Erfaringer med SAPs nye nettbutikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med SAPs nye nettbutikk"

Transkript

1 Erfaringer med SAPs nye nettbutikk Pearl implementerer SAPs nye nettbutikk (WCEM 2.0) i et Ramp-up prsjekt fr en nrsk kunde Vi vil denne presentasjnen dele våre erfaringer g utfrdringer ved implementeringen i et multikanalperspektiv Geir Thresen Pearl Cnsulting

2 Agenda 1. Li% m Pearl 2. WCEM - Ramp- up prsjektet 3. Frskjellene mellm WCEM g ISA 4. Erfaringene g udrdringene med implementeringen av den nye løsningen i et mulikanalperspekiv: 5. Q&A MulIkanal strategi Ssiale Media g Mbilitet Design g Cntent Management

3 Pearl Cnsulting AS Pearl Cnsulting AS er et knsulentselskap med hvedfkus på SAP relaterte tjenester g prduktsalg Frretningsidé: Pearl Cnsulting AS skaper verdier fr nrske private g ffentlige virksmheter ved å levere SAP løsninger basert på maler g beste praksis Selskapet ble etablert i februar 2006 Gjennmsnittlig SAP erfaring på våre knsulenter er 10 års SAPerfaring Pearl Cnsulting ble kåret til Årets SAP-Partner i Nrge i 2007, 2008, 2010 g 2011 Pearl ble kåret til Årets Nrdiske SAP-Partner i 2010 Nøkkeltall m selskapet: Aksjekapital: kr ,- Ansatte: 55 Mål: >60 i løpet av 2012 Omsetning: ,

4 Pearl Cnsulting AS Lkasjner: " Kntr i Osl med 42 ansatte " Kntr i Riga med 13 ansatte g med sterkt fkus på tekniske knsulenter (Mbility g WCEM er 2 av fkus mrådene) Valgte Fkus mråder: " Mbility (Under prsess fr å bli SAP certified mbility partner ) " SAP CRM " Ny Web Channel (WCEM) " HANA

5 SAP Malløsninger Rask g enkel implementering Tradisjnelt prsjekt

6 Viktigste gevinster ved bruk av maler l l l Tid ved å legge løsningen til grunn fr implementeringen reduseres tiden til gjennmføringen betydelig Kst mye er allerede klart i løsningen arbeid man ellers ville måtte tatt i et prsjekt ligger i løsningen Kvalitet på sluttresultat man ser g diskuterer løsning fra dag 1 gir bedre kvalitativt sluttresultat g bedre pplæring

7 Agenda 1. Li% m Pearl 2. WCEM - Ramp- up prsjektet 3. Frskjellene mellm WCEM g ISA 4. Erfaringene g udrdringene med implementeringen av den nye løsningen i et mulikanalperspekiv: 5. Q&A MulIkanal strategi Ssiale Media g Mbilitet Design g Cntent Management

8 WCEM Ramp-up prsjektet l Blueprint er signert Ø Ø Ø Ø Ø Ø SAP WCEM 2.0 (Nettbutikk) SAP MDM (Prduktkatalg) SAP CRM (CRM, IC, Ljalitet): SAP BW (Rapprtering) SAP PI (Integrasjn) SAP ECC (Lgistikk/Øknmi) l Realisering har startet Ø Bygging ferdig 2012 Ø G Live Q /26/12 8

9 Valgt metde fr implementeringen - SCRUM 10/26/12 9

10 Agenda 1. Li% m Pearl 2. WCEM - Ramp- up prsjektet 3. Frskjellene mellm WCEM g ISA 4. Erfaringene g udrdringene med implementeringen av den nye løsningen i et mulikanalperspekiv: 5. Q&A MulIkanal strategi Ssiale Media g Mbilitet Design g Cntent Management

11 Internet Sales vs. WCEM /26/12 11

12 WCEM mt CRM eller ERP 10/26/12 12

13 Arkitektur l Tre-lags arkitektur: l l l UI g interactin layer (Java Server Faces) Business bject layer Back-end bject layer 10/26/12 13

14 Arkitektur: mduler 10/26/12 14

15 Agenda 1. Li% m Pearl 2. WCEM - Ramp- up prsjektet 3. Frskjellene mellm WCEM g ISA 4. Erfaringene g udrdringene med implementeringen av den nye løsningen i et mulikanalperspekiv: 5. Q&A MulIkanal strategi Ssiale Media g Mbilitet Design g Cntent Management

16 Multikanal strategi

17 Multikanal strategi viktige spørsmål Multikanal strategi " Hvilke web channels (salgskanaler) er det behv fr? " Nettbutikk(er) Mbil løsning(er) Facebk Partner prtal - Butikker " Srtiment Hvilke prduktgrupper skal selges på web? " Samme i andre nye kanaler (mbil, Facebk)? " Pris strategi? " Nettbutikk ift andre kanaler " Priskampanjer " Knkurrentene på web " Prduktinfrmasjn er sentralt på web " Kampanjer Kanal spesifikt? " Lgistikk " Surcing

18 Frretningslgikk l l Arkitektur svært sentralt i en multikanal satsning Bruk av standard Løsningsarkitektur Frntend POS WebChannel Nettbrett Mbile Integrasjnslag PI Netweaver gateway/sup Frretningslgikk SAP ERP CRM BCM BW MDM

19 Hvrdan lykkes med WCEM g Multikanal Gde frretningsprsesser er et MUST: " Lgistikk (Inn- g utgående) (Kunde- g eksempelvis butikklgistikk er svært frskjellig) " Lager " Kntrll på leverandører g distribusjn " Kundeservice " Prising, srtiment, kampanjer, kmmunikasjn, etc Frretningslgikk skal ikke ligge i web/frnt end

20 WCEM 2.0 muligheter: ljalty l Bli medlem av ljalitetsprgram ved salgsregistrering eller senere l Medlemmer av ljalitetsprgram kan bygge pp g bruke peng i nettbutikken l Full peng sald g transaksjnshistrikk fr ljalitetsmedlemmer 10/26/12 20

21 WCEM g Lyalty Managment Ljalitetsprsess i WCEM g CRM (g alle andre kanaler) " Rik på funksjnalitet (ikke bare salg sm kan gi peng) Medlemsaktiviteter/kampanjer/events / undersøkelser Gavekrt Rekruttering " Transparent marked: Raskt endrede eksterne rammefaktrer Fleksibilitet Invlvere partnere " Netweaver s BRF Plus ( Business Rule Framewrk ) brukes sm «rule engine» i CRM.

22 Agenda 1. Li% m Pearl 2. WCEM - Ramp- up prsjektet 3. Frskjellene mellm WCEM g ISA 4. Erfaringene g udrdringene med implementeringen av den nye løsningen i et mulikanalperspekiv: 5. Q&A MulIkanal strategi Ssiale Media g Mbilitet Design g Cntent Management

23 Mbility g WCEM 2.0 => 10/26/12 23

24 WCEM g integrasjn mt Ssiale Media Ssiale Media - integrasjn Like/Dislike Ønskeliste/Wish List Registrering med Facebk plugin Facebk cnnect rekruttering Mulig med lgn ved bruk av Facebk authenticatin Handlekurv/Shpping cart i Facebk Kampanjer g ljalitet i Facebk " «AddThis scial plugin» brukes fr å gi brukere muligheten å dele infrmasjn på ulike ssiale media (twitter, Blgger, etc.). " Facebk template bygges av Pearl g inkluderer mulighet til å handle/kampanjer/ljalitetsprgram på Facebk

25 Scial Media Template på Facebk Pearl Template " Bygges sm en separat side WCEM (sub mdule)

26 WCEM g integrasjner man MÅ ha (3 rd part) 10/26/12 26

27 WCEM: Kreditkrt g faktura integrasjner Payment Service Prvider (ny i WCEM) Betaling er fysisk gjrt hs 3. part leverandør " Kreditkrt håndtering " Faktura prsess

28 Klarna betaling g integrasjn med SAP " Pearl er Nrdisk implementasjnspartner " Bygget en template fr Faktura prsess Kreditkrt håndtering Kreditknt

29 Addresseppslag g datarensing

30 Agenda 1. Li% m Pearl 2. WCEM - Ramp- up prsjektet 3. Frskjellene mellm WCEM g ISA 4. Erfaringene g udrdringene med implementeringen av den nye løsningen i et mulikanalperspekiv: 5. Q&A MulIkanal strategi Ssiale Media g Mbilitet Design g Cntent Management

31 Lk & Feel (ISA vs. WCEM 2.0) 10/26/12 31

32 WCEM g Designprsess Lk and feel er viktig: " Branding g Image " Prsessdesign " Ulike kanaler har ulike målgrupper Ulike måter å presentere prdukter g infrmasjn på Ulike prsessflyter " Hvrdan søke g presentere resultatene Designer: " Wireframes g Prsessflyt " Design " HTML-markup + css files

33 Architektur: cnfiguratin data management (CDM) l Web Channel Builder bruker CDM fr å lage g lagre applicatin settings l CDM aksesseres av mdulene, i runtime fr å lese de aktuelle mdul innstillingene 10/26/12 33

34 WCEM g Cntent Management Cntent management er viktigere enn nen gang: " Ulike target grups = ulikt innhld " Ulike kanaler = ulikt innhld " Nye kampanjer lages daglig/ukentlig " Markedet endres raskt => hurtig reaksjn " Alt ver er basert på frretningslgikk Lgikk fra ERP g CRM Må være knsistent Administrert ett sted

35 WCEM 2.0 utfrdinger: cntent management l Cntent management ingen ut f bx cntent management slutin i standard WCEM l Standard cntent management grensesnitt (WCMA) kmmer med WCEM, men må utvikles fr «pensurce» CMS systemer (Drupal, Jmla, Plne, etc.) l SAP partner Cre Media laget tett integrasjn med Cre Media CMS slutin (integrasjnen er laget sm en separat WCEM mdule) 10/26/12 35

36 WCEM g Cntent Management Pearl template: " Bruker SAP CRM Campaign Management mdul sm basis fr vedlikehld av kampanjedata g redaksjnell infrmasjn " Legger kampanjedata inkludert bilder, eksempelvis bannere, linket mt dedikerte mråder på nettbutikken " Legger til redaksjnell infrmasjn til ulike sider av nettbutikken " Mulig å datstyre publisert infrmasjn " Infrmasjnen er enkel å lage/vedlikehlde/slette/kpiere g effektivt styrt/vedlikehldt på verrdnet nivå " All vennevnte innhld er dynamisk; slik at ulike målgrupper vil se ulik infrmasjn Pearl etablerer i tillegg partnerskap med CreMedia

37 WCEM g behv fr Mediafiler 1. Ikke bare bilder 2. Stre mengder Partner prdukter Template løsning (clud) 4. Håndterer " Bilder " Vide " Lydfiler " Ytelsesptimalisert " Streaming av vide g lyd " Resizing av bilder

38 Pearls malløsning 1. Nettbutikk basert på WCEM Cntent Manag 2. Mbil løsning 1. HTML 2. APP 2. CRM: 1. Kampanjestyringsverktøy med avansert; 1. Planlegging, Simulering, Budsjettering g Oppfølgning 2. Lyalty - medlemsprgram 3. Facebk Lager mini nettbutikk i Facebk med kjøp, lyalty, kampanjer 4. Ferdig integrert betalingsløsninger Klarna g Tibet 5. Datavask ved pprettelse g månedlig 10/26/12 38

39 WCEM 2.0 i et multikanalperspektiv - Oppsummering 1. Den nye WCEM løsningen er et rbust rammeverk sm vil løse de viktigste behvene 2. Rik funksjnalitet (prising, kampanjer, srtiment, leveranse alternativer) => Lgikk sm må settes pp i «backend» = ERP + CRM => Ikke bygg frretningslgikk i «Frnt-end» 3. Multikanal er multikanal => nye brukergrensesnitt «dukker pp» «hver dag» 4. Eksterne grensesnitt er viktige; g de blir fr mange 5. Vår erfaring med et antall kunder => Målrettet markedsføring, tilbud g prising er et MUST 6. Design er viktig 7. Cntent management => Trenger både CMS løsning + løsning fr å håndtere media filer 10/26/12 39

40 Takk fr ppmerksmheten! Q & A 10/26/12 40

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

SAP HANA 1.0 er her Hva nå?

SAP HANA 1.0 er her Hva nå? SAP HANA 1.0 er her Hva nå? HANA teknologien med versjon 1.0 er nå klar og tilgjengelig i markedet. Utfordringen er per i dag at det ikke finnes noen ferdige definerte bruksområder eller i noen stor grad

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen.

for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen. Fra ambisiøs strategi til effektiv drift Forretningsutvikling og ITløsninger som gir grunnlag for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen. EG www.egnorge.no Fremtidens detaljhandel Økende internasjonal

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg?

Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg? www.pwc.no Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg? PwC Consulting Introduksjon Big Data er et begrep som har gått fra å være et buzzword, til å bli noe norske virksomheter nå aktivt må

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg:

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Nygårdsviken Vel Minner med dette m W. Giertsens utbyggingsplan fr Nygårdsviken 1 g Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Merknadsfristen er 20. august 2013! Det har gjennm smmeren blitt lagt

Detaljer

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere For partnere Slik lykkes du med salg av Normans løsninger For å lykkes med salget er det viktig å vite hvilke løsninger du selger, hvilke egenskaper de har, og hvilken verdi de gir kunden. Som en hjelp

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer