Årsmøte i OF Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus"

Transkript

1 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl Kl Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke ønsker mat Forfall meldes snarest mulig OF kaller inn vara ved forfall Tlf Horten nye rådhus er bygget som en enhet sammen med biblioteket og helsehuset, og ruver i bybildet, uten å virke dominerende. Foto: Leif Preus, Horten.

2 2 X Kollektiv transport: Det går båt fra Moss med gåavstand til Rådhuset (Se kart). Tog går til Skoppum og buss videre til Horten. Sjekk avganger på Veibeskrivelse: Kjør E18 og ta på Kopstadkrysset inn til Horten. Deretter til Sentrum hvor du følger Torggata, R 310 og deretter R715 Storgata og inn Apotekergata. Se kart over. Rådhusets adresse er Apotekergata 12. Parkering: Vi anbefaler parkering ved rådhuset og ved Bisonbygget. Samkjøring: Vi anbefaler samkjøring og anbefaler at dere tar kontakt med andre valgte rådsmedlemmer: Gå inn på Om OF og se på listen av valgte rådsmedlemmer under Rådet.

3 3 DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET Årsmøtesak 1/15 Godkjenning av innkalling, opprop konstituering Årsmøtesak 2/15 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder Årsmøtesak 3/15 Regnskap for 2014 Årsmøtesak 4/15 Styrets årsberetning for arbeidsåret 2014 Årsmøtesak 5/15 Arbeidsplan 2015 Årsmøtesak 6/15 Budsjett for 2015 Årsmøtesak 7/15 Uttalelse om kryssing av Oslofjorden Årsmøtesak 8/15 Kontingenter for 2015 Årsmøtesak 9/15 Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte og revisor. Årsmøtesak 10/14 Valg Utdeling av Oslofjordprisen 2015

4 4 Årsmøtesak 1/15 Godkjenning av innkalling, opprop I følge OFs vedtekter skal rådets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles med minst fire ukers varsel sammen med fullstendig saksliste. Iht vedtektene skal det velges en møteleder for årsmøtet. Styret foreslår rådsrepresentant NN fra som møteleder. Årsmøtet godkjenner innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet velger NN som møteleder. Årsmøtesak 2/15 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Det skal velges to representanter til å undertegne protokollen. Sammen med møteleder velges følgende representanter (2 av møtedeltakerne) til å undertegne protokollen. Årsmøtesak 3/15 Regnskap for siste kalenderår Styret viser til regnskapet tatt inn i årsberetningen sammen med revisors beretning. Styret har vedtatt regnskapet og oversendt dette til kontrollutvalget. Iht. vedtektene avgir kontrollutvalget innstilling om regnskap og årsberetning. Kontrollutvalgets beretning vedlegges. Forslag til årsmøtevedtak Årsmøtet vedtar regnskapet for Overskuddet for 2014 på kr tilføres fondet for sikring og tilrettelegging. Årsmøtesak 4/15 Styrets årsberetning for arbeidsåret Styret legger fram årsberetningen for arbeidsåret 2014 for årsmøtet i OF. Årsberetningen har også vært forelagt kontrollutvalget. Kontrollutvalgets beretning vedlegges. Årsmøtet godkjenner årsberetningen for arbeidsåret Årsmøtesak 5/15 Arbeidsplanen 2015 Styret viser til vedlagte forslag til arbeidsplan for perioden 2015 Forslag til arbeidsplan for 2015 vedtas som retningsgivende for styrets arbeid. Rapportering til årsmøtet skjer hvert år gjennom fremleggelse av årsberetning. Årsmøtesak 6/15 Budsjett 2015 Styret viser til vedlagte forslag til budsjett. Styret anbefaler årsmøtet å vedta fremlagte budsjett for 2015.

5 5 Årsmøtesak 7/15 OFs uttalelse om kryssing av Oslofjorden Styret viser til vedlagte forslag til uttalelse. Styret anbefaler årsmøtet å vedta fremlagte forslag til uttalelse. Årsmøtesak 8/15 Forslag til kontingenter for 2016 Kontingenter for kommuner og fylkeskommuner: Kommunenes kontingentsats ble behandlet som egen sak på årsmøtet i Siden kostnadene for OF over en rekke år hadde økt sterkere enn konsumprisindeksen, var det behov for en økning. Et mer sammensatt tjenestetilbud fra OF og økte krav om egenandeler fra offentlig og private bidragsytere, var også med i begrunnelsen for å øke satsene til kr 4,00 pr innbygger i Revidert system for fylkeskommunenes kontingent ble vedtatt på årsmøtet i Iht det reviderte systemet skal fylkeskommunenes kontingent baseres på folketallet i OFs medlemskommuner i fylket. I 2014 vedtok årsmøtet å gå bort fra bindingen til konsumprisindeksen og heller knytte justeringen til deflatoren for kommunesektoren slik det er vanlig for interkommunale samarbeidstiltak. Styret foreslår at ordningen videreføres i Kommunal deflator for 2015 var i statsbudsjettet anslått til 3 %. Lønnsvekst er anslått til 3,3 %, mens prisvekst er anslått til 2,5 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflator, mens prisvekst teller 1/3. Andelen har vært stabil over tid. Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: - Rentekostnader - Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren - Demografikostnader Kommunesektoren ble dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for Kontingentsatsen i OF for kommunene ble dermed kr 4,12 pr innbygger og kr 1,48 for fylkeskommunene i Deflator for 2016 vil være anslått i neste års statsbudsjett. Kontingenter for foreninger og organisasjoner: Fastsettelse av kontingenten for foreninger og organisasjoner baserer seg på et system vedtatt av årsmøtet i Foreninger og organisasjoner plasseres i en av fire kategorier (bl.a etter størrelse) hvor OFs årsmøte fastsetter satsene, og hvor styret foretar kategoriseringen av medlemmene. Satsene stod uendret i perioden Det foreslås nå en moderat justering av satsene som ikke har vært endret siden 2011.

6 6 Kontingenter for støttemedlemmer Satsen for støttemedlemmer har blitt økt forsiktig fra år I 2013 ble den justert til kr 400. Medlemsfordelene er rabatt på kystledhytter, tilsendt Fjord og Friluft, rabatt på guidebøker, tilbud om åpne turer, kajakklagring med mer. Økning av særlig portoutgiftene har ført til et behov for justering av satsene. I tillegg kommer muligheten for å være vimpel-abonnent med førsterett til å ligge i svaibøyene. Satsene for vimpelabonnement bestemmes av styret. 1. Kommunekontingenten for 2016 baseres på satsene fra 2015 (kr 4,12) justert med Kommunal og moderniseringsdepartementets deflator for justering av lønns- og prisveksten i kommunesektoren. Siste offisielle folketall i medlemskommunene legges til grunn. 2. Fylkeskommunekontingenten i 2015 baseres på satsene fra 2015 (kr 1,48 pr innbygger) justert med Kommunal og moderniseringsdepartementets deflator for justering av lønns- og prisveksten i kommunesektoren. Siste offisielle folketall i medlemskommunene legges til grunn. 3. Kontingenter for foreninger og organisasjoner fastsettes slik for året 2016: Kategori 1: kr 7 pr. medlem, minst kr 750 Kategori 2: kr 7 pr. medlem, minst kr 1500 Kategori 3: kr Kategori 4: kr Foreninger og organisasjoner som finner kategoriplasseringen uheldig, eller som mener at fastsettelse av kontingent pr. medlem vil falle urimelig ut, kan få framlagt sin sak for styret. 4. Satsene for støttemedlemmer settes til kr 450 for Årsmøtesak 9 /15 Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte og revisor. Det foreslås justering av satsene om lag som kommunal deflator, avrundet. Ordningen gjelder for pålagte møter og fast godtgjørelse for styreleder, nestleder og kontrollutvalgets leder. 1. Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og leder fastsettes til kr 950 pr styremøte. Styremedlemmers deltakelse i andre pålagte møter godtgjøres på samme måte. Styreleder gis en fast godtgjørelse som settes til kr styrets nestleder kr Møtegodtgjørelse for medlemmer av kontrollutvalget settes til kr 950 pr. møte. Utvalgets leder får en fast godtgjørelse på kr pr. år. 3. Rådsmedlemmer som deltar i andre utvalg, arbeidsgrupper og lignende for OF, gis en godtgjørelse på kr 950 pr møte. 4. Revisorgodtgjøring fastsettes av styret etter oppgave fra revisor. Årsmøte sak 10/15 Valg Revisor velges hvert år. Valgkomiteen innstiller kandidat. Forslag til vedtak: Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Buskerud kommunerevisjon IKS.

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG STYRET I A/L SJØHAUG INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG SØNDAG 2. DESEMBER 2012 KL 12.00 SKARMYRA ALLAKTIVITETSHUS CAFE Skolegata 2, Moss REGISTRERING OG UTDELING AV STEMMESEDDLER

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn.

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn. VEDTEKTER Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET Artikkel 1. Navn. Under navnet Den norske klubben Costa Blanca opprettes nærværende

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

7. Generelle bestemmelser: A Retningslinjer for «form og farge» B Grøntanlegg trær fritidsanlegg m.v. C Parkering D Salg av bolig

7. Generelle bestemmelser: A Retningslinjer for «form og farge» B Grøntanlegg trær fritidsanlegg m.v. C Parkering D Salg av bolig VEDTEKTER FOR SKOGEN SØR VELFORENING 1. Definisjon 2. Formål og Virkemidler A Formål B Medlemskap C Uttalelser 3. Delegering av myndighet 4. Organer: A Generalforsamlingen B Velforeningens styre 5. Bestemmelser

Detaljer