ÅRSMØTE år for friluftslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008"

Transkript

1 ÅRSMØTE år for friluftslivet

2 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund Styret i Bergen og Omland Friluftsråd på Romsa Opparbeiding av grillplass ved Eivindsvann Vinterstemning fra Holsvika i Sveio Ny brygge på nytt område, Nautøy på Stord

3 3 ÅRSMØTE 2008 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TORSDAG 27. MARS 2008 Årsmøtet avholdes i Nygaardsalen, i Tysværtunet like bak Aksdalsenteret. Kl. Program: Dragavika, befaring badeplass i vinterdrakt, jmf. kartvedlegg Tysværtunet, matøkt Velkommen til Tysvær ved ordfører Harald Stakkestad Årsmøte ( Kulturinnslag, kl 1500) Konstituerende styremøte Slutt Forslag til dagsorden: 1. ÅPNING Åpning av årsmøtet v/ styreleder Svein Ivar Langhelle 2. ÅRSMELDING 2007, forslag... s REGNSKAP 2007 og revisjonsberetning, forslag... s ARBEIDSPROGRAM 2008, forslag... s BUDSJETT 2008, forslag... s MEDLEMSKONTINGENT 2009, forslag... s KVINNHERAD SOM NY MEDLEMSKOMMUNE OG VEDTEKTSENDRING.. s VALG, valgkomiteen sin innstilling legges fram på årsmøtet s INNKOMNE SAKER for Friluftsrådet Vest Svein Ivar Langhelle (s) leder Oddvin Øvernes daglig leder Forsidefoto: Badeliv i Dragavika, Tysvær. Baksidefoto: Breiavikjo, Rommetveit, Stord

4 2. ÅRSMELDING ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Etter årsmøtet i 2007 har styret i Friluftsrådet hatt følgende sammensetting: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Vindafjord: Styremedlemmer Svein Ivar Langhelle, leder Astrid Larsen, nestleder Terje Olav Nesse Oddvar Åsheim, Ove Gjerde, Dagfinn Våge John K. Holvik Lars Øverland Elisabeth Enerstvedt Ola S. Apeland Josef Blikra Arbeidsutvalget har bestått av Svein Ivar Langhelle, Astrid Larsen, Josef Blikra, Elisabeth Enerstvedt og Dagfinn Våge. Arbeidsdeling mellom styret, arbeidsutvalget og administrasjonen er ført videre etter tidligere praksis. Årsmøtet 2007 ble avholdt i Vindafjord. I 2007 ble det avholdt 5 styremøter og behandla 39 saker. Det har vært 3 AU-møter, der 16 saker er behandla. Friluftsrådet har i 2007 hatt følgende fast ansatte: Oddvin Øvernes som daglig leder, Knut-Arild Sørensen, informasjonsansvarlig, Andreas Dunkley, driftsansvarlig, Kari Dommersnes friluftssekretær i 50 % stilling. Bjørn Opheim, oppsynsmann. Friluftsrådet har i tillegg hatt 2 sommervikar i tillegg til flere engasjerte til driftsoppgaver i områdene og til opparbeidingstiltak i områdene. Totalt er det i 2007 utført ca.76 månedsverk. Det er avgitt uttalelser til kommuneplaner, frilufts- og idrettsplaner, kystsoneplaner og andre planer som har vært viktige for friluftsliv i kommunene. KURS / KONFERANSER. Friluftsrådet Vest har deltatt på Landskonferanse i Kristiansand med Direktoratet, FL og Midt-Agder Friluftsråd som vertskap. Friluftsrådet var representert med styreleder, Astrid Larsen og Dagfinn Våge samt Knut-Arild Sørensen og Oddvin Øvernes fra administrasjonen. Årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund ble avholdt samme sted den 2.juni. Svein Ivar Langhelle, Astrid Larsen og Dagfinn Våge var våre utsendinger. Oddvin Øvernes deltok i et møte med miljøvernminister Helen Bjørnøy i juli med FL og Jæren Friluftsråd som vertskap. Oddvin Øvernes, har tatt kurs i regi av BI/Sr-bank 1 Rogaland, Proskolen, samt i et forprosjekt for næringsutvikling i Fitjarøyane. Øvernes er med i styringsgruppa for prosjektet Friluftsliv for alle, et prosjekt i regi av Haugesund Turistforening hvor friluftsrådet deltar både i styringsgruppa og reint praktisk med aktiviteter i ressursgruppa. Knut-Arild Sørensen deltok med innlegg på samling for pilotkommuner Universell tilrettelegging på Stord, og med innlegg på landskonferansen for fysisk fostring på Universitetet i Stavanger. Andreas Dunkley har tatt kurs i naturoppsyn, og tatt maskinførerbevis. Friluftsliv for alle Friluftsrådet og Haugesunds ordfører Petter Steen Jr. tok i mot styret for Vestkystparken i Haugesund i september. Styreleder Svein Ivar Langhelle har deltatt på styreledersamling for styreledere i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen.

5 2.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER SIKRING Det er i 2007 etablert et samarbeid med Jæren Friluftsråd for å sikre flere områder til friluftsliv i regionen. Prosjektet er støttet økonomisk med midler fra Direktoratet for Naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland. Det er etablert et samarbeid med Agnar Naustdal, som deltar i arbeidet med befaringer, forhandlinger og annen saksbehandling knyttet til arbeidet med kjøp av friluftsområder. Daglig leder har og arbeidet med flere saker i 2007, og av disse er det inngått avtale for Steinsvikane på Are i Bokn kommune og Nautøy i Stord kommune. Arbeidet følger prioriteringer i en nasjonal liste over friluftsområder som bør sikres, denne listen er utarbeidet av DN, Friluftsrådenes Landsforbund og etter innspill fra friluftsrådene. Steinsvikane på Bokn ble sikra i PLANLEGGING OG OPPARBEIDING Dugnad på Guronaustet i Naustvikjo på Romsa Det har vært arbeidet med følgende prosjekter: Åkrasanden, Karmøy, sykkelparkering, rullestolramper, universell tilrettelegging Aksnes, Karmøy, skjellsand lagt ut i stranda. Lindøy, skjøtelstiltak, gapahuk, beiting villsau. Vannverksveien, Tysvær, oppgradering turvei. Hamnarholmen, Tysvær, brygge i samarbeid båtlag Opheim,Vindafjord,oppgradering turvei/skiløype, Eivindsvann, Haugesund, turvei universellstandard Romsa, Vindafjord, brygge, naust, grillhus,skjøtsel,samarbeid lag/båtlag Taraldsøy, Etne, infotavler. Austerøy, Tysvær,skjøtsel, beiting villsau Nesøyra, Sauda utlegging sand badestrand Ulvesøy. Bømlo, bakland, platting samarbeid med Finnås Båtlag, Nautøy, Stord, brygge Smedholmen,Fitjar, flytebrygger I tillegg til disse prosjektene er det igangsatt planarbeid med tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i Andreas Dunkley og Bjørn Opheim Brygge på Nautøy, Stord

6 6 Universell utforming på strendene Opparbeidingsstatistikk OMRÅDE OGNAHABN EIVINDSVANN LOTESTRANDA ÅKRASANDEN LINDØY AKSNES SANDVESAND NESØYRA HUSTVEIT DRAGAVIKA SØVIK 7300 HAMNAREN AUSTERØY VESTERØY 4400 VANNVERKSVEIEN NODLAND LIE SKJELJAVIKA OPHEIM/SKILØYPER ROMSA PEPAREN SANDVIK OSNES/HONSV 4200 TARALDSØY SMEDHOLMEN TELØY STRAUMØY ÅDLANDSVATNET TRANØY DAGFINNSVIK /KÅREVIK 1000 SPONAVIKJO HYSTADMARKJO NAUTØY ÅREIDDALEN BREIAVIKJO, BØMLO 4700 NARRAVIKJO ULVESØY FURUNESET 9400 AVSLUTTA PROSJEKT SUM Tabellen viser opparbeidingskostnader i kr. inklusive utlegg, arbeid og reiser for perioden , For Hamnaren, Romsa og Ulvesøy inngår også dugnadsarbeid for til sammen kr DRIFT Drift av friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som stadig krever mer ressurser grunnet bruk, ødeleggelser ved uvær og hærverk. Attraktive områder er friluftsrådet sitt ansikt utad, og at områdene er attraktive, frie for boss, graset slått og toaletter vasket er viktig. Sist vinter gav lite snø i Olalitraktene, veien og parkeringsplassen på Opheim ble brøyta etter behov. Det ble kjørt opp løyper til Olalihytta fra Helgeland og Opheim når det var forhold for det. Sommeren 2007 var preget av mye regn og vind og dårlig badevær med unntak av en 14 dagers periode først i juni og fram til St.Hans. Friluftsområdene er likevel holdt i god stand med klipping av gras, vedlikehold anlegg og bossplukk. Båtutfartsområdene er vært mye brukt til tross for dårlig vær, for mange bruker båten fra april til langt på høsten. Antallet fritidsbåter øker i distriktet, og vi opplever at stadig flere gjester kommer fra andre deler av Vestlandet og også østfra. Det er selvsagt positivt at områdene blir mye brukt, men det medfører også økt innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner for å holde områdene i god stand. De mest brukte stedene som Sponavikjo, Aksnes, Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvann hadde vi tilsyn med flere ganger om dagen for å holde de i presentabel stand.

7 7 Drift i Vestkystparken. Etter sommeren kom stormer og uvær, noe som gjør at det kreves ekstra ressurser for å utbedre skader, og slitasje som oppstår. Endring i klima medfører mer arbeid for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser, veier og bygninger. Vi har meldt behov til staten ved miljøvernavdelingene for å få dekning for ekstrakostnadene knyttet til ekstremvær. Beitetiltak og skjøtselstiltak har også i 2007 vært en viktig del av arbeidet vårt. I flere av friluftsområdene har vi tiltak for å hindre tilgroing med kratt og skog. Samarbeidet med grunneiere som har villsau har vært positivt og viktig for skjøtselen av kulturlandskapet. Vedlikehold i områder, på bygninger og brygger har vært et prioritert felt i Det er viktig å ta mest mulig vare på de verdier vi forvalter. På vårparten ble strender ryddet for tang og boss etter vinterens stormer. Vanlige driftsrutiner som utsetting av sperrebøyer, badebrygger, utlegging av rullestolmatter ble utført før sommerferien. Oppryddingen av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni. Villsau holder kulturlandskapet i hevd. Et tiltakende problem er økningen i omfanget av hærverk på enkelte områder. På Opheim har ruteknusing og innbrudd ført til ekstraarbeid for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem. Driftsmatriell som en varebil VW Caddy er leaset i 2007 for å kunne følge opp en stadig travlere hverdag med flere driftsoppgaver. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet rettet mot setting av ulovlige garn etter laks/sjøørret. SNO har nå ansatte personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverksetter oppsynstiltak i sammen med politi, friluftsråd og Kystvakten. Dette arbeidet og samarbeidet vil bli videreført i Andreas Dunkley har tatt kurs i naturoppsyn og har nå begrenset politimyndighet innen dette feltet. I enkelte områder har vi benytta oss av lokale tilsynsfolk, og hatt et godt samarbeid med idrettslag, båtforeninger og andre frivillige organisasjoner i drifta av friluftsområdene. Den totale verdien av drift av friluftsområder med kostnader og egeninnsats utgjør om lag kr 2,4 millioner. 2.3 INFORMASJON OG AKTIVITETER Friluftslivets uke: 5500 deltagere på 25 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Friluftslivets Uke som tidligere år og deltar aktivt med kanoutlån på Friluftslivets dag. Friluftslivets dag; Haugesund Turistforening er hovedansvarlig for dette arrangementet. Friluftsrådet deltar i arrangementet sammen med 13 andre lag og foreninger i regionen. Vi har ingen eksakte tall for antall deltagere, men vi har estimert antallet til et sted mellom 2500 og I år som i fjor ble Friluftslivets dag lagt som åpningsarrangement på Friluftslivets uke. Vi har nå deltatt tre år på rad med tilbud om kanopadling i Eivindsvatnet. Dette er tydeligvis svært populært og kanoene er ute på vannet absolutt hele tiden. Her er det kø fra vi starter til lenge etter at vi egentlig skulle avsluttet. Sammen med Kajakkklubben hadde vi mennesker ute på vannet..

8 8 På friluftslivets dag stiller friluftsrådet med gratis kanoer til alle. Romsahefte. Et hefte om kultur, natur og historien på Romsaøyane i Sunnhordland, etter omtrent samme mal som Lindøyheftet, men en god del mer omfangsrikt. Samarbeid med Statskog og Fylkesmannen i Rogaland. Innsamling av stoff og selve skrivingen ble gjort av Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. Mesteparten av arbeidet ble gjort ferdig før nyttår, men selve trykkingen ble gjort i februar Internett: Vi prøver å holde nettsidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Brosjyrer blir lagt ut fortløpende og kan lastes ned fra våre nettsider. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiløyper når det er bade/ skisesong, og vi ser f.eks. at bruken av nettsidene våre øker med flere hundre prosent når det er skiføre i Olalia. Ny hovedbrosjyre sammen med Reisemål Haugalandet. Arbeidet med den nye brosjyra er i gang, og vi har sammen med Destinasjon Haugalandet, Haugesund Turistforening og Frisk i friluftskommunene og Samarbeidsrådet for Sunnhordland fått regionale utviklingsmidler til utforming en felles nettportal for friluftsliv og reiseliv i regionen. Dette arbeidet ble startet i 2007 og avsluttes våren 2008 Utstyrsbaser: Som et ledd i vår satsing mot barn og unge fortsetter vi med å utstyre stadig flere av våre medlemskommuner med mobile utstyrsbaser. Disse består av kanoer på en kanotilhenger, flytevester, mat på bål utstyr og et klassesett med lavvuer. I 2007 skaffet vi utstyrsbaser til Haugesund/ Sveio og Vindafjord/Etne. Fra før har vi en base på Stord/Fitjar og vår egen stasjonære base på Lindøy/Aksdal. Utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger rundt omkring i medlemskommunene. Idèen med mobile utstyrsbaser er at man ikke skal bruke penger på å busse ungene til et sted hvor det er utstyr, men heller hente utstyret til ungene og bruke det i deres nærmiljø. Skolene finansierer ca 1/4 av utstyrspakkene mens Friluftsrådet skaffer resten via spillemidler og andre tilskudd. Vi tar sikte på å få dekket hele regionen med slike utstyrsbaser etter hvert. Kystled: Samarbeid med kystlaget Romsa om arrangementet Kystfriluftslivets dag på Bjoa/Romsa. Kystlaget har overtatt en kystledbåt (robåt) fra friluftsrådet og har denne som gratis utlånsbåt i Apalvik på Bjoa. Natur i skolen / Læring i friluft Målsetningene var i år at vi skulle ha mellom naturveiledningsdager med cirka 1000 barn. Vi skulle holde kurs dersom det var forespørsler om dette. Status viser at vi har hatt veiledning for ca 1250 elever mens 15 barnehage-ansatte har deltatt på friluftskurs. Mange av skolene har etter hvert blitt flinke til å klare seg selv også når det gjelder friluftsliv og her ligger nok mye av forklaringen på at etterspørselen etter kurs er mindre nå enn før. Dessuten er det andre aktører som tilbyr gode kursopplegg til vår målgruppe og vi ønsker ikke nødvendigvis å konkurrere med disse. Tilbudet om utstyrsbaser bygges gradvis ut.tilbudet til skoleklasser o.a. om leie av båter/lavvu/gapahuk på

9 Lindøy er fortsatt populært - særlig i mai-juni. Blindløype er populært for 7.kl på Stemmestaden Pressedekning / Media: For andre året på rad kom Friluftsrådet Vest på NRK TV med et flott innslag i om lakseoppsyn og vårt samarbeid med Statens naturoppsyn. Oddvin Øvernes har vært på NRK radio flere ganger i forbindelse med universell utforming, og møte med miljøvernministeren. Vi har ellers hatt bra pressedekning fra lokale aviser og radiostasjoner på ulike hendelser i løpet av året. Nrk- Rogaland, Radio Haugaland og Radio 102 får jevnlige oppdateringer fra oss, og har hatt enkelte innslag fra Olalia eller badestrendene de få gangene det har vært brukbare forhold. Men været har jo ikke vært med oss verken for ski eller bading det siste året. Vi har også fortsatt med å sende ut infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har hatt et eller annet prosjekt i deres kommune. 9 Henry Tendenes, Helen Bjørnøy og Oddvin Øvernes UTGIFTER OG EGENINNSATS FOR INFORMASJONSPROSJEKTENE PROSJEKT UTGIFTER (X 1000) TIDSFORBRUK ( TIMER ) Brosjyrer og plakater Læring i Friluft kurs og veiledning Utstyrsbaser Arrangementer /Friluftsuka* Diverse info/ internett SUM År: Samlet verdi infoarbeid ** + utgifter: *Her inngår ikke dugnadsinnsats fra organisasjonene i Friluftslivets uke. Naturveiledning med livet i fjæra som tema Steinalderaktiviteter med den kulturelle skolesekken

10 2.4 ØKONOMI 10 Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområder, gjenspeiler en sterk økning i våre oppgaver. Medlemskommunene bidrar med sin kontingent som utgjør et viktig grunnlag for vårt arbeid. I de senere år har kommunenes andel av totalomsetningen ligget godt under ¼ av vårt totale inntekter. Staten kr Fylkene kr Kommunene kr Andre kr Kr X År 2006 År 2007 Andre %30 Kommun er %22 Staten %21 Fylkene %27 0 Stat Fylkene Kommuner Andre Bidrag fra stat, fylker, kommuner og andre. Prosentvis fordeling av inntekter i 2007 Statlig tilskudd til drift og tilrettelegging er fortsatt for lavt, noe som gjør at det går lenger tid før vi klarer å realisere nye tiltak og vedlikehold og drift av områdene. Økning i tilskuddet fra Rogaland og Hordaland fylkeskommune til Vestkystparken har vært viktig for å opprettholde en forsvarlig drift av våre mange områder til kysten. Denne opptrappingen fortjener ros. Tilskuddet til sikringsprosjektet fra DN, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland har vært avgjørende for oppstarten av dette viktige arbeidet. Tilsagnet om midler til turveien i Djupadalen fra DN på kr har vært avgjørende for å sette i gang dette pilotprosjektet. RUP-midlene fra Rogaland fylkeskommune har og vært et viktig bidrag, både til vår informasjonssatsning, og turveiprosjektet i Eivindsvann Svært gledelig er det å melde at det nyetablerte samarbeidet med Sparebank1SR-bank har resultert i et samlet tilskudd på kr til friluftstiltak i regionen. Sunnhordland Kraftlag har bidratt med kr til flytebrygger ved Smedholmen, dette er et svært viktig bidrag til vårt arbeid, og denne potten vil trolig få en økning i Vindafjord Arbeidsgiverforum har fortsatt vist Friluftsrådet positiv respons i form av flere tilskudd til tiltak i friluftsområdene til en verdi av over kr Disse midlene inngår som en delfinansiering av større prosjekter i sammen med midler fra fylke og stat. Tilskuddene fra private bedrifter kan og skal ikke erstatte det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive sikrede friluftsområder, men det er et svært viktig bidrag til vårt arbeid. Det er fortsatt en utfordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommuner at tilskudd til drift ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. Dette blir gjort i et samarbeid med FL. Hordaland fylkeskommune har øket midlene til Vestkystparken og det er også gitt signal om at det tilskuddet til drift kan bli øket i Dette er svært gledelig og positivt. Diagrammet under viser prosentvis fordeling av tilskudd fra stat, fylkeskommuner, kommuner (medlemskontingent) og andre inntekter sponsorer, salg, bomavgift momsrefusjon) til Friluftsrådet

11 TOTALVURDERING Arbeidsåret 2007, har vært et svært viktig arbeidsår for Friluftsrådet, preget av god innsats på en rekke arbeidsfelt som sikring, drift, informasjon/aktivitetstiltak og tilrettelegging. Vår høye aktivitet gjenspeiles i vårt regnskap, og verdien av nye tilretteleggingstiltak/infotiltak har en verdi på 3,1 millioner kroner egeninnsatsen inkludert. Etableringen av sikringsprosjektet har vært en svært viktig sak å få igangsatt i 2007, og at arbeidet og har gitt konkrete resultater i form av avtaler om nye friluftsområder som Steinsvikane på Bokn og Nautøy på Stord er svært viktig og gledelig. Støtten fra DN, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland har vært avgjørende for oppstarten av dette prosjektet som vil gå over 3år. Det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har bidratt til en positiv utvikling av dette. Det er verdt å merke seg at dette prosjektet ble nevnt i innlednigsforedraget til Morten Wasstøl, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet på Landskonferansen i Kristiansand. Arbeidet med sikring, vil å få en sentral rolle i vårt arbeid i 2008, det er flere saker under arbeid. Arbeidet med kjøp/erverv av eiendommer er tid- og ressurskrevende, noe som gjør at det kan ta lang tid for å komme fram til konkrete resultater i form av underskrevne avtaler i slike saker. Vi opplever et stadig sterkere press på strandsonen mange steder, og det at det er tilgang til attraktive friluftsområder blir stadig viktigere for både fastboende og turistnæringen i hele vår region. Universell tilrettelegging er også blitt et fokusområde for vårt arbeid når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder. I 2007 har vi utført tiltak på Åkrasanden og Eivindsvann som har som mål å få ut flest brukere i områdene uavhengig av funksjonsgrad. Turveien i Djupadalen er et prosjekt av nasjonal interesse med tilskudd fra DN og Rogaland fylkeskommune, her har friluftsrådet etablert et samarbeid med Haugesund kommune for realisere prosjektet.. Friluftsrådet Vest var det første frilufttsråd/kunde fra Norge som anskaffet glassefibermatter til utlegging på sanddyner fra firmaet Deschamps i Frankrike til universell tilrettelegging. Det er etablert et viktig samarbeid med fagpersoner som ergoterapeuter og synspedagoger som aktiv tar del i planlegging og oppfølging av prosjekter for å kvalitetssikre at utførelsen av tiltak, er i tråd med nasjonale standarder/retningslinjer på dette området. Svært gledelig er det at Rogaland fylkeskommune har bidratt med øremerkede midler til opparbeidingen på Åkrasanden som gjelder universell tilrettelegging. Det er utført en solid innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av ansatte, lag og foreninger. Friluftsområdene er vårt ansikt utad mot publikum, og arbeidet med å holde en god standard på vedlikehold og drift har vært en prioritert oppgave i Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn er videreført i 2007, og Andreas og Bjørn har deltatt i dette arbeidet med lakseoppsyn med båt i Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. Det er avsatt mer midler til drift i 2008 i statsbudsjettet. Båtlag /foreninger og ildsjeler har vært svært viktige bidragsytere når det gjelder å utføre og delta i tilretteleggingstiltak. På Hamnarholmen, Romsa og på Ulvesøy er det utført en betydelig dugnadsinnsats.. Ressurspersoner fra bygge og anleggsbransje er brukt sin kompetanse til å være med å utvikle attraktive friluftsområder. Dette er et svært positivt samarbeid som vi ønsker å videreføre og utvikle. Arbeidet med barn og unge i skolen har vist høy aktivitet med mange klasser og barn som har deltatt. Det er kjøpt inn 2 nye utstyrsbaser med kanoer og friluftsutstyr til Haraldsvang (Haugesund/Sveio) og til Ølen ungdomsskole til bruk i Etne/Ølen området. Responsen på dette har vært svært positiv, og det tas sikte på å utvide tilbudet i Samarbeidsavtalen med Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Sparebank 1 Sr-bank er en milepæl i vårt arbeid.

12 Samarbeidet med Vindafjord Arbeidsgiverforening med tilskudd til friluftstiltak i Vindafjord har vært svært viktig og gledelig. Dette er et viktig bidrag til vårt arbeid, og midler fra disse vil medføre at vi får realisert flere prosjekter raskere, enn hvis vi skulle vente på midler fra stat og fylkeskommuner. Samarbeidet med reiselivet som etablert med tanke på å gi et en ny hovedbrosjyre for regionen, og etablere en felles nettportal, viser at vi tar på alvor det faktum av friluftslivet og naturen er en viktig del av den menyen som skal tilbys de gjester som kommer til regionen på ferie for å nyte og bruke den flotte naturen og mangfoldet her i regionen. Studieturen til Jæren i september var utbytterik og positiv, og samarbeidet med andre friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund har vært utbytterikt i Samarbeidet med Statskog i forvaltningen av Romsa er ført videre på beste måte med tilskudd til tilretteleggingsprosjekt og infotiltak. Romsaheftet er ferdig, og det er blitt et flott resultat.. Totalt sett har 2007 vært et svært aktivt år for Friluftsrådet Vest med en positiv utvikling på flere felt. Friluftsrådet tar fatt på 2008 med en klar fokus, strategi og målsetting om å oppfylle formuleringen i vår Langtidsplan. I 2008 kan vi feire vårt 25 års jubileum som friluftsråd. Me er på god vei til å nå vår visjon i Langtidsplanen vår. Gjennom målretta og profesjonelt arbeid skal Friluftsrådet innan år 2010 ha ytt eit avgjerande bidrag til at folk i Nord-Rogaland og Sunnhordland i stadig aukande grad får oppleva naturglede, respekt for naturen og sunn livsstil gjennom større bruk av regionen sine naturtilbod. MANGE TAKK Friluftsrådet vil takke medlemskommunene, medlemsorganisasjonene, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Jæren friluftsråd,øvrige friluftsråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statens Naturoppsyn, Statskog, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Sparebank 1 SRbank, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Turistforening og frivillige organisasjoner og mange privatpersonar for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Styret sitt forslag til vedtak: Årsmelding 2007 er godkjent. 12 Annonse i Båtmagasinet til Haugesunds Avis i 2007

13 13 3. REGNSKAP 2007 Kommentarer til regnskap 2007 Regnskap for 2007 er revidert av Haugaland Kommunerevisjon og revisjonsberetning foreligger. Arbeidsåret 2007 har vært preget av høy aktivitet innen tilrettelegging og drift spesielt. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat og sponsorer. Dette vises også igjen i regnskapet både på inntektssiden og utgiftssiden. Stor utfart og bruk av områdene krever økt driftsinnsats og uvær med flom og vind skader også arbeid og kostnader. Nevnes må også støtten fra Sparebank 1SR-bank, Vindafjord Arbeidsgiverforum og Sunnhordland Kraftlag. I samsvar med regnskapsmessige anbefalinger fra vår revisor, er momsen for 2007 ført opp på inntekts og utgiftssiden med samme beløp. Kommentarer følger til de poster som har hatt avvik i forhold til budsjettet. Utgifter: Kontorkostnader (regnskapsføring,revisjon,data) noe lavere enn budsjettert. Utstyr/redskap noe høyere leasing av bil, klipper- Telefon og porto noe høyere, men reiseutgifter lavere enn budsjettert. Opparbeiding vesentlig høyere, økte inntekter, bruk av avsetninger. Driftskostnadene høyere, stor utfart og bruk av områder. Vedlikeholdsarbeid/oppgrader av flere områder, vedlikehold oppgradering driftsmatriell. Informasjon lavere enn budsjettert grunnet mindre aktivitet og mindre tilskudd enn budsjettert innen arbeidet mot barn/skole. Ubrukte midler til prosjekt som er i gang foreslås å settes av på avsetninger for Inntekter Inntektene fra Olaliveien har vært kr mindre enn budsjettert grunnet en dårlig snøvinter. Diverse inntekter ble høyere enn budsjettert. Adm.tilskudd fra stat/ FL og fylkesmennene, miljøvernavdelingene er på kr til sammen noe lavere enn budsjettert,. Samlet driftstilskudd fra fylkeskommunene er høyere med budsjett da vi tar med Vestkystparken. Kr er inne fra Vestkystparken og kr i driftstilskudd fra Rogaland og kr fra Hordaland. ( Hordaland økte sin tilskudd i 2007) og kr i tilskudd til veivedlikehold fra Rogaland fylkeskommune. Tilskudd til opparbeiding fra Rogaland fylkeskommune noe høyere, grunnet ekstra tilskudd til sykkelparkering Åkrasanden og universell tilrettelegging. Tilskuddene til sikring var ikke tatt med i budsjettet, til sammen utgjør det kr Under Andre-posten kommer Vindafjord arbeidsgiverforum, Sr-bank1 SR-bank og SKLmed til sammen kr Diverse tilskudd: Her ligger kommunens egenandel til utstyrsbaser og inntekter til naturoppsyn. Det foreslås en avsetning til investeringsfond på kr Overskuddet på kr legges til egenkapitalen. Det er gitt tilsagn fra DN om tilskudd til sikring av friluftsområder på kr som er ført på investeringsregnskapet. Styret sitt forslag til vedtak: Regnskap 2007 er godkjent.

14 14 Driftsregnskap Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap DRIFTSUTGIFTER LØNN MV Lønn og godtgjørelser Pensjon og pensjonsforsikringer Arbeidsgiveravgift Personal SUM INVENTAR OG UTSTYR Driftsutstyr Utstyr og redskap SUM KONTORUTGIFTER Kontorkostnader Telefon og porto Husleie og forsikring SUM REISEUTGIFTER MV Bilgodtgjørelse Reiseutgifter Diett SUM PERSONALUTGIFTER Møte- og kursutgifter SUM FRILUFTSOMRÅDER Opparbeiding av friluftsomr Drift av friluftsområder Informasjon/aktiviteter SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontingenter Til disposisjon for styret SUM Avskrivning Momskompensasjon 674 SUM DRIFTSUTGIFTER

15 15 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap DIV INNTEKTER Bomavgift Olalia Veiavgift Otertong Diverse inntekter Sykepenger/sysselsetting Medlemskontingent ADM/DRIFTSTILSKUDD Stat Fylkesmannen / Miljøvern.avd Fylkeskommune Kommune Vestkystparken Andre PLANL/OPPARBEIDING Stat Fylkeskommune Kommune Andre(SØK/Srbank/VAF) INFORMASJONSTILTAK Stat Fylkeskommune Kommune Andre DIV TILSKUDD SUM DRIFTSINNTEKTER FINANSPOSTER Renter og gebyrer Renteinntekter SUM Motpost avskrivning Motpost momskompensasjon -674 NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGER/OVERFØRING Avsatte midler Bruk avsatte midler Avsetning til investeringsfond Overført til kapitalregnskap SUM avsetninger Resultat etter avsetninger overskudd / + underskudd

16 16 KAPITALREGNSKAP Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap INVESTERINGSUTGIFT Sikring friluftsområder Styrking likviditetsreserven Bil/Båt SUM FINANSIERINGSBEHOV Tilskudd sikring Tilskudd driftsbåt Overført fra drift Bruk av likviditetsreserve Bil SUM FINANSIERING Udekket/udisponert

17 17 Billedkavalkade Friluftsrådet Den første Friluftsbrosjyra fra Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd kom i Dette er oppfølgeren som ble gitt ut i Befaring på ski på Opheim før Årsmøte i Friluftsrådet 1987

18 18 Morten Dåsnes var friluftsrådets første daglige leder. Ove Kambestad var leder i Setter opp naturstiplakater sammen med Racin Østerlid. Lorna Mannes Dyrkolbotn startet i 1989 som konsulent og var daglig leder fra 1995 til 2003

19 19. Oddvin Øvernes merker løyper i Slettedalen i 1989 Slettedalsturen var en tradisjon i Friluftsrådet på 1980 tallet. Rast på Vierne

20 20 Anne Tone Salte Andersen er Gudmor for arbeidsbåten FRIDA i Mangeårig styreleder Petter Steen jr. gir formannsklubba videre til Svein Ivar langhelle i 2000

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD 2 Bygging av ny brygge - og utlegging av flytebrygge i Naustvik på Stora - Romsa Dykking fra driftsbåten vår Frøya Alle hjelper til Så da blir resultatet

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD 22.03.2007 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering på den nye turveien på Opheim, Olalia. Etter Opheim dro folket ned

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side Årsmelding 2010 Årsrapport 2010 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag

Detaljer

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer

28. MARS 2011 I HAUGESUND

28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMØTE 2012 28. MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMELDING 2011 - ARBEIDSPROGRAM 2012 NB! Dette er en foreløpig versjon til styremøtet 16.februar 2012 I endelig versjon til årsmøtet legger vi til bilder og statistikk.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Hemmingstad kulturhus, Haugesund 29.3.2012 Sommeraktiviter ved Eivindsvatnet i Haugesund I forkant av selve årsmøtet gav prosjektleder for universell utforming

Detaljer

Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1

Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1 Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 2 Innhold Årsmelding 2011... 4 Regnskap 2011... 11 Arbeidsprogram 2012... 16 Budsje 2012... 18 Medlemskon ngent 2013...

Detaljer

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut!

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! Friluftsrådet Vest Langtidsplan 2013 2017 Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1. Friluftsrådet Vest - Visjon 1.2. Formål

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMØTE 2016 31. mars 2016 Bømlo FORSLAG TIL ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT 2016 Innkalling til ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Torsdag 31. mars 2016 I år er det Bømlo kommune som

Detaljer

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE 22. FEBRUAR 2012 KL. 09.00 11.30 HOTELL MARITIM HAUGESUND, Møterom Rennesøy Månedens quiz? Kven

Detaljer

Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad

Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad Valøya, Kvinnherad Karmøy 11. april 2013 Årsmøte i Friluftsrådet Vest 2014 Åkrasanden, Side Karmøy 1 Innkalling til Friluftsrådet Vest Tirsdag 25. mars 2014 I år er

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015

ÅRSMØTE 2015. Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015 ÅRSMØTE 2015 Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsrådet Vest Årsmøte 2015 Side

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11 INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE TORSDAG 24. FEBRUAR 2011 KL. 15.30-CA 17.30 FRILUFTSRÅDETS LOKALER, AKSDAL På skitur i Olalia Sak

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer.

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer. Krisesenter vest IKS. 2 0 MM Til representantskapets medlemmer. Ar iv o e tv ocie (Y) bo r. s beh. Kop.A.51

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2006 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr ÅRSMØTE 2014 RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl 17.00 Bjarne Øymyr DAGSORDEN for årsmøtet 1. Godkjenna dei som har stemmerett 2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglar 3. Velja dirigent, skrivar og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd

Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Forprosjekt Interkommunalt Friluftsråd Bakgrunn Bakgrunn Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer eit friluftsråd i fylket. Fylkeskommunen har etablering av interkommunalt friluftsråd både som ein strategi

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30 Til Styret kopi: varamedlemmer 26.09.2011 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30 Padlecamp på Smedholmen Fitjar Saker: GJENNOMGANG AV SAKER FRA

Detaljer

[Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1

[Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1 [Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1 Ny parkeringsplass i Vikjo, Kvinnherad Sommeridyll på Vibrandsøy, Haugesund Historisk dag ved Eivindsvatnet, Haugesund Parkeringsplass i Sandvikjo, Kvinnherad Friluftslivets

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Regnskap 2014 Valdresrådet

Regnskap 2014 Valdresrådet Regnskap Valdresrådet 25.03.2015 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter -13 093-13 200-12 669 Driftsutgifter 14 263 14 800 13 718 Driftsresultat

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer