Litteraturhus Lillehammer (Ref # b)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)"

Transkript

1 Litteraturhus (Ref # b) Søknadssum: Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / Wiesegt 2 a Institusjonens leder Berit Strømshoved Ansvarlig kontaktperson (søker) Berit Strømshoved / Mål for prosjektet Permanent etablering og profesjonalisering av Litteraturhus. Litteraturhus skal være en levende arena for et bredt publikum, med aktiv drift og et variert programtilbud, og slik bli et forum for litteratur- og samfunnsengasjement. Det skal vise litteraturbyens muligheter året rundt. Sist men ikke minst viktig, mener vi dette prosjektet har klar overføringsverdi til andre byer. Prosjektbeskrivelse Litteraturhus ble etablert som et prøveprosjekt høsten Det har preg av å være en dugnad mellom fire samarbeidspartnere; bibliotek, Nansenskolen, Norsk Litteraturfestival og Høgskolen i. Prosjektet har vært vellykket, med omfattende program og godt publikumsoppmøte. Grunntanken er at Litteraturhuset skal bygge på allerede eksisterende miljøer i en by som mange allerede kjenner som en litteraturby. Vår modell er rimelig og funksjonell, samtidig som den nyttiggjør seg sterke kulturelle og faglige lokale miljøer. Modellen kan ha overføringsverdi til andre mindre byer. Vi søker om midler til å få på plass en permanent ordning. Dette bør skje gjennom planmessig å videreutvikle et konsept som allerede er i ferd med å feste seg hos byens befolkning. Side 1 av 5

2 Prøveperiode nærmer seg slutten. Så langt er det klart at prosjektet må karakteriseres som vellykket. Men vi ser at det er forbedringspotensiale på flere områder, ikke minst når det gjelder å tiltrekke flere og nye publikumsgrupper. Vi vet at Litteraturhuset i Oslo har brukt flere år på å etablere driften på en god måte, og vi har selv gjort erfaringer som tilsier at vi bør og kan gjennomføre tiltak for å «profesjonalisere» vår drift ytterligere. En viktig suksessfaktor er det tette samarbeidet mellom viktige lokale aktører. Med samlede ressurser og en felles visjon har prosjektet latt seg etablere raskt og blitt et markant i lokalsamfunnet. En annen grunn er selve arenaen. Litteraturhuset holder til i Biblioteks fine, sentrale lokaler, rett inn fra gata til et indre byrom, en «speaker s corner». Her har det så langt vært samfunnsdebatt, panelsamtaler, bokbad, dybdeintervjuer, minikonsert, m.m., og publikumstall på opptil 250. En tredje grunn er informasjonsarbeidet, tett kontakt med media, egen nettkalender samt aktivt nettverksarbeid. Selve arenaen, Litteraturhus, er ment å innlemmes som del av driften ved Bibliotek, forankret i en halv stilling, med samarbeidende aktører i et programråd. Dette er en prosess som kjøres mot kommunens budsjettbehandling for Satsingsområder: For å tiltrekke nye publikumsgrupper (og holde på dem vi har) må vi arbeide målrettet for å forbedre og profesjonalisere driften. Markedsføring/Formidling: Vi ønsker å videreutvikle vår nettside og i større grad benytte oss av sosiale medier. Sosiale medier er spesielt viktig i forhold til å nå yngre brukergrupper, noe som vi er opptatt av, og vi mener det ligger et stort potensiale her. Det er behov for bedre koordinering av aktivitet med samarbeidspartnere, og få på plass en tydeligere arbeidsfordeling. Vi ser at markedsføring er en suksessfaktor i forhold til å lykkes med arrangementer. Vi ønsker derfor å utvikle en mediestrategi som kan se på alternative måter å nå publikum på, og som gir klare føringer på hvordan vi jobber. Vi ønsker å ta kontakt med TV- og film-utdanningene på Høgskolen i, for å se om det er mulig å få til et samarbeid med dem om streaming av enkelte programposter. Konsolidere/utvikle: Samarbeid er det bærende elementet i Litteraturhus, vi ønsker å videreutvikle samarbeidet mellom de fire aktørene som er med, men også søke å finne eksterne samarbeidspartnere, både offentlige, private og lag/foreninger. Vi har allerede en gruppe med frivillige som hjelper til under arrangementer, denne ønsker vi å utvide og skolere til å beherske flere sider ved det arrangementstekniske. Profesjonalisering innebærer blant annet at vi vil se på utvikling av markedssegmenter for å få et tilbud som er i takt med brukernes ønsker og behov. En gruppe som er krevende å nå, er de minoritetsspråklige, vi ønsker gjøre en ekstra innsats for denne gruppen. Vi vil også organisere idedugnader og lære av erfaringer fra andre litteraturhus. Utvikle tydelige eierforhold De fire samarbeidspartene bak Litteraturhus er veldig forskjellige institusjoner, med ulike organiseringer og finansieringer. Vi ønsker å sikre et aktivt Side 2 av 5

3 eierforhold til dette samarbeidsprosjektet hos den enkelte partner. Det betyr blant annet at vi må synliggjøre gevinstene både for den enkelte institusjon, men også for helheten av utviklingen av som en enda sterkere litteraturby. Det skal utarbeides en forpliktende og stimulerende samarbeidsavtaler som ivaretar alle interesser. Side 3 av 5

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Toårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Sette opp detaljert framdriftsplan Utvikling av nettsider, sosiale medier Vurdering og innkjøp av teknisk utstyr Kompetanseheving Mediestrategi Utvikling av samarbeidsavtaler Kartlegging brukergrupper Andre opplysninger Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undsetdagene Wiesegt 2e 2609 har inngått intensjonsavtale En av fire likeverdige samarbeidspartnere, sitter i utviklingsgruppe og programråd. Høgskolen i Gudbrandsdalsveien Nansenskolen Bjørnstjerne Bjørnsonsgt Har inngått intensjonsavtale. En av fire likeverdige samarbeidspartnere i prosjektet, sitter i utviklingsgruppe og programråd Har inngått intensjonsavtale. En av fire likeverdige samarbeidspartnere i prosjektet, sitter i utviklingsgruppe og programråd Side 4 av 5

5 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet utvikling nettsider, sosiale medier videreutvikling profil vurdring og innkjøp teknisk utstyr utvikling mediestrategi kompetanseheving utvikling av samarbeidsavtaler/partneskap utvikling markedssegmenter arrangere samling for aktuelle samarbeidspartnere administrasjon, diverse Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Egenkapital samarbeidspartnerne (bekreftet tilskudd) Oppland fylkesbibliotek (søknad sendes okt 2013) Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Vedtekter Litteraturhus Program høst-2013 Program vår-2013 Side 5 av 5

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac)

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Søknadssum: 1 125 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr kommune Kulturetaten Deichmanske

Detaljer

Se og les. (Ref #8691d996)

Se og les. (Ref #8691d996) Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: 280 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013 Inderøy oppvekst- og kultursenter Mulighetsstudie oktober 2013 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 2. Målbilde og hovedhypoteser 7 3. Presentasjon av hypoteser per område 11 4. Kritiske

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Søgne kommune Arkiv: C00 Saksmappe: 2013/2859-13577/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 14.04.2014 Saksframlegg Kulturstrategi for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755)

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Søknadssum: 250000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen BI / 971228865 0442 Oslo http://www.bi.no

Detaljer