Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN"

Transkript

1 Åsane Seilforening Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Storøen Rammetillatelse Seilforeningen fikk siste godkjenning fra Bergen og Omegn Havnevesen i slutten av desember og kan starte etablering av et flott seilsportsenter og tilgjengeliggjøre øyen for allmennheten med blant annet gjestehavn straks finansiering er på plass. Tidligere i desember fikk vi også rammetillatelsen på kai, brygger og nøst, da er alle politiske og regulatoriske forhold på plass for en flott utvikling av Storøen. Da øyen er et LMF området har vår byggesøknad blitt behandlet som en dispensasjonssak og mange instanser har uttalt seg som Grønn etat, Fylkesmannen, Havnevesenet og Byantikvaren. Det har derfor vært en omfattende prosess for å få dette godkjent men alle instanser har vært positiv til våre planer. Uten god hjelp fra ansvarlig søker Bjarne Møster, arkitekt Rolf Hermansen, arkitekt kontor Opus ved Taral Jensen og god støtte fra Bergen og Omegn Friluftsråd ved Åge Landro hadde vi ikke fått dette til allerede et år etter at vår 50 års leieavtale kom på plass med Bergen Kommune. Mye hardt arbeid gjenstår men med all alle politiske og regulatoriske forhold på plass er vi et viktig skritt videre til at vi skal kunne få et flott seilsportsenter og friluftsområdet på Storøen til glede for nåværende og fremtidige generasjoner. Imidlertid krever all etablering finansiell støtte og vi er helt avhengig av gode samarbeidspartnere og støttespillere for å lykkes. Det er veldig lite å hente av midler i det offentlige, på samme måte som andre idrettslag som prøver å skape idrettsanlegg og aktivitet er vi helt avhengig av private sponsorer / samarbeidspartnere som kan bidra med deler av en utbygging. Vi har så langt vært heldig men må arbeide videre for å få på plass flere støttespillere i 2014 sesongen.

2 Hovedhuset Huset var i svært dårlig stand da vi overtok huset våren Det regnet gjennom taket flere steder før vi la presenning over hele taket. Vår søknad til Norsk Kulturminnefond gav positivt resultat og vi fikk tildelt hele beløpet vi søkte om i april måned Dette medførte imidlertid et krav om 1400 timer dugnad og i egenkapital. Kulturminnefondet var på befaring i slutten av juni måned og var fornøyd med det de så og hadde spesielt likt vår kulturformidling gjennom den kulturhistoriske løypen i vår søknad. Vi engasjerte Rolf Hermansen som konsulent og Mestefag bygg til utførelse av arbeidet som krevde byggeteknisk kompetanse. I juni 2013 fikk vi i støtte fra Sparebanken Vest (Visjon Vest) som vi prioriterte til finansiering av egenkapital til Seilerhuset. Huset var i dårligere forfatning en vi hadde håpet og hele undertaket og deler av sperr måtte skiftes i tillegg til takstein og undertak. Alt arbeid ble utført i tråd med Kulturminne fondet sine retningslinjer. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i februar 2014 da vi fikk litt leveransetid på ekstra takstein og AL Furu til vindski. Mye dugnad ble utført for å få på plass det nye taket og til tross for en del økte kostnader og vanskelig budsjett arbeid da mye uforutsett kunne komme frem når taket ble revet klarte vi å holde vårt budsjett rimelig bra. Vi hadde en veldig god dialog og samarbeid med Mesterfag Bygg i prosjektet. Vi fikk idrettsfunksjonell godkjenning på Seilerhuset som dagsturhytte og sendte inn søknad om tippemidler på første fase av prosjektet desember Vi kan søke totalt 50% av total anbud på arbeidet med midler fra Kulturminnefondet og tippemidler. I tillegg kan vi få støtte for momskompensasjon om vi får godkjent tippemiddelsøknad. En godkjent tippemiddelsøknad kan ta 5 år før vi får utløst midlene. En eventuell momskompensasjon får vi ikke før 2016 så vi må tenke langsiktig.

3 Vi har høsten 2013 søkt om fra Norsk Kulturminnefond over en toårsperiode. Med mye dugnad har vi estimert et behov for i egenkapital for å få huset ferdig restaurert og tilbakeført til da det ble flyttet ut på øyen i Vi får vite om vi får støtte april Kulturvernpris for Åsane i 2013 Åsane Seilforening fikk på Åsane festen søndag 3.11 utdelt Kulturvernprisen. Prisen ble tildelt sammen med Bergen Kystlag for kulturvernarbeidet på Storøen. I tillegg til diplom, bestod Kulturvernprisen 2013 av en pengegave på til hver som er gitt av Sparebanken Vest og Åsane Historielag. I prisen står det blant annet: Seilforeningen fikk prisen for sin innsats på Storøen til glede for allmennheten. Seilforeningens arbeid omfatter å tilrettelegge området med kulturhistoriske stier, arrangere egen Storøendag og restaurere Seilerhuset. Storøen og gjøre øyen tilgjengelig for befolkningen! Uten deres innsats ville Storøen i fremtiden vært gjengrodd og med en bygning av stor kulturhistorisk verdi i svært dårlig stand. Kystlaget sitt fokus har vært rydding av øyen ved bruk av beitedyr og tre felling. Kaianlegg og nøst Med rammetillatelse på plass er det finansiering som gjenstår for å komme videre med ombygging av nøst og kaianlegg. Det første vi vil prioritere er bølgedemper og deler av kai, deretter den ene varme sonen inne i nøstet. Bølgedemperen vil sikre kaiområdet med vår aktivitet spesielt for sjø fra nord / vest samtidig som det vil gi oss noe bedre kapasitet for utsett og oppsett av joller. Vi vil før første samling i mars måned utvide eksisterende midlertidig flytebrygge og landgang for å få bedre kapasitet til utvidet aktivitet for 2014 sesongen. Vi har fått idrettsfunksjonell godkjenning og prosjektene innrullert i idrettsplanen alt lagt til rette for en tippemiddelsøknad. Vi må imidlertid klare å finansiere 2/3 av kostnadene med egne midler før vi kan søke tippemidler. Dette krever betydelig egeninnsats i form av dugnad og private sponsorer. Dette er arbeid som pågår gjennom hele året men vi har stort fokus på at vi må bevise at vi kan få til

4 en sportslig satsing og økt antall barn og unge i sportslig aktivitet for å skape interesse for vår aktivitet og satsing blant sponsorer. Samarbeid med friluftsrådet og andre organisasjoner Seilforeningen har et veldig godt samarbeid med Bergen og Omegn Friluftsråd i arbeidet med å gjøre Storøen til et attraktivt friluftsområdet. Seilforeningen søkte i sin rammetillatelse også på gjestehavn på sørsiden av øyen. Denne havnen er tiltenkt for allmennheten som gjestehavn for øyen og BOF har startet arbeidet med å etablere denne havnen samt sti fra nøsteområdet til gjestehavnen. Vi har fått veldig god hjelp av BOF i vårt arbeid og samarbeider tett om blant annet ny vannledning til øyen. Denne blir ferdigstilt til sesongstart 2014 i samarbeid med Rørlegger Mørner. BOF arbeider for å gjøre øyen attraktiv for skoleklasser og i 2013 arbeidet vi både med aktivitetsløype og permanent kulturhistorisk løype i tett samarbeid. Vi har også arbeidet sammen for å prøve å få finansiert en transportbåt til øyen som kan ta 12 personer. Vi har enda ikke lykkes i finansiering men arbeider videre med dette i 2014 sesongen. Vi samarbeider også med speideren i Eidsvåg om aktiviteter på øyen og Åsane Historielag som blant annet skal holde foredrag på Storøendagen 2014 der de skal fortelle om eierne av Storøen og den spennende historien. Bergen Kystlag er også en viktig aktør på øyen som har arbeidet mye med skogsrydding og geitehold. I en tidlig fase var dette et samarbeidprosjekt men ble tatt over av Bergen Kystlag. Seilforeningen har vært bekymret for omfanget av skogsrydding men dette ser ut som om det er bedre kontroll på nå da BOF er gått tettere inn og regulert arbeidet. Utover dette samarbeider vi som gode naboer for at Storøen skal bli et flott friluftsområde for allmennheten og håper på flere gode prosjekter sammen. Markedsføring

5 Markedsføring er viktig for økt rekruttering og skape engasjement for vår aktivitet i nærområdet og hos sponsorer. I 2013 har vi fått 7 artikler i Åsane Tidende og skrevet 10 klubbsider til Seilmagasinet. I tillegg ble vi nominert til årets Åsabu i 2013 for vårt arbeid på Storøen Eksempel på artikkel i Åsane Tidende og vår klubbside i Seilmagasinet. Alle artikler og klubbsider kan du se på våre nettsider aasane.no Storøendagen Storøen dagen ble for første gang arrangert 13 mai 2012 og er nå blitt en tradisjon og en viktig markedsføring av vår aktivitet på øyen. Med ganske bra vær i 2013 fikk vi nesten 400 besøkende til øyen. Vi hadde etablert permanent kulturhistorisk løype med 13 poster, aktivitetsløype med 10 aktiviteter rundt hele øyen, fiskekonkurranse, rikonkurranse, Røde Kors sjøtjenesten viste livredding, Kystlaget hadde aktiviteter rundt roknappen og speideren hadde ulike aktiviteter. Vi hadde lagt opp til konkurranser på alle områder med fine premier fra våre sponsorer. "Målet for Storøyen dagen er å fremme Storøyen som friluftsområdet, skape engasjement for øyen i en hyggelig atmosfære for hele familien med engasjerende aktiviteter og skape interesse for seilsport og kystaktiviteter." Lørdagen før Storendagen er det blitt en tradisjon med Storøenregatta som klubbregatta for våre unge medlemmer. Vi har allerede startet planlegging av Storøendagen 2014 som blir arrangert 11 mai med mål om å utvikle Storøendagen videre. Sponsorer Uten gode samarbeidspartnere og Sponsorer klarer vi ikke å lykkes med vårt arbeid. Vi må takke alle våre bidragsytere i 2013 sesongen og må spesielt trekke frem Sparebanken Vest, Norks Kulturminnefond Rørlegger Mørner, Fana Sparebank og Norsk Tipping for hjelp i vårt

6 arbeid med å etablere et godt sportslig tilbud og aktivitetstilbud til barn og unge i vårt området Skrevet av Arne Berven Leder Utvikling

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Storøen Årsmelding Rammetillatelse Seilforeningen fikk godkjent rammetillatelse i slutten av desember 2013 for ombygging av nøst, kaianlegg og gjestehavn i regi av Bergen

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Årsberetning for bandygruppa, sesongen

Årsberetning for bandygruppa, sesongen Årsberetning for bandygruppa, sesongen 2014/2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning ved bandygruppas leder... 3 Sportslig... 4 Bandyskole... 5 Administrativt... 6 Drift av bane, traktor og isprepareringsmaskin....

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Boliviafamilien Norge

Boliviafamilien Norge Boliviafamilien Norge - ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! Sandnes, 12.06.07 Til alle Boliviafamiliens faddere Sommerhilsen Det er en ære og en glede å skrive til dere, godtfolk! Nei, vi

Detaljer

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 Årsberetning for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 1) Styrets sammensetning 2011 Styret; Velges for to år Leder: Kai Gjessing (Valgt 2009) Nestleder: Frode Flaa (Valgt 2009) Styremedlemmer: Johanne

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 1/2011 41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse:

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013?

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen skal gi mennesker med demens og deres pårørende en lettere hverdag og et bedre

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer