Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Nittedal Frivilligsentral"

Transkript

1 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral Org nr Mobil Gamle Glittrevei Hakadal 1

2 Nittedal Frivilligsentrals visjon er å skape et godt og levende samfunn for alle i Nittedal kommune ved å styrke det sosiale nettverket til mennesker i lokalmiljøet. Frivilligsentralen koordinerer frivillig innsats innen tjenester som ikke det offentlige eller andre gjør. Disse tjenestene er vanskelig å måle i økonomisk verdi men er av stor betydning for lokalsamfunnet. Frivilligsentralen er en arena for sosial integrasjon mellom brukere og de frivillige, og mellom frivillige. Denne sosiale integrasjonen finner sted på tvers av tradisjonelle lojalitetsmønstre som familie, venner og naboskap. Frivilligsentralen oppnår sin visjon ved aktiviteter, arrangement og samarbeid med andre frivillige organisasjoner og Nittedal kommune. Frivilligsentralen har 67 frivillige registrert i Frivilligregisteret. De utfører frivillige tjenester. Flere frivillige har i året som har gått utført sporadiske oppgaver uten å bli registrert i basen. Foruten de frivillige er 25 lag og foreninger tilknyttet Stiftelsen, inkludert Nittedal kommune. Styret og organisasjonen Styret for Nittedal Frivilligsentral har arbeidet aktivt i hele perioden. Det har blitt gjennomført 6 styremøter. Styret har i perioden vært aktive med å avhjelpe daglig leder og stått til hans disposisjon. Styret har bestått av: John Ivar Rygge Styreleder Nittedal Lions Berit Hvidsten Styremedlem Nittedal Kommune Reidar Helland Styremedlem Frivillige Torhild Johansen Styremedlem Søndre Nittedal pensjonistforening Kjell Øybakken Styremedlem Nittedal og Hakadal skog, jeger og fiskeforening Egil Karlsen Leif Bjørndal Arne Olsen Varamedlem Frivillige Varamedlem Dølis venner Varamedlem Nittedal kommune Ansatte Frivilligsentralen har en daglig leder i 100% stilling. Happy-Tom Christiansen Frivillige Listen over frivillige er justert i løpet av året. Noen er ikke lenger aktive og andre nye har kommet til. Vi er i en fase der nye frivillige finner veien til vårt register og frivillige har begynt å registrere seg på vårt skjema på web-siden. Vi har hatt god hjelp av lokalavisen Varingen, hvor flere har lest om oss og vårt frivillige arbeid. De mest aktive frivillige har vært med i mange år og utgjør en viktig stamme i sentralens engasjementer på institusjonene. De frivillige har også vært med på aktiviteter som er åpne for andre. Daglig leder jobber med fokus på å øke registrerte i Frivilligregisteret ved at frivillige fra andre lag og foreninger også tydeligere fremstår som medlemmer to steder. Målet er å skape et eierskap til Frivilligsentralen blant bygdas foreninger og lag slik at medlemmer i andre lag som også kan ta på seg frivillige oppdrag utenfor egen forening, er med i Frivilligregisteret. De som benytter seg av Frivilligsentralens tjenester De frivillige har en del faste aktiviteter på institusjonene, Døli pleie- og omsorgssenter, Skytta aktivitetssenter. På Solli eldretreff, som sanitetskvinnene arrangerer, er vi med og serverer. Vi er faste medhjelpere på enkelte arrangementer i regi av Miljøhuset Gnisten AS som, dansefester på våren og høsten, samt leksehjelp i norskopplæringen. I 2014 var Nittedal frivilligsentral med å arrangere kulturell seniordag i samarbeid med en rekke andre lag og foreninger, internasjonal dag i samarbeid med Miljøhuset Gnisten AS. I det private er det for det meste eldre og uføre som tar kontakt med sentralen for å få hjelp. Men det hender også oftere at Nittedal kommunes hjemmehjelpstjeneste tar kontakt for å melde behov for enkeltpersoner. 2

3 Frivillige lag og organisasjoner Kontakten med de 24 lag og foreninger som er bidragsytere i Stiftelsen Nittedal Frivilligsentral oppnår vi med utsendelse av nyhetsbrev fra Frivilligsentralen og invitasjon til årsmøte. Enkelte av lagene har vi mer kontakt med enn andre. Sentralen har også samarbeidsprosjekter med andre frivillige organisasjoner i Nittedal. Kulturavdelingen er samarbeidspartner i Nittedal kommune og den økonomiske bistanden til sentralen ligger i deres budsjett. Samarbeidspartnere vi har hatt i 2014 er: Døli pleie- og omsorgssenter, Skytta aktivitetssenter, Kulturavdelingen, Seniornett, Miljøhuset Gnisten AS, Markerud gård, Røde Kors, Helselaget, Hakadal idrettslag, Nittedal Sanitetsforening, Turkameratene, Hakadal pensjonistforening, Nordre Nittedal pensjonistforening, Nittedal Teater, Søndre Nittedal pensjonistforening, og andre lag og foreninger i forbindelse med enkeltstående prosjekter og arrangementer. Frivilligsentralens økonomi Frivilligsentralens økonomi er basert på tilskudd fra kulturdepartementet og Nittedal kommune. Vi takker næringslivet i bygda for gaver vi har mottatt til utlodding. Vi fikk en gave på Kr ,- fra Nittedal Rotary Nittedal Frivilligsentral gikk i 2014 med et underskudd på kr ,- i driftsregnskapet, som dekkes inn av egenkapital/disposisjonsfond. Det er avsatt ,- for revisjonshonorar i regnskapet, faktureres i mars Det ble vedtatt i kommunestyret den 15/12-14 å øke det kommunale tilskuddet til Kr ,- I avtalen med kommunen dekkes også revisjonshonoraret, slik at kommunal støtte utgjør til sammen Kr ,- pr år. Dette innebærer et bedre handlingsrom for økt aktivitet og det budsjetteres med overskudd i 2015 for å styrke egenkapitalen igjen. Nittedal Frivilligsentral er på lik linje med andre frivilligsentraler skuffet over at tilskuddet fra kulturdepartementet ikke økes. Møteplasser Det er viktig for Frivilligsentralen å skape møteplasser der folk kan treffes og gjøre noe hyggelig sammen. Dette er viktig fordi det styrker lokalsamfunnet og engasjerer til frivillighet. Vi legger fokus på flere sammenkomster på eksisterende møteplasser i hele bygda og jobber med å synliggjøre alle tilbudene som finnes. Sentralens lokaler blir brukt til faste aktiviteter og også ha som mål å kunne benyttes på kveldstid for enkelte aktiviteter, og utlån til andre frivillige lag som trenger møteplass. Faste aktiviteter Bowling: Hver mandag er det bowling i Skedsmohallen. Antall deltakere hver gang: Kafé: Hver onsdag er det kafé for de frivillige og andre som måtte ønske å delta. Og en gang i måneden er det spillkafé med bingo. Vi har også hatt lysbilde kafé. Og kinokafé Antall deltakere hver gang: Språkkafé: Hver onsdag kveld kl Antall deltakere: 6-22 Gå-tur: Hver torsdag er det rusletur med utgangspunkt fra sentralen. Noen torsdager er lagt opp som lengre turer og aktivitetsdager, eller utflukter. Antall deltakere hver gang: 6-12 Sommerhalvåret: Boccia: I sommersesongen spilles det Boccia en gang i uka på Elvetangen. Minigolf: På Glittre spilles det minigolf en dag i uka i sommersesongen. 3

4 Oppdrag på institusjonene: DØLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER -Bartralla: Annenhver lørdag går de frivillige med bartralle på Døli og serverer vin, likør og sherry til kaffen. -Servering ved arr: De frivillige stiller opp hver gang Døli har underholdning og hjelper til med å trille pasienter ned til kantina og dekke bord og servere. -Litterær klubb / Høytlesing: Flere frivillige er engasjert i høytlesing for beboerne på Døli. Dette er en veldig populær aktivitet og samler mange eldre til hyggelig samvær og et positivt innslag i hverdagen. SKYTTA BO- OG SERVICESENTER -Baking: Annenhver tirsdag baker de frivillige sammen med pasientene på demensavdelingen. -Gå tur: Ved enkelte anledninger går også frivillige tur med pasienter på Skytta/Døli. -Solli aktivitetssenter En torsdag i måneden hjelper de frivillige med å smøre smørbrød, dekke bord og servere på eldretreffet. Miljøhuset Gnisten AS -Dansefester: Tre ganger i året hjelper frivillige til med dansefest for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 4

5 Turer og aktiviteter i løpet av 2014 FEBRUAR Dataklubb/internett kafé kl Ta med egen data og kom Torsdag 6.februar Torsdag 13. Februar Torsdag 27. Februar Sosialt + læring Biblioteket arrangerer: Mandag 24.februar kl. 11 Prøysen kåseri Vårmøte m/ loddsalg og servering Onsdag 26. februar kl MARS Kinokafé Onsdag 12.mars kl.12 Årsmøte : Storsalen på Gnisten Torsdag 27. mars kl Biblioteket arrangerte: Mandag 31.mars Kriminell-lunsj kl.11 APRIL Gratis, kurs i kortlaging: teknikk: Decoupage Kr. 100,- inkluderer materiell * Lørdag 5. April Kl påmelding frist 31.mars Påskelunsj på Frivilligsentralen Onsdag 16.april kl MAI Torsdagsturen 22.mai Tur til Steinbruvann Mandag 26.mai Cruise til Kiel JUNI Lunsj Aas gård Golfkafé Torsdag 5. Juni Tur først Bondeomelett Torsdag 5.juni kl.17 Dansefest/ Vårfest Gnisten Sommeravslutning Grilling Torsdag 19. juni kl TUR til Mork og Myra Torsdag 18 september kl Oppmøte ved Hagen skole SENIORDAG: Lørdag 27. september Eget program fra kl Nittedal Kirkestue Borghild Rud salen OKTOBER: FELLESMIDDAG (får i kål) Onsdag 1. oktober kl på Frivilligsentralen! Søndag 5. oktober arrangerer Turkameratene tur med felles middag på Mortens kro. SENIORSURF: Meld din interesse! TUR fra Spenningsby mot Spikertjernshytta Torsdag 9. oktober kl Oppmøte på Frivilligsentralen HØSTMØTE Onsdag 15. oktober kl i frivilligsentralens lokaler m/ loddsalg og servering. TV AKSJONEN Søndag 19. oktober kl Gikk i 2014 til inntekt for Kirkens Nødhjelp Bore vannbrønner. Vann forandrer alt NOVEMBER: Hadeland Glassverktur. Onsdag 19. november oppmøte på sentralen KAFÈKINO Onsdag 12. november kl Komedie BOCCIA - FEST Torsdag 20. november kl KUN for Boccia/Bowling/minigolf gjengen, på Frivilligsentralen. Spleisekoldtbord! Utflukt Torsdag 27. November Bedriftsbesøk hos Arcus kl. 13:30 JULEBORD Fredag 12. desember kl på NIL huset. 5

6 Nettverkssamlinger Nittedal Frivilligsentral hører til nettverket til Nedre Romerike Frivilligsentraler som består av 13 andre sentraler i Akershus. Disse er: Skedsmo, Skedsmokorset, Lørenskog, Ullensaker, Eidsvoll, Rælingen, Fet, Nes, Aurskog-Høland, Gjerdrum, Nannestad, Sørum og Enebakk. Vi har samarbeidsmøter og felles seminarer og deltar på regionsamling en gang i året. Daglig leder deltar på disse nettverkssamlingene. Her diskuteres felles problemstillinger og vi gir hverandre ideer til forbedringer av arbeidet i en Frivilligsentral. Regionkonferansen Regionkonferansen er et tilbud fra kulturdepartementet til alle daglig ledere og styreledere ved frivilligsentralene. I år foregikk regionkonferansen på Lillehammer september. Daglig leder og styreleder deltok. Markedsføring Lokalavisa Varingen har skrevet om Frivilligsentralens prosjekter og aktiviteter. Nyhetsbrev sendes ut til alle medlemmer, lag og foreninger, samarbeidspartnere og andre private som har meldt sin interesse for å motta nyhetsbrev. Websiden brukes også for å informere om våre aktiviteter og tilbud. På forespørsel fra lag og foreninger besøker daglig leder disse og informerer om frivilligsentralens arbeid. Det er mulig å lese om Frivilligsentralen på vår egen hjemmeside på: Utfordringer i 2015: Nittedal Frivilligsentrals overordnede mål er å stimulere til økt frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som styrker det sosiale nettverket til mennesker i lokalmiljøet. Styret og daglig leder vil arbeide videre med å skaffe flere og yngre frivillige, samt skape flere prosjekter og arrangementer som retter seg mot flere av aldersgruppene i befolkningen. Styret og daglig leder vil fortsette samarbeidet med Nittedal Kommune og Miljøhuset Gnisten AS og flyktningetjenesten for å integrere minoritetsgruppene i Nittedal. Styret og daglig leder vil bidra til å opprettholde og skape flere samarbeidsprosjekter med nåværende og nye samarbeidspartnere. Frivilligsentralen jobber videre mot målet om at alle lag og foreninger i Nittedal skal føle eierskap til sentralen og at vi dermed bedre kan utnytte felles resurser og øke samarbeidet. Facebook siden til Frivilligsentralen tas i bruk våren 2015 Målet er å få alle lag og foreninger med på prosjektet om felles aktivitetskalender. Nittedalkalenderen.no Det vil også jobbes med å skaffe prosjektmidler slik at nye aktiviteter som krever litt kapital kan realiseres. 6

7

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 9. september 2014 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2014. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2014 1 Innledning Året 2014 var Frivilligsentralens ellevte ordinære driftsår. Årsmeldingen 2014 viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir uført mye flott og allsidig frivillig

Detaljer

ÅRSMELDING 2003. BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING

ÅRSMELDING 2003. BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 ÅRSMELDING 2003 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING Leder: Medlemmer: Guro Kirkerud Ingeborg Semb Magnar Linderud Øystein Snuggerud Ola Krageberg Jorid Sønstegaard

Detaljer

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14 SPESIALNR. Moflata, Skotfoss, Bøle og Herøya Misjonskirker Nr. 3 sept./okt. 2010 Moflata fra side 4 Herøya fra side 9 Skotfoss fra side 13 Bøle fra side 14 Der du bor Grenland Levende nærmiljø Barn og

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø

Detaljer