Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre."

Transkript

1 Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse på biblioteket? Hvordan vil dere gjøre dette? Hvilke utfordringer har ditt parti lyst til å stille til biblioteket? Lardal Høyre Standarden i Lardal bibliotek er relativt god, men ikke god nok. Et godt besøkt bibliotek til tross for meget begrenset åpningstid. Kvaliteten og kunnskapen hos ansatte er bra! Utvalget er bra. Aktiviteten utover utlån er laber. Vi ønsker at Lardal bibliotek skal bli en filial av Larvik bibliotek, slik at de ansatte kan bruke mindre tid på administrasjon og mer på tjenesteyting/åpningstid. Vi vil ha nøkkelkortsystem som utvider åpningstiden fra 7 timer per uke opp til kl 6-22 hver dag. Vi vil fjerne de 2 skolenes bibliotek og samle ressursene i ett bibliotek, avstanden er likevel kun 200 meter. Vi vil bruke frivilligsentral og bibliotek som et multifunksjonssenter/møteplass for å trekke veksler på hverandre og tilby innbyggerne mer aktiviteter. Vi ønsker ikke å påføre lokalbiblioteket mer oppgaver/krav/ønsker, men har en sterk henstilling til sentrale bibliotek-styresmakter om å pålegge mindre kurs/møter, samt enklere og bedre datasystem, slik at man slipper så mye katalogisering på hver enkelt lille enhet. Vi vil ha mindre administrasjon i lokalbiblioteket, mye av dette burde kunne utføres av en sentral, for så å overføres til lokalbibliotekene. Det er i dag en håpløs oppgave å holde gode åpningstider og høyt aktivitetstilbud, når kravene fra sentralt hold er så omfattende som i dag. Nøtterøy Høyre Biblioteket er en av samfunnets grunnmurer. Det gir muligheter for læring og utvikling for alle uansett

2 bakgrunn. Det skal ikke koste noe å bruke biblioteket. Nøtterøy Høyre vil gi vårt lokale bibliotek nødvendige ressurser for å spille en aktiv rolle i lokalsamfunnet. Vi ønsker lange åpningstider. Biblioteket skal videreutvikles til å spille en aktiv kulturrolle, deriblant som litteraturhus Re Senterpartiet Re Senterparti er fornøyd med standarden på vårt bibliotek, ikke minst etter at det nå har fått et større areal til disposisjon. Det er stor aktivitet gjennom året med mange arrangementer for alle aldersgrupper. Dette fra babysang, leksehjelp og «sommerles» til datakurs for seniorene. Dette er som følge av et nært samarbeid med ulike organisasjoner som for eksempel kirken og pensjonistforeningen. Gode utlånstall( i 2014), i særdeles gode når det gjelder e-bøker, vitner også om at man har evnet å gjøre seg attraktiv hos befolkningen. Biblioteket er en institusjon i en kommune som kan utvikles til å være bygdas store samlingspunkt. Denne rollen er man i god gang med å etablere i Re. Vi tror det vil være mulig å komme enda lenger på denne veien dersom biblioteket hadde ligget mer sentrumsnært enn forholdet er i dag. Dette kan være en målsetting på sikt. I kommunereformarbeidet diskuteres det om Re skal inngå i en større enhet av 3-4 kommuner i nordre Vestfold og etablere en flersenterkommune. Hvis det blir en kommunesammenslåing vil biblioteket være en av de viktige institusjoner som bør forbli i den gamle kommunen, på lik linje med barnehager og skoler. Biblioteket bør ta rollen som kommunens kulturelle spydspiss. Det bør dyrke sin kreativitet og være åpen for å ta nyvinninger i bruk, kanskje som et resultat av utviklingsprosjekter en har deltatt i. Behovene hos de ulike generasjoner er nok ganske forskjellig, noe som gir biblioteket en kraftig utfordring. Skal man klare å opprettholde en høy attraktivitet er det viktig at det vises vilje til et bredt samarbeid både mot de frivillige organisasjoner og enkeltmennesker. Biblioteket bør og ta rollen som en aktiv samfunnsaktør ved at det inviteres til dagsaktuelle temamøter. Horten

3 Senterpartiet Ja Senterpartiet i Borre og Horten er godt fornøyd med standarden på biblioteket i Horten Ja vi ønsker å satse på biblioteket og vil gjøre det ved å sørge for tilstrekkelige bevilgninger i de årlige budsjetter Følge opp den gode satsingen på ungdom. Sørge for et godt tilbud særlig til unge og eldre i vår kommune Sandefjord Arbeiderpartiet Ja, men det virker svært trangt ifht til hva en opplever hadde vært ønskelig Ja, ønsker å se på muligheter for utvidelse av biblioteket på kort og lengre sikt, vurdere bemanning God tilgjengelighet, god fagkunnskap, stå som arrangør av flere kulturarrangement som f.eks. temakvelder/bokkvelder/ debatter. Vi ønsker også å styrke samarbeid med skole, barnehage og andre institusjoner i nærmiljøet Tønsberg Høyre I vårt parti er vi opptatt av å gjøre vårt fantastiske bibliotek mer tilgjengelig for innbyggerne våre. Dette har vi også tatt med i vårt program. Nå vet jeg at det er flere måter å gjøre biblioteket mer tilgjengelig og det vil vi jobbe videre med i de neste 4 år. Men økte åpningstider (enten betjente eller med andre teknologiske løsninger) er en viktig sak for oss, som vi ønsker å utrede mer i årene som kommer. Det er også viktig for oss i Tønsberg Høyre at Litteraturhusbiblioteket blir en arena for ulike aktiviteter, både møteplass for ulike lag/foreninger - møteplass for uformelle grupper, for debatter og foredrag mm.

4 Det er ingen tvil om at vårt flotte bibliotek er en viktig arena for integrering av nye innbyggere - uansett statsborgerskap. Her kan folk uten besteforeldre eller annen familie bygge nettverk. Hit kommer flerkulturelle kvinner med barn for lesing og lek. Og hit kommer nye landsmenn for å lese og lære språk. Dette siste elementet er kanskje ikke så lett for folk flest å se, men vi vet at dette er et verdifult sted for mange og der lavterskeltilbudet utvasker sosiale ulikheter. Her kan barn og unge få tilgang til bøker, internett og morsomme spill. Nettopp derfor er det viktig for Tønsberg Høyre å sikre biblioteket en stabil og forutsigbar økonomi samt hele tiden søke etter nye utviklingsområder. Larvik Krf Larvik Bibliotek tilbyr et bredt spekter av kultur og tjeneste- tilbud. KrF vil at skolebibliotekene skal brukes aktivt i formidling av litteratur og på den måten bli en brobygger til bibliotektjenesten. Larvik KrF vil: utrede ulike former for

5 aktivitetskort som tilbud til barn fra lavinntekts-familier ha en bedre merking av våre mange flotte turstier styrke skolebibliotekene Senterpartiet Larvik Senterparti er godt fornøyd med hva ansatte på Larvik bibliotek får til med de ressursene som de råder over. Vi opplever de ansatte som kunnskapsrike. Videre ønsker vi at biblioteket skal være en møteplass for alle hvor man har mulighet til å finne informasjon og litteratur, noe som man får både ved Larvik og Stavern biblioteket. Larvik Senterparti opplever biblioteket som en god bidragsyter til inkludering og integrering i Larvik kommune. Partiet har ved flere anledninger benyttet biblioteket til å arrangere åpne møter, da har vi blitt tatt godt i mot av de ansatte, og deres bidrag har sørget for at møtene har forløpt plettfritt. Larvik Senterparti vil fortsette å bruke biblioteket til åpne møter, derfor er også Larvik bibliotek med på opprettholde økt engasjement i den offentlige debatten. Larvik Senterparti mener at kunnskap er en førende faktor for å få til utvikling i Larvik kommune, biblioteket en av flere institusjoner som må bli opprettholdt og utviklet til fordel for befolkningen. Oppfølgning av bibliotekplan for Vestfold gjennom administrasjon i Larvik kommune og på fylkeskommunalt nivå, tror vi vil være en god løsning for å utvikle bibliotekene i den retning som bibliotekene selv ønsker. Larvik Senterparti mener at det er meget viktig å opprettholde de bibliotekene som er igjen i Larvik kommune og Vestfold fylke. Derfor ønsker vi å utfordre Vestfold bibliotekene til å bidra til dette arbeidet. Senterpartiet ønsker bosetting i distriktene derfor er det også viktig å opprettholde alle sentrale og viktige samfunnsinstitusjoner, hvor biblioteket er en av flere aktører som utgjør et viktig bidrag til et lokalsamfunn. Sande Venstre Vi er fornøyde med bibliotekstjenesten Vi vil arbeide for å gi biblioteket Vi ønsker å utfordre biblioteket til å

6 i Sande. Vårt bibliotek har et veldig godt utvalg ift. kommunens størrelse. Vi godt fornøyd med den sentrale plassering i sentrum samt åpningstidene som gjør biblioteket lett tilgjengelig. rammer så det kan opprettholde og videreutvikle dagens tilbud. Ved en eventuell kommunesammenslåing vil Venstre kreve en lokal filial i Sande. tilby variert litteratur som ivaretar et flerkulturelt samfunn med stadig flere etnisiteter og livssyn. Stokke Venstre Vårt forrige og nåværende program har følgende formulering om biblioteket: «Styrke utvikling av alle typer kunnskapsinstitusjoner. Biblioteket utvikles videre som en moderne mediesentral. Fleksibel åpningstid vurderes ut fra behov.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Del 1: Hva er frivillighet?

Del 1: Hva er frivillighet? Frivillig Frivillighetsmelding framtid for Hurdal kommune Hurdal 21. april 2013 Innledning Hurdal kommunes formannskap vedtok i sak 12/27 den 2. mai 2012 at det skulle opprettes et frivillighetsutvalg

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 04.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Servicedesign av Nye Deichman

Servicedesign av Nye Deichman Servicedesign av Nye Deichman Kjerneinnsikter fra brukerstudiet Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Gunnar Bothner-By Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS www.livework.no Introduksjon

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer