Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 -

2 Utfordringer og hovedmålsettinger for Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal utvides til å gjelde for hele kommunen. Sentralen skifter samtidig navn og heter heretter Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune. Bygdesentralens oppgaver vil fortsatt være mange av de samme som før: Koordinere samarbeid mellom lag og foreninger Være med/hoved-arrangør ved større tilstelninger Legge til rette for aktiviteter i uorganiserte grupper Ansvarlig for Bygdesentralens internettside Informasjonsformidler Redaktør for Bygdeavisen Ansvarlig for oppdatering av kommunens hjemmeside Noen av Bygdesentralens delmål: Være et kontaktledd mellom nord og sør, og håper blant annet på samarbeid mellom lag og foreninger i nord og sør. Skape bedre kontakt og forståelse på tvers av generasjoner, i samarbeid med lokalbefolkning, skole, barnehage og sykehjem. Være kontaktpunkt og informasjonskilde for lokalbefolkningen, og de som er flytta fra kommunen. Dette hovedsakelig gjennom internettsiden. Rekruttere barn og unge til frivillig arbeid. Være med å vise fram lokalmiljøet og på denne måten lære ungdommen om lokale tradisjoner og historie, slik at de kan være stolte av sin egen kulturbakgrunn. Styreleder for Bygdesentralen Hans-Peder Pedersen - 2 -

3 - 3 -

4 Måloppnåelse Også i år har det gått bra med Bygdesentralen. Sentralen ble utvidet til å gjelde for hele kommunen på slutten av 2004, noe som førte til en litt annen måte å jobbe på i Dette førte også til at sentralen endret navn til Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune og som navnet sier dekker sentralen nå hele kommunen. Det er blitt jobbet mot alle lag og foreninger i kommunen. Ellers har sentralen tatt ulike initiativ i lokalmiljøet, og her har Medby skole og andre samarbeidspartnere bidratt. Sentralens situasjon Sentralen er eid av Torsken Kommune og daglig leder ved sentralen, Harriet Hansen er ansatt i 50% stilling. Kommunen dekker 40% av driftsutgiftene mens de resterende 60% er tilskudd fra KKD. Dette er det samme som da sentralen ble opprettet Sentralens styre i 2005 bestod av to representanter fra kommunen, styreleder Hans-Peder Pedersen og styrerepresentant Thorbjørn Flakstad, og to representanter fra lag og foreninger, styremedlem Petra Jensen og varamedlem Odd Johan Hanssen. Dette styret hadde tre styremøter og et årsmøte i året som gikk. Bygdesentralens lokaler Bygdesentralen flyttet sine kontorer i september 2005, og holder nå til i 3 etasje, fortsatt på Medby oppvekstsenter. Dette lokalet er også ganske stort, delt i to med lettvegg og det deles med ordførerens utekontor. Det er også en sofakrok på kontoret. Bygdesentralen har fri tilgang til møterommet på bygget, og dette er benyttet flere ganger. Flyttinga har helt klart vært positiv for sentralen, det er stadig noen av lærerne som stikker innom og slår av en prat. Det er også stadig unger som kommer innom. Også utstyrsmessig må flyttingen regnes som vellykket, da Bygdesentralen har mye lettere tilgang til blant annet kopimaskin. Bruk av lokalene: Siden lokalene er flyttet og lokalene nå brukes til noe annet, brukes ikke de nåværende lokalene til Bygdesentralen slik som før. Men de lagene og foreningene som tidligere brukte Bygdesentralens lokaler, kan bruke blant annet skolens møterom, så dette er ikke noe problem. I Bygdesentralens gamle lokaler er det etablert et treningssenter som drives på frivillig basis

5 Aktiviteter Det har vært en del aktiviteter knyttet til etablerte lag og foreninger. Det har heller ikke i år vært knyttet spesielt til noen lag. Men det har vært jobbet ut i mot lag og foreninger, blant annet for å skape god kontakt, slik at det skal være lettere å ta kontakt med sentralen. Initiativ. Representanter fra sanglaget Lanterna, som ble stiftet i begynnelsen av 2005, har vært en del innom og fått en god del hjelp i oppstartsfasen. Nå klarer de seg helt flott selv. Dette er et meget gledelig og flott tiltak, og det virker som det er noe folk har savnet, for hver gang er det mange som møtes. Bygdesentralen var også med på møte angående 17.mai-feiring i sør-bygda. Etter dette møtet tok det lokale bygdelaget tak i saken og laget et arrangement. Det ble laget fellesplakater for alle 17.mai arrangementene i kommunen, disse ble satt opp på oppslagssteder rundt i kommunen. Det har vært kontakt med ungdommen i sør-kommunen for å få i gang aktiviteter for dem, men de vet ikke hva de vil, og da er det vanskelig å få til noe. Ellers har flere av dem selv tatt kontakt med sentralen, og kommet med spørsmål som de har fått hjelp med. Sentralen jobber kontinuerlig med å få til tiltak for ungdom. Det tas også initiativ til å få flere i hele kommunen engasjert i Bygdesentralen. Dette viser seg å ikke være helt lett, men det er fremgang og det jobbes med dette. Innsamlingsaksjoner Bygdesentralen var kontaktperson i sør-kommunen for Kirkens nødhjelps bøsseaksjon i mars. Sentralen skaffet da bøssebærere, og delte roder. Det gikk fint. Bygdesentralen var også i år ansvarlig for årets TV-aksjon, Drømmefanger. Det var ingen spesielle arrangementer i denne sammenhengen, men leder på Bygdesentralen var leder for kommunekomiteen, og dermed også ansvarlig for å finne bøssebærere. Også i år valgte formannskapet ut et lag/forening fra hver bygd, for å gjøre organiseringen av aksjonene lettest mulig. Det ble et godt resultat i år. Bygdesentralen vil også i fremtiden være sentral i denne typen aktiviteter. Valg Bygdesentralens lokaler ble brukt som forhåndsstemmested ved stortingsvalget. Det var da åpent alle dager fra , og også på lørdagene i denne perioden. Det var mange som var innom, og det var en del som aldri hadde vært på Bygdesentralen, som oppdaget hvor den var. Dette var positivt for sentralen. Treningssenteret i Søndre Torsken. I begynnelsen av november ble det åpnet et treningssenter i Bygdesentralens gamle lokaler. Det kom i stand ved støtte fra Barne og familiedepartementet, tilskudd fra FYSAK og ved støtte fra lokale sponsorer. Det ble kjøpt inn utstyr for ca kr. Dette utstyret ble montert på dugnad. Senteret drives på frivillig basis. Det vil si at vaktene ved senteret er frivillige. Kommunens fysioterapeut er tilstede en dag i uka. De som trener ved senteret får hjelp og veiledning av han. Åpningstidene er satt opp slik at hver uke er vi avhengige av at minst 17 personer er vakter. Det er ganske mye på en sånn liten plass som søndre Torsken. Bygdesentralen er ansvarlig for å sette opp vaktlista. Det vil si at daglig leder må holde et øye med at det er satt opp vakt eller ikke, og så finne noen som kan være vakt dersom dette mangler. Til nå har det fungert kjempefint og på knappe 2 mnd ble det lagt ned over 270 frivillige timer bare på dette prosjektet

6 Det er ca 30 faste brukere av treningssenteret

7 Sentralens faste aktiviteter. Bygdeavisen Søndre Torsken Bygdenytt. Bygdeavisen har kommet ut tre ganger i denne perioden. Hver gang har lederne for alle de aktive lag og foreninger i kommunen vært kontaktet. Det har vært satt opp plakater på oppslagsstedene, så alle har hatt muligheten til å melde i fra om de ville ha noe med i avisen. Siste gang avisene kom ut var rett før jul, og da fikk vi frivillige til å dele ut avisene i postkassene i Gryllefjord og Torsken. Dette var kjempeflott og over 430 aviser ble delt ut i kommunen. Nettsidene og Det har vært jobbet mye med disse sidene i år. På grunn av at dataprogram som kommunesidene lages i var nytt for daglig leder, tok det en god del tid før hun kom skikkelig inn i dette. Men etter opplæring og prøving og feiling går dette bra. Sidene er kommet skikkelig opp å gå, og det satses på videre utvikling av begge sidene. Frivillige / brukere Frivillige/ brukere. Det er stort sett de samme frivillige og brukerne som går igjen fra tidligere år. Også hos oss ser vi trenden med at det er vanskelig å få tak i frivillige. Mange lag og foreninger er mindre aktive enn før, og noe av grunnen til dette kan være det samme som Bygdesentralen sliter med, det at det er vanskelig å få tak i frivillige til å blant annet være villige til å sitte i styrer. Noe som er svært positiv er at gjennom treningssenteret har vi fått med mange frivillige som ikke har vært aktive før. Frivillige timer. Det blitt registret mange frivillige timer også i år. Mange av disse har kommet som en følge av tidligere initiativ hvor daglig leder i begrenset grad har medvirket. Men i begynnelsen av november åpnet vi treningssenter på Medby. Dette drives på frivillig basis, og aktiviteter både i forkant og etter oppstart har ført til mange nye frivillige, og mange, mange frivillige timer. Ellers har man registrert både store og små, med stort initiativ og engasjement fra ressurspersoner, som igjen har hatt kontakt med sentralen både direkte og indirekte. Samarbeidspartnere i 2005 Hovedsakelig har dette vært lag og foreninger i kommunen, og Torsken kommune. Det har også vært samarbeid med sogneprest Ingunn Rinde. Dette gjelder særlig informasjon til Bygdeavisen og menighetsbladet. Personal og fagutvikling Daglig leder var med på Landskonferanse for friv.sentraler i Oslo i sommer, og hun har vært med på to nettverkssamlinger. En i Salangen og en i Kvæfjord. Styremedlem Petra Jensen var med til Oslo og til Kvæfjord. Markedsføring På begynnelsen av 2005 ble Bygdesentralen markedsført gjennom informasjonsbrosjyre til alle husstander i kommunen. Bygdeavisen ble sendt ut 3 ganger. (her markedsføres jo sentralen godt) Ellers markedsføring har vært gjennom å være med på lokale aktiviteter og gjennom e- postkatalogen og internettsiden

8 Utfordringer og hovedmålsettinger for Bygdesentralen, Bygdesentralens oppgaver vil fremdeles være mange av de samme som før. Koordinere samarbeid mellom lag og foreninger. Være hoved-/ med- arrangør ved større tilstelninger. Legge til rette for aktiviteter i uorganiserte grupper. Ansvarlig for Bygdesentralens internettside. Informasjonsformidler Redaktør for Bygdeavisen. Ansvarlig for oppdatering av kommunens hjemmeside. Noen av Bygdesentralens delmål. Være kontaktledd mellom nord og sør i Torsken kommune med henblikk på å utvikle samarbeidet mellom lag og foreninger. Skape bedre kontakt på tvers av generasjoner, i samarbeid med lokalbefolkning, oppvekstsenter og sykehjem. Være kontaktpunkt og informasjonskilde for lokalbefolkningen, og de som er flyttet ut fra kommunen. Dette hovedsaklig gjennom internettsidene. Rekruttere barn og unge til frivillig arbeid. Være med å vise fram lokalmiljøet og på denne måten lære barn og unge om lokale tradisjoner og historie, slik at de kan være stolte av sin egen kulturbakgrunn. Styreleder Hans Peder Pedersen - 8 -

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet.

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet. Løssalg kr 10,- laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! juni 2013 Sosialt entreprenørskap Generasjonssenter Et møte med Atle 3 på gata Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL

RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL RAPPORT FRA UTVIKLINGSARBEIDET I MAURTUA BARNEHAGE: VENNSKAP EN RING AV GULL En ring av gull en riktig stor med plass til alle hender Der ingen er størst, der ingen er minst Der ingen er først, der ingen

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer