fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet"

Transkript

1 fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet

2 Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre oversikt over mens verden. En arena hvor foreldre møtes og får mulighet til å høre andres tanker om forhold som er av betydning for foreldrerollen og for mene dette kan igjen bidra til at enhver forelder lettere kan ta beslutninger om hvordan en skal forholde seg til de ufordringer en møter som forelder. Gruppen møtes for å diskutere, snakke og utveksle informasjon om det å være forelder og forhold som vedrører og opptar mene til enhver tid. Gruppen kan enes om hvordan en skal forholde seg til utfordringer eks lage felles regler for ungene. Gruppen kan også møtes sammen med mene for å drøfte viktige utfordringer. En foreldrenettverksgruppe kan jobbe sammen, og evt med mene om svært mange ulike tema. Det viktigste er at foreldre og evt mene kan komme til enighet om hva de selv ønsker å jobbe med. En foreldrenettverksgruppe handler om beredskap i forhold til tenkte utfordringer som kan oppstå og som diskuteres på forhånd. På den måten er det lettere å løse utfordringer når man på forhånd er blitt enige. Gruppen kan mobiliseres effektivt ved behov. Gruppen er inkluderende og bryr seg om alle mene i klassen. Dette vil styrke klassemiljøet både sosialt og med tanke på læring.

3 Hvorfor foreldrenettverksgrupper? Viktig at foreldre til mene i klassen blir kjent med hverandre og de andres mer og bygger gode relasjoner. Dette fremmer empati og omsorg for alle mene i klassen. Det betyr mye for barn og unges utvikling at foreldrene kjenner hverandre og kjenner mene. Ungdommene står overfor mange utfordringer og fristelser. Valgmulighetene er mange. Omgivelsene krever at mene ofte må ta valg under press og i vanskelige situasjoner. Dette kan handle om mobbing, klespress, rus, naskeri, seksualitet osv. Ungdommene trenger da et nettverk av foreldre som kan hjelpe dem med å ta riktige valg. Som foreldre til møter man flere og nye utfordringer de fleste tenåringsforeldre møter mange av de samme utfordringer, frustrasjoner, gleder og bekymringer denne tiden. Dette kan være hensiktsmessig å snakke med andre i samme situasjon om. Foreldre kan lære av hverandre og hverandres erfaringer og støtte hverandre som foreldre. Her kan man få råd og nyttige tips Kan øke egen kunnskap om og bli oppmerksom på egne holdninger, sterke sider, verdier osv Hvordan Viktig at foreldrene i klassen stiller opp og prioriterer dette. Det er foreldrene som skal drive gruppen, med klassekontaktene som ledere/ansvarlige Oppgaver kan fordeles på alle foreldre. Lærer/skole bør ha møterett, men ikke plikt. Skolen stiller også med lokaler. Det bør lages en møteplan for hvert skoleår. 3-4 treff hvert skoleår anbefales. Noen kan bare være for foreldre, men det anbefales sterkt at flere treff er med elever og foreldre samtidig. Noen ganger kan det være lurt å sette foreldre og elever sammen i grupper hvor det jobbes med tema. Noen av treffene kan være sosiale tilstelninger, og andre rene temamøter eller en kombinasjon.

4 Møtene må ha et innhold alle foreldre har nytte av: o Foredrag o Utveksle erfaringer o Drøftinger/diskusjoner o Sosiale arrangementer Det er menes trygghet og velvære som skal være tema, foreldregruppen er ikke primært et sosialt tiltak for foreldrene. Et foreldrenettverksmøte kan være et eget møte eller en del av et ordinært foreldremøte på skolen. Det er aldri for sent å starte en foreldrenettverksgruppe. Man vet aldri når man vil få bruk for nettverket! Møtene Viktig med struktur på møtene. Ta gjerne en kort runde i gruppen og høre om det har skjedd noe siden sist, om noen har hatt nytte av det som ble snakket om siste møte. Viktig at pratestunden ikke sklir ut slik at det blir et kaffeslabberas. Det kan være hyggelig det også, men da må dette være avklart på forhånd. Dagens tema; bør være kjent for alle før møtet. Gruppen kan invitere noen utenfra til å innlede eks helsesøster, lærer, politi osv eller at leder for gruppen eller at andre foreldre etter avtale presenterer et tema. Leder av gruppa legger opp til samtale rundt tema etterpå. Dette kan skje i plenum eller ved at gruppen deles inn i flere smågrupper. Viktig med en oppsummering av det som kommer fram til slutt. Veien videre som en avslutning på møtet gjennomføres en kort evaluering i fellesskap; fungerte møtet, kan noe gjøres på en annen måte. Tid, sted og tema for neste møte/treff avklares før møtet avsluttes. Det bør være åpning for at det kan dukke opp andre aktuelle tema mellom møtene leder får da prioritere.

5 Kjøreregler/prinsipper for foreldrenettverksgruppe Åpenhet og aktiv deltakelse; gruppen bygger på at alle bidrar med egne erfaringer, tanker og meninger. Foreldregruppen er summen av deltakernes engasjement, derfor må alle ha ansvar for å bidra. Fokus på det som nytter; mestring og løsning ikke bare bekymringer og problemer Lytt og ha respekt; alle er like viktige og må få anledning til å komme til ordet, og aller har krav på respekt. Trå varsomt; men våg og still spørsmål. Målet er at hver og en skal finne de løsningene som passer sin familie best. Gjennom å stille spørsmål kan dere sette i gang viktige bevisstgjøringsprosesser hos hverandre. Refleksjon og diskusjon; forutsetning for fremgang/utvikling TAUSHETSLØFTE; en forutsetning for åpenhet i samtalene. Det som kommer frem i foreldregruppen forblir i denne gruppen at man ivaretar et slags ikke-signert taushetsløfte Eksempel på tema som kan brukes Grensesetting: Leggetider Utetider Pc- og Tv- bruk/spill Hva skal mine barn se på TV/Film etc Lommepenger Forståelse for andres grenser Folkeskikk Kaste søppel Svare voksne Rydde Komme for sent til ulike aktiviteter Gå i sentrum Felles grenser Når mene ikke vil høre på oss Straff Konsekvenser Metoder Nasking/tyveri Umotiverte mer Ukonsentrerte mer Engstelige mer Mitt barn våre barn: Felles ansvar Når vi ser andre mer gjøre noe galt Sladring eller å bry seg Gjøre ting sammen med mene Kan min gjøre noe galt? Når vi ser at andre mer har det vanskelig Holdninger til rett og galt: Holdninger til normer og regler Samfunnet Skolen Hjemmet

6 Vennskap Erting/mobbing Utstøting/ekskludering Press Holdninger til andre (rase, tro, svakere grupper etc) Det å oppleve seg selv betydningsløs/betydningsfull Internett: Bruk av data chatting Legge ut bilder av seg selv og andre Trusler/sjikane på nettet Mobiltelefoni: Trusler/sjikane via SMS/MMS Bilder som videresendes Bruk av mobiltelefon på skolen/ i timer Seksualitet Tørre å si nei Snakke med mene sine om sex Prevensjon Nærmiljø: Skoleveien Sikkerhet Forsøpling Blir mene hørt? Ny skole: Fra barneskole til sskole Fra sskole til videregående skole Flytte på hybel Personlig økonomi Spiseforstyrrelser: Fakta Hva kan vi gjøre Sorg: Dødsfall i familien Dødsfall elev Rutiner Sorgbearbeiding Samlivsbrudd Rus: Faktaopplysninger Tobakk Alkohol Narkotika Når men har begynt å røyke Når men kommer full/rusa hjem Våre egne holdninger til tobakk, alkohol og narkotika Trafikk: Sykling uten hjelm Mopedkjøring Trimming Kjøre for fort med mer.

7 Komme i gang: Bli enige om at klassens foreldre skal være en foreldrenettverksgruppe og at klassekontakter er ledere. Avklare møteplan; Hvor mange møter/treff skal gjennomføres i løpet av skoleåret og type (tema og sosiale treff). Avklare praktiske forhold som: Sted, tidspunkt, evt servering. Bestem dato og tid for neste treff og avklar tema/innhold. Klassekontakt følger opp det som blir bestemt og sørger for innkalling og gjennomføring kan invitere ulike aktører til å innlede tema på møtene. Eksempel på et opplegg for foreldregrupper på strinnet Dette kan følges om man ikke har egne innspill eller ønsker tema bør tilpasses det som opptar foreldre og da møtene skal gjennomføres. Venter eks ikke med tema alkohol til 10. klasse om det oppstår episoder/forhold som tilsier at dette bør diskuteres før: 8. klasse 9. klasse 10. klasse Høst Høst Høst Sosialt treff med både foreldre og (tidlig høst) Sosialt treff med både foreldre og (tidlig høst) høst) Temamøte for foreldre eks. Vennskap, ekskludering og inkludering Temamøte for foreldre eks. sladring vs å bry seg når kontakter vi hverandre med informasjon om hverandres barn Vår Vår Vår Temamøte foreldre Eks. Kommunikasjon Temamøte foreldre Eks. Sosiale medier - mellom foreldre Hvem gjør nettbruk avtaler overnatting osv. mene? Skal de voksne sjekke? Temamøte foreldre og eks tema. Klassemiljø hvordan får vi et godt klassemiljø? Temamøte foreldre og eks tema. Data og tid hvor lenge er det greit å være pålogget eks om kvelden? Sosialt treff med både foreldre og (tidlig Temamøte for foreldre eks. Alkohol - fester Temamøte foreldre Eks. Ungdomsmiljø forventninger/press Temamøte foreldre og eks tema. Innetider hvor lenge er det greit for 10. klassinger å være ute? Det viktigste er å bli kjent slik at det føles greit å diskutere/drøfte med de andre foreldrene. Sosiale treff bør derfor prioriteres i oppstarten!

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS ARBEIDSHEFTE INNLEDNING Prosjektet «Mitt hjem Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. Prosjektet er et samarbeid mellom

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

JOBBING MOT MOBBING FOLKEMØTER I LENVIK KOMMUNE

JOBBING MOT MOBBING FOLKEMØTER I LENVIK KOMMUNE JOBBING MOT MOBBING FOLKEMØTER I LENVIK KOMMUNE 2013 Finnsnes 16.april Silsand 17.april Botnhamn 18.april Rossfjord 22.april Gibostad 24.april Innledning I januar 2011 lanserte regjeringen Stoltenberg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Å skape vennskap Foreldremøter for barnehage og skole tips og forslag

Å skape vennskap Foreldremøter for barnehage og skole tips og forslag Å skape vennskap Foreldremøter for barnehage og skole tips og forslag FUB og FUG mener at vennskap er det viktigste virkemiddel mot mobbing. At alle har minst en venn, er et godt arbeidsmål for alle voksne

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1 Broer mellom hjem og skole HÅNDBOK OM SAMARBEID MELLOM MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE OG SKOLEN Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen fug.no Broer

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Tema i dag: Motivasjon Personalmøter Medarbeidersamtaler Kommunikasjon Lederstil Oppgave i mersalg til neste samling: Finn fram til et hovedprodukt: Bestem dere

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer