Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N"

Transkript

1 Vi er en gruppe på syv personer som alle jobber med barn og unge. Sammen sitter vi på mye kompetanse innenfor blant annet skole, idrett, friluftsliv, musikk og motor. Dette ønsker vi å dele med andre! Vi har erfart hvordan forskjellige barrierer hindrer barn og unge fra å delta på ulike arenaer og ønsker å bidra. Derfor har vi startet ressursbasen RaskBergen. Ressurser B Aktiviteter E Støtte/samarbeid R Kompetanse G E N På kryss og tvers av skole, hjem og fritid

2 Innhold Tanken bak... 3 Formål... 4 Tilholdssted... 5 Hva trenger vi?... 5 Prosjektets ledelse... 5 Finansiering/økonomi... 5

3 RaskBergen - prosjektbeskrivelse Tanken bak Hovedmålet med Rask Bergen, er å bygge ned deltakingsbarrierer innen fritidsaktiviteter for barn og unge. Det startet med en tanke som har modnet over lang tid, blitt utfordret, drøftet, endret og nå; konkretisert. Gjennom arbeid med barn og unge i skole, spesialskole, barnevernstiltak, frivillige organisasjoner, idrett og prosjekter, har vi som fagpersoner erfart at en aktiv fritid betyr svært mye for mange. Samtidig ser vi at det er store forskjeller på hvilke forutsetninger barn og unge i vårt nærmiljø har for å være aktive i fritiden. Alle har behov for fysisk aktivitet, utviklingsmuligheter og tilhørighet for å lykkes sammen med andre og for å mestre. Testing av grenser i trygge rammer blir en viktig forutsetning for en etablering av positive identitetsmarkører for barn og unge. Vi opplever at det er mange som ikke får tilfredsstilt disse behovene. Det kan være økonomiske begrensninger knyttet til utstyr, kontingenter og lignende. De kan mangle introduksjonsarenaer, rollemodeller og et nettverk som engasjerer, gir opplæring og støtter aktiviteten. Vi ser at en del av det offentlige hjelpeapparatet ikke fungerer på en slik måte at det sikrer alle barn og unge en lik forutsetning for deltakelse uten at det føles stigmatiserende. Vi ser en utfordring i å sørge for at våre medlemmer, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, kjenner at de kan delta på lik linje.

4 Formål Rask Bergen er en ressursbase. Helt konkret formidler vi hensiktsmessig og skikkelig utstyr til ulike aktiviteter. Vårt hovedfokus er enkeltmennesker, men vi vil også bistå skoler, lag og institusjoner med utstyr de trenger for at alle i gruppen skal være sikret deltakelse. Her kommer også tilpasset utstyr til personer med ulike funksjonshemminger, og de som er rundt dem, som en vesentlig del. Vi ønsker også å formidle kompetanse, støtte og erfaring innenfor de ulike aktivitetene. Videre vil vi at RaskBergen skal kunne bidra med faglig kompetanse og refleksjon rundt problemstillinger som deltakelse, marginalisering, sosial ulikhet, barnefattigdom, nettverksbygging og pedagogisk tilnærming. Gjennom RaskBergen har vi en visjon om at flere skal bli motivert for aktiv deltakelse på fritiden. Vi mener at en aktiv deltakelse fremmer positive relasjoner både mellom medlemmene og i deres respektive miljøer. Derfor vil vi også støtte opp om nystartede og eksisterende foreninger som er med på å fremme vårt formål. På samme måte ser vi også på nettverksbygging på individ- og gruppenivå som nøkkel til en mer inkluderende deltakelse. Medlemskap i RaskBergen. Vi i RaskBergen ser for oss at våre medlemmer i første rekke vil komme fra Bergen og omegn. Klubben er åpen for alle, men har, som nevnt, særskilt fokus på de som trenger ekstra hjelp til å komme over ulike deltakingsbarrierer. Vi har en medlemsavgift som er så lav at det ikke skal hindre noen innmelding i klubben. En egen type medlemsavgift for firma, skoler og liknende vil også være aktuelt. Vi håper også å komme i kontakt med personer, bedrifter eller organisasjoner som ønsker å ha et støttemedlemskap i RaskBergen og på den måten være med å sponse driften. Da RaskBergen er en non-profit organisasjon, vil alle inntekter fra medlemskapsavgifter gå til innkjøp eller vedlikehold av utstyr. Utlån av utstyr vil skje gjennom dialog mellom medlem og utlånsansvarlige i RaskBergen. Den viktigste markedsføringen vår vil være våre nettverk i miljøer hvor barn og unge er. Vi ønsker å spre kunnskap om vårt tiltak til skoler, foreldre, lag og foreninger i lokalmiljøet.

5 Tilholdssted Vi disponerer et område ved Flaktveithallen i Åsane. Der vil vi drive utlån av sesongaktuelt utstyr. Vi disponerer også en lagringsplass i Vindalen i Eidsvåg. Denne lagringsplassen brukes til oppbevaring av ikke sesongaktuelt utstyr. Styret jobber med å skaffe et område med enkel tilkomst til sjø for utlån av kanoer, kajakker og lignende. Hva trenger vi? Ressursbanken krever at vi anskaffer ulike typer utstyr beregnet for frilufts- og fritidsaktiviteter. Her ønsker vi å kunne tilby en bredde som representerer alle sesonger og ulike element. RaskBergen er i gang med å bygge opp en utstyrsbase. Vi har allerede skaffet en del ski, både alpint- og turski. Styret vil i tiden fremover jobbe videre med å anskaffe utstyr, midler og samarbeidspartnere for å utvide ressursbasen på utstyrssiden. Vi ser for oss ulike former for samarbeid og samarbeidspartnere. Vi vil søke midler gjennom fond og legater, samt arbeide aktivt for å skaffe sponsorer. Det kan sponses økonomisk, med ulike tjenester, utstyr, lån av lokaler, eller andre måter som bidrar til å støtte klubbens virksomhet. Prosjektets ledelse RaskBergen er registrert i Brønnøysundregistrene og er ledet av et styre med syv medlemmer. Av disse er det utnevnt en styreleder, nestleder, kasserer, utstyrsansvarlig og ansvarlig for nettverksbygging. Resterende styremedlemmer fordeler forefallende arbeidsoppgaver. Mer konkret arbeidsfordeling vil bli inndelt ettersom prosjektet vokser frem. Finansiering/økonomi Alle investeringer i RaskBergen vil bli regulert av innkommende midler. Videre er klubbens økonomi beskrevet i statuttene.

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge)

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge) Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord Aktivitetshjelpemidlers betydning for fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse Skole og fritid er viktige arenaer for barn og unges mulighet til å utvikle sosiale

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Fra fritid til arbeid, noe for NAV?

Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Publisert i Fontene 11/07 Tina Hjelmeland Opplevelse av mestring er et viktig element for å få mennesker ut av isolasjon og over i sosiale relasjoner, og kanskje også

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer