Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer:

2 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres hverdag», samarbeide mellom Polarsirkelen videregående skole avdeling Helse- sosial og Rana kommune ved Selfors sykehjem. Sponset av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Se egen sluttrapport. Nye tilbud for eldre hjelpetrengende, kaffeslabberas og pensjonistkino. Dette sponses av Lions lokalt. Regnskapsfører flytter til Sande, fortsetter som regnskapsfører. Den 25.8: Termik flytter, samlokaliserer med Frivilligsentral og Home-Start. Daglig leder sykemeldes 3 måneder grunnet bruddskader. Ny handlingsplan for styret ved daglig leders sykdom. Organisasjonen får tariffavtale. Søker om flere nye prosjekter, avslag. Elin Smith-Hansen Daglig leder Helga Vargdal Styreleder Mo i Rana, Navn og adresse: Termik Rana, Frivillighetens Hus, Sørlandsveien 62,8624 Mo i Rana Organisasjonsnummer:

3 INNHOLD FORORD FORMÅL Formål Termik ORGANISERING Struktur Styret 6 Velges for 2 år, kommunale representanter utpekes for 4 år Styremøter Valgkomité velges for 3 år Ansatte Frivillige / medlemmer Medlemsmøter for frivillige Støttemedlemmer Frivillighet i Termik Forsikring av frivillige Pasientreise Kurs for nye frivillige Markedsføring Helgeland Sparebank Gyldne Øyeblikk Facebook Hjemmeside Orientering om Termik Stand i forbindelse med nattåpent Artikler og annonser i Rana Blad, plakater m.m Planer, avtaler og medlemskap Handlingsplan for styret ved daglig leders sykdom/fravær/kontor/organisasjon Avtaler Medlemskap DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING Rana kommune ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Gyldne Øyeblikk Termik 10 år jubileumskonferanse Norsk Tipping, grasrotandel Sponsing fra organisasjoner Gjensidigestiftelsen Støttemedlem Regnskap og revisjon AKTIVITET Samarbeid Prosjekt «Unge i de eldres hverdag» 13 3

4 4.2. Oppsummert aktivitet Termikere er her Hjemmebesøk og besøkt til eldre/ syke i institusjon Helseparken, Rana kommune Oasedager Ytteren sykehjem, Rana kommune Nytt i år: Kaffeslabberas - Selfors sykehjem og Lions Mo i Rana Nytt i år: Pensjonistkino og Lions Mo i Rana Kreftpoliklinikk Helgelandssykehuset avd Rana Bup- Helgelandssykehuset Følge til sykehus og lege Pasientreiser Følge til lege og sykehus i kommunen Global Dignity Day Helsetjenesteaksjonen KURS OG KONFERANSER »Gyldne Øyeblikk»- Verdig 10-årsfeiring Daglig leder SØKNADER OM STØTTE TIL NYE PROSJEKTER OG ANNET »Når livet tar en vending- sorgarbeid» »Når 30 minutter er uoverkommelig» Forberedelser til etablering av mestringsgrupper for barn i regi av «Voksne for Barn» Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon Lindrende verdi- Foto av malerier v/ kunstner Anne Kristine Thorsby 20 VEDLEGG 21 Vedlegg 1:Vedtekter Termik Rana 21 Vedlegg 2:Regnskap og Revisjon 23 Vedlegg 3:Regnskap konferanse «Gyldne Øyeblikk» 23 4

5 1.0. Formål 1.1. Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Frivillig hjelp er et supplement til det offentlige tilbud som vi har i stat og kommune. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn. «Uten de frivillige- intet Termik» Termik Termik Rana ble etablert i Rana kommune 24. september 2004 og er en frivillig ideell organisasjon. Termik prøver å gjøre det lille ekstra. Det som ikke er lovpålagt og som fagfolk ikke har tid og mulighet til. 5

6 2.0. Organisering 2.1. Struktur Årsmøte er høyeste myndighet. Mellom årsmøtene er styret høyeste myndighet. Daglig leder organiserer og utfører arbeidet med, verving, opplæring, formidling av frivillige, veiledning av frivillige, markedsføring og annet. Styreleder og daglig leder har jevnlige ukentlige møter gjennom året med fast struktur. Dette fungerer meget bra. Styret har faste styremøter og daglig leder arrangerer faste medlemsmøter for frivillige. Daglig leder er med på oppstart av nye oppdrag og veileder de frivillige underveis, i oppdrag Styret Velges for 2 år, kommunale representanter utpekes for 4 år Styreleder: Helga Vargdal- ut 2015 Nestleder, repr. fra Helgelansdssykehuset: Sølvi Hall- ut 2014 Sekretær, frivillig: Inger M. Hanssen ut 2015 Styremedlem, frivillig: Bjørg Thodesen- ut 2014 Styremedlem, repr. for livssyn: Karianne E. Gullfjell- ut 2014 Styremedlem, oppnevnt av kommunen adm: Monica Karlseng- høst 2015 Styremedlem oppnevnt av kommunen, politisk repr.: Eivind Nicolaysen- høst 2015 Varamedlem: frivillig Anne Helen Skogheim- ut 2014 Varamedlem: frivillig Anne Marie Fredriksen-ut 2014 Varamedlem: frivillig Marleen Rones- ut 2014 Varamedlem: Oppnevnt av kommunen, administrasjon. Synnøve Edvardsen Valla- høst 2015 Varamedlem: Oppnevnt av kommunen, politisk. Marius Solstrand- høst

7 Styremøter Styret gjennomførte 4 styremøter i 2014, inklusiv årsmøtet Datoer: 5.februar - 24.april september. - og 26.november Sum: 112 timer frivillig arbeid I tillegg kommer årsmøtet 21. april Valgkomité velges for 3 år Svanhild Hjulstad- ut 2014 Hilde B. Rønningsen- ut 2015 Sveinung Haugen- ut 2016 Sum: 6 timer frivillig arbeid 2.4. Ansatte Daglig leder Elin Smith-Hansen fast ansatt, 100 % stilling. Prosjektleder Camilla Swan Forsbakk ansatt til og med 30.september 2014, 40 % stilling. Vikar for prosjektleder Bente Steinmo Westvoll ansatt til og med 28.februar 2014, 40 % stilling. Regnskapsfører Bjørge Aass, fast ansatt Frivillige / medlemmer 61 frivillige. Noen Termikere tar pause enkelte år. 4 Termikere har slutta enten pga flyttet, egen helse, eller annet. 37 Termikere har vært i aktivitet i år, herav 5 nye Termikere som kom på slutten av året Medlemsmøter for frivillige Termik gjennomførte 7 medlemsmøter i 2014 Medlemsmøter er et sted hvor en kan møte andre frivillige enten med tema, eller bare en kopp kaffe. Møte gjennomføres 1 gang i måneden. Møte er frivillig. 3.februar, medlemsmøte. Undervisning i forflytningsteknikk v/fysioterapeut Helga Vargdal 4 møtte. 2.juni, medlemsmøte, med kreftsykepleier Laila Sjonbotn som snakket om oppstarten av Termik i Rana. 8 møtte. 18.juni, sommeravslutning Hauknesstranda. 4 møtte. Dette vil vi slutte med da det flere år på rad er liten oppslutning. 7

8 25.september, Jubileumskonferanse «Gyldne Øyeblikk». Gratis adgang for Termikere i Rana, nye og gamle, 27 Termikere møtte. 6.oktober, medlemsmøte, første møte i nye lokaler, møte med avdelingssykepleier Rachel Ovesen fra Selfors sykehjem. Det ble vist bilder fra konferansen «Gyldne Øyeblikk». 9 møtte. 3.november, medlemsmøte, 7 møtte. 1.desember, juleavslutning. Underholdning med Mo Mannskor og servering. 20 møtte. I tillegg 2.februar 2015: medlemsmøte, 4 oppmøtte. 2.mars 2015:medlemsmøte, 4 oppmøtte. 21.april 2015: medlemsmøte etter årsmøte, demenskoordinator holder foredrag om demens Støttemedlemmer Ett støttemedlem Frivillighet i Termik Frivillige i Termik Rana mottar ikke lønn, kun utgiftsdekning. Ett Termik-besøk varer vanligvis 2-4 timer, 1 gang hver uke eller 1 gang annen hver uke. Termik følger skoleruta og frivillige er vanligvis ikke i oppdrag når grunnskolen har ferie og fri. Alle Termikere har skrevet under på taushetsløfte, dette fordi vi møter mennesker i sårbare situasjoner Forsikring av frivillige Frivillige i oppdrag er forsikret gjennom Gjensidige. Aldersgrense 75 år Pasientreise Ved reisefølge for pasienter ut av kommunen, mottar frivillige ledsagergodtgjørelse inntil 8

9 8 timer/døgn fra Pasientreiser; etter egen avtale med Pasientreiser. I tillegg gis det diettgodtgjørelse ved reise som tar 12 timer eller mere, dette også fra Pasientreiser Kurs for nye frivillige For å bli Termiker må en gjennomgå et kurs som inneholder tema som etikk, møte med mennesker i krise, kommunikasjon når sykdom rammer, omsorg for alvorlig syke mennesker i hjemmet, møte med døden, sorgarbeid, ritualer, og hvordan ta vare på seg selv. Ikke avholdt kurs i Markedsføring Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank (HSB) sponser oss med trykking av brosjyrer, plakater og flyers Gyldne Øyeblikk Konferansen «Gyldne Øyeblikk» ga et fint fokus på organisasjonen. Det var mange som feiret dagen sammen med oss, både frivillige, fagfolk og pårørende. Annonse i Rana Blad i forbindelse med konferansen Annonser i Rana kommunes nettsider Innside og Utside og annonser i Rana kommunes annonsering i Rana Blad Facebook 13.februar 2013 Facebook-side Termik Rana. 169 medlemmer Hjemmeside Hjemmeside er ikke oppdatert. 9

10 Orientering om Termik 29.oktober Foredrag for (LOP) Landsforeningen for offentlige pensjonister ved daglig leder og styreleder. 5.november Foredrag for sykehuspensjonistene om Termik ved daglig leder og styreleder Stand i forbindelse med nattåpent 20.november stand i forbindelse med nattåpent Artikler og annonser i Rana Blad, plakater m.m. Flere artikler og annonser i Rana Blad gjennom året Planer, avtaler og medlemskap Handlingsplan for styret ved daglig leders sykdom/fravær/kontor/organisasjon 2014 Styret har vedtatt handlingsplan ved daglig lederes fravær Avtaler 11.desember 2014 Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom KS og Norsk Sykepleierforbund. 17.juli.2012 Avtale med Pasientreiser. 1.september 2009 Tilknytta Norsk Tippings Grasrotandel Medlemskap 27.august 2014 Innmeldt i Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Daglig leder deltok på topplederkonferanse her Norsk Palliativ Forening Brønnøysundregistrene. Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret 10

11 3.0. Driftsmidler/inntekter/sponsing Termik takker 3.1. Rana kommune Driftsmidler fra Rana kommune, kr ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Unge frivillige i de eldres hverdag Prosjektperiode høst vår Ingen utbetaling i Gyldne Øyeblikk Termik 10 år jubileumskonferanse Rana kommune v/ordfører Kai Henriksen sponset kr 2400 for 4 deltakere fra Livsglede for eldre. Rana kommune v/kinosjef Kristin Kildal sponset 1 kinobillett, brukt som gave. Rana kommune v/rkk Tone Håkonsen stod for organisering og praktisk gjennomføring. Helgeland Sparebank, avd Mo i Rana sponset kr Helgeland Sparebank. Avd Mo i Rana sponset også plakater og program som ble utformet av Mona E. Berg. DNB avd Mo i Rana sponset 5000 kr Sparebank 1, avd Mo i Rana sponset 3000 kr Lions Klubb Mo i Rana ga kr i gave. LC Mo i Rana, Stella Polaris ga kr i gave. Meyergaarden v/toril Valla sponset gavekort for middag, 2 personer på Meyergaarden. Jula Mo i Rana sponset med 728 møbelfiltknotter for å legge under stolben. Rana Kulturskole v/ kirkebakken kulturbarnehage opptrådde for en is hver. Selskapsmat AS ga oss redusert pris på mat. Linda og Kjell Oskar Olsen opptrådde vederlagsfritt. 11

12 3.4. Norsk Tipping, grasrotandel Termik Rana har 33 tilknytta spillere, 6088,48 kr Sponsing fra organisasjoner Loge 52 Grotten 7829 kr, gave i julen Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen utbytte 2050 kr Støttemedlem Ett støttemedlem. 200 kr. Vi har mulighet for å knytte til oss støttemedlemmer Regnskap og revisjon Godkjent regnskapsfører er Bjørge Aass. Statsautoriserte revisorer er Ernst & Young avd Mo i Rana. 12

13 4.0. Aktivitet 4.1. Samarbeid Termik Rana har et godt samarbeid innad i organisasjonen og utad. Vi samarbeider med Rana kommune og hadde møte med omsorgssjef. Samarbeider også med Helgelandssykehuset avd. Rana. Vi har et spesielt godt samarbeid med kreftsykepleierne i kommunen og kreftsykepleierne ved Helgelandssykehuset avd Rana. Vi samarbeider med Mjølan videregående skole og med Selfors sykehjem. Vi samarbeider med Frivilligsentral og Home-Start Prosjekt «Unge i de eldres hverdag» Egen rapport vedlegges for prosjekt «Unge i de eldres hverdag», hvor elever fra Mjølan videregående skole Helse- og oppvekstfag har vært i aktivitet ved Selfors sykehjem. Her har det vært mye aktivitet i år. Termiker og psykiatrisk sykepleier Kitty Neerås underviste elever om møte med mennesker med tunghørthet/nedsatt hørsel. Sum: 1frivillig, 2 ganger, 4 timer 4.2. Oppsummert aktivitet Registrert 61 Termikere i Rana. 13

14 Herav 38 i aktivitet, inklusiv 5 nye. Til sammen 410 frivillig-besøk og 1294 frivillig-timer kjørte kilometer. I tillegg aktivitet i prosjekt «Unge i de eldres hverdag» Termikere er her Hjemme til folk Kommunal omsorgsavdeling: Gruben Sykehjem Selfors Sykehjem Tjærahågen Bofellesskap Sentrumsgården Omsorgsbolig Talvikparken Bosenter Ytteren Sykehjem Korttidsavdelinga Ytteren Kommunens helse- og sosialavdeling Helseparken Helgelandssykehuset avd Rana Kreftpoliklinikk Medisinsk sengepost Barnepsykiatrisk poliklinikk Følge pasienter til lege og sykehus Rana kommune Andre kommuner 4.3. Hjemmebesøk og besøkt til eldre/ syke i institusjon Vi har fulgt opp personer, som enten bor hjemme, i omsorgsbolig el på sykehjem. Vi er hjemme hos familier hvor den ene er alvorlig syk. Avlaster pårørende slik at de kan gå ut, uten fare for at deres nære faller, eller blir i nød på annen måte. Vi har besøkt folk som er ensomme. Vi har flere forespørsler som ikke ble iverksatt. En forespørsel om følge til sydlige strøk for ferietur klarte vi ikke å skaffe frivillig til. 2 oppdrag her hjemme klarte vi ikke å skaffe frivillige til. Følge til tannlege i Bodø klarte vi ikke å få til. Så 4forespørsler ble ikke iverksatt. 14

15 Til sammen: 305 besøk à 2-4timer hver gang. Sum: 758 frivilligtimer 4.4. Helseparken, Rana kommune Frivillige i Helseparken 1 gang i uka 2 frivillige 2 timer, på ettermiddag. Det er 7 frivillige i oppdrag på Helseparken, som skifter på å komme. De frivillige steker sveler, lager vafler, går tur, leser i avisen og/eller prater med pasientene m.m. Synd det ikke er asfaltert på den lille veien til paviljongen utenfor sykehuset. Vanskelig å ta med rullestolbrukere dit, uten asfalt. Termik har et godt samarbeid med Helseparken. Til sammen: 34 besøk à 2 timer hver gang og 2 frivillige hver gang. Sum: 136 frivilligtimer 4.5. Oasedager Ytteren sykehjem, Rana kommune Frivillige på Ytteren sykehjem.1 gang i uka 1 frivillig, 2 timer på ettermiddag. Det er 2 frivillige i oppdrag, som kommer hver sin gang. Lesing for beboere i gruppe, sang og annet, etter avtale. Termik har godt samarbeid med sykehjemmet og hadde evalueringsmøte i desember. Til sammen: 35 besøk à 2 timer hver gang og 1 frivillig hver gang. Sum: 70 frivilligtimer Nytt i år: Kaffeslabberas - Selfors sykehjem og Lions Mo i Rana Etter at prosjekt «Unge i de eldres hverdag» avsluttes går Termik mere inn på Selfors sykehjem. Dette fordi det gjennom 3 år er opprettet gode relasjoner. Lions Mo i Rana ga midler som gir oss mulighet til aktivitet med beboere. I samarbeid med ledelsen i en avdeling, blir det gitt tilbud til beboere. Vi spurte beboere hva de ønsker, det nærmet seg jul og shopping sto øverst på ønskelista. 15

16 Det viser seg at det er shopping som står øverst på ønskelisten, kanskje fordi det går mot jul. Det blir 2 turer til Byporten- kjøpesenter med 3 beboere og 3 frivillige. Taxi til og fra byen/sykehjemmet. Shopping og kafébesøk. Når en av beboerne ved sykehjemmet startet og synge sangen: «On the road again.», da mener vi at vi er på rett spor. Til sammen: 4 besøk/ turer à 2 4 timer hver gang og 3 frivillige hver gang. Sum: 48 frivilligtimer Nytt i år: Pensjonistkino og Lions Mo i Rana Pensjonistkino som foregår på formiddag en gang i måneden. Tiltaket sponses av Lions. Til sammen: 2 brukere, 2 frivillige, 2 ganger Sum: 8 frivilligtimer Kreftpoliklinikk Helgelandssykehuset avd Rana. Frivillige på kreftpoliklinikken fra og med 4.okt Oppdraget er 2 frivillige 1 gang hver uke, torsdager kl Vi tilbyr suppe og kaffe. Vi forteller om Termik. Sykehuset er positiv til frivillige på kreftpoliklinikken. Vi er til hjelp i Lindrende Enhet, hvis behov. Til sammen: 32 besøk à 2 timer hver gang og 2 frivillige hver gang. ( 3 avlysninger) Sum: 128 frivilligtimer 16

17 4.9. Bup- Helgelandssykehuset Oppfølging av ungdom. Oppdrag avsluttet. Til sammen: 2 ganger, og 2 timer Sum: 4 timer Følge til sykehus og lege Pasientreiser Termik Rana inngått avtale med Pasientreiser Helse Nord, avd. Helgelandssykehuset HF. 3 forespørsler om følge. 3 frivillige som fulgte pasienter til sykehus/lege i andre kommuner. Til sammen: 3 frivillige, 3 pasientreiser. Sum: 95 frivilligtimer Følge til lege og sykehus i kommunen Folk som bor hjemme eller på institusjon og trenger følge til lege, sykehus og apotek. Til sammen 7 frivillige, 22 ganger og 57 timer Global Dignity Day 17.oktober deltok daglig leder og en frivillig på Global Dignity Day. Dette ønsker vi å få til hvert år fremover, gjerne med flere deltakere fra Termik. Til sammen 1 frivillig, 1 gang Sum: 8 frivilligtimer Helsetjenesteaksjonen Den 13.november var Termik med og deltok i en aksjon i gågata for å sette fokus på at antall sengeplasser i norske sykehus er halvert siden Aksjonen gjaldt også sengeplasser i sykehjem. 17

18 5.0. Kurs og konferanser 5.1.»Gyldne Øyeblikk»- Verdig 10-årsfeiring Arrangert konferanse kalt «Gyldne Øyeblikk» Foredragsholdere var: Kreftsykepleier Sølvi Hall. Legespesialist i allmennmedisin og Ph.d.stipendiat Anette Fosse. Legespesialist i allmennmedisin Bjørn Lichtwarck. Prest og forfatter Per Anders Nordengen. Rana Blad ga oss alle bilder de har tatt av organisasjonen. Disse hang vi opp og det ble en fin oversikt over 10 år med Termik Rana. I tillegg hadde vi god underholdning og festmiddag. Konferansen hadde 131 deltakere. Konferansen fikk god tilbakemelding både fra kursdeltakere og fra lokal presse. Rana Blad hadde god omtale i avisen. 18

19 Termikere i Rana, både de som er aktive i dag og de som har vært det før, ble invitert ekstra til konferansen. Det var deltakere fra Rana, Vefsn, Saltdal og Alstadhaug. Det deltok pårørende, fagfolk, frivillige og andre på konferansen. Arrangementet bar seg økonomisk. En verdig 10-årsfeiring Daglig leder Daglig leder deltok på 2 konferanser: Topplederkonferanse Frivillighet Norge, i Oslo og Harlene Andersens «Samarbeid, samarbeid, samarbeid» Campus Helgeland, Rana Søknader om støtte til nye prosjekter og annet 6.1.»Når livet tar en vending- sorgarbeid» Søkt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering om driftsmidler til gruppe i sorgarbeid. Termik har kontakt med familieterapeut som vil drive gruppen og samarbeid med Universitetet i Nordland om veiledning. Avslag på søknad om prosjekt: «Når livet tar en vending- sorgarbeid» 6.2.»Når 30 minutter er uoverkommelig» Søkte ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering om driftsmidler til gruppe i forebyggende helsearbeid. Dette for å forhindre alvorlig sykdom. Vi har en interessert og kvalifisert prosjektleder klar. Avslag på søknad om prosjekt: «Når 30 minutter er uoverkommelig» Forberedelser til etablering av mestringsgrupper for barn i regi av «Voksne for Barn» Flere samarbeidsmøter med organisasjonen «Voksne for Barn» og lokal, i forbindelse med oppstart av mestringsgrupper for barn i Rana. «Voksne for Barn» trakk samarbeidet, da det ikke ble mulig å få tak i penger til oppstart av prosjektet. 19

20 6.4. Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon Dette ble det søkt om pga at det ble stilt krav om at alle organisasjoner som skulle motta støtte fra overskuddet i Extra-spillet skulle være godkjent som lotteriverdig. Dette kravet ble trekt tilbake av Kulturdepartementet og på den bakgrunn ble ikke vår søknad realitetsbehandlet i Lotteri- og Stiftelsestilsynet Lindrende verdi- Foto av malerier v/ kunstner Anne Kristine Thorsby Anne Kristine Thorsby er en kunstner som jobber med å få til en kunstnerisk dimensjon for lindring i behandling av alvorlig syke. Thorsby har gitt Termik anledning til å bruke en del av hennes vakre bilder til kort eller annet. Vi ønsker et samarbeid. Vi har søkt Helgeland Sparebank om penger til støtte for å utvikle samarbeid med Thorsby. Ideen er å lansere disse bildene for hele Termiks organisasjon. Hjemmeside I mars 2015 fikk vi, muntlig avslag på søknad om midler. 20

21 Vedlegg Vedlegg 1:Vedtekter Termik Rana 1. Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn. 2. Organisatorisk tilknytning Termik Rana er en frittstående, selveiende organisasjon med nært samarbeid med Rana kommunes omsorgstjeneste, Frivilligsentralen og Ranas befolkning. 3. Medlemmer Alle Termik-frivillige, samt alle som betaler støttemedlemskap. 4. Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. 5. Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte er frivillige på lik linje med de som går ut i besøk og skal ikke ha godtgjørelse for sitt arbeid. Det kan utbetales kjøregodtgjørelse og faktiske utgifter refunderes for tillitsvalgte og frivillige. 6. Årsmøte Årsmøtet avholdes innen utgangen av april hvert år og er Termik Ranas høyeste myndighet. Innkalling til årsmøtet skjer ved annonsering i lokalavisen minimum 4 uker før årsmøtet avholdes. Forslag som skal behandles av styret må være sendt til styret senes 2 uker før årsmøtet. Alle medlemmer og frivillige har møte og stemmerett. Det velges dirigent og referent for årsmøtet. Saker som skal behandles av årsmøtet: Revidert regnskap Styrets årsberetning Valg av leder og nestleder Valg av styre- og varamedlemmer Valg av revisor Valg av valgkomite Innkomne forslag Fastsette kontingent 21

22 7. Styret Styret skal bestå av fem valgte medlemmer, samt to representanter oppnevnt av Rana kommune en administrativt og en politisk. Begge møter som fullverdige medlemmer av styret. Oppnevnelse av politisk og administrativ representant bør følge kommunestyrets valgperiode. Det vil si at politisk representant med vararepresentant oppnevnes i første møte etter valget. Representantene sitter i hele valgperioden, 4 år. Det velges 3 varamedlemmer. I tillegg møter koordinator/daglig leder og prosjektleder med forslags- og talerett, men uten stemmerett. Styret velger et av styremedlemmene som sekretær. Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Styret bør bestå av personer fra følgende grupper: Politiker Ansatt i helse/sosial/omsorgssektoren i Rana kommune Person med kunnskap og oversikt over ulike livssyn i Rana. En eller flere frivillige Helgelandssykehuset Mo i Rana Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal holde møte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 8. Styrets ansvar Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver for koordinator/daglig leder og er ansvarlig for å skaffe tilveie driftsmidler og skal sørge for forsvarlig forvaltning og regnskapsføring. Styret skal kontrollere at driften er i henhold til organisasjonens formål. Styremedlemmene er ikke personlig ansvarlig i økonomiske forhold. Organisasjonens midler står på bankkonto som disponeres av personer styret gir fullmakt. 9. Valgkomite Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgperioden er 3 år og det foretas suppleringsvalg om nødvendig. Komiteen velger selv sin leder. Komiteen skal rullere på den måten at lengst sittende representant går ut av komiteen og en ny representant velges inn. Valgkomiteen kan selv komme med forslag til nye medlemmer. 22

23 10. Organisering Styret ansetter koordinator/daglig leder som organiserer og utfører arbeidet med markedsføring, verving av frivillige, opplæring og veiledning av frivillige, formidling av frivillige og annet. Inntil ansettelse kan gjennomføres ivaretas arbeidet av styremedlemmene. 11. Representasjon Styret kan gi daglig leder, styremedlemmer eller frivillige rett til å representere organisasjonen alene eller i fellesskap. 12. Protokoll Det skrives protokoll fra styremøtene. 13. Vedtektsendring Endringer i vedtekter kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 14. Oppløsning Oppløsning av Termik Rana kan bare skje på ordinært årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Ved eventuell oppløsning av organisasjonen skal eventuelle midler overføres til annen organisasjon eller avdeling som arbeider med alvorlig syke og deres pårørende. Vedtektsendring årsmøte 10.april 2013 Vedtektsendring årsmøtet 11. april 2011 Vedlegg 2:Regnskap og Revisjon Vedlegg 3:Regnskap konferanse «Gyldne Øyeblikk» 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer