VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG Positiv - Inkluderende - Aktiv

2 Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme administrasjon og visjon. Idrettslaget en av de største frivillige organisasjonene i bygda. Laget er derfor meget synlig for hele befolkningen. Gjennom idrettslagets aktiviteter, både tradisjonelle idrettsaktiviteter og ulike andre arrangementer, ønsker Fet IL å være et av bygdas viktigste samlingssteder. Vi ønsker også å gi noe tilbake utenfor bygdas og Norges grenser. Det gjør Fet IL til et unikt idrettslag i Norge. Første del av denne virksomhetsplanen inneholder Fet ILs visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag. Del to har hovedmål og delmål for virksomheten for 2015 til 2020, utdypet i en handlingsplan. Denne planen angir en retning på hvordan idrettslaget skal utvikle seg. Bygdas naturlige samlingssted Visjon Fet ILs visjon er «Bygdas naturlige samlingssted». Denne visjonen inneholder to viktige begreper: Bygda: For oss er det nære det aller viktigste. Vi er til for menneskene i lokalsamfunnet, selv om vi gjerne også vil bli kjent i Norge som et godt og aktivt idrettslag. Samlingssted: Dette ordet innebærer at Fet IL ønsker å skape fysiske arenaer hvor folk kan møte hverandre. Visjonene innebærer også å være et samlingssted der initiativ og ideer kan møtes og vokse. Fet IL ønsker kort og godt å være navet i hjulet av fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet. Denne visjonen innebærer et ansvar. Fasiten ligger i om lokalbefolkningen opplever at Fet IL er et slikt samlingssted, ansvaret ligger i idrettslagets hender. Virksomhetsidé Virksomhetsidéen beskriver hva idrettslaget tilbyr og for hvem. Den forteller også hva som gjør Fet IL til en forening det er verdt å brenne for og å bli engasjert som frivillig i. Kort og godt hvorfor innbyggerne lokalt skal velge Fet IL. Fet IL er et fleridrettslag som tilbyr aktivitet og mening gjennom hele livet. Fet ILs virksomhetsidé er formulert slik: Fet IL er et fleridrettslag som tilbyr aktivitet og mening gjennom hele livet. Med aktivitet mener vi alt det vi gjør for å bli litt bedre mennesker - det idrettslige, det sosiale og hvordan vi utvikler oss som ledere.

3 Med mening mener vi at idrettslaget legger til rette for en aktiv hverdag for den enkelte sammen med andre i lokalsamfunnet. Vi ønsker også å gi noe tilbake til andre lokalsamfunn med mindre materielle ressurser gjennom Fet IL gir tilbake. Hele livet betyr at vi ønsker å ha tilbud til alle, uavhengig av nivå eller alder. Vi har aktiviteter «fra vugge til grav». Verdigrunnlag Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan Fet IL er, men også hvordan vi ønsker at alle medlemmer og lag av organisasjonen skal bli. Det er slik vi mener at vi skal være. Positiv inkluderende - aktiv Med positiv mener vi at man heier på hverandre, laget, klubben og dommeren, og er positiv til motstanderlaget. Det betyr også at vi løfter i flokk gjennom dugnader. Vi ønsker at alle i Fet IL skal vise aktivitets- og idrettsglede, «fair play» og være begeistret. Med inkluderende mener vi alle skal få være med, uavhengig av kjønn, etnisitet og ferdighetsnivå. Ingen skal føle seg utenfor. Vi ønsker at alle skal kunne føle seg hørt. Man skal si ja! Fet IL skal være inkluderende for hele bygda. Med aktiv mener vi bevegelse og lek. Vi skal ta initiativ og søke nye løsninger. I Fet IL jobber vi mot å strekke oss lengre. Vi skaper noe sammen.

4 Hovedmål: 2020 i 2020! Målene beskriver det vi ønsker å oppnå i tidsperioden fra 2015 fram til Fet ILs hovedmål er å ha 2020 medlemmer i For å oppnå hovedmålet er det formulert tre delmål som er konkretisert gjennom fokusområder og aktiviteter. Delmål 1. Utvikle en strukturert og enkel organisering, hvor flere villige kan delta Vi vil ha følgende fokus for å oppnå dette: 1. Alltid ha god organisatorisk struktur og ha planverk i orden 2. Rekruttere flere (fri)villige 3. Utvikle og beholde en positiv kultur Delmål 2. Utvikle en aktivitetsmøteplass for bygdas innbyggere Vi vil ha følgende fokus for å oppnå dette: 1. Inkludere nye grupper og utvikle flere aktiviteter 2. Øke antallet medlemmer og utøvere 3. Være en sosial møteplass Delmål 3. Utvikle trenere og ledere som er idrettslagets forbilder Vi vil ha følgende fokus for å oppnå dette: 1. Rekruttere og støtte ungdom til å bli trenere og ledere i idrettslaget 2. Skape flere felles samlingssteder hvor trenere i idrettslaget kan treffes 3. Fet ILs ledere og trenere må bli mer synlige og anerkjent lokalt som dyktige.

5 Handlingsplan Delmål 1. Utvikle en strukturert og enkel organisering, hvor flere villige kan delta Fokus for å oppnå dette Tiltak Hvordan Ferdig Hvem ansvar 1. Alltid ha god Gjennomføre omstrukturering av Kjøpe nytt system Vår 2015 Daglig leder organisatorisk struktur og ha planverk i orden nettsider, medlemsregister og kommunikasjon Lansere ny nettside Iverksette nytt system for medlemsregistrering Aug 2015 Jan 2016 Utvikle/oppgradere Klubbhåndbok Lage en klubbhåndbok basert på mal fra klubbhandboken.no, inkludert stillingsbeskrivelser for flere nye funksjoner i klubben Høst 2015 Hovedstyret 2. Rekruttere flere (fri)villige Forbedre kommunikasjon mellom ulike lag i idrettslaget og til medlemmene Gjennomgå sportslige planer for å lage en felles struktur og filosofi Forbedre rekruttering inn til aktivitetene Opprette en redaksjonsgruppe på tre personer som bistår daglig leder og HS i utvikle nettsider og retningslinjer for kommunikasjon med medlemmene Aug 2015 Daglig leder/ nedsetter gruppe Sy sammen til en sportslig (grunn)plan (bruk OLT) Sept Sportslig leder i gruppene Utvikle en rekrutteringsbrosjyre. Informasjonen om tilbudene Aug 2015 Hovedstyret deles ut til alle foreldre i forbindelse med skole/-barnehagestart. 3. Utvikle og beholde en positiv kultur Opprette et ungdomsutvalg Gi alle foreldre godt, positiv og tydelig informasjon Lage et fleksibelt system for dugnader Opprette og benytte elektronisk nyhetsbrev for kommunikasjon - Reklamere og promotere via blad til samtlige husstander. - Lage Reklamefilm for idrettslaget. (Engasjere mediegruppe på videgående skole? Trenger redaktør). Hovedstyret utnevner et ungdomsutvalg og delegerer oppgaver. En kontaktperson i. En representant fra deltar på alle foreldremøtene på høstsemesteret og gir informasjon om idrettslaget. Lage en videoversjon der den viktigste informasjonen til alle foreldre presenteres. Nedsette en gruppe som går igjennom - mål å få flere som har eierskap til dugnader Finne egnet løsning og innføre nytt system Vår 2016 Høst 2015 Sept. 2015, årlig Vår 2016 Jan 2016 Sommer 2015 Hovedstyret Hovedstyret HS Redaktør

6 Delmål 2. Utvikle en aktivitetsmøteplass for bygdas innbyggere 1. Inkludere nye grupper og utvikle flere aktiviteter 2. Øke antallet medlemmer og utøvere Tiltak Hvordan Ferdig Hvem ansvar Rekruttere andre lag/grupper til å Gjennom å styrke egen administrasjon og forbedre Høst 2016 Daglig leder og bli en del av Fet IL informasjonskanaler (se delmål 1), vise at det blir billigere og bedre med flere sammen. Stordriftsfordelene synliggjøres i en samlet dokument. Presentere stordriftsfordelene for andre lag og foreninger 2017 Videreutvikle allerede etablerte aktiviteter Lage årshjul og koordinere alle aktiviteter Evaluere og videreutvikle eksisterende arrangementer (Glomma cup, Håndballturnering, allidrettsdag) Daglig leder, og gruppestyrene Oppstart av nye aktiviteter (Bygging av ny hall er en viktig premiss for dette tiltaket) Strategi for et etablering av nye aktiviteter, deretter evalueres og videreutvikles årlig Daglig leder og Innføring av nye aktiviteter Fortløpende Nye aktiviteter med ungdom som målgruppe Ungdomsutvalget skal lage liste på aktiviteter som har som hensikt å få flere ungdommer å bli lengre Ungdomsklubb Etter årsmøte 2015 Ungdomsutvalget 3. Utvikle og beholde en positiv kultur Julehilsen til alle innbyggere Sende ut julekort Des 2014, årlig Beholde og utvikle sosiale Lage en terminliste for alle sosiale arrangementer møteplasser og aktiviteter Utvikle nye aktiviteter (kan variere fra år til år) (Fester, foredrag, temakvelder, storskjerm ved viktige idrettsarrangementer) Støtte opp under ungdomsutvalgets ønskede aktiviteter Hovedstyret Styrene koordinerer Arrangementskomitéer

7 Delmål 3. Utvikle trenere og ledere som er idrettslagets forbilder Fokus for å oppnå dette Tiltak Hvordan Ferdig Hvem ansvar 1. Rekruttere og støtte ungdom til å bli trenere og ledere i idrettslaget Utvikle ungdom som trenere Gi ungdom tillit - hospitere som trenere på yngre lag - kurses videre (fange opp YouMe-ungdommene til de ulike idrettsskolene) årlig Sportslig leder i Etablere og kurse ungdom i ungdomsutvalget. Tilby kurs. Ha en kontakt i. Gi ansvar og økonomiske rammer. Høst 2015, løpende Hovedstyrets kontaktperson 2. Skape flere felles samlingssteder hvor trenere i idrettslaget kan treffes. Etablere et felles trenerforum Bruke intern kompetanse. De trenere som er blitt kurset benyttes til de nye trenerne. Før hver sesong Gruppene ved sportslig leder Alle trenere skal ha trenerkurs Ekstern kursing Gruppene ved sportslig leder Etablere et system for feedback og oppfølging for alle trenere De sportslige lederne går sammen og lager et felles system for oppfølging. Vår 2016 Sportslig leder i 3. Fet ILs ledere og trenere må bli mer synlige og anerkjent lokalt som dyktige Utvikle og beholde en positiv kultur Etablere en ordning med månedens trener eller leder Gi trenere en utstyrspakke Premiering av trenere/ledere blir nevnt i Fet-guiden. Oppsummering av dem som blitt månedens trenger gjennom egne nyhetskanaler. Egen mailadresse hvor forslag kan sendes inn. Ved start tilbys trenere en utstyrspakke. Innhold og økonomisk ramme bestemmes av gruppestyrene. Hver måned De sportslige lederne velger i fellesskap Gruppestyrene

8

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 Visjon: Langhus IL gjør Langhusfolk gladere! Visjonen uttrykker vårt slagord, og skal skape bilder av en ønsket framtid. Den skal beskrive vår virksomhet i

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Vi jobber for en alkoholfri idrett. Alkohol og SVØMMING 1

Vi jobber for en alkoholfri idrett. Alkohol og SVØMMING 1 Alkohol SVØMMING Vi jobber for en alkoholfri idrett Alkohol og SVØMMING 1 Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Norges Svømmeforbund arbeider for at norsk svømming skal

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010

SAMMEN I LUFTA KVINNEKONFERANSEN 2010 KVINNEKONFERANSEN 2010 SAMMEN I LUFTA Tid: 13.-14. november 2010 Sted: Rica Gardermoen Deltakere som representerte Stjørdal Hang- og Paragliderklubb: Brynhild Jorid Rotvold (PP2) og Mariann Gravråk (PP2)

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer