Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3."

Transkript

1 Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014

2 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene kunnskaper, ferdigheter g generell kmpetanse egnet til kmmunisere med yrkes- g samfunnsliv det er utfrmet fagspesifikke LUB på grunnlag av de generelle i NKR alle elementer av studiet bygger ppunder LU.

3 Fallgruver (Eksempler fra verrdnet LUB) Ikke fagspesifikk nk «Kandidaten kan vurdere eget arbeid i frhld til gjeldende nrmer g krav». Altfr detaljert «Kandidaten kan utføre utregninger på pumper, syklner, sentrifuger, inndampere, varmevekslere, sikteutstyr, klnner g ledningsanlegg». Upresis g uklar «Kandidaten har gd kjennskap til kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier g lvverk fr helse- g ssialfagene». «Kandidaten har grunnleggende kjennskap til rengjøringsmidler i frhld til kjemi g metde».

4 Fallgruver (Eksempler fra verrdnet LUB) Fr høyt nivå / fr lavt nivå «Studenten finner, vurderer g henviser til infrmasjn g fagstff innen kntr-, salg- g servicefagene g fremstiller dette slik at det belyser en prblemstilling» Vanskelig å gjenkjenne deskriptrer fra NKR «Kandidaten kan bruke språket sm verktøy i muntlig kmmunikasjn sm fredrag, presentasjn, instruksjn g møteteknikk» (under Ferdigheter). Deskriptrer mangler uten begrunnelse Rt i kategriene «frstår g kunne vurdere ulike energifrmer, energibærere g energiøknmisering»

5 Fallgruver (Eksempler fra verrdnet LUB) Deskriptrene er ikke målbare «Kandidaten har utviklet g er bevisst sin prfesjnelle kmpetanse, sin kreativitet g sitt mt». Mangler deskriptr fra nivå 5.1 i NKR, der det er blanke felter på nivå 5.2 i NKR «Kandidaten kan ppdatere sin yrkesfaglige kunnskap» Frmulert sm mål eller beskrivelse av ne studenten har gjrt «Kandidaten har vurdert g bearbeidet teri» Læringsutbyttet er ikke dekkende fr utdanningens navn (Eksempel en utdanning innen landbruksfag med fredling i navnet, men få deskriptrer sm angår fredling).

6 Eksempelet bygningsvern

7 Bygningsvern (utdrag kunnskaper) NKR nivå 5.1 Kandidaten har kunnskap m begreper, prsesser g verktøy sm anvendes innenfr et spesialisert fagmråde. Bygningsvern verrdnet LUB Kandidaten har kunnskap m materialer, verktøy g knstruksjner brukt i eldre bygninger g m hvrdan klima- g miljømessige faktrer påvirker bygninger g knsekvenser det har fr istandsetting. Bygningsvern LUB fr emnet materialer g verflatebehandling Kandidaten har innsikt i ppbygning av trevirket g knsekvenser fr materialkvalitet. Kandidaten har kunnskap m tidligere tiders framstilling av kalk g sement g bruk av mørtel g puss, samt hvilke skader sement frårsaker i kalkmurt knstruksjn. Kandidaten kjenner årsakssammenhengen fr råteskader g insektsangrep. Kandidaten har innsikt i ulike tradisjnelle teknikker fr behandling mt råte sett i frhld til dagens standarder fr byggematerialer

8 Bygningsvern (utdrag ferdigheter) NKR nivå 5.1 Bygningsvern verrdnet LUB Bygningsvern LUB fr emnet materialer g verflatebehandling Kandidaten kan kartlegge en situasjn g identifisere faglige prblemstillinger g behv fr iverksetting av tiltak. Kandidaten kan utføre kartlegging g enkel dkumentasjn knyttet til istandsetting av eldre bygninger g kan identifisere byggetekniske prblemstillinger i frbindelse med skader. Kandidaten kan vurdere skadeårsaker g materialkvaliteter g iverksette relevante tiltak ved istandsettingsarbeid på eldre bygninger.

9 Bygningsvern (utdrag generell kmpetanse) NKR nivå 5.1 Bygningsvern verrdnet LUB Bygningsvern LUB fr emnet materialer g verflatebehandling Kandidaten kan bygge relasjner med fagfeller g på tvers av fag samt med eksterne grupper. Kandidaten kan samarbeide med fagfeller på tvers av fag g med andre invlverte. Kandidaten kan kmmunisere med huseiere m valg av løsninger. Kandidaten kan føre dialg med ekspertise m skadetyper g behandlingsmuligheter. Kandidaten kan kmmunisere med huseiere m valg av materialer g metder.

10 Eksempelet kntr, salg- g serviceledelse

11 Kntr, salg g serviceledelse (utdrag kunnskap) NKR nivå 5.1 Kandidaten har kunnskap m begreper, prsesser g verktøy sm anvendes innenfr et spesialisert fagmråde. Kntr-, salg- g serviceledelse verrdnet LUB Kandidaten har kunnskap m g kan anvende de vanligste metder g prinsipper fr øknmistyring i private g ffentlige virksmheter. Kntr-, salg- g serviceledelse LUB fr emnet Kntr, IKT g øknmi Kandidaten har kunnskap m grunnleggende metder fr lønnsmhetsberegninger sm investeringskalkyler, prduktkalkyler g prduktutvalg. Kandidaten kan anvende ulike kalkulasjnsmetder (fr- g etterkalkyler). Kandidaten kan kartlegge, strukturere g anvende øknmiske data, resnnement g metder fr kntrll- g beslutningsfrmål, g vurdere tiltak fr bedre målppnåelse.

12 Kntr, salg g serviceledelse (utdrag ferdigheter) NKR nivå 5.1 Kandidaten kan anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker g uttrykksfrmer. Kntr-, salg- g serviceledelse verrdnet LUB Kandidaten kan arbeide med øknmiske g administrative ppgaver i både ffentlig g privat virksmhet. Kntr-, salg- g serviceledelse LUB fr emnet Kntr, IKT g øknmi Kandidaten kan kartlegge, strukturere g anvende øknmiske data, resnnement g metder fr kntrll- g beslutningsfrmål, g vurdere tiltak fr bedre målppnåelse. Kandidaten kan anvende infrmasjnsteknlgi i bedriftsøknmiske beslutningssituasjner.

13 Kntr, salg g serviceledelse (utdrag generell kmpetanse) NKR nivå 5.1 Kntr-, salg- g service-ledelse verrdnet LUB Kandidaten har utviklet en etisk grunnhldning i utøvelsen av yrket. Kandidaten identifiserer etiske utfrdringer g dilemmaer, reflekterer ver egen praksis knyttet til hldninger g verdier g har utviklet en etisk grunnhldning i utøvelsen av yrket. Kntr-, salg- g serviceledelse LUB fr emnet Kntr, IKT g øknmi Kandidaten behandler frtrlige pplysninger på en etisk frsvarlig måte innenfr rammene av gjeldende regelverk.

14 Sjekkliste Er nivået tydelig? Sammenlign gså med de andre nivåene i NKR Har beskrivelsene et faglig innhld? Er det mulig å frstå hva slags utdanning det er uten å vite navnet på utdanningen? Sjekk m LUB fr utdanningen er verrdnet, ikke en kpi av læringsutbytte fr emnene Er deskriptrene dekket? Legg LUB ved siden av den generelle beskrivelsen i NKR g sammenlign Er deskriptrene srtert i riktig kategri? Kan rdbruken frveksles med rd sm er spesifikke fr andre kategrier?

15 Utfrdringer sett fra en utdanningsinstitusjn v/ Inglf Sundfør, Fagsklen Osl Akershus

16 Gruppearbeid: Begrunn svarene med eksempler Struktur Nivå Er læringsutbyttet tydelig rdnet i kategriene kunnskaper, ferdigheter g generell kmpetanse? Er det mulig å kjenne igjen nivået? Er de fleste kulepunktene dekket? Kmpetansebeskrivelse Er det frmulert sm læringsutbytte? Faglig innhld/prfil Har beskrivelsene et faglig innhld, eller er de kun en kpi av punktene i NKR?

17 Arbeid med egne LUB

18 Utsjekking Tre knkrete ting du har lært i dag Lykke til med utfrming av LUB! Vel hjem!

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Erfaringer med SAPs nye nettbutikk

Erfaringer med SAPs nye nettbutikk Erfaringer med SAPs nye nettbutikk Pearl implementerer SAPs nye nettbutikk (WCEM 2.0) i et Ramp-up prsjekt fr en nrsk kunde Vi vil denne presentasjnen dele våre erfaringer g utfrdringer ved implementeringen

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg:

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Nygårdsviken Vel Minner med dette m W. Giertsens utbyggingsplan fr Nygårdsviken 1 g Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Merknadsfristen er 20. august 2013! Det har gjennm smmeren blitt lagt

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer