BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011"

Transkript

1 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus). Vedlagt oversendes dagsorden/agenda og saksdokumenter. Vi håper du har anledning til å delta. Velkommen! Med vennlig hilsen Dag Klingberg Styreleder (Sign.) Dagsorden/agenda 1. Konstituering av møtet godkjenning av innkalling/saksliste 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet 3. Opptelling av antall representerte stemmer 4. Styrets årsmelding for Regnskap for Revisjonsrapport for Fastsettelse av medlemsavgift 8. Budsjett for Valg av styre 10. Valg av styreleder 11. Valg av revisor 12. Planer for virksomheten 13. Årsmøtets avslutning

2 4. Styrets årsmelding for 2010 Årsmelding for 2010 følger vedlagt innkallingen. 5. Regnskap for 2010 Se årsmeldingen for Revisjonsrapport Se årsmeldingen for Fastsettelse av medlemsavgift Styrets forslag til vedtak: Bjørndal Boligsammenslutning betaler ingen medlemsavgift, men øvrige medlemmer skal betale en årlig sum på kr. 200,- pr. husstand. Betalingsfrist er satt til (Huseierforeninger som innbetaler støtte får medlemskap i perioden Innbetalt støtte gir stemmerett på årsmøtet i Medlemskapet opphører ved manglende innbetaling).

3 8. Budsjett for 2011 INNTEKTER for perioden : Statsstøtte fra KKD Kr ,- Bydel Søndre Nordstrand, (BSN - Oslo Sør Driftsmidler og ordinære driftsmidler) Kr ,- Enhet for Mangfold og integrering (EMI - tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn 2011). FRIFOND (støtte til aktiviteter for barn og unge) Kr ,-* EMI tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 2011 Kr * Støtte fra huseierforeninger på Bjørndal, forskudd innbet i 2010 gjelder 2011 Kr ,- Salg av materiell, mat og drikke Kr ,- Utleie av Bjørndal grendehus Kr Totalt Kr ,-) UTGIFTER for perioden : Lønn daglig leder Kr ,- Pensjon daglig leder(4 %) Kr ,- Sosiale utgifter daglig leder (26,1 %) Kr ,- Driftsmedarbeider (lønn og sosiale kostnader) Kr ,- Driftsutgifter kontor Kr ,- Materiell/mat/drikke Kr * Kulturfestival Kr * Scene (Kjøpes i samarbeid med BIF) Kr Arbeidstiltak Kr ,-* Temamøter/foredrag Kr ,-* Driftsutgifter Bjørndal grendehus (inkl. innvendig og utvendig vedlikehold). Kr ,- Totalt Kr ,- Som det fremgår av budsjettet vil utgiftene være kr ,- høyere enn inntektene. Bakgrunnen for dette er at vi har en egenkapital på kr ,- fra 2010 som skal benyttes.

4 INNTEKTER BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL 2011 Statsstøtte fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD) på kr Statsstøtte fra KKD på kr ,- blir tildelt Bjørndal Frivilligsentral, da vi har daglig leder i 100% stilling og er sikret en lokal finansiering som dekker KKDs minstekrav på kr Bydel Søndre Nordstrand (BSN) kr ,- Vi har mottatt kr ,- i driftsstøtte fra Bydel Søndre Nordstrand (BSN), herunder kr ,- i ordinære driftsmidler og kr ,- i driftsmidler fra Oslo Sør Satsingen. * EMI og FRIFOND kr til aktiviteter Vi søker om en støtte på kr ,- fra Enhet for Mangfold og Integrering til innkjøp av aktivitetsutstyr/materiell/mat/drikke. Vi forventer svar i april. Hvis ikke vi mottar nevnte støtte sender vi søknad til UNGFOND for aktiviteter som er særskilt rettet mot ungdom. Uten støtte reduseres utgifter til nevnte momenter. * EMI kr ,- til Bjørndal Kulturfestival, temamøter og arbeidstiltak Mottar vi ikke dette beløp vil vi søke om støtte fra andre finansieringskilder. Mottas ikke støtte vil ovennevnte momenter bli nedprioritert. Støtte fra huseierforeningene på Bjørndal - Kr ,- ble forskuddsinnbetalt i Dette beløpet ble forskuddsinnbetalt i Praksis med forskuddsinnbetaling er nødvendig for å sikre kontinuerlig drift. Bakgrunnen for dette er at statlige og kommunale finansieringskilder ikke utbetaler sin støtte i januar måned. Dette kunne ha medført driftsstopp/oppsigelse av daglig leder uten nevnte praksis med forhåndsinnbetaling. Samlet inntekt salg av materiell, mat og drikke på kr ,-. (Vi tilstreber at aktivitetene skal være gratis, men i forbindelse med enkelte aktiviteter betaler deltakerne en lav egenandel for bl.a materialer). Utleie av Bjørndal grendehus forventes å gi en inntekt på kr ,-. Hovedinntektskilden er utleie til private arrangementer i helgene. Denne utleievirksomheten ønsker vi å begrense for å gi rom for flere frivillige aktiviteter. Vi gjør oppmerksom på at forskuddsbetalt støtte fra Bjørndals huseierforeninger i 2011 estimeres til kr ,- og overføres naturlig til inntekter i 2012 budsjettet. Da beløpet gjelder 2012 legges dette ikke inn i budsjettet for Praksis med forskuddsinnbetaling fra huseierforeningene er nødvendig for å sikre kontinuerlig drift. Bakgrunnen for dette er at statlige og kommunale finansieringskilder ikke utbetaler sin støtte i januar måned. Dette kunne ha medført driftsstopp/oppsigelse av daglig leder uten nevnte praksis med forhåndsinnbetaling. Vi forutsetter at minst 12 huseierforeningene fortsetter å gi et bidrag på kr. 200,- pr. husstand.

5 UTGIFTER BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL 2011 Årslønn daglig leder = kr avrundet iht. eksakt beløp på kr (+ kr = 12 % feriepenger jf. bruttolønn kr ) Pensjons utgifter på kr ,- Avtale med Vital. Innskuddspensjon på 4 % av bruttolønn mellom 1G og 12G, samt kostnader knyttet til avtalen med Vital innskuddspensjon. (Beregning mellom 1G og bruttolønn på kr ,-). Sosiale utgifter på kr ,- 12 % feriepenger av lønn for 2011 = kr (avsetning/utbet i juni 2012) 14.1 % arbeidsgiveravgift av bruttolønn på kr = kr ,-. 14,1 % arbeidsgiveravgift av pensjonsgrunnlag på kr = kr ,- Driftsmedarbeider utgift på kr ,- Vedkommende skal bistå daglig leder. Beløpet skal dekke lønn inkl. 14,1% arbeidsgiveravgift, 12 % feriepenger (avsetning - utbetales i juni 2012) og pensjon 2% av bruttolønn mellom 1G og 12G. Driftsutgifter kontor på kr ,- Utgifter til registrert revisor, forsikringer, kontorrekvisita, porto, telefon, internett, reisegodtgjørelse, bankkostnader, regnskapsprogram, Norton Anti-virus program, informasjonsmateriell, kontorutstyr, møtevirksomhet og ivaretakelse av frivillige. Materiell/Mat/Drikke til aktiviteter utgifter på kr ,-* Utgift dekkes av egenandel på ,- tilknyttet salg av mat, drikke og materiell. Øvrig forbruk forutsetter økonomisk støtte fra EMI/UNGFOND. Utgift gjelder materiell til videreføring av aktiviteter og opprettelse av nye aktiviteter. Herunder Onsdagskafé (hver onsdag kl kan folk benytte trådløst internett, lese aviser og tidsskrift, nyte enkel mat og drikke), kreativt verksted for barn og voksne, håndarbeid og hobbyaktiviteter, visekvelder og sosiale treff for voksne og barn. Kulturfestival utgifter estimert til kr ,-* Festivalen er basert på frivillige bidrag både når det gjelder organisering og underholdning, men forventer utgifter til: leie band og enkeltartister, betale dommere i Fargerik Fotball og Fusballcup, leie av telt, søppelcontainer, mobile toaletter, innkjøp av mat og drikke til frivillige medhjelpere, premier og annet nødvendig utstyr. Forutsetter økonomisk støtte fra EMI. Scene utgift estimert til kr ,- Prosjekt Bjørndalshuset har fått kr ,- av Sparebankstiftelsen til innkjøp av scene. Dette beløpet er for lite til å få kjøpt en scene. Sentralen og Bjørndal Idrettsforening (BIF) har derfor besluttet å bidra slik at scenen kan bli en realitet. Scenen vil kunne brukes på kulturfestivaler, fotballcuper, 17. mai, korpsstevner og lignende arrangementer. Arbeidstiltak utgift estimert til kr ,-* Administrative utgifter hvis vi får en person eller flere på arbeidstiltak. Forutsetter økonomisk støtte fra EMI. Temamøter/foredrag utgift på kr ,-* Det legges opp til to temamøter med FAU ved Bjørndals 3 skoler. Første temamøte blir med Håvard Tjora fra TV-serien Blanke ark. Fokus styrke skole-hjem relasjonen, samt motivere og veilede foreldre og lærere slik at de bedre kan følge opp barnas skolegang. Utgifter til

6 foredragsholdere, leie av lokale, mat, drikke og informasjonsarbeid. Forutsetter økonomisk støtte fra EMI. Driftsutgifter for Bjørndal Grendehus jf. leieavtale, samlet utgift på kr ,- Sentralen er ansvarlig for alt vedlikehold og løpende driftsutgifter. Herunder strøm, renovasjon, forsikringer, rengjøring, klipping av gress, snømåking, vedlikehold av bygning og utstyr etc. Dugnader og frivillig innsats Det legges opp til flere årlige dugnader med personer i lokalmiljøet. 9. Valg av styre Det er ønskelig at sittende styre fortsetter. Vi foreslår derfor følgende styremedlemmer for 2011: Tone P. Kleven Sissel Svepstad Stian Skaar Halimo Ali Mohammed Amina Amin 10. Valg av styreleder Sittende styre foreslår Dag Klingberg som styreleder for Valg av revisor Sittende styre har vært fornøyd med arbeidet til BDO AS v/ registrert revisor Håkon Andersen-Gott. Vi foreslår at man benytter samme revisor i Planer for virksomheten Se årsmelding for 2010.

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer