REFERAT STYREMØTE TORSDAG KL Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST REF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11"

Transkript

1 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG KL Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio Ivar Vevang. Haugesund Siv Bente Stople Østbø, Vindafjord Arne Kjell Askeland, Tysvær Helga Auestad, Fitjar Gunlaug Pedersen, Etne Marianne Lie, Bokn. Hege Røssland Lægreid, Kvinnherad ST REF Forfall: Ikke møtt: Svein Arve Skartveit, Bømlo Ivar Øvrebø, Sauda Saker: Sak 28/11 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE DEN Styret godkjenner referat fra styremøtet den Sak 29/11 SØKNADER TILTAK 2012 i prioritert rekkefølge: Vedlagt er et forslag til en liste over prioriterte tiltak i Rogaland og Hordaland, søknadsfrist til fylkeskommune og stat er 15.januar for de fleste tiltak. Noen av tiltakene har vært med i 2011, men ikke blitt igangsatt eller ferdigstilt pga. manglende finanisering. 1.Styret gir sin tilslutning til listen over aktuelle tiltak 2. Administrasjonen arbeider med søknadene fram til Andre søknader som kommer til i løpet av året vil bli forelagt styret for godkjenning.

2 Sak 30/11 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TYSVÆR FORSLAG TIL UTTALE Styret godkjenner forslag til uttale til kommuneplan for Tysvær Sak 31/11 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FITJAR KOMMUNE FORSLAG TIL UTTALE Vedtak. Styret godkjenner forslag til uttale til kommuneplan for Fitjar Sak 32/11 NY ARBEIDSBÅT FRILUFTSRÅDET VEST STATUS OG VIDERE ARBEID. Notat fra daglig leder vedlagt. Orientering i møtet. 1. Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen arbeide videre med prosjektet i samarbeid med aktuelle samarbeids parter som Statens Naturoppsyn, fylkeskommunene, og andre aktuell samarbeidsparter 2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å selge arbeidsbåten Frøya og inntekten av salget vil inngå som deler av vår egenandel i en ny båt. Sak 33/11 BUDSJETT FOR 2012 Forslag til foreløpig budsjett for 2012 uten prosjektmidler er vedlagt. Endelig budsjett blir vedtatt i årsmøtet Notat fra daglig leder utsendt. Styret godkjenner forslag til budsjett for Endelig budsjett blir vedtatt av årsmøtet i mars Sak 34/11 GODKJENNING AV AVTALER KAIASANDEN STONG I KARMØY KOMMUNE. Endelig har det lykkes oss å få på plass en avtale som gir oss rett til å etablere en turvei i dette vakre kystlandskapet og ta i bruk Kaiasanden som et offentlig friluftsområde. Avtaler vedlagt og info i møtet ved adm. Styret godkjenner avtalene på gnr. 15/540, 15/43, 15/1066 i Karmøy kommune, som gir oss rett til å etablere turvei og forvalte Kaiasanden som et offentlig friluftsområde.

3 Sak 35 /11 REFERATSAKER/ORIENTERINGSAKER a) Styremøte FL Referat vedlagt. Ingen merknader (IM) b) Møte folkehelse Bergen, 14.11, info Astrid. IM c) Årskavalkade 2011 vist som intro til møtet. IM d) Over dørstokken, referat fra konferansen i Haugesund v/ adm. IM e. Børn og natur, program vedlagt, info Knut-Arild. IM f) Regnskapsoversikt pr , deles ut i møtet IM g Orientering om status engasjerte i Friluftsrådet. IM h) Oppdrag for SNO, ved daglig leder IM i) Møte Gjensidige og fylkeskommunene Bergen/daglig leder. IM j) Nært og kjært prosjektet, brev fra DN vedlagt, status v/dagl.led. IM k) Informasjon skjøtsel/driftstiltak, stormen «Berit» m.m. v/ Andreas IM l) Arbeidsprogram 2011, status deles ut i møte IM m) Aktiv i friluft - prosjektet, v/ Knut-Arild. IM n. Status/ og verdikartlegging off. friluftsområder, v/ daglig leder IM o) Neste styremøte, forslag til dato ble endret til Referatsakene tas til orientering. Friluftsrådet Vest Knut-Arild Sørensen Astrid Larsen (s) Oddvin Øvernes referent styreleder daglig leder NB! Neste styremøte: Årsmøte: (Vi introduserer fjellturer og friluftsliv for våre nye landsmenn)

4 SØKNADER FRILUFTSRÅDET VEST 2012 Tilrettelegging Hordaland: Ådlandsvatnet, Stord toalett og oppgradering badeplass. Vikjo badeplass, Kvinnherad, flytebrygge, bakland, UU-rampe, samarbeid bygdalag. (tilskudd fra Gjensidige) Vedvika, Bømlo, oppgradering badeplass, flytebrygge, refusjon utlegg Hiskjo, Bømlo, nytt toalettanlegg Markhus, Etne, p-plass, avhengig av framdrift jordskiftesak. Sandvikjo, Kvinnherad toalett, samarbeid Statens vegvesen Dalshaugane, Fitjar, p-plass, samarbeid grunneigarlag. Hystadmarkjo, Stord, oppgradering UU turvei, omlegging trase. Barmane, Bømlo, toalett, oppgradering bakland, brygger, samarbeid Goddo grendalag/båtlag. Fyrøya, Stord, brygge og tilkomst, samarbeid Stord kommune,skl Slettene, Sveio, bru, infotavle. Selsåsvika, Sveio, oppgradering tilkomstvei, naust. Teløy, Fitjar flytebrygge og rydding stier/camp for padlere Hisøy, Bømlo båtfester og skilting Postvegen, Etne/Skånevik, skilter infotavler. Tilrettelegging Rogaland: Sandvesanden, Karmøy, servicebygg/utviding p-plass,. Notaflåt, Tysvær, nytt servicebygg samarbeid Sluselaget./Tysvær kommune Eivindsvann, Haugesund, kanobrygge samarbeid H.T og Haugesund kommune (finansiert) Åkrasanden/,Stong, Karmøy, ny turveg avhengig av framdrift sikring. Rødstjørna, Sauda, baderampe, UU- tiltak, samarbeid Sauda kommune. Visnes, Karmøy, skjøtselstiltak, skilting turveier, samarbeid Karmøy kommune. Hustveit, Sauda, ny bru på vei til Jonestølen Kvalsvik, Haugesund, nytt servicebygg, samarbeid Haugesund kommune. Søvik, Tysvær, p-plass og turvei, samarbeid Tysvær kommune Stavasanden, Karmøy, toalett, avhengig av framdrift reguleringsplan Valhest, Tysvær, skilter/infotavler Lammanuten, Tysvær,skilter/infotavler Informasjonstiltak/ Aktivitetstiltak (begge fylker) «Over dørstokken», Friluftsmagasinet legges ut i alle venterom hos leger, tannleger, sykehus, samarbeid kommuneleger, fylkeskommunene, Helse Fonna. Partnerskap folkehelse videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene. Natur i Skolen Samarbeid med skolene, drift av utstyrsbaser, kurs for lærere og administrasjon, naturveiledning. Kanopakke Etne, refusjon Friluftsliv for alle/aktiv i Friluft samarbeid med Haugesund turistforening, m.fl.. Friluftslivets uke / Friluftslivets dag samarbeid HT/ turlag i Sunnhordland. Merke- og graderingsprosjektet Samarbeid fylkeskommunene og Gjensidige. Klart det går kurs et i Sunnhordland og et på Haugalandet ( Friluftskurs for funksjonshemmede og deres ledsagere) Fiske- og friluftsdager for rullestolbrukere, samarbeid kommuner, flyktningmottak. Kystkultur- friluftsdager i Sunnhordland / Romsa, samarbeid kystlag, foreninger Padlecamp for ungdom i samarbeid med Stord /Fitjar turlag/ H.T, Kajakklubber Naturlosturer, samarbeid med friluftsorganisasjoner. Robåt til Vibrandsøy, samarbeid Haugesund museum ( sponset av J. Østensjø). Coast Alive Interregprosjekt- samarbeid Rogaland fylkeskommune. Fiskebrosjyre/ Utarbeidelse av en APP for smarttelefoner

5 Planarbeid. Langtidsplan/forvaltningsplan lages. Styreseminar arrangeres i løpet av Materiell. Arbeidsbåt, samarbeid med Statens Naturoppsyn, fylkeskommuner, Karmsund Havnevesen/ Haugesund brannvesen. Avhengig av framdrift i prosjektet, vil det bli tatt med i budsjettet som legges fram for årsmøtet, se egen sak. Vurdere bilbytte i løpet 2012 av 6 år gammel pick-up varebil. Mindre utstyr/matriell. Sikringsprosjektet «Nært og Kjært» Sikringsprosjekt «Nært og Kjært» i samarbeid Jæren Friluftsråd som har vært støttet økonomisk av Direktoratet for naturforvaltning, Rogaland fylkeskommune, og med skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Hordaland. Dett er et treårig prosjekt som er en videreføring av vårt første sikringsprosjekt, som resulterte i flere nye friluftsområder i regionen.. Erfaringene og resultatene fra dette arbeidet er så gode, at jeg ber styret om å videreføre dette arbeidet/prosjektet, men med en større fokus på nærfriluftsområder som samsvarer med den statlige og fylkeskommunale friluftspolitikken på dette området. I tillegg vil det være viktig å verdikartlegge eksisterende friluftsområder i samarbeid med Hordaland og Rogaland fylkeskommune. Dette er og etter oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning som gir oss støtte til dette økonomisk. Erfaringene med verdikartleggingen vil gi oss nyttige verktøy som vi kan bruke i arbeidet med revisjon av vår egen Langtidsplan/forvaltningsplan. Staten og begge fylkeskommunene har satset på folkehelse gjennom konferanser og å etablere partnerskap med kommuner og friluftsråd. Arbeidet til Friluftsrådet Vest er veldig sentralt i forhold til å nå målsettingene om å gi folk et tilbud om en mer AKTIV hverdag og drive friluftsliv i kort avstand fra bopæl. Adgang til natur og friluftsområder som er et sentralt virkemiddel i denne strategien.

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2

Nyåpning av Holsvika Friluftsområde. Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær. Årsmøte 2011. Side 2 Årsmøte 2011 Side På veg mot Olalihytta Fitjarbåten er klar for brannutrykking Nyåpning av Holsvika Friluftsområde Brullyp på Romsa Hogst på Ilholmane Austerheim skoles aktivitetsdag ved Sandbekken, Tysvær

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST TYSVÆRTUNET I AKSDAL 27.03.2008 Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering i friluftsområdet Dragavika som er et båtutfartsområde og mye brukt badeplass

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Møte i forvaltningsstyret 29.04.2009 Tilstede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Tore Kravik, Liv Jorunn Ruud, Gunnar Båsen, Lars Inge Enerstvedt (SNO), Kjell Ove Hovde Sted: Sigdal kommunehus Tid: 29.04.2009

Detaljer

Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara).

Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara). PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Dombås hotell DATO: 07.04.15 KL.: 0930-1100 Til stede: Tove Rønning, Jan-Erik Brenden, Terje Hoffstad, Heidi Pawlik Carlson, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås (første vara).

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Ú Parkeringsplass è Toalett Ç Brygge/kai $ Badeplass 3 Grillplass

Ú Parkeringsplass è Toalett Ç Brygge/kai $ Badeplass 3 Grillplass 90 steder for friluftsgleder 1 bondhus Kvinnherad Úèb Bondhusdalen er et av de mest kjente og besøkte turistmål i Kvinnherad. Her er det flotte turmuligheter, ikke minst på den såkalte Isvegen langs Bondhuselva

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene).

Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene). PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Otta, Sel rådhus, møterom Sjoa DATO: 05.03.14. KL.: 1100 1430 Til stede: Tove Rønning, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås. Forfall: Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson,

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 27.04.2015 1. Protokoll fra møte i Eldrerådet 14.04.2015

Detaljer

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi Styremøte nr. 3 2005 / 2006 Tilstede : Kr. Lian, Jan Petter Bergan (til kl. 1600), Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Kari Austenå, Bastrup, Annette Gundersen Kopi : Ketil Helgevold, Elin Brede Kristiansen

Detaljer

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Innledning Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles til

Detaljer