Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)"

Transkript

1 Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus / Postboks GJØVIK Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) June Solberg / Mål for prosjektet bibliotek og litteraturhus ønsker å styrke tilbudet til ungdom og unge voksne i alderen år gjennom videre utvikling som møteplass og debattarena. Hovedmålene for prosjektet er: Gjennomføre ulike typer arrangementer og debatter som er direkte rettet mot brukergruppen Bygge opp en egen avdeling i bibliotekets mest attraktive område Bygge opp en egen mediesamling Målene vil bli gjennomført i tett samarbeid med brukergruppen. Brukermedvirkning er en sentral og avgjørende del av prosjektet. I løpet av prosjektperioden vil vi ha opparbeidet oss en kompetanse som vil være enestående i Innlandet, og som vi ønsker å dele med alle interesserte bibliotekansatte. Vi vil i løpet av prosjektperioden sertifisere oss som et Popkult-bibliotek. Det er utarbeidet en egen designmanual og et manifest som man må følge for å kunne sertifiseres som et Popkult-bibliotek (se: Prosjektbeskrivelse Bakgrunn I 2013 skiftet bibliotek navn til bibliotek og litteraturhus. Omleggingen har ført til at bibliotek og litteraturhus har blitt sterke på områdene barn og voksne. Det har bl.a. blitt arrangert Barnebokdager i i Side 1 av 6

2 2012 og 2013, og det blir jevnlig avholdt arrangementer for voksne. Både for barn og voksne har biblioteket inngått forpliktende samarbeidsavtaler med andre kulturog næringsinstitusjoner. Ungdom og unge voksne ble først i 2013 et satsningsområde for biblioteket. En hel stilling fra voksenavdelingen ble omgjort til en stilling med ansvar for ungdomsavdelingen. I 2014 ønsker biblioteket å videreføre denne satsningen på ungdom og unge voksne. Brukermedvirkning Bibliotekplan for regionen er politisk vedtatt i kommune. Et av satsningsområdene er: «Utvikle bibliotekene som litteraturhus og formidlingsarenaer», der et av målene er å etablere samarbeidsløsninger for å fremme formidlingsarbeidet. Vi ønsker å etablere et samarbeid med Ungdommens hus, et ressurssenter for ungdom i. Det er ønskelig å danne en styringsgruppe bestående av fem ungdomsrepresentanter. Prosjektleder vil invitere ungdommene til biblioteket og holde et foredrag hvor våre planer blir presentert. Det blir deretter plukket ut representanter med en oppriktig interesse for å bidra, og som i tillegg må ha mulighet til å delta på samlingene i prosjektperioden. Styringsgruppa skal være med på å bestemme interiør- og medieinnkjøp, i tillegg til å planlegge hvilke arrangementer og debatter som skal gjennomføres i prosjektperioden. Et annet av satsningsområdene i bibliotekplanen er bibliotekene som møteplass: Bibliotekene skal ha et bevisst forhold til betydningen av biblioteklokalets utforming med hensyn til attraktivitet og aktivitet. bibliotek og litteraturhus holder til i en bygning fra 1980, der det er begrenset hvor mye som kan endres av uttrykket til arkitekten. Interiøret er fra samme tidsperiode, og appellerer lite til dagens ungdom. Etter 35 år er interiøret også lite funksjonelt med tanke på nye medier. Ved omdisponering av lokalene vil det mangle blant annet reoler, sitteplasser og lyskilder. Målet er å tenke nytt i utformingen av avdelingen, og la prosjektgruppen være med på å bestemme hvordan lokalet kan forbedres slik at attraktiviteten øker og dermed også besøkstallene. Lokal betydning Satsningen på ungdom vil si å prioritere et større areale til ungdom. Et rom på 40 m2 frigjøres, i tillegg til at den nåværende lesesalen blir omdisponert. En opprustning av 2. etasje, som dette da blir, vil gi ringvirkninger for resten av biblioteket. Prosjektleder vil opparbeide seg kompetanse på ungdom som er unik for Innlandet, og det er stor villighet til å dele erfaringer i etterkant. Siden vi vil få en unik erfaring med nye spillkonsoller, har vi i ettertid muligheter til å gi råd til andre bibliotek som vurderer innkjøp. Vi vil også få et innblikk i hva som er relevant innen det populærkulturelle i 2014, og kan inspirere andre til medievalg ved å holde foredrag, kurs eller liknende. På blogg, facebook og instagram kan andre bibliotek følge med på prosjektet, bli inspirert og dra nytte av våre erfaringer. Gjennomføring Styringsgruppa fra Ungdommens hus i skal sammen med prosjektleder velge ut media, utseende og uttrykk på avdelingen. Gruppa skal foreta studieturer til Drammen og Fredrikstad, allerede sertifiserte Popkult-bibliotek, for å få inspirasjon til hvordan man kan bygge opp en slik avdeling. Vi planlegger å invitere politikere i med på en eller flere av studieturene, slik at de skal få et innblikk i hvordan et bibliotek kan utformes for ungdom og Side 2 av 6

3 hvilke resultater det har ført til. Engasjement og støtte hos politikere i oppstartfasen er vesentlig for å få støtte for prosjektet også i fremtiden. Styringsgruppa skal ha regelmessige møter med en interiørkonsulent og planlegge det nye utseendet til avdelingen. I prosjektperioden vil gruppa ha et nært samarbeid med Joep Aarts, prosjektleder for Popkult Drammen. Vi oppretter en blogg, en Facebook-side og en Instagram-profil som gjennom hele prosjektåret skal brukes aktivt, og i tillegg til styringsgruppa, skal vi la andre lånere/interessenter få være med på å bestemme hva som skal kjøpes inn, eller hva slags arrangementer vi skal ha. Den offisielle åpningen er planlagt til desember, og er tenkt å være en uke med flere happenings i form av kurs, debatter og foredrag. I forkant av den offisielle åpningen, er planen å markedsføre prosjektet med små drypp : Delta på kino og scenes filmfestival Popcorn i juni, samt bli med på Den store spilldagen i november, med spilling på lerret i biblioteket, eventuelt XXL-spilling i en av kinosalene på kino og scene. Januar, februar og mars 2015 vil ha ett arrangement hver. Vi ser for oss debatter, kurs og brukergruppe-initierte sessions på rådhusplassen utenfor biblioteket. Etter endt prosjektår (april 2015) er målet at ungdomsrevolusjonen vil inngå i ordinær drift på bibliotek og litteraturhus, som en sertifisert Popkult-avdeling med eget budsjett. Side 3 av 6

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Sette opp fremdriftsplan og opprette sosiale medier Inngå avtale med Ungdommens hus Idédugnader og studieturer Innkjøp av interiør, profileringsmateriale Deadline for program desember-april Trykking, distribusjon, aktiv markedsføring Offisiell åpning i uke Gjennomføring av resterende arrangementer i prosjektåret Evaluere prosjektet og videre planlegging Lage grunnlag for videre deling av erfaringer Andre opplysninger Det er foreløpig uklart når det er ideelt med de mest intensive idédugnadene, derfor er tidsspennet satt fra mai til oktober. Markedsføring vil foregå i form av sosiale medier gjennom hele perioden. Samarbeidspartnere Side 4 av 6

5 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle kino og scene 2810 ja Stiller arenaer for aktiviteter til disposisjon, felles arrangementer Ungdommens hus 2821 Ungdomskontaktene i 2821 Popkult Drammen 3045 Drammen Fylkesbiblioteket i Oppland 2815 nei nei ja ja Deltar i prosjektgruppe, utarbeidelse av program Veiledning og rådgiving Rådgivere Rådgivere Side 5 av 6

6 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Arrangementer (Honorarer, arenaleie, lyd, lys osv) Profilering og markedsføring: Profileringsmateriale (skilting, t-skjorter, foliering av vinduer), trykk av program/plakater Interiør (Nye reoler, tegneseriekrybber, sitteplasser, valgt i samarbeid med brukergruppen) Hardware (Spillkonsoller og tilbehør) Mediesamling (Oppgradering til Popkult, abonnement tidsskrifter, valgt i samarbeid med brukergruppen) Prosjektledelse Reiser og workshops Tjenester kjøpt av andre (Interiørkonsulent, Popkult-besøk i biblioteket) Diverse utgifter Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Egenandel kommune: Omdisponering av midler innenfor bibliotekets ordinære rammer (bekreftet tilskudd) Egenandel kommune: Prosjektledelse (bekreftet tilskudd) Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Side 6 av 6

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac)

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Søknadssum: 1 125 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr kommune Kulturetaten Deichmanske

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Sluttrapport Prosjektet Ny i Buskerud Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 29.08.2014 Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010

DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010 LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN 2011 KULTURTJENESTEN Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010 Kulturtjenesten har som hovedoppgave

Detaljer