge Leksbø -Gruppeleder, psykolog -Nimi Ringerike Endring av vaner - Nimi-modellen -Utviklet av Børge Leksbø -Gruppeleder, psykolog -Nimi Ringerike Behandling av sykelig overvekt. - Offentlig avtale med Helse SørØst siden januar 2006 (behandlet ca 1600

Detaljer

Klinikk for thoraxkirurgi

Klinikk for thoraxkirurgi Velkommen! Dette er et informasjonshefte til deg som skal hjerteopereres. Du vil her få en orientering om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil også bli forberedt på ulike forhold rundt utskriving

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Kanskje graset er grønnere hos oss?

Kanskje graset er grønnere hos oss? MAGASINET Magasin for Toten Treningssenter Raufoss Ku-kampanje Har du lyst til å bytte beite? Kanskje graset er grønnere hos oss? Vår ku-kampanje er løsningen for deg! Tren for 49 kroner pr. mnd fram til

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1 Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015 Feit 1 Om forfatteren. Dette er et notat jeg har skrevet basert på personlige erfaringer og diverse

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

65+ Øvelser som holder deg i form. + Konkrete råd om fysisk aktivitet + Slik kommer du i gang

65+ Øvelser som holder deg i form. + Konkrete råd om fysisk aktivitet + Slik kommer du i gang 65+ Øvelser som holder deg i form + Konkrete råd om fysisk aktivitet + Slik kommer du i gang Innhold Fysisk aktivitet gir overskudd + Slik kommer du i gang.... 4 + Nasjonale anbefalinger for voksne....

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen

OPPVARMING. gjøre rede for hvordan du kan gjennomføre oppvarming. forklare hvordan oppvarming virker på kroppen OPPVARMING NÅR DU HAR LEST DETTE KAPITLET, SKAL DU KUNNE forklare hva oppvarming er forklare hva som er forskjellen mellom generell og spesiell oppvarming begrunne hvorfor du bør varme opp gjøre rede for

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer