Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode og mindre gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Collard"

Transkript

1 Gde g mindre gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser 20. juni 2014 Anna Cllard

2 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene kunnskaper, ferdigheter g generell kmpetanse egnet til kmmunisere med yrkes- g samfunnsliv det er utfrmet fagspesifikke LUB på grunnlag av de generelle i NKR alle elementer av studiet bygger ppunder LU. 2

3 Fallgruver (Eksempler fra verrdnet LUB) Ikke fagspesifikk nk «Kandidaten kan vurdere eget arbeid i frhld til gjeldende nrmer g krav». Altfr detaljert «Kandidaten kan utføre utregninger på pumper, syklner, sentrifuger, inndampere, varmevekslere, sikteutstyr, klnner g ledningsanlegg». Upresis g uklar «Kandidaten har gd kjennskap til kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier g lvverk fr helse- g ssialfagene». «Kandidaten har grunnleggende kjennskap til rengjøringsmidler i frhld til kjemi g metde». 3

4 Fallgruver (Eksempler fra verrdnet LUB) Fr høyt nivå / fr lavt nivå Eksempel hvr kulepunkt helt tydelig er hentet fra nivå 6 (uten begrunnelse) Realistisk? Vanskelig å gjenkjenne deskriptrer fra NKR «Kandidaten kan bruke språket sm verktøy i muntlig kmmunikasjn sm fredrag, presentasjn, instruksjn g møteteknikk» (under Ferdigheter). Deskriptrer mangler uten begrunnelse (se eksempel kntr, salg g serviceledelse) Rt i kategriene (se eksempel kntr, salg g serviceledelse) 4

5 Fallgruver (Eksempler fra verrdnet LUB) Deskriptrene er ikke målbare «Kandidaten har utviklet g er bevisst sin prfesjnelle kmpetanse, sin kreativitet g sitt mt». Mangler deskriptr fra nivå 5.1 i NKR, der det er blanke felter på nivå 5.2 i NKR «Kandidaten kan ppdatere sin yrkesfaglige kunnskap» Frmulert sm mål eller beskrivelse av ne studenten har gjrt «Kandidaten har vurdert g bearbeidet teri» Læringsutbyttet er ikke dekkende fr utdanningens navn (Eksempel en utdanning innen landbruksfag med fredling i navnet, men få deskriptrer sm angår fredling). 5

6 Eksempelet bygningsvern 6

7 Bygningsvern (utdrag kunnskaper) 7 NKR nivå 5.1 Bygningsvern verrdnet LUB Kandidaten har Kandidaten har kunnskap m kunnskap m begreper, materialer, prsesser g verktøy g verktøy sm knstruksjner anvendes brukt i eldre innenfr et bygninger g m spesialisert hvrdan klimafagmråde. g miljømessige faktrer påvirker bygninger g knsekvenser det har fr istandsetting. Bygningsvern LUB fr emnet materialer g verflatebehandling Kandidaten har innsikt i ppbygning av trevirket g knsekvenser fr materialkvalitet. Kandidaten har kunnskap m tidligere tiders framstilling av kalk g sement g bruk av mørtel g puss, samt hvilke skader sement frårsaker i kalkmurt knstruksjn. Kandidaten kjenner årsakssammenhengen fr råteskader g insektsangrep. Kandidaten har innsikt i ulike tradisjnelle teknikker fr behandling mt råte sett i frhld til dagens standarder fr byggematerialer

8 Eksempelet bygningsvern 6

9 Bygningsvern (utdrag generell kmpetanse) NKR nivå 5.1 Bygningsvern verrdnet LUB Kandidaten kan bygge relasjner med fagfeller g på tvers av fag samt med eksterne grupper. Kandidaten kan samarbeide med fagfeller på tvers av fag g med andre invlverte. Kandidaten kan kmmunisere med huseiere m valg av løsninger. Bygningsvern LUB fr emnet materialer g verflatebehandling Kandidaten kan føre dialg med ekspertise m skadetyper g behandlingsmuligheter. Kandidaten kan kmmunisere med huseiere m valg av materialer g metder. 9

10 Eksempelet kntr, salg- g serviceledelse 10

11 Kntr, salg g serviceledelse (utdrag kunnskap) NKR nivå 5.1 Kandidaten har kunnskap m begreper, prsesser g verktøy sm anvendes innenfr et spesialisert fagmråde. Kntr-, salg- g serviceledelse verrdnet LUB Kandidaten har kunnskap m g kan anvende de vanligste metder g prinsipper fr øknmistyring i private g ffentlige virksmheter. Kntr-, salg- g serviceledelse LUB fr emnet Kntr, IKT g øknmi Kandidaten har kunnskap m grunnleggende metder fr lønnsmhetsberegninger sm investeringskalkyler, prduktkalkyler g prduktutvalg. Kandidaten kan anvende ulike kalkulasjnsmetder (fr- g etterkalkyler). Kandidaten kan kartlegge, strukturere g anvende øknmiske data, resnnement g metder fr kntrllg beslutningsfrmål, g vurdere tiltak fr bedre målppnåelse. 11

12 Kntr, salg g serviceledelse (utdrag ferdigheter) NKR nivå 5.1 Kandidaten kan anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker g uttrykksfrmer. Kntr-, salg- g serviceledelse verrdnet LUB Kandidaten kan arbeide med øknmiske g administrative ppgaver i både ffentlig g privat virksmhet. Kntr-, salg- g serviceledelse LUB fr emnet Kntr, IKT g øknmi Kandidaten kan kartlegge, strukturere g anvende øknmiske data, resnnement g metder fr kntrll- g beslutningsfrmål, g vurdere tiltak fr bedre målppnåelse. Kandidaten kan anvende infrmasjnsteknlgi i bedriftsøknmiske beslutningssituasjner. 12

13 Kntr, salg g serviceledelse (utdrag generell kmpetanse) NKR nivå 5.1 Kandidaten har utviklet en etisk grunnhldning i utøvelsen av yrket. Kntr-, salg- g serviceledelse verrdnet LUB Kandidaten identifiserer etiske utfrdringer g dilemmaer, reflekterer ver egen praksis knyttet til hldninger g verdier g har utviklet en etisk grunnhldning i utøvelsen av yrket. Kntr-, salg- g serviceledelse LUB fr emnet Kntr, IKT g øknmi Kandidaten behandler frtrlige pplysninger på en etisk frsvarlig måte innenfr rammene av gjeldende regelverk. 13

14 Sjekkliste Er nivået tydelig? Sammenlign gså med de andre nivåene i NKR Har beskrivelsene et faglig innhld? Er det mulig å frstå hva slags utdanning det er uten å vite navnet på utdanningen? Sjekk m LUB fr utdanningen er verrdnet, ikke en kpi av læringsutbytte fr emnene Er deskriptrene dekket? Legg LUB ved siden av den generelle beskrivelsen i NKR g sammenlign Er deskriptrene srtert i riktig kategri? Kan rdbruken frveksles med rd sm er spesifikke fr andre kategrier? 14

15 Utfrdringer sett fra en utdanningsinstitusjn v/ Kari-Mette Winge, instituttleder, Nrges Kreative Høyskle 15

16 Gruppearbeid: Struktur Nivå Er læringsutbyttet tydelig rdnet i kategriene kunnskaper, ferdigheter g generell kmpetanse? Er det mulig å kjenne igjen nivået? Er de fleste kulepunktene dekket? Kmpetansebeskrivelse Er det frmulert sm læringsutbytte? Faglig innhld/prfil Har beskrivelsene et faglig innhld, eller er de kun en kpi av punktene i NKR?

17 Arbeid med egne LUB

18 Utsjekking Tre knkrete ting du har lært i dag

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Bli mentaltrener! Sertifiseringsprogram for mentaltrenere idrett

Bli mentaltrener! Sertifiseringsprogram for mentaltrenere idrett Bli mentaltrener! Sertifiseringsprgram fr mentaltrenere idrett Nyhet! Lær deg metdene i mental trening! Sm de første i Nrge er vi veldig stlte av å kunne tilby deg sertifisering sm mentaltrener idrett

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer