Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland"

Transkript

1 - 1 - Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Visjon Under mottoet: Rom for alle, skal Sveio Frivilligsentral være en igangsetter, koordinator, tilrettelegger og pådriver for positive møter mellom mennesker i alle aldersgrupper i Sveio. 1 av 6

2 - 2 - Styret i Sveio Frivilligsentral i 2014 Styreleder: Arne Valen (Bymisjonen), styremedlemmer: Gerd Jorunn Christensen (Bymisjonen), Ruth Grethe Østebøvik Eriksen (Sveio kommune, politisk), Olav Bergmål (Sveio kommune, administrasjon), Margrethe Vikse (frivilligrepresentant) og Hildur Larsen (frivilligrepresentant). Sekretær: Victoria Linnerud (Bymisjonen). Antall styremøter: 2 stk og MÅLSETTING: Sveio Frivilligsentral ønsker å bygge frivillighet og skal i store trekk utløse frivillig innsats i forhold til kultur, helse og siosialt forebyggende arbeid. Sveio Frivilligsentral skal være en synlig, tilgjengelig, ufarlig og lokal forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Vi vil støtte opp under den enkeltes mulighet til å utnytte sine ressurser. Vi ønsker å bygge en varm og inkluderende profil under mottoene: rom for alle og møte mellom mennesker. Sentralen skal utvikles av menneskene knyttet til sentralen. Vi vil gi både ansatte og frivillige mulighet til å delta i arbeid som har betydning for eget og andres liv. Frivilligsentralen skal fremme interkulturell forståelse ved aktiviteter som også inkluderer mennesker fra andre land og kulturer. Mennesket er skapt til felleskap. Sentralen skal være et møtested og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige. Fellesskapet skal være preget av raushet og åpenhet. Den enkelte skal kjenne seg akseptert, uavhengig av bakgrunn, status og livshistorie. Sentralen skal støtte frivillighet i lag- og foreninger, samtidig som vi også ønsker å engasjere nye grupper til frivillighet. Sveio Frivilligsentral skal drives i samsvar med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogalands formål og bygge på verdiene likeverd og fellesskap, solidaritet og rettferdighet og engasjement og kunnskap. De som møter våre ansatte og frivillige skal møte mennesker med engasjement og faglig kunnskap. Det skal fremstå som trygt å bruke tjenester og aktiviteter i regi av frivilligsentralen. 2 av 6

3 RESSURSER: Sveio Frivilligsentral eies og drives av Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Sentralen finansieres gjennom tilskudd fra Sveio Kommune, tilskudd fra Kulturdepartementet og egne innsamlede midler. Daglig leder er ansatt i 100% stilling, og har ansvar for den daglige driften av sentralen. Daglig leder har deltatt på Frivilligsentralenes Regionkonferanse i Stavanger 25. og 26. september og personalseminar i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Haugalandet 2. og 3. oktober. Daglig leder deltar også i nettverk Sunnhordland som inkluderer frivilligsentralene i Etne, Kvinnherand, Fitjar, Bømlo, Stord og Tyssnes. Leder deltok på en nettverkssamling i Etne november, i regi av nettverksleder Jimmy Næs i Etne Frivilligsentral. Kollega som også har personalansvar for leder av frivilligsentralen, Gerd Jorunn Christensen i Tysvær Frivilligsentral fungerer som faglig sparringspartner. Vi har i oppstarten hatt ukentlige møter for erfaringsutveksling. I disse møtene har ulike problemstillinger blitt tatt stilling til. Det har vært 0 dager sykefravær. Alt av utstyr er fått brukt gratis eller kjøpt for en billig penge. Dvs. Bord, stoler, kontormøbler etc. Det ble kjøpt inn en ny Samsung Galaxy S3 som brukes som telefon til frivilligsentralen. Ellers bruker daglig leder sin private Mac i arbeidstiden. Pr har Sveio Frivilligsentral 60 frivillige. Aldersspennet er fra 7 år til 83 år. Av disse har noen faste aktiviteter de deltar på, mens andre blir kontaktet ved behov. MÅLOPPNÅELSE - RESULTATER: Daglig leder har gått inn for å gjøre frivilligsentralen kjent i nærmiljøet og å skape møteplasser. I perioder har det vært stor aktivitet på sentralen. Sveio Friviligsentral har vært synlig i form av å presentere seg hos lag og organisasjoner jevnt og trutt, vært til stede på noen av lokalbutikkene i kommunen, hengt opp plakater, fått redaksjonell omtale i lokalavis, TV, radio med mer. Frivilligsentralen har også kjøpt annonseplass i lokalavisen til større arrangement for å 3 av 6

4 - 4 - sikre synlighet. I dialog med frivillige har sentralen brukt plakater, sosiale medier, hjemmeside, sms og telefonsamtaler for å avtale oppdrag. Inspirasjonssamlinger: For å kick-starte Sveio Frivilligsentral inviterte vi til inspirasjonskveld med fokus på innredning og interør 14. oktober Dette for å få inspirasjon til hvordan vi kunne innrede frivilligsentralen på en fornuftig og kostnadseffektiv måte. Ikke minst fikk vi spredt ut budskapet om at frivilligsentralen var under etablering til målgruppen kvinner år. 50 personer deltok og 10 frivillige hjalp med stort og smått. 15. november hadde vi formell åpning av frivilligsentralen, samt spleisefest på sambrukshuset i Sveio sentrum. Rundt 60 tok del denne dagen. Vi fikk støtte på 5.000,- fra Sparebanken Vest til å arrangere grøtfest for frivillige. Dette ble gjennomført 11. desember og 15 frivillige deltok. Julebordet var sammen med resten av Kirkens Bymisjon Haugalandet på Hotell Amanda. Her deltok 15 stk. tilknyttet Sveio Frivilligsentral. Aktiviteter i samarbeid med Kirkens Bymisjon Haugalandet, avdeling Huagesund. Salg av vaffler og glassengeler i Haugesund sentrum i samrbeid med en klasse fra ungdomsskolen som har faget innsats for andre. Salg av glassengeler, kokebøker og pakkelapper i frivilligsentralen i Sveio. Aktivitet og erfaringsutveksling med Tysvær Frivilligsental i forbindese med språksprell, for elever ved voksenopplæringen i Tysvær. Frivillige tilbyr leksehjelp hver uke for barnetrinnet og kl. i Sveio sentrum. Det har vært ustabilt oppmøte av de som trenger hjelp, men de frivillig er stabile og veldig kompetente. Frivillige videreutvikler konseptet mat i lag som fokuserer på at en dag i uken kan man lage og spise middag i lag hos frivilligsentralen. En-til-en-hjelp: Frivilligsentralen har blitt kontaktet om enkeltoppdrag ala skifte batteri i røyvarsler og gjentagende oppdrag ala kjørehjelp fra aktivitetstilbud. Juleaksjonen: I samarbeid med Tysvær Frivilligsentral fikk vi handlet inn vel 30 gaver til Sveio av midler fra Gjensidigestiftelsen. Vi deltok også på jul på landet på Tveit videregående skole. Språkpraksis. I samarbeid med NAV flyktningstjenesten og voksenopplæringen i Sveio fikk vi en elev fra voksenopplæringen som hver fredag var i språkpraksis hos Sveio Frivilligsentral. Vedkommende har kompetanse innen IT og ble derfor en frivillig ressurs til å oppdatere innhold på nettsiden til frivilligsentralen. 4 av 6

5 - 5 - Voluntør. I samarbeid med Sveio Kommune fikk vi en voluntør en dag i uken hos frivilligsentralen. Vedkommende deltok i ulike aktiviteter som mat i lag på torsdager, kaffi og noko attåt på fredager. Utlån av sentralen. Lokalet har vært utlånt til Sveio Vannsportklubb sine styremøter og kurs. Daglig leder har vært en del i media i forbindelse med oppstart av frivilligsentralen. Jevnlig i lokalavisen Vestavind, deltok i frokostpanelet hos TV Haugaland etc. Hovedmålet: Sveio Frivilligsentral har bidratt til mange positive møter mellom mennesker. STATESTIKK: Vi hadde i utgangen av 2014 registrert 60 frivillige. Det er mange hundre som på en eller annen måte har deltatt, eller blitt berørt av aktiviteter og tiltak i regi av frivilligsentralen. SAMARBEIDSPARTER: Sveio Frivilligsentral har hatt et meget aktivt og deltagende styre. Ruth Grethe Østerbøvik Eriksen og Olav Bergmål i Sveio Kommune har vært gode bidragsytere både som frivillige og til nettverksbygging. Margrethe Vikse og Hildur Larsen har bidratt både som frivillige og talspersoner for Sveio Frivilligsentral og frivillighet generelt inn mot styret. Arne Valen og Gerd Jorunn Christinsen har bidratt som frivillige og med faglig utvikling og rådgivning av Frivilligsentralen. Sveio Frivilligsentral har hatt mest samarbeid med Kulturavdelingen og Servicetorget, men samarbeider også med andre avdelinger i kommunen. Ellers har vi samarbeid med Elin Hetlesæther, ansvarlig for voksenopplæringen i Førde, NAV Flyktningsteneste, Miljø & Mestringstenesten hos Sveio omsorgssenter, Sveio skule, Barnevernet i Sveio, Flyktningkoordinator i Røde Kors på Bømlo, andre frivilligsentraler, Sveio Turlag, Sveio Bygdeungdomslag, Sveio Bygdekvinnelag, Sveio Strikkeforening og andre lag og foreninger i Sveio og det har også vært samarbeid med flere andre av avdelingene i Kirkens Bymisjon Haugalandet. UTFORDRINGER: Å gjøre Sveio Frivilligsentral relevant for grendene utenfor Sveio sentrum, spesielt nord i kommunen. Både som ressurs i at vi kan hjelpe lag og organisajoner, samt rekruttere frivillige. 5 av 6

6 - 6 - Å tydeliggjøre ytterligere hvilken rolle Sveio Frivilligsentral burde ha i Sveio kommune. Å bli husket på når et behov oppstår, at alle kan kontakte frivilligsentralen om store og små oppgaver. Minke terskelen til folk, slik at det skal lite til for folk å spørre frivilligsentralen om hjelp. Å få både flere privatpersoner og lag og organisasjoner til å melde inn behov. Daglig leder har lite kollegialt fellesskap i det daglige. Lokalet ligger litt avsides, få tar turen innom bare ved at de er på handlerunde i Sveio sentrum. Sveio Frivilligsentral er ikke synlig i gjennomkjøring av Sveio sentrum. Vi fikk dessuten avslag på skilt fra hovedgaten gjennom Sveio sentrum og inn mot frivilligsentralen. Å finne en god måte å registrere antall timer frivillighet Sveio Frivilligsentral har produsert. Sveio Frivilligsentral Arne Valen Styreleder Victoria Linnerud Daglig leder 6 av 6

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik ÅRSRAPPORT 2014 Møteplasser Mangfold Muligheter www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik Frivilligheten og Larvik Frivilligsentral 2014 Innledning Larvik kommunestyre vedtok

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2012 1 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2012 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Årsrapport 2009. Levanger Frivilligsentral, Kirkegata 11,7600 Levanger Tlf. 74 05 24 78/991 13 569 www.levanger.frivilligsentral.

Årsrapport 2009. Levanger Frivilligsentral, Kirkegata 11,7600 Levanger Tlf. 74 05 24 78/991 13 569 www.levanger.frivilligsentral. Årsrapport 2009 Levanger Frivilligsentral, Kirkegata 11,7600 Levanger Tlf. 74 05 24 78/991 13 569 www.levanger.frivilligsentral.no Frivilligsentralens oppgaver Koordinere frivillig arbeid Formidle kontakt

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet Herøy Frivilligsentral Møtestedet ÅRSBERETNING 2013 INNLEDNING Herøy Frivilligsentral har avsluttet det andre driftsåret. På lik linje med ca. 375 andre frivilligsentraler drives sentralen som et spleiselag

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B.

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B. 1 Rapport 2006 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring/trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet av ekstern

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen Årsmelding 2010 Trappen Motiveringssenter Bergen Årsberetning 2010 Trappen Motiveringssenter er en uavhengig frivillig organisasjon som driver med ettervern for tidligere rusmisbrukere og er nå inne i

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold Flerkulturelt samarbeidsprosjekt for inkludering og mangfold Prosjektperiode 2011-2013 Sluttrapport Skrevet av: Sissel Viken Prosjektkoordinator Innhold: 1. Innledning 1.1. Prosjektforankring 1.2. Prosjektkoordinator

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011.

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011. Møte mellom mennesker OG Stiftelsen Talentiaden dommerpanelet Brødrene Lieng bergtok på frivilligfesten ÅRSMELDING 2011 Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste Prosjektrapport Prosjekt Bostedsløse i Kirkens Sosialtjeneste 1. Oppsummering/Kortversjon Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder ble ansatt november

Detaljer