Svelvik en attraktiv perle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svelvik en attraktiv perle"

Transkript

1 Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene var å sjekke ut om planforslaget samsvarte med innbyggernes ønsker og oppfatninger. I tillegg skulle temamøtene være en positiv opplevelse. Målgruppen var innbyggere generelt og berørte spesielt. Målgruppen berørte ble definert som personer som i større grad enn andre ville ha interesse av, kunnskap om, erfaring med eller kan sikre handling i fht enkelte temaer, og slik ville bli mer berørt av planforslagets mål og strategier enn andre. For eksempel: Attraktivitet: turist- og kulturbaserte næringer, eiere av næringslokaler (spesielt i sentrum) God oppvekst: unge med erfaring fra vanskelig oppvekst, personer som jobber med eller har tett kontakt med sårbare barn og unge, foreninger/lag God alderdom: seniorer, pårørende, innbyggere rundt 50 år (er de som egentlig planlegges for når man har et langsiktig fokus på alderdom) Vekst og gode bomiljøer: grunneiere, utbyggere, eiendomsmeglere, nye innflyttere, unge, eldre/andre som ønsker å bo enklere Kommunens erfaringer fra møtene: Vi var fornøyde med innspillene, på den måten at vi mottok mange innspill som kunne gi oss tilbakemeldinger på om planforslaget samsvarte med innbyggernes ønsker og oppfatninger. Mange av innspillene var konkrete tiltak, men ved å vurdere hva det betyr på et overordnet nivå, var de nyttige! Vi opplevde det som om deltakerne i stor grad opplevde temamøtene som en positiv opplevelse, selv om noen ytret ønske om lengere gruppearbeid. Det ble annonsert og lagd reportasjer både i Svelviksposten og DT i forkant av møtene. Sande vgs hadde lagd plakater som ble hengt opp. Paraplyorganisasjoner fikk invitasjon. I tillegg ble noen personer, som ble ansett som berørte, invitert per telefon. Møtene varte i to timer, fra Gunstig å bruke enkelte innbyggere til å mobilisere andre/flere Variert innhold og positiv opplevelse var en suksessfaktor Stor betydning at innbyggere bidrar i selve arrangementet (det rekreutterer også deltakere som ofte ikke hadde tenkt å komme) Tror det å sette tema på møtet bidrar til at det er lettere å nå flere av de som er interessert i akkurat det temaet

2 Svelvik en attraktiv perle Tema: Svelvik som attraktivt besøksmål og bosted Arrangert på Berger gård (nytt og flott utleielokale) Musikkinnslag av kulturskoleelever fra Svelvik og Sande Holmsbu opplevelser delte erfaringer rundt Verdien av å stå på sammen, de vektla: o Næringslivets sentrale rolle o Å klare seg uten kommunen som sentral aktør

3 Gruppearbeid Det som hadde mest fokus i gruppene var: Å framsnakke Svelvik Markedsføring av kommunen Sjøen som en særdeles viktig kvalitet! Målene og strategien i planen samsvarte godt med deltakernes tilbakemeldinger.

4 God oppvekst i Svelvik Tema: Hva er viktig for å oppnå god oppvekst Arrangert på Røde Kors-huset. Vakker sang ved Maria Solheim, nyinnflyttet Svelviking Leder av sykleklubben inspirerte under temaet Frivilligheten hva kan de bidra med, han vektla: o Uten de frivillige stopper Svelvik o Idretten den største påvirker av barn, etter skolen o Hvordan vi kan gjøre våre barn til forbilder (lære fordomsfrihet, inkludering, aksept, språkbruk, samhold) o Sykleklubbens rolle i Svelvik: skape positive initiativ og sørge for at det skjer noe i Svelvik, skape oppmerksomhet om Svelvik og ved å bidra med positiv PR utenfor kommunen Kommunalsjef for utdanning i Svelvik hadde innlegg om God oppvekst i Svelvik, hun vektla: o Muligheter for alle o Orienterte om God oppvekst -prosjekt i Vestfold o Stolt av skolen og barna våre (best i Vestfold i fbm nasjonal prøve 5.klasse) o 10 kjennetegn for god oppvekst o Alle kan ha en rolle for å gi barn en god oppvekst Gruppearbeid Flott sangopplevelse ved Michael Oldenskjold fra Nesbygda. Einar Salvesen presenterte tankevekkende fakta om hvordan mange Svelvikinger faktisk har det; stor grad av ensomhet, svært mange samlivsbrudd (og hva det innebærer for mange). Sitat: Bli aldri ekspert på andres kriser, den er kun ekspert som har kjent det selv Innspill fra gruppearbeid: Kommuneplanforslaget er et godt grunnlag Hjelp ved behov: Ufarliggjøre barnevernet, er faktisk en hjelpetjeneste Alle voksne i Svelvik kan bidra Samarbeid barnevern skole - foreldre - frivillige Legge tilrette for videregående utdanning i Buskerud Fritid: o Lag og foreninger må støttes! o Bredt fritidstilbud, ikke bare idrett o Samlingssteder for ungdom uten aktivitet, gratis lavterskeltilbud

5 God alderdom i Svelvik Tema: Hva er viktig når man blir eldre, både som frisk senior, dersom man har behov for hjemmetjenester, når en evt kommer på sykehjem, og som pårørende? Arrangert på Fabrikkjordet aktivitetssenter med Frivilligsentralen som medarrangør. Flerkulturell forening bidro med servering. Sang ved aktører fra Den Gode Hensigt Gruppeoppgaver Grethe Nordby presenterte det å være 70 år nå i fht når hennes far og farmor var 70 år tankevekkende og morsomt presentert gjennom kåseri og sang. Innspill fra gruppearbeid: Det sosiale! Uansett om man er frisk eller trenger omsorgstilbud, ble det sosiale trukket fram som særdeles viktig møteplasser!!!. Ta vare på hverandre. Mange fryktet ensomhet og å ikke ha betydning for noe eller noen (være til overs ) Egnede boliger var også mye diskutert, ikke minst muligheten for å flytte før man må (dvs før man trenger omsorgsbolig eller lignende), og da ha gode alternativer i alle tettsteder (slik at det også finnes mulighet for å bo i samme nærmiljø/med samme nettverk) Frivillighet var også sentralt både å ha tilgang til, men også å kunne bidra. Kommuneplanen bra Mangler lokalt kollektivtilbud + vann i bassenget

6 Vekst og gode bomiljøer Tema: Hva som skal til for å få vekst og samtidig gode bomiljøer? Arrangert på Nøsterud gård (nytt og flott utleielokale) Tangen Veterankorps innledet møtet. Mike Fuller-Gee holdt et innlegg basert på møtets tema, samtidig som han presenterte trender i Norge Gruppearbeid Innspill fra gruppearbeidene, mest fokus på følgende: Kommunens rolle (dialog mellom utbyggere, kommune, andre aktører + hjelp/støtte + langdag med faghjelp) Blanda bebyggelse (krav om utleieenhet i eneboliger, offentlig virksomhet til sentrum, leiligheter til yngre og eldre enebolig til barnefamilier, livsløpboliger i alle tettsteder, prosjekter som Fabrikkjordet) Næringsarealer Skolene: legge debatten død + bruk utenom skoletid Kollektivtilbud, gangvei

7 Behandling av innspillene: Innspillene fra temamøtene ble lagt fram som ett felles høringsinnspill i saken til politisk behandling, sammen med revidert planforslag. Utdrag fra saken (viser behandlingen av innspillene fra temamøtene): Høringsavsender Innhold i innspill Slik vil vi bruke høringsinnspillene Oppsummering av innspill fra temamøter i høringsperioden Mange gode diskusjoner er avholdt og innspill mottatt. Tilbakemeldingene i forhold til planen går på at den virker godt gjennomarbeidet, og mål og strategier i planen samsvarer godt med deltakernes tilbakemeldinger. Boplikt ble foreslått fjernet. Det kom fram et synspunkt om at planen har mange satsingspunkter, og stilt spørsmål om noen av dem bør plukkes ut og prioriteres senere. Det faglige begrepet LEON-prinsippet ønskes endret til mer forståelig. Ønske om å medvirke når prioriteringer skal gjøres Essensen av hva deltakerne ønsket: Vekst (flere innbyggere og mer vitalitet) Godt bomiljø (både fysisk og sosialt!) Ta vare på eksisterende kvaliteter (det særegne med stedet som gjør at vi trives så godt) Samarbeid og samhandling Framsnakke og bruke Svelvik, sette fokus på det positive Synliggjøre Svelvik Utvikle tettstedene hver for seg og samtidig styrkes sentrum som felles møteplass for alle Fjerning av boplikten: det legges inn i planen at temaet skal drøftes i planperioden Antall satsingspunkter er vurdert som hensiktsmessig i fht å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. I fbm utarbeiding av planstrategi hvert fjerde år, vil det være mulig å korrigere mål og strategier. LEON-prinsippet vil gjøres mer forståelig Ønske om medvirkning anses ivaretatt Essensen av hva deltakerne ønsket anses ivaretatt i planen

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Vedlagt følger: 1. Informasjonsskriv som ble sendt til gjestebudvertene. 2. Hjelpespørsmål og referatmal. 3. Referater fra gjestebudene,

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN Høringsutkast 14.06.2012 11 2 Revisjonsoversikt Revisjon jonerrevisjo Revisjon gjelder 1 13.07.2012 Pkt. 2.2Planprosess

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Møteprotokoll. Innvandrerråd. Møtedato: 02.01.2014 Fellesmøte med flere kommunale råd Tidspunkt: 16:00-18:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Galleriet

Møteprotokoll. Innvandrerråd. Møtedato: 02.01.2014 Fellesmøte med flere kommunale råd Tidspunkt: 16:00-18:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Galleriet Møteprotokoll Innvandrerråd Møtedato: 02.01.2014 Fellesmøte med flere kommunale råd Tidspunkt: 16:00-18:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Galleriet Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Daryoush

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge)

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge) Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument-

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument- «Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018 -Høringsdokument- 1 Innledning... 3 2 Hovedmål, delmål og tiltak... 4 2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune... 4 2.2 Delmål 2: Det skal bygges

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Prosjektet Innvandrer og Helse.

Prosjektet Innvandrer og Helse. 1 Rapport til Helse Midt-Norge RHF Prosjektet Innvandrer og Helse. Prosjektgruppen: Heidi Westerlund, Ota Ogie, Per Morten Jørstad og Dagfinn Bjørgen. KBT Midt-Norge, 2010 Bakgrunn.... 3 Prosjektet Innvandrer

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Forsøk med gratis deltidsplass i AKS. Delrapport 1 i følgeevalueringen. Rapport 2015-06

Forsøk med gratis deltidsplass i AKS. Delrapport 1 i følgeevalueringen. Rapport 2015-06 Forsøk med gratis deltidsplass i AKS Delrapport 1 i følgeevalueringen Rapport 2015-06 Proba-rapport nr. 2015-06, Prosjekt nr. 13055 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, SK, HB. 6.august 2015 -- Offentlig -- Forsøk

Detaljer