TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012"

Transkript

1 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

2 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING STYRET VALGKOMITÉ ANSATTE FRIVILLIGE / MEDLEMMER DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING Rana kommune Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Helgeland Sparebank Norsk Tipping, grasrotandel Gruben menighet Gjensidigestiftelsen Støttemedlem REVISJON STRUKTUR FORMÅL STYREMØTER ANSATTE FRIVILLIGE/ MEDLEMMER Medlemsaktivitet Støttemedlemmer KURS FOR NYE FRIVILLIGE, ÅPENT FOR AKTIVE FRIVILLIGE MARKEDSFØRING Helgeland Sparebank Rana kommune Informasjon om Termik Rana Blad AKTIVITET SAMARBEID OPPSUMMERT AKTIVITET HJEMMEBESØK HELSEPARKEN, RANA KOMMUNE OASEDAGER YTTEREN SYKEHJEM, RANA KOMMUNE GRUBEN SYKEHJEM NYE AVDELING, RANA KOMMUNE LINDRENDE ENHET, HELGELANDSSYKEHUSET AVD. RANA KREFTPOLIKLINIKK, HELGELANDSSYKEHUSET AVD RANA PASIENTREISER GLOBAL DIGNITY DAY EKSTERNE KURS/KONFERANSER FOR ANSATTE / FRIVILLIGE Kursvirksomhet SØKNADER OM STØTTE PROSJEKT UNGE FRIVILLIGE I DE ELDRES HVERDAG Prosjektbeskrivelse Extrastiftelsen Helse og rehabilitering - rapportering og kommunikasjon 12 2

3 4.1.3.Praksis og fremdrift Interesse for prosjektet UNDERSKRIFT ÅRSMELDING Vedlegg 1: Vedtekter 16 Vedlegg 2: Styret 2011/12 19 Vedlegg 3: Kurs for frivillige Vedlegg 4: Sammendrag styremøter Vedlegg 5: Årsregnskap og årsberetning v/ regnskapsfører 22 Vedlegg 6: Revisjonsberetning prosjekt Unge i de eldres hverdag 26 Vedlegg 7: Revisjonsberetning Termik Rana 30 3

4 1.0. Sammensetning 1.1.Styret Styreleder: Helga Vargdal Nestleder: Sølvi Hall Sekretær: Inger M. Hanssen Styremedlem: Bjørg Thodesen Styremedlem: Ulrike Lunde Styremedlem: Monica Karlseng Styremedlem: Eivind Nicolaisen Varamedlem: Anne Helen Skogheim Varamedlem: Anne Marie Fredriksen Varamedlem: Kenneth Eliassen 1.2.Valgkomité Borgny Hanssen Svanhild Hjulstad Hilde B. Rønningsen 1.3.Ansatte Daglig leder Elin Smith Prosjektleder Camilla Swan Forsbakk Regnskapsfører Bjørge Aass 1.4.Frivillige / medlemmer 48 frivillige, herav 23 aktive frivillige. 4

5 1.5. Driftsmidler/inntekter/sponsing Rana kommune Driftsmidler fra Rana kommune, kr Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Driftsmidler Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering kr + 10% administrasjonsutgifter for å drive prosjekt Unge frivillige i de eldres hverdag Prosjektperiode høst vår Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank (HSB) har i 3 år; gitt oss kr pr år. I tillegg fikk vi sponset en av annonsene i Rana Blad i forbindelse med markedsføring av Termik-kurs for nye frivillige med kr 4211,25. HSB var også til stor hjelp for Termik med utforming og kopiering av plakater, flyers og annet markedsføringsmateriale Norsk Tipping, grasrotandel Termik Rana har 32 tilknytta spillere, 5005 kr Gruben menighet Gruben menighet tilskudd 1917 kr Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen utbytte 495 kr Støttemedlem Kun ett støttemedlem. Inn 100 kr. 1.6.Revisjon Statsautoriserte revisorer Ernst &Young avd Mo i Rana. Termik Rana er oppført i Brønnøysundregistrene med valgt revisor. Vi er pliktige til revisjon av regnskap, årlig. Prosjekt Unge frivillige i de eldres hverdag finansieres av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, det er krav om revisjon av prosjektregnskap og krav om at revisjon foretaes av registrert eller statsautorisert revisor. 5

6 2.0.Struktur 2.1.Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn Styremøter Styret gjennomførte 6 styremøter i I tillegg til årsmøte Styreleder og ansatte hadde jevnlige møter gjennom året, fast struktur på møte 1 gang i uka. Dette fungerte meget bra Ansatte Daglig leder 50 % stilling ut august 2012, 100 % stilling f.o.m. 1.september Prosjektleder 40 % stilling: 15.august august Prosjekt: Unge frivillige i de eldres hverdag. Regnskapsfører fast stilling, pr ansvar for regnskap hele Ved å ansette regnskapsfører fikk Termiks ansatte og styre rådgivning i forhold til Termiks budsjett og regnskap. Vi er veldig fornøyd med egen regnskapsfører. Tidligere brukte Termik Økonor som regnskapsfirma Frivillige/ medlemmer Frivillige i Termik Rana mottok ikke lønn for frivillige arbeide, kun utgiftsdekning. Ett Termikbesøk varte vanligvis 2-3 timer pr gang,1 gang hver uke eller 1 gang annen hver uke. Termik fulgte Rana kommunes skolerute. Ved reisefølge for pasienter ut av kommunen, mottok frivillige assistentlønn fra Helseforetakenes kontor for pasientreiser; etter egen avtale mellom Pasientreiser og Termik. 6

7 I tillegg vil Termik vurdere om kommunen bør betale assistentlønn til frivillige når deres innsats overstiger 4 timer pr gang. Dette er ikke gjort i år, men vil avtales fortløpende fra gang til gang og gjelder i spesielle tilfeller Medlemsaktivitet Medlemsmøter avholdt 20.03, 11.06; sommeravslutning på Hauknesstranda, grilling, 12 deltakere. Den juleavslutning, foredrag av mastergradsstudent/diakon/og regnskapsfører i Termik Rana Bjørge Aass ;tema: DU DUGER 21 deltakere Støttemedlemmer Termik har mulighet for å knytte til seg støttemedlemmer. Dette har vi foreløpig ikke lykkes med. Termik har ett støttemedlem Kurs for nye frivillige, åpent for aktive frivillige Termik fikk 4 nye frivillige, etter gjennomgått kurs. Det var 7 påmeldte kursdeltakere, noen meldte avbud og vil delta senere. Kurset avholdt i perioden og bestod av 7 kurskvelder à 3 timer/gang. Frivillige var med og fortalte om erfaringer med å være frivillig, dette var positivt for kursdeltakere. I tillegg innførte vi at termikere med gjennomgått kurs kunne melde seg på enkelte foredrag, dette var vellykka og vil videreføres Markedsføring Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank (HSB) viste stor velvilje og sponset Termik med trykking av brosjyrer, plakater, flyers m.m. ved behov. I forbindelse med kurs for nye frivillige har vi fått trykt opp fine plakater av HSB. I tillegg har vi annonsert i Rana Blad, HSB har da støttet oss med 50% av utgifter til annonse. Det er laget nye kort for å reklame Grasrot til Termik, dette laget av HSB. HSB; betydelig støttespiller for Termik. Vi har hatt lunsjmøte med representanter fra HSB for å gjøre Termik kjent. 7

8 Rana kommune I Rana kommunes nettsider; Innside og Utside ble det lagt informasjon om Termik- kurs. I Rana kommunes felles annonse i Rana Blad hadde Termik informasjon om kurs for nye frivillige. Termik har hatt lunsjmøter med ordfører og rådmann for å gjøre Termik kjent. Godt samarbeid med Rana kommunes omsorgavdeling spesielt Informasjon om Termik Det er hengt opp en del plakater rundt omkring i byen, i forbindelse med Termik-kurs for nye frivillige. Daglig leder og prosjektleder har hatt stand i byen for å verve deltakere til kurs. Daglig leder og prosjektleder har holdt foredrag, som ledd i markedsføring av organisasjonen, både på Helgelandssykehuset avd. Rana, Frivillig-sentralen og ved Utviklingssenter for sykehjem i Nordland Rana Blad Termik fikk flere gode omtaler i lokalavisen. Vi har hatt annonser i Rana Blads Bygd og By i forbindelse med oppstart av kurs. 3.0.Aktivitet 3.1. Samarbeid Termik Rana har et godt samarbeid innad og utad i organisasjonen. Vi samarbeider med Rana kommune og med Helgelandssykehuset avd. Rana. Vi har spesielt godt samarbeid med kreftsykepleierne i kommunen og i kreftpoliklinikken ved Helgelandssykehuset avd Rana. I tillegg med privatpersoner i Rana som trenger hjelp. Vi samarbeider også med Frivillig-sentralen og har planer om samlokalisering. Termik samarbeider med Polarsirkelen videregående skole avd. Mjølan og med Rana kommune v/ Selfors sykehjem. Termik Rana skulle motta stortingsbesøk v/ Karin Andersen den 29.oktober; sammen med prosjektet, Selfors sykehjem, Mjølan videregående skole og lokalpolitikere i Rana, men pga været så ble stortingsbesøket kansellert. Møtet for øvrig gikk som planlagt. 3.2.Oppsummert aktivitet Til sammen har vi 23 aktive Termikere i Rana vært på 290 frivillig-møter og brukt 958 frivilligtimer. Reisetid innberegnet. Ett reisefølge ut av kommunen med overnatting. 8

9 Til oppstart, oppfølging og evaluering av enkeltoppdrag og institusjonsoppdrag er det brukt 22 frivillig-møter og 61 frivillig- timer. Summarisk: 312 frivillig-møter/besøk og 1019 frivillig-timer Hjemmebesøk Termik har fulgt opp 15 personer, enten i hjemmet, i omsorgbolig eller på sykehjem. Frivillige har sittet ved 3 dødsleier. Til sammen 18 besøk og 115 frivillig-timer, for å avlaste pårørende. Andre alvorlig syke er fulgt opp. Til sammen 21 besøk og 34 frivillig-timer. Termik har stilt opp for å avlaste pårørende slik at de kan gå ut uten fare for at deres nære faller eller blir i nød på annen måte. Til sammen 1 besøk og 7 frivillig-timer. Termik har stilt opp for folk som trenger hjelp til forflytning og som er ensomme. Til sammen 108 besøk og 266 frivillig-timer. Termik hadde flere forespørsler som ikke ble iverksatt, en forespørsel klarte vi ikke å skaffe frivillig til. En forespørsel ba om en bestemt frivillig som ikke hadde anledning og 4 forespørsler hadde vi frivillig til, men oppdragene ble ikke noe av enten fordi pasient døde eller fordi pasient ble overflyttet til sykehus eller fordi behov opphørte på annet vis Helseparken, Rana kommune Frivillige i Helseparken, hele året.1 gang i uka 2 frivillige 2 timer, på ettermiddag. De frivillige stekte sveler, lagde vafler, gikk tur, leste i avisen og/eller pratet med pasientene m.m. Her var det til sammen 72 besøk og 144 frivillig-timer. Evalueringsmøter gjennomført 2 ganger. 9

10 3.5. Oasedager Ytteren sykehjem, Rana kommune Frivillige på Ytteren sykehjem.1 gang i uka 2 frivillige, 2 timer på ettermiddag. Lesing for beboere i gruppe og annet etter avtale. Til sammen 39 besøk og 78 frivillig-timer. Evalueringsmøter gjennomført 2 ganger Gruben Sykehjem nye avdeling, Rana kommune Frivillig på Gruben sykehjem i perioden En frivillig, en ettermiddag i uka som leste og sang for beboere i gruppe 1 time. 2 ganger var de 2 personer som sang for beboerne. Oppdrag avsluttet pga mangel på frivillige. Til sammen 14 besøk og 16 frivillig-timer. Gjennomført oppstartmøte og avslutningsmøte Lindrende Enhet, Helgelandssykehuset avd. Rana Frivillige i Lindrende Enhet i perioden Oppdraget var 1 frivillig hver torsdag kl Termik har i flere år samarbeidet med sykehuset med tanke på å være med når Lindrende Enhet starta opp. Det har vært samarbeidsmøter underveis med styringsgruppe. Vi har også hatt evalueringsmøte med kontaktsykepleier i avdelinga underveis. I evalueringa ble det klart at det var hensiktsmessig å avslutte oppdraget. Erfaringa viste at personalet i avdelinga var vennlig men ofte lite forberedt når det kom en Termiker, pasientene hadde som regel mye pårørende rundt seg. Avdelinga var nystarta og fordi det viste seg at her og nå var ikke behovet for Termik tilstede, så valgte vi å avslutte. Termik hadde godt samarbeid med kontaktsykepleier og styringsgruppe. Til sammen: 1 frivillig pr gang. 5 besøk og 10 frivillig-timer, oppdrag avslutta 13.des (17 avlysninger fra avdeling). Det ble foretatt oppstartmøte, evalueringsmøte og avslutningsmøte Kreftpoliklinikk, Helgelandssykehuset avd Rana. Frivillige ved kreftpoliklinikk f.o.m. 4.oktober 2012 og fortsatt. Oppdraget er 2 frivillige 1 gang hver 14.dag, formiddag. Frivillige serverte suppe og kaffe, fortalte om Termik og var til hjelp ved behov. Til sammen: 2 frivillige pr gang,5 ganger. 10 besøk og 17 frivillig-timer. ( 1 avlysning fra avdelinga). Oppstartmøte og evalueringsmøte. 10

11 3.9. Pasientreiser Termik Rana inngått avtale med Pasientreiser Helse Nord, avd. Helgelandssykehuset HF, etter oppfordring fra Termik Vefsn som har avtale med Pasientreiser. 2 forespørsler om følge og herav 1 behov som opphørte. Til sammen 1 oppdrag, 32 timer Global Dignity Day Daglig leder deltok den på Global Dignity Day. Dette vil vi prøve å få til hvert år fremover, gjerne med flere deltakere fra Termik Eksterne kurs/konferanser for ansatte / frivillige Kursvirksomhet Verdighetskonferansen 2012, Bergen; Daglig leder deltok. Å bygge broer 12.landskonferanse om utfordringer ved livets slutt., Oslo, Daglig leder og prosjektleder deltok. Koordinatortreff i regi av Termik Norge, Mosjøen, Daglig leder deltok. Ekstratildelingen 2012, regi Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, Oslo, frivillige Termik Rana, deltok Søknader om støtte Termik søkte Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering om penger til drift av siste år i prosjekt Unge frivillige i de eldres hverdag. Innvilget kr, pluss administrasjonstilskudd. Termik søkte Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering om penger til drift av Barvogn i sykehjem et prosjekt initiert ved Bergen Røde Kors sykehjem, v/stein Husebø. Termik Vefsn startet dette i Mosjøen. Søknad avslått. Termik søkte HelgelandsKraft om sponsormidler for Vi søkte midler til oppstart av gruppe Barn og ungdom som pårørende til kreftrammede. Vi ønsker å starte en gruppe i samarbeid med kreftsykepleierne i Rana kommune og Kreftforeninga. Søknad avslått. 11

12 4.0. Prosjekt 4.1. Unge frivillige i de eldres hverdag Prosjektbeskrivelse Termik Rana søkte i 2010 Extrastiftelsen om støtte til å drive det 3-årige prosjektet Unge frivillige i de eldres hverdag. Prosjektleder ble ansatt i 40% stilling , og er ansatt i 3 år. Extrastiftelsen stiller krav til regnskapsrapportering, samt ny søknad hvert år i løpet av prosjektperioden. Prosjektet ønsker å gi unge, fremtidige helsearbeidere, ett innblikk i de eldres hverdag i sykehjem. Samtidig vil prosjektet bidra til at beboerne ved sykehjemmet får en sosial, aktiv og meningsfull dag. Elever ved Helse- og sosialfag gis tilbud om å være frivillige i sykehjem i skoletiden. Aktivitetene er av sosial og medmenneskelig art. Samarbeidspartnere: Rana Kommune v/mjølan sykehjem ( t.o.m. januar 2012). Rana Kommune v/selfors sykehjem ( f.o.m. januar 2012). Polarsirkelen vgs. v/avd. Helse- og sosialfag Extrastiftelsen Helse og rehabilitering - rapportering og kommunikasjon I januar mottok Termik kr i prosjektmidler fra Extrastiftelsen. Dette var andre året prosjektet mottok midler. 10% av beløpet er administrasjonstilskudd til Termik, som skal dekke organisasjonens utgiftere til veiledning, oppfølging, kontaktinngåelser, administrasjon og kontroll av prosjektet i henhold til gjeldende krav. Frist for regnskapsrapportering var Revisorattestert regnskap ble levert i henhold til fristen. Revisor har vært Ernst & Young AS. Søknadsfrist for Extra-midler var Søknad for år 3 ble sendt innen fristen. I søknaden ble det lagt ved en fremdriftsrapport for perioden januar til juni, samt budsjett for

13 Søknad for år 3 ble godkjent i november. Siste tilskudd fra Extrastiftelsen ble mottatt Beløpet er det samme som ble mottatt i januar Praksis og fremdrift Oppstart av praksis i sykehjem var satt til januar. Mjølan sykehjem meldte avbud på prosjektet, og ny samarbeidspartner ble Selfors sykehjem. Det ble holdt planleggingsmøte og ny oppstartsdato for praksis ble satt. Elever fra Helse- og sosialfag v/polarsirkelen vgs. deltok ved sykehjemmet (2 timer/ 2 ganger i uken, over en periode på 7 uker), der de gjennomførte sosiale aktiviteter sammen med beboerne. Hver gang deltok 4 elever. Totalt deltok 34 elever. Aktiviteter gjennomført var bl.a.: bingo, sang, lesing, vaffelsteking. Evalueringsmøte ble avholdt i etterkant. Der ble det vedtatt at prosjektet fortsetter. Ny turnus ble satt opp. Ved oppstart av turnus var det ingen elever som ønsket å delta i prosjektet. Med bakgrunn i dette dro prosjektleder og 3 representanter fra Selfors sykehjem rundt i klassene for å motivere til videre deltakelse. Det ble ikke gjennomført ny praksisperiode for elevene våren Ved skolestart i august tok prosjektleder kontakt med skolen for oppstart med nye førsteklasseelever. Skolen ønsket ikke å delta i prosjektet lengre. I denne forbindelse ble det arrangert et møte. På møtet ble det enighet om at prosjektet skulle fortsette. Skolens forutsettinger for samarbeid var deltakelse gjennom valgfaget prosjekt til fordypning. Faget er begrenset til en periode på 3 dager i uken i 4 uker pr. semester. Prosjektleder utarbeidet ny samarbeidskontrakt/intensjonsavtale som partene har underskrevet. I november ble praksis for elevene gjennomført ved Selfors sykehjem. Prosjektleder og daglig leder i Termik var tilstede hele perioden på 12 dager (3 dager i uken i 4 uker). Ved oppstart var det 11 elever som deltok, og 10 av disse fullførte. Prosjektleder og daglig leder bidro bl.a. med hjelp til planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Aktivitetene var bl.a.: bingo, kortspill, samtale, deltakelse i frokost, kino på sykehjemmet, restaurantbesøk, julekakebaking, tillaging og servering av vafler og smoothies, besøk på båten Nordsyssel og underholdning fra elevene. Det ble gjennomført evaluering med elevene (både skriftlig og muntlig), og evalueringsmøte. Det ble vedtatt at prosjektet fortsetter. Ny praksisperiode ble satt opp. 13

14 4.1.4.Interesse for prosjektet Lokalavisen Rana Blad skrev en artikkel i forbindelse med første turnusperiode ved Selfors sykehjem. Utviklingssenter for sykehjem Nordland arrangerte Høstkonferanse i Bodø, der prosjektleder og avdelingssykepleier ved Selfors sykehjem var invitert til å presentere prosjektet. Dette ble gjennomført. Det var ca 100 deltakere på konferansen. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) skulle i oktober komme på besøk ved Selfors sykehjem for å høre om prosjektet, og for å treffe noen av elevene som skulle delta i prosjektet. Dårlig vær førte til at besøket ble avlyst. Møtet gikk som planlagt. Prosjektet ble presentert og temaet rekruttering av ungdommer inn i eldreomsorgen ble belyst. På møtet deltok; prosjektleder, daglig leder Termik, kontaktlærer Polarsirkelen vgs. 2 elever ved Helse- og sosialfag, 2 representanter fra Rana SV, distriktsleder område sentrum, 3 avdelingsledere ved Selfors sykehjem og konsulent ved Selfors sykehjem. På SV sine hjemmesider finnes en artikkel som omhandler møtet. I sammenhenger hvor prosjektet har blitt omtalt har det blitt opplyst om Extrastiftelsens medvirkning, og deres krav til kreditering er fulgt. Til eksempel er det produsert t-skjorter med Extrastiftelsens logo på. Disse t-skjortene har elevene brukt i praksis. 14

15 5.0. Underskrift Årsmelding 2012 Underskrevet eksemplar av årsmelding finnes i papirformat, ikke i nettutgave. Mo i Rana Elin Smith Camilla Swan Forsbakk Helga Vargdal Daglig leder Prosjektleder Styreleder 15

16 Vedlegg 1: Vedtekter 1. Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn. 2. Organisatorisk tilknytning Termik Rana er en frittstående, selveiende organisasjon med nært samarbeid med Rana kommunes omsorgstjeneste, Frivilligsentralen og Ranas befolkning. 3. Medlemmer Alle Termik-frivillige, samt alle som betaler støttemedlemskap. 4. Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. 5. Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte er frivillige på lik linje med de som går ut i besøk og skal ikke ha godtgjørelse for sitt arbeid. Det kan utbetales kjøregodtgjørelse og faktiske utgifter refunderes for tillitsvalgte og frivillige. 6. Årsmøte Årsmøtet avholdes innen utgangen av april hvert år og er Termik Ranas høyeste myndighet. Innkalling til årsmøtet skjer ved annonsering i lokalavisen minimum 4 uker før årsmøtet avholdes. Forslag som skal behandles av styret må være sendt til styret senes 2 uker før årsmøtet. Alle medlemmer og frivillige har møte og stemmerett. Det velges dirigent og referent for årsmøtet. Saker som skal behandles av årsmøtet: Revidert regnskap Styrets årsberetning Valg av leder og nestleder Valg av styre- og varamedlemmer Valg av revisor Valg av valgkomité Innkomne forslag Fastsette kontingent 7. Styret Styret skal bestå av fem valgte medlemmer, samt to representanter oppnevnt av Rana kommune en administrativt og en politisk. Begge møter som fullverdige medlemmer av styret. Oppnevnelse av politisk og administrativ representant bør følge kommunestyrets valgperiode. Det vil si at politisk representant med vararepresentant oppnevnes i første møte etter valget. Representantene sitter i hele valgperioden, 4 år. Det velges 3 varamedlemmer. 16

17 I tillegg møter koordinator/daglig leder og prosjektleder med forslags- og talerett, men uten stemmerett. Styret velger et av styremedlemmene som sekretær. Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Styret bør bestå av personer fra følgende grupper: politiker ansatt i helse/sosial/omsorgssektoren i Rana kommune person fra en av menighetene i Rana en eller flere frivillige Helgelandssykehuset Mo i Rana Frivilligsentralen Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Styret skal holde møte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 8. Styrets ansvar Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver for koordinator/daglig leder og er ansvarlig for å skaffe tilveie driftsmidler og skal sørge for forsvarlig forvaltning og regnskapsføring. Styret skal kontrollere at driften er i henhold til organisasjonens formål. Styremedlemmene er ikke personlig ansvarlig i økonomiske forhold. Organisasjonens midler står på bankkonto som disponeres av personer styret gir fullmakt. 9. Valgkomite Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgperioden er 3 år og det foretas suppleringsvalg om nødvendig. Komiteen velger selv sin leder. Komiteen skal rullere på den måten at lengst sittende representant går ut av komiteen og en ny representant velges inn. Valgkomiteen kan selv komme med forslag til nye medlemmer. 10. Organisering Styret ansetter koordinator/daglig leder som organiserer og utfører arbeidet med markedsføring, verving av frivillige, opplæring og veiledning av frivillige, formidling av frivillige og annet. Inntil ansettelse kan gjennomføres ivaretas arbeidet av styremedlemmene og Frivilligsentralen. 11. Representasjon Styret kan gi daglig leder, styremedlemmer eller frivillige rett til å representere organisasjonen alene eller i fellesskap. 12. Protokoll Det skrives protokoll fra styremøtene. 13. Vedtektsendring 17

18 Endringer i vedtekter kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 14. Oppløsning Oppløsning av Termik Rana kan bare skje på ordinært årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Ved eventuell oppløsning av organisasjonen skal eventuelle midler overføres til annen organisasjon eller avdeling som arbeider med alvorlig syke og deres pårørende. Endring av vedtektene for Termik Rana er godkjent av styret 17. mars 2009 Siste endring er gjort i årsmøtet 11. april

19 Vedlegg 2: Styret 2011/12 S T Y R E T I T E R M I K R A N A / "Tittel" Periode Navn Tlf Styreleder ut 2013 Helga Vargdal Nestleder Repr Hlg sykehuset ut 2012 Sølvi Hall Sekretær Frivillig ut 2013 Inger M. Hanssen Frivillig ut 2012 Bjørg Thodesen Repr menighetene ut 2012 Ulrike Lunde Kommunal repr adm høst 2015 Monica Karlseng Komm. repr politisk høst 2015 Eivind Nicolaysen Varamedlem ut 2012 Anne Helen Skogheim Varamedlem ut 2012 Anne Marie Fredriksen Varamedlem ut 2012 Kenneth Eliassen Valgkomité ut 2013 Borgny Hansen Valgkomité ut 2014 Svanhild Hjulstad Valgkomité ut 2014 Hilde B Rønningsen Daglig leder Elin Smith Prosjektl- "Ung i de eldres hverdag": Camilla Swan Forsbakk - ktr: tirsd - onsd

20 Vedlegg 3: Kurs for frivillige

21 Vedlegg 4: Sammendrag styremøter Presentasjon av ny kommunalt oppnevnt politisk representant, Elisabeth Bakken. Bakken hadde ikke anledning til å møte pga møte i formannskapet men hennes stedfortreder, Eivind Nicolaysen, møtte. Status i Termik Rana v/ daglig leder. Orientering om prosjektet Ung i de eldres hverdag v/prosjektleder. Utvidelse av lederstillingen tanker og ideer. Forberedelse til årsmøtet Tidspunkt fastsatt til kl Oppgaver fordelt Vedtatt å tilby Elin Smith full stilling som daglig leder foreløpig 50 % i midlertidig stilling, fra (eller så snart hun har anledning å tiltre) med mulighet for fast ansettelse dersom Rana kommune også for 2013 bevilger kr til vår drift. Bjørge Aass er tilsatt som regnskapsfører. Han overtar regnskapet fra Vedtatt at det må skaffes nye lokaler til vår drift fortrinnsvis på gateplan Daglig leder starter av praktiske årsaker i 60 % stilling frem til Informasjon om at prosjektleders lønn er endret. Informasjon om økonomi, ferieavvikling, sommeravslutning for medlemmene Varamedlem for kommunalt oppnevnt politisk representant, Eivind Nicolaysen for Elisabeth Bakken, trår inn som fast medlem i styret med Marius Solstrand som sin faste vara representant. Informasjon om daglig drift Kommunens administrative representant i styret, Monica Karlseng har hatt Julia Gruben som sin vara representant. Imidlertid er Gruben gått over i annen stilling og har derfor ikke anledning til å være vararepresentant. Kommunen vil oppnevne nytt varamedlem. Kurs for nye frivillige planlegges med oppstart , med avslutning Sommeravslutning ble gjennomført med grilling på Hauknesstranda. 12 frivillige deltok. Evaluering av alle prosjekter er gjennomført positive resultat. Prosjekt Ung i de eldres hverdag står foran problemer da Polarsirkelen videregående skole, avd Mjølan, ønsker å trekke seg fra samarbeidet. Forsikring av de frivillige i oppdrag er ordnet gjennom Gjensidige Informasjon om høstens avholdte kurs for nye frivillige. Diverse informasjon om drift, økonomi og presentasjon av ny regnskapsfører, Bjørge Aass. Kommunal administrativ representant, Monica Karlseng, har fått oppnevnt som sin vara representant i styret, Synnøve Edvardsen Valla. Informasjon om prosjekt Ung i de eldres hverdag skolen gikk allikevel inn i prosjektet og første del av prosjektet er gjennomført og evaluert med gode tilbakemeldinger fra alle deltagende parter Forberedelse til årsmøtet Tidspunkt er fastsatt til kl Oppgaver er fordelt. Det er mottatt kr i økonomisk støtte fra Rana kommune. Diverse informasjon om drift (oppstart av nye grupper i samarbeid med kommunens kreftsykepleier) og prosjekt Ung i de eldres hverdag. Informasjon fra Frivilligsentralen om prosjektet Frivillighetens Hus samt invitasjon om deltagelse for Termik Rana. 21

22 Vedlegg 5: Årsregnskap og årsberetning v/ regnskapsfører 22

23 23

24 24

25 25

26 Vedlegg 6: Revisjonsberetning prosjekt Unge i de eldres hverdag 26

27 27

28 28

29 29

30 Vedlegg 7: Revisjonsberetning Termik Rana 30

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRET 2011 2 - Forside/ bilder side 1-2 Innhold side 3 Om prolar side 4-5 Takk for støtte side 6 Styret og ansatte side 7-8 Økonomi side 9 Organisasjonens vedtekter

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer