ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS

2 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo Mjølhussanden, Karmøy ble sikra i 2008 Med stortingsrepresentanter i Fitjarøyane Padling på Friluftslivets dag i Haugesund

3 3 ÅRSMØTE 2009 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ONSDAG 25. MARS 2009 Årsmøtet avholdes på Åkrafjordtunet, i Etne kommune Kl. Program: Frammøte Åkrafjordtunet, informasjon om Åkrafjordprosjektet Matøkt. Velkommen til Etne ved ordførar Sigve Sørheim Årsmøte Avslutning årsmøte Styremøte Slutt Forslag til dagsorden: 1. ÅPNING Åpning av årsmøtet v/ styreleder Astrid Larsen 2. ÅRSMELDING 2008, forslag... s REGNSKAP 2008 og revisjonsberetning, forslag... s ARBEIDSPROGRAM 2009, forslag... s BUDSJETT 2009, forslag... s MEDLEMSKONTINGENT 2010, forslag... s VALG, valgkomiteen sin innstilling legges fram på årsmøtet s. 28 for Friluftsrådet Vest Astrid Larsen Leder (s) Oddvin Øvernes daglig leder Forsidefoto: Fra Staurskar i Olalitraktene Baksidefoto: Bondhusbreen, Kvinnherad (Foto: Kvinnherad kommune.) Alle bildene i årsmeldingen (unntatt 2 stk) er tatt av de ansatte i friluftsrådet.

4 ÅRSMELDING ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Etter årsmøtet i 2008 har styret i Friluftsrådet hatt følgende sammensetting: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Kvinnherad Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Vindafjord: Styremedlemmer Marianne Lie Astrid Larsen,leder Svein Arne Skartveit Hilde S. Bjerkreim Rune Sandvik Ivar Vevang Elisabeth Croles Einar Vårvik Ivar Øvrebø Elisabeth Enerstvedt Arne Kjell Askeland Siv Bente Stople Østbø Arbeidsutvalget har bestått av: Astrid Larsen, Einar Vårvik, Rune Sandvik, Hilde S. Bjerkreim Ivar Øvrebø, Stord Karmøy Fitjar Etne Sauda Arbeidsdeling mellom styret, arbeidsutvalget og administrasjonen er ført videre etter tidligere praksis. Årsmøtet 2008 ble avholdt i Tysvær. Fra Friluftsrådets jubileumsmiddag i Haugesund 7.november. Styreleder Astrid Larsen deler ut blomster til administrasjonen. I 2008 ble det avholdt 5 styremøter og behandla 38 saker. Det har vært 1 AU-møte, der 4 saker er behandla. Friluftsrådet har i 2008 hatt følgende fast ansatte: Oddvin Øvernes som daglig leder, Knut-Arild Sørensen nestleder og informasjonsansvarlig, Andreas Dunkley, driftsansvarlig, Kari Dommersnes friluftssekretær i 50 % stilling. Bjørn Opheim, oppsynsmann. Fra høsten 2008 har Odd-Bjørn Saltnes vært engasjert med oppgaver knyttet til infotiltak drift og sikring av nye områder. Friluftsrådet har i tillegg hatt 2 sommervikar i tillegg til flere engasjerte til driftsoppgaver i områdene og til opparbeidingstiltak i områdene. Totalt er det i 2008 utført ca. 77 månedsverk i regi av Friluftsrådet. Dette er inklusive dugnadsinnsats på to opparbeidingsprosjekter. Det er avgitt 19 uttalelser til kommuneplaner, frilufts- og idrettsplaner, kystsoneplaner og andre planer som har vært viktige for friluftsliv i kommunene og fylkene.

5 KURS / KONFERANSER/MØTER. 5 Friluftsrådet Vest har deltatt på Landskonferanse i regi av Nord-Møre og Romsdal Friluftsråd den 4-6-juni på Håholmen Havstuer ved Atlanterhavsveien (se bildet). Konferansen hadde et spennende innhold og rammene rundt med kystkultur og flott natur gjorde at arrangementet ble svært vellykket. Friluftsrådet Vest var representert med styreleder, Astrid Larsen og Einar Vårvik samt Knut-Arild Sørensen, Oddvin Øvernes og Kari Dommersnes fra administrasjonen. Årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund ble avholdt samme sted lørdag den 7.juni. Astrid Larsen og Einar Vårvik var våre utsendinger. Daglig leder er med i styringsgruppa for prosjektet Friluftsliv for alle, et prosjekt i regi av Haugesund Turistforening hvor friluftsrådet deltar både i styringsgruppa og reint praktisk med aktiviteter i ressursgruppa. Knut-Arild Sørensen har deltatt som foredragsholder på to seminarer med innlegg om universell tilrettelegging i våre friluftsområder, den ene i Oslo den andre på Jæren. Daglig leder og Elisabeth Enerstvedt har deltatt på fylkeskonferansen for idrett og friluftsliv i regi av Hordaland fylkeskommune. Daglig leder har og deltatt på samling for daglige ledere i friluftsrådene og seminar på Jæren den 22.oktober med tema sikring av friluftsområder. Det har og vært et møte med partene i sikringsprosjektet den samme dato, der FL, Direktoratet for Naturforvaltning, Jæren Friluftsråd og Rogaland fylkeskommune var med. Vi har og deltatt på styremøter i Vestkystparken og møter med Reidar Sandal i Statens Naturoppsyn og ansattesamling i regi av FL. Det er holdt kontaktmøter med våre sponsorer, Sunnhordland Kraftlag, Sparebank 1 SR-Bank med felles informasjon og videreutvikling av vårt samarbeid som tema. Friluftsrådet Vest har og hatt besøk av en delegasjon fra Nedre Telemark som arbeider med å etablere et friluftsråd i Grenlandsregionen. Det er og avholdt kontaktmøter med Hordaland fylkeskommune,haugaland Vekst/Haugalandsrådet, Kystlaget Romsa og Haugaland Kraft. Styret i FL og daglig leder Morten Dåsnes deltok også på vår 25 års jubileumsfest samme kveld. Styreleder Astrid Larsen har deltatt på styreledersamling for styreledere i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen. Friluftsrådet Vest var vertskap for styremøtet til FL den 7. og 8.november med synfaring i Djupadalen og fellesmøte i Haugesund etterpå.

6 2.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER SIKRING/KJØP NYE FRILUFTSOMRÅDER I 2008 har vi videreført det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd for å sikre flere områder til friluftsliv i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Prosjektet er støttet økonomisk med midler fra Direktoratet for Naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune og Hordaland Fylkeskommune. Vi har et tett faglig samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund, miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Det er etablert et samarbeid med Agnar Naustdal, som deltar i arbeidet med befaringer, forhandlinger og annen saksbehandling knyttet til arbeidet med kjøp av friluftsområder. Vi har og et godt samarbeid med advokat Per Qvale i dette arbeidet. Daglig leder har og engasjert seg i oppgavene med sikring av friluftsområder i 2008, og av disse er det inngått avtale for Mjølhussanden i Karmøy kommune. Odd-Bjørn Saltnes har og blitt med på laget for å styrke denne satsingen, og det har vært opprettet kontakt med flere grunneiere av områder som vi tar sikte på å få en avtale på i Arbeidet følger prioriteringer i en nasjonal liste over friluftsområder som bør sikres, denne listen er utarbeidet av DN, Friluftsrådenes Landsforbund og etter innspill fra friluftsrådene. Verdien av arbeidet med sikring/erhverv av nye områder har en verdi på kr PLANLEGGING OG OPPARBEIDING Det har vært arbeidet med følgende prosjekter: Eivindsvann, Haugesund. turvei, servicebygg, rullestolrampe Nautøy, Stord, brygge, Åkrasanden, Karmøy, turvei, rullestolramper, universell tilrettelegging Sandvesanden, Karmøy, servicebygg, planarbeid. Opheim, Vindafjord, oppgradering turvei/skiløype Lindøy, skjøtelstiltak, beiting villsau. Vannverksveien, Tysvær, oppgradering turvei. Romsa, Vindafjord, grillhus,skjøtsel,samarbeid lag/båtlag Are, Bokn, parkering, tursti, bakland, oppstart. Austerøy, Tysvær,skjøtsel, beiting villsau Lie, Vindafjord, rullestolrampe innkjøpt Ulvesøy. Bømlo, samarbeid med Finnås Båtlag, Barmane, Bømlo, Flytebrygge innkjøpt. I tillegg til disse prosjektene er det igangsatt planarbeid med tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i 2009 Samlet verdi på opparbeidstiltakene i 2008, er på kr medregnet eget arbeid. Ordfører Petter Steen jr. og Fylkesordfører Tom Tvedt åpner den nye og universelt tilrettelagte turveien i Djupadalen, Haugesund.

7 7 Opparbeidingsstatistikk OPPARBEIDINGSKOSTNADER INKL ARBEID REISER OG UTLEGG I KR. OMRÅDE OGNAHABN ARE EIVINDSVANN LOTESTRANDA ÅKRASANDEN LINDØY AKSNES SANDVESANDEN SLETTEDALEN HUSTVEIT SLETTENE DRAGAVIKA HAMNAREN AUSTERØY VESTERØY 4400 VANNVERKSVEIEN NODLAND LIE GARDAVIKJO OPHEIM/SKILØYPER ROMSA PEPAREN SANDVIK OSNES/HONSV 4200 TARALDSØY SMEDHOLMEN TELØY STRAUMØY ÅDLANDSVATNET NAUTØY DAGFINNSVIK /KÅREVIK 1000 SPONAVIKJO HYSTADMARKJO NAUTØY ÅREIDDALEN VEVIKA, BØMLO NARRAVIKJO ULVESØY FURUNESET 9400 DIVERSE PLAN OPPARB SUM * Dugnad er lagt inn i tallene for Romsa ( kr), og Ulvesøy ( kr) DRIFT Drift av friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som stadig krever mer ressurser grunnet økende bruk, løpende vedlikehold og ødeleggelser ved uvær og hærverk. En forutsetning for av publikum skal bruke og trives i områdene, er at områdene er i god stand, frie for boss og søppel, graset slått og toaletter vasket er viktig. Sist vinter gav lite snø i Olalitraktene, veien og parkeringsplassen på Opheim ble brøyta etter behov. Det ble kjørt opp løyper til Olalihytta fra Helgeland og Opheim når det var forhold for det. Det er svært positivt å registrere at bruken av dette flott turområdet har tatt seg markant opp etter at den nye turveien ble bygget.

8 Samarbeidet med Vindafjord kommune om scooter til løypepreparering har fungert veldig bra. Erfaringene med rullestol-mattene fra Åkrasanden og Sandvesanden er svært positive, de flotte strendene på Karmøy er nå tilgjengelig for rullestolbrukere, barnevogner og andre brukere som trenger et tilrettelagt underlag å komme seg fram på. Dette tilbudet vil bli utvidet i samarbeid med Karmøy kommune sin ergoterapitjeneste og brukergrupper i takt med flere bevilgninger til dette. Erfaringene tar vi med oss til andre av de områdene vi har ansvar for. Sommeren 2008 var en av de fineste på mange år, og det var stor utfart til badestrender og båtutfartsområder i hele regionen. Friluftsområdene blir driftet hele året, spesielt de områdene som er mye brukt til turgåing som Eivindsvann, Hystadmarkjo og Åkrasanden. Om høsten og vinteren blir parkeringsplasser og veier gruset, vedlikehold utført på brygger og anlegg og det blir utført hogst og skjøtsel der det er behov for det. Arbeidet om våren starter med rydding av strandsøppel, slått, utlegging av badebøyer og klargjøring av strender, utlegging av rullestolmatter osv For å holde båtutfartsområdene i stand blir de ryddet tidlig på våren og klargjort for bruk. Båtsesongen starter tidlig på våre kanter. Antallet fritidsbåter øker i distriktet, og vi opplever at stadig flere gjester kommer fra andre deler av Vestlandet og også øst for Lindesnes. Det er selvsagt positivt at områdene blir mye brukt, men det medfører også økt innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner for å holde områdene i god stand. De mest brukte stedene som Sponavikjo, Aksnes (se bilde), Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvann hadde vi tilsyn med flere ganger om dagen for å holde de i presentabel stand. 8 Endring i klima medfører mer arbeid og kostnader for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser, veier og bygninger. Beitetiltak og skjøtselstiltak har også i 2008 vært en viktig del av arbeidet vårt. I flere av friluftsområdene har vi tiltak for å hindre tilgroing med kratt og skog. Samarbeidet med grunneiere som har villsau har vært positivt og viktig for skjøtselen av kulturlandskapet. Oppryddingen av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Sauda, Bømlo, Kvinnherad har vi hatt et utstrakt samarbeid med foreninger og lokale tilsynsfolk som har ansvaret for tilsyn av områdene. Dette har i hovedsak fungert veldig bra. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni. Et tiltakende problem er økningen i omfanget av hærverk på enkelte områder. På Opheim har ruteknusing og innbrudd ført til ekstraarbeid for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet rettet mot setting av ulovlige garn etter laks/sjøørret. SNO har nå ansatte personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverksetter oppsynstiltak i sammen med politi, friluftsråd og Kystvakten. Dette arbeidet og samarbeidet vil bli videreført i Andreas Dunkley har tatt kurs i naturoppsyn og har nå begrenset politimyndighet innen dette feltet. Den totale verdien av driftsinnsatsen av friluftsområdene er kr i 2008.

9 2.3 INFORMASJON OG AKTIVITETER 9 Friluftskonsert med Herborg Kråkevik på Alvanuten; Tysvær Som et ledd i feiringen av vårt 25 årsjubileum ble det arrangert en friluftskonsert med Herborg Kråkevik på toppen av Alvanuten ovenfor Aksdal, den 14. juni Friluftslivets uke: Ca 5000 deltagere på 24 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Friluftslivets Uke som tidligere år og deltar aktivt med kanoutlån på Friluftslivets dag. Friluftslivets dag; Haugesund Turistforening er hovedansvarlig for dette arrangementet. Friluftsrådet deltar i arrangementet sammen med 13 andre lag og foreninger i regionen. Vi har ingen eksakte tall for antall deltagere, men vi har estimert antallet til et sted mellom 2500 og Vi har nå deltatt 4 år på rad med tilbud om kanopadling i Eivindsvatnet. Dette er tydeligvis svært populært og kanoene er ute på vannet absolutt hele tiden. Her er det kø fra vi starter til lenge etter at vi egentlig skulle avsluttet. Sammen med Kajakk-klubben hadde vi mennesker ute på vannet i løpet av dagen. Fiskebrosjyre Vi har fulgt opp en tradisjon i vårt friluftsråd med å gi ut en oversikt over hvor folk kan ta seg ut og finne fiskevann, fiskeplasser og fiskekortselgere. Denne brosjyren må revideres med jevne mellomrom og i 2008 kom vi med en tredje utgave av denne.. Jubileumsfolder: I forbindelse med vårt 25 års-jubileum laget vi en jubileumsfolder. Denne ble blant annet delt ut til alle fremmøtte på Friluftslivets dag og til alle kommuner og turistinformasjoner i regionen. Internett: Vi prøver å holde nettsidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Brosjyrer blir lagt ut fortløpende og kan lastes ned fra våre nettsider. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiløyper når det er bade/ skisesong, og vi ser f.eks. at bruken av nettsidene våre øker med flere hundre prosent når det er skiføre i Olalia. Ny hovedbrosjyre sammen med reiselivsnæringa. Dette arbeidet har lidd under manglende finansiering og mye utskiftinger blant våre samarbeidspartnere. Derfor kom arbeidet ikke skikkelig i gang i Forventes sluttført Utstyrsbaser: Som et ledd i vår satsing mot barn og unge fortsetter vi med å utstyre stadig flere av våre medlemskommuner med mobile utstyrsbaser. Disse består av kanoer på en kanotilhenger, flytevester, mat på bål utstyr og et klassesett med lavvuer. I 2008 skaffet vi to utstyrsbaser til henholdsvis Kvinnherad og Karmøy, samt 4 kajakker til bruk i hele regionen. Fra før har vi en base på Stord/Fitjar, Vindafjord/Etne, Haugesund/Sveio samt vår egen stasjonære base på Lindøy/Aksdal. De mobile utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger rundt omkring i medlemskommunene. Informasjonsstand rundt til alle kommunene Vi startet opp med denne rundturen med å plassere ut vår informasjonstand på Tysvær Rådhus i november/desember. Siden har den vært flyttet rundt til Haugesund, Stord og Fitjar. Videreføres i Kystled: Kystleden er i vår region begrenset til en robåt som ligger til gratis utlån i Apalvik på Bjoa. Av overnattingssteder er det begrenset til Vinjehuset på Romsa som i år har hatt 15 overnattingsdøgn. Natur i skolen / Læring i friluft Målsetningene var i år at vi skulle ha mellom 25 naturveiledningsdager med barn. Vi skulle holde kurs dersom det var forespørsler om dette. Status viser at vi har hatt veiledning for 812 elever og hatt kurs- og brukeropplæring for 70 ansatte i SFO/skoler og barnehager. Tilbudet om utstyrsbaser bygges stadig ut. Tilbudet til skoleklasser o.a. om leie av båter/lavvu/gapahuk på Lindøy er fortsatt populært - særlig i mai-juni når skolene har avslutninger ute i friluftsområdene.

10 Pressedekning / Media: Friluftsrådet Vest har vært på NRK radio og lokal TV en rekke ganger i forbindelse med universell løypekjøring i Olalia, Friluftslivets Uke, badetemperaturer og i forbindelse med utbyggingen av universelt utforma turvei i Djupadalen, Haugesund. Vi har ellers hatt svært bra pressedekning fra lokale aviser og radiostasjoner på ulike hendelser i løpet av året. Nrk-Rogaland, Radio Haugaland og Radio 102 får jevnlige oppdateringer fra oss, og har hatt enkelte innslag fra Olalia eller badestrendene. Vi har også sendt ut infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har hatt et eller prosjekt i deres kommune. 10 Bildet er fra et friluftskurs som ble holdt på Peparen i Skånevik for ansatte ved ungdomsskolen e på Stord. Kursene legges opp til bruk av utstyrsbasene våre. UTGIFTER OG EGENINNSATS FOR INFORMASJONSPROSJEKTENE Utgifter og egeninnsats for informasjonsprosjekta PROSJEKT UTGIFTER (X 1000) TIDSFORBRUK ( TIMER ) Brosjyrer og plakater Læring i Friluft kurs og veiledning Utstyrsbaser Arrangementer /Friluftsuka* Diverse info/ internett Planarbeid 100 Jubileeum/ Friluftskonsert SUM År: Samlet verdi infoarbeid *Her inngår ikke dugnadsinnsats fra organisasjonene i Friluftslivets uke. Samlet verdi av informasjonsprosjektene i 2008 er på kr

11 2.4 ØKONOMI 11 Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområder, gjenspeiler en sterk økning i våre oppgaver. Medlemskommunene bidrar med sin kontingent som utgjør et viktig grunnlag for vårt arbeid. I de senere år har kommunenes andel av totalomsetningen ligget godt under ¼ av våre totale inntekter. Det betyr at for hver krone kommunene betaler til Friluftsrådet får de bortimot 4 kroner tilbake i form av prosjekter innen tilrettelegg/informasjon og drift av områdene. Statlig tilskudd til drift og tilrettelegging er fortsatt for lavt, noe som gjør at det går lenger tid før vi klarer å realisere nye tiltak og vedlikehold og drift av områdene. Økning i tilskuddet fra Rogaland og Hordaland fylkeskommune til Vestkystparken har vært viktig for å opprettholde en forsvarlig drift av våre mange områder til kysten. Denne opptrappingen fortjener positiv tilbakemelding. Prosentvis fordeling av inntekter på 8,1 mill fra stat, fylke, medlemskommuner og andre i Tilskuddet til sikringsprosjektet fra DN, Rogaland fylkeskommune, og Hordaland fylkeskommune har vært en forutsetning for satsingen på dette viktige arbeidet. Det er svært positivt at Hordaland fylkeskommune har vist en økende vilje og evne til å satse på friluftsliv, denne trenden håper vi varer ved. Svært gledelig er det å melde at det nyetablerte samarbeidet med Sparebank1-SR-bank har resultert i et samlet tilskudd på kr til friluftstiltak i regionen. Sunnhordland Kraftlag har bidratt med kr til ulike friluftstiltak i Sunnhordlandskommunene, også dette gir et svært verdifullt bidrag til realisering av våre prosjekter i Sunnhordlandskommunene. Disse midlene inngår som en delfinansiering av større prosjekter i sammen med midler fra fylke og stat. Tilskuddene fra private bedrifter kan og skal ikke erstatte det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive sikrede friluftsområder, men det er et svært viktig bidrag til vårt arbeid. Det er fortsatt en utfordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommuner at tilskudd til drift ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. Dette blir gjort i et samarbeid med FL. Hordaland fylkeskommune har øket midlene til Vestkystparken og det er også gitt signal om at det tilskuddet til drift kan bli øket i Dette er svært gledelig og positivt. 2.5 TOTALVURDERING Arbeidsåret 2008, har vært et svært viktig arbeidsår for Friluftsrådet Vest, preget av god innsats på en rekke arbeidsfelt som sikring, drift, informasjon/aktivitetstiltak og tilrettelegging. Den høye aktiviteten gjenspeiles i regnskapet, og totalverdien av nye tilretteleggingstiltak/infotiltak/drift har er på ca kr 6.9.millioner i Svært gledelig er det at Kvinnherad kommune har meldt seg inn i Friluftsrådet, det vil være en styrke for hele vårt samarbeid og Kvinnherad vil få tilgang til ressurser til drift og oppgradering av viktige friluftsområder, og også delta i informasjons og aktivitetstiltak i vår regi. Vi har markert vårt 25 årsjubileum med utekonsert på Alvanuten i godt samarbeid med Tysvær kommune i juni, der Herborg Kråkevik var det store trekkplastret. Det har vært avholdt flere arrangementer i Friluftslivets uke, som vi har arrangert siden 1993 og dette er blitt en årviss tradisjon. Svært gledelig er det at vi fikk med oss fylkesordfører Tom Tvedt og ordfører Petter Steen jr. til å åpne turveien i Djupadalen.

12 12 Videreføringen av sikringsprosjektet har vært en viktig sak i 2008, og at arbeidet og har gitt konkrete resultater i form av avtaler og konkrete resultater er svært viktig og gledelig. Støtten fra DN, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland har vært avgjørende dette prosjektet som vil gå over 3år. Det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har bidratt til en positiv utvikling av dette. Den økonomiske delen av vår virksomhet er blitt styrket i 2008, gjennom økte bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og sponsorer. Målretta arbeid gjennom mange år, gir resultater. Arbeidet med sikring, har hatt en sentral rolle i vårt arbeid i 2008 og vil bli videreført i Det er flere viktige saker under arbeid. Et av områdene det arbeides med er Vibrandsøy i Haugesund (se bildet) Arbeidet med kjøp/erverv av eiendommer er tids- og ressurskrevende, noe som gjør at det kan ta lang tid for å komme fram til konkrete resultater i form av underskrevne avtaler i slike saker. Også i vår region opplever vi et stadig sterkere press på strandsonen mange steder, og det at det er tilgang til attraktive friluftsområder blir stadig viktigere for både fastboende og turistnæringen. De viktigste områdene må sikres ved kjøp eller avtale, andre må tas vare på gjennom planvedtak i den enkelte kommune. Universell tilrettelegging er et prioritert arbeidsfelt innen vårt arbeid når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder. I 2008 har vi utført tiltak på Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvann som har som mål å få ut flest brukere i områdene uavhengig av funksjonsgrad. Turveien i Djupadalen er et prosjekt av nasjonal interesse med tilskudd fra DN og Rogaland fylkeskommune, her har friluftsrådet hatt et godt samarbeid med Haugesund kommune i gjennomføring og planlegging. Det er etablert et viktig samarbeid med fagpersoner som ergoterapeuter og synspedagoger som aktiv tar del i planlegging og oppfølging av prosjekter for å kvalitetssikre at utførelsen av tiltak, er i tråd med nasjonale standarder/retningslinjer på dette området. Dette vil bli videreført i Det er utført en solid innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av ansatte, lag og foreninger. Friluftsområdene er vårt ansikt utad mot publikum, og arbeidet med å holde en god standard på vedlikehold og drift har vært en prioritert oppgave i Mediakontakten har blitt utvidet betraktelig i 2008, med stadig flere innslag i aviser, radio og TV. Dette er en viktig strategi i synliggjøringen av våre friluftsområder og vårt arbeid. Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn er videreført i 2008, og dette har gitt oss inntekter og verdifull kompetanse. Det er inngått en samarbeidsavtale med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland, dette vil kunne gi noe inntekter og tilgang til verdifull kompetanse i forvaltningen av områder Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. Båtlag /foreninger og ildsjeler har vært svært viktige bidragsytere når det gjelder å utføre og delta i tilretteleggingstiltak. På Romsa og på Ulvesøy er det utført en betydelig dugnadsinnsats. Ressurspersoner fra bygge og anleggsbransje er brukt sin kompetanse til å være med å utvikle attraktive friluftsområder. Dette er et svært positivt samarbeid som vi ønsker å videreføre og utvikle.

13 13 Det er kjøpt inn 2 nye utstyrsbaser med kanoer og friluftsutstyr til Kvinnherad og til Karmøy kommune. Responsen på dette har vært svært positiv, og det tas sikte på å utvide tilbudet i 2009 til Bømlo. Friluftsrådet har bidratt med kompetanse og veiledning på kurs i friluftsliv for skoleklasser, ansatte i skolen og skolefritidsordningen. Samarbeidet med Sunnhordland Kraftlag (SKL), Sparebank1 SR-Bank og Viindafjord Arbeidsgiverforum, er svært viktig for vår virksomhet og vil bli videreført. Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid, og midler fra disse vil medføre at vi får realisert flere prosjekter raskere, enn hvis vi skulle vente på midler fra stat og fylkeskommuner. Samarbeidet med reiselivet er ennå i startfasen, men det er et faktum at friluftslivet og naturen er en viktig del av den menyen som skal tilbys de gjester som kommer til regionen på ferie for å nyte og bruke den flotte naturen og mangfoldet her i regionen. Samarbeidet med Friluftsrådenes Landsforbund og andre friluftsråd er blitt utviklet videre i 2009 på en positiv måte. Styret i FL besøkte oss i forbindelse med våre jubileumsmarkering og det ble avholdt informasjonsmøte og befaring i Haugesund. Slettene friluftsområde i Sveio Samarbeidet med Statskog i forvaltningen av Romsa er ført videre på beste måte med tilskudd til tilretteleggingsprosjekt og infotiltak. Totalt sett har 2008 vært et svært aktivt år for Friluftsrådet Vest med en positiv utvikling på flere felt. Friluftsrådet tar fatt på 2009 med en klar fokus, strategi og målsetting om å oppfylle vår målsetting. Friluftsrådets visjon: Gjennom målretta og profesjonelt arbeid skal Friluftsrådet innan år 2010 ha ytt eit avgjerande bidrag til at folk i Nord-Rogaland og Sunnhordland i stadig aukande grad får oppleva naturglede, respekt for naturen og sunn livsstil gjennom større bruk av regionen sine naturtilbod. MANGE TAKK Friluftsrådet Vest vil takke medlemskommunene, medlemsorganisasjonene, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd, øvrige friluftsråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statens Naturoppsyn, Statskog, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Sparebank 1 SR-Bank, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Turistforening og frivillige organisasjoner og mange privatpersonar for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Styret sitt forslag til vedtak: Årsmelding 2008 er godkjent.

14 14

15 3. REGNSKAP Kommentarer til regnskap 2008 Regnskap for 2008 er revidert av Haugaland Kommunerevisjon og revisjonsberetning foreligger. Arbeidsåret 2008 har vært preget av høy aktivitet innen alle våre arbeidsfelt. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat og sponsorer. Dette vises også igjen i regnskapet både på inntektssiden og utgiftssiden. Stor utfart og bruk av områdene krever økt driftsinnsats og uvær med flom og vind skader også arbeid og kostnader. I samsvar med regnskapsmessige anbefalinger fra vår revisor, er momsen for 2008 ført opp på inntekts og utgiftssiden med samme beløp. Det har vært prioritert å holde sterk fokus på kostnader i gjennomføring av prosjekter, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av tiltaket. Kommentarer følger til de poster som har hatt avvik i forhold til budsjettet. Utgifter: Lønnskostnader lavere enn budsjettert, arbeidsgiveravgift noe høyere Kontorkostnader (regnskapsføring,revisjon,data) noe lavere enn budsjettert. Utstyr/redskap noe lavere, det samme gjelder reiseutgifter. Telefon og porto noe høyere, men reiseutgifter lavere enn budsjettert. Opparbeiding lavere, det har sammenheng med at omsøkt beløp var høyere Driftskostnadene høyere, stor utfart og bruk av områder. Vedlikeholdsarbeid/oppgrader av flere områder, vedlikehold oppgradering driftsmatriell blant annet bytte av motor i en arbeidsbåt. Dette ble dekket inn med tilskudd på inntektssida. Informasjon lavere enn budsjettert grunnet mindre enn budsjettert. Moms noe høyere, dette blir utjevnet på inntektssiden. Ubrukte midler til prosjekt som er i gang foreslås å settes av på avsetninger for 2009 på tilrettelegging og informasjonstiltak. Inntekter Inntektene fra Olaliveien har vært svært lavt grunnet en dårlig snøvinter, og problemer med betalingsautomaten. Diverse inntekter ble høyere enn budsjettert, tilskudd til motorbytte i båt utgjør halvparten av dette.. Adm.tilskudd fra stat/ FL og fylkesmennene, miljøvernavdelingene er i samsvar med budsjett. Adm. driftstilskudd fra fylkeskommunene er høyere med budsjett (kr fra Rogaland og kr fra Hordaland. ( Hordaland økte sin tilskudd i 2008) og kr i tilskudd til veivedlikehold fra Rogaland fylkeskommune. Markant økning til Vestkystparken i 2008, kr av dette er øremerket opparbeiding. Mindre tilskudd en budsjettert fra fylkeskommuner til tilrettelegging/informasjon. Tilskuddene til sikringsprosjektet utgjør kr fra stat og fylkeskommuner. Noe mindre tilskudd fra sponsorer enn budsjettert, totalt kr Diverse tilskudd: Her ligger kommunens egenandel til utstyrsbaser og inntekter til naturoppsyn fra Statens Naturoppsyn. Totale driftsinntekter kr pluss renteinntekter kr Det foreslås en avsetning til investeringsfond på kr Overskuddet på kr legges til egenkapitalen. Styret sitt forslag til vedtak: Regnskap 2008 er godkjent.

16 16 Friluftsrådet Vest Driftsregnskap 2008 UTGIFTER TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter / konsulenttjester Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon SUM DRIFTSUTGIFTER Odd-Bjørn rensker opp på Nesøyra, Sauda Bryggebygging på Nautøy, Stord

17 17 Driftsregnskap 2008 INNTEKTER TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett DRIFTSINNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Veiavgift Otertong Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Mijøvern.avd Fylkeskommune Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Andre (SKL / SR-bank/ VAF) INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre TILSKUDD SIKRINGSPROSJEKT DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Avsatte midler Bruk avsatte midler Avsetning til investeringsfond Overført til kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat etter avsetninger overskudd / + underskudd

18 18

19 19 KAPITALREGNSKAP TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INVESTERINGSUTGIFT Sikring friluftsområder Styrking likviditetsreserven Bil/Båt SUM FINANSIERINGSBEHOV Tilskudd sikring Tilskudd driftsbåt Overført fra drift Bruk av likviditetsreserve Bil SUM FINANSIERING Udekket/udisponert års jubileet til Friluftsrådet VEST ble også feiret med friluftskonsert med Herborg Kråkevik på Alvanuten i Tysvær.

20 20 Friluftsrådet Vest Balanseregnskap AKTIVA Maskiner og utstyr Båter Biler Friluftsområde Stakkestad Sum anleggsmidler note Kasse Bank Bank Bank Bank Debitorer Andre korts fordringer / Moms Forskuddsbetalt leasing Egenkapitalinnskudd KLP Beholdning bøker note Sum omløpsmidler SUM AKTIVA PASSIVA Avsetninger Fond note Avsetninger investeringsfond Årets driftsresultat Udisp.resultat av investeringer Kapitalkonto Sum egenkapital Kreditorer Diverse kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arb.giveravgift Skyldig feriepenger Skyldig arb.giveravg feriepenger Sum kortsiktig gjeld SUM PASSIVA Aksdal, 2009 Astrid Larsen (s) styreleder Oddvin Øvernes (s) daglig leder

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD 2 Bygging av ny brygge - og utlegging av flytebrygge i Naustvik på Stora - Romsa Dykking fra driftsbåten vår Frøya Alle hjelper til Så da blir resultatet

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side Årsmelding 2010 Årsrapport 2010 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer

28. MARS 2011 I HAUGESUND

28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMØTE 2012 28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMELDING 2011 - ARBEIDSPROGRAM 2012 NB! Dette er en foreløpig versjon til styremøtet 16.februar 2012 I endelig versjon til årsmøtet legger vi til bilder og statistikk.

Detaljer

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1

Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1 Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 2 Innhold Årsmelding 2011... 4 Regnskap 2011... 11 Arbeidsprogram 2012... 16 Budsje 2012... 18 Medlemskon ngent 2013...

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD 22.03.2007 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering på den nye turveien på Opheim, Olalia. Etter Opheim dro folket ned

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Hemmingstad kulturhus, Haugesund 29.3.2012 Sommeraktiviter ved Eivindsvatnet i Haugesund I forkant av selve årsmøtet gav prosjektleder for universell utforming

Detaljer

Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad

Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad Valøya, Kvinnherad Karmøy 11. april 2013 Årsmøte i Friluftsrådet Vest 2014 Åkrasanden, Side Karmøy 1 Innkalling til Friluftsrådet Vest Tirsdag 25. mars 2014 I år er

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMØTE 2016 31. mars 2016 Bømlo FORSLAG TIL ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT 2016 Innkalling til ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Torsdag 31. mars 2016 I år er det Bømlo kommune som

Detaljer

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut!

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! Friluftsrådet Vest Langtidsplan 2013 2017 Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1. Friluftsrådet Vest - Visjon 1.2. Formål

Detaljer

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE 22. FEBRUAR 2012 KL. 09.00 11.30 HOTELL MARITIM HAUGESUND, Møterom Rennesøy Månedens quiz? Kven

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015

ÅRSMØTE 2015. Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015 ÅRSMØTE 2015 Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsrådet Vest Årsmøte 2015 Side

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

[Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1

[Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1 [Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1 Ny parkeringsplass i Vikjo, Kvinnherad Sommeridyll på Vibrandsøy, Haugesund Historisk dag ved Eivindsvatnet, Haugesund Parkeringsplass i Sandvikjo, Kvinnherad Friluftslivets

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30 Til Styret kopi: varamedlemmer 26.09.2011 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30 Padlecamp på Smedholmen Fitjar Saker: GJENNOMGANG AV SAKER FRA

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11 INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE TORSDAG 24. FEBRUAR 2011 KL. 15.30-CA 17.30 FRILUFTSRÅDETS LOKALER, AKSDAL På skitur i Olalia Sak

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2006 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

REFERAT STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST AKSDAL TIRSDAG KL

REFERAT STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST AKSDAL TIRSDAG KL Til Styret kopi: varamedlemmer 05.10.2011 REFERAT STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST AKSDAL TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530-17.30 Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer.

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer. Krisesenter vest IKS. 2 0 MM Til representantskapets medlemmer. Ar iv o e tv ocie (Y) bo r. s beh. Kop.A.51

Detaljer

Vikjo, Kvinnherad. Sandvesanden, Karmøy. Ådlandsvatnet, Stord. Hystadmarkjo, Stord. Hustveit, Sauda. Åkrasanden, Karmøy

Vikjo, Kvinnherad. Sandvesanden, Karmøy. Ådlandsvatnet, Stord. Hystadmarkjo, Stord. Hustveit, Sauda. Åkrasanden, Karmøy Karmøy 11. april 2013 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Åkrasanden, Side Karmøy 1 Vikjo, Kvinnherad Sandvesanden, Karmøy Ådlandsvatnet, Stord Olalia, Vinda ord Hystadmarkjo, Stord Hustveit, Sauda Åkrasanden,

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Regnskap 2014 Valdresrådet

Regnskap 2014 Valdresrådet Regnskap Valdresrådet 25.03.2015 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter -13 093-13 200-12 669 Driftsutgifter 14 263 14 800 13 718 Driftsresultat

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA 8. Årsmøtet Årsmøtet er andelslagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år fortrinnsvis siste lørdag i høstferien (men senest utgangen av oktober) Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

1. Registering av fremmøtte medlemmer

1. Registering av fremmøtte medlemmer Saksliste 1. Åpning og registrering av fremmøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll 4. Årsberetning og orientering

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Storøen Årsmelding Rammetillatelse Seilforeningen fikk godkjent rammetillatelse i slutten av desember 2013 for ombygging av nøst, kaianlegg og gjestehavn i regi av Bergen

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. STYREPROTOKOLL Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. MØTESTAD: Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 11.05.2016 Arkiv: A-2016 Jnr: 9363 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Vi innkaller med dette

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer