ÅRSMELDING På årsmøtet ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen Lindesnes kommune Lindesnes Lions Club Den norske kirke Lindesnes Vararepresentant til styret. Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet i Nils Magne Glomsaker Rolf Salvesen Else Håland Lindesnes kommune Lindesnes Lions Club Den norske kirke Lindesnes Følgende ble valgt på årsmøte 2009 til styremedlemmer og sitter til årsmøtet i Lance Tørresen Terje Nielsen Bjørg Haaland LHL Lindesnes Norges handikap forbund Lindesnes Representant for de frivillige Følgende ble valgt på årsmøte 2009 til vararepresentanter og sitter til årsmøtet i Bjarne Birketvedt Helene Lohne Kristensen Bent Bentsen LHL Lindesnes Norge handikap forbund Lindesnes Representant for de frivillige Årsmøtet vedtok også at styret skulle konstituere seg selv. Styret valgte så Terje Nielsen til leder for ett år og Sindy Herstøl til nestleder for 1 år.

2 Styrearbeid. Det er avholdt 5 styremøter i 2010 og behandlet 40 saker. Av saker som er behandlet kan nevnes: Forberedelse til årsmøte. Styreseminar i Kristiansand. Ny informasjonsbrosjyre. Søknad om økonomisk støtte (blant annet VIVA og Pluss-bank) Visjon og mål for frivilligsentralen. Regnskaps og budsjettsaker. Søknad til KUD om midler til driften. Kjøp av reklamematerialer. Medarrangør ved diverse arrangementer. Kurs/samlinger/stand. Årsmøte ble holdt i Kulturbygget med kun 13 stemmeberettigede til stede. Det ble arrangert styreseminar i Kristiansand hvor fire fra vårt styret deltok. Sentralen hadde stand under Vigelands dagen. Daglig leder og tre fra styret var med på regionkonferansen på Kiel-fergen i september. Årets sommersamling for styret og de frivillige var lagt til Kråkespelet hvor 25 personer deltok. Juleavslutningen ble holdt i desember hvor 23 frivillige og styremedlemmer deltok. Turen gikk til Vennesla hvor vi hadde en flott samling på Vigeland hovedgård samt besøkte frivilligsentralen i Vennesla. Vi fikk også med oss julekonserten med Jens Olai Justvik. Det er også holdt 2 kursrunder i data under ledelse av Bent Bentsen. Her har 16 personer deltatt. Flere frivillige har deltatt ved to arrangementer (Kråkespelet og Julebord/julekonsert i Spangereid) til Livsglede for eldre i Lindesnes. Seniorsurf-dagen ble arrangert 30. september i våre lokaler. I samarbeid med Mandal Frivilligsentral arrangeres det seniorkino i Mandal kino den første tirsdagen i hver mnd. Frivilligsentralen fikk også i år kr ,- i tilskudd fra Lindesnes næringsråd med beskjed om at pengene måtte brukes til glede for noen i julen. Vi arrangerte da julebord for de som sliter og ikke blir med på andre julebord, og lille juleaften møtte 22 personer opp til julebord i det gamle ungdomslokalet. Her sang Hanne Eilertsen for de fremmøtte. Frivilligsentralen har også i mai/juni hatt ansvaret for nattravnprosjektet i Lindesnes hvor over 100 foreldre har stilt opp og gått nattravn. Sentralen har vært oppmøtested. Vi har også vært med i prosjektgruppen som skal få til Sørlandets første frivilligbørs i 2011.

3 Under julegrantenningen og 4 lørdager i desember arrangerte vi et julemarked i Remebygget med 8 utstillere. Dette var personer som er frivillige eller brukere ved sentralen. Vi leide lokalene og fikk støtte fra Stiftelsen Viva Vigeland (kr ,-) til dette. Vi har også jobbet med prosjektet Lese og lyttevenn uten å ha kommet i gang med dette i Ansatte. Daglig leder har fått redusert sin stilling til 60 % stilling (1 år) og Terje Nielsen har jobbet i den resterende 20 % stillingen fra 1/5 til 31/ Gjennom NAV jobber en arbeidssøker fire dager i uken for sentralen. Han utfører frivillig arbeid der behovet melder seg. Daglig leder har i 2010 vært nettverksleder for vår nettverksregion (Vest-Agder). Dette har innebefattet en del samlinger i Oslo hvor KUD har dekket alle utgifter samt at vår sentral har fått kr ,- i ekstratilskudd fra KUD til dekning av lønn daglig leder. Aktivitet Vi har hatt en fin og jevn økning i aktivitet i 2010, både når det gjelder aktivitet, antall frivillige og antall brukere. Ved plassering av kontorlokaler sentralt på Vigeland, har vi merket en betydelig økning av besøk de dagene sentralen er åpen. For noen har det blitt et sosialt treffsted. Vi har brukt mye resurser på å gå gjennom vår database over både frivillige, brukere og forskjellige typer aktiviteter ved sentralen. Fritjof ble ødelagt for oss i året som gikk, og vi har lagd en ny database i Excel. Overgangen har gjort at noe kanskje ikke blir registrert på rett kvartal, og all aktivitet er ikke registrert for alle kvartal. Fordelen har vært at vi har fått ryddet godt opp i de registrerte frivillige og brukere ved sentralen. På grunn av dette vil antall brukere og frivillige gå ned i 2010, selv om aktiviteten er økt. En god del av de frivillige er blitt eldre og har trukket seg ut som frivillige, mens nye er kommet til. Det er en tendens til at de som er aktive er mer aktive enn før, mens det er færre frivillige som bare er innom for sporadiske oppdrag. Dette er sundt og godt for sentralen, samtidig som vi bør arbeide for at flere av de som driver med frivillig arbeid gjør det under frivilligsentralen. Vi merker også at økonomien i kommunen blir dårligere, og at dette gjør at de innskrenker på oppgaver som ikke er lovpålagte. Dette gir mer arbeid for våre frivillige. Vår registrering baserer seg på innrapportering fra de frivillige. Den 31/12 var følgende registrert ved sentralen:

4 Antall Ganger Km Timer Transport arbeidsstuene Handel på butikk Turkamerat Praktisk hjelp Flyttehjelp Datakurs 34 kursdager 246 deltager/dager 102 Følgetjeneste Besøkstjeneste Hage, snø, plen Leksehjelp Middagsservering Middagsutkjøring Trimdans Bingo Turer for de frivillige 2 48 deltagere Totalt antall timer brukt av frivillige 9332 Antall utførte oppdrag 5180 Kjørte km Registrerte aktive frivillige pr Registrerte aktive brukere På grunn av Fritjof ble ødelagt er tallene basert på de 2 siste kvartalene, men mener at de er representative for hele året. Økonomi. Inntekter. Vi hadde budsjetter med kr ,- i inntekter, men ente på kr ,- Hovedinntekter: KUD bidrog med kr ,-, Lindesnes kommune med kr ,-, eierorganisasjonene kr ,-, tilskudd kjøreutgifter kr ,-, gaveinntekter fra næringslivet kr ,- og private kr ,-.

5 Grunnen til økte inntekter er at vi fikk kr ,- fra KKD rett før nyttår hvorav vi beholdt kr ,- og de andre frivilligsentralene i Vest-Agder fikk resten. (ført som utgift). Gaveinntektene fra private oversteg budsjettet med kr ,-. Utgifter. Vi hadde budsjettert med kr ,- i utgifter, men ente på kr ,-. Hovedutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter og kjøreutgifter kr , husleie kr ,-, data, annonse, telefon, inventar, kontorutgifter og adm. utg. kr ,-. Annonse/Reklamemateriell kr ,-. Overført andre frivilligsentraler vedr. tilskudd fra KUD kr ,-. Årsak til økte utgifter er at tilskuddet fra KUD til andre frivilligsentraler i Vest-Agder måtte føres som utgift da beløpene ble sendt videre. Dette førte til et overskudd for 2010 på kr ,-. Frivilligsentralen har nå en egenkapital på kr ,-. Regnskapet føres av Lindesnes kommune og revideres av Kommunerevisjonen Vest noe vi er meget takknemlig for. Informasjon Frivilligsentralen har i løpet av 2010 fått utarbeidet ny brosjyre med opplysninger om sentralen. Vi har også i samarbeid med NAV og Lindesnes kommune fått utarbeidet en brosjyre over tjenester og tiltak i Lindesnes kommune hvor tlf. nr. til disse er ført opp. Vår hovedsponsorer i 2011 er Sparebanken Pluss Vigeland ( kr ,-) og Lindesnes avis (sponsor 50 % av annonseutgiftene (ca. kr ,- i året) Vi får også gratis annonse i menighetsbladet Båndet. I løpet av 2010 har vi fått ny websiden hvor adresssen er: samt at vår nye mailadresse er: Vigeland, 26/ Terje Nielsen

6 Styreleder

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013

Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 Rødtvet Seniorsenter Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. VISJON / MOTTO... 2 4. STYRETS ARBEID... 3 4.1 Styrets sammensetning... 3 5. PERSONALET VED SENIORSENTERET...

Detaljer

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte

Tirsdag 11. mars 2014. Tidspunkt: I forbindelse med HOKU-møte Kultur, fritid og frivillighet Til HOKU sine medlemmer Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 14/595-1/GRT 20.02.2014 INNKALLING TIL SKAUN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 11. mars 2014 Tidspunkt: I forbindelse

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Telefon 23 22 05 80 Mobil 48 13 71 80 Epost vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Norsk forening for utviklingsarbeid

Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Mars 2015 Kjære medarbeidere: I skrivende stund forberedes feiringen av 50-årsjubileet på Cristiania. De planlegger å fordele feiringen over tre dager:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT

ÅRSMELDING 2011 KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT ÅRSMELDING 2011 KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT 1. INNLEDNING KUP feiret sitt 20års-jubileum på en enkel og uformell måte med hyggelig samvær for tidligere og nåværende medarbeidere på Dvergsnestangen lørdag 28.mai

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

ÅRSMELDING 2003. BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING

ÅRSMELDING 2003. BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 ÅRSMELDING 2003 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING Leder: Medlemmer: Guro Kirkerud Ingeborg Semb Magnar Linderud Øystein Snuggerud Ola Krageberg Jorid Sønstegaard

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer