28. MARS 2011 I HAUGESUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28. MARS 2011 I HAUGESUND"

Transkript

1 ÅRSMØTE MARS 2011 I HAUGESUND ÅRSMELDING ARBEIDSPROGRAM 2012 NB! Dette er en foreløpig versjon til styremøtet 16.februar 2012 I endelig versjon til årsmøtet legger vi til bilder og statistikk.

2 INNKALLING TIL 2 ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ONSDAG 28. MARS 2012 Årsmøtet avholdes på Hemmingstad bydelshus. I år er det Haugesund kommune som er vertskap for årsmøtet til Friluftsrådet Vest. Kl. Program: Frammøte - Velkommen til Haugesund v/ ordfører Petter Steen jr Friluftsliv i kommunalt planarbeid v/ plansjef Kristine S. Jepsen, Hgsd. kom Matøkt Årsmøte Avslutning årsmøte Styremøte Slutt Forslag til dagsorden: 1. ÅPNING Åpning av årsmøtet v/ styreleder Astrid Larsen 2. ÅRSMELDING 2011, forslag... s REGNSKAP 2011 og revisjonsberetning, forslag... s ARBEIDSPROGRAM 2012, forslag... s BUDSJETT 2012, forslag... s MEDLEMSKONTINGENT 2013, forslag... s VALG - valgkomiteen sin innstilling legges fram på årsmøtet... s INNKOMNE SAKER for Friluftsrådet Vest Astrid Larsen Leder (s) Oddvin Øvernes daglig leder

3 2 ÅRSMELDING ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Etter årsmøtet i 2011 har styret i Friluftsrådet Vest hatt følgende sammensetting: Kommune: Bokn: Stord: Bømlo Etne: Fitjar: Haugesund: Kvinnherad Karmøy: Sauda: Sveio: Tysvær: Vindafjord: Styremedlemmer: Marianne Lie Astrid Larsen, leder Svein Arve Skartveit Hilde S. Bjerkreim (Gunnlaug Pettersen) Helga Auestad Ivar Vevang Hege Lægreid Røssland Einar Vårvik Ivar Øvrebø Elisabeth Enerstvedt Arne Kjell Askeland Siv Bente Stople Østbø Styret og ansatte samlet i anledning styremøte desember 2010 Arbeidsdeling mellom styret og administrasjonen er ført videre etter tidligere praksis. Årsmøtet 2011 ble avholdt på Fitjar 24. mars. I 2011 ble det avholdt 5 styremøter.

4 4 Friluftsrådet har i 2011 hatt følgende fast ansatte: Oddvin Øvernes (daglig leder), Knut-Arild Sørensen (nestleder og informasjonsansvarlig), Andreas Dunkley (driftsansvarlig), Kari Dommersnes (friluftssekretær i 50 % stilling), Bjørn Opheim (oppsynsmann). Odd-Bjørn Saltnes har vært engasjert med oppgaver knyttet til sikring, info og forvaltning av områder. Hactor Svelland har vært engasjert fram til 1.12.med driftsoppgaver. Friluftsrådet har i tillegg hatt har i tillegg hatt flere engasjerte til driftsoppgaver og til opparbeidingstiltak i områdene. Totalt er det i 2011 utført ca. månedsverk i regi av Friluftsrådet Vest. Dette er inklusive månedsverk dugnadsinnsats på flere opparbeidingsprosjekter. Det er avgitt uttalelser til kommuneplaner, frilufts- og idrettsplaner og andre planer som har vært viktige for friluftsliv i kommunene og fylkene. KURS/KONFERANSER/MØTER Friluftsrådet Vest har deltatt på landskonferanse i Ålesund 16. og 17. juni i regi av Ålesund og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund, som også hadde 25-årsjubileum i Friluftsrådet Vest var representert med styreleder Astrid Larsen og Helga Auestad, samt Oddvin Øvernes og Kari Dommernes fra administrasjonen. Årsmøtet til Friluftsrådenes Landsforbund ble avholdt samme sted fredag 4. juni. Astrid Larsen, Einar Vårvik og Arne Kjell Askeland var våre utsendinger. Friluftsrådet har i 2011 deltatt på en rekke faglige møter/seminarer for å utvikle vårt nettverk, samt oppdatere vår kompetanse innen fagfelt som er til nytte for vårt arbeid og vår utvikling som organisasjon. Friluftsrådet er involvert i pilotfylkesatsingen til Rogaland fylkeskommune på universell utforming, og det er gjennomført en ny registrering av friluftsområder etter den nye TEK 10-normen i plan- og bygningsloven sammen med konsulenter fra fylkeskommunen. Vi har gjennom året deltatt på og hatt en rekke ulike seminarer og møter. Vi vil spesielt nevne: Folkehelsesamling Hordaland, møter med Stord-Fitjar Turlag, kontaktmøter med flyktningeadministrasjonen i flere kommuner, kontaktmøter med SNO, planleggingsmøter UU-konferansen "Over Dørstokken", kurs for ansatte i friluftsrådene Dalane, seminar om stimerking og arbeid med flyktninger på Gardermoen, styremøte for merke- og graderingsprosjektet på Vestlandet, møte med Statskog og Fylkesmannen angående forvaltning av Romsa, kontaktmøter med SKL og DNB NOR, møter i Vestkystparken, Aktiv i Frilufts styregruppe og referansegruppemøter, fagdag om Verdikartlegging av friluftsområder på Sola, konferanse om "Sundhed og helse" i Danmark, Coast-Alive-møte i Svendborg, Danmark, kontaktmøter SNO og Karmsund Havnevesen ang. ny arbeidsbåt, seminar "Aktiv i Friluft", samt diverse befaringer over hele regionen. Daglig leder har og deltatt på samling for daglige ledere i friluftsrådene på Gardermoen. «Over Dørstokken» -konferansen samlet 150 deltakere og innledere fra hele landet, og blant foredragsholderne var professor Gunnar Breivik fra Norges Idrettshøyskole. Et høydepunkt for mange var nok befaringen til Djupadalen, der Haugesund Turistforening og Karmsund videregående skole med Kjell Bjelland fra «Ingen Grenser», viste aktiviteter for alle, og hvor Friluftsrådet Vest orienterte om servicebygget, turvei og badeplass, alt universelt utformet. Andreas og Bjørn har deltatt på kurs på Hvaler i regi av SNO og Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Vi har deltatt på møter i Coast Alive-prosjektet i sammen med Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Friluftsrådet har hatt møter med ledelsen i Statens Naturoppsyn, Karmsund Havnevesen og Haugesund Brannvesen for å informere om planene om investering i ny båt som også kan påta seg oppdrag for disse etatene ved behov. Styreleder Astrid Larsen har deltatt på styreledersamling for styreledere i regi av Friluftsrådenes Landsforbund på Gardermoen og på møte i Bergen om folkehelsesatsningen i regi av Hordaland fylkeskommune.

5 2.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER SIKRING/KJØP NYE FRILUFTSOMRÅDER I 2011 har vi videreført samarbeidet med Jæren Friluftsråd for å sikre flere områder til friluftsliv i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Prosjektet er støttet økonomisk med midler fra Direktoratet for Naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland. For å få oppfylt målene i fylkesplanene som er vedtatt i de respektive fylkeskommunene, og kommuneplanene, er tilgang til/kjøp av flere attraktive friluftsområder en viktig målsetting. Det tas sikte på å videreføre dette arbeidet med minst 2 år, og prosjektet har fått tittelen Nært er kjært. Fra Direktoratet for Naturforvaltning og fra fylkeskommunene er det nå lagt opp til en sterkere satsing på nærfriluftsliv, og det vil og få konsekvenser for arbeidet vårt innen sikring av nye friluftsområder. Vi har et tett faglig samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund, miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen og Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Det er etablert et samarbeid med Agnar Naustdal, som deltar i arbeidet med befaringer, forhandlinger og annen saksbehandling knyttet til arbeidet med kjøp av friluftsområder. Vi har og kjøpt tjenester av advokat Per Qvale som har gjort en viktig jobb med å få på plass formalitetene ved sikring av nye friluftsområder. Odd-Bjørn Saltnes har arbeidet med flere saker, blant annet utvidelsen av Åkrasanden, og Stavasanden, begge i Karmøy kommune. Daglig leder har også vært engasjert i dette arbeidet i Kajasanden - nylig sikret område i forlengelsen av Åkrasanden, Karmøy

6 OPPARBEIDING FRILUFTSOMRÅDER Nord-Rogaland - tilrettelegging 2011 Område Kommune Tiltak Nodland Tysvær P-plass, turvei Boknafjellet Bokn Parkeringsplass Lotestranda Haugesund Gapahuk Hamnarholmen Tysvær Gapahuk Sandvesanden Karmøy Servicebygg Romsa Vindafjord Brygge, UU Åkrasanden Karmøy Skjøtselstiltak Hustveit/Jonestølen Sauda Oppgradering Sunnhordland tilrettelegging 2011 Område Kommune Tiltak Vedvika Bømlo Brygge, båtfester Breidavika Fitjar Oppgradering badeplass Vikjo Kvinnherad Oppgradering badeplass Sandvika Kvinnherad Servicebygg Ådlandsvatnet Stord Servicebygg Barmane Bømlo Brygge Holsvika Sveio Oppgradering, P-plass Til gjennomføring av flere av prosjektene har flere båtlag, firma og privatpersoner gjort en betydelig innsats for å få ferdig prosjektene innen tid og kostnadsrammer. I tillegg til disse prosjektene er det igangsatt planarbeid med søknader på tiltak på flere områder som vil bli ferdigstilt i 2012 Samlet verdi på opparbeidingsstiltakene i 2011, er på kr. medregnet eget arbeid og dugnad. Opparbeidingsstatistikk Kommer til trykkingen.

7 DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Drift av de friluftsområdene vi forvalter, er en prioritert arbeidsoppgave. Det er en oppgave som krever mer ressurser grunnet økende bruk, løpende vedlikehold og ødeleggelser ved uvær og hærverk. Friluftsområdene skal holdes i god stand, frie for søppel, graset slått og toaletter vasket. I takt med et økende behov for tilrettelagte områder krever også områdene mer driftsinnsats. Vinteren gav gode snøforhold i Olali-traktene med stor utfart i helger og hverdager. Veien og parkeringsplassen på Oppheim ble brøytet og holdt åpen gjennom hele sesongen. Det ble kjørt opp løyper fra Helgeland og Oppheim. Olalihytta, som Haugesund Turistforening driver, er et svært populært utfartsmål for brukere fra hele regionen. Samarbeidet med Vindafjord Idrettslag om løypepreparering har fungert svært bra. Den nye løypemaskinen har vært et svært viktig bidrag i arbeidet med å tilby preparerte skiløyper i Olali-traktene. Friluftsrådet har og gitt et tilskudd til drifta av skiløypene på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad med kr i 2011, og det er gjort et styrevedtak på å støtte innkjøp av ny løypemaskin til Stord IL til bruk i løypene på Stordfjellet. Sommeren 2011 var svært dårlig med mye regn og nedbør, og det var liten utfart til badestrendene. Båtutfartsområdene hadde godt besøk til tross for det dårlige været. Mange har båter med god standard, og de brukes uavhengig av dårlig vær. Friluftsområdene blir driftet hele året, spesielt de områdene som er mye brukt til turgåing som Eivindsvatnet, Hystadmarkjo og Åkrasanden. Om høsten og vinteren blir parkeringsplasser og veier gruset, vedlikehold utført på brygger, toaletter og anlegg, og det blir utført hogst og skjøtsel der det er behov for det. Arbeidet om våren starter med rydding av strandsøppel, slått, utlegging av badebøyer og klargjøring av strender, utlegging av rullestolmatter på strendene på Karmøy m.m. For å holde båtutfartsområdene i stand, blir de ryddet tidlig på våren og klargjort for bruk. Båtsesongen starter tidlig på våre kanter. Antallet fritidsbåter øker i Hordaland og Rogaland, og båtsesongen blir stadig lengre. Selv om vi ikke har utplassert bosstativer ute i øyene, har vi svært lite problemer med forsøpling fra båtgjester. Områdene blir jevnlig driftet av våre ansatte/engasjerte. God innsats fra ansatte og fra våre engasjerte foreninger og privatpersoner gjennom hele sesongen bidrar til at områdene er fri for søppel og i god stand. De mest brukte stedene som Sponavika, Aksnes, Åkrasanden, Sandvesanden og Eivindsvatnet har daglige tilsynsrutiner fra midten av juni til i midten av august. Endring i klima med mye vind og ekstremnedbør medfører mer arbeid og kostnader for oss i å vedlikeholde parkeringsplasser, veier og bygninger. Det har vært mange stormer på høsten som har forårsaket en del vindfelte trær i friluftsområdene. Beitetiltak og skjøtselstiltak har også i 2011 vært en viktig del av arbeidet vårt. I flere av friluftsområdene har vi iverksatt tiltak med rydding av kratt og skog. Dette vil bli en økende utfordring i vårt videre arbeid, men skal vi hindre at attraktive områder ikke gror igjen, er dette er viktig del av arbeidet vårt. Samarbeidet med grunneiere som har villsau, har og vært positivt for skjøtselen av kulturlandskapet. Tilsyn og drift av enkelte områder ble utført av organisasjoner mot avtalt godtgjørelse. I Sauda, Bømlo, Vindafjord, Etne og Kvinnherad har vi hatt et godt samarbeid med foreninger og lokale tilsynsfolk som har ansvaret for tilsyn av områdene. På Åkrasanden ble det utført strandrensk av tang og tare i begynnelsen av juni, og i Hystadmarkjo på Stord har vi et samarbeid med en skoleklasse som utfører rydding i strandsonen. Hærverk på enkelte områder og installasjoner medfører en god del ekstraarbeid og ressursbruk for oss. Ellers er flaskeknusing og forsøpling et vanlig problem på flere områder. Vi har videreført samarbeidet med Statens Naturoppsyn når det gjelder oppsynsvirksomhet etter ulovlig satte garn etter laks/sjøørret. SNO har nå ansatte personer i Rogaland og Hordaland som er med og iverksetter oppsynstiltak i sammen med politi, friluftsråd og Kystvakten. Den totale verdien av driftsinnsatsen av friluftsområdene er på kr. i 2011.

8 INFORMASJON OG AKTIVITETER Friluftsmagasinet VEST: Magasinet ble trykket i eksemplarer og distribuert ut til alle husstander i vår region i juni. Restopplaget blir distribuert via turistinformasjonene i alle medlemskommunene og er ment å vare i 4-5 år fremover. Magasinet er vår hovedbrosjyre som gir publikum oversikt over de fleste friluftstilbud og friluftsområder i regionen. Friluftslivets uke: Ca deltagere på 29 ulike arrangement. Vi har en koordinatorrolle for Friluftslivets Uke som tidligere år og deltar aktivt med kanoutlån på Friluftslivets dag. Vi samarbeider med turlag og andre friluftsorganisasjoner om de ulike arrangementene i Friluftslivets uke og spesielt på Friluftslivets dag. Friluftslivets dag: Haugesund Turistforening er hovedansvarlig for dette arrangementet i Haugesund. Friluftsrådet deltar i arrangementet med kanoutlån og er med på forberedelser til arrangementet sammen med 12 andre lag og foreninger i regionen. I 2011 ble det også arrangert friluftsdager, «kom deg ut»- dager på Stord og i Kvinnherad i samarbeid med turlaga der. Dette vil videreføres i Friluftsutstyrsbaser en i hver kommune: Friluftsutstyrsbasene består av 8 kanoer på en kanotilhenger, flytevester, mat på bål -utstyr og en eller flere lavvoer. I 2011 skaffet vi to utstyrsbaser til henholdsvis Fitjar og Etne slik at vi nå har en slik base plassert ut på en vertsskole i alle medlemskommunene, unntatt Bokn. De 11 mobile utstyrsbasene er til gratis bruk for skoleklasser, lag og foreninger. I tillegg har vi kanoer/robåter på Lindøy og en kajakkbase plassert i Aksdal. Natur i skolen / Læring i friluft: Vi holdt 6 kurs med til sammen 110 deltagere, og hadde 32 utedager med skoleklasser, til sammen ca elever, hvorav ca. halvparten var i Sunnhordland. De fleste kursene er knyttet opp mot bruk av utstyrsbasene. Vi har også knyttet oss opp til satsingen Den naturlige skolesekken og har samarbeid med flere skoler om opplegg knyttet til denne nasjonale satsingen. Kystfriluftslivets dag på Romsa og på Sunde i Kvinnherrad: I tillegg til kystkulturdagene på Bjoa/Romsa fikk vi i år i gang et samarbeid med Kystkultursentret på Sunde slik at vi også var med på å arrangere kystkulturdagene på Sunde. Maritim basecamp på Vesterøy og padlecamp på Smedaholmen: Friluftsrådet samarbeider med Haugesund Turistforening om å arrangere maritim basecamp på Vesterøy i slutten av juni. I 2011 klarte vi også å få til et samarbeid med Sunnhordland padleklubb om en camp/familiedag på Smedaholmen i Fitjar. Seiljoller i Haugesund og på Karmøy: Seiljolleprosjektet i samarbeid med Haugesund Seilforening og Karmøy Seilforening har så langt vært positivt. Nå har vi allerede 14 båter på plass, og det er søkt om to nye i 2012 som skal plasseres i Nedstrand. Med totalt 16 båter kan regionen ta på seg å arrangere nasjonale mesterskap i denne seilbåtklassen, noe som vi vil kunne skape enda mer interesse rundt denne friluftsaktiviteten. Folkehelseprosjektene «Friluftsliv for alle» og «Aktiv i friluft»: Dette er to folkehelseprosjekter hvor Haugesund turistforening i samarbeid med flere organisasjoner og Friluftsrådet Vest gir et tilrettelagt tilbud for personer med utviklingshemming og for «inaktive» personer som kan trenge litt drahjelp for å komme seg ut på tur og få en litt mer aktiv hverdag. Fiske og friluftsdager for våre nye landsmenn: Et prosjekt hvor vi tar med grupper av bosatte flyktninger på fisketur, fjelltur, opplevelsesturer i skog og mark. Ideen er å gi en innføring i norske friluftslivstradisjoner og vise dem hvilke friluftsmuligheter som finnes i deres nye hjemland. Kystledbåter på Fitjar og i Haugesund: Vi fikk på plass en båt i Fitjar som kan brukes blant annet til utror til Smedaholmen. I Haugesund er båten kjøpt inn og gitt som en gave fra Johannes Østensjø, og den vil bli plassert ut til sommeren på Dokken museum for roturer til Vibrandsøy for de som ikke har egen båt. Over Dørstokken nasjonal konferanse om universell utforming i friluftsområder: Konferansen var arrangert av Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet og Rogaland fylkeskommune. Friluftsrådet deltok som teknisk arrangør. At konferansen ble lagt til Haugesund, skyldes i stor grad det arbeidet Friluftsrådet Vest og Haugesund Turistforening har gjort med tilrettelegging og aktiviteter i Djupadalen og i andre friluftsområder. Konferansen trakk vel 160 deltakere fra hele landet og fikk god mediedekning. Internettsider: Vi prøver å holde nettsidene oppdatert med små og store hendelser med relevans for friluftslivet i regionen, og med ting som skjer i våre friluftsområder. Brosjyrer blir lagt ut fortløpende og kan lastes ned fra våre nettsider. Vi legger ut informasjon om badetemperaturer og skiløyper.

9 Pressedekning/Media: Friluftsrådet har vært på NRK radio og lokal TV/radio en rekke ganger i forbindelse med løypekjøring i Olalia, Friluftslivets Uke, badetemperaturer og i forbindelse med UU-konferansen Over Dørstokken i Haugesund. Vi har også sendt ut infomeldinger til kommunenes webansvarlige når vi har hatt et prosjekt i deres kommune slik at det blir markedsført på kommunenes egne nettsider ØKONOMI Regnskap og budsjett følger forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Utgifter til drift og forvaltning av friluftsområder gjenspeiler en høy aktivitet over hele vårt arbeidsområde. Medlemskommunene sin kontingent utgjør et viktig grunnlag for vårt arbeid, selv om den i de senere år har utgjort en mindre del av totalomsetningen. Medlemskontingenten utgjør nå ca. en femtedel av våre totale inntekter. Det betyr at for hver krone kommunene betaler til Friluftsrådet Vest, får de 5 kroner tilbake i form av nye prosjekter innen tilrettelegging og informasjon, samt drift og vedlikehold av friluftsområdene i kommunen. Statlige tilskudd til drift er fortsatt for lav selv om vi har sett en økning i tilskuddene til tilrettelegging av områdene i Tilskudd fra private samarbeidsparter som Sunnhordland Kraftlag, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiften har vært viktige tilskudd til flere tilretteleggingsprosjekter. Rogaland og Hordaland fylkeskommune gir tilskudd til administrasjon, drift, sikring/kjøp av nye friluftsområder, tilrettelegging og til vårt partnerskapssamarbeid innen folkehelsesatsningen. Dette er positivt, men signalet til fylkene må være at vi fortsatt ser behov for en økning i rammene til friluftsliv og folkehelsearbeidet vårt. Rogaland fylkeskommune gir et tilskudd på kr 8 pr. innbygger, mens Hordaland fylke gir et tilskudd på ca. 6 kr. pr. innbygger fra Tilskuddet til Vestkystparken har økt noe i takt med økte bevilgninger fra stat/fylkeskommuner til forvaltning av båtutfartsområdene. Tilskuddet til sikringsprosjektet «Nært er Kjært» fra Direktoratet for naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune, og Fylkesmannen har vært viktig for en fortsatt satsning på dette arbeidet. Tilskuddene fra private bedrifter kan og skal ikke erstatte det ansvar som stat og fylkeskommuner har for å utvikle og drive offentlige friluftsområder, men det er et svært viktig bidrag til vårt arbeid. Det er fortsatt en utfordring å synliggjøre overfor staten og fylkeskommuner at tilskudd til drift ikke følger med i økning i antall områder og oppgaver. Dette blir gjort i et samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund og våre medlemskommuner.

10 2.6 TOTALVURDERING 10 Arbeidsåret 2011 har vært et svært viktig arbeidsår for Friluftsrådet Vest, preget av høy aktivitet på en rekke arbeidsfelt som sikring, drift, informasjon, aktivitetstiltak og tilrettelegging. Det har vært avholdt flere arrangementer i Friluftslivets uke, og dette er blitt en årviss tradisjon den første uka i september med et økende antall deltakere. Svært positivt er det at er kommet med flere arrangementer i Sunnhordlandsregionen, som f.eks. «Kanaldagane» på Finnås, Bømlo. Videreføringen av sikringsprosjektet har vært en del av vår virksomhet også i 2011, med flere viktige saker under arbeid i begge fylker, f.eks. Stavasanden på Karmøy og Mjelkeneset i Sveio. Arbeidet med å få i stand avtaler om kjøp eller langvarige leieavtaler er ofte tunge og vanskelige saker å få løst, og vårt gode samarbeid med Agnar Naustdal og advokat Per Qvale er videreført. Det gode samarbeidet med Jæren Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund og våre to fylkeskommuner er videreutviklet innen arbeid med sikring av nye friluftsområder. Vestlandsprosjektet, et samarbeid mellom de fire vestlandsfylkene og Gjensidigestiftelsen, har resultert i tilskudd til flere prosjekter innen merking/skilting av turstier i både Hordaland og Rogaland. Dette arbeidet blir også videreført i Friluftsrådet Vest har fått tilskudd til flere merkeprosjekter innen vår region. Vår virksomhet har et økonomisk fundament gjennom bevilgninger fra stat, fylkeskommuner og private sponsorer, og administrasjonen har nedlagt en betydelig innsats i å skaffe tilskudd til ulike prosjekter med ulike søknadsmuligheter. Friluftsliv og folkehelse er to sider av samme sak og vårt arbeid har som mål å få flest mulig ut i naturen og bruke kroppen og høste helse og positive opplevelser. Friluftsmagasinet Vest som ble sendt ut til alle medlemskommuner og husstander i regionen ble godt mottatt. Her er et bredt utvalg av mange friluftstilbud presentert, og vi har etablert et godt samarbeid med reiselivsnæringen. Universell utforming er et prioritert arbeidsfelt innen vårt arbeid når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder. I 2011 har vi i samarbeid med Bjoa båtlag fått på plass en ny flytebrygge med universell utforming på Romsa, og oppgradert turveien i Djupadalen i Haugesund. Universelt utformet flytebrygge på Romsa gjør at øyene nå er tilgjengelig også For rullestolbrukere. Her fra åpningen med innbudte gjester.

11 Kontakten med pilotfylkesatsingen i Rogaland og lokale ergoterapeuter er videreført, og disse fagmiljøene vil være en viktig samarbeidspart i årene som kommer i arbeidet med å få tilrettelagt flere av friluftsområdene der det er mulig. Det er utført registrering av de mest brukte friluftsområdene sammen med Rogaland fylkeskommune sin konsulent i UU. Friluftsrådet har vært med å arrangere «Over dørstokken», en nasjonal friluftskonferanse som Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Rogaland fylkeskommune stod som hovedarrangør for i Haugesund i november. Hovedtema var «nærfriluftsliv, folkehelse og universell utforming av friluftsområder». For mange av de 160 deltakerne var befaringen til Djupadalen et høydepunkt. Haugesund Turistforening sitt prosjekt Friluftsliv for Alle i Djupadalen er videreført med stor oppslutning, og friluftsrådet har deltatt med personell og kanoer i aktivitetene i Eivindsvatnet. Det er viktig at også nabokommunene slutter opp om dette viktige aktivitets- og friluftsprosjektet for funksjonshemmede. Det gode samarbeidet med Haugesund Turistforening, Vindafjord idrettslag og mange andre lag og foreninger er utviklet og styrket i 2011, som igjen har resultert i et bedre friluftstilbud i mange kommuner. Svært positivt er også samarbeidet vi har etablert med Kirkens Bymisjon på Stord om skjøtselstiltak ute i områdene. Etne og Fitjar har i 2011 fått utdelt kanopakker til bruk i aktiviteter for skoleklasser og andre grupper. Dette har vært en stor suksess og gledelig er at disse tiltakene skaper en varig økning i aktivitet for barn og unge i regionen. Det er utført en betydelig innsats når det gjelder drift og vedlikehold av områdene av ansatte, lag og foreninger. Selv om sommeren er kjølig og regnfull, med mindre utfart enn normalt til badestrendene, så ser vi at friluftsområdene har en økende bruk i forhold til turgåing, båtliv, fritidsfiske og rekreasjon. Dette er helt i samsvar med vår målsetting. Planarbeidet med å gå til innkjøp av en ny arbeidsbåt er i gang, vi har hatt møter med Karmsund Havnevesen og brannvesenet i Haugesund og drøftet et mulig samarbeid. Vi har hatt møte med ledelsen i Statens Naturoppsyn og etter søknad mottatt et tilskudd fra staten på kr 1.3 million til anskaffelse av ny arbeidsbåt. Vår arbeidsbåt «Frøya» fikk store skader i båthavna på Bjoa da nabobåten tok fyr og ble utbrent. Det er ikke regningsvarende for oss å reparere den, den blir lagt ut for salg med det første. Friluftsområdene er vårt ansikt utad mot publikum, og arbeidet med å holde en god standard på vedlikehold og drift har vært en prioritert oppgave også i Mediekontakten har økt også i 2011, med stadig flere innslag i aviser, radio og TV. Dette er en viktig strategi i synliggjøringen av våre friluftsområder og for å få flere brukere ut i naturen. Arbeidet med naturoppsyn og samarbeidet med Statens Naturoppsyn og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland er videreført og utviklet i 2011, og dette har gitt oss inntekter og verdifull kompetanse innen vårt arbeid. Klimaendringer med mer vind og nedbør har ført til nye utfordringer som vi må ta på alvor. Flomskader, vindfall og forsøplede områder påfører oss økte kostnader som ikke blir dekket av forsikringer. Det er et paradoks at staten til tross for økte bevilgninger til sikring, ikke følger opp med økning i midlene til drift av områdene. Herreløst avfall som vi henter fra strender og øyer må leveres SIM og HIM uten at vi får kompensasjon for økte avgifter. Samarbeidet med reiselivet er ennå i startfasen, og etter vår oppfatning er naturen en viktig del av den menyen som skal tilbys de gjester som kommer til regionen på ferie for å nyte og bruke den flotte naturen og mangfoldet her i regionen. Samarbeidet med Friluftsrådenes Landsforbund og andre friluftsråd er blitt utviklet videre i 2011 på en positiv måte. Totalt sett har 2011, vårt 28. arbeidsår siden starten i 1983, vært preget av høy aktivitet for Friluftsrådet Vest med en positiv utvikling innen alle deler av vår virksomhet. 11

12 MANGE TAKK! 12 Friluftsrådet Vest vil takke medlemskommunene, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og i Hordaland, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd, øvrige friluftsråd, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Statens Naturoppsyn, Statskog, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Sparebank, Sunnhordland Kraftlag, Vindafjord Idrettslag, Haugesund Turistforening, Gjensidigestiftelsen, frivillige organisasjoner og mange privatpersoner for hyggelig kontakt og godt samarbeid i Styret sitt forslag til vedtak: Årsmelding 2011 er godkjent. Friluftsrådet Vest, Aksdal 16. februar 2012 Astrid Larsen, Stord (styreleder) Einar Vårvik, Karmøy (nestleder) Marianne Lie Alvestad, Bokn Hege L. Røssland, Kvinnherad Svein Arve Skartveit, Bømlo Ivar Øvrebø, Sauda Gunlaug Pedersen, Etne Elisabeth Enerstvedt, Sveio Helga Auestad, Fitjar Arne Kjell Askeland, Tysvær Ivar Vevang, Haugesund Siv Bente Stople Østbø, Vindafjord

13 3 REGNSKAP Kommentarer til regnskap 2011 Regnskapet for 2011 er revidert av Haugaland Kommunerevisjon, og revisjonsberetning foreligger. Arbeidsåret 2011 har vært preget av høy aktivitet innen alle våre arbeidsområder som drift, tilrettelegging, informasjon og aktivitetstiltak. Prosjektene er finansiert ved bruk av avsatte midler og tilskudd fra fylkeskommuner, stat, egeninnsats, tilskudd fra SKL, Gjensidigestiftelsen og andre bidragsytere. Friluftsrådet har mottatt kr fra private sponsorer direkte eller via lag/foreninger som vi samarbeider med til tilretteleggingstiltak. Dette er svært positivt og utgjør en viktig del av kostnader ved tilretteleggingstiltak i Mange av våre prosjekter finansieres som et spleiselag mellom offentlige tilskudd, private midler, egeninnsats og dugnad fra lokale lag og ildsjeler. Dette er svært positivt for sluttresultatet og gir god «value for money». Vedlikehold av områder og installasjoner krever økte ressurser, og ekstremvær skaper flomskader og utgifter. Som en viktig del av vår forretningsstrategi, har vi sterk fokus på kostnadene, både når det gjelder gjennomføring av prosjekter, i driften og ved kjøp av tjenester og varer, uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten av arbeidet vårt. Kommentarer følger til de enkelte poster i regnskapet: Utgifter: Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift er kr høyere enn budsjettert, kontorkostnader (regnskapsføring, revisjon, data) er kr lavere enn budsjettert. Utstyr/redskaps-posten er kr lavere enn budsjettert, og kontorkostnader, utgifter til telefon, porto og forsikringer kr lavere enn budsjettert. Møte- og kursutgifter er kr lavere en budsjettert. Når det gjelder utgifter til opparbeiding er det kr høyere en budsjettert, men det blir kompensert med lavere utgifter til drift, kr Utgiftene til info/aktivitet er kr høyere enn budsjett, og det skyldes i hovedsak at produksjon av Friluftsmagasinet Vest ble noe dyrere enn budsjettert. Men vi har et stort opplag av det som vi kan bruke i flere år framover til distribusjon i kommuner og turistinfo. Momsrefusjon er i samsvar med budsjett, og de totale driftsutgiftene på kr er kr kr lavere enn budsjettet for Friluftsmagasinet ble distribuert til alle husstandene i regionen

14 14 Inntekter: Inntektene fra Olalivegen er kr lavere enn budsjett, det skyldes at utfarten var mindre enn i rekordåret Erfaringene med salg av årskort og SMS-betaling er svært positive og utgjør en viktig inntekt for å dekke kostnader til vedlikehold og brøyting. Diverse inntekter ble kr høyere enn budsjettert, og refusjon NAV ble kr lavere enn budsjett. Medlemskontingenten ble kr høyere enn budsjett, men det skyldes en regnefeil da budsjettet ble satt opp. Administrasjon og driftstilskudd fra staten ble kr lavere enn budsjettert, og tilskuddene fra miljøvernavdelingen ble og lavere. Tilskudd fra fylkeskommunene ble i samsvar med budsjett. Positivt var det at tilskuddet fra Vestkystparken ble kr som noe høyere enn budsjettert, det skyldes økte rammer fra stat/fylkeskommuner. Tilskudd til opparbeiding fra stat kr lavere enn budsjettert, og hele kr lavere fra fylkeskommunene. Budsjettanslaget var nok noe optimistisk, men Hordaland fylkeskommune har en svært beskjeden post til opparbeiding av friluftsområder. Det ble ikke tildelt kommunale tilskudd til opparbeiding i 2011, men som tidligere omtalt fikk vi et veldig godt tilslag fra våre sponsorer som er Gjensidigestiftelsen, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Sparebank og Sparebankstiftelsen. Mange takk til dem for det. Friluftsrådet fikk kr mer i tilskudd til ulike aktivitets- og infoprosjekt, hovedsakelig via Friluftsrådenes Landsforbund som gjør en veldig god jobb med å skaffe «friske» midler til vårt arbeid. Fra fylkeskommunene fikk vi kr lavere enn budsjettert, her var nok budsjettet noe optimistisk. Tilskudd til ny arbeidsbåt på kr fra Statens Naturoppsyn var ikke med i budsjettet, så dette var en svært positiv start på prosessen med å anskaffe ny arbeidsbåt. Tilskudd til sikringsprosjektet «Nært er Kjært» er i samsvar med budsjett, og det er veldig positivt. Der bidrar Rogaland fylke med kr , Fylkesmannen i Hordaland med kr fra skjønnsmidlene og Direktoratet for Naturforvaltning med kr Diverse inntekter er kr lavere enn budsjettert. I denne posten er det inntekter fra lakseoppsyn for SNO kr , kommunale egenandeler til kanopakker kr pluss noen mindre poster. Renteinntektene er kr over budsjett, og momsrefusjon kr lavere enn budsjett. Totale driftsinntekter kr i tillegg til renteinntekter kr og momsrefusjon kr Det foreslås en avsetning til investeringsfond på kr og resultat etter avsetninger kr i overskudd for Styret sitt forslag til vedtak: Regnskap 2011 er godkjent.

15 15

16 16

17 17

18 18

19 4 ARBEIDSPROGRAM ARBEIDET I STYRET OG ADMINISTRASJONEN Arbeidet i styret og administrasjonen vil bli videreført etter samme praksis som tidligere. Det vil bli holdt 5 styremøter og arbeidsutvalgsmøter etter behov. Styret legger opp til en administrasjon med 4,5 faste stillinger. Det tas sikte på å engasjere 2 vikarer i sommersesongen, og i tillegg kan det bli aktuelt å engasjere en student til å delta i arbeidet med verdikartlegging av friluftsområder i samarbeid med fylkeskommunene. Samarbeidet med konsulent Agnar Naustdal i «Nært og Kjært» prosjektet vil bli videreført. Det gode samarbeidet med privatpersoner, lag, organisasjoner når det gjelder drift/tilsyn med områder i sesongen vil bli videreført og utvidet der forholdene ligger til rette for det. Samarbeidet med medlemskommuner, fylkeskommuner, FL, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn, destinasjonsselskapene, Statskog, Sunnhordland Kraftlag, Haugesund Sparebank, folkehelsekoordinatorer, Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Turistforening og andre organisasjoner blir videreutviklet. Vi tar sikte på å arrangere et seminar for styremedlemmer i løpet av 2012 for det nye styret som blir valgt, slik at de får en grundig innføring i virksomheten til Friluftsrådet Vest. 4.2 SIKRING, PLANLEGGING, OPPARBEIDING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER SIKRING Friluftsrådet Vest og Jæren Friluftsråd har med støtte fra DN, Rogaland fylkeskommune, og Fylkesmannen i Hordaland startet opp arbeidet med «Nært og Kjært»-prosjektet, og vi tar sikte på å videreføre denne satsningen i Med økende fokus på «nærfriluftsliv» i den statlige og fylkeskommunale friluftspolitikken, og med et økt ansvar for folkehelsen på kommunenivå, er det naturlig og viktig å videreføre denne satsningen i samarbeid med våre medlemskommuner, Friluftsrådenes Landsforbund, Direktoratet for Naturforvaltning og Rogaland og Hordaland fylkeskommune. Her er dugnadsgjengen i gang på et nylig sikra område Plassaholmen, Bømlo

20 PLANLEGGING OG OPPARBEIDING Også i 2012 tar vi sikte på å løse flere viktig friluftstiltak innen vår region. Mange områder har behov for en standardhevning og en tilpassing til universell standard på toaletter og turveier. Tilretteleggingstiltakene blir utført dersom vi oppnår tilstrekkelig finansiering til disse. Ut fra omsøkte og avsatte midler, tar Friluftsrådet Vest sikte på å utføre følgende opparbeidingstiltak i Styret vil bli holdt orientert om framdriften i de ulike prosjektene gjennom året. Tilrettelegging i Nord-Rogaland: Sandvesanden, Karmøy: Nytt servicebygg Lotestranda, Røvær, Haugesund: Gapahuk, i samarbeid med velforening Nodland, Tysvær: P-plass, bru, oppgradering turvei Notaflåt, Tysvær: Nnytt servicebygg, i samarbeid med sluselaget i Skjoldastraumen Åkrasanden, Karmøy: Turvei på Stong, avhengig av avtaler grunneier Hustveit, Sauda,: Ny bru, infotavle Lie, Vindafjord: Baderampe for funksjonshemmede Søvik, Tysvær: Turvei, i samarbeid med Tysvær kommune Eivindsvatnet, Haugesund: Aktivitetsbrygge UU tilrettelegging, samarbeid HT og Haugesund kommune. Rødstjern, Sauda: UU-rampe, turvei, samarbeid Sauda kommune Kvalsvik, Haugesund: Servicebygg, samarbeid Haugesund kommune. Lindøy, Karmøy: Oppgradering badeplass, volleyballbane og brygge Høyeholmane, Tysvær: Skjøtsel, samarbeid med Tysvær kommune. Valhest, Tysvær: Skilting, gradering turstier Lammanuten, Tysvær: Skilting, gradering turstier Visnes, Karmøy: Skjøtsel, fjerning hogstavfall. Tilrettelegging i Sunnhordaland: Hiskjo, Bømlo: Servicebygg. Barmane/Plassaholmen, Bømlo: Brygger, servicebygg, samarbeid Steganes båtlag Ulvesøy, Bømlo: Toalett, samarbeid Finnas båtlag, Dalshaugane, Fitjar: P-plass, samarbeid grunneierlag. Holsvika, Sveio: Turstiar og skjøtsel, samarbeid bygdelag. Teløy, Fitjar: Flytebrygger, rydding turstier. Sandvik, Kvinnherad: Servicebygg. Vikjo, Kvinnherad: Oppgradering badestrand, flytebrygge, grill, samarbeid bygdelag Hystadmarkjo, Stord: Oppgradering turvei UU-standard Slettene, Sveio: Bru, samarbeid bygdelag. Markhus, Etne: Ny parkeringsplass (avhengig av grunneieravtale) Ådlandsvatnet, Stord: Toalett Breiavikjo, Fitjar: Rullestolrampe Fyrøya, Stord: Flytebrygge, samarbeid Stord kommune ARBEIDSBÅT INVESTERINGSPLAN Friluftsrådet startet arbeidet med planlegging av kjøp av ny arbeidsbåt i 2010/2011, og etter at «Frøya» ble brannskadet i desember 2011, er det ekstra viktig å få tak i en ny arbeidsbåt som kan dekke vårt behov i mange år framover. Dette er en stor investering som vil kreve innhenting av tilbud fra flere verft, og selve byggetiden tar også lang tid, slik at vi har inngått en leieavtale med Statens Naturoppsyn for sesongen Målsettingen er å ha en båt på plass på vårparten Arbeidet med finansiering er kommet i gang med utarbeidelse av søknader og kravspesifikasjon. SNO har gitt et tilsagn på kr. 1,3 million, og begge fylkeskommunene blir og bedt om å bidra med midler. Friluftsrådet har og vært i kontakt med Karmsund Havnevesen og brannvesenet i Haugesund med tanke på et samarbeid. På bakgrunn av leveranser til andre friluftsråd og skjærgårdstjenesten i andre områder beregner vi en kostnad på ca 5 mill, hvorav ca. 1 million av egne midler, resten skal dekkes inn av tilskudd fra SNO og fylkeskommune fordelt på 2012 og Erstatningssummen fra brannskaden på Frøya kom på kr

21 Båten vil ha dekksplass for transport av nødvendig utstyr og materiell og vil også kunne bistå i aksjoner med å legge ut oljelenser for å forhindre skadene fra akutt forurensing av olje. Styret vil bli holdt orientert om den videre framdrift i denne saken både når det gjelder valg av båt og finansiering og leveringstidspunkt. En ny båt har vært et savn i lengre tid for å kunne løse viktige arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning og drift av våre mange båtutfartsområder DRIFT Friluftsrådet har pr driftsansvar for 90 friluftsområder. Drift og vedlikehold i friluftsområdene vil som tidligere år være en prioritert oppgave. Det er viktig for publikum at friluftsområdene blir holdt i god stand. Boss vil bli fjernet, toaletter vasket, gresset klippet, i tillegg til flere andre oppgaver. Vi har gode erfaringer fra blant annet Bømlo, Kvinnherad og Etne når det gjelder samarbeid med idrettslag, speidere og andre når det gjelder rydding og tilsyn av friluftsområder. Arbeidet med driftsordningen Vestkystparken fortsetter i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO), og de to fylkeskommunene, fylkesmannens miljøvernavdelinger, Dalane Friluftsråd, Jæren Friluftsråd, Bergen og Omland Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd. Båten Frida vil brukes i oppsynsoppgaver i samarbeid med SNO. Arbeidsbåten «Kari» er stasjonert på Fitjar og skal betjene områdene i Fitjar-øyene og Nautøy. «Kari» blir og stilt til rådighet for brannvesenet på Fitjar ved behov. Arbeidet med å prosjektere og planlegge innkjøp av en ny arbeidsbåt vil bli prioritert. For sesongen 2012 vil vi leie en egnet båt i tillegg til «Frida» og «Kari». Samarbeidet med Kirkens Bymisjon vil bli videreført og utviklet når det gjelder skjøtselstiltak på Stord. Brøyting av vei og parkeringsplass på Oppheim vil bli prioritert. Skiløypene i Olali-traktene vil bli preparert med løypemaskin og snøscooter så sant forholdene tilsier det. Friluftsrådet har etablert et samarbeid med Vindafjord Idrettslag i arbeidet med løypepreparering, og vi vil kjøpe tjenester for å preparere spor med løypemaskinen. Det blir gitt tilskudd til kjøring av skiløyper på Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. Forskningsprosjektet på Åkrasanden for å registrere endringer i flora/vegetasjon vil fortsette, i samarbeid med Anders Lundberg ved Universitetet i Bergen. På Romsa, Lindøy, Ognahabn, Taraldsøy, Vesterøy og Austerøy fortsetter vi ordningen med sau på beite på vår- og høstparten for å pleie kulturlandskapet, og opprettholde frilufts- og brukskvalitetene på områdene. I april/mai vil klargjøring av strendene og båtutfartsområdene være en viktig oppgave. Tangen på Åkrasanden blir som vanlig fjerna før pinse, i god tid før badesesongen, og i tråd med driftsplan for området. Mange områder med ekstra stor bruk krever stor driftsinnsats, f.eks. Aksnes, Eivindsvatnet, Åkrasanden og Sponavika, og disse vil kreve daglig tilsyn/renovasjon i sommersesongen. Andre områder blir servet etter behov/værforhold 1 til 3 ganger pr. uke. På sommeren vil tradisjonelle driftsoppgaver som gressklipp, bossplukk, vask av toaletter bli prioritert. Vedlikeholdsarbeid på bygninger, brygger, info- livbøyetavler, veier og parkeringsplasser vil bli utført hele året etter behov, kapasitet og økonomi. Vi vil som vanlig ta inn en til to sommervikarer for å delta i driften av friluftsområdene sommeren Arbeidsbåten «Kari» ved Straumøy, Fitjar

22 4.3 INFORMASJON OG AKTIVITETER Ut fra omsøkte og avsatte midler tar Friluftsrådet sikte på å utføre følgende tiltak i 2012: «Over Dørstokken»: Friluftsmagasinet vil bli distribuert til venterom ved legekontorer, helsesenter, servicetorg og venteværelser i hele regionen. I tillegg vil alle våre brosjyrer bli distribuert via kommunenes turistinformasjoner, folkehelse-koordinatorer og til destinasjonsselskap innen reiselivsnæringen. Partnerskap Folkehelse er et samarbeid med begge fylkeskommunene, hvor vi søker å videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene om forebyggende folkehelsearbeid. Her inngår flere av våre aktivitetsprosjekter hvor vi aktiviserer mindre aktive grupper og tilrettelegger universelt for alle. Læring i friluft / Den naturlige skolesekken: Satsingen Natur i skolen vil fortsette, og vi vil fortsatt satse på utstyrsbaser og legge forholdene til rette for at elever og lærere selv kan ta i bruk basene og områdene våre. Hjelp til selvhjelp, med andre ord. Vi fortsetter med satsingen Den naturlige skolesekken, og vil i den forbindelse ha tettere samarbeid med noen utvalgte skoler. Kurs for ansatte og naturveiledning for skoleklasser vil bli utført på etterspørsel. Vi forventer omtrent samme nivå som i 2011 med ca elever ute og ca. 100 ansatte på kurs. Dette er omtrent det nivået vi kan «handle» med den bemanningen vi har i dag. Vi legger opp til naturveiledningsdager i Kanopakke Etne: Vi forskotterte innkjøp av kanopakke til Etne i fjor og vil søke om refusjonsmidler til å dekke dette i Kanopakken er blitt godt mottatt og en suksess. Fiskebrosjyren: Vi har igangsatt planlegging av en ny fiskebrosjyre i samarbeid med våre medlemskommuner. Dette er en svært etterspurt og populær trykksak. Samarbeid med destinasjonsselskap i regionen Friluftsapp: Søke om tilskudd for å legge ut brosjyrer og annen friluftsinfo som kan lastes ned på smarttelefoner. Samarbeid andre friluftsråd/fl/statskog. Friluftsliv for alle og Aktiv i friluft er to prosjekter hvor vi har aktiviteter sammen med Haugesund Turistforening. Vi ønsker å videreføre dette viktige arbeidet ovenfor grupper som trenger litt ekstra tilrettelegging og motivasjon for å komme seg ut av godstolen og ut i naturen. Friluftslivets uke og Friluftslivets dag vil bli ført videre etter samme mal som tidligere år. Vi håper på å utvide samarbeidet med turlaga i Sunnhordland slik at det kan bli store, gode arrangementer i friluftsuka. Merke og graderingsprosjektet i samarbeid med Gjensidigestiftelsen vil bli videreført med utsetting av skilt og veivisere ute i terrenget i Olalia, Valhest, Visnes og Lammanuten. «Klart det går»-kurs vil bli arrangert, ett i Sunnhordland og minst ett i Nord-Rogaland. Nye landsmenn introduksjon til friluftsliv er et opplegg hvor vi tar med innvandrere ut i naturen og viser dem hvordan nordmenn tradisjonelt bruker natur- og friluftsliv. Samarbeid med flyktningetjenesten. Kystkultur/friluftsdager i Sunnhordland/Romsa er et prosjekt vi har hatt noen år der vi er med på å arrangere kystkulturdager på Romsa og i Sunde. Padlecamp for ungdom er et prosjekt hvor vi i samarbeid med andre friluftsorganisasjoner hjelper disse organisasjonene med utstyr og personell for å lage et tilbud til maritime aktiviteter for ungdom. Her bruker vi utstyrsbasene våre sammen med utstyr fra padleklubber og turistforeningen. Utstyrsbaser - videreutvikling med barnekajakker, GPS, lavvuer og annet utstyr: Vi ønsker å kunne tilby flere typer utstyr og har søkt om midler til å kjøpe inn og utplassere kajakker og annet utstyr i begge fylker. Informasjonsplakater: Det blir satt opp infoplakater i nye friluftsområder og i eksisterende der det er behov. Coast Alive: Et interregionalt prosjekt i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og partnere i England, Danmark, og Norge med fokus på «Best practice» på hvordan få folk ut i naturen og bedre helse. Robåt til Vibrandsøy: Utplassering ved Dokken museum til bruk i bynære farvann og til Vibrandsøy. Friskluftsentraler: Etablere kontakt med kommuner som etablerer slike sentraler.

23 Skisporet: Etablering av samarbeid med nettportalen skisporet.no som viser løypetraseer og når de sist er preparert. Vurdere utvidelse til Sauda, Kvinnherad og Stord kommune. Naturlosturer i samarbeid med andre friluftsorganisasjoner og ressurspersoner som Anders Lundberg.. Div. informasjon/aktiviteter: Referat fra møter og pressemeldinger blir sendt til media, og i spesielle saker tas det direkte kontakt. Vi vil legge ut det meste av brosjyrer, plakater, og annet informasjonsmateriell på nettsidene. Her vil en også finne saksdokumenter og referat fra styre- og årsmøte. Føreforhold og badetemperaturer blir meldt så sant forholda tilsier det. Denne informasjonen legges også ut på våre internettsider. Jevnlig kontakt med friluftsansvarlig i medlemskommunene og FL. Vi vil opprettholde tilbudet til skoleklasser o.a. om leie av kanoer/lavvuer og robåter på Lindøy. Styret sitt forslag til vedtak: 1. Arbeidsprogram 2011 er godkjent som retningsgivende for virksomheten til Friluftsrådet Vest. 2. Tiltak som forutsetter økonomisk støtte utover medlemskontingenten blir iverksatt i den grad det blir gitt tilskudd til tiltaka. 3. Nye prosjekter blir lagt fram for styret til godkjenning. 23 Knut-Arild tok med seg nye landsmenn til Etnefjella i oktober

24 5 BUDSJETT Kommentarer til budsjett 2012 Foreløpig budsjett er vedtatt av styret 8. desember 2011, og endelig budsjett legges fram for årsmøtet I budsjettet er det tatt med kostnader og inntekter/tilskudd til ulike tilretteleggings- og info/aktivitetstiltak i 2012, planlagt bruk av avsetninger og forutsatte utgifter som følger av arbeidsprogrammet. Erfaringer tilsier at vi ikke får tilsagn på alle søknadene våre, slik at noen poster faller ut eller blir redusert, og det er det tatt hensyn til når vi har satt opp budsjettet. Det kan også dukke opp nye muligheter til å søke om tilskudd til prosjekt i løpet av året, og det vil vi utnytte etter beste evne. Som regel er det også nødvendig med noen interne omprioriteringer. Melding om statlige tilsagn skal foreligge ca. 15. mai, og fylkeskommunale midler innen utgangen av juni. Tilskudd fra sponsorer foreligger i løpet av første halvår. Friluftsrådet vil arbeide for å styrke økonomien i form av økte bevilgninger fra stat og fylkeskommuner, i samarbeid med andre friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund. Vi vil også vurdere andre inntjeningsområder for å styrke økonomien. Det tas sikte på å videreutvikle det gode samarbeidet med private bedrifter, banker og kraftselskap i Tilskudd fra private aktører går til konkrete prosjekter/tiltak, ikke til driftstiltak. UTGIFTER: Lønnsutgiftene er basert på at Friluftsrådet Vest har 4,5 faste stillinger, i tillegg til en stilling på engasjement med sikring som hovedoppgave, og en stilling på engasjement til driftsoppgaver. Det er og lagt opp til 6 månedsverk sommerhjelp, samt engasjerte privatpersoner og organisasjoner i kommunene Kvinnherad, Bømlo, Sauda, Vindafjord og Fitjar. På bakgrunn av økte oppgaver kan bli aktuelt å leie inn mer personell til ulike oppgaver, dette må sees i sammenheng med de tilskuddene vi får tilført. Det er innarbeidet kostnader til videreføring av sikringsprosjektet, disse kostnadene blir kompensert med tilskudd fra stat/fylke/fylkesmannen i Hordaland. Ny arbeidsbåt: Hvor store kostnader som påløper i 2012, er avhengig av framdriften og tidspunkt for tegning av kontrakt. Beløpet kan bli opp i mot 2 millioner, og det har vi allerede på konto til dette formålet. Kostnader til innkjøp av en del verktøy og nødvendig utstyr til drift er satt til kr Større maskiner blir leid ved behov. Utgifter til kontor/husleie/forsikring justeres i takt med kostnadsutviklingen. Det blir en del møtevirksomhet, og dette blir kompensert med godtgjørelse fra Rogaland fylkeskommune. Planarbeid i forbindelse med anskaffelse av ny arbeidsbåt vil kunne forårsake en del kostnader til reising og konsulentbistand. Reiseutgifter: Det skal i år være landskonferanse i Bodø, juni. Vi vil ellers delta med ansatte på relevante kurs og seminar som er viktige for øke vår kompetanse innen ulike fag som planarbeid, forvaltning og universell utforming. Opparbeiding er satt til kr. 1,7 mill. i 2012, drift av friluftsområder til kr. 1,6 mill. og informasjon til kr Utgifter er innarbeidet etter søknader om midler, bruk av avsetninger og gjennomføring i samsvar med arbeidsprogrammet. Styret vil bli holdt orientert om tilskudd og iverksettelse av prosjekter i 2012 i samsvar med tidligere praksis. Sum driftsutgifter: Kr INNTEKTER: Diverse inntekter består av bomavgift Olalivegen, Naturoppsyn som vi utfører etter oppdrag fra SNO (Statens Naturoppsyn). Medlemskontingenten fra kommunene en viktig del av våre faste inntekter og står for ca. en femtedel av våre inntekter. Kontingenten er indeksregulert i samsvar med kommunal deflatorindeks fra Det tekniske beregningsutvalget for kommuner og fylkeskommuner (TBU) sine prognoser for prisutvikling, som er på 2,8 % for Administrasjons- og driftstilskudd er basert på tidligere bevilgninger, signal fra bidragsyterne og søknader. Budsjetterte tilskudd til planlegging, opparbeiding og informasjon er også basert på tidligere bevilgninger og på årets søknader/prognoser om forventet tilslag på søknader.

25 Det tas sikte på å søke om midler fra Vindafjord Arbeidsgiverforum, Haugesund Sparebank, Sunnhordland Kraftlag, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen for å styrke finansieringen av friluftstiltak i Det er budsjettert med et tilskudd til ny båt på kr. 1 million fra hver fylkeskommune. Det er viktig å ha finansieringen i orden på dette viktige prosjektet. Det er forutsatt bruk av avsatte midler til tiltak i områder/prosjekt som ikke ble avslutta i Budsjettet for 2012 gjenspeiler en høy aktivitet med mange planlagte prosjekter og tiltak. Det tas sikte på en revisjon av budsjettet når tilsagnsmidler til sikringsprosjektet, ordinære tilskudd til tilrettelegging og informasjon foreligger. Sum driftsinntekter: Kr inkl. momsrefusjon og renteinntekter. Styrets forslag til vedtak: 1. Framlagt forslag til budsjett vedtas. 2. Styret får fullmakt til å foreta nødvendige endringer dersom forutsatte midler fra stat, fylkeskommuner eller kommuner ikke blir bevilga, eller blir endra, og for å få en best mulig utnytting av tilgjengelige midler. 25 Forberedelse til badesesongen på Nesøyra, Sauda 6 MEDLEMSKONTINGENT 2013 Kontingenten for medlemskommunene blir årlig indeksregulert i samsvar med forventa prisstigning ifølge kommunal kostnadsdeflator for inneværende år. Fra «Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi får vi opplyst at forventa prisstigning i 2012 er 3,4 %. Styret foreslår derfor at medlemskontingenten blir justert opp med kr. 0,43 pr. innb. Medlemskontingenten pr. innbygger øker da fra kr. 12,76 i 2012 til kr.13,19 i Det blir ikke gjort framlegg om kontingentøkning utover indeksreguleringen, slik at årsmøtet sitt kontingent-vedtak er endelig. Styret sitt forslag til vedtak: Kontingenten for medlemskommunene for år 2013 blir justert opp med 3,4 % i samsvar med beregnet prisstiging ifølge kommunal kostnadsdeflator for kommunesektoren. Kontingenten økes med 34 øre fra kr. 12,76 i 2012 til kr. 13,19 pr. innbygger i VALG Valgkomitéens innstilling legges fram i møtet av leder i valgkomiteen. Nytt styre skal velges blant de frammøtte utsendingene oppnevnt av medlemskommunene.

26 26

27 27

28 28.VEDTEKTER FOR FRILUFTSRÅDET VEST 1. MEDLEMMER Friluftsrådet er eit interkommunalt samarbeidsorgan for kommunane Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Kvinnherad, Karmøy, Sauda, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Stord. Nye medlemskommunar vert tekne opp etter vedtak i Styret og Årsmøtet. Friluftsrådet er eit sjølveigande og eige rettssubjekt, og kommunane er ikkje ansvarleg for rådet sine plikter ut over den årlege medlemskontingenten. 2. OMRÅDE FOR FRILUFTSRÅDET SITT FØREMÅL OG VERKSEMD. Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunane, statlege og fylkeskommunale etatar og andre, arbeide for å: a) sikra friluftsområde av regional verdi ved kjøp eller avtalar, forvalta og driva desse på ein naturvenleg og framtidsretta måte b) skapa forståing og innsikt for friluftslivet sin verdi for helse, trivsel og miljø c) informera om friluftsliv d) arbeida for at friluftsliv vert ein naturleg del av oppveksten til barn og unge e) gi råd til medlemskommunar og andre i friluftslivsspørsmål 3. ORGANISASJONSFORM 3.1 ÅRSMØTET Årsmøtet er rådet si høgste styresmakt. Ordinært årsmøte skal haldast kvart år innan utgangen av mars månad. Til årsmøtet kan medlemskommunane senda 3 representantar med røysterett. Desse vert velt med vararepresentantar av kommunen for den kommunale valperioden. Årsmøtet er vedtaksført når minst halvparten av dei røysteføre representantane er til stades. Årsmøtet (møta) skal innkallast med 3 vekers skriftleg varsel etter vedtak av styret eller når minst 2 av rådet sine medlemskommunar krev det. Saksliste skal leggjast ved innkallinga. Ordinært årsmøte skal handssame fylgjande: a) Årsmelding frå styret b) Rekneskap med revisjonsmelding c) Styret sitt arbeidsprogram for komande år, eventuelt langtidsprogram d) Vedta budsjett e) Val. Årsmøtet skal blant årsmøterepresentantane velja: - Styremedlemmer med personlege varamedlemmer, dvs. ein representant for kvar av medlemskommunane. - Leiar i styret (ein av styremedlemmene skal veljast) - Nestleiar i styret (ein av styremedlemmene skal veljast) - Godkjent autorisert revisor - Valkomité med 3 medlemmer. Ved overgangen mellom to kommunevalperiodar, møter valkomiteen som observatør på neste årsmøte dersom dei ikkje er attvalde som årsmøteutsendingar frå sin kommune. Val av komitear og andre utval etter forslag frå styret eller årsmøtet. Val på styremedlemmer skjer for 2 år om gongen. Leiar og nestleiar skal veljast for 1 år om gongen. f) Velja ordstyrar blant dei som har røysterett på årsmøtet. g) Andre saker. Forslag til andre saker må leggjast fram for styret minst 2 veker før årsmøtet. Ved like røystetal på årsmøtet er ordstyraren si røyst utslagsgjevande. 3.2 STYRET Med i styret er ein representant frå kvar kommune valt av årsmøtet. Dei tilsette skal ha ein representant i styret. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Innan styret skal det opprettast eit arbeidsutval på 5 medlemmer. Leiar og nestleiar skal vera blant desse. Dei skal veljast av styret for 1 år om gongen. Arbeidsutvalet kan ikkje treffa bindande avgjerder med mindre styret har gitt fullmakt til dette. Styret skal: a) Arbeida for å løysa dei oppgåvene årsmøtet har vedteke. b) Stå for den administrative og økonomiske drifta av rådet, innanfor vedteken budsjettramme. Leiaren i styret saman med to av styremedlemmene forpliktar rådet med si underskrift. Styret kan gi prokura. c) Styret kan ta opp lån utan førehandsgodkjenning av årsmøtet på inntil kr ,- d) Styret skal til ei kvar tid fylgja opp dei aktuelle arbeidsoppgåvene, sørgja for at saker som skal leggjast fram for årsmøtet blir førebudd, - jf. vedtektene og elles ta opp dei arbeidsoppgåvene som er nemnt under paragraf 2 i vedtektene. e) Styret skal sørgja for at det blir ført tilstrekkeleg rekneskap og føra protokoll over forhandlingane sine. Ved like røystetal i styret er leiaren si røyst avgjerande. f) Styret skal sørgje for at vedteken årsmelding blir sendt til medlemmene i rådet, fylkeskommunale og statlege forvaltningsnivå, og andre som rådet har eit forpliktande samarbeid med. g) Styret saman med ordstyrar har høve til å utnemna æresmedlemmer av rådet. 4. UTVAL, KOMITÉAR, ADMINISTRASJON Utval som blir valde av årsmøtet, skal hjelpa styret med handsaming av særskilde saker. Styret har og høve til å oppnemna komitéar og personar til å handsama særskilde saker og fremja forslag til styret om dette. Styret skal tilsetja dagleg leiar og anna naudsynt personell innafor vedteke arbeidsprogram og budsjett. Dagleg leiar skal ha ansvar for den daglege leiinga av rådet, og sjå til at dei retningslinjer og planer som styret har vedteke gjennom budsjett og årsplanar vert følgde. Styret skal likevel søkja kontakt med dei einskilde kommunane for å få gjennomført særskilde arbeidsoppgåver, dersom det viser seg praktisk.

29 29 Innan styret kan det opprettast eit forhandlingsutval som skal forhandla med dei tilsette om løn og ha eit særleg ansvar for personalsaker. Dette utvalet skal bestå av leiar, nestleiar og eit medlem av styret. Forhandlingsprotokollar skal godkjennast av styret. Godtgjerdsle til medlemmene i styret eller andre tillitsmenn skal fastsetjast av årsmøtet i samband med handsaming av budsjettet. 5. ØKONOMI Kommunane er ikkje ansvarleg for friluftsrådet sine plikter ut over den årlege medlemskontingenten. For rådet si verksemd skal det stillast opp: 1. Budsjett som blir finansiert ved kontingentar og tilskot. Kontingent for medlemskommunane skal fastsetjast for neste års budsjett av årsmøtet og i samsvar med folketalet ved sist årsskifte. Årsmøtevedtak om auke av medlemskontingenten - utover indeksregulering - må godkjennast av alle medlemskommunar. 2. Planar for grunnerverv, sikring, opparbeiding: Grunnerverv bør skje etter prioritering sett i regional samanheng. Før avtale om grunnerverv blir inngått, skal vedkomande vertskommune ha høve til å uttala seg. Utgiftsfordelinga ved grunnerverv eller særskilde tilretteleggingstiltak bør normalt skje ved utlikning i samsvar med folketalet ved siste årskifte. Det kan gjerast unnatak frå denne avgjerda i særskilde høve. Det er ein føresetnad at alle utvegar for dekking av utgifter til erverv, sikring og eventuell opparbeiding av område ved tilskot frå stat, fylke eller andre blir prøvde. Styret kan innføra avgiftsordningar for bruk av einskilde areal og anlegg der dette er mogeleg slik at kommunetilskotta kan haldast på eit rimeleg nivå. 6. TOLKING OG ENDRING AV VEDTEKTENE Tvist om tolking av vedtektene skal avgjerast av ei nemnd på 3 medlemmer, av desse 1 jurist. Nemnda som skal oppnemnast av sorenskrivaren i Karmsund, skal vera samansett av personar som ikkje har tillitsverv i rådet. Endring av vedtektene kan gjerast på ordinært årsmøte med 2/3 fleirtal. Medlemskommunane får tilsendt vedtektsendringane til endeleg godkjenning. Svarfrist for medlemskommunane er 6 veker. Dersom ikkje nokon kommune har satt seg imot endringane innan denne tid, er vedtektsendringane godkjent. 7. UTMELDING AV RÅDET. OPPLØYSING AV RÅDET Utmelding frå friluftsrådet skal skje skriftleg og trer i kraft to år etter utgangen av det kalenderåret utmeldinga er komen friluftsrådet i hende. Kommunane kan berre melde seg ut etter gyldig vedtak i kommunestyret. Eit medlem som trer ut, har ingen krav på nokon del av rådet sine eigelutar. Vedtak om oppløysing kan berre skje på ordinært årsmøte med 3/4 fleirtal og må godkjennast av medlemskommunane. Blir rådet oppløyst skal rådet sine eigedommar og andre verdiar overførast til Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. 8. IKRAFTTREDEN Desse vedtektene trer i kraft 18. november Administrasjonen i Friluftsrådet Vest 2011: Daglig leder: Oddvin Øvernes Sikringssaker, personal, økonomi, plansaker, opparbeiding, saksbehandling, mediekontakt Informasjonsansvarlig/nestleder: Knut-Arild Sørensen Informasjon inne/ute, websider, seminarer, planer, saksbehandling, kurs og veiledning Friluftssekretær: Kari Dommersnes Fakturering, regnskap, div. kontor, drift, båt Driftsleder: Andreas Dunkley Opparbeiding og drift av friluftsområder, lakseoppsyn Oppsynsmann Bjørn Opheim Tilrettelegging og drift av friluftsområder Engasjement Odd-Bjørn Saltnes Sikringssaker, info, IKT og drift Oppsynsmann Fitjar Bård-Inge Sørfonn Drift av friluftsområder i Fitjarøyane

30 Oversikt over friluftsområder som forvaltes av Friluftsrådet Vest Nr. OMRÅDE KOMMUNE AREAL EIER 1 OGNAHABN BOKN 50 STAT 2 ARE BOKN 40 PRIVAT* 3 BOKNAFJELLET BOKN 0,5 PRIVAT* 4 VEDVIKA BØMLO 8 KOMMUNE 5 NARRAVIKA BØMLO 34 KOMMUNE 6 BREIDVIKA BØMLO 42 KOMMUNE 7 ULVESØY BØMLO 565 STAT/KOMMUNE 8 HISKJO BØMLO 500 STAT 9 ÅREIDDALEN BØMLO 220 STAT/KOMMUNE 10 BARMANE BØMLO 420 KOMMUNE 11 PLASSAHOLMEN BØMLO 1 PRIVAT* 12 FURUNESET BØMLO 12 KOMMUNE 13 HISØY BØMLO 250 PRIVAT** 14 SANDVIK ETNE 29 KOMMUNE 15 PEPAREN ETNE 4 PRIVAT* 16 HONSVIKA ETNE 0,4 PRIVAT** 17 OSNES ETNE 50 PRIVAT** 18 POSTVEGEN ETNE 0 PRIVAT** 19 ØSTEBØHAMMEREN ETNE 3 PRIVAT** 20 TARALDSØYA ETNE 550 KOMMUNE 21 ELDØY FITJAR 300 KOMMUNE 22 SMEDAHOLMEN FITJAR 200 STAT 23 TRANØY FITJAR 300 STAT 24 BREIDAVIKA FITJAR 7 KOMMUNE 25 TELØY FITJAR 100 STAT 26 RYDLANDSSAGO FITJAR 1 PRIVAT * 27 STRAUMØY FITJAR 8 STAT 28 DALSHAUGANE FITJAR 0,5 PRIVAT* 29 EIVINDSVATNET HAUGESUND 10 KOMMUNE 30 DJUPADALEN HAUGESUND 250 KOMMUNE 31 KVALSVIK HAUGESUND 20 KOMMUNE 32 VIBRANDSØY HAUGESUND 220 STAT 33 LOTESTRANDA HAUGESUND 1,5 PRIVAT ** 34 ÅKRASANDEN KARMØY 108 STAT/KOMMUNE 35 AKSNES KARMØY 28 STAT/KOMMUNE 36 LINDØY KARMØY 290 KOMMUNE 37 VISNES KARMØY 500 STAT 38 SANDVESANDEN KARMØY 62 STAT 39 DRAGØY KARMØY 150 KOMMUNE 40 MJØLHUSSANDEN KARMØY 12 PRIVAT* 41 SLETTEDALEN SAUDA 0 PRIVAT* 42 BREIBORG SAUDA 0 KOMMUNE 43 HUSTVEIT SAUDA 0,5 STAT 44 NESØYRA SAUDA 5,5 KOMMUNE 45 SÆTRAVIKA STORD 14 KOMMUNE 46 DAGFINNSVIK STORD 10 KOMMUNE

31 31 47 SPONAVIKA STORD 30 KOMMUNE 48 HYSTADMARKJO STORD 300 STAT/KOMMUNE 49 BREIVIKA STORD 5 KOMMUNE 50 VIKASANDEN STORD 1,5 KOMMUNE 51 ÅDLANDSVATNET STORD 30 KOMMUNE 52 NAUTØY STORD 10 PRIVAT* 53 HOLSVIKA SVEIO 160 STAT 54 SELSÅSVIKA SVEIO 12 STAT 55 SLETTENE SVEIO 70 KOMMUNE 56 LEIRVÅGEN SVEIO 7,5 KOMMUNE 57 DRAGAVIKA TYSVÆR 30 KOMMUNE 58 BORGØY TYSVÆR 44 PRIVAT * 59 NODLAND TYSVÆR 0,2 PRIVAT * 60 AUSTERØY TYSVÆR 122,5 STAT 61 ESPEVIKHOLMENE TYSVÆR 16 STAT 62 SØVIK TYSVÆR 42 STAT 63 VALHEST TYSVÆR 0 PRIVAT** 64 LAMMANUTEN TYSVÆR 0,4 PRIVAT ** 65 NOTAFLÅT TYSVÆR 14 KOMMUNE 66 VESTLI TYSVÆR 0,2 KOMMUNE 67 HAMNAREN TYSVÆR 30 PRIVAT * 68 VASSENDVIK TYSVÆR 2 KOMMUNE 69 STAKKESTAD TYSVÆR 0,3 FRILUFTSRÅDET 70 VESTERØY TYSVÆR 57,5 STAT 71 NORDRE HØYEHOLMEN TYSVÆR 11 KOMMUNE 72 TOFTØY TYSVÆR 90 PRIVAT* 73 OTERTONG VINDAFJORD 80 STAT 74 LIE VINDAFJORD 13 KOMMUNE 75 KVALØY VINDAFJORD 13 STAT 76 SKJELJAVIKA VINDAFJORD 17 STAT 77 GARDAVIKA VINDAFJORD 10 STAT 78 OLALIA VINDAFJORD 20 STAT/PRIVAT* 79 ROMSA VINDAFJORD 1800 STAT 80 EIKÅS VINDAFJORD 0,3 PRIVAT * 81 VEDVIKA VINDAFJORD 7 PRIVAT* 82 BJØLLEBØVÅGEN KVINNHERAD 94 STAT 83 SANDVIKA KVINNHERAD 10 KOMMUNE 84 LYKELSØYA KVINNHERAD 450 STAT 85 KOLSØYA KVINNHERAD 120 STAT 86 VETLE LAUVØY KVINNHERAD 45 KOMMUNE 87 VIKJO KVINNHERAD 7 KOMMUNE 88 KALVEN KVINNHERAD 92 STAT 89 FERJEVÅGEN KVINNHERAD 20 KOMMUNE 90 BONDHUS KVINNHERAD 0,5 STAT 90 SAMLET AREAL ALLE OMRÅDER I DEKAR 8670

32 32 Friluftsrådet VEST er et interkommunalt organ for kommunene Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Sveio, Tysvær, Vindafjord, Kvinnherad. Vi arbeider med sikring, tilrettelegging og drift av regionale friluftsområder, informerer om friluftsliv, arrangerer kurs og veiledningsdager og gir råd i plansaker. Virksomheten finansieres gjennom kontingent fra medlemskommunene og med støtte fra stat, fylkeskommuner og private sponsorer. Glade badegutter i Vikjo, Kvinnherad VI HAR RÅD TIL FRILUFTSLIV Friluftsrådet VEST Boks 63, 5575 Aksdal Tlf:

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1

Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1 Årsmelding 2011 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 1 Årsrmelding 2011 Frilu srådet Vest 2 Innhold Årsmelding 2011... 4 Regnskap 2011... 11 Arbeidsprogram 2012... 16 Budsje 2012... 18 Medlemskon ngent 2013...

Detaljer

Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad

Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad Tirsdag 25. mars Rosendal, Kvinnherad Valøya, Kvinnherad Karmøy 11. april 2013 Årsmøte i Friluftsrådet Vest 2014 Åkrasanden, Side Karmøy 1 Innkalling til Friluftsrådet Vest Tirsdag 25. mars 2014 I år er

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side

Årsmelding 2010. Årsrapport 2010. Side Årsmelding 2010 Årsrapport 2010 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag

Detaljer

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut!

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! Friluftsrådet Vest Langtidsplan 2013 2017 Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1. Friluftsrådet Vest - Visjon 1.2. Formål

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMØTE 2016 31. mars 2016 Bømlo FORSLAG TIL ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT 2016 Innkalling til ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Torsdag 31. mars 2016 I år er det Bømlo kommune som

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD

ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD ÅRSMØTE 2007 TORSDAG 22. MARS 2007 I VINDAFJORD 2 Bygging av ny brygge - og utlegging av flytebrygge i Naustvik på Stora - Romsa Dykking fra driftsbåten vår Frøya Alle hjelper til Så da blir resultatet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30 Til Styret kopi: varamedlemmer 26.09.2011 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE AKSDAL - FRILUFTSRÅDET TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530- CA 17.30 Padlecamp på Smedholmen Fitjar Saker: GJENNOMGANG AV SAKER FRA

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

REFERAT STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST AKSDAL TIRSDAG KL

REFERAT STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST AKSDAL TIRSDAG KL Til Styret kopi: varamedlemmer 05.10.2011 REFERAT STYREMØTE FRILUFTSRÅDET VEST AKSDAL TIRSDAG 4.10. 2011 KL. 1530-17.30 Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST ØLEN SAMFUNNSHUS, VINDAFJORD 22.03.2007 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering på den nye turveien på Opheim, Olalia. Etter Opheim dro folket ned

Detaljer

Vikjo, Kvinnherad. Sandvesanden, Karmøy. Ådlandsvatnet, Stord. Hystadmarkjo, Stord. Hustveit, Sauda. Åkrasanden, Karmøy

Vikjo, Kvinnherad. Sandvesanden, Karmøy. Ådlandsvatnet, Stord. Hystadmarkjo, Stord. Hustveit, Sauda. Åkrasanden, Karmøy Karmøy 11. april 2013 Årsmøte i Frilu srådet Vest 2013 Åkrasanden, Side Karmøy 1 Vikjo, Kvinnherad Sandvesanden, Karmøy Ådlandsvatnet, Stord Olalia, Vinda ord Hystadmarkjo, Stord Hustveit, Sauda Åkrasanden,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015

ÅRSMØTE 2015. Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015 ÅRSMØTE 2015 Innkalling og sakspapir til årsmøte i Friluftsrådet Vest Stord 25. mars 2015 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsrådet Vest Årsmøte 2015 Side

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Hemmingstad kulturhus, Haugesund 29.3.2012 Sommeraktiviter ved Eivindsvatnet i Haugesund I forkant av selve årsmøtet gav prosjektleder for universell utforming

Detaljer

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St 22.02.13sak Dato: 13.02.13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE 22. FEBRUAR 2012 KL. 09.00 11.30 HOTELL MARITIM HAUGESUND, Møterom Rennesøy Månedens quiz? Kven

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

[Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1

[Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1 [Frilufstrådet Vest Årsøte 2010] Side 1 Ny parkeringsplass i Vikjo, Kvinnherad Sommeridyll på Vibrandsøy, Haugesund Historisk dag ved Eivindsvatnet, Haugesund Parkeringsplass i Sandvikjo, Kvinnherad Friluftslivets

Detaljer

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11

Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11 Til styret Kopi: varamedlemmer Ref: St240211sak Dato: 15.02.11 INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE TORSDAG 24. FEBRUAR 2011 KL. 15.30-CA 17.30 FRILUFTSRÅDETS LOKALER, AKSDAL På skitur i Olalia Sak

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Årsmelding 2016 Side 1

Årsmelding 2016 Side 1 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsrådet Vest Side 1 Åpning Blått flagg Åkrasanden, Karmøy Nye lysløyper i Olalia, Vindafjord Innhold 1 Årsmelding 3 2 Regnskap

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Karmøy 11. april 2013

Karmøy 11. april 2013 Karmøy 11. april 2013 Årsmelding Friluftsrådet Vest 2014 Åkrasanden,Side Karmøy 1 «Beintøft» på Lindøy, Karmøy Valhest, Tysvær Styremøte på Romsa, Vindafjord På veg til Valhest, Tysvær Alle bildene i heftet

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Ryfylke Friluftsråd Hvem er vi, og hva gjør vi?

Ryfylke Friluftsråd Hvem er vi, og hva gjør vi? Ryfylke Friluftsråd Hvem er vi, og hva gjør vi? Historikk Ble opprettet i 1978 30 år i 2008 Har 11 medlemskommuner Har tilretteleggings- drifts- og skjøtselsansvar for 83 områder, hvorav 74 er tilknyttet

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Ekstrastiftelsen, rapport

Ekstrastiftelsen, rapport Ekstrastiftelsen, rapport Forord Stavanger Turistforening har bygget Friluftslåven på Gramstad med et stort fokus på universell utforming. Takket være økonomiske bidrag fra Sandnes Kommune, Spillemidler

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer.

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer. Krisesenter vest IKS. 2 0 MM Til representantskapets medlemmer. Ar iv o e tv ocie (Y) bo r. s beh. Kop.A.51

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Drift av friluftsområder i Steigen. Gunnar Svalbjørg, Plan- og miljøvernleder Bodø

Drift av friluftsområder i Steigen. Gunnar Svalbjørg, Plan- og miljøvernleder Bodø Drift av friluftsområder i Steigen Gunnar Svalbjørg, Plan- og miljøvernleder Bodø 19.10.16 Opplegg Vise våre områder Erfaringer med frivillighet i drift venneforeninger Kommunens rolle Erfaringer med finansiering

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1729-3 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN 2015-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet 18.11.2015

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00

Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00 Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00 Engene Fjellstue Dugnad 5. oktober 2013. 1. Årsmelding 2. Årsregnskap 3. Behandling av innkomne forslag:? Organisering av foreningen oppnevning

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde.

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Til: Styre og varamedlemmer, FNF, 13.12. 2012 medlemskommuner, fylke og Friluftsrådets Landsforbund Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Tilstede: Olav Bjørn Nilssen, Gjemnes kommune Bente

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Åsane Seilforening Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Storøen Rammetillatelse Seilforeningen fikk siste godkjenning fra Bergen og Omegn Havnevesen i slutten av desember og kan starte etablering av et flott seilsportsenter

Detaljer

Frivilligsentralene. Friluftsrådene. Folkehelse

Frivilligsentralene. Friluftsrådene. Folkehelse Frivilligsentralene Friluftsrådene Folkehelse Friluftsråd på vestlandet Nordmøre og Romsdal Friluftsråd (14) Ålesund og omland (9) Bergen og omland (20) Vest (Haugesund og omland) (12) Ryfylke (11) Jæren

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2016-2019 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 14. mai 2016. Nåsituasjon Ca 110 hytter er knyttet til området Buvasstølan og flere bygges nå Tomter

Detaljer

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset INNLANDET UTVIKLINGSLAG Innkaller herved til årsmøte Tirsdag 21/2 2017 Klokken 19:30 Bygdehuset Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 10.02.2017 Velkommen! Side 1 av 7 Årsmøte

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 15/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter Det møtte 35 medlemmer inklusive styret.

Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter Det møtte 35 medlemmer inklusive styret. Årsmøte 2016 Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter 9.11.2016 Det møtte 35 medlemmer inklusive styret. Før årsmøtet fikk vi en orientering fra Børre Sivertsvoll, Småkraft Trøndelag AS

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Referat fra styremøte den 1. oktober 2012 på Nesset Prestegård.

Referat fra styremøte den 1. oktober 2012 på Nesset Prestegård. 14.12. 2012 Til: Styre og varamedlemmer, FNF, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen og Friluftsrådets Landsforbund Referat fra styremøte den 1. oktober 2012 på Nesset Prestegård.

Detaljer

Årsmelding Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 1

Årsmelding Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 1 Årsmelding 2015 Friluftsrådet Vest Årsmelding 2015 Side 1 Friluftskonsulat i Fitjar Stor utfartsdag i Olalia, Vindafjord Innhold Full aktivitet på Furuneset, Bømlo 1 Årsmelding 3 2 Regnskap 9 3 Arbeidsprogram

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland

ÅRSMELDING 2014 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland ÅRSMELDING 2014 Interkommunalt friluftsråd for 12 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsrådet Vest Årsmelding 2014 Side 1 Innhald Årsmelding 2014 3 Rekneskap 2014 9 Arbeidsprogram 2015 15 Budsjett

Detaljer

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett 2014 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2013 Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2012 2013 2013 2013

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Storøen Årsmelding Rammetillatelse Seilforeningen fikk godkjent rammetillatelse i slutten av desember 2013 for ombygging av nøst, kaianlegg og gjestehavn i regi av Bergen

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter 2016 Forslag tiltaksplan Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.01.2016 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om plan for tiltak 2016... 1 2 Innfallsport Kvænangshagen Verdde - uteanlegget... 2 3 Driftssamarbeid

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneomra destyre

Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneomra destyre Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneomra destyre 2015 Styret i 2015 Det har ikke vært noen endringer i styret i 2015 i forhold til året før. Styret har bestått av følgende representanter: Rolle Ord. Medlem

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013

Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013 Kva interesser og behov har friluftslivet for bruken av sjøareala? Seminar om planlegging i sjøen 20.-21.november 2013 Formål. Hva er Ryfylke Friluftsråd a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2014 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Fredag den 7. februar kl. 16.00 Sted: Nesbyen kro Tid: kl. 16.00 til 18.00 Tilstede fra styret: Sjur Bidne (nestleder), Stein Erik Opheim

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Kode framdrift 1,2. Kode framdrift 1,2 eller 3 **

Kode framdrift 1,2. Kode framdrift 1,2 eller 3 ** Rapportering på bruken av midler over regjeringens tiltakspakke Fylkesmannen i: Rogaland Budsjettåret 2009 Kap 1427 Post 31 Tiltak i friluftsområder Tildelt beløp: kr 2 600 000,- Nr. Kommune/mo ttaker

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012 Modul 5 Friluftsområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introduksjon Kommunal planlegging Fysisk utforming Kommunale handlingsplaner Ressurser Universell

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer