Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer:

2 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres hverdag», samarbeide mellom Polarsirkelen videregående skole avdeling Helse- sosial og Rana kommune ved Selfors sykehjem. Sponset av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Se egen sluttrapport. Nye tilbud for eldre hjelpetrengende, kaffeslabberas og pensjonistkino. Dette sponses av Lions lokalt. Regnskapsfører flytter til Sande, fortsetter som regnskapsfører. Den 25.8: Termik flytter, samlokaliserer med Frivilligsentral og Home-Start. Daglig leder sykemeldes 3 måneder grunnet bruddskader. Ny handlingsplan for styret ved daglig leders sykdom. Organisasjonen får tariffavtale. Søker om flere nye prosjekter, avslag. Elin Smith-Hansen Daglig leder Helga Vargdal Styreleder Mo i Rana, Navn og adresse: Termik Rana, Frivillighetens Hus, Sørlandsveien 62,8624 Mo i Rana Organisasjonsnummer:

3 INNHOLD FORORD FORMÅL Formål Termik ORGANISERING Struktur Styret 6 Velges for 2 år, kommunale representanter utpekes for 4 år Styremøter Valgkomité velges for 3 år Ansatte Frivillige / medlemmer Medlemsmøter for frivillige Støttemedlemmer Frivillighet i Termik Forsikring av frivillige Pasientreise Kurs for nye frivillige Markedsføring Helgeland Sparebank Gyldne Øyeblikk Facebook Hjemmeside Orientering om Termik Stand i forbindelse med nattåpent Artikler og annonser i Rana Blad, plakater m.m Planer, avtaler og medlemskap Handlingsplan for styret ved daglig leders sykdom/fravær/kontor/organisasjon Avtaler Medlemskap DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING Rana kommune ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Gyldne Øyeblikk Termik 10 år jubileumskonferanse Norsk Tipping, grasrotandel Sponsing fra organisasjoner Gjensidigestiftelsen Støttemedlem Regnskap og revisjon AKTIVITET Samarbeid Prosjekt «Unge i de eldres hverdag» 13 3

4 4.2. Oppsummert aktivitet Termikere er her Hjemmebesøk og besøkt til eldre/ syke i institusjon Helseparken, Rana kommune Oasedager Ytteren sykehjem, Rana kommune Nytt i år: Kaffeslabberas - Selfors sykehjem og Lions Mo i Rana Nytt i år: Pensjonistkino og Lions Mo i Rana Kreftpoliklinikk Helgelandssykehuset avd Rana Bup- Helgelandssykehuset Følge til sykehus og lege Pasientreiser Følge til lege og sykehus i kommunen Global Dignity Day Helsetjenesteaksjonen KURS OG KONFERANSER »Gyldne Øyeblikk»- Verdig 10-årsfeiring Daglig leder SØKNADER OM STØTTE TIL NYE PROSJEKTER OG ANNET »Når livet tar en vending- sorgarbeid» »Når 30 minutter er uoverkommelig» Forberedelser til etablering av mestringsgrupper for barn i regi av «Voksne for Barn» Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon Lindrende verdi- Foto av malerier v/ kunstner Anne Kristine Thorsby 20 VEDLEGG 21 Vedlegg 1:Vedtekter Termik Rana 21 Vedlegg 2:Regnskap og Revisjon 23 Vedlegg 3:Regnskap konferanse «Gyldne Øyeblikk» 23 4

5 1.0. Formål 1.1. Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Frivillig hjelp er et supplement til det offentlige tilbud som vi har i stat og kommune. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn. «Uten de frivillige- intet Termik» Termik Termik Rana ble etablert i Rana kommune 24. september 2004 og er en frivillig ideell organisasjon. Termik prøver å gjøre det lille ekstra. Det som ikke er lovpålagt og som fagfolk ikke har tid og mulighet til. 5

6 2.0. Organisering 2.1. Struktur Årsmøte er høyeste myndighet. Mellom årsmøtene er styret høyeste myndighet. Daglig leder organiserer og utfører arbeidet med, verving, opplæring, formidling av frivillige, veiledning av frivillige, markedsføring og annet. Styreleder og daglig leder har jevnlige ukentlige møter gjennom året med fast struktur. Dette fungerer meget bra. Styret har faste styremøter og daglig leder arrangerer faste medlemsmøter for frivillige. Daglig leder er med på oppstart av nye oppdrag og veileder de frivillige underveis, i oppdrag Styret Velges for 2 år, kommunale representanter utpekes for 4 år Styreleder: Helga Vargdal- ut 2015 Nestleder, repr. fra Helgelansdssykehuset: Sølvi Hall- ut 2014 Sekretær, frivillig: Inger M. Hanssen ut 2015 Styremedlem, frivillig: Bjørg Thodesen- ut 2014 Styremedlem, repr. for livssyn: Karianne E. Gullfjell- ut 2014 Styremedlem, oppnevnt av kommunen adm: Monica Karlseng- høst 2015 Styremedlem oppnevnt av kommunen, politisk repr.: Eivind Nicolaysen- høst 2015 Varamedlem: frivillig Anne Helen Skogheim- ut 2014 Varamedlem: frivillig Anne Marie Fredriksen-ut 2014 Varamedlem: frivillig Marleen Rones- ut 2014 Varamedlem: Oppnevnt av kommunen, administrasjon. Synnøve Edvardsen Valla- høst 2015 Varamedlem: Oppnevnt av kommunen, politisk. Marius Solstrand- høst

7 Styremøter Styret gjennomførte 4 styremøter i 2014, inklusiv årsmøtet Datoer: 5.februar - 24.april september. - og 26.november Sum: 112 timer frivillig arbeid I tillegg kommer årsmøtet 21. april Valgkomité velges for 3 år Svanhild Hjulstad- ut 2014 Hilde B. Rønningsen- ut 2015 Sveinung Haugen- ut 2016 Sum: 6 timer frivillig arbeid 2.4. Ansatte Daglig leder Elin Smith-Hansen fast ansatt, 100 % stilling. Prosjektleder Camilla Swan Forsbakk ansatt til og med 30.september 2014, 40 % stilling. Vikar for prosjektleder Bente Steinmo Westvoll ansatt til og med 28.februar 2014, 40 % stilling. Regnskapsfører Bjørge Aass, fast ansatt Frivillige / medlemmer 61 frivillige. Noen Termikere tar pause enkelte år. 4 Termikere har slutta enten pga flyttet, egen helse, eller annet. 37 Termikere har vært i aktivitet i år, herav 5 nye Termikere som kom på slutten av året Medlemsmøter for frivillige Termik gjennomførte 7 medlemsmøter i 2014 Medlemsmøter er et sted hvor en kan møte andre frivillige enten med tema, eller bare en kopp kaffe. Møte gjennomføres 1 gang i måneden. Møte er frivillig. 3.februar, medlemsmøte. Undervisning i forflytningsteknikk v/fysioterapeut Helga Vargdal 4 møtte. 2.juni, medlemsmøte, med kreftsykepleier Laila Sjonbotn som snakket om oppstarten av Termik i Rana. 8 møtte. 18.juni, sommeravslutning Hauknesstranda. 4 møtte. Dette vil vi slutte med da det flere år på rad er liten oppslutning. 7

8 25.september, Jubileumskonferanse «Gyldne Øyeblikk». Gratis adgang for Termikere i Rana, nye og gamle, 27 Termikere møtte. 6.oktober, medlemsmøte, første møte i nye lokaler, møte med avdelingssykepleier Rachel Ovesen fra Selfors sykehjem. Det ble vist bilder fra konferansen «Gyldne Øyeblikk». 9 møtte. 3.november, medlemsmøte, 7 møtte. 1.desember, juleavslutning. Underholdning med Mo Mannskor og servering. 20 møtte. I tillegg 2.februar 2015: medlemsmøte, 4 oppmøtte. 2.mars 2015:medlemsmøte, 4 oppmøtte. 21.april 2015: medlemsmøte etter årsmøte, demenskoordinator holder foredrag om demens Støttemedlemmer Ett støttemedlem Frivillighet i Termik Frivillige i Termik Rana mottar ikke lønn, kun utgiftsdekning. Ett Termik-besøk varer vanligvis 2-4 timer, 1 gang hver uke eller 1 gang annen hver uke. Termik følger skoleruta og frivillige er vanligvis ikke i oppdrag når grunnskolen har ferie og fri. Alle Termikere har skrevet under på taushetsløfte, dette fordi vi møter mennesker i sårbare situasjoner Forsikring av frivillige Frivillige i oppdrag er forsikret gjennom Gjensidige. Aldersgrense 75 år Pasientreise Ved reisefølge for pasienter ut av kommunen, mottar frivillige ledsagergodtgjørelse inntil 8

9 8 timer/døgn fra Pasientreiser; etter egen avtale med Pasientreiser. I tillegg gis det diettgodtgjørelse ved reise som tar 12 timer eller mere, dette også fra Pasientreiser Kurs for nye frivillige For å bli Termiker må en gjennomgå et kurs som inneholder tema som etikk, møte med mennesker i krise, kommunikasjon når sykdom rammer, omsorg for alvorlig syke mennesker i hjemmet, møte med døden, sorgarbeid, ritualer, og hvordan ta vare på seg selv. Ikke avholdt kurs i Markedsføring Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank (HSB) sponser oss med trykking av brosjyrer, plakater og flyers Gyldne Øyeblikk Konferansen «Gyldne Øyeblikk» ga et fint fokus på organisasjonen. Det var mange som feiret dagen sammen med oss, både frivillige, fagfolk og pårørende. Annonse i Rana Blad i forbindelse med konferansen Annonser i Rana kommunes nettsider Innside og Utside og annonser i Rana kommunes annonsering i Rana Blad Facebook 13.februar 2013 Facebook-side Termik Rana. 169 medlemmer Hjemmeside Hjemmeside er ikke oppdatert. 9

10 Orientering om Termik 29.oktober Foredrag for (LOP) Landsforeningen for offentlige pensjonister ved daglig leder og styreleder. 5.november Foredrag for sykehuspensjonistene om Termik ved daglig leder og styreleder Stand i forbindelse med nattåpent 20.november stand i forbindelse med nattåpent Artikler og annonser i Rana Blad, plakater m.m. Flere artikler og annonser i Rana Blad gjennom året Planer, avtaler og medlemskap Handlingsplan for styret ved daglig leders sykdom/fravær/kontor/organisasjon 2014 Styret har vedtatt handlingsplan ved daglig lederes fravær Avtaler 11.desember 2014 Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom KS og Norsk Sykepleierforbund. 17.juli.2012 Avtale med Pasientreiser. 1.september 2009 Tilknytta Norsk Tippings Grasrotandel Medlemskap 27.august 2014 Innmeldt i Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Daglig leder deltok på topplederkonferanse her Norsk Palliativ Forening Brønnøysundregistrene. Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret 10

11 3.0. Driftsmidler/inntekter/sponsing Termik takker 3.1. Rana kommune Driftsmidler fra Rana kommune, kr ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Unge frivillige i de eldres hverdag Prosjektperiode høst vår Ingen utbetaling i Gyldne Øyeblikk Termik 10 år jubileumskonferanse Rana kommune v/ordfører Kai Henriksen sponset kr 2400 for 4 deltakere fra Livsglede for eldre. Rana kommune v/kinosjef Kristin Kildal sponset 1 kinobillett, brukt som gave. Rana kommune v/rkk Tone Håkonsen stod for organisering og praktisk gjennomføring. Helgeland Sparebank, avd Mo i Rana sponset kr Helgeland Sparebank. Avd Mo i Rana sponset også plakater og program som ble utformet av Mona E. Berg. DNB avd Mo i Rana sponset 5000 kr Sparebank 1, avd Mo i Rana sponset 3000 kr Lions Klubb Mo i Rana ga kr i gave. LC Mo i Rana, Stella Polaris ga kr i gave. Meyergaarden v/toril Valla sponset gavekort for middag, 2 personer på Meyergaarden. Jula Mo i Rana sponset med 728 møbelfiltknotter for å legge under stolben. Rana Kulturskole v/ kirkebakken kulturbarnehage opptrådde for en is hver. Selskapsmat AS ga oss redusert pris på mat. Linda og Kjell Oskar Olsen opptrådde vederlagsfritt. 11

12 3.4. Norsk Tipping, grasrotandel Termik Rana har 33 tilknytta spillere, 6088,48 kr Sponsing fra organisasjoner Loge 52 Grotten 7829 kr, gave i julen Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen utbytte 2050 kr Støttemedlem Ett støttemedlem. 200 kr. Vi har mulighet for å knytte til oss støttemedlemmer Regnskap og revisjon Godkjent regnskapsfører er Bjørge Aass. Statsautoriserte revisorer er Ernst & Young avd Mo i Rana. 12

13 4.0. Aktivitet 4.1. Samarbeid Termik Rana har et godt samarbeid innad i organisasjonen og utad. Vi samarbeider med Rana kommune og hadde møte med omsorgssjef. Samarbeider også med Helgelandssykehuset avd. Rana. Vi har et spesielt godt samarbeid med kreftsykepleierne i kommunen og kreftsykepleierne ved Helgelandssykehuset avd Rana. Vi samarbeider med Mjølan videregående skole og med Selfors sykehjem. Vi samarbeider med Frivilligsentral og Home-Start Prosjekt «Unge i de eldres hverdag» Egen rapport vedlegges for prosjekt «Unge i de eldres hverdag», hvor elever fra Mjølan videregående skole Helse- og oppvekstfag har vært i aktivitet ved Selfors sykehjem. Her har det vært mye aktivitet i år. Termiker og psykiatrisk sykepleier Kitty Neerås underviste elever om møte med mennesker med tunghørthet/nedsatt hørsel. Sum: 1frivillig, 2 ganger, 4 timer 4.2. Oppsummert aktivitet Registrert 61 Termikere i Rana. 13

14 Herav 38 i aktivitet, inklusiv 5 nye. Til sammen 410 frivillig-besøk og 1294 frivillig-timer kjørte kilometer. I tillegg aktivitet i prosjekt «Unge i de eldres hverdag» Termikere er her Hjemme til folk Kommunal omsorgsavdeling: Gruben Sykehjem Selfors Sykehjem Tjærahågen Bofellesskap Sentrumsgården Omsorgsbolig Talvikparken Bosenter Ytteren Sykehjem Korttidsavdelinga Ytteren Kommunens helse- og sosialavdeling Helseparken Helgelandssykehuset avd Rana Kreftpoliklinikk Medisinsk sengepost Barnepsykiatrisk poliklinikk Følge pasienter til lege og sykehus Rana kommune Andre kommuner 4.3. Hjemmebesøk og besøkt til eldre/ syke i institusjon Vi har fulgt opp personer, som enten bor hjemme, i omsorgsbolig el på sykehjem. Vi er hjemme hos familier hvor den ene er alvorlig syk. Avlaster pårørende slik at de kan gå ut, uten fare for at deres nære faller, eller blir i nød på annen måte. Vi har besøkt folk som er ensomme. Vi har flere forespørsler som ikke ble iverksatt. En forespørsel om følge til sydlige strøk for ferietur klarte vi ikke å skaffe frivillig til. 2 oppdrag her hjemme klarte vi ikke å skaffe frivillige til. Følge til tannlege i Bodø klarte vi ikke å få til. Så 4forespørsler ble ikke iverksatt. 14

15 Til sammen: 305 besøk à 2-4timer hver gang. Sum: 758 frivilligtimer 4.4. Helseparken, Rana kommune Frivillige i Helseparken 1 gang i uka 2 frivillige 2 timer, på ettermiddag. Det er 7 frivillige i oppdrag på Helseparken, som skifter på å komme. De frivillige steker sveler, lager vafler, går tur, leser i avisen og/eller prater med pasientene m.m. Synd det ikke er asfaltert på den lille veien til paviljongen utenfor sykehuset. Vanskelig å ta med rullestolbrukere dit, uten asfalt. Termik har et godt samarbeid med Helseparken. Til sammen: 34 besøk à 2 timer hver gang og 2 frivillige hver gang. Sum: 136 frivilligtimer 4.5. Oasedager Ytteren sykehjem, Rana kommune Frivillige på Ytteren sykehjem.1 gang i uka 1 frivillig, 2 timer på ettermiddag. Det er 2 frivillige i oppdrag, som kommer hver sin gang. Lesing for beboere i gruppe, sang og annet, etter avtale. Termik har godt samarbeid med sykehjemmet og hadde evalueringsmøte i desember. Til sammen: 35 besøk à 2 timer hver gang og 1 frivillig hver gang. Sum: 70 frivilligtimer Nytt i år: Kaffeslabberas - Selfors sykehjem og Lions Mo i Rana Etter at prosjekt «Unge i de eldres hverdag» avsluttes går Termik mere inn på Selfors sykehjem. Dette fordi det gjennom 3 år er opprettet gode relasjoner. Lions Mo i Rana ga midler som gir oss mulighet til aktivitet med beboere. I samarbeid med ledelsen i en avdeling, blir det gitt tilbud til beboere. Vi spurte beboere hva de ønsker, det nærmet seg jul og shopping sto øverst på ønskelista. 15

16 Det viser seg at det er shopping som står øverst på ønskelisten, kanskje fordi det går mot jul. Det blir 2 turer til Byporten- kjøpesenter med 3 beboere og 3 frivillige. Taxi til og fra byen/sykehjemmet. Shopping og kafébesøk. Når en av beboerne ved sykehjemmet startet og synge sangen: «On the road again.», da mener vi at vi er på rett spor. Til sammen: 4 besøk/ turer à 2 4 timer hver gang og 3 frivillige hver gang. Sum: 48 frivilligtimer Nytt i år: Pensjonistkino og Lions Mo i Rana Pensjonistkino som foregår på formiddag en gang i måneden. Tiltaket sponses av Lions. Til sammen: 2 brukere, 2 frivillige, 2 ganger Sum: 8 frivilligtimer Kreftpoliklinikk Helgelandssykehuset avd Rana. Frivillige på kreftpoliklinikken fra og med 4.okt Oppdraget er 2 frivillige 1 gang hver uke, torsdager kl Vi tilbyr suppe og kaffe. Vi forteller om Termik. Sykehuset er positiv til frivillige på kreftpoliklinikken. Vi er til hjelp i Lindrende Enhet, hvis behov. Til sammen: 32 besøk à 2 timer hver gang og 2 frivillige hver gang. ( 3 avlysninger) Sum: 128 frivilligtimer 16

17 4.9. Bup- Helgelandssykehuset Oppfølging av ungdom. Oppdrag avsluttet. Til sammen: 2 ganger, og 2 timer Sum: 4 timer Følge til sykehus og lege Pasientreiser Termik Rana inngått avtale med Pasientreiser Helse Nord, avd. Helgelandssykehuset HF. 3 forespørsler om følge. 3 frivillige som fulgte pasienter til sykehus/lege i andre kommuner. Til sammen: 3 frivillige, 3 pasientreiser. Sum: 95 frivilligtimer Følge til lege og sykehus i kommunen Folk som bor hjemme eller på institusjon og trenger følge til lege, sykehus og apotek. Til sammen 7 frivillige, 22 ganger og 57 timer Global Dignity Day 17.oktober deltok daglig leder og en frivillig på Global Dignity Day. Dette ønsker vi å få til hvert år fremover, gjerne med flere deltakere fra Termik. Til sammen 1 frivillig, 1 gang Sum: 8 frivilligtimer Helsetjenesteaksjonen Den 13.november var Termik med og deltok i en aksjon i gågata for å sette fokus på at antall sengeplasser i norske sykehus er halvert siden Aksjonen gjaldt også sengeplasser i sykehjem. 17

18 5.0. Kurs og konferanser 5.1.»Gyldne Øyeblikk»- Verdig 10-årsfeiring Arrangert konferanse kalt «Gyldne Øyeblikk» Foredragsholdere var: Kreftsykepleier Sølvi Hall. Legespesialist i allmennmedisin og Ph.d.stipendiat Anette Fosse. Legespesialist i allmennmedisin Bjørn Lichtwarck. Prest og forfatter Per Anders Nordengen. Rana Blad ga oss alle bilder de har tatt av organisasjonen. Disse hang vi opp og det ble en fin oversikt over 10 år med Termik Rana. I tillegg hadde vi god underholdning og festmiddag. Konferansen hadde 131 deltakere. Konferansen fikk god tilbakemelding både fra kursdeltakere og fra lokal presse. Rana Blad hadde god omtale i avisen. 18

19 Termikere i Rana, både de som er aktive i dag og de som har vært det før, ble invitert ekstra til konferansen. Det var deltakere fra Rana, Vefsn, Saltdal og Alstadhaug. Det deltok pårørende, fagfolk, frivillige og andre på konferansen. Arrangementet bar seg økonomisk. En verdig 10-årsfeiring Daglig leder Daglig leder deltok på 2 konferanser: Topplederkonferanse Frivillighet Norge, i Oslo og Harlene Andersens «Samarbeid, samarbeid, samarbeid» Campus Helgeland, Rana Søknader om støtte til nye prosjekter og annet 6.1.»Når livet tar en vending- sorgarbeid» Søkt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering om driftsmidler til gruppe i sorgarbeid. Termik har kontakt med familieterapeut som vil drive gruppen og samarbeid med Universitetet i Nordland om veiledning. Avslag på søknad om prosjekt: «Når livet tar en vending- sorgarbeid» 6.2.»Når 30 minutter er uoverkommelig» Søkte ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering om driftsmidler til gruppe i forebyggende helsearbeid. Dette for å forhindre alvorlig sykdom. Vi har en interessert og kvalifisert prosjektleder klar. Avslag på søknad om prosjekt: «Når 30 minutter er uoverkommelig» Forberedelser til etablering av mestringsgrupper for barn i regi av «Voksne for Barn» Flere samarbeidsmøter med organisasjonen «Voksne for Barn» og lokal, i forbindelse med oppstart av mestringsgrupper for barn i Rana. «Voksne for Barn» trakk samarbeidet, da det ikke ble mulig å få tak i penger til oppstart av prosjektet. 19

20 6.4. Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon Dette ble det søkt om pga at det ble stilt krav om at alle organisasjoner som skulle motta støtte fra overskuddet i Extra-spillet skulle være godkjent som lotteriverdig. Dette kravet ble trekt tilbake av Kulturdepartementet og på den bakgrunn ble ikke vår søknad realitetsbehandlet i Lotteri- og Stiftelsestilsynet Lindrende verdi- Foto av malerier v/ kunstner Anne Kristine Thorsby Anne Kristine Thorsby er en kunstner som jobber med å få til en kunstnerisk dimensjon for lindring i behandling av alvorlig syke. Thorsby har gitt Termik anledning til å bruke en del av hennes vakre bilder til kort eller annet. Vi ønsker et samarbeid. Vi har søkt Helgeland Sparebank om penger til støtte for å utvikle samarbeid med Thorsby. Ideen er å lansere disse bildene for hele Termiks organisasjon. Hjemmeside I mars 2015 fikk vi, muntlig avslag på søknad om midler. 20

21 Vedlegg Vedlegg 1:Vedtekter Termik Rana 1. Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn. 2. Organisatorisk tilknytning Termik Rana er en frittstående, selveiende organisasjon med nært samarbeid med Rana kommunes omsorgstjeneste, Frivilligsentralen og Ranas befolkning. 3. Medlemmer Alle Termik-frivillige, samt alle som betaler støttemedlemskap. 4. Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. 5. Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte er frivillige på lik linje med de som går ut i besøk og skal ikke ha godtgjørelse for sitt arbeid. Det kan utbetales kjøregodtgjørelse og faktiske utgifter refunderes for tillitsvalgte og frivillige. 6. Årsmøte Årsmøtet avholdes innen utgangen av april hvert år og er Termik Ranas høyeste myndighet. Innkalling til årsmøtet skjer ved annonsering i lokalavisen minimum 4 uker før årsmøtet avholdes. Forslag som skal behandles av styret må være sendt til styret senes 2 uker før årsmøtet. Alle medlemmer og frivillige har møte og stemmerett. Det velges dirigent og referent for årsmøtet. Saker som skal behandles av årsmøtet: Revidert regnskap Styrets årsberetning Valg av leder og nestleder Valg av styre- og varamedlemmer Valg av revisor Valg av valgkomite Innkomne forslag Fastsette kontingent 21

22 7. Styret Styret skal bestå av fem valgte medlemmer, samt to representanter oppnevnt av Rana kommune en administrativt og en politisk. Begge møter som fullverdige medlemmer av styret. Oppnevnelse av politisk og administrativ representant bør følge kommunestyrets valgperiode. Det vil si at politisk representant med vararepresentant oppnevnes i første møte etter valget. Representantene sitter i hele valgperioden, 4 år. Det velges 3 varamedlemmer. I tillegg møter koordinator/daglig leder og prosjektleder med forslags- og talerett, men uten stemmerett. Styret velger et av styremedlemmene som sekretær. Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Styret bør bestå av personer fra følgende grupper: Politiker Ansatt i helse/sosial/omsorgssektoren i Rana kommune Person med kunnskap og oversikt over ulike livssyn i Rana. En eller flere frivillige Helgelandssykehuset Mo i Rana Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal holde møte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 8. Styrets ansvar Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver for koordinator/daglig leder og er ansvarlig for å skaffe tilveie driftsmidler og skal sørge for forsvarlig forvaltning og regnskapsføring. Styret skal kontrollere at driften er i henhold til organisasjonens formål. Styremedlemmene er ikke personlig ansvarlig i økonomiske forhold. Organisasjonens midler står på bankkonto som disponeres av personer styret gir fullmakt. 9. Valgkomite Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgperioden er 3 år og det foretas suppleringsvalg om nødvendig. Komiteen velger selv sin leder. Komiteen skal rullere på den måten at lengst sittende representant går ut av komiteen og en ny representant velges inn. Valgkomiteen kan selv komme med forslag til nye medlemmer. 22

23 10. Organisering Styret ansetter koordinator/daglig leder som organiserer og utfører arbeidet med markedsføring, verving av frivillige, opplæring og veiledning av frivillige, formidling av frivillige og annet. Inntil ansettelse kan gjennomføres ivaretas arbeidet av styremedlemmene. 11. Representasjon Styret kan gi daglig leder, styremedlemmer eller frivillige rett til å representere organisasjonen alene eller i fellesskap. 12. Protokoll Det skrives protokoll fra styremøtene. 13. Vedtektsendring Endringer i vedtekter kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 14. Oppløsning Oppløsning av Termik Rana kan bare skje på ordinært årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Ved eventuell oppløsning av organisasjonen skal eventuelle midler overføres til annen organisasjon eller avdeling som arbeider med alvorlig syke og deres pårørende. Vedtektsendring årsmøte 10.april 2013 Vedtektsendring årsmøtet 11. april 2011 Vedlegg 2:Regnskap og Revisjon Vedlegg 3:Regnskap konferanse «Gyldne Øyeblikk» 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter side 4 Rapporter/evaluering Helseparken side 4 Ytteren Sykehjem side 4 Andre

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Årsmelding 2016 Mo i Rana Organisasjonsnummer:

Årsmelding 2016 Mo i Rana Organisasjonsnummer: Årsmelding 2016 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 1 Forord Termik er en forening som bygger på frivillighet. Termik kurser frivillige, som uten vederlag er til hjelp for alvorlig syke og pårørende.

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

region Østlandet VEDTEKTER

region Østlandet VEDTEKTER region Østlandet VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøte 3. april 2013 Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2016 Vedtekter for foreningen «Hjernesvulstforeningen region Østlandet» 1 Lokallagets navn

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas Vedtekter for Universitetskoret Mimas Sist endret etter årsmøtevedtak 20.3.2013 1 ORGANISASJON 1.1 Universitetskoret Mimas, stiftet den 17.9.2000, er et blandet kor. 1.2 Koret er tilknyttet Universitetet

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer