Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013"

Transkript

1 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt at Tysvær Frivilligsentral, under mottoet: Rom for alle, skal være en igangsetter, koordinator, tilrettelegger og pådriver for positive møter mellom mennesker i alle aldersgrupper i Tysvær.

2 2 MÅLSETTING: Tysvær Frivilligsentral ønsker å bygge frivillighet og skal i store trekk utløse frivillig innsats i forhold til kultur, helse og sosialt forebyggende arbeid. Tysvær Frivilligsentral skal være en synlig, tilgjengelig, ufarlig og lokal forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Vi vil støtte opp under den enkeltes mulighet til å utnytte sine ressurser. Vi ønsker å bygge en varm og inkluderende profil under mottoet: Rom for alle! Sentralen skal utvikles av menneskene knyttet til sentralen. Vi vil gi både ansatte og frivillige mulighet til å delta i arbeid som har betydning for eget og andres liv. Frivillighetssentralen skal fremme interkulturell forståelse ved aktiviteter som også inkluderer mennesker fra fremmede land og kulturer. Mennesket er skapt til fellesskap. Sentralen skal være et møtested og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige. Fellesskapet skal være preget av raushet og åpenhet. Den enkelte skal kjenne seg akseptert uavhengig av bakgrunn, status og livshistorie. Sentralen skal støtte frivillighet i lag- og foreninger, samtidig som vi også ønsker å engasjere nye grupper til frivillighet. Tysvær Frivilligsentral skal drives i samsvar med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogalands formål og bygge på verdiene likeverd og fellesskap, solidaritet og rettferdighet og engasjement og kunnskap. De som møter våre ansatte og frivillige skal møte mennesker med engasjement og faglig kunnskap. Det skal fremstå som trygt å bruke tjenester og aktiviteter i regi av vår Frivilligsentral. RESSURSER: Tysvær Frivilligsentral eies og drives av Bymisjonstiltak på Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Sentralen finansieres gjennom tilskudd fra Tysvær Kommune, tilskudd fra Kulturdepartementet og egne innsamlede midler. Daglig leder er ansatt i 100% stilling, og har ansvar for den daglige driften av sentralen. Daglig leder har også systemansvar for det frivillige arbeidet i Bymisjonstiltak på Haugalandet. Daglig leder har deltatt på Frivilligsentralenes Regionkonferanse i Bergen. Daglig leder deltar også på SUFR (samarbeids og utviklingsforum for frivilligsentralene i Rogaland) sine samlinger, på nettverksmøter som nettverksleder og har vært styremedlem i Frivillig Rogaland til årsmøtet i oktober Daglig leder er også med i ledergruppa i Bymisjonstiltak på Haugalandet. Daglig leder har fullført opplæringsprogram for frivillighetskoordinatorer ved Verdighetssenteret i Bergen. Personalmøter: Daglig leder deltar på stabsmøte for ansatte i Bymisjonstiltak på Haugalandet

3 3 Pr har Tysvær Frivilligsentral 54 frivillige. Av disse har noen faste aktiviteter de deltar på, mens andre blir kontaktet ved behov. Det er 6 flere enn i fjor. Flere av de nye frivillige er yngre mennesker. Her er ikke de 21 ungdommene fra juleaksjonen medregnet. MÅLOPPNÅELSE: Daglig leder har gått inn for å gjøre frivilligsentralen kjent i nærmiljøet og å skape møteplasser. I perioder har det vært stor aktivitet på sentralen. o Inspirasjonssamlinger: Sommerfesten ble litt sen i Vi var på Kjerringgarden på Bjoa Mange frivillige deltok og vi fikk flott servering og omvisning i hagen av en engasjert vertinne. Julebordet var også i 2013 på Hotell Amanda. Flott fest med god mat og flott underholdning. I år Var det Espen Fernando Årvik som spilte og sang. o Diakonidag for 8.åringer. Samarbeid mellom kirken, frivilligsentralen og aldersinstitusjonene. Frivillige var med på aktivitetene og Leder av frivilligsentralen snakket om det å jobbe frivillig. o Aktiviteter i samarbeid med Aksdal og Tysværtunet. Begge disse institusjonene kontakter frivilliigsentralen ved behov. Det kan være enkeltarrangement som basar, juletrefest eller faste aktiviteter som bingo på fredager. Aktivitetskoordinator Anne Kjersti Aarhus har hatt månedlige temadager på Aksdaltunet hvor faste frivillige har deltatt. o Frivillige står også for det meste av arrangementet på "tirsdagsbordet" og frivillige deltar to ganger i uka på trening i terapibassenget. Begge disse aktivitetene er på Tysværtunet. Tirsdagsbordet har skiftet både navn og innhold, men det er fortsatt frivillige som står for mye av disse aktivitetene. o En-til-en hjelp: Det har vært økende behov når det gjelder en-til-en hjelp. Vi har faste handleoppdrag, besøksoppdrag og blir også kontaktet i enkelttilfeller, det kan være følge til sykehus/lege, fotpleier, frisør osv. Frivilligsentralen blir delvis kontaktet direkte av brukere eller pårørende, men også av pleiepersonell som ser behovene. Besøkstjeneste kan være utfordrende å få til på en måte som fungerer godt nok for både den som får besøk, og den frivillige. Daglig leder har laget til en "kontrakt" som den frivillige og den som får hjelp undertegner. Der står oppgave, tidspunkt og kontaktinfo. Denne er så vidt tatt i bruk, men det kan bli større behov for slike ting etter hvert. o Leksehjelpen har blitt en fast aktivitet. Den startet på Tysvær Opplæringssenter men er blitt flyttet til Frivilligsentralen sitt lokale i Aksdal. Det har vært ustabilt oppmøte av de som trenger hjelp, men de frivillige er stabile og veldig kompetente. o Data: Datatreffene har blitt en fast aktivitet. Seniornett Aksdal vokser, og det har vært faste treff på mandagskvelder. I tillegg har Seniornett hatt nybegynnerkurs. o Seniornett Aksdal fikk ,- fra Haugesund Sparebank til innkjøp av utstyr. Det ble kjøpt inn en pc, en projektor og et nettbrett. o Ferietur: I samarbeid med NAV; flykningkoordinator og frivillige fikk vi til en ferietur til Bergen sommeren Deltakerne var enslige mødre med barn, alle med

4 flykningbakgrunn. I 2013 var vi 26 som reiste kollektivt til Kristiansand. Vi hadde to hele dager i Dyreparken og ellers koste vi oss sammen. Vi bodde på Roligheden Ferieleiligheter. Deltakerne har også truffet hverandre i etterkant for å se på bilder. o Hårfagrerittet og konsert på Alvanuten: Frivilligsentralen bidro med frivillige til begge disse arrangementene. o Seniorperler. I samarbeid med kultursjef, aktivitetskoordinator og leder av eldrerådet arrangerte vi Seniorperler i Tysvær. Det var en uke med aktiviteter i hele kommunen. Pensjonisttreff i Nedstrand, Mellematkafe på Stemnestaden, korkonserter, foredrag med Siri Lill Mannes, Nina Sele, dans, gudsteneste og kunstutstilling. Arbeidsgruppen har god dialog med pensjonistforeningene i kommunen. o Klargjøring av bøsser til høstens innsamlingsaksjon. o Leder av Tysvær Frivilligsentral var med i en samarbeidsgruppe og arrangerte Frivilligseminar for å øke forståelsen for hva frivillig arbeid er. o Juleaksjonen: Også i år fikk vi midler fra Gjensidigestiftelsen til å gjennomføre juleaksjonen "En helt vanlig jul". En del av den var at vi brukte ungdommer til å handle inn julegaver til de som ikke har så mye. En annen del av denne aksjonen var at vi inviterte til tur til "Jul på landet" på Tveit videregående skole. Det ble handlet inn gaver til over 100 barn og unge, og det var 31 som deltok på turen til Tveit. o Frivilligperm. Permen blir delt ut til alle nye frivillige. Daglig leder har laget til noen flere rutiner som er på plass i de nye permene. o Retromarked. Tysvær Frivilligsentral var aktivt med i planlegging og utførelse av Retromarkedet på Rådhusplassen i Haugesund. Retromarked er et samarbeid mellom Grønn Hverdag, Haugesund Sentrum, Natur og Ungdom, Kirkens Bymisjon og Susann Hæstad. o Daglig leder har ansvar for førstesamtale for alle nye frivillige i Bymisjonstiltak på Haugalandet. Da blir frivilligpermen gjennomgått og de frivillige skriver under på taushetserklæring. o Språkpraksis. Våren 2013 var det en elev på Tysvær opplæringssenter som hadde språkpraksis på Frivilligsentralen, høsten 2012 var det en annen. En arbeidsdag i uka. Disse har blitt brukt til forskjellige aktiviteter i lokalmiljøet. Prøver å finne noe som passer til vedkommendes interesser og evner. o Student: Høsten 2013 var en student utplassert på Tysvær Frivilligsentral, hun var en stor ressurs. o Gåtur i Aksdalområdet. En gang i uken har vi gått på tur rundt i nærmiljøet. o Alvanuten. Fast tur til Alvanuten en gang i uka. o Frivilligtimen: Det er viktig med god kommunikasjon mellom de frivillige og daglig leder, derfor har vi vært samlet til "frivilligtime". Dette er de frivillige sitt personalmøte, og her kan vi fordele oppdrag, planlegge og dele erfaringer. I etterkant av "frivilligtimen" er det invitert til et temamøte. Noen av temaene har vært: demens, psykisk helse, fysisk helse, andre religioner og folkehelse. o I forkant av Frivilligtimen tar en liten gruppe frivillige noen av beboerne på Aksdaltunet med på tur i lokalmiljøet. Avsluttes med kaffe på frivilligsentralen. Siste mandag i måneden kl

5 5 o Utlån av sentralen. Lokalet har vært utlånt til Tysvær Historielag og en gruppe frivillige som har aktivitet en kveld i uka. Lokalet blir også utlånt til foreldregrupper, styremøter og annet. o Daglig leder har hatt møter med ordfører, rådmann, presentert frivilligsentralen i Kommunestyre og ellers vært en del i media. o Det siste arrangementet i 2013 var julaftenfeiring for de som ønsket å være sammen med andre på julaften. Det var ikke mange påmeldte, men det var allikevel et vellykket arrangement. Frivillige hadde ansvaret på julaften og leder av frivilligsentralen var med og la til rette på forhånd. Bestilte mat, skaffet sponsorer, mediaoppslag, annonse osv. Hovedmålet i den strategiske virksomhestsplanen er i stor grad oppfylt. Tysvær Frivilligsentral har bidratt til mange positive møter mellom mennesker. STATISTIKK: Vi hadde ved utgangen av 2011 registrert 54 frivillige. Da er ikke de 21 ungdommene som var med på juleaksjonen med, heller ikke de 7 som var frivillige på julaften. Det er mange hundre som på en eller annen måte har deltatt, eller blitt berørt av aktiviteter og tiltak i regi av Frivilligsentralen. SAMARBEIDSPARTER: Anne Kjersti Aarhus, aktivitetskoordinator i Tysvær Kommune er en veldig god samarbeidspartner. Det er også Tysvær Kommune, Tysvær Frivilligsentral har hatt mest samarbeid med Kulturkontoret, men samarbeider også med andre avdelinger i kommunen. Ellers har vi samarbeidet med Folkehelsekoordinator, Nav, Psykisk helsetjeneste, Barnevern, Aksdaltunet, Tysværtunet, Eldrerådet, Opplæringskontoret, Flyktingetjenseten, HERO, Aksdal Senter, Tveit Videregående, Aksdal kirke, Frivillig Rogaland, Grønn Hverdag, andre Frivilligsentraler, pensjonistforeningene og flere andre lag og foreninger i Tysvær og det har også vært samarbeid med flere av avdelingene i Bymisjonstiltak på Haugalandet. UTFORDRINGER: Å gjøre oss mer kjent i Tysvær. Det er fortsatt mange som ikke kjenner til sentralen. Det kan vi blant annet gjøre ved å fortsatt være aktivt ute i media, å invitere lag og foreninger til samarbeid og å være enda mer utadrettet i aktivitetene våre. Det kan også være nyttig å ha stand på Aksdal Senter når det er aktiviteter der, og å stille på medlemsmøter for å fortelle om sentralen. Å få en bedre oversikt over aktiviteter i Tysvær er et prioritert område i Når en vet hva som finnes, kan en bedre supplere med aktiviteter som trengs eller å sluse folk videre til de aktivitetene som kan passe den enkelte.

6 6 Å få de rette frivillige til de rette aktivitetene. Ofte ikke samsvar mellom det de frivillige ønsker og de behovene som blir meldt. Kommunen er stor, og at de fleste aktivitetene er lokalisert i Aksdalområdet. Leder har for lite kollegialt fellesskap. Dette gjelder både i den daglige kontakten med kollega(er) og sårbarheten ved at hvis daglig leder er borte, så er kontoret stengt. Lokalet ligger også "bakom", få finner Frivilligsentralen uten å vite om den på forhånd. Det har vært jobbet med å finne andre lokaler, men det er ikke ledige lokaler som er aktuelle pr i dag. Det vil ta litt tid før andre lokaler er på plass på grunn av endringer i Aksdalområdet. Gerd Jorunn Christensen Daglig leder Tysvær Frivilligsentral Aksdalveien 163, 5570 Aksdal Postboks 105, 5575 Aksdal Tlf.: Mobil: Gavekonto:

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2012 1 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2012 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s.

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s. ÅRSRAPPORT FOR 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2014 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5 6. ANTALL ÅRSVERK s. 5 7. AKTIVITETER

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding

Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter. Frivillighetsmelding Samhandling med frivillig sektor - utfordringer og muligheter Frivillighetsmelding Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011.

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011. Møte mellom mennesker OG Stiftelsen Talentiaden dommerpanelet Brødrene Lieng bergtok på frivilligfesten ÅRSMELDING 2011 Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer