ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010"

Transkript

1 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

2 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte :...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:... 4 Ytteren Sykehjem:... 4 Andre oppdrag:... 4 Diverse aktiviteter:... 4 Markedsføring:... 5 Medlemsmøter:... 5 Kursvirksomhet:... 6 Økonomi:... 6 Vedlegg:... 6 Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Lyngseth Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen Vara medlemmer: Stein Hansen, Bjørg Forseng og Tordis Pettersen Valgkomité: Tordis Pettersen, Charles Solvoll og Ragnhild Tønder.

3 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte : Leder: Sølvi Hall (kun i styret til valgkomitèen finner ny kandidat) Ny leder tiltrådde 16/ på ekstra ordinært årsmøte: Helga Vargdal Nestleder: Hansine Edvardsen Sekretær: Inger M. Hanssen Styremedlemmer:Ulrike Lunde, Julia Lyngseth Gruben, Rune Olsen, Bjørg Thodesen Sølvi Hall Varamedlemmer: Stein Hansen, Bjørg Forseng, Tordis Pettersen Medlem i valgkomiteèn: Charles Solvoll, Tordis Pettersen, Ragnhild Tønder Bjørg Thodesen kom inn for Kitty Neeraas som ønsket å gå ut av styret Regnskapsfører: Økonomen Rana Revisor: Ernst & Young Det har vært avholdt 8 styremøter. I tillegg avholdt årsmøte , samt ekstraordinært årsmøte der det ble valgt ny styreleder. Det er avholdt 3 medlemsmøter. Ansatte: Daglig leder Elin Alte i 50 % fast stilling. Prosjektleder Kenneth Eliassen i 40 % stilling. Prosjektperioden for prosjektet Frivillighet i Helseparken varer ut Styret fant økonomien så god at Kenneth Eliassen ble tilbudt 40 % stilling i perioden Aktiviteter: Kurs: Termik Rana har pr. dato kurset 44 frivillige. Store deler av vinteren og våren 2010 ble brukt til planlegging, gjennomføring og evaluering av nytt Termik kurs for frivillige. På kurset var det 14 deltakere. Elin og Kenneth har hatt samtale med kursdeltakerne etter endt kurs. Termik hadde dyktige forelesere og vi fikk gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Vi har fått kartlagt hvilke type oppdrag de nye frivillige ønsker å påta seg og hvor mange timer i uken de kan tenke seg å bruke på frivillig arbeid. Kursdeltakerne brukte til sammen 360 timer fordelt på 8 ettermiddager i kursperioden.

4 Helseparken: 2010 er 3. året ExtraStiftelsen støtter prosjektet Frivillighet i Helseparken. Ved utgangen av 2010 var midlene brukt opp. I Helseparken har Termik hatt to frivillige to timer pr uke, oppsatt etter turnus. Ytteren Sykehjem: I sykehjems prosjektet oase dager i Ytteren sykehjem har Termik også hatt to frivillige to timer pr. uke etter oppsatt turnus. Vi har hatt 14 oppdrag i hjemmene i året som gikk. Vi har registrert totalt 19 forespørsler. De frivillige har hatt ulik lengde på oppdragene, fra to besøk til å vare et helt år. Til sammen har Termik Rana brukt 1377 timer i frivillig innsats i Av disse er det beregnet 200 timer i Helseparken og 160 timer i Ytteren sykehjem. Andre oppdrag: Resterende 675 timer er brukt til frivillig innsats i Sentrumsgården, Gruben sykehjem, i Mjølan sykehjem, i Talvikparken Bosenter og i hjemmeoppdrag. Timer som frivillige har brukt på medlemsmøter og styremøter er ikke tatt med, da det ikke finnes eksakt oversikt over antall oppmøtte frivillige på disse arrangementene. Vi har arrangert sommer avslutning og hadde ekstra ordinært årsmøte , Elin deltok på koordinatorsamling i regi av TERMIK Vefsn Diverse aktiviteter: 8.mars presenterte Elin Termik under et arrangement Soroptimistene i Rana hadde i Bakeribygget. Det var til sammen 80 stykker som møtte til arrangementet.mai 2010 arrangerte Termik Rana koordinatorsamling. Samlingen ble i hovedsak brukt til å fortsette arbeidet med lage en profilhåndbok som Termik Vefsn har gjort grunnarbeidet med. Høsten 2010 var arbeidet ferdig og levert til Rønnes Trykk. Daglig leder har levert CD til Helgeland Sparebank, slik at alt ligger klart til bruk. Termik har dermed fått en felles profil og Helgeland Sparebank hjelper oss videre med å trykke materiell. Daglig leder og prosjektleder har våren 2010 hatt regelmessige møter med kreftsykepleierne i kommunen. Høsten 2010 har vi av ulike årsaker ikke lykkes med å få til møter, men har hatt telefonisk kontakt. Daglig leder lar lagt ned mye arbeid med å lage en prosjektbeskrivelse som ble brukt som grunnlag for søknad om økonomisk støtte fra Extrastiftelsen. Prosjektleder har spesielt bidratt med å få til arbeidet med den elektroniske søknaden som ble levert Termik fikk i november 2010 den glade nyhet om at organisasjonen har fått en bevilgning på til sammen kr for prosjektet Unge frivillige i de eldres hverdag. Dette gir Termik kr pr år i en 3-års periode.

5 Prosjektleder og daglig leder hadde i desember 2010 evalueringsmøte med avdelingsleder i Helseparken. Tilbakemeldinger vi fikk angående de frivilliges innsats i Helseparken og med prosjektet Frivillighet i Helseparken var gode. Evalueringen blir tatt med i sluttrapporten som sendes EkstraStiftelsen i løpet av februar Termik har i 2010 fortsatt med og oase-dager iytteren sykehjem. Dette samarbeidet også i år fungert godt og personalet ved Ytteren sykehjem ønsker fortsatt å ha frivillige i sykehjemmet. De frivillige gjør en fantastisk jobb og gir tilbakemeldinger om at de trives i oppdragene. Det kom blant annet fram under evalueringsmøte vi hadde i desember Markedsføring: Helgeland Sparebank har støttet oss med trykking av reklamemateriell i form av brosjyrer, plakater og kursmapper. Termik Rana har vært i Rana Blad i forbindelse med markedsføring av kurs for frivillige. I tilknytning til koordinatorsamlingen her i mai, hadde Rana Blad en artikkel Prosjektleder har laget en flott hjemmeside med adresse: er informativ og har en fin lay out. Prosjektleder og daglig leder har vært aktiv i forhold til å skaffe midler fra sponsorer og Termik har fått flere støttespillere. (Oversikt over støttespillere finne på nettsida). Elin og Kenneth har presentert Termik og prosjektplaner i ledergruppa i omsorgsavdelingen, våren Termik er også våren 2010 presentert i møte for distriktslederne i omsorgsavdelingen. Daglig leder la fram en ide' om et prosjekt som var ment å omhandle barn som pårørende, der de nærmeste er alvorlig syke eller døende. Vi hadde lyst til å finne ut noe om behovet i kommunen for denne typen frivillig arbeid. Etter å ha drøftet planene og tatt en vurdering, bestemte daglig leder seg for å skrinlegge denne idèen. Arbeidet ville bli for ressurskrevende og vi fikk tilbakemeldinger på at behovet for hjelp til barn der de nærmeste har psykiske lidelser er størst. Arbeidet med prosjektbeskrivelsen som etter hvert fikk tittelen Unge frivillige i de eldres hverdag ble startet og søknad sendt ved søknadsfristens utløp Medlemsmøter: Det har vært holdt tre medlemsmøter med bra oppslutning.tema for møtene har vært: : Livskvalitet v/sølvi Hall : Sommeravslutning i Årestua med grilling sosialt samvær. Før grillfesten ble det arrangert ekstraordinært årsmøte med valg av nye styreleder : Juleavslutning på Møteplassen.

6 Kursvirksomhet: Kurs for nye frivillige ble holdt i februar og mars Det deltok 14 kursdeltakere. Prosjektleder deltok i mars 2010 i Oslo på kurs om prosjektarbeid i regi av ExtraStiftelsen. Daglig leder deltok i januar på kurset i Kompetanserekke for hjelpeapparatets møte med kreftpasienter. Prosjektleder var tilstede en av kursdagene som observatør. Daglig leder deltok våren 2010 i kurset Kvinnovasjon i regi av Kunnskapsparken Helgeland. Økonomi: Vi har mottatt kr ,- i tilskudd fra Rana kommune for 2009, samt ,- for Begge beløp ble godskrevet konto i januar Vi har fått innvilget kr ,- fra ExtraStiftelsen i forbindelse med Frivillighet i Helseparken (Siste prosjektår). Helgeland Sparebank støtter Termik med kr for årene 2010, 2011 og Termik Vefsn har søkt og fått midler fra HelgelandsKraft som i hovedsak er bruk til å utarbeide profilhåndboka. Fordeling av resterende beløp vil bli avklart på neste koordinatorsamling i Vefsn som er Termik Rana har fått 20 T-skjorter som også er sponset av HelgelandsKraft. Termik Rana har tilsamen mottatt økonomisk støtte og gaver på til sammen 47578,50. Høsten 2010 har Termik søkt om økt tilskudd fra Rana kommune. Termik har pr. dags dato ikke mottatt svar på søknaden. Mo i Rana 14. mars 2011 Elin Alte Daglig leder Styret har justert på oppsettet Vedlegg: Regnskap. Evaluering Helseparken Evaluering Ytteren Sykehjem.

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2000 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD 1. Stiftelsens formål / organisering / verdigrunnlag 2. Årsrapport 2.1 Styret

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 1. Styret Styret ble valgt på årsmøtet 27.02.13 Verv Navn Periode Leder Atle Busch Valgt for 1 år Nestleder

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010

Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010 Årsmøte for Bergen Brettspillklubb (BBK) 3. februar 2010 Tilstede: Christian, Rune, Kim, Erlend, Kristian, Arvid, Ólafía, Bo. 1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT Rune ble valgt til møteleder. Kim ble valgt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome

Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: 980 334 597 / Bankkontonr.: 6242.05.31325 post@wso.no www.wso.no Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf: 41 36 41 79 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb Årsmelding 2011 N todden bordtennisklubb Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 Notodden bordtennisklubb... 2 Bakgrunn for stiftelsen... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 4 Styremøter... 4 Antall

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer