TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012"

Transkript

1 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

2 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING STYRET VALGKOMITÉ ANSATTE FRIVILLIGE / MEDLEMMER DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING Rana kommune Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Helgeland Sparebank Norsk Tipping, grasrotandel Gruben menighet Gjensidigestiftelsen Støttemedlem REVISJON STRUKTUR FORMÅL STYREMØTER ANSATTE FRIVILLIGE/ MEDLEMMER Medlemsaktivitet Støttemedlemmer KURS FOR NYE FRIVILLIGE, ÅPENT FOR AKTIVE FRIVILLIGE MARKEDSFØRING Helgeland Sparebank Rana kommune Informasjon om Termik Rana Blad AKTIVITET SAMARBEID OPPSUMMERT AKTIVITET HJEMMEBESØK HELSEPARKEN, RANA KOMMUNE OASEDAGER YTTEREN SYKEHJEM, RANA KOMMUNE GRUBEN SYKEHJEM NYE AVDELING, RANA KOMMUNE LINDRENDE ENHET, HELGELANDSSYKEHUSET AVD. RANA KREFTPOLIKLINIKK, HELGELANDSSYKEHUSET AVD RANA PASIENTREISER GLOBAL DIGNITY DAY EKSTERNE KURS/KONFERANSER FOR ANSATTE / FRIVILLIGE Kursvirksomhet SØKNADER OM STØTTE PROSJEKT UNGE FRIVILLIGE I DE ELDRES HVERDAG Prosjektbeskrivelse Extrastiftelsen Helse og rehabilitering - rapportering og kommunikasjon 12 2

3 4.1.3.Praksis og fremdrift Interesse for prosjektet UNDERSKRIFT ÅRSMELDING Vedlegg 1: Vedtekter 16 Vedlegg 2: Styret 2011/12 19 Vedlegg 3: Kurs for frivillige Vedlegg 4: Sammendrag styremøter Vedlegg 5: Årsregnskap og årsberetning v/ regnskapsfører 22 Vedlegg 6: Revisjonsberetning prosjekt Unge i de eldres hverdag 26 Vedlegg 7: Revisjonsberetning Termik Rana 30 3

4 1.0. Sammensetning 1.1.Styret Styreleder: Helga Vargdal Nestleder: Sølvi Hall Sekretær: Inger M. Hanssen Styremedlem: Bjørg Thodesen Styremedlem: Ulrike Lunde Styremedlem: Monica Karlseng Styremedlem: Eivind Nicolaisen Varamedlem: Anne Helen Skogheim Varamedlem: Anne Marie Fredriksen Varamedlem: Kenneth Eliassen 1.2.Valgkomité Borgny Hanssen Svanhild Hjulstad Hilde B. Rønningsen 1.3.Ansatte Daglig leder Elin Smith Prosjektleder Camilla Swan Forsbakk Regnskapsfører Bjørge Aass 1.4.Frivillige / medlemmer 48 frivillige, herav 23 aktive frivillige. 4

5 1.5. Driftsmidler/inntekter/sponsing Rana kommune Driftsmidler fra Rana kommune, kr Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Driftsmidler Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering kr + 10% administrasjonsutgifter for å drive prosjekt Unge frivillige i de eldres hverdag Prosjektperiode høst vår Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank (HSB) har i 3 år; gitt oss kr pr år. I tillegg fikk vi sponset en av annonsene i Rana Blad i forbindelse med markedsføring av Termik-kurs for nye frivillige med kr 4211,25. HSB var også til stor hjelp for Termik med utforming og kopiering av plakater, flyers og annet markedsføringsmateriale Norsk Tipping, grasrotandel Termik Rana har 32 tilknytta spillere, 5005 kr Gruben menighet Gruben menighet tilskudd 1917 kr Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen utbytte 495 kr Støttemedlem Kun ett støttemedlem. Inn 100 kr. 1.6.Revisjon Statsautoriserte revisorer Ernst &Young avd Mo i Rana. Termik Rana er oppført i Brønnøysundregistrene med valgt revisor. Vi er pliktige til revisjon av regnskap, årlig. Prosjekt Unge frivillige i de eldres hverdag finansieres av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, det er krav om revisjon av prosjektregnskap og krav om at revisjon foretaes av registrert eller statsautorisert revisor. 5

6 2.0.Struktur 2.1.Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn Styremøter Styret gjennomførte 6 styremøter i I tillegg til årsmøte Styreleder og ansatte hadde jevnlige møter gjennom året, fast struktur på møte 1 gang i uka. Dette fungerte meget bra Ansatte Daglig leder 50 % stilling ut august 2012, 100 % stilling f.o.m. 1.september Prosjektleder 40 % stilling: 15.august august Prosjekt: Unge frivillige i de eldres hverdag. Regnskapsfører fast stilling, pr ansvar for regnskap hele Ved å ansette regnskapsfører fikk Termiks ansatte og styre rådgivning i forhold til Termiks budsjett og regnskap. Vi er veldig fornøyd med egen regnskapsfører. Tidligere brukte Termik Økonor som regnskapsfirma Frivillige/ medlemmer Frivillige i Termik Rana mottok ikke lønn for frivillige arbeide, kun utgiftsdekning. Ett Termikbesøk varte vanligvis 2-3 timer pr gang,1 gang hver uke eller 1 gang annen hver uke. Termik fulgte Rana kommunes skolerute. Ved reisefølge for pasienter ut av kommunen, mottok frivillige assistentlønn fra Helseforetakenes kontor for pasientreiser; etter egen avtale mellom Pasientreiser og Termik. 6

7 I tillegg vil Termik vurdere om kommunen bør betale assistentlønn til frivillige når deres innsats overstiger 4 timer pr gang. Dette er ikke gjort i år, men vil avtales fortløpende fra gang til gang og gjelder i spesielle tilfeller Medlemsaktivitet Medlemsmøter avholdt 20.03, 11.06; sommeravslutning på Hauknesstranda, grilling, 12 deltakere. Den juleavslutning, foredrag av mastergradsstudent/diakon/og regnskapsfører i Termik Rana Bjørge Aass ;tema: DU DUGER 21 deltakere Støttemedlemmer Termik har mulighet for å knytte til seg støttemedlemmer. Dette har vi foreløpig ikke lykkes med. Termik har ett støttemedlem Kurs for nye frivillige, åpent for aktive frivillige Termik fikk 4 nye frivillige, etter gjennomgått kurs. Det var 7 påmeldte kursdeltakere, noen meldte avbud og vil delta senere. Kurset avholdt i perioden og bestod av 7 kurskvelder à 3 timer/gang. Frivillige var med og fortalte om erfaringer med å være frivillig, dette var positivt for kursdeltakere. I tillegg innførte vi at termikere med gjennomgått kurs kunne melde seg på enkelte foredrag, dette var vellykka og vil videreføres Markedsføring Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank (HSB) viste stor velvilje og sponset Termik med trykking av brosjyrer, plakater, flyers m.m. ved behov. I forbindelse med kurs for nye frivillige har vi fått trykt opp fine plakater av HSB. I tillegg har vi annonsert i Rana Blad, HSB har da støttet oss med 50% av utgifter til annonse. Det er laget nye kort for å reklame Grasrot til Termik, dette laget av HSB. HSB; betydelig støttespiller for Termik. Vi har hatt lunsjmøte med representanter fra HSB for å gjøre Termik kjent. 7

8 Rana kommune I Rana kommunes nettsider; Innside og Utside ble det lagt informasjon om Termik- kurs. I Rana kommunes felles annonse i Rana Blad hadde Termik informasjon om kurs for nye frivillige. Termik har hatt lunsjmøter med ordfører og rådmann for å gjøre Termik kjent. Godt samarbeid med Rana kommunes omsorgavdeling spesielt Informasjon om Termik Det er hengt opp en del plakater rundt omkring i byen, i forbindelse med Termik-kurs for nye frivillige. Daglig leder og prosjektleder har hatt stand i byen for å verve deltakere til kurs. Daglig leder og prosjektleder har holdt foredrag, som ledd i markedsføring av organisasjonen, både på Helgelandssykehuset avd. Rana, Frivillig-sentralen og ved Utviklingssenter for sykehjem i Nordland Rana Blad Termik fikk flere gode omtaler i lokalavisen. Vi har hatt annonser i Rana Blads Bygd og By i forbindelse med oppstart av kurs. 3.0.Aktivitet 3.1. Samarbeid Termik Rana har et godt samarbeid innad og utad i organisasjonen. Vi samarbeider med Rana kommune og med Helgelandssykehuset avd. Rana. Vi har spesielt godt samarbeid med kreftsykepleierne i kommunen og i kreftpoliklinikken ved Helgelandssykehuset avd Rana. I tillegg med privatpersoner i Rana som trenger hjelp. Vi samarbeider også med Frivillig-sentralen og har planer om samlokalisering. Termik samarbeider med Polarsirkelen videregående skole avd. Mjølan og med Rana kommune v/ Selfors sykehjem. Termik Rana skulle motta stortingsbesøk v/ Karin Andersen den 29.oktober; sammen med prosjektet, Selfors sykehjem, Mjølan videregående skole og lokalpolitikere i Rana, men pga været så ble stortingsbesøket kansellert. Møtet for øvrig gikk som planlagt. 3.2.Oppsummert aktivitet Til sammen har vi 23 aktive Termikere i Rana vært på 290 frivillig-møter og brukt 958 frivilligtimer. Reisetid innberegnet. Ett reisefølge ut av kommunen med overnatting. 8

9 Til oppstart, oppfølging og evaluering av enkeltoppdrag og institusjonsoppdrag er det brukt 22 frivillig-møter og 61 frivillig- timer. Summarisk: 312 frivillig-møter/besøk og 1019 frivillig-timer Hjemmebesøk Termik har fulgt opp 15 personer, enten i hjemmet, i omsorgbolig eller på sykehjem. Frivillige har sittet ved 3 dødsleier. Til sammen 18 besøk og 115 frivillig-timer, for å avlaste pårørende. Andre alvorlig syke er fulgt opp. Til sammen 21 besøk og 34 frivillig-timer. Termik har stilt opp for å avlaste pårørende slik at de kan gå ut uten fare for at deres nære faller eller blir i nød på annen måte. Til sammen 1 besøk og 7 frivillig-timer. Termik har stilt opp for folk som trenger hjelp til forflytning og som er ensomme. Til sammen 108 besøk og 266 frivillig-timer. Termik hadde flere forespørsler som ikke ble iverksatt, en forespørsel klarte vi ikke å skaffe frivillig til. En forespørsel ba om en bestemt frivillig som ikke hadde anledning og 4 forespørsler hadde vi frivillig til, men oppdragene ble ikke noe av enten fordi pasient døde eller fordi pasient ble overflyttet til sykehus eller fordi behov opphørte på annet vis Helseparken, Rana kommune Frivillige i Helseparken, hele året.1 gang i uka 2 frivillige 2 timer, på ettermiddag. De frivillige stekte sveler, lagde vafler, gikk tur, leste i avisen og/eller pratet med pasientene m.m. Her var det til sammen 72 besøk og 144 frivillig-timer. Evalueringsmøter gjennomført 2 ganger. 9

10 3.5. Oasedager Ytteren sykehjem, Rana kommune Frivillige på Ytteren sykehjem.1 gang i uka 2 frivillige, 2 timer på ettermiddag. Lesing for beboere i gruppe og annet etter avtale. Til sammen 39 besøk og 78 frivillig-timer. Evalueringsmøter gjennomført 2 ganger Gruben Sykehjem nye avdeling, Rana kommune Frivillig på Gruben sykehjem i perioden En frivillig, en ettermiddag i uka som leste og sang for beboere i gruppe 1 time. 2 ganger var de 2 personer som sang for beboerne. Oppdrag avsluttet pga mangel på frivillige. Til sammen 14 besøk og 16 frivillig-timer. Gjennomført oppstartmøte og avslutningsmøte Lindrende Enhet, Helgelandssykehuset avd. Rana Frivillige i Lindrende Enhet i perioden Oppdraget var 1 frivillig hver torsdag kl Termik har i flere år samarbeidet med sykehuset med tanke på å være med når Lindrende Enhet starta opp. Det har vært samarbeidsmøter underveis med styringsgruppe. Vi har også hatt evalueringsmøte med kontaktsykepleier i avdelinga underveis. I evalueringa ble det klart at det var hensiktsmessig å avslutte oppdraget. Erfaringa viste at personalet i avdelinga var vennlig men ofte lite forberedt når det kom en Termiker, pasientene hadde som regel mye pårørende rundt seg. Avdelinga var nystarta og fordi det viste seg at her og nå var ikke behovet for Termik tilstede, så valgte vi å avslutte. Termik hadde godt samarbeid med kontaktsykepleier og styringsgruppe. Til sammen: 1 frivillig pr gang. 5 besøk og 10 frivillig-timer, oppdrag avslutta 13.des (17 avlysninger fra avdeling). Det ble foretatt oppstartmøte, evalueringsmøte og avslutningsmøte Kreftpoliklinikk, Helgelandssykehuset avd Rana. Frivillige ved kreftpoliklinikk f.o.m. 4.oktober 2012 og fortsatt. Oppdraget er 2 frivillige 1 gang hver 14.dag, formiddag. Frivillige serverte suppe og kaffe, fortalte om Termik og var til hjelp ved behov. Til sammen: 2 frivillige pr gang,5 ganger. 10 besøk og 17 frivillig-timer. ( 1 avlysning fra avdelinga). Oppstartmøte og evalueringsmøte. 10

11 3.9. Pasientreiser Termik Rana inngått avtale med Pasientreiser Helse Nord, avd. Helgelandssykehuset HF, etter oppfordring fra Termik Vefsn som har avtale med Pasientreiser. 2 forespørsler om følge og herav 1 behov som opphørte. Til sammen 1 oppdrag, 32 timer Global Dignity Day Daglig leder deltok den på Global Dignity Day. Dette vil vi prøve å få til hvert år fremover, gjerne med flere deltakere fra Termik Eksterne kurs/konferanser for ansatte / frivillige Kursvirksomhet Verdighetskonferansen 2012, Bergen; Daglig leder deltok. Å bygge broer 12.landskonferanse om utfordringer ved livets slutt., Oslo, Daglig leder og prosjektleder deltok. Koordinatortreff i regi av Termik Norge, Mosjøen, Daglig leder deltok. Ekstratildelingen 2012, regi Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, Oslo, frivillige Termik Rana, deltok Søknader om støtte Termik søkte Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering om penger til drift av siste år i prosjekt Unge frivillige i de eldres hverdag. Innvilget kr, pluss administrasjonstilskudd. Termik søkte Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering om penger til drift av Barvogn i sykehjem et prosjekt initiert ved Bergen Røde Kors sykehjem, v/stein Husebø. Termik Vefsn startet dette i Mosjøen. Søknad avslått. Termik søkte HelgelandsKraft om sponsormidler for Vi søkte midler til oppstart av gruppe Barn og ungdom som pårørende til kreftrammede. Vi ønsker å starte en gruppe i samarbeid med kreftsykepleierne i Rana kommune og Kreftforeninga. Søknad avslått. 11

12 4.0. Prosjekt 4.1. Unge frivillige i de eldres hverdag Prosjektbeskrivelse Termik Rana søkte i 2010 Extrastiftelsen om støtte til å drive det 3-årige prosjektet Unge frivillige i de eldres hverdag. Prosjektleder ble ansatt i 40% stilling , og er ansatt i 3 år. Extrastiftelsen stiller krav til regnskapsrapportering, samt ny søknad hvert år i løpet av prosjektperioden. Prosjektet ønsker å gi unge, fremtidige helsearbeidere, ett innblikk i de eldres hverdag i sykehjem. Samtidig vil prosjektet bidra til at beboerne ved sykehjemmet får en sosial, aktiv og meningsfull dag. Elever ved Helse- og sosialfag gis tilbud om å være frivillige i sykehjem i skoletiden. Aktivitetene er av sosial og medmenneskelig art. Samarbeidspartnere: Rana Kommune v/mjølan sykehjem ( t.o.m. januar 2012). Rana Kommune v/selfors sykehjem ( f.o.m. januar 2012). Polarsirkelen vgs. v/avd. Helse- og sosialfag Extrastiftelsen Helse og rehabilitering - rapportering og kommunikasjon I januar mottok Termik kr i prosjektmidler fra Extrastiftelsen. Dette var andre året prosjektet mottok midler. 10% av beløpet er administrasjonstilskudd til Termik, som skal dekke organisasjonens utgiftere til veiledning, oppfølging, kontaktinngåelser, administrasjon og kontroll av prosjektet i henhold til gjeldende krav. Frist for regnskapsrapportering var Revisorattestert regnskap ble levert i henhold til fristen. Revisor har vært Ernst & Young AS. Søknadsfrist for Extra-midler var Søknad for år 3 ble sendt innen fristen. I søknaden ble det lagt ved en fremdriftsrapport for perioden januar til juni, samt budsjett for

13 Søknad for år 3 ble godkjent i november. Siste tilskudd fra Extrastiftelsen ble mottatt Beløpet er det samme som ble mottatt i januar Praksis og fremdrift Oppstart av praksis i sykehjem var satt til januar. Mjølan sykehjem meldte avbud på prosjektet, og ny samarbeidspartner ble Selfors sykehjem. Det ble holdt planleggingsmøte og ny oppstartsdato for praksis ble satt. Elever fra Helse- og sosialfag v/polarsirkelen vgs. deltok ved sykehjemmet (2 timer/ 2 ganger i uken, over en periode på 7 uker), der de gjennomførte sosiale aktiviteter sammen med beboerne. Hver gang deltok 4 elever. Totalt deltok 34 elever. Aktiviteter gjennomført var bl.a.: bingo, sang, lesing, vaffelsteking. Evalueringsmøte ble avholdt i etterkant. Der ble det vedtatt at prosjektet fortsetter. Ny turnus ble satt opp. Ved oppstart av turnus var det ingen elever som ønsket å delta i prosjektet. Med bakgrunn i dette dro prosjektleder og 3 representanter fra Selfors sykehjem rundt i klassene for å motivere til videre deltakelse. Det ble ikke gjennomført ny praksisperiode for elevene våren Ved skolestart i august tok prosjektleder kontakt med skolen for oppstart med nye førsteklasseelever. Skolen ønsket ikke å delta i prosjektet lengre. I denne forbindelse ble det arrangert et møte. På møtet ble det enighet om at prosjektet skulle fortsette. Skolens forutsettinger for samarbeid var deltakelse gjennom valgfaget prosjekt til fordypning. Faget er begrenset til en periode på 3 dager i uken i 4 uker pr. semester. Prosjektleder utarbeidet ny samarbeidskontrakt/intensjonsavtale som partene har underskrevet. I november ble praksis for elevene gjennomført ved Selfors sykehjem. Prosjektleder og daglig leder i Termik var tilstede hele perioden på 12 dager (3 dager i uken i 4 uker). Ved oppstart var det 11 elever som deltok, og 10 av disse fullførte. Prosjektleder og daglig leder bidro bl.a. med hjelp til planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Aktivitetene var bl.a.: bingo, kortspill, samtale, deltakelse i frokost, kino på sykehjemmet, restaurantbesøk, julekakebaking, tillaging og servering av vafler og smoothies, besøk på båten Nordsyssel og underholdning fra elevene. Det ble gjennomført evaluering med elevene (både skriftlig og muntlig), og evalueringsmøte. Det ble vedtatt at prosjektet fortsetter. Ny praksisperiode ble satt opp. 13

14 4.1.4.Interesse for prosjektet Lokalavisen Rana Blad skrev en artikkel i forbindelse med første turnusperiode ved Selfors sykehjem. Utviklingssenter for sykehjem Nordland arrangerte Høstkonferanse i Bodø, der prosjektleder og avdelingssykepleier ved Selfors sykehjem var invitert til å presentere prosjektet. Dette ble gjennomført. Det var ca 100 deltakere på konferansen. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) skulle i oktober komme på besøk ved Selfors sykehjem for å høre om prosjektet, og for å treffe noen av elevene som skulle delta i prosjektet. Dårlig vær førte til at besøket ble avlyst. Møtet gikk som planlagt. Prosjektet ble presentert og temaet rekruttering av ungdommer inn i eldreomsorgen ble belyst. På møtet deltok; prosjektleder, daglig leder Termik, kontaktlærer Polarsirkelen vgs. 2 elever ved Helse- og sosialfag, 2 representanter fra Rana SV, distriktsleder område sentrum, 3 avdelingsledere ved Selfors sykehjem og konsulent ved Selfors sykehjem. På SV sine hjemmesider finnes en artikkel som omhandler møtet. I sammenhenger hvor prosjektet har blitt omtalt har det blitt opplyst om Extrastiftelsens medvirkning, og deres krav til kreditering er fulgt. Til eksempel er det produsert t-skjorter med Extrastiftelsens logo på. Disse t-skjortene har elevene brukt i praksis. 14

15 5.0. Underskrift Årsmelding 2012 Underskrevet eksemplar av årsmelding finnes i papirformat, ikke i nettutgave. Mo i Rana Elin Smith Camilla Swan Forsbakk Helga Vargdal Daglig leder Prosjektleder Styreleder 15

16 Vedlegg 1: Vedtekter 1. Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn. 2. Organisatorisk tilknytning Termik Rana er en frittstående, selveiende organisasjon med nært samarbeid med Rana kommunes omsorgstjeneste, Frivilligsentralen og Ranas befolkning. 3. Medlemmer Alle Termik-frivillige, samt alle som betaler støttemedlemskap. 4. Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. 5. Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte er frivillige på lik linje med de som går ut i besøk og skal ikke ha godtgjørelse for sitt arbeid. Det kan utbetales kjøregodtgjørelse og faktiske utgifter refunderes for tillitsvalgte og frivillige. 6. Årsmøte Årsmøtet avholdes innen utgangen av april hvert år og er Termik Ranas høyeste myndighet. Innkalling til årsmøtet skjer ved annonsering i lokalavisen minimum 4 uker før årsmøtet avholdes. Forslag som skal behandles av styret må være sendt til styret senes 2 uker før årsmøtet. Alle medlemmer og frivillige har møte og stemmerett. Det velges dirigent og referent for årsmøtet. Saker som skal behandles av årsmøtet: Revidert regnskap Styrets årsberetning Valg av leder og nestleder Valg av styre- og varamedlemmer Valg av revisor Valg av valgkomité Innkomne forslag Fastsette kontingent 7. Styret Styret skal bestå av fem valgte medlemmer, samt to representanter oppnevnt av Rana kommune en administrativt og en politisk. Begge møter som fullverdige medlemmer av styret. Oppnevnelse av politisk og administrativ representant bør følge kommunestyrets valgperiode. Det vil si at politisk representant med vararepresentant oppnevnes i første møte etter valget. Representantene sitter i hele valgperioden, 4 år. Det velges 3 varamedlemmer. 16

17 I tillegg møter koordinator/daglig leder og prosjektleder med forslags- og talerett, men uten stemmerett. Styret velger et av styremedlemmene som sekretær. Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Styret bør bestå av personer fra følgende grupper: politiker ansatt i helse/sosial/omsorgssektoren i Rana kommune person fra en av menighetene i Rana en eller flere frivillige Helgelandssykehuset Mo i Rana Frivilligsentralen Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Styret skal holde møte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 8. Styrets ansvar Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver for koordinator/daglig leder og er ansvarlig for å skaffe tilveie driftsmidler og skal sørge for forsvarlig forvaltning og regnskapsføring. Styret skal kontrollere at driften er i henhold til organisasjonens formål. Styremedlemmene er ikke personlig ansvarlig i økonomiske forhold. Organisasjonens midler står på bankkonto som disponeres av personer styret gir fullmakt. 9. Valgkomite Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgperioden er 3 år og det foretas suppleringsvalg om nødvendig. Komiteen velger selv sin leder. Komiteen skal rullere på den måten at lengst sittende representant går ut av komiteen og en ny representant velges inn. Valgkomiteen kan selv komme med forslag til nye medlemmer. 10. Organisering Styret ansetter koordinator/daglig leder som organiserer og utfører arbeidet med markedsføring, verving av frivillige, opplæring og veiledning av frivillige, formidling av frivillige og annet. Inntil ansettelse kan gjennomføres ivaretas arbeidet av styremedlemmene og Frivilligsentralen. 11. Representasjon Styret kan gi daglig leder, styremedlemmer eller frivillige rett til å representere organisasjonen alene eller i fellesskap. 12. Protokoll Det skrives protokoll fra styremøtene. 13. Vedtektsendring 17

18 Endringer i vedtekter kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 14. Oppløsning Oppløsning av Termik Rana kan bare skje på ordinært årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Ved eventuell oppløsning av organisasjonen skal eventuelle midler overføres til annen organisasjon eller avdeling som arbeider med alvorlig syke og deres pårørende. Endring av vedtektene for Termik Rana er godkjent av styret 17. mars 2009 Siste endring er gjort i årsmøtet 11. april

19 Vedlegg 2: Styret 2011/12 S T Y R E T I T E R M I K R A N A / "Tittel" Periode Navn Tlf Styreleder ut 2013 Helga Vargdal Nestleder Repr Hlg sykehuset ut 2012 Sølvi Hall Sekretær Frivillig ut 2013 Inger M. Hanssen Frivillig ut 2012 Bjørg Thodesen Repr menighetene ut 2012 Ulrike Lunde Kommunal repr adm høst 2015 Monica Karlseng Komm. repr politisk høst 2015 Eivind Nicolaysen Varamedlem ut 2012 Anne Helen Skogheim Varamedlem ut 2012 Anne Marie Fredriksen Varamedlem ut 2012 Kenneth Eliassen Valgkomité ut 2013 Borgny Hansen Valgkomité ut 2014 Svanhild Hjulstad Valgkomité ut 2014 Hilde B Rønningsen Daglig leder Elin Smith Prosjektl- "Ung i de eldres hverdag": Camilla Swan Forsbakk - ktr: tirsd - onsd

20 Vedlegg 3: Kurs for frivillige

21 Vedlegg 4: Sammendrag styremøter Presentasjon av ny kommunalt oppnevnt politisk representant, Elisabeth Bakken. Bakken hadde ikke anledning til å møte pga møte i formannskapet men hennes stedfortreder, Eivind Nicolaysen, møtte. Status i Termik Rana v/ daglig leder. Orientering om prosjektet Ung i de eldres hverdag v/prosjektleder. Utvidelse av lederstillingen tanker og ideer. Forberedelse til årsmøtet Tidspunkt fastsatt til kl Oppgaver fordelt Vedtatt å tilby Elin Smith full stilling som daglig leder foreløpig 50 % i midlertidig stilling, fra (eller så snart hun har anledning å tiltre) med mulighet for fast ansettelse dersom Rana kommune også for 2013 bevilger kr til vår drift. Bjørge Aass er tilsatt som regnskapsfører. Han overtar regnskapet fra Vedtatt at det må skaffes nye lokaler til vår drift fortrinnsvis på gateplan Daglig leder starter av praktiske årsaker i 60 % stilling frem til Informasjon om at prosjektleders lønn er endret. Informasjon om økonomi, ferieavvikling, sommeravslutning for medlemmene Varamedlem for kommunalt oppnevnt politisk representant, Eivind Nicolaysen for Elisabeth Bakken, trår inn som fast medlem i styret med Marius Solstrand som sin faste vara representant. Informasjon om daglig drift Kommunens administrative representant i styret, Monica Karlseng har hatt Julia Gruben som sin vara representant. Imidlertid er Gruben gått over i annen stilling og har derfor ikke anledning til å være vararepresentant. Kommunen vil oppnevne nytt varamedlem. Kurs for nye frivillige planlegges med oppstart , med avslutning Sommeravslutning ble gjennomført med grilling på Hauknesstranda. 12 frivillige deltok. Evaluering av alle prosjekter er gjennomført positive resultat. Prosjekt Ung i de eldres hverdag står foran problemer da Polarsirkelen videregående skole, avd Mjølan, ønsker å trekke seg fra samarbeidet. Forsikring av de frivillige i oppdrag er ordnet gjennom Gjensidige Informasjon om høstens avholdte kurs for nye frivillige. Diverse informasjon om drift, økonomi og presentasjon av ny regnskapsfører, Bjørge Aass. Kommunal administrativ representant, Monica Karlseng, har fått oppnevnt som sin vara representant i styret, Synnøve Edvardsen Valla. Informasjon om prosjekt Ung i de eldres hverdag skolen gikk allikevel inn i prosjektet og første del av prosjektet er gjennomført og evaluert med gode tilbakemeldinger fra alle deltagende parter Forberedelse til årsmøtet Tidspunkt er fastsatt til kl Oppgaver er fordelt. Det er mottatt kr i økonomisk støtte fra Rana kommune. Diverse informasjon om drift (oppstart av nye grupper i samarbeid med kommunens kreftsykepleier) og prosjekt Ung i de eldres hverdag. Informasjon fra Frivilligsentralen om prosjektet Frivillighetens Hus samt invitasjon om deltagelse for Termik Rana. 21

22 Vedlegg 5: Årsregnskap og årsberetning v/ regnskapsfører 22

23 23

24 24

25 25

26 Vedlegg 6: Revisjonsberetning prosjekt Unge i de eldres hverdag 26

27 27

28 28

29 29

30 Vedlegg 7: Revisjonsberetning Termik Rana 30

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter side 4 Rapporter/evaluering Helseparken side 4 Ytteren Sykehjem side 4 Andre

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA vedtatt 5.november 2014 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA. Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune. 2 Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik 1 Formål 1.1 Frivilligsentralen i Narvik har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele Narvik kommune gjennom å; Være et naturlig knutepunkt for alle

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011.

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011. VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE Vedtatt 12.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND NORDMØRE, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer