Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer:

2 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres hverdag», samarbeide mellom Polarsirkelen videregående skole avdeling Helse- sosial og Rana kommune ved Selfors sykehjem. Sponset av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Se egen sluttrapport. Nye tilbud for eldre hjelpetrengende, kaffeslabberas og pensjonistkino. Dette sponses av Lions lokalt. Regnskapsfører flytter til Sande, fortsetter som regnskapsfører. Den 25.8: Termik flytter, samlokaliserer med Frivilligsentral og Home-Start. Daglig leder sykemeldes 3 måneder grunnet bruddskader. Ny handlingsplan for styret ved daglig leders sykdom. Organisasjonen får tariffavtale. Søker om flere nye prosjekter, avslag. Elin Smith-Hansen Daglig leder Helga Vargdal Styreleder Mo i Rana, Navn og adresse: Termik Rana, Frivillighetens Hus, Sørlandsveien 62,8624 Mo i Rana Organisasjonsnummer:

3 INNHOLD FORORD FORMÅL Formål Termik ORGANISERING Struktur Styret 6 Velges for 2 år, kommunale representanter utpekes for 4 år Styremøter Valgkomité velges for 3 år Ansatte Frivillige / medlemmer Medlemsmøter for frivillige Støttemedlemmer Frivillighet i Termik Forsikring av frivillige Pasientreise Kurs for nye frivillige Markedsføring Helgeland Sparebank Gyldne Øyeblikk Facebook Hjemmeside Orientering om Termik Stand i forbindelse med nattåpent Artikler og annonser i Rana Blad, plakater m.m Planer, avtaler og medlemskap Handlingsplan for styret ved daglig leders sykdom/fravær/kontor/organisasjon Avtaler Medlemskap DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING Rana kommune ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Gyldne Øyeblikk Termik 10 år jubileumskonferanse Norsk Tipping, grasrotandel Sponsing fra organisasjoner Gjensidigestiftelsen Støttemedlem Regnskap og revisjon AKTIVITET Samarbeid Prosjekt «Unge i de eldres hverdag» 13 3

4 4.2. Oppsummert aktivitet Termikere er her Hjemmebesøk og besøkt til eldre/ syke i institusjon Helseparken, Rana kommune Oasedager Ytteren sykehjem, Rana kommune Nytt i år: Kaffeslabberas - Selfors sykehjem og Lions Mo i Rana Nytt i år: Pensjonistkino og Lions Mo i Rana Kreftpoliklinikk Helgelandssykehuset avd Rana Bup- Helgelandssykehuset Følge til sykehus og lege Pasientreiser Følge til lege og sykehus i kommunen Global Dignity Day Helsetjenesteaksjonen KURS OG KONFERANSER »Gyldne Øyeblikk»- Verdig 10-årsfeiring Daglig leder SØKNADER OM STØTTE TIL NYE PROSJEKTER OG ANNET »Når livet tar en vending- sorgarbeid» »Når 30 minutter er uoverkommelig» Forberedelser til etablering av mestringsgrupper for barn i regi av «Voksne for Barn» Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon Lindrende verdi- Foto av malerier v/ kunstner Anne Kristine Thorsby 20 VEDLEGG 21 Vedlegg 1:Vedtekter Termik Rana 21 Vedlegg 2:Regnskap og Revisjon 23 Vedlegg 3:Regnskap konferanse «Gyldne Øyeblikk» 23 4

5 1.0. Formål 1.1. Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Frivillig hjelp er et supplement til det offentlige tilbud som vi har i stat og kommune. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn. «Uten de frivillige- intet Termik» Termik Termik Rana ble etablert i Rana kommune 24. september 2004 og er en frivillig ideell organisasjon. Termik prøver å gjøre det lille ekstra. Det som ikke er lovpålagt og som fagfolk ikke har tid og mulighet til. 5

6 2.0. Organisering 2.1. Struktur Årsmøte er høyeste myndighet. Mellom årsmøtene er styret høyeste myndighet. Daglig leder organiserer og utfører arbeidet med, verving, opplæring, formidling av frivillige, veiledning av frivillige, markedsføring og annet. Styreleder og daglig leder har jevnlige ukentlige møter gjennom året med fast struktur. Dette fungerer meget bra. Styret har faste styremøter og daglig leder arrangerer faste medlemsmøter for frivillige. Daglig leder er med på oppstart av nye oppdrag og veileder de frivillige underveis, i oppdrag Styret Velges for 2 år, kommunale representanter utpekes for 4 år Styreleder: Helga Vargdal- ut 2015 Nestleder, repr. fra Helgelansdssykehuset: Sølvi Hall- ut 2014 Sekretær, frivillig: Inger M. Hanssen ut 2015 Styremedlem, frivillig: Bjørg Thodesen- ut 2014 Styremedlem, repr. for livssyn: Karianne E. Gullfjell- ut 2014 Styremedlem, oppnevnt av kommunen adm: Monica Karlseng- høst 2015 Styremedlem oppnevnt av kommunen, politisk repr.: Eivind Nicolaysen- høst 2015 Varamedlem: frivillig Anne Helen Skogheim- ut 2014 Varamedlem: frivillig Anne Marie Fredriksen-ut 2014 Varamedlem: frivillig Marleen Rones- ut 2014 Varamedlem: Oppnevnt av kommunen, administrasjon. Synnøve Edvardsen Valla- høst 2015 Varamedlem: Oppnevnt av kommunen, politisk. Marius Solstrand- høst

7 Styremøter Styret gjennomførte 4 styremøter i 2014, inklusiv årsmøtet Datoer: 5.februar - 24.april september. - og 26.november Sum: 112 timer frivillig arbeid I tillegg kommer årsmøtet 21. april Valgkomité velges for 3 år Svanhild Hjulstad- ut 2014 Hilde B. Rønningsen- ut 2015 Sveinung Haugen- ut 2016 Sum: 6 timer frivillig arbeid 2.4. Ansatte Daglig leder Elin Smith-Hansen fast ansatt, 100 % stilling. Prosjektleder Camilla Swan Forsbakk ansatt til og med 30.september 2014, 40 % stilling. Vikar for prosjektleder Bente Steinmo Westvoll ansatt til og med 28.februar 2014, 40 % stilling. Regnskapsfører Bjørge Aass, fast ansatt Frivillige / medlemmer 61 frivillige. Noen Termikere tar pause enkelte år. 4 Termikere har slutta enten pga flyttet, egen helse, eller annet. 37 Termikere har vært i aktivitet i år, herav 5 nye Termikere som kom på slutten av året Medlemsmøter for frivillige Termik gjennomførte 7 medlemsmøter i 2014 Medlemsmøter er et sted hvor en kan møte andre frivillige enten med tema, eller bare en kopp kaffe. Møte gjennomføres 1 gang i måneden. Møte er frivillig. 3.februar, medlemsmøte. Undervisning i forflytningsteknikk v/fysioterapeut Helga Vargdal 4 møtte. 2.juni, medlemsmøte, med kreftsykepleier Laila Sjonbotn som snakket om oppstarten av Termik i Rana. 8 møtte. 18.juni, sommeravslutning Hauknesstranda. 4 møtte. Dette vil vi slutte med da det flere år på rad er liten oppslutning. 7

8 25.september, Jubileumskonferanse «Gyldne Øyeblikk». Gratis adgang for Termikere i Rana, nye og gamle, 27 Termikere møtte. 6.oktober, medlemsmøte, første møte i nye lokaler, møte med avdelingssykepleier Rachel Ovesen fra Selfors sykehjem. Det ble vist bilder fra konferansen «Gyldne Øyeblikk». 9 møtte. 3.november, medlemsmøte, 7 møtte. 1.desember, juleavslutning. Underholdning med Mo Mannskor og servering. 20 møtte. I tillegg 2.februar 2015: medlemsmøte, 4 oppmøtte. 2.mars 2015:medlemsmøte, 4 oppmøtte. 21.april 2015: medlemsmøte etter årsmøte, demenskoordinator holder foredrag om demens Støttemedlemmer Ett støttemedlem Frivillighet i Termik Frivillige i Termik Rana mottar ikke lønn, kun utgiftsdekning. Ett Termik-besøk varer vanligvis 2-4 timer, 1 gang hver uke eller 1 gang annen hver uke. Termik følger skoleruta og frivillige er vanligvis ikke i oppdrag når grunnskolen har ferie og fri. Alle Termikere har skrevet under på taushetsløfte, dette fordi vi møter mennesker i sårbare situasjoner Forsikring av frivillige Frivillige i oppdrag er forsikret gjennom Gjensidige. Aldersgrense 75 år Pasientreise Ved reisefølge for pasienter ut av kommunen, mottar frivillige ledsagergodtgjørelse inntil 8

9 8 timer/døgn fra Pasientreiser; etter egen avtale med Pasientreiser. I tillegg gis det diettgodtgjørelse ved reise som tar 12 timer eller mere, dette også fra Pasientreiser Kurs for nye frivillige For å bli Termiker må en gjennomgå et kurs som inneholder tema som etikk, møte med mennesker i krise, kommunikasjon når sykdom rammer, omsorg for alvorlig syke mennesker i hjemmet, møte med døden, sorgarbeid, ritualer, og hvordan ta vare på seg selv. Ikke avholdt kurs i Markedsføring Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank (HSB) sponser oss med trykking av brosjyrer, plakater og flyers Gyldne Øyeblikk Konferansen «Gyldne Øyeblikk» ga et fint fokus på organisasjonen. Det var mange som feiret dagen sammen med oss, både frivillige, fagfolk og pårørende. Annonse i Rana Blad i forbindelse med konferansen Annonser i Rana kommunes nettsider Innside og Utside og annonser i Rana kommunes annonsering i Rana Blad Facebook 13.februar 2013 Facebook-side Termik Rana. 169 medlemmer Hjemmeside Hjemmeside er ikke oppdatert. 9

10 Orientering om Termik 29.oktober Foredrag for (LOP) Landsforeningen for offentlige pensjonister ved daglig leder og styreleder. 5.november Foredrag for sykehuspensjonistene om Termik ved daglig leder og styreleder Stand i forbindelse med nattåpent 20.november stand i forbindelse med nattåpent Artikler og annonser i Rana Blad, plakater m.m. Flere artikler og annonser i Rana Blad gjennom året Planer, avtaler og medlemskap Handlingsplan for styret ved daglig leders sykdom/fravær/kontor/organisasjon 2014 Styret har vedtatt handlingsplan ved daglig lederes fravær Avtaler 11.desember 2014 Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom KS og Norsk Sykepleierforbund. 17.juli.2012 Avtale med Pasientreiser. 1.september 2009 Tilknytta Norsk Tippings Grasrotandel Medlemskap 27.august 2014 Innmeldt i Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Daglig leder deltok på topplederkonferanse her Norsk Palliativ Forening Brønnøysundregistrene. Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret 10

11 3.0. Driftsmidler/inntekter/sponsing Termik takker 3.1. Rana kommune Driftsmidler fra Rana kommune, kr ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Unge frivillige i de eldres hverdag Prosjektperiode høst vår Ingen utbetaling i Gyldne Øyeblikk Termik 10 år jubileumskonferanse Rana kommune v/ordfører Kai Henriksen sponset kr 2400 for 4 deltakere fra Livsglede for eldre. Rana kommune v/kinosjef Kristin Kildal sponset 1 kinobillett, brukt som gave. Rana kommune v/rkk Tone Håkonsen stod for organisering og praktisk gjennomføring. Helgeland Sparebank, avd Mo i Rana sponset kr Helgeland Sparebank. Avd Mo i Rana sponset også plakater og program som ble utformet av Mona E. Berg. DNB avd Mo i Rana sponset 5000 kr Sparebank 1, avd Mo i Rana sponset 3000 kr Lions Klubb Mo i Rana ga kr i gave. LC Mo i Rana, Stella Polaris ga kr i gave. Meyergaarden v/toril Valla sponset gavekort for middag, 2 personer på Meyergaarden. Jula Mo i Rana sponset med 728 møbelfiltknotter for å legge under stolben. Rana Kulturskole v/ kirkebakken kulturbarnehage opptrådde for en is hver. Selskapsmat AS ga oss redusert pris på mat. Linda og Kjell Oskar Olsen opptrådde vederlagsfritt. 11

12 3.4. Norsk Tipping, grasrotandel Termik Rana har 33 tilknytta spillere, 6088,48 kr Sponsing fra organisasjoner Loge 52 Grotten 7829 kr, gave i julen Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen utbytte 2050 kr Støttemedlem Ett støttemedlem. 200 kr. Vi har mulighet for å knytte til oss støttemedlemmer Regnskap og revisjon Godkjent regnskapsfører er Bjørge Aass. Statsautoriserte revisorer er Ernst & Young avd Mo i Rana. 12

13 4.0. Aktivitet 4.1. Samarbeid Termik Rana har et godt samarbeid innad i organisasjonen og utad. Vi samarbeider med Rana kommune og hadde møte med omsorgssjef. Samarbeider også med Helgelandssykehuset avd. Rana. Vi har et spesielt godt samarbeid med kreftsykepleierne i kommunen og kreftsykepleierne ved Helgelandssykehuset avd Rana. Vi samarbeider med Mjølan videregående skole og med Selfors sykehjem. Vi samarbeider med Frivilligsentral og Home-Start Prosjekt «Unge i de eldres hverdag» Egen rapport vedlegges for prosjekt «Unge i de eldres hverdag», hvor elever fra Mjølan videregående skole Helse- og oppvekstfag har vært i aktivitet ved Selfors sykehjem. Her har det vært mye aktivitet i år. Termiker og psykiatrisk sykepleier Kitty Neerås underviste elever om møte med mennesker med tunghørthet/nedsatt hørsel. Sum: 1frivillig, 2 ganger, 4 timer 4.2. Oppsummert aktivitet Registrert 61 Termikere i Rana. 13

14 Herav 38 i aktivitet, inklusiv 5 nye. Til sammen 410 frivillig-besøk og 1294 frivillig-timer kjørte kilometer. I tillegg aktivitet i prosjekt «Unge i de eldres hverdag» Termikere er her Hjemme til folk Kommunal omsorgsavdeling: Gruben Sykehjem Selfors Sykehjem Tjærahågen Bofellesskap Sentrumsgården Omsorgsbolig Talvikparken Bosenter Ytteren Sykehjem Korttidsavdelinga Ytteren Kommunens helse- og sosialavdeling Helseparken Helgelandssykehuset avd Rana Kreftpoliklinikk Medisinsk sengepost Barnepsykiatrisk poliklinikk Følge pasienter til lege og sykehus Rana kommune Andre kommuner 4.3. Hjemmebesøk og besøkt til eldre/ syke i institusjon Vi har fulgt opp personer, som enten bor hjemme, i omsorgsbolig el på sykehjem. Vi er hjemme hos familier hvor den ene er alvorlig syk. Avlaster pårørende slik at de kan gå ut, uten fare for at deres nære faller, eller blir i nød på annen måte. Vi har besøkt folk som er ensomme. Vi har flere forespørsler som ikke ble iverksatt. En forespørsel om følge til sydlige strøk for ferietur klarte vi ikke å skaffe frivillig til. 2 oppdrag her hjemme klarte vi ikke å skaffe frivillige til. Følge til tannlege i Bodø klarte vi ikke å få til. Så 4forespørsler ble ikke iverksatt. 14

15 Til sammen: 305 besøk à 2-4timer hver gang. Sum: 758 frivilligtimer 4.4. Helseparken, Rana kommune Frivillige i Helseparken 1 gang i uka 2 frivillige 2 timer, på ettermiddag. Det er 7 frivillige i oppdrag på Helseparken, som skifter på å komme. De frivillige steker sveler, lager vafler, går tur, leser i avisen og/eller prater med pasientene m.m. Synd det ikke er asfaltert på den lille veien til paviljongen utenfor sykehuset. Vanskelig å ta med rullestolbrukere dit, uten asfalt. Termik har et godt samarbeid med Helseparken. Til sammen: 34 besøk à 2 timer hver gang og 2 frivillige hver gang. Sum: 136 frivilligtimer 4.5. Oasedager Ytteren sykehjem, Rana kommune Frivillige på Ytteren sykehjem.1 gang i uka 1 frivillig, 2 timer på ettermiddag. Det er 2 frivillige i oppdrag, som kommer hver sin gang. Lesing for beboere i gruppe, sang og annet, etter avtale. Termik har godt samarbeid med sykehjemmet og hadde evalueringsmøte i desember. Til sammen: 35 besøk à 2 timer hver gang og 1 frivillig hver gang. Sum: 70 frivilligtimer Nytt i år: Kaffeslabberas - Selfors sykehjem og Lions Mo i Rana Etter at prosjekt «Unge i de eldres hverdag» avsluttes går Termik mere inn på Selfors sykehjem. Dette fordi det gjennom 3 år er opprettet gode relasjoner. Lions Mo i Rana ga midler som gir oss mulighet til aktivitet med beboere. I samarbeid med ledelsen i en avdeling, blir det gitt tilbud til beboere. Vi spurte beboere hva de ønsker, det nærmet seg jul og shopping sto øverst på ønskelista. 15

16 Det viser seg at det er shopping som står øverst på ønskelisten, kanskje fordi det går mot jul. Det blir 2 turer til Byporten- kjøpesenter med 3 beboere og 3 frivillige. Taxi til og fra byen/sykehjemmet. Shopping og kafébesøk. Når en av beboerne ved sykehjemmet startet og synge sangen: «On the road again.», da mener vi at vi er på rett spor. Til sammen: 4 besøk/ turer à 2 4 timer hver gang og 3 frivillige hver gang. Sum: 48 frivilligtimer Nytt i år: Pensjonistkino og Lions Mo i Rana Pensjonistkino som foregår på formiddag en gang i måneden. Tiltaket sponses av Lions. Til sammen: 2 brukere, 2 frivillige, 2 ganger Sum: 8 frivilligtimer Kreftpoliklinikk Helgelandssykehuset avd Rana. Frivillige på kreftpoliklinikken fra og med 4.okt Oppdraget er 2 frivillige 1 gang hver uke, torsdager kl Vi tilbyr suppe og kaffe. Vi forteller om Termik. Sykehuset er positiv til frivillige på kreftpoliklinikken. Vi er til hjelp i Lindrende Enhet, hvis behov. Til sammen: 32 besøk à 2 timer hver gang og 2 frivillige hver gang. ( 3 avlysninger) Sum: 128 frivilligtimer 16

17 4.9. Bup- Helgelandssykehuset Oppfølging av ungdom. Oppdrag avsluttet. Til sammen: 2 ganger, og 2 timer Sum: 4 timer Følge til sykehus og lege Pasientreiser Termik Rana inngått avtale med Pasientreiser Helse Nord, avd. Helgelandssykehuset HF. 3 forespørsler om følge. 3 frivillige som fulgte pasienter til sykehus/lege i andre kommuner. Til sammen: 3 frivillige, 3 pasientreiser. Sum: 95 frivilligtimer Følge til lege og sykehus i kommunen Folk som bor hjemme eller på institusjon og trenger følge til lege, sykehus og apotek. Til sammen 7 frivillige, 22 ganger og 57 timer Global Dignity Day 17.oktober deltok daglig leder og en frivillig på Global Dignity Day. Dette ønsker vi å få til hvert år fremover, gjerne med flere deltakere fra Termik. Til sammen 1 frivillig, 1 gang Sum: 8 frivilligtimer Helsetjenesteaksjonen Den 13.november var Termik med og deltok i en aksjon i gågata for å sette fokus på at antall sengeplasser i norske sykehus er halvert siden Aksjonen gjaldt også sengeplasser i sykehjem. 17

18 5.0. Kurs og konferanser 5.1.»Gyldne Øyeblikk»- Verdig 10-årsfeiring Arrangert konferanse kalt «Gyldne Øyeblikk» Foredragsholdere var: Kreftsykepleier Sølvi Hall. Legespesialist i allmennmedisin og Ph.d.stipendiat Anette Fosse. Legespesialist i allmennmedisin Bjørn Lichtwarck. Prest og forfatter Per Anders Nordengen. Rana Blad ga oss alle bilder de har tatt av organisasjonen. Disse hang vi opp og det ble en fin oversikt over 10 år med Termik Rana. I tillegg hadde vi god underholdning og festmiddag. Konferansen hadde 131 deltakere. Konferansen fikk god tilbakemelding både fra kursdeltakere og fra lokal presse. Rana Blad hadde god omtale i avisen. 18

19 Termikere i Rana, både de som er aktive i dag og de som har vært det før, ble invitert ekstra til konferansen. Det var deltakere fra Rana, Vefsn, Saltdal og Alstadhaug. Det deltok pårørende, fagfolk, frivillige og andre på konferansen. Arrangementet bar seg økonomisk. En verdig 10-årsfeiring Daglig leder Daglig leder deltok på 2 konferanser: Topplederkonferanse Frivillighet Norge, i Oslo og Harlene Andersens «Samarbeid, samarbeid, samarbeid» Campus Helgeland, Rana Søknader om støtte til nye prosjekter og annet 6.1.»Når livet tar en vending- sorgarbeid» Søkt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering om driftsmidler til gruppe i sorgarbeid. Termik har kontakt med familieterapeut som vil drive gruppen og samarbeid med Universitetet i Nordland om veiledning. Avslag på søknad om prosjekt: «Når livet tar en vending- sorgarbeid» 6.2.»Når 30 minutter er uoverkommelig» Søkte ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering om driftsmidler til gruppe i forebyggende helsearbeid. Dette for å forhindre alvorlig sykdom. Vi har en interessert og kvalifisert prosjektleder klar. Avslag på søknad om prosjekt: «Når 30 minutter er uoverkommelig» Forberedelser til etablering av mestringsgrupper for barn i regi av «Voksne for Barn» Flere samarbeidsmøter med organisasjonen «Voksne for Barn» og lokal, i forbindelse med oppstart av mestringsgrupper for barn i Rana. «Voksne for Barn» trakk samarbeidet, da det ikke ble mulig å få tak i penger til oppstart av prosjektet. 19

20 6.4. Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon Dette ble det søkt om pga at det ble stilt krav om at alle organisasjoner som skulle motta støtte fra overskuddet i Extra-spillet skulle være godkjent som lotteriverdig. Dette kravet ble trekt tilbake av Kulturdepartementet og på den bakgrunn ble ikke vår søknad realitetsbehandlet i Lotteri- og Stiftelsestilsynet Lindrende verdi- Foto av malerier v/ kunstner Anne Kristine Thorsby Anne Kristine Thorsby er en kunstner som jobber med å få til en kunstnerisk dimensjon for lindring i behandling av alvorlig syke. Thorsby har gitt Termik anledning til å bruke en del av hennes vakre bilder til kort eller annet. Vi ønsker et samarbeid. Vi har søkt Helgeland Sparebank om penger til støtte for å utvikle samarbeid med Thorsby. Ideen er å lansere disse bildene for hele Termiks organisasjon. Hjemmeside I mars 2015 fikk vi, muntlig avslag på søknad om midler. 20

21 Vedlegg Vedlegg 1:Vedtekter Termik Rana 1. Formål Organisasjonen Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Rana kommune. Hjelpen avtales ut fra den sykes og pårørendes behov. Termik Rana er åpen for alle uavhengig av tro og livssyn. 2. Organisatorisk tilknytning Termik Rana er en frittstående, selveiende organisasjon med nært samarbeid med Rana kommunes omsorgstjeneste, Frivilligsentralen og Ranas befolkning. 3. Medlemmer Alle Termik-frivillige, samt alle som betaler støttemedlemskap. 4. Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. 5. Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte er frivillige på lik linje med de som går ut i besøk og skal ikke ha godtgjørelse for sitt arbeid. Det kan utbetales kjøregodtgjørelse og faktiske utgifter refunderes for tillitsvalgte og frivillige. 6. Årsmøte Årsmøtet avholdes innen utgangen av april hvert år og er Termik Ranas høyeste myndighet. Innkalling til årsmøtet skjer ved annonsering i lokalavisen minimum 4 uker før årsmøtet avholdes. Forslag som skal behandles av styret må være sendt til styret senes 2 uker før årsmøtet. Alle medlemmer og frivillige har møte og stemmerett. Det velges dirigent og referent for årsmøtet. Saker som skal behandles av årsmøtet: Revidert regnskap Styrets årsberetning Valg av leder og nestleder Valg av styre- og varamedlemmer Valg av revisor Valg av valgkomite Innkomne forslag Fastsette kontingent 21

22 7. Styret Styret skal bestå av fem valgte medlemmer, samt to representanter oppnevnt av Rana kommune en administrativt og en politisk. Begge møter som fullverdige medlemmer av styret. Oppnevnelse av politisk og administrativ representant bør følge kommunestyrets valgperiode. Det vil si at politisk representant med vararepresentant oppnevnes i første møte etter valget. Representantene sitter i hele valgperioden, 4 år. Det velges 3 varamedlemmer. I tillegg møter koordinator/daglig leder og prosjektleder med forslags- og talerett, men uten stemmerett. Styret velger et av styremedlemmene som sekretær. Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Styret bør bestå av personer fra følgende grupper: Politiker Ansatt i helse/sosial/omsorgssektoren i Rana kommune Person med kunnskap og oversikt over ulike livssyn i Rana. En eller flere frivillige Helgelandssykehuset Mo i Rana Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal holde møte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 8. Styrets ansvar Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver for koordinator/daglig leder og er ansvarlig for å skaffe tilveie driftsmidler og skal sørge for forsvarlig forvaltning og regnskapsføring. Styret skal kontrollere at driften er i henhold til organisasjonens formål. Styremedlemmene er ikke personlig ansvarlig i økonomiske forhold. Organisasjonens midler står på bankkonto som disponeres av personer styret gir fullmakt. 9. Valgkomite Valgkomiteen består av tre medlemmer. Valgperioden er 3 år og det foretas suppleringsvalg om nødvendig. Komiteen velger selv sin leder. Komiteen skal rullere på den måten at lengst sittende representant går ut av komiteen og en ny representant velges inn. Valgkomiteen kan selv komme med forslag til nye medlemmer. 22

23 10. Organisering Styret ansetter koordinator/daglig leder som organiserer og utfører arbeidet med markedsføring, verving av frivillige, opplæring og veiledning av frivillige, formidling av frivillige og annet. Inntil ansettelse kan gjennomføres ivaretas arbeidet av styremedlemmene. 11. Representasjon Styret kan gi daglig leder, styremedlemmer eller frivillige rett til å representere organisasjonen alene eller i fellesskap. 12. Protokoll Det skrives protokoll fra styremøtene. 13. Vedtektsendring Endringer i vedtekter kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 14. Oppløsning Oppløsning av Termik Rana kan bare skje på ordinært årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Ved eventuell oppløsning av organisasjonen skal eventuelle midler overføres til annen organisasjon eller avdeling som arbeider med alvorlig syke og deres pårørende. Vedtektsendring årsmøte 10.april 2013 Vedtektsendring årsmøtet 11. april 2011 Vedlegg 2:Regnskap og Revisjon Vedlegg 3:Regnskap konferanse «Gyldne Øyeblikk» 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter side 4 Rapporter/evaluering Helseparken side 4 Ytteren Sykehjem side 4 Andre

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG.

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Vedtekter for Marys Venner Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Organisasjonen Marys Venner er partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral. Marys Venner arbeider for å hjelpe

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer