«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop «Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Målet for Varden skole er å utvikle kompetente lesere. ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl Revidert mai 2014 zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas 1 dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 Leseopplæring Lesing er en av de fem grunnleggende ferdighetene i K06. Dette innebærer at alle lærere, uavhengig av fag, er leselærere og har ansvar for å videreutvikle elevenes lesekompetanse. Varden skole har valgt LeseLos som felles verktøy for å støtte elevenes leseutvikling på alle trinn og i alle fag. Målet med LeseLos er å øke elevenes læringsutbytte i alle fag gjennom økt lesekompetanse øke lærenes kompetanse innenfor leseundervisning øke lærernes vurderingskompetanse omkring lesing Kontinuerlig kompetanseheving av lærerne må derfor prioriteres. Ledelsen har det overordnede ansvaret for at leseplanen blir gjennomført. Leselyst og leseglede Leselyst og leseglede er viktig for å motivere til læring. Elevene skal møte et variert utvalg av skjønnlitterære tekster og fagtekster, av ulik vanskelighetsgrad. Leseforståelsesstrategier Vi leser for å oppleve, lære og gjøre. Dette krever at elevene gjør bevisste valg av leseforståelsesstrategier i møte med ulike tekster. Vår leseplan definerer hvilke strategier som skal vektlegges på de ulike trinn. Innlæring av kunnskap skjer i tre faser: før, under og etter lesing. Vi ønsker at elevene skal være aktive i hele leseprosessen. Skattkisten Under «Skattkisten» finner du tips om materiell du kan bruke i leseopplæringen og litteratur om leseundervisning. Kartlegging For å sikre tilpasset leseopplæring skal elevenes leseferdighet kartlegges jevnlig. Foruten LeseLos-skjemaene står det om andre kartleggingsverktøy/tester det enkelte trinn skal bruke leseplanen. Foreldresamarbeid Varden skole har bestemt at alle trinn skal ha faste temaer fra ulike sider ved leseopplæringen på foreldremøtene. I leseplanen finner du de ulike temaene på hvert trinn. Vurderingsskjemaene fra LeseLos skal tas opp på foreldresamtalene. 2

3 Vedlegg Eksempler på ulike læringsstrategier ligger som vedlegg bak i permen. Disse er inndelt i ulike trinn. 3

4 1. trinn Leseopplæring Språklek Arbeid med språklig bevissthet; sanger, rim, rytme, stavelser osv Bokstavinnlæring i følgende rekkefølge: i, l, o, v, a, e, ø, t, u, r, f, j, p, y, s, n, d, k, m, å, b, h, g, æ Bruke alle sanser i bokstavinnlæringen Leseinnlæring etter lydmetoden Logolesing Helordslesing Store og små bokstaver introduseres samtidig Ukens ord er hentet fra de 100 mest høyfrekvente ordene i norsk: jeg, meg, deg, seg, som, er, og, om, til, fra, vi, oss, en, et, av, på, at, det, de, sin, Ukens begreper Individuelle leselekser, tilpassede tekster Veiledet lesing Aski Raski Bruk av blant annet drama og K&H i arbeid med ord, tekst og begreper Leselyst og leseglede Høytlesning hver dag Årlig leseaksjon i april Lesestund sammen med fadderne (minst to ganger i året) Besøk på skolebiblioteket Tilpassede lettlestbøker tilgjengelig i klasserommet Leseforståelse Før-, under- og etterlesingsstrategier modelleres av lærer ved høytlesning Førforståelse Bevisst arbeid med nye ukjente ord ved høytlesning Læresamtalen Læringsstrategier: Tankekart, «kommoden» 4

5 Skattkisten Språkleker av Jørgen Frost Zeppelin lærerveiledning Bokstav- og bildekort (fra Zeppelin) Begrepskasse Alias og andre spill Løko Veiledet lesing. CD God start. Hefte fra Lesesenteret LeseLospermen Kartlegging Tove Kroghs tegnetest, høst/vår Alle elevers bokstavkunnskap kartlegges i løpet av august-september Løpende vurdering ved hjelp av observasjon (LeseLos skjema) Aski Raski på grupper Nasjonal kartlegging av leseferdighet (april). Resultatene legges i Vokal, og følges opp i resultatmøte mellom lærerne og ledelsen innen utgangen av mai Foreldresamarbeid Konkret informasjon om hvordan foreldrene skal følge opp elevenes leselekse Informasjon om LeseLos og skolens Leseplan Informasjon om lydmetoden og tilpassede tekster Informasjon om kartleggingsprøver 5

6 2. trinn Leseopplæring De elevene som er usikre på lyd/bokstav kombinering får tett oppfølging. Leseopplæring etter lydmetoden Veiledet lesing Tilpassede leselekser hver dag Små bokstaver, gjenkjennes og gjenskapes Vokaler og konsonanter Letelesing I boka spørsmål Tenke selv-spørsmål Gjenskape tekster ved blant annet skriving, drama og K&H Språklek og arbeid med språklig bevissthet; rim, rytme, stavelser, sanger osv. Helordslesing Ukens ord er henter fra de 100 mest høyfrekvente ordene i norsk: jeg, meg, deg, seg, som, er, og, om, til, fra, vi, oss, en, et, av, på, at, det, de, sin, skal, den, ikke, må, få, så, år, ta, da, ut, ha, vil, alt, for, med, når, har, går, kom, dag, hva, var, han, hun, men, sitt, opp, bli, over, bare, noen, hele, si Ukentlig arbeid med ord, begreper og faguttrykk i alle fag Repetert lesing (Relemo) Automatisering (AskiRaski) Tekstskaping «forlag» Leselyst og leseglede Høytlesning hver dag Leseknappen i regi av biblioteket på Oasen Årlig leseaksjon i april. Veiledning i valg av litteratur Lesestund sammen med fadderne (minst to ganger i året) Ukentlig besøk på skolebiblioteket Tilpassede bøker tilgjengelig i klasserommet 6

7 Leseforståelse Prinsippene i LeseLos om før-, under- og etterlesingsstrategier modelleres av lærer Førforståelse Bevisst arbeid med nye ukjente ord ved høytlesning Læresamtalen Læringsstrategier: Videreføre tankekart og «kommode». Innføre to-kolonneskjema Skattkisten Språkleker av Jørgen Frost Zeppelin lærerveiledning Små lesebøker Bokstav- og bildekort (fra Zeppelin) Begrepskasse Alias og andre spill Løko Veiledet lesing. CD LeseLospermen Kartlegging AskiRaski /Relemo i september Fortløpende vurdering ved hjelp av observasjon (LeseLos skjema) Nasjonal kartlegging av leseferdighet (april). Resultatene legges inn i Vokal, og følges opp i resultatmøte mellom lærere og ledelse innen utgangen av mai. Behovet for lesekurs drøftes Foreldresamarbeid Konkret informasjon om hvordan foreldrene skal følge opp elevenes leselekse Informasjon om læringsstrategier vi jobber med på 2. trinn. Hovedfokus på tokolonne-skjema. Informasjon om LeseLos, kartleggingsprøver, Aski Raski og relemo LeseLos-skjema brukes på utviklingssamtalen 7

8 3. trinn Leseopplæring Individuelle leselekser Veiledet lesing Repetert lesing Relemo Lesekurs etter behov Leselekse hver dag, for eksempel i lesebok, tilpasset litteratur, selvvalgt bok, fagtekster Ordkjeder Lese for å gjøre Ukentlig arbeid med tekstoppgaver som dekker lesestykker i matematikk, oppskrifter, instruksjoner og lignende Ukentlig arbeid med rim, regler, dikt, sanger Gjenskape tekster ved blant annet skriving, drama og K&H Ukens ord er henter fra de 100 mest høyfrekvente ordene i norsk: jeg, meg, deg, seg, som, er, og, om, til, fra, vi, oss, en, et, av, på, at, det, de, sin, skal, den, ikke, må, få, så, år, ta, da, ut, ha, vil, alt, for, med, når, har, går, kom, dag, hva, var, han, hun, men, sitt, opp, bli, over, bare, noen, hele, sine, ble, ved, kan, vel, nei, får, her, der, nye, mye, noe, mot, nær, mer, slik, hvor, stor, sier, også, under, uten, være, hans, hos Ukentlig arbeid med ord, begreper og faguttrykk i alle fag Leselyst og leseglede Høytlesning hver dag, selvstendig lesing ukentlig Årlig leseaksjon i april Høytlesing sammen med fadderne minst 2 ganger i året Veiledning i valg av litteratur Ukentlig besøk på skolebiblioteket Besøk på Oasen bibliotek Leseforståelsesstrategier Prinsippene i LeseLos om før-, under- og etterstrategier for lesing modelleres av lærer ved høytlesning. Elevene skal på 3.trinn selv kunne sette ord på 8

9 hvorfor slike strategier er viktig og hvordan de kan bruke dem til arbeid sammen med andre og alene Læresamtale Bevisst arbeid med nye ukjente ord og begreper Læringsstrategier: Videreføre tankekart, kolonnenotat og innføre VØL-skje Skattkisten Språkleker av Jørgen Frost Zeppelin lærerveiledning Småbøker Løko Begrepskasse Alias og andre spill Veiledet lesing. CD LeseLospermen Kartlegging Fortløpende vurdering ved hjelp av observasjon (LeseLos skjema) LeseLos-skjema for hver enkelt elev Carlsten (oktober og mars) Aski Raski og Relemo etter behov Nasjonal kartlegging av leseforståelse (april). Resultatene legges inn i Vokal, og følges opp i resultatmøte mellom lærere og ledelse innen utgangen av mai. Behovet for lesekurs drøftes Foreldresamarbeid Konkret informasjon om hvordan foreldrene skal følge opp elevenes leselekse Informasjon om LeseLos og skolens Leseplan, kartl prøver, LeseLos-skjema brukes på utviklingssamtalene Foreldremøte: Læringsstrategier vi jobber med på 3. trinn. Hovedfokus på VØL-skjema 9

10 4. trinn Leseopplæring Individuelle leselekser Lesekurs etter behov Veiledet lesing. Målretting, førforståelse og ordforråd vektlegges spesielt Lese for å gjøre, lese for å lære Ukentlig arbeid med tekstoppgaver som dekker lesestykker i matematikk, oppskrifter, instruksjoner, rutetabeller Lesemåter (letelese, skumlese, nærlese) Leseflyt og lesehastighet, Relemo og Aski Raski Ukens ord er henter fra de 100 mest høyfrekvente ordene i norsk: ble, ved, kan, vel, nei, får, her, der, nye, mye, noe, mot, nær, mer, slik, hvor, stor, sier, også, under, uten, være, hans, andre, skulle, ville, kommer, fikk, hadde, dette, denne, eller, alle, etter, kunne, mellom, disse, siste, tid, norsk, gang, siden, første, mange, enn, selv, kroner Ukentlig arbeid med ord, begreper og faguttrykk i alle fag Gjenskape tekster muntlig og gjennom skriving, drama og K&H Muntlig fremføring av emner Leselekse hver dag (både fag- og skjønnlitterære tekster, selvvalgt bok) Leselyst og leseglede Høytlesning hver dag, selvstendig lesing ukentlig Årlig leseaksjon i april Veiledning i valg av litteratur Ukentlig besøk på skolebiblioteket Besøk på Oasen bibliotek Leseforståelse og Lesesstrategier Prinsippene i LeseLos om før, under og etter strategier for lesing modelleres av lærer ved høytlesning. Elevene skal på 4.trinn selv kunne sette ord på hvorfor slike strategier er viktig og hvordan de kan bruke dem til arbeid sammen med andre og alene. (metakognisjon) Læresamtale Læringsstrategier: Videreføre tankekart, kolonnenotat og VØL-skjema. Innføre Bison og Ven-diagram Bevisst arbeid med nye ukjente ord og begreper 10

11 Skattkisten Ordkort (grammatikk og rettskriving) Alias (ordforklaringsspill) og andre spill Språkleker av Jørgen Frost Zeppelin lærerveiledning Løko Småbøker Alias og andre spill Veiledet lesing. CD LeseLospermen Kartlegging Fortløpende vurdering ved hjelp av observasjon (LeseLos skjema) LeseLos-skjema for hver enkelt elev Ordkjedetesten (januar) Carlsten (oktober og mars) Setningsleseprøven (mai) Foreldresamarbeid Konkret informasjon om hvordan foreldrene skal følge opp elevenes leselekse Informasjon om LeseLos og skolens Leseplan for trinnet Læringsstrategier vi jobber med på 4. trinn. Hovedfokus på Bison og Vendiagram Informasjon om Nasjonale prøver LeseLos-skjema brukes på utviklingssamtalen 11

12 5. trinn Leseopplæring Prinsippene i LeseLos skal brukes aktivt av alle lærere på trinnet i planlegging og gjennomføring av tekster Lese for å lære Veiledet lesing Leseflyt og lesehastighet Gjenskape tekster ved blant annet muntlig framføring, skriving, drama og K&H Lese for å gjøre Ukentlig arbeid med tekstoppgaver som dekker lesestykker i matematikk, oppskrifter, instruksjoner, tabeller og diagrammer Ukentlig arbeid med ord, begreper og faguttrykk i alle fag Leselekse hver dag. Både skjønnlitterære tekster og fagtekster skal være representert Lesing på nettet finne informasjon om aktuelle tema. Utvikle kildekritikk Ulike lesemåter: Leselsing, skumlesing, nærlesing. Metakognisjon: Reflektere over egen lesing og sine lesestrategiske valg. Reflektere over sammenhengen mellom egen aktivitet og egen læring Leselyst og leseglede Høytlesning hver dag, selvstendig lesing ukentlig Årlig leseaksjon i april Veiledning i valg av litteratur Lesestund for fadderbarna (minst to ganger i året) Ukentlig besøk på skolebiblioteket Besøk på Oasen bibliotek Leseforståelsesstrategier Bevisst forhold til hvilke strategier som egner seg før, under og etter lesing og læring Læresamtale Læringsstrategier: Videreføre tankekart, VØL-skjema, Bison og Ven-diagram. Innføre nøkkelord Bevisst arbeid med nye ukjente ord 12

13 Skattkisten Ordkort (grammatikk og rettskriving) Alias og andre spill Zeppelin lærerveiledning Småbøker Begrepskasse Løko Alias og andre spill Veiledet lesing. CD LeseLospermen Kartlegging Fortløpende vurdering ved hjelp av observasjon LeseLos-skjema for hver enkelt elev Carlsten (oktober og mars) Ordkjedetesten etter behov (januar) Setningsleseprøven etter behov (mai) Nasjonale prøver høst 5.trinn, Foreldresamarbeid Konkret informasjon om hvordan foreldrene skal følge opp elevenes leselekse Informasjon om LeseLos og skolens Leseplan LeseLos-skjema brukes på utviklingssamtalen Læringsstrategier vi jobber med på 5. trinn. Hovedfokus på nøkkelord Workshoop foreldre og elever, skolen inviterer 13

14 6. trinn Leseopplæring Prinsippene i LeseLos skal brukes aktivt av alle lærere på trinnet i planlegging og gjennomføring av tekstarbeid. Veiledet lesing. Fokus på å bli strategiske lesere. Gjenskape tekster ved blant annet muntlig framføring, skriving, drama og K&H Lese for å gjøre, lese for å lære Ukentlig arbeid med tekstoppgaver som dekker lesestykker i matematikk, oppskrifter, instruksjoner, tabeller og diagrammer. Ukentlig arbeid med ord, begreper og faguttrykk i alle fag Leselekse hver dag. Både skjønnlitterære tekster og fagtekster skal være representert. Lesing på nettet finne informasjon om aktuelle tema. Utvikle kildekritikk. Refleksjon og diskusjon rundt ulike tekster. Ulike lesemåter: Letelesing,skumlesing, nærlesing Leseflyt og lesehastighet (Relemo) Metakognisjon: Reflektere over egen lesing og sine lesestrategiske valg. Reflektere over sammenhengen mellom egen aktivitet og egen læring. Leselyst og leseglede Høytlesning hver dag, selvstendig lesing ukentlig Veiledning i valg av litteratur Lesestund for fadderbarna (minst to ganger i året) Årlig leseaksjon i april Ukentlig besøk på skolebiblioteket Besøk på Oasen bibliotek Leseforståelsesstrategier Bevisst forhold til hvilke strategier som egner seg før, under og etter lesing og læring Læresamtale Læringsstrategier: Videreføre og videreutvikle tankekart, kolonnenotat,nøkkelord, VØL-skjema, Ven-diagram, BISON. Bevisst arbeid med nye, ukjente ord Øke ordforrådet 14

15 Skattkisten Ordkort (grammatikk og rettskriving) Alias (ordforklaringsspill) Alias og andre spill Veiledet lesing. CD LeseLospermen Kartlegging Fortløpende vurdering ved hjelp av observasjon LeseLos-skjema for hver enkelt elev Carlsten (oktober, mars) Ordkjedetesten etter behov (januar) Setningsleseprøven etter behov (mai) Foreldresamarbeid Konkret veiledning i forhold til oppfølging av leselekse Informasjon om LeseLos og skolens Leseplan LeseLos-skjema brukes på utviklingssamtalen Metakognisjon 15

16 7. trinn Leseopplæring Prinsippene i LeseLos skal brukes aktivt av alle lærere på trinnet i planlegging og gjennomføring av tekster. Veiledet lesing. Fokus på metakognisjon: Reflektere over egen lesing og anvendte lesestrategier. Reflektere over sammenhengen mellom egen aktivitet og egen læring. Gjenskape tekster ved blant annet muntlig framføring, skriving, drama og K&H Lese for å lære, lese for å gjøre Ukentlig arbeid med tekstoppgaver som dekker lesestykker i matematikk, oppskrifter, instruksjoner, tabeller og diagrammer. Leselekse hver dag. Både skjønnlitterære tekster og fagtekster skal være representert. Lesing på nettet finne informasjon om aktuelle tema. Utvikle kildekritikk. Leselyst og leseglede Høytlesning hver dag, selvstendig lesing ukentlig Veiledning i valg av litteratur Høytlesing for fadderbarna (minst to ganger i året) Årlig leseaksjon i april Ukentlig besøk på skolebiblioteket Besøk på Oasen bibliotek Leseforståelsesstrategier Læringsstrategier: Kunne selv velge den strategien som han/hun mener er mest hensiktsmessig i møte med en tekst Læresamtale Bevisst arbeid med nye, ukjente ord Øke ordforrådet 16

17 Skattkisten Alias (ordforklaringsspill) Zeppelin lærerveiledning Alias og andre spill Veiledet lesing. CD LeseLospermen Kartlegging Fortløpende vurdering ved hjelp av observasjon LeseLos-skjema for hver enkelt elev Carlsten (oktober, mars) Ordkjedetesten etter behov (januar) Setningsleseprøven etter behov (mai) Foreldresamarbeid Veiledning om oppfølgign av leselekser Informasjon om LeseLos og skolens Leseplan Lesing og læring på nett. Valg av tekst (relevant/irrelevant, vanskegrad). Kildekritikk. LeseLos-skjema brukes på utviklingssamtalen 17

Leseplan. Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag.

Leseplan. Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Leseplan Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og alle lærere er leselærere. Det betyr at det må undervises i lesing

Detaljer

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013 Leseplan for Sædalen skole 2012/ 2013 En bok er en rikdom, en bok er en venn og kan vel ditt vennskap fortjene -for han som har lært seg å lese i den, blir aldri på jorden alene. Leseplan for Sædalen skole

Detaljer

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier.

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier. Innhold: Side 3-4: Side 4-5: Side 6: Side 7-12: Side 12-13: Side 13-14: Side 14-16: Side 16-17: Side 17-18: Side 19-21 Forord Plan Alfabet 1. - 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Innføring

Detaljer

GENERELL PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN

GENERELL PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN GENERELL PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN Planen er dynamisk den skal være synlig og forpliktende for alle som jobber med lese- og skriveopplæringen ved vår skole. Kunnskapsløftet I kunnskapsløftet

Detaljer

Leseplan for Gjettum skole

Leseplan for Gjettum skole Leseplan for Gjettum skole Lesing og skriving er kulturskapte og miljøavhengige ferdigheter. Det er ikke ferdigheter som utvikler seg av seg selv som en naturlig modning. Den som skal lære å lese og skrive,

Detaljer

1. trinn. Læringsstrategier tegne- og tankekart (enkelt) BO-blikk les og si noe

1. trinn. Læringsstrategier tegne- og tankekart (enkelt) BO-blikk les og si noe Innledning Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og alle lærere er leselærere. Det betyr at det må undervises i lesing

Detaljer

Den andre leseopplæringen

Den andre leseopplæringen Den andre leseopplæringen «Å lære å lese å lese for å lære» Overordnede mål: Det helhetlige arbeidet med lesing der begrepsinnlæring, samtale og skriving løper sammen med selve lesingen. Elevene øves i

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

Innhold. Felles retningslinjer om lesing og skriving. Mål tiltak metodikk på trinn

Innhold. Felles retningslinjer om lesing og skriving. Mål tiltak metodikk på trinn Lese-/og skriveplan - Brekkåsen skole Innhold DEL I Felles retningslinjer om lesing og skriving A. Målområder B. Samarbeid hjem skole C. Forsterket opplæring D. Kartlegging E. Felles tiltak F. Bruk av

Detaljer

NY KROHNBORG SKOLE HELHETLIG LESEPLAN

NY KROHNBORG SKOLE HELHETLIG LESEPLAN ! NY KROHNBORG SKOLE HELHETLIG LESEPLAN Helhetlig leseplan for Ny Krohnborg skole skole Innledning Lesing er en grunnleggende ferdighet som er helt avgjørende for å kunne delta i samfunnet. For å sikre

Detaljer

Leseplan for Lyshovden oppveksttun

Leseplan for Lyshovden oppveksttun Leseplan for Lyshovden oppveksttun Du lurer kanskje på hva det er som ligge og vrir seg på arket? Disse små svarte krypene? Du lurer kanskje på hva som kryper og kravler over papiret? Det er ikke maur,

Detaljer

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen.

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen. Kringlebotn skoles helhetlige leseplan 2013-2014 Kringlebotn skole har hatt lesing som satsingsområde over mange år, og har utarbeidet skolens leseplan som viser metoder for hvordan leseopplæring og lesestimulering

Detaljer

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Vi på Olsvik skole tror at eleven

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

«Forstår du det du leser?»

«Forstår du det du leser?» «Forstår du det du leser?» www.bibleexplained.com Leseopplæringsplan for Danielsen Barne- og Ungdomsskule Versjon 1.0, november 2011 1 Innhold 1. Grunnlag for planen 2. Lesing i alle fag 3. Kjennetegn

Detaljer

LESING TILTAKSPLAN. Bystyret i Drammen har bestemt at Drammen skal bli Norges beste skole.

LESING TILTAKSPLAN. Bystyret i Drammen har bestemt at Drammen skal bli Norges beste skole. LESING TILTAKSPLAN Bystyret i Drammen har bestemt at Drammen skal bli Norges beste skole. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 Pedagogisk programvare Side 5 Hva sier kunnskapsløftet om lesing Side 6 Lesehjul

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Lesing satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Gi elevene god språklig bevissthet og et godt grunnlag for lesing og skriving. Bli kjent med alle lydene, første lyd, siste lyd, rimord,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterær tekst. På disse

Detaljer

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Av Sture Nome, rådgiver ved Senter for skriveopplæring og skriveforsking, HiST. Hva er lesing etter Leselosmodellen? Hva er lesing?

Detaljer

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN Et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn! 4. 7. TRINN Hovedområder Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2015/16 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U»

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» God leseutvikling på 1. og 2. trinn «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» Språkleker på 1. trinn hvorfor? De fleste barnehager er gode på språkstimulering det er viktig at skolen viderefører

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

På Bønes skole leser vi høyt for elevene når de spiser. Dette er med på å gi gode fellesopplevelser, som igjen styrker det sosiale livet i klassene.

På Bønes skole leser vi høyt for elevene når de spiser. Dette er med på å gi gode fellesopplevelser, som igjen styrker det sosiale livet i klassene. En av hovedoppgavene for Bønes skole er å hjelpe elevene til å utvikle god lesekompetanse. Lesekompetanse er et vidt begrep som omfatter en rekke individuelle forutsetninger og ferdigheter, og er et nødvendig

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur HALVÅRSPLAN Trinn: 2. Periode: Høst FAG: Norsk Område Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»!

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! God leseutvikling på 3. og 4. trinn «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! «Lesekvarten» fast lesetid på skolen hver dag Når skal vi lese høyt for og med elevene? Når skal elevene få lese selv? Det finnes

Detaljer

Helhetlig leseplan Hordvik skole

Helhetlig leseplan Hordvik skole Helhetlig leseplan Hordvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Elevene kommer med klare forventninger til det å begynne på skolen.

Detaljer

HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE

HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE Desember 2010, av Merete Samnøen, Anette Heggem og Ingelin Burkeland INNHOLD "Alle lærere er leselærere" side 3 Plan for leseopplæringen ved Haukås skole - 1. trinn

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 FOREBYGGING AV LESEVANSKER PÅ 1. OG 2. KLASSE HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Leseplan Romolslia uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Leseplan Romolslia uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Leseplan Romolslia uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui skole opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 17.08.2015

Detaljer

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE 1. INNLEDNING: En av skolens viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon, og

Detaljer

SANDNES KOMMUNE. Lese- og skriveplan. For Sandved skole, skoleåret 2015/16

SANDNES KOMMUNE. Lese- og skriveplan. For Sandved skole, skoleåret 2015/16 SANDNES KOMMUNE Lese- og skriveplan For Sandved skole, skoleåret 2015/16 2. utgave, høst 2015 Innhold: Bakgrunn:... 2 1. trinn... 3 2. trinn... 6 3. trinn... 9 4. trinn... 12 5. trinn... 15 6. trinn...

Detaljer

Leseplan for Krohnengen skole

Leseplan for Krohnengen skole Leseplan for Krohnengen skole Læringssyn Motiverte, kompetente, systematiske og engasjerte lærere legger grunnlaget for god læring. God klasseledelse er avgjørende for læringsutbyttet til elevene. Læring

Detaljer

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen.

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Den gode lese- og skriveopplæringen *er avhengig av lærerens kompetanse. *kan forebygge lese- og skrivevansker. *skal kunne fange

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

innholdsforståelse og rettskrivingsfeil ved diktat. Opplæring i bruk av e-lector og skanner-penner

innholdsforståelse og rettskrivingsfeil ved diktat. Opplæring i bruk av e-lector og skanner-penner Når August Oppstart av nytt emne i fag Innen 2 uker etter skolestart Hva "Lese for å lære!" læringsstrategier (studieteknikk) "Les og Kartlegging Carlsten leseog skriveprøve Leseplan 8. trinn - Åstveit

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 1 ØKT LÆRINGSUTBYTTE ØLU VISJON: Å LESE FOR Å LÆRE MÅL: Elevene ved Ajer ungdomsskole skal få de muligheter og den støtte den enkelte elev trenger, for å utvikle: Leseglede

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2007. Lokal læreplan LÆRINGSSTRATEGIER. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2007. Lokal læreplan LÆRINGSSTRATEGIER. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal læreplan LÆRINGSSTRATEGIER 1 Åsveien skole glad og nysgjerrig FORORD Formannskapet i Trondheim vedtok at læringsstrategier skulle være et

Detaljer

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 1 5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen presentere et

Detaljer

Innhold. Forord og arbeidsmetodikk. s. 3. Historikk. s. 3. Hvor står vi i dag? s. 4. Hvor vil vi? s. 4

Innhold. Forord og arbeidsmetodikk. s. 3. Historikk. s. 3. Hvor står vi i dag? s. 4. Hvor vil vi? s. 4 1 Innhold Forord og arbeidsmetodikk. s. 3 Historikk. s. 3 Hvor står vi i dag? s. 4 Hvor vil vi? s. 4 Fellespunkter i leseplanene. s.5 - Innhold, materiell og metoder. s.5 Nærmer om enkelte av punktene.

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE Storetveit skole 2013 VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes Storetveit skole 2013 Hvorfor har vi invitert dere? Hva vil

Detaljer

LESE-SKRIVEPLAN FOR STEINE SKOLE Utarbeidet av lærerne ved Steine skole, skoleåret 2014-2015

LESE-SKRIVEPLAN FOR STEINE SKOLE Utarbeidet av lærerne ved Steine skole, skoleåret 2014-2015 1 LESE-SKRIVEPLAN FOR STEINE SKOLE Utarbeidet av lærerne ved Steine skole, skoleåret 2014-2015 Arbeidstegning 2 Innhold 1.trinn... 4 Å kunne lese:... 4 Lesing... 4 Å kunne skrive:... 5 Tekstskaping...

Detaljer

Leseplan. Sentrum skole og kulturskole. Høst 2013.

Leseplan. Sentrum skole og kulturskole. Høst 2013. Leseplan Sentrum skole og kulturskole Høst 2013. 1 Bakgrunn for å lage en leseplan for Sentrum skole: Skoleåret 2012/2013 fikk Sentrum skole tilbud om ekstern vurdering gjennom UDIR, noe vi takket ja til.

Detaljer

Leseopplæringsplan Liland skole

Leseopplæringsplan Liland skole En bok er en rikdom, en bok er en venn, og kan vel ditt vennskap fortjene for han som har lært seg å lese i den, blir aldri på jorden alene! (Andrè Bjerke, avslutning på diktet Boken ) Lesing som grunnleggende

Detaljer

Leseplan. Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli

Leseplan. Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli Leseplan Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli Læringssløyfa brukt til tekstarbeid 1. Forklaring, formidling, lære nytt, videre progresjon: Førsamtale om

Detaljer

Leseutviklingen fortsetter

Leseutviklingen fortsetter Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle. Den må både holdes ved like og videreutvikles. Fremdeles er det viktig at hjem

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møteinnkalling Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

GAMLEBYEN SKOLE Strategisk plan 2015

GAMLEBYEN SKOLE Strategisk plan 2015 Gamlebyen skole - Strategisk plan 2015 GAMLEBYEN SKOLE Strategisk plan 2015 Gamlebyen skole - Strategisk plan 2015 Visjon for Gamlebyen skole: Her starter fremtiden - Det grunnlaget som legges i barneskolen

Detaljer

Leseplan Hamar kommune Greveløkka- og Rollsløkken skole

Leseplan Hamar kommune Greveløkka- og Rollsløkken skole Leseplan Hamar kommune Greveløkka- og Rollsløkken skole JANUAR 2010 1 FORORD Å lese er ikke bare å huske. Å lese er også å tenke og reflektere over det vi leser. Å lese er dessuten å stille spørsmål til

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014. 1. 7. klasse

PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014. 1. 7. klasse PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014 1. 7. klasse FOREBYGGING AV LESEVANSKER I 1. KLASSE HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge lesevansker Kartleggingsprøve 1.kl.: Språk 6-16,

Detaljer

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE

VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE VELKOMMEN TIL LESEKVELD PÅ STORETVEIT SKOLE For foreldre som vil lære mer om lesing Ingrid von der Lippe Einfrid Tysnes HVORFOR HAR VI INVITERT DERE? Hvordan jobber vi med lesing på Storetveit? Litt om

Detaljer

Plan for leseopplæring for alle trinn. med lese- og læringsstrategier. Revidert januar 2016 Jappa skole

Plan for leseopplæring for alle trinn. med lese- og læringsstrategier. Revidert januar 2016 Jappa skole Plan for leseopplæring for alle trinn med lese- og læringsstrategier Revidert januar 2016 Jappa skole 1 Innhold 2 FORORD... 3 3 Leseopplæring på Jappa skole... 4 3.1 Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæringen 1.- 4. trinn

Plan for lese- og skriveopplæringen 1.- 4. trinn Plan for lese- og skriveopplæringen 1.- 4. trinn Mathopen skole 2007 INNLEDNING Mathopen skole har utarbeidet en lese- og skriveopplæringsplan fra 1.- 7.trinn. Denne planen skal være et arbeidsverktøy

Detaljer

2.utkast. Bergen kommune. Revidert 10.09.13

2.utkast. Bergen kommune. Revidert 10.09.13 2.utkast Bergen kommune Revidert 10.09.13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Elev- og læringssyn s. 4 3. Hva er lesing? s. 6 4. Leseopplæring i alle fag s. 7 5. Lesestrategier s. 8 6. Litteraturformidling

Detaljer

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet)

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING EIGANES SKOLE 2014-2015 (Intern og ekstern kartlegging, ressursteamleder har ansvar for kartleggingsverktøyet) 1. Ansvarlig for gjennomføring av kartlegging og føre inn resultatene

Detaljer

SOL systematisk observasjon av lesing

SOL systematisk observasjon av lesing Vedlegg 12 SOL systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder 10 nivå med klare kriterier for hva

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

Kristiansand, Pedagogisk senter april 2009 Revidert utgave

Kristiansand, Pedagogisk senter april 2009 Revidert utgave Beskrivelse av den første, andre og tredje leseopplæringa (1.-10. trinn) Hva trenger din skole? 2009-2010 Skolene fortsetter påbegynt arbeid Les, velg, sett sammen og gjør avtaler med Pedagogisk senter

Detaljer

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier.

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier. Innhold: Side 3-4: Side 4-7: Side 8: Side 9-15: Side 15-17: Side 17-18: Side 18-20: Side 20-22: Side 22-24: Side 25-30 Forord Plan Alfabet 1. - 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Innføring

Detaljer

Leseplan ny skole. (Gjelder fra skoleåret 2014/2015) Evalueres vår 2015

Leseplan ny skole. (Gjelder fra skoleåret 2014/2015) Evalueres vår 2015 Leseplan ny skole (Gjelder fra skoleåret 2014/2015) Evalueres vår 2015 1 Innhold Bakgrunn og formål... 3 Glansbilde lesing 1-7... 4 Forankring i teori... 5 Alle er leselærere lesing i alle fag... 6 Hva

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Leseveileder. Saupstad skoles satsning på helhetlig skoledag, har tilført midler som skolen har valgt å bruke på bla leseveileder

Leseveileder. Saupstad skoles satsning på helhetlig skoledag, har tilført midler som skolen har valgt å bruke på bla leseveileder Leseveileder Saupstad skoles satsning på helhetlig skoledag, har tilført midler som skolen har valgt å bruke på bla leseveileder Arbeidsområder Lesekurs 3. og 4. trinn the fourt-year slump Stasjonsarbeid

Detaljer

Obj112. Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine Nøstlinger og Ole Lund Kierkegaard.

Obj112. Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine Nøstlinger og Ole Lund Kierkegaard. Obj112 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2014/15 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine

Detaljer

4.trinn Skoleåret 2015/2016

4.trinn Skoleåret 2015/2016 Årsplan 4.trinn Skoleåret 2015/2016 Årsplan 4.trinn 2015-16 Side 1 Innledning Åsveien skoles framtidsbilde er: Trygge elever med lyst til å lære. Vi ønsker å legge til rette for at elevene skal oppleve

Detaljer

Helhetlig leseplan for Tertnes skole

Helhetlig leseplan for Tertnes skole Helhetlig leseplan for Tertnes skole Visjon for bergenskolen: Kompetanse for alle i mulighetens skole. Visjon for Tertnes skole: Aktiv læring med varme og tydelighet. HVA ER LESING? Lesing er et produkt

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Sentrum skole og kulturskole Uke 17/ 2013 Vurderingsmodell 1 Velge område for vurdering 2 Lage glansbilde 3 Innhente informasjon 4 Gjøre

Detaljer

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG 2. trinn, side 1 Positiv holdning til bøker, bokstaver og lesing Foreldrene tas aktivt med i arbeidet og får veiledning. (Se

Detaljer

Obj111. Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine Nøstlinger og Ole Lund Kierkegaard.

Obj111. Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine Nøstlinger og Ole Lund Kierkegaard. Obj111 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2013/14 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland, Christine

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

GLEDEN VED Å MESTRE!

GLEDEN VED Å MESTRE! GLEDEN VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Du sitter foran datamaskinene og har fått i oppgave fra skolen å øve Tempolex med barnet

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier Målgruppe: 1.og 2.trinn Innhold: - Leseutvikling Ajour: skoleåret 2010 - Lesestimulering - Skriveutvikling - Lesestrategier - Læringsstrategier - Kartlegging og tiltak - Materiell - Organisering Inndeling:

Detaljer

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland Haukås skole Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland INNHOLD Grunnlag og mål for planen s. 3 Grunnleggende ferdigheter i norskfaget s. 4 Læreverk s. 5 Læringsstrategier s. 5 Lesing s. 6

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

LESEPLAN FOR LAUDAL SKOLE

LESEPLAN FOR LAUDAL SKOLE LESEPLAN FOR LAUDAL SKOLE Her på Laudal skole arbeider vi med lesing som en grunnleggende ferdighet. Dvs. at lesing ikke bare skjer i norskfaget, det er en grunnleggende ferdighet som foregår i alle fag.

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

Systematisk Observasjon av Lesing

Systematisk Observasjon av Lesing Systematisk Observasjon av Lesing Strategisk Leseflyt Ortografisk Fonologisk Logografisk Logografisk lesing: Har ikke knekt koden, men ordene begynner å tre fram. Leser ord ved hjelp av ordets form og

Detaljer

PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE

PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE PLAN FOR LESE-OG SKRIVEOPPLÆRING 1.-2.TRINN OLSVIK SKOLE 1 Innledning Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er at alle elevene ved Olsvik skole skal bli funksjonelle språkbrukere muntlig og skriftlig.

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Tema Mål fra Skolens strategisk plan Tiltak Elevenes læring -nytt 2015-2016 Elevene er bevisste egen læringsprosess og progresjon. Elevene kan snakke om egen læring og progresjon. Elevene har god egenvurderingskompetanse

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lokal læreplan Lærebok: Antall uker 6 uker Tema: 1 Skolestart Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lærebok. Annet lærestoff. Zeppelin

Detaljer

Les for livet tiltaksplan for utvikling av lesekompetanse ved Galterud skole skoleåret 2015/2016

Les for livet tiltaksplan for utvikling av lesekompetanse ved Galterud skole skoleåret 2015/2016 TILTAKSPLAN FOR UTVIKLING AV LESEKOMPETANSE VED GALTERUD SKOLE Lesing er en grunnleggende ferdighet som ifølge LK06 skal integreres i opplæringen i alle fag. Alle lærere er dermed posisjonert som leselærere

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Obj100 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst eller skjønnlitterær tekst.

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

2. Et verktøy for lærerne gjennom skoleåret ved utarbeidelse av planer for trinnet.

2. Et verktøy for lærerne gjennom skoleåret ved utarbeidelse av planer for trinnet. 1 Lese- og skriveplan for Fridalen skole 2010-2014 Innledning. På bakgrunn av strategisk plan og satsingen på lesing som grunnleggende ferdig, har vi utarbeidet en felles lese-og skriveplan for Fridalen

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Lesing splan for Eidsvåg skole Skoleår: 2013-14 Tema Mål fra Skolens strategisk plan God lesekompetanse i samsvar med egne evner. Med god lesekompetanse mener vi at elevene skal kunne: Sette konkrete mål

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Krødsherad kommune. Plan for. Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Krødsherad kommune Plan for Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Plan for læringsstrategier for skolene i Krødsherad kommune Pisa undersøkelsen

Detaljer

Økt 3: Målretting av lesing - Hvordan og hvorfor? Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS

Økt 3: Målretting av lesing - Hvordan og hvorfor? Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS Økt 3: Målretting av lesing - Hvordan og hvorfor? Ved Sture Nome, Lesesenteret, UiS Diskuter oppgaven fra sist i Hva har jeg gjennomført? team eller grupper: Hvilken tekst jobbet elevene med? Hvilket formål

Detaljer