ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS

2 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo Mjølhussanden, Karmøy ble sikra i 2008 Med stortingsrepresentanter i Fitjarøyane Padling på Friluftslivets dag i Haugesund

3 3 ÅRSMØTE 2009 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ONSDAG 25. MARS 2009 Årsmøtet avholdes på Åkrafjordtunet, i Etne kommune Kl. Program: Frammøte Åkrafjordtunet, informasjon om Åkrafjordprosjektet Matøkt. Velkommen til Etne ved ordførar Sigve Sørheim Årsmøte Avslutning årsmøte Styremøte Slutt Forslag til dagsorden: 1. ÅPNING Åpning av årsmøtet v/ styreleder Astrid Larsen 2. ÅRSMELDING 2008, forslag... s REGNSKAP 2008 og revisjonsberetning, forslag... s ARBEIDSPROGRAM 2009, forslag... s BUDSJETT 2009, forslag... s MEDLEMSKONTINGENT 2010, forslag... s VALG, valgkomiteen sin innstilling legges fram på årsmøtet s. 28 for Friluftsrådet Vest Astrid Larsen Leder (s) Oddvin Øvernes daglig leder Forsidefoto: Fra Staurskar i Olalitraktene Baksidefoto: Bondhusbreen, Kvinnherad (Foto: Kvinnherad kommune.) Alle bildene i årsmeldingen (unntatt 2 stk) er tatt av de ansatte i friluftsrådet.

4 ÅRSMELDING ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Etter årsmøtet i 2008 har styret i Friluftsrådet hatt følgende sammensetting: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Kvinnherad Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Vindafjord: Styremedlemmer Marianne Lie Astrid Larsen,leder Svein Arne Skartveit Hilde S. Bjerkreim Rune Sandvik Ivar Vevang Elisabeth Croles Einar Vårvik Ivar Øvrebø Elisabeth Enerstvedt Arne Kjell Askeland Siv Bente Stople Østbø Arbeidsutvalget har bestått av: Astrid Larsen, Einar Vårvik, Rune Sandvik, Hilde S. Bjerkreim Ivar Øvrebø, Stord Karmøy Fitjar Etne Sauda Arbeidsdeling mellom styret, arbeidsutvalget og administrasjonen er ført videre etter tidligere praksis. Årsmøtet 2008 ble avholdt i Tysvær. Fra Friluftsrådets jubileumsmiddag i Haugesund 7.november. Styreleder Astrid Larsen deler ut blomster til administrasjonen. I 2008 ble det avholdt 5 styremøter og behandla 38 saker. Det har vært 1 AU-møte, der 4 saker er behandla. Friluftsrådet har i 2008 hatt følgende fast ansatte: Oddvin Øvernes som daglig leder, Knut-Arild Sørensen nestleder og informasjonsansvarlig, Andreas Dunkley, driftsansvarlig, Kari Dommersnes friluftssekretær i 50 % stilling. Bjørn Opheim, oppsynsmann. Fra høsten 2008 har Odd-Bjørn Saltnes vært engasjert med oppgaver knyttet til infotiltak drift og sikring av nye områder. Friluftsrådet har i tillegg hatt 2 sommervikar i tillegg til flere engasjerte til driftsoppgaver i områdene og til opparbeidingstiltak i områdene. Totalt er det i 2008 utført ca. 77 månedsverk i regi av Friluftsrådet. Dette er inklusive dugnadsinnsats på to opparbeidingsprosjekter. Det er avgitt 19 uttalelser til kommuneplaner, frilufts- og idrettsplaner, kystsoneplaner og andre planer som har vært viktige for friluftsliv i kommunene og fylkene.

5 KURS / KONFERANSER/MØTER. 5 Friluftsrådet Vest har deltatt på Landskonferanse i regi av Nord-Møre og Romsdal Friluftsråd den 4-6-juni på Håholmen Havstuer ved Atlanterhavsveien (se bildet). Konferansen hadde et spennende innhold og rammene rundt med kystkultur og flott natur gjorde at arrangementet ble svært vellykket. Friluftsrådet Vest var representert med styreleder, Astrid Larsen og Einar Vårvik samt Knut-Arild Sørensen, Oddvin Øvernes og Kari Dommersnes fra administrasjonen. Årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund ble avholdt samme sted lørdag den 7.juni. Astrid Larsen og Einar Vårvik var våre utsendinger. Daglig leder er med i styringsgruppa for prosjektet Friluftsliv for alle, et prosjekt i regi av Haugesund Turistforening hvor friluftsrådet deltar både i styringsgruppa og reint praktisk med aktiviteter i ressursgruppa. Knut-Arild Sørensen har deltatt som foredragsholder på to seminarer med innlegg om universell tilrettelegging i våre friluftsområder, den ene i Oslo den andre på Jæren. Daglig leder og Elisabeth Enerstvedt har deltatt på fylkeskonferansen for idrett og friluftsliv i regi av Hordaland fylkeskommune. Daglig leder har og deltatt på samling for daglige ledere i friluftsrådene og seminar på Jæren den 22.oktober med tema sikring av friluftsområder. Det har og vært et møte med partene i sikringsprosjektet den samme dato, der FL, Direktoratet for Naturforvaltning, Jæren Friluftsråd og Rogaland fylkeskommune var med. Vi har og deltatt på styremøter i Vestkystparken og møter med Reidar Sandal i Statens Naturoppsyn og ansattesamling i regi av FL. Det er holdt kontaktmøter med våre sponsorer, Sunnhordland Kraftlag, Sparebank 1 SR-Bank med felles informasjon og videreutvikling av vårt samarbeid som tema. Friluftsrådet Vest har og hatt besøk av en delegasjon fra Nedre Telemark som arbeider med å etablere et friluftsråd i Grenlandsregionen. Det er og avholdt kontaktmøter med Hordaland fylkeskommune,haugaland Vekst/Haugalandsrådet, Kystlaget Romsa og Haugaland Kraft. Styret i FL og daglig leder Morten Dåsnes deltok også på vår 25 års jubileumsfest samme kveld. Styreleder Astrid Larsen har deltatt på styreledersamling for styreledere i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen. Friluftsrådet Vest var vertskap for styremøtet til FL den 7. og 8.november med synfaring i Djupadalen og fellesmøte i Haugesund etterpå.

6 2.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER SIKRING/KJØP NYE FRILUFTSOMRÅDER I 2008 har vi videreført det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd for å sikre flere områder til friluftsliv i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Prosjektet er støttet økonomisk med midler fra Direktoratet for Naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune og Hordaland Fylkeskommune. Vi har et tett faglig samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund, miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Det er etablert et samarbeid med Agnar Naustdal, som deltar i arbeidet med befaringer, forhandlinger og annen saksbehandling knyttet til arbeidet med kjøp av friluftsområder. Vi har og et godt samarbeid med advokat Per Qvale i dette arbeidet. Daglig leder har og engasjert seg i oppgavene med sikring av friluftsområder i 2008, og av disse er det inngått avtale for Mjølhussanden i Karmøy kommune. Odd-Bjørn Saltnes har og blitt med på laget for å styrke denne satsingen, og det har vært opprettet kontakt med flere grunneiere av områder som vi tar sikte på å få en avtale på i Arbeidet følger prioriteringer i en nasjonal liste over friluftsområder som bør sikres, denne listen er utarbeidet av DN, Friluftsrådenes Landsforbund og etter innspill fra friluftsrådene. Verdien av arbeidet med sikring/erhverv av nye områder har en verdi på kr PLANLEGGING OG OPPARBEIDING Det har vært arbeidet med følgende prosjekter: Eivindsvann, Haugesund. turvei, servicebygg, rullestolrampe Nautøy, Stord, brygge, Åkrasanden, Karmøy, turvei, rullestolramper, universell tilrettelegging Sandvesanden, Karmøy, servicebygg, planarbeid. Opheim, Vindafjord, oppgradering turvei/skiløype Lindøy, skjøtelstiltak, beiting villsau. Vannverksveien, Tysvær, oppgradering turvei. Romsa, Vindafjord, grillhus,skjøtsel,samarbeid lag/båtlag Are, Bokn, parkering, tursti, bakland, oppstart. Austerøy, Tysvær,skjøtsel, beiting villsau Lie, Vindafjord, rullestolrampe innkjøpt Ulvesøy. Bømlo, samarbeid med Finnås Båtlag, Barmane, Bømlo, Flytebrygge innkjøpt. I tillegg til disse prosjektene er det igangsatt planarbeid med tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i 2009 Samlet verdi på opparbeidstiltakene i 2008, er på kr medregnet eget arbeid. Ordfører Petter Steen jr. og Fylkesordfører Tom Tvedt åpner den nye og universelt tilrettelagte turveien i Djupadalen, Haugesund.

7 7 Opparbeidingsstatistikk OPPARBEIDINGSKOSTNADER INKL ARBEID REISER OG UTLEGG I KR. OMRÅDE OGNAHABN ARE EIVINDSVANN LOTESTRANDA ÅKRASANDEN LINDØY AKSNES SANDVESANDEN SLETTEDALEN HUSTVEIT SLETTENE DRAGAVIKA HAMNAREN AUSTERØY VESTERØY 4400 VANNVERKSVEIEN NODLAND LIE GARDAVIKJO OPHEIM/SKILØYPER ROMSA PEPAREN SANDVIK OSNES/HONSV 4200 TARALDSØY SMEDHOLMEN TELØY STRAUMØY ÅDLANDSVATNET NAUTØY DAGFINNSVIK /KÅREVIK 1000 SPONAVIKJO HYSTADMARKJO NAUTØY ÅREIDDALEN VEVIKA, BØMLO NARRAVIKJO ULVESØY FURUNESET 9400 DIVERSE PLAN OPPARB SUM * Dugnad er lagt inn i tallene for Romsa ( kr), og Ulvesøy ( kr) DRIFT Drift av friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som stadig krever mer ressurser grunnet økende bruk, løpende vedlikehold og ødeleggelser ved uvær og hærverk. En forutsetning for av publikum skal bruke og trives i områdene, er at områdene er i god stand, frie for boss og søppel, graset slått og toaletter vasket er viktig. Sist vinter gav lite snø i Olalitraktene, veien og parkeringsplassen på Opheim ble brøyta etter behov. Det ble kjørt opp løyper til Olalihytta fra Helgeland og Opheim når det var forhold for det. Det er svært positivt å registrere at bruken av dette flott turområdet har tatt seg markant opp etter at den nye turveien ble bygget.

8 Samarbeidet med Vindafjord kommune om scooter til løypepreparering har fungert veldig bra. Erfaringene med rullestol-mattene fra Åkrasanden og Sandvesanden er svært positive, de flotte strendene på Karmøy er nå tilgjengelig for rullestolbrukere, barnevogner og andre brukere som trenger et tilrettelagt underlag å komme seg fram på. Dette tilbudet vil bli utvidet i samarbeid med Karmøy kommune sin ergoterapitjeneste og brukergrupper i takt med flere bevilgninger til dette. Erfaringene tar vi med oss til andre av de områdene vi har ansvar for. Sommeren 2008 var en av de fineste på mange år, og det var stor utfart til badestrender og båtutfartsområder i hele regionen. Friluftsområdene blir driftet hele året, spesielt de områdene som er mye brukt til turgåing som Eivindsvann, Hystadmarkjo og Åkrasanden. Om høsten og vinteren blir parkeringsplasser og veier gruset, vedlikehold utført på brygger og anlegg og det blir utført hogst og skjøtsel der det er behov for det. Arbeidet om våren starter med rydding av strandsøppel, slått, utlegging av badebøyer og klargjøring av strender, utlegging av rullestolmatter osv For å holde båtutfartsområdene i stand blir de ryddet tidlig på våren og klargjort for bruk. Båtsesongen starter tidlig på våre kanter. Antallet fritidsbåter øker i distriktet, og vi opplever at stadig flere gjester kommer fra andre deler av Vestlandet og også øst for Lindesnes. Det er selvsagt positivt at områdene blir mye brukt, men det medfører også økt innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner for å holde områdene i god stand. De mest brukte stedene som Sponavikjo, Aksnes (se bilde), Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvann hadde vi tilsyn med flere ganger om dagen for å holde de i presentabel stand. 8 Endring i klima medfører mer arbeid og kostnader for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser, veier og bygninger. Beitetiltak og skjøtselstiltak har også i 2008 vært en viktig del av arbeidet vårt. I flere av friluftsområdene har vi tiltak for å hindre tilgroing med kratt og skog. Samarbeidet med grunneiere som har villsau har vært positivt og viktig for skjøtselen av kulturlandskapet. Oppryddingen av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Sauda, Bømlo, Kvinnherad har vi hatt et utstrakt samarbeid med foreninger og lokale tilsynsfolk som har ansvaret for tilsyn av områdene. Dette har i hovedsak fungert veldig bra. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni. Et tiltakende problem er økningen i omfanget av hærverk på enkelte områder. På Opheim har ruteknusing og innbrudd ført til ekstraarbeid for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet rettet mot setting av ulovlige garn etter laks/sjøørret. SNO har nå ansatte personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverksetter oppsynstiltak i sammen med politi, friluftsråd og Kystvakten. Dette arbeidet og samarbeidet vil bli videreført i Andreas Dunkley har tatt kurs i naturoppsyn og har nå begrenset politimyndighet innen dette feltet. Den totale verdien av driftsinnsatsen av friluftsområdene er kr i 2008.

9 2.3 INFORMASJON OG AKTIVITETER 9 Friluftskonsert med Herborg Kråkevik på Alvanuten; Tysvær Som et ledd i feiringen av vårt 25 årsjubileum ble det arrangert en friluftskonsert med Herborg Kråkevik på toppen av Alvanuten ovenfor Aksdal, den 14. juni Friluftslivets uke: Ca 5000 deltagere på 24 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Friluftslivets Uke som tidligere år og deltar aktivt med kanoutlån på Friluftslivets dag. Friluftslivets dag; Haugesund Turistforening er hovedansvarlig for dette arrangementet. Friluftsrådet deltar i arrangementet sammen med 13 andre lag og foreninger i regionen. Vi har ingen eksakte tall for antall deltagere, men vi har estimert antallet til et sted mellom 2500 og Vi har nå deltatt 4 år på rad med tilbud om kanopadling i Eivindsvatnet. Dette er tydeligvis svært populært og kanoene er ute på vannet absolutt hele tiden. Her er det kø fra vi starter til lenge etter at vi egentlig skulle avsluttet. Sammen med Kajakk-klubben hadde vi mennesker ute på vannet i løpet av dagen. Fiskebrosjyre Vi har fulgt opp en tradisjon i vårt friluftsråd med å gi ut en oversikt over hvor folk kan ta seg ut og finne fiskevann, fiskeplasser og fiskekortselgere. Denne brosjyren må revideres med jevne mellomrom og i 2008 kom vi med en tredje utgave av denne.. Jubileumsfolder: I forbindelse med vårt 25 års-jubileum laget vi en jubileumsfolder. Denne ble blant annet delt ut til alle fremmøtte på Friluftslivets dag og til alle kommuner og turistinformasjoner i regionen. Internett: Vi prøver å holde nettsidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Brosjyrer blir lagt ut fortløpende og kan lastes ned fra våre nettsider. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiløyper når det er bade/ skisesong, og vi ser f.eks. at bruken av nettsidene våre øker med flere hundre prosent når det er skiføre i Olalia. Ny hovedbrosjyre sammen med reiselivsnæringa. Dette arbeidet har lidd under manglende finansiering og mye utskiftinger blant våre samarbeidspartnere. Derfor kom arbeidet ikke skikkelig i gang i Forventes sluttført Utstyrsbaser: Som et ledd i vår satsing mot barn og unge fortsetter vi med å utstyre stadig flere av våre medlemskommuner med mobile utstyrsbaser. Disse består av kanoer på en kanotilhenger, flytevester, mat på bål utstyr og et klassesett med lavvuer. I 2008 skaffet vi to utstyrsbaser til henholdsvis Kvinnherad og Karmøy, samt 4 kajakker til bruk i hele regionen. Fra før har vi en base på Stord/Fitjar, Vindafjord/Etne, Haugesund/Sveio samt vår egen stasjonære base på Lindøy/Aksdal. De mobile utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger rundt omkring i medlemskommunene. Informasjonsstand rundt til alle kommunene Vi startet opp med denne rundturen med å plassere ut vår informasjonstand på Tysvær Rådhus i november/desember. Siden har den vært flyttet rundt til Haugesund, Stord og Fitjar. Videreføres i Kystled: Kystleden er i vår region begrenset til en robåt som ligger til gratis utlån i Apalvik på Bjoa. Av overnattingssteder er det begrenset til Vinjehuset på Romsa som i år har hatt 15 overnattingsdøgn. Natur i skolen / Læring i friluft Målsetningene var i år at vi skulle ha mellom 25 naturveiledningsdager med barn. Vi skulle holde kurs dersom det var forespørsler om dette. Status viser at vi har hatt veiledning for 812 elever og hatt kurs- og brukeropplæring for 70 ansatte i SFO/skoler og barnehager. Tilbudet om utstyrsbaser bygges stadig ut. Tilbudet til skoleklasser o.a. om leie av båter/lavvu/gapahuk på Lindøy er fortsatt populært - særlig i mai-juni når skolene har avslutninger ute i friluftsområdene.

10 Pressedekning / Media: Friluftsrådet Vest har vært på NRK radio og lokal TV en rekke ganger i forbindelse med universell løypekjøring i Olalia, Friluftslivets Uke, badetemperaturer og i forbindelse med utbyggingen av universelt utforma turvei i Djupadalen, Haugesund. Vi har ellers hatt svært bra pressedekning fra lokale aviser og radiostasjoner på ulike hendelser i løpet av året. Nrk-Rogaland, Radio Haugaland og Radio 102 får jevnlige oppdateringer fra oss, og har hatt enkelte innslag fra Olalia eller badestrendene. Vi har også sendt ut infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har hatt et eller prosjekt i deres kommune. 10 Bildet er fra et friluftskurs som ble holdt på Peparen i Skånevik for ansatte ved ungdomsskolen e på Stord. Kursene legges opp til bruk av utstyrsbasene våre. UTGIFTER OG EGENINNSATS FOR INFORMASJONSPROSJEKTENE Utgifter og egeninnsats for informasjonsprosjekta PROSJEKT UTGIFTER (X 1000) TIDSFORBRUK ( TIMER ) Brosjyrer og plakater Læring i Friluft kurs og veiledning Utstyrsbaser Arrangementer /Friluftsuka* Diverse info/ internett Planarbeid 100 Jubileeum/ Friluftskonsert SUM År: Samlet verdi infoarbeid *Her inngår ikke dugnadsinnsats fra organisasjonene i Friluftslivets uke. Samlet verdi av informasjonsprosjektene i 2008 er på kr

11 2.4 ØKONOMI 11 Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområder, gjenspeiler en sterk økning i våre oppgaver. Medlemskommunene bidrar med sin kontingent som utgjør et viktig grunnlag for vårt arbeid. I de senere år har kommunenes andel av totalomsetningen ligget godt under ¼ av våre totale inntekter. Det betyr at for hver krone kommunene betaler til Friluftsrådet får de bortimot 4 kroner tilbake i form av prosjekter innen tilrettelegg/informasjon og drift av områdene. Statlig tilskudd til drift og tilrettelegging er fortsatt for lavt, noe som gjør at det går lenger tid før vi klarer å realisere nye tiltak og vedlikehold og drift av områdene. Økning i tilskuddet fra Rogaland og Hordaland fylkeskommune til Vestkystparken har vært viktig for å opprettholde en forsvarlig drift av våre mange områder til kysten. Denne opptrappingen fortjener positiv tilbakemelding. Prosentvis fordeling av inntekter på 8,1 mill fra stat, fylke, medlemskommuner og andre i Tilskuddet til sikringsprosjektet fra DN, Rogaland fylkeskommune, og Hordaland fylkeskommune har vært en forutsetning for satsingen på dette viktige arbeidet. Det er svært positivt at Hordaland fylkeskommune har vist en økende vilje og evne til å satse på friluftsliv, denne trenden håper vi varer ved. Svært gledelig er det å melde at det nyetablerte samarbeidet med Sparebank1-SR-bank har resultert i et samlet tilskudd på kr til friluftstiltak i regionen. Sunnhordland Kraftlag har bidratt med kr til ulike friluftstiltak i Sunnhordlandskommunene, også dette gir et svært verdifullt bidrag til realisering av våre prosjekter i Sunnhordlandskommunene. Disse midlene inngår som en delfinansiering av større prosjekter i sammen med midler fra fylke og stat. Tilskuddene fra private bedrifter kan og skal ikke erstatte det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive sikrede friluftsområder, men det er et svært viktig bidrag til vårt arbeid. Det er fortsatt en utfordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommuner at tilskudd til drift ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. Dette blir gjort i et samarbeid med FL. Hordaland fylkeskommune har øket midlene til Vestkystparken og det er også gitt signal om at det tilskuddet til drift kan bli øket i Dette er svært gledelig og positivt. 2.5 TOTALVURDERING Arbeidsåret 2008, har vært et svært viktig arbeidsår for Friluftsrådet Vest, preget av god innsats på en rekke arbeidsfelt som sikring, drift, informasjon/aktivitetstiltak og tilrettelegging. Den høye aktiviteten gjenspeiles i regnskapet, og totalverdien av nye tilretteleggingstiltak/infotiltak/drift har er på ca kr 6.9.millioner i Svært gledelig er det at Kvinnherad kommune har meldt seg inn i Friluftsrådet, det vil være en styrke for hele vårt samarbeid og Kvinnherad vil få tilgang til ressurser til drift og oppgradering av viktige friluftsområder, og også delta i informasjons og aktivitetstiltak i vår regi. Vi har markert vårt 25 årsjubileum med utekonsert på Alvanuten i godt samarbeid med Tysvær kommune i juni, der Herborg Kråkevik var det store trekkplastret. Det har vært avholdt flere arrangementer i Friluftslivets uke, som vi har arrangert siden 1993 og dette er blitt en årviss tradisjon. Svært gledelig er det at vi fikk med oss fylkesordfører Tom Tvedt og ordfører Petter Steen jr. til å åpne turveien i Djupadalen.

12 12 Videreføringen av sikringsprosjektet har vært en viktig sak i 2008, og at arbeidet og har gitt konkrete resultater i form av avtaler og konkrete resultater er svært viktig og gledelig. Støtten fra DN, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland har vært avgjørende dette prosjektet som vil gå over 3år. Det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har bidratt til en positiv utvikling av dette. Den økonomiske delen av vår virksomhet er blitt styrket i 2008, gjennom økte bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og sponsorer. Målretta arbeid gjennom mange år, gir resultater. Arbeidet med sikring, har hatt en sentral rolle i vårt arbeid i 2008 og vil bli videreført i Det er flere viktige saker under arbeid. Et av områdene det arbeides med er Vibrandsøy i Haugesund (se bildet) Arbeidet med kjøp/erverv av eiendommer er tids- og ressurskrevende, noe som gjør at det kan ta lang tid for å komme fram til konkrete resultater i form av underskrevne avtaler i slike saker. Også i vår region opplever vi et stadig sterkere press på strandsonen mange steder, og det at det er tilgang til attraktive friluftsområder blir stadig viktigere for både fastboende og turistnæringen. De viktigste områdene må sikres ved kjøp eller avtale, andre må tas vare på gjennom planvedtak i den enkelte kommune. Universell tilrettelegging er et prioritert arbeidsfelt innen vårt arbeid når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder. I 2008 har vi utført tiltak på Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvann som har som mål å få ut flest brukere i områdene uavhengig av funksjonsgrad. Turveien i Djupadalen er et prosjekt av nasjonal interesse med tilskudd fra DN og Rogaland fylkeskommune, her har friluftsrådet hatt et godt samarbeid med Haugesund kommune i gjennomføring og planlegging. Det er etablert et viktig samarbeid med fagpersoner som ergoterapeuter og synspedagoger som aktiv tar del i planlegging og oppfølging av prosjekter for å kvalitetssikre at utførelsen av tiltak, er i tråd med nasjonale standarder/retningslinjer på dette området. Dette vil bli videreført i Det er utført en solid innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av ansatte, lag og foreninger. Friluftsområdene er vårt ansikt utad mot publikum, og arbeidet med å holde en god standard på vedlikehold og drift har vært en prioritert oppgave i Mediakontakten har blitt utvidet betraktelig i 2008, med stadig flere innslag i aviser, radio og TV. Dette er en viktig strategi i synliggjøringen av våre friluftsområder og vårt arbeid. Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn er videreført i 2008, og dette har gitt oss inntekter og verdifull kompetanse. Det er inngått en samarbeidsavtale med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland, dette vil kunne gi noe inntekter og tilgang til verdifull kompetanse i forvaltningen av områder Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. Båtlag /foreninger og ildsjeler har vært svært viktige bidragsytere når det gjelder å utføre og delta i tilretteleggingstiltak. På Romsa og på Ulvesøy er det utført en betydelig dugnadsinnsats. Ressurspersoner fra bygge og anleggsbransje er brukt sin kompetanse til å være med å utvikle attraktive friluftsområder. Dette er et svært positivt samarbeid som vi ønsker å videreføre og utvikle.

13 13 Det er kjøpt inn 2 nye utstyrsbaser med kanoer og friluftsutstyr til Kvinnherad og til Karmøy kommune. Responsen på dette har vært svært positiv, og det tas sikte på å utvide tilbudet i 2009 til Bømlo. Friluftsrådet har bidratt med kompetanse og veiledning på kurs i friluftsliv for skoleklasser, ansatte i skolen og skolefritidsordningen. Samarbeidet med Sunnhordland Kraftlag (SKL), Sparebank1 SR-Bank og Viindafjord Arbeidsgiverforum, er svært viktig for vår virksomhet og vil bli videreført. Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid, og midler fra disse vil medføre at vi får realisert flere prosjekter raskere, enn hvis vi skulle vente på midler fra stat og fylkeskommuner. Samarbeidet med reiselivet er ennå i startfasen, men det er et faktum at friluftslivet og naturen er en viktig del av den menyen som skal tilbys de gjester som kommer til regionen på ferie for å nyte og bruke den flotte naturen og mangfoldet her i regionen. Samarbeidet med Friluftsrådenes Landsforbund og andre friluftsråd er blitt utviklet videre i 2009 på en positiv måte. Styret i FL besøkte oss i forbindelse med våre jubileumsmarkering og det ble avholdt informasjonsmøte og befaring i Haugesund. Slettene friluftsområde i Sveio Samarbeidet med Statskog i forvaltningen av Romsa er ført videre på beste måte med tilskudd til tilretteleggingsprosjekt og infotiltak. Totalt sett har 2008 vært et svært aktivt år for Friluftsrådet Vest med en positiv utvikling på flere felt. Friluftsrådet tar fatt på 2009 med en klar fokus, strategi og målsetting om å oppfylle vår målsetting. Friluftsrådets visjon: Gjennom målretta og profesjonelt arbeid skal Friluftsrådet innan år 2010 ha ytt eit avgjerande bidrag til at folk i Nord-Rogaland og Sunnhordland i stadig aukande grad får oppleva naturglede, respekt for naturen og sunn livsstil gjennom større bruk av regionen sine naturtilbod. MANGE TAKK Friluftsrådet Vest vil takke medlemskommunene, medlemsorganisasjonene, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd, øvrige friluftsråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statens Naturoppsyn, Statskog, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Sparebank 1 SR-Bank, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Turistforening og frivillige organisasjoner og mange privatpersonar for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Styret sitt forslag til vedtak: Årsmelding 2008 er godkjent.

14 14

15 3. REGNSKAP Kommentarer til regnskap 2008 Regnskap for 2008 er revidert av Haugaland Kommunerevisjon og revisjonsberetning foreligger. Arbeidsåret 2008 har vært preget av høy aktivitet innen alle våre arbeidsfelt. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat og sponsorer. Dette vises også igjen i regnskapet både på inntektssiden og utgiftssiden. Stor utfart og bruk av områdene krever økt driftsinnsats og uvær med flom og vind skader også arbeid og kostnader. I samsvar med regnskapsmessige anbefalinger fra vår revisor, er momsen for 2008 ført opp på inntekts og utgiftssiden med samme beløp. Det har vært prioritert å holde sterk fokus på kostnader i gjennomføring av prosjekter, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av tiltaket. Kommentarer følger til de poster som har hatt avvik i forhold til budsjettet. Utgifter: Lønnskostnader lavere enn budsjettert, arbeidsgiveravgift noe høyere Kontorkostnader (regnskapsføring,revisjon,data) noe lavere enn budsjettert. Utstyr/redskap noe lavere, det samme gjelder reiseutgifter. Telefon og porto noe høyere, men reiseutgifter lavere enn budsjettert. Opparbeiding lavere, det har sammenheng med at omsøkt beløp var høyere Driftskostnadene høyere, stor utfart og bruk av områder. Vedlikeholdsarbeid/oppgrader av flere områder, vedlikehold oppgradering driftsmatriell blant annet bytte av motor i en arbeidsbåt. Dette ble dekket inn med tilskudd på inntektssida. Informasjon lavere enn budsjettert grunnet mindre enn budsjettert. Moms noe høyere, dette blir utjevnet på inntektssiden. Ubrukte midler til prosjekt som er i gang foreslås å settes av på avsetninger for 2009 på tilrettelegging og informasjonstiltak. Inntekter Inntektene fra Olaliveien har vært svært lavt grunnet en dårlig snøvinter, og problemer med betalingsautomaten. Diverse inntekter ble høyere enn budsjettert, tilskudd til motorbytte i båt utgjør halvparten av dette.. Adm.tilskudd fra stat/ FL og fylkesmennene, miljøvernavdelingene er i samsvar med budsjett. Adm. driftstilskudd fra fylkeskommunene er høyere med budsjett (kr fra Rogaland og kr fra Hordaland. ( Hordaland økte sin tilskudd i 2008) og kr i tilskudd til veivedlikehold fra Rogaland fylkeskommune. Markant økning til Vestkystparken i 2008, kr av dette er øremerket opparbeiding. Mindre tilskudd en budsjettert fra fylkeskommuner til tilrettelegging/informasjon. Tilskuddene til sikringsprosjektet utgjør kr fra stat og fylkeskommuner. Noe mindre tilskudd fra sponsorer enn budsjettert, totalt kr Diverse tilskudd: Her ligger kommunens egenandel til utstyrsbaser og inntekter til naturoppsyn fra Statens Naturoppsyn. Totale driftsinntekter kr pluss renteinntekter kr Det foreslås en avsetning til investeringsfond på kr Overskuddet på kr legges til egenkapitalen. Styret sitt forslag til vedtak: Regnskap 2008 er godkjent.

16 16 Friluftsrådet Vest Driftsregnskap 2008 UTGIFTER TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsområder Drift av friluftsområder Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter / konsulenttjester Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon SUM DRIFTSUTGIFTER Odd-Bjørn rensker opp på Nesøyra, Sauda Bryggebygging på Nautøy, Stord

17 17 Driftsregnskap 2008 INNTEKTER TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett DRIFTSINNTEKTER DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Veiavgift Otertong Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat/FL Fylkesmannen / Mijøvern.avd Fylkeskommune Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Andre (SKL / SR-bank/ VAF) INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre TILSKUDD SIKRINGSPROSJEKT DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Avsatte midler Bruk avsatte midler Avsetning til investeringsfond Overført til kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat etter avsetninger overskudd / + underskudd

18 18

19 19 KAPITALREGNSKAP TEKST Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INVESTERINGSUTGIFT Sikring friluftsområder Styrking likviditetsreserven Bil/Båt SUM FINANSIERINGSBEHOV Tilskudd sikring Tilskudd driftsbåt Overført fra drift Bruk av likviditetsreserve Bil SUM FINANSIERING Udekket/udisponert års jubileet til Friluftsrådet VEST ble også feiret med friluftskonsert med Herborg Kråkevik på Alvanuten i Tysvær.

20 20 Friluftsrådet Vest Balanseregnskap AKTIVA Maskiner og utstyr Båter Biler Friluftsområde Stakkestad Sum anleggsmidler note Kasse Bank Bank Bank Bank Debitorer Andre korts fordringer / Moms Forskuddsbetalt leasing Egenkapitalinnskudd KLP Beholdning bøker note Sum omløpsmidler SUM AKTIVA PASSIVA Avsetninger Fond note Avsetninger investeringsfond Årets driftsresultat Udisp.resultat av investeringer Kapitalkonto Sum egenkapital Kreditorer Diverse kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arb.giveravgift Skyldig feriepenger Skyldig arb.giveravg feriepenger Sum kortsiktig gjeld SUM PASSIVA Aksdal, 2009 Astrid Larsen (s) styreleder Oddvin Øvernes (s) daglig leder

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer