Plan lesekartlegging og tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan lesekartlegging og tiltak"

Transkript

1 . Plan lesekartlegging og tiltak Levanger kommune Revidert juni 2014 v/ Marieke Scherjon SOL-koordinator og logoped PPT 1

2 TRAPP FOR UTVIKLING AV FONOLOGISK BEVISSTHET LESEKLAR! FONEM FRAMLYD STAVELSER SETNING OG ORD RIM 2

3 FUNKSJONELL LESEHASTIGHET VED STILLELESING CARLSTENPRØVENS NORMER 3. klasse Lesehastighet: ord per minutt Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 25 % feil 4. klasse Lesehastighet: minimum 50 ord per minutt Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 20 % feil 5. klasse Lesehastighet: minimum 70 ord per minutt Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil 6. klasse Lesehastighet: minimum 80 ord per minutt Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil 7. klasse Lesehastighet: minimum 100 ord per minutt Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil 8., 9. og 10. klasse Lesehastighet: minimum 100 ord per minutt Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil 3

4 GJENNOMSNITTLIG LESEHASTIGHET VED HØYTLESING NORMER FRA LOGOS 3. klasse: 76 ord per minutt 4. klasse: 103 ord per minutt 5. klasse: 123 ord per minutt 6. klasse: 80 ord per minutt 8. klasse: 103 ord per minutt 10. klasse: 117 ord per minutt Obs! Gjennomsnittlig lesehastighet i LOGOS blir lavere ved testing i 6.klasse enn det er ved testing i 4. og 5. klasse. Dette skyldes at tekstens vanskegrad øker fra 6. trinn av. I LOGOS er det en tekst som leses av trinn og en annen tekst som leses av 6. trinn voksen. LOGOS-tallene ligger mye høyere enn Carlsten for 3 5 trinn. Det kan skyldes flere forhold: 1) På LOGOS sin leseprøve skal eleven ikke streke under ord, dermed brukes ikke tid på det. 2) Tallene i LOGOS angir gjennomsnittlig lesehastighet, ikke et minimumsnivå eleven bør ha. Minimumsnivået i LOGOS er angitt som prosentilverdi og ikke som antall ord per minutt. 4

5 Hva gjør vi med elevene som strever med lesing? 1. Finn elevene som strever Gjennom regelmessig SOLing finner vi elevens lesenivå, hvor i lesepyramiden eleven befinner seg. I tillegg til SOLing skal skolen ta normerte kartleggingsprøver. Finn ut om eleven har stagnert eller sporet av på et bestemt lesenivå. Finn hvilke ferdigheter eleven må mestre for å komme seg videre til neste lesenivå. 2. Sett opplæringa i system Skolen må sette inn individrettede eller grupperettede tiltak dersom eleven har stagnert eller sporet av i utviklinga. Mulig organisering av systematisk hjelp: 1. Tolærersystem i norsk, særlig i begynneropplæring i 1. og 2.klasse 2. Flytlærer som har avsatt faste timer til å hjelpe elever individuelt på ulike trinn klasse: Intensiv lesetrening min. daglig over et lengre tidsrom klasse: Intensive lesekurs, f.eks. 1 skoletime daglig 3-5 dager i uka i 6-12 uker. 5. Tett samarbeid med heimen. I en periode skreddersy leseleksene med intensiv øving på en ferdighet eleven skal bli bedre på. 6. Stasjonsundervisning 7. Daglig lesekvart 8. Leseprosjekt 9. Systematisk bruk av bibliotek 10. Alle lærere er leselærere Mulig innhold i systematisk opplæring: 1. Daglig fokus på tekstforståelse gjennom systematisk innlæring av nye begrep. 2. Daglig fokus på tekstforståelse gjennom systematisk bruk av læringsstrategier. 3. Daglig trening av lydbevissthet i hele 1.klasse. De som strever må fortsette i 2.klasse. 4. Daglig trening i høytlesing gjennom hele barnetrinnet. Repetert lesing på trinn. 5. Multisensorisk bokstavinnlæring 6. Helhetslesing / veiledet lesing 7. Skrive seg til lesing i 1. og 2. klasse. Aktiv bruk av PC med talesyntese. 3. Elevene som strever trenger: OVERLÆRING o mye repetisjon o intensiv innlæring BEVISSTGJØRING o Jobbe med språkets FORM-side: lydbevissthet, bevissthet om ords oppbygning, tekstoppbygning, grammatikk o Jobbe med språkets INNHOLDS-side: ordforråd, begreper, tekstforståelse Skolen bør henvise til PPT når tiltak over tid ikke gir ønsket utvikling. Man kan da finne ut om eleven har en varig funksjonsnedsettelse, for eksempel dysleksi. 5

6 Generelle tiltak Dersom eleven stagnerer allerede i bokstavinnlæringa, må man jobbe mye med å automatisere bokstavkunnskapen. Eleven trenger mange korte, men intensive økter med fokus på koblingen lyd/bokstav. Jobb først med bokstaver som er lette å lytte ut. Begynn tidlig å trene på lydrette småord. Jobb mye med elevens lydbevissthet. Bruk gjerne PC med lydsyntese. Ved hjelp av PC kan man stille inn visningstid på bokstavene og ordene det trenes på og eleven kan se de om og om igjen. Dersom eleven stagnerer i lyderingslesing, må eleven få hjelp til å fokusere på og automatisere gjenkjenning av større deler av ord, slik som stavelser, endelser, forstavelser, ordstammer, ordfamilier, høyfrekvente bokstavgrupper (hj, skj, skr) og høyfrekvente ord. Elever på småtrinnet skal trene daglig på repetert høytlesing uansett lesenivå. Repetert lesing vil si at eleven leser samme tekst eller ordremse høyt for lærer / forelder 3-5 ganger etter hverandre. Den voksne kan ta tida for hver runde. Ofte vil eleven da se nytten av øvinga, fordi lesetida gjerne reduseres hver for runde. Bruk forholdsvis korte tekster hvor eleven mestrer minimum 90 % av ordene ved 1. gangs lesing. Opplegg for lese- og skrivekurs: Ny start for skriftspråklig utvikling Godt egnet for klasse Liv Engen og Anne Brit Andreassen, utgitt i 2007 av Lesesenteret Lese bedre Lese- og rettskrivingskurs for alder 7-13 år utarbeidet av Elise Marie Waale Nettside: Lesetrening for svake lesere veiledning til et intensivt opplegg Godt egnet for klasse Marit Petersen Oftedal, utgitt i 2013 av Infovest forlag Lese- og skrivekurs - et 30 timers kurs for ungdom og voksne Trine Aakermann CD med kursopplegg er innkjøpt av Levanger kommune 6

7 Øvemateriell og konkrete tips til tiltak fins i: SOL Ressursperm SOL Læringsstrategier Arbeid med ord læremidler A/S Adresse: PB 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Språkleker Jørgen Frost og Annette Lønnegaard, utgitt 1995 av Universitetsforlaget Et program for trening av språklig bevissthet hos barn i 1.klasse Utgitt av Levanger kommune v/ Liv Burheim, mai 2001 Spesialpedagogisk leseopplæring en veileder Oddhild Godøy og May Britt Monsrud, revidert 2011 av Bredtvet komp.senter (nå Statped) God leseutvikling, kartlegging og øvelser Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin, utgitt 2008 av Cappelen akademisk forlag God leseutvikling i praksis Agneta Hedenfalk, Lena Munck og Annika Palm, utgitt 2011 av Cappelen akademisk forlag God skriveutvikling, kartlegging og undervisning Ingvar Lundberg, utgitt 2009 av Cappelen akademisk forlag Gode lesestrategier på mellomtrinnet Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl, utgitt 2010 av Cappelen akademisk forlag 101 måter å lese leseleksa på Kåre Kverndokken, utgitt 2012 av Fagbokforlaget Å bedre barns leseflyt 27 varianter av repetert lesing Jan Erik Klinkenberg, utgitt 2005 av Aschehoug forlag Med boka følger en CD som inneholder ordlister over de mest høyfrekvente ordene på norsk IKT i grunnleggende språk, lese- og skriveopplæring Utgitt 2011 av Bredtvet kompetansesenter (nå Statped) En veileder om begrepslæring Utgitt 2011 av Bredtvet kompetansesenter (nå Statped) 7

8 KARTLEGGINGSPYRAMIDEN FRA OPPVEKSTPROGRAMMET Nord-Trøndelag, mars 2014 Henvisning PPT Tiltak: Intensive kurs, individuelt Kartlegging individuelt: LOGOS Tiltak: Intensive kurs, SOL ressursperm, Lese bedre Kartlegging gruppe: Språk 5-6 / 6-16, 20 spørsmål om språk Tiltak: Intensive kurs, SOL ressursperm, Lese bedre Kartlegging alle: SOL 8

9 KARTLEGGING OG TILTAK TRINN Trinn Kartlegg alle med: Hva testen viser Kartlegg v/ Hva testen viser og tiltak bekymring: 1.kl I forkant av Ferdigheter som 1 ekstra høst Ferdigheter som mestres på et foreldresamtale høst og vår mestres på et bestemt lesenivå 1 ekstra vår bestemt lesenivå og om eleven stagnerer/sporer av. IL-basis Språk 5-6 Delprøve 1-5 høst Delprøve 6-14 vår lytteforståelse bokstavkunnskap eller Språk 6-16 fonologisk minnekapasitet ordkunnskap grammatikkferdighet skriveferdighet Obligatorisk kartleggingsprøve i lesing fra Udir april-mai Ferdigheter som danner grunnlaget for god leseutvikling: språklig bevissthet og bokstavkunnskap. Måler ordlesing, tekstlesing og tekstforståelse. Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel. Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med ferdigheter eleven må mestre for å komme videre. Jobb systematisk med begreper, fonologisk bevissthet og automatisere bokstavkunnskap. Målet etter 1.trinn er å mestre trinn 3: Tidlig fonologisk lesing. Daglige treningsøkter lesing/skriving på min. Lekse: daglig repetert høytlesing av korte lydrette ord og tekster med lydrette ord og spesifikk øving på manglende ferdigheter. 9

10 Trinn Kartlegg alle med: Hva testen viser Kartlegg v/ Hva testen viser og tiltak bekymring: 2.kl I forkant av Ferdigheter som 1 ekstra høst Ferdigheter som mestres på et foreldresamtale høst og vår mestres på et bestemt lesenivå 1 ekstra vår bestemt lesenivå og om eleven stagnerer/sporer av. Carlsten Språk 6-16 leseprøve m. diktat bokstavkunnskap fonologisk minnekapasitet og bokstavkunnskap lydbevissthet ordkunnskap aug okt ordskriving grammatikkferdighet retest mars - mai lesehastighet ordavkoding IL-basis Reteste med aktuelle lytteforståelse delprøver bokstavkunnskap skriveferdighet Obligatorisk kartleggingsprøve i lesing fra Udir april-mai Ferdigheter som danner grunnlaget for god leseutvikling: språklig bevissthet og bokstavkunnskap. Måler ordlesing, tekstlesing og tekstforståelse. Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel. Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med ferdigheter eleven må mestre for å komme videre. Jobb systematisk med begreper, fonologisk bevissthet og automatisere bokstavkunnskap. Målet etter 2.trinn er å mestre trinn 4: Automatisert fonologisk lesing. Daglige treningsøkter lesing/skriving på min. Lekse: daglig repetert høytlesing av korte lydrette ord og tekster med lydrette ord og spesifikk øving på manglende ferdigheter. 10

11 Trinn Kartlegg alle med: Hva testen viser Kartlegg v/ bekymring: Hva testen viser og tiltak 3.kl I forkant av Ferdigheter som 1 ekstra høst Ferdigheter som mestres på et foreldresamtale høst og vår mestres på et bestemt lesenivå 1 ekstra vår bestemt lesenivå og om eleven stagnerer/sporer av. Carlsten Språk 6-16 leseprøve m. diktat Lesehastighet fonologisk minnekapasitet aug - okt innholdsoppfatning rettskriving ordkunnskap grammatikkferdighet retest mars - mai bokstavkunnskap lesehastighet ordavkoding Ordkjedetesten LOGOS Normert for mai - Om ordlesing er godt Databasert Leseflyt, leseforståelse, juni nok automatisert og om lese- og lytteforståelse, ordlesing, eleven har oppnådd skrivetest nonordlesing, fonemisk ortografisk bevissthet, fonologisk og visuelt ordgjenkjenning. minne, ordgjenkjenning, hurtig benevning, visuell analyse, begrepsforståelse, bokstavlesing, fonologisk diskriminasjon. Obligatorisk kartleggingsprøve i lesing fra Udir april-mai Ferdigheter som danner grunnlaget for god leseutvikling: språklig bevissthet og bokstavkunnskap. Måler ordlesing, tekstlesing og tekstforståelse. Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel. Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med ferdigheter eleven må mestre for å komme videre. Målet etter 3.trinn er å mestre trinn 5: Tidlig ortografisk lesing. Daglige treningsøkter lesing/skriving på min. Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving på manglende ferdigheter. 11

12 Trinn Kartlegg alle med: Hva testen viser Kartlegg v/ bekymring: Hva testen viser og tiltak 4.kl I forkant av Ferdigheter som 1 ekstra høst Ferdigheter som mestres på et foreldresamtale høst og vår mestres på et bestemt lesenivå 1 ekstra vår bestemt lesenivå og om eleven stagnerer/sporer av. Carlsten Språk 6-16 leseprøve m. diktat Lesehastighet fonologisk minnekapasitet aug - okt innholdsoppfatning rettskriving ordkunnskap grammatikkferdighet retest mars - mai bokstavkunnskap lesehastighet ordavkoding Ordkjedetesten LOGOS Normert for mai - Om ordlesing er godt Databasert Leseflyt, leseforståelse, juni nok automatisert og om lese- og lytteforståelse, ordlesing, eleven har oppnådd skrivetest nonordlesing, fonemisk ortografisk bevissthet, fonologisk og visuelt ordgjenkjenning. minne, ordgjenkjenning, hurtig benevning, visuell analyse, begrepsforståelse, bokstavlesing, fonologisk diskriminasjon. Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel. Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med ferdigheter eleven må mestre for å komme videre. Målet etter 4.trinn er å mestre trinn 6: Automatisert ordgjenkjenning. Intensive lese- og skrivekurs der det øves på manglende ferdigheter. Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving på manglende ferdigheter. 12

13 Trinn Kartlegg alle med: Hva testen viser Kartlegg v/ bekymring: Hva testen viser og tiltak 5.kl I forkant av Ferdigheter som 1 ekstra høst Ferdigheter som mestres på et foreldresamtale høst og vår mestres på et bestemt lesenivå 1 ekstra vår bestemt lesenivå og om eleven stagnerer/sporer av. Carlsten Språk 6-16 leseprøve m. diktat Lesehastighet fonologisk minnekapasitet aug - okt innholdsoppfatning rettskriving ordkunnskap grammatikkferdighet retest mars - mai bokstavkunnskap lesehastighet ordavkoding Ordkjedetesten LOGOS Normert for mai - Om ordlesing er godt Databasert Leseflyt, leseforståelse, juni nok automatisert og om lese- og lytteforståelse, ordlesing, eleven har oppnådd skrivetest nonordlesing, fonemisk ortografisk bevissthet, fonologisk og visuelt ordgjenkjenning. minne, ordgjenkjenning, hurtig benevning, visuell analyse, begrepsforståelse, bokstavlesing, fonologisk diskriminasjon. Nasjonal prøve lesing oktober Finne informasjon i tekst, tolke og forstå tekst, reflektere over og vurdere tekstens form og innhold. Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel. Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med ferdigheter eleven må mestre for å komme videre. Målet etter 5.trinn er å mestre delferdigheter på trinn 7: Økt automatisering og leseflyt Intensive kurs: øve på manglende ferdigheter. Kompensere med PC, CD-ord og lydbøker. Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving på manglende ferdigheter. 13

14 Trinn Kartlegg alle med: Hva testen viser Kartlegg v/ bekymring: Hva testen viser og tiltak 6-7.kl I forkant av Ferdigheter som 1 ekstra høst Ferdigheter som mestres på et foreldresamtale høst og vår mestres på et bestemt lesenivå 1 ekstra vår bestemt lesenivå og om eleven stagnerer/sporer av. Carlsten Språk 6-16 leseprøve m. diktat Lesehastighet fonologisk minnekapasitet aug - okt innholdsoppfatning rettskriving ordkunnskap grammatikkferdighet retest mars - mai bokstavkunnskap lesehastighet ordavkoding Ordkjedetesten LOGOS Normert for mai - Om ordlesing er godt Databasert Leseflyt, leseforståelse, juni nok automatisert og om lese- og lytteforståelse, ordlesing, eleven har oppnådd skrivetest nonordlesing, fonemisk ortografisk bevissthet, fonologisk og visuelt ordgjenkjenning. minne, ordgjenkjenning, hurtig benevning, visuell analyse, begrepsforståelse, bokstavlesing, fonologisk diskriminasjon. Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel. Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med ferdigheter eleven må mestre for å komme videre. Målet etter 7.trinn er å mestre trinn 7: Økt automatisering og leseflyt. Intensive kurs: øve på manglende ferdigheter. Kompensere med PC, CD-ord og lydbøker. Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving på manglende ferdigheter. 14

15 Trinn Kartlegge alle med: Hva testen viser Kartlegg v/ bekymring: Hva testen viser og tiltak 8-9.kl I forkant av Ferdigheter som 1 ekstra høst Ferdigheter som mestres på et foreldresamtale høst og vår mestres på et bestemt lesenivå 1 ekstra vår bestemt lesenivå og om eleven stagnerer/sporer av. Carlsten Språk 6-16 leseprøve m. diktat Lesehastighet fonologisk minnekapasitet aug - okt innholdsoppfatning rettskriving ordkunnskap grammatikkferdighet retest mars - mai bokstavkunnskap lesehastighet ordavkoding Ordkjedetesten LOGOS Normert for mai - Om ordlesing er godt Databasert Leseflyt, leseforståelse, juni nok automatisert og om lese- og lytteforståelse, ordlesing, eleven har oppnådd skrivetest nonordlesing, fonemisk ortografisk bevissthet, fonologisk og visuelt ordgjenkjenning. minne, ordgjenkjenning, hurtig benevning, visuell analyse, begrepsforståelse, bokstavlesing, fonologisk diskriminasjon. Nasjonal prøve lesing september Finne informasjon i tekst, tolke og forstå tekst, reflektere over og vurdere tekstens form og innhold. Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel. Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med ferdigheter eleven må mestre for å komme videre. Målet etter 9.trinn er å mestre trinn 8: Strategisk lesing. Intensive kurs: øve på manglende ferdigheter. Kompensere med PC, CD-ord og lydbøker. Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving på manglende ferdigheter. 15

16 Trinn Kartlegg alle med: Hva testen viser Kartlegg v/ bekymring: Hva testen viser og tiltak 10.kl I forkant av Ferdigheter som 1 ekstra høst Ferdigheter som mestres på et foreldresamtale høst og vår mestres på et bestemt lesenivå 1 ekstra vår bestemt lesenivå og om eleven stagnerer/sporer av. Carlsten Språk 6-16 leseprøve m. diktat Lesehastighet fonologisk minnekapasitet aug - okt innholdsoppfatning rettskriving ordkunnskap grammatikkferdighet retest mars - mai bokstavkunnskap lesehastighet ordavkoding Ordkjedetesten LOGOS Normert for mai - Om ordlesing er godt Databasert Leseflyt, leseforståelse, juni nok automatisert og om lese- og lytteforståelse, ordlesing, eleven har oppnådd skrivetest nonordlesing, fonemisk ortografisk bevissthet, fonologisk og visuelt ordgjenkjenning. minne, ordgjenkjenning, hurtig benevning, visuell analyse, begrepsforståelse, bokstavlesing, fonologisk diskriminasjon. Tiltak ved vansker: Sjekk alltid syn og hørsel. Finn ut hvor i lesepyramiden eleven er. Jobb med ferdigheter eleven må mestre for å komme videre. Målet etter 10.trinn er å mestre trinn 9: Bevisst strategisk lesing. Intensive kurs: øve på manglende ferdigheter. Kompensere med PC, CD-ord og lydbøker. Lekse: daglig repetert høytlesing og spesifikk øving på manglende ferdigheter. 16

17 Hvor testene kan skaffes: IL Basis Selges hos PP-Tjenestens Materiellservice. Bestillingsadresse: Språk 5-6 og Språk 6-16 Selges hos Statped. Bestillingsadresse: Ordkjedetesten Selges hos Logometrica. Bestillingsadresse: Carlsten leseprøve Selges hos Cappelen Damm forlag. Bestillingsadresse: LOGOS Selges hos Logometrica. Bestillingsadresse: Obligatorisk kartleggingsprøve og nasjonal prøve Bestilles hos 17

18 Annen mulig kartlegging: Kartleggeren Selges hos Fagbokforlaget. Levanger kommune har lisens til alle skoler. Kartleggeren er et nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5.kl 1 VGS. Les mer på: STAS - Standardisert Test i Avkoding og Staving for trinn Kartlegger fonologisk og ortografisk ordavkoding, hurtiglesing av bokstaver og tall samt rettskriving. Bestilles hos PP-Tjenestens Materiellservice: Setningsleseprøven trinn fra Logometrica. Tester lesehastighet og leseforståelse. Eleven skal krysse av på ett av fire bilder til 40 setninger i løpet av 5 min. Bestilles hos LOGOS for 2.klasse Inneholder samme oppgaver som for klasse, bortsett fra at oppgavene tekstlesing, lytteforståelse og diktat ikke er med. Bestilles hos 18

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger kommune Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger 8.10.2009 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for arbeidet:... 3 1.1 Meldt behov fra lærerne:...

Detaljer

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Lesing satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Gi elevene god språklig bevissthet og et godt grunnlag for lesing og skriving. Bli kjent med alle lydene, første lyd, siste lyd, rimord,

Detaljer

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN Et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn! 4. 7. TRINN Hovedområder Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig

Detaljer

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG 2. trinn, side 1 Positiv holdning til bøker, bokstaver og lesing Foreldrene tas aktivt med i arbeidet og får veiledning. (Se

Detaljer

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver 1. Valg av tekster med relevans og passe vanskegrad for hver enkelt 2. Balansert og helhetlig struktur 3. Oppgaver og arbeidsmåter (egne hefter for «nivå 1 og

Detaljer

Intensive lesekurs ganger pr. uke. 2. Arbeidsøkt 90 minutter. 3. Varighet 8-10 uker. 4. Maks 4 elever med tilnærmet lignende pedagogiske behov

Intensive lesekurs ganger pr. uke. 2. Arbeidsøkt 90 minutter. 3. Varighet 8-10 uker. 4. Maks 4 elever med tilnærmet lignende pedagogiske behov Intensive lesekurs 1. 4 5 ganger pr. uke 2. Arbeidsøkt 90 minutter 3. Varighet 8-10 uker 4. Maks 4 elever med tilnærmet lignende pedagogiske behov 5. Kvalifisert lærer 6. Samordning med annen leseopplæring

Detaljer

SAMMENDRAG AV DE MEST VESENTLIGE SOL-PRESENTASJONER FRA REKTORMØTER APRIL 2011 TIL MARS

SAMMENDRAG AV DE MEST VESENTLIGE SOL-PRESENTASJONER FRA REKTORMØTER APRIL 2011 TIL MARS SOL-sammendrag SAMMENDRAG AV DE MEST VESENTLIGE SOL-PRESENTASJONER FRA REKTORMØTER APRIL 2011 TIL MARS 2012 v/ Marieke Scherjon Sammendrag SOL-satsing 1 Suksesskriterier for vellykket leseopplæring Kommuner

Detaljer

PLAN FOR LESE OG SKRIVEOPPLÆRING VED SODIN SKOLE 1. 10. KLASSE

PLAN FOR LESE OG SKRIVEOPPLÆRING VED SODIN SKOLE 1. 10. KLASSE PLAN FOR LESE OG SKRIVEOPPLÆRING VED SODIN SKOLE 1. 10. KLASSE SPRÅKUTVIKLING SPRÅKLEIKER LESESTIMULERING SKRIVEOPPLÆRING NOVEMBER 2008 INNLEDNING Sodin skole har i dette dokumentet laget en forpliktende

Detaljer

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 1.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 1.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 1.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG Hovedområder 1. trinn Positiv holdning til bøker og bokstaver Språklig kompetanse, bevissthet Elevene Fonologisk bevisshet.

Detaljer

Tidlig innsats. Når lesing blir vanskelig. Vigdis Refsahl. BroAschehoug - grunnskole

Tidlig innsats. Når lesing blir vanskelig. Vigdis Refsahl. BroAschehoug - grunnskole Tidlig innsats Når lesing blir vanskelig Vigdis Refsahl Tidlig innsats i forhold til lese- og skriveopplæring på 1. 7. trinn Tidlig innsats handler om å kvalitetssikre skolens leseopplæring på særlig sårbare

Detaljer

Viktig å lykkes med lesingen: Nesten alle former for arbeid krever god leseferdighet, og stadig flere yrker krever jevnlig videreutdanning.

Viktig å lykkes med lesingen: Nesten alle former for arbeid krever god leseferdighet, og stadig flere yrker krever jevnlig videreutdanning. Lese- og skriveopplæring på 2.trinn Viktig å lykkes med lesingen: Nesten alle former for arbeid krever god leseferdighet, og stadig flere yrker krever jevnlig videreutdanning. Nødvendig ferdighet i alle

Detaljer

SOL nettverksamling Oppvekstprogrammet Steinkjer 4. februar 2016. v/ Marieke Scherjon, PPT Levanger

SOL nettverksamling Oppvekstprogrammet Steinkjer 4. februar 2016. v/ Marieke Scherjon, PPT Levanger SOL nettverksamling Oppvekstprogrammet Steinkjer 4. februar 2016 v/ Marieke Scherjon, PPT Levanger Kursdagens innhold Hvordan forebygge lesevansker i størst mulig grad? Hvordan jobbe med de elevene som

Detaljer

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning 28.10.15 Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet Dette lærer du Hvilke faktorer påvirker utviklingen av o rdavkodings- og staveferdigheter? Hva må lærere være oppmerksomme p å for å oppdage

Detaljer

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier Målgruppe: 1.og 2.trinn Innhold: - Leseutvikling Ajour: skoleåret 2010 - Lesestimulering - Skriveutvikling - Lesestrategier - Læringsstrategier - Kartlegging og tiltak - Materiell - Organisering Inndeling:

Detaljer

Når lesing er vanskelig på ungdomsskolen og i videregående skole

Når lesing er vanskelig på ungdomsskolen og i videregående skole 1 Når lesing er vanskelig på ungdomsskolen og i videregående skole Vigdis Refsahl 2 Lesing Avkode Forstå Indre holdepunkter Ytre holdepunkter Språk og struktur Bevisste leseprosesser Fonologisk Bokstavlyder

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

Leveres ut 3. desember 2012 kl 0900 Innlevering 5. desember 2012 kl til Institutt for spesialpedagogikk, 4. et. rom 434

Leveres ut 3. desember 2012 kl 0900 Innlevering 5. desember 2012 kl til Institutt for spesialpedagogikk, 4. et. rom 434 1 Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Høst 2012 Leveres ut 3. desember 2012 kl 0900 Innlevering 5. desember 2012 kl 15.00 til Institutt for spesialpedagogikk, 4. et. rom 434 Ta utgangspunkt i case Per

Detaljer

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING kompetanseutvikling I Levanger og Verdal kommuner Kursplan etterutdanning LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING 2012 Start 16. September Foredrag med mellomsamlinger med erfaringsdeling og refleksjon samt eksempel

Detaljer

Lesing. Planlegge Justere lesingen : skumme, søke eller lese grundig. Setninger og tekstbånd. Litterære virkemidler. Strukturelle Virkemidler

Lesing. Planlegge Justere lesingen : skumme, søke eller lese grundig. Setninger og tekstbånd. Litterære virkemidler. Strukturelle Virkemidler Avkode Lesing forstå Oppleve, lære og bruke Indre holdepunkter Ytre holdepunkter Språk og struktur Bevisste leseprosesser Fonologisk Planlegge Justere lesingen : skumme, søke eller lese grundig Bokstavlyder

Detaljer

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»!

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! God leseutvikling på 3. og 4. trinn «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! «Lesekvarten» fast lesetid på skolen hver dag Når skal vi lese høyt for og med elevene? Når skal elevene få lese selv? Det finnes

Detaljer

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN KARTLEGGING I STOKKESKOLEN 1 KARTLEGGING I STOKKESKOLEN I sin rapport om likeverd i norsk utdanning peker OECD på at norsk skole mangler strategier for å følge opp elever når man ser at de henger etter.

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 FOREBYGGING AV LESEVANSKER PÅ 1. OG 2. KLASSE HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge

Detaljer

ARONSLØKKA SKOLE HANDLINGSPLAN FOR LESELYST OG KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGEN

ARONSLØKKA SKOLE HANDLINGSPLAN FOR LESELYST OG KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGEN ARONSLØKKA SKOLE HANDLINGSPLAN FOR LESELYST OG KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGEN Skoleåret 2006/07 Les og skriving er et viktig redskap for all annen læring i skolen såvel som samfunnet forøvrig. Fra

Detaljer

1 LESETEORI LESEFORMLER UTROLIG HVA SOM ER LESBART! Lesing = Avkoding x Forståelse

1 LESETEORI LESEFORMLER UTROLIG HVA SOM ER LESBART! Lesing = Avkoding x Forståelse 3 2 HVORDAN LEGGE FORHOLDENE TIL RETTE FOR AT ELEVENE SKAL BEDRE SINE LESEFERDIGHETER Bjørn Einar Bjørgo bjorn.einar@tempolex.no www.temolex.no UTROLIG HVA SOM ER LESBART! LESEFORMLER Lesing = Avkoding

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

Revidertseptember2015 MULIG

Revidertseptember2015 MULIG FAGAVDELING SKOLE FELLESSYSTEM FOR KARTLEGGING Revidertseptember2015 BEST MULIG -SAMMEN Innholdsfortegnelse FAGAVDELING SKOLE - ASKØY KOMMUNE september 2015... 3 Endringer i ny revidering... 3 Gruppen

Detaljer

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen.

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Den gode lese- og skriveopplæringen *er avhengig av lærerens kompetanse. *kan forebygge lese- og skrivevansker. *skal kunne fange

Detaljer

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse Kom i gang med Relemo www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Viktig informasjon... 4 2. Oppstart av Relemo... 4 2.1 Valg av test...

Detaljer

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 1 ØKT LÆRINGSUTBYTTE ØLU VISJON: Å LESE FOR Å LÆRE MÅL: Elevene ved Ajer ungdomsskole skal få de muligheter og den støtte den enkelte elev trenger, for å utvikle: Leseglede

Detaljer

Elever som strever med å trekke bokstavlyder sammen har ofte usikker bokstavkunnskap.

Elever som strever med å trekke bokstavlyder sammen har ofte usikker bokstavkunnskap. Når elever strever med å lese ord I denne økta vil vi se nærmere på noen av de utfordringene som ordlesing i begynneropplæringen kan by på og skissere noen ulike måter å lese ord på når elever leser for

Detaljer

Tempolex S T A S. Bokmål. Veilederversjon Ottestad Tlf.:

Tempolex S T A S. Bokmål. Veilederversjon Ottestad Tlf.: S T A S 1 og Bokmål Veilederversjon 1.0 STAS (Standardisert Test i Avkoding og Staving) er et standardisert batteri av tester som kartlegger ferdighet i avkoding og staving. Alle STAS-prøvene er normert

Detaljer

Lesing og skolens satsingsområder

Lesing og skolens satsingsområder 1 Lesing og skolens satsingsområder Auka læringsutbytte i 6 K Nord Gubrandsdalen Vigdis Refsahl Statped sør-øst, avd. språk/tale 2 Lesing Avkode Forstå Indre Ytre Språk og Bevisste holdepunkter holdepunkter

Detaljer

Oppfølging etter kartleggingsprøver i norsk

Oppfølging etter kartleggingsprøver i norsk Oppfølging etter kartleggingsprøver i norsk Kjell Rune Pettersen Ped.psyk.rådgiver PPT for videregående opplæring i Bodø Bodø 26.05.2010 Disposisjon Bakgrunn Litt om lesing Hva er dysleksi? Utredninger

Detaljer

Logos sertifiseringskurs

Logos sertifiseringskurs Logos sertifiseringskurs Dagens program Enkel presentasjon av teorigrunnlaget Normal leseutvikling Ordavkodingsmodellen Demonstrasjon av Logos Tolking av testprotokoller Indikatorer på dysleksi Logometrica

Detaljer

God begynneropplæring i lesing

God begynneropplæring i lesing God begynneropplæring i lesing Kjersti Lundetræ og Kristin Sunde 21.03.2018 lesesenteret.no Innspill fra FB Rask bokstavlæring! Klappeleker! Språkleker! Store eller små bokstaver? Lekbasert læring! Skriv

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014. 1. 7. klasse

PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014. 1. 7. klasse PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014 1. 7. klasse FOREBYGGING AV LESEVANSKER I 1. KLASSE HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge lesevansker Kartleggingsprøve 1.kl.: Språk 6-16,

Detaljer

Prosedyrer knyttet til kartlegging, utprøving av tiltak og tilmelding PPT

Prosedyrer knyttet til kartlegging, utprøving av tiltak og tilmelding PPT 1 Prosedyrer knyttet til kartlegging, utprøving av tiltak og tilmelding PPT v/ Magnus Hansen Fjellstad Elever med B-skjema 2 Overleveringsmøte i Molde i mars: Skolene får B-skjemaer med vedlegg på elever

Detaljer

Våre tanker ang det å være en dysleksivennlig voksenopplæring ved Kvalifiseringstjenesten i Grimstad

Våre tanker ang det å være en dysleksivennlig voksenopplæring ved Kvalifiseringstjenesten i Grimstad Våre tanker ang det å være en dysleksivennlig voksenopplæring ved Kvalifiseringstjenesten i Grimstad Det er vanskelig å finne ut når en person med norsk som andrespråk har dysleksi. Utfordringen er å vite

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Kartlegging av barn og unges lese- og skrivevansker med Arbeidsprøven.

Kartlegging av barn og unges lese- og skrivevansker med Arbeidsprøven. Kartlegging av barn og unges lese- og skrivevansker med Arbeidsprøven. Forfattere: Duna K.E., Frost J., Godøy, O. og Monsrud, M. Bredtvet kompetansesenter 2003 Arbeidsprøven* er et materiell beregnet til

Detaljer

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Vi på Olsvik skole tror at eleven

Detaljer

Om kartlegging og vurdering

Om kartlegging og vurdering Om kartlegging og vurdering Å ha en god vurderingspraksis er en viktig del av den daglige virksomheten. En god vurderingspraksis betyr å sette mål for opplæringen og formidle målene til elevene slik at

Detaljer

Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Copyright Kerstin Hjulstad November 2004

Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk. Copyright Kerstin Hjulstad November 2004 1 Kartlegging av ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og engelsk Copyright Kerstin Hjulstad November 2004 2 Hovedmålsettingen med kvalitetssikringsprogrammet ved Bragernes skole er: Å sikre elevenes

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å hjelpe barna våre?

Hva kan vi gjøre for å hjelpe barna våre? Hva kan vi gjøre for å hjelpe barna våre? HVEM ER «DYSLEKSI NORGE»? Frivillig organisasjon ca. 9000 medlemmer FFO-organisasjon Lokal og fylkeslag Egen ungdomsgruppe ca. 8 stillinger ALLE kan bli medlemmer!

Detaljer

SOL systematisk observasjon av lesing

SOL systematisk observasjon av lesing Vedlegg 12 SOL systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder 10 nivå med klare kriterier for hva

Detaljer

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Du sitter foran datamaskinene og har fått i oppgave fra skolen å øve Tempolex med barnet

Detaljer

Hva kan en lære om elevens leseferdighet gjennom å høre dem lese ukjent tekst

Hva kan en lære om elevens leseferdighet gjennom å høre dem lese ukjent tekst Hva kan en lære om elevens leseferdighet gjennom å høre dem lese ukjent tekst Kjersti Lundetræ Førsteamanuensis 21.03.2018 lesesenteret.no 2 (Høien & Lundberg, 2012) Leseferdighet God leseferdighet innebærer

Detaljer

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER"

VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER VENT OG SE, DET GÅR NOK OVER" Dysleksi Norge ÅMA Dysleksi er en: - språkbasert lærevanske - arvelig - omfatter flere språklige områder enn de som angår lesing og skriving. Dysleksi betyr : - å ha vansker

Detaljer

Foreldrestøtte i leseutviklingen

Foreldrestøtte i leseutviklingen Foreldrestøtte i leseutviklingen Barnet ditt har behov for at dere hjemme gir dem veiledning og støtte i leseutviklingen. Det er ikke lett å vite hva en konkret kan gjøre for å hjelpe, men her er noen

Detaljer

Våre tanker ang det å være en dysleksivennlig voksenopplæring ved Kvalifiseringstjenesten i Grimstad.

Våre tanker ang det å være en dysleksivennlig voksenopplæring ved Kvalifiseringstjenesten i Grimstad. Våre tanker ang det å være en dysleksivennlig voksenopplæring ved Kvalifiseringstjenesten i Grimstad. Det er vanskelig å finne ut når en person med norsk som andrespråk har dysleksi. Utfordringen er å

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON FORANKRET I EVIDENSBASERTE TILTAK I EN LÆRENDE ORGANISASJON SAKSHAUG SKOLE I SAMARBEID MED SAKSHAUG BARNEHAGE

TIDLIG INTERVENSJON FORANKRET I EVIDENSBASERTE TILTAK I EN LÆRENDE ORGANISASJON SAKSHAUG SKOLE I SAMARBEID MED SAKSHAUG BARNEHAGE TIDLIG INTERVENSJON FORANKRET I EVIDENSBASERTE TILTAK I EN LÆRENDE ORGANISASJON SAKSHAUG SKOLE I SAMARBEID MED SAKSHAUG BARNEHAGE FORELDREMØTE HØST 2009 LESEOPPLÆRING VED SAKSHAUG SKOLE SPRÅKUTVIKLING

Detaljer

God leseutvikling av Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin

God leseutvikling av Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin God leseutvikling av Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin God leseutvikling DE FEM DIMENSJONER Fonologisk oppmerksomhet 11 Ordavkoding 13 Flytende lesing 8 Leseforståelse 17 Leseinteresse 12 Dimensjonene

Detaljer

Ski kommune. Dysleksiplan. Skolene i Ski kommune

Ski kommune. Dysleksiplan. Skolene i Ski kommune 2019-2022 Ski kommune Dysleksiplan Skolene i Ski kommune Lese- og skriveopplæring i Ski kommune Ski kommune har en felles kommunal lese- og skriveplan for å sikre god kvalitet i lese- og skriveopplæringen

Detaljer

Leseplan Hamar kommune. Greveløkka skole

Leseplan Hamar kommune. Greveløkka skole Leseplan Hamar kommune Greveløkka skole REVIDERT JANUAR 2014 1 FORORD Å lese er å skape mening fra tekst. Kunnskapsløftet, L06, sier dette om lesing: «Å lese. er å skape mening fra tekster fra nåtid og

Detaljer

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop «Hvis du ikke vet hvor du skal,

Detaljer

1. TRINN METODER OG LESESTRATEGIER. Metoder:

1. TRINN METODER OG LESESTRATEGIER. Metoder: 1. TRINN Lære noen rim og regler Lære alle bokstavnavnene og bokstavlydene, vite om det ut fra dette er en rød/blå bokstav, vokal eller konsonant Lære riktig lese og skriveretning Kunne beskrive bokstavene

Detaljer

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Ingress: Dette er den andre av to artikler som omhandler repetert lesing som metode. Artikkelen er en fortsettelse av Repetert lesing en suksessfaktor

Detaljer

Leseplan. Skole: SPT Tospråkavd. Rektor: Torunn Høgblad kontaktperson lesing: Hicham Nabhani

Leseplan. Skole: SPT Tospråkavd. Rektor: Torunn Høgblad kontaktperson lesing: Hicham Nabhani Leseplan Skole: SPT Tospråkavd. Rektor: Torunn Høgblad kontaktperson lesing: Hicham Nabhani Skien kommune har hatt et målrettet fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. I flere år har kompetanseheving,

Detaljer

Leseplan. Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli

Leseplan. Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli Leseplan Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli Læringssløyfa brukt til tekstarbeid 1. Forklaring, formidling, lære nytt, videre progresjon: Førsamtale om

Detaljer

Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole

Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole Nesset ungdomsskole En dysleksivennlig skole Handlingsplan 1 Dysleksi/spesifikke lese og skrivevansker Dysleksi er en språkbasert lærevanske som kan være arvelig og som kan ramme flere språkområder i tillegg

Detaljer

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland Haukås skole Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland INNHOLD Grunnlag og mål for planen s. 3 Grunnleggende ferdigheter i norskfaget s. 4 Læreverk s. 5 Læringsstrategier s. 5 Lesing s. 6

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 4. trinn Høsten 2019 Jorunn, Anne og Pål (kontaktlærere) Anne Beth - pedagogisk medarbeider Torhild - styrk; fire timer i uka Mari - lærerstudent som er hos oss hver fredag Gina

Detaljer

Leseplan for Gjettum skole

Leseplan for Gjettum skole Leseplan for Gjettum skole Lesing og skriving er kulturskapte og miljøavhengige ferdigheter. Det er ikke ferdigheter som utvikler seg av seg selv som en naturlig modning. Den som skal lære å lese og skrive,

Detaljer

Lese- og skriveopplæring. Vigdis Alver HVL

Lese- og skriveopplæring. Vigdis Alver HVL Lese- og skriveopplæring Kva er lesing? avkoding x forståing x motivasjon Leseutvikling Pseudolesing: barnet les orda utan å kjenne bokstavane. Ho/han kjenner konteksten Liksom-lesing: barnet kjenner nokre

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

Mal for sertifiseringsrapport B O K M Å L

Mal for sertifiseringsrapport B O K M Å L Mal for sertifiseringsrapport B O K M Å L Generelt Etter at du har satt deg grundig inn i bruken av LOGOS, tester du én elev med lesevansker. Ta opp elevens lesing på PC eller på lydbånd til bruk i feilanalysen.

Detaljer

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Felles system for kartlegging av elever UNDERVISNINGSAVDELINGEN Felles system for kartlegging av elever Forord!...3 Innhold!...4 Vedtatt av Undervisningssjefen 25. oktober 2011 Revidert utgave desember 2011 Forord Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Leseplan. Ungdomsskole. Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad

Leseplan. Ungdomsskole. Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Leseplan Ungdomsskole Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Skien kommune har hatt et målrettet fokus på lesing som grunnleggende ferdighet

Detaljer

Systematisk Observasjon av Lesing

Systematisk Observasjon av Lesing Systematisk Observasjon av Lesing Lesing = avkoding X forst åelse (Gough & Tunmer 1984) Observasjon av avkodi ngsferdigheter. Observasjon av forståelsesstrategier. Leseutviklingen satt inn i vår pyramide

Detaljer

Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig. v/ Iris Hansson Myran

Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig. v/ Iris Hansson Myran Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig v/ Iris Hansson Myran Formål med økta Bli oppmerksom på de utfordringer elever som strever med lesing og skriving har. Få kjennskap til hvordan du

Detaljer

Tiltak 13 Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis. Liv Bøyesen

Tiltak 13 Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis. Liv Bøyesen Tiltak 13 Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis Liv Bøyesen Kartlegging og utredning av elevens ferdigheter og behov I kartleggings- og utredningsarbeidet skal direktoratet utarbeide og prøve utmetoder

Detaljer

Viktige forhold med tanke på senere leseferdighet. Bjørg Liseth Pedersen

Viktige forhold med tanke på senere leseferdighet. Bjørg Liseth Pedersen Viktige forhold med tanke på senere leseferdighet Bjørg Liseth Pedersen En pedagogisk relasjon Anerkjennelse likeverd enkeltmenneskets ukrenkelige verdi barn som medmenneske Barns utvikling er avhengig

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

Periode Kompetansemål (K06) Delmål Tema Arbeidsmåtar/ metodar

Periode Kompetansemål (K06) Delmål Tema Arbeidsmåtar/ metodar Faglærar: Britt Halldis Hustig Fag: Norsk 1.klasse Periode Kompetansemål (K06) Delmål Tema Arbeidsmåtar/ metodar 33 34 Lytte, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar. Lytte til medelevar

Detaljer

Pedagogisk rapport. Bakgrunnsinformasjon: Hvem meldte bekymring for at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?

Pedagogisk rapport. Bakgrunnsinformasjon: Hvem meldte bekymring for at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Resultat Pedagogisk rapport Den pedagogiske rapporten er hjemlet i opplæringsloven 5-4: Eleven eller foreldra kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Norsk. Lærer Agathe Askeland Lauvdal. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Norsk. Lærer Agathe Askeland Lauvdal. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Norsk Trinn: 5 Lærer Agathe Askeland Lauvdal Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Stillesing og fritidslesing Leser 15 min på skolen og hjemme hver

Detaljer

arbeidsmåter Jørgen Frost Signature (unit, name, etc.)

arbeidsmåter Jørgen Frost Signature (unit, name, etc.) Dynamisk kartlegging og dynamiske arbeidsmåter Jørgen Frost Interaktiv lesemodell (Rummelhart, Ehri, Frost & Duna) Lytte-/leseforståelse (Hagtvet) Arbeidsprøven - setninger Analyse- og tiltaksskjema Setninger

Detaljer

Systematisk Observasjon av L esing

Systematisk Observasjon av L esing Systematisk Observasjon av L esing Hva er SOL? Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et kompetansehevingsprogram for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling

Detaljer

innholdsforståelse og rettskrivingsfeil ved diktat. Opplæring i bruk av e-lector og skanner-penner

innholdsforståelse og rettskrivingsfeil ved diktat. Opplæring i bruk av e-lector og skanner-penner Når August Oppstart av nytt emne i fag Innen 2 uker etter skolestart Hva "Lese for å lære!" læringsstrategier (studieteknikk) "Les og Kartlegging Carlsten leseog skriveprøve Leseplan 8. trinn - Åstveit

Detaljer

SANDNES KOMMUNE. Lese- og skriveplan. For Sandved skole, skoleåret 2015/16

SANDNES KOMMUNE. Lese- og skriveplan. For Sandved skole, skoleåret 2015/16 SANDNES KOMMUNE Lese- og skriveplan For Sandved skole, skoleåret 2015/16 2. utgave, høst 2015 Innhold: Bakgrunn:... 2 1. trinn... 3 2. trinn... 6 3. trinn... 9 4. trinn... 12 5. trinn... 15 6. trinn...

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Tidlige intensive tiltak for elever i faresonen for å utvikle lese og skrivevansker Erfaringer fra På sporet - prosjektet

Tidlige intensive tiltak for elever i faresonen for å utvikle lese og skrivevansker Erfaringer fra På sporet - prosjektet Tidlige intensive tiltak for elever i faresonen for å utvikle lese og skrivevansker Erfaringer fra På sporet - prosjektet Oddny Judith Solheim Kjersti Lundetræ Per Henning Uppstad Opplæringslova 1-3.

Detaljer

Refleksjon. Snakk med sidemannen 2 min. om hva som kjennetegner strategiske lesere. Systematisk observasjon av lesing

Refleksjon. Snakk med sidemannen 2 min. om hva som kjennetegner strategiske lesere. Systematisk observasjon av lesing Refleksjon Snakk med sidemannen 2 min. om hva som kjennetegner strategiske lesere Tekster og tekstvalg. Krav til tekster generelt Lesbarhet Vanskegrad Leselighet knyttneve-regelen Lix Layout og typografi

Detaljer

Leseovervåking Plan for lese- og skriveopplæring ved Vinjeøra skole (revidert høsten 2007)

Leseovervåking Plan for lese- og skriveopplæring ved Vinjeøra skole (revidert høsten 2007) 08/165-1 Leseovervåking Plan for lese- og skriveopplæring ved Vinjeøra skole (revidert høsten 2007) Leseovervåking Målsetting: Vi vil med dette dokumentet ha en forpliktende plan for språk-, leseog skriveopplæringa

Detaljer

Hva kan vi gjøre for å hjelpe barna våre?

Hva kan vi gjøre for å hjelpe barna våre? Hva kan vi gjøre for å hjelpe barna våre? HVEM ER «DYSLEKSI NORGE»? Frivillig organisasjon ca. 9000 medlemmer FFO-organisasjon Lokal og fylkeslag Egen ungdomsgruppe ca. 8 stillinger ALLE kan bli medlemmer!

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3. og 4. trinn A - plan

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3. og 4. trinn A - plan RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3. og 4. trinn A - plan Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget),

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole 2017-2018 FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

Detaljer

1. trinn. Læringsstrategier tegne- og tankekart (enkelt) BO-blikk les og si noe

1. trinn. Læringsstrategier tegne- og tankekart (enkelt) BO-blikk les og si noe Innledning Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og alle lærere er leselærere. Det betyr at det må undervises i lesing

Detaljer

SKOLEKONFERANSE I TROMSØ

SKOLEKONFERANSE I TROMSØ SKOLEKONFERANSE I TROMSØ Dysleksi Norge ÅMA 1 KVALITETSSTEMPEL SKOLEN MÅ SØKE DYSLEKSI NORGE SERTIFISERER Dysleksi Norge ÅMA 2 - FOREBYGGER - OPPDAGER - SETTER INN TILTAK - FØLGER MED PÅ NY FORSKNING -

Detaljer

Jeg kan jo lese! 0410 side 15

Jeg kan jo lese! 0410 side 15 Jeg kan jo lese! Artikkelen vil med utgangspunkt i teorier om hva som øker motivasjonen, vise eksempler på hvordan elevenes tause kunnskap om språket kan aktiviseres i en opplæringssituasjon og på hvilke

Detaljer

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13 Individuell opplæringsplan for skoleåret 2013-2014 Navn og fødselsdato Olaus Olsen Gutt Jente Adresse Skole og trinn Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering, datert: Grip skole, 4. trinn 15. 05.

Detaljer

Leseplan. Skole: SPT Skoleprosjektene/b.trinn Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Espen Gunstein Heddejord

Leseplan. Skole: SPT Skoleprosjektene/b.trinn Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Espen Gunstein Heddejord Leseplan Skole: SPT Skoleprosjektene/b.trinn Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Espen Gunstein Heddejord Skien kommune har hatt et målrettet fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle

Detaljer

Forskjellen mellom staving og avkoding

Forskjellen mellom staving og avkoding Aski Raski-kurs I Teori: Avkodings- og stavestrategier Logografisk Fonologisk Ortografisk Hurtig og unøyaktig Seint og rett Hurtig og rett Kjennetegn Feil på småord Feil på endelser Mye gjetting ut fra

Detaljer

Foreldre sin rolle i lesingen. Støttespillere og hjelpere

Foreldre sin rolle i lesingen. Støttespillere og hjelpere Foreldre sin rolle i lesingen Støttespillere og hjelpere En støttespiller Arbeid med lesing skal ikke være en «pliktøvelse», men en aktivitet dere velger for å ha det morsomt og hyggelig sammen. Å lære

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy

Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy Hva har du lært på skolen i dag? Nasjonal konferanse om lesing 27. Mars 2012 Anne Elisabeth Dahle Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæringen

Detaljer

Systematisk Observasjon av Lesing

Systematisk Observasjon av Lesing Systematisk Observasjon av Lesing Strategisk Leseflyt Ortografisk Fonologisk Logografisk Logografisk lesing: Har ikke knekt koden, men ordene begynner å tre fram. Leser ord ved hjelp av ordets form og

Detaljer

HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE

HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE Desember 2010, av Merete Samnøen, Anette Heggem og Ingelin Burkeland INNHOLD "Alle lærere er leselærere" side 3 Plan for leseopplæringen ved Haukås skole - 1. trinn

Detaljer