Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2"

Transkript

1 Analyseskolen

2 Innhold I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til Teknisk Analyse Side 3 Candlestick Side 4 Volum Side 7 Støtte/Motstand Side 9 Trender Side 11 Formasjoner Side 14 Glidende gjennomsnitt Side 21 RSI Side 24 Stochastics Side 26 MACD Side 28 The Elliott Wave Theory Side 31 The Dow Theory Side 33 Renko Side 35 Side 2

3 Teknisk analyse Teknisk analyse bygger på at historiske adferdsmønstre i de finansielle markedene har en tendens til å gjenta seg. Mønstrene som ofte gjentar seg i kursdiagrammene vises i form av trender og formasjoner. Trender har en tendens til å vedvare over lengre tidsperioder. Ulike formasjoner indikerer endringer i disse trendene. Ved å studere kursdiagrammer og benytte ulike tekniske analysemodeller kan man optimere tidspunkt for kjøp og salg av verdipapirer. Med effektive analyse verktøy er det mulig å overvåke et betydelig antall aksjer/objekter for å fange opp signaler i disse. De finansielle markedene beveger seg i bølgemønstre, de lange megatrendene som er brutt opp i flere sykler som igjen består av mer kortsiktige trender. Med teknisk analyse kan man identifisere endringer i så vel de langsiktige som de mer kortsiktige trendene. Grunnfilosofien i teknisk analyse er å investere i markeder, bransjer og aksjer som utvikler seg positivt og samtidig viser styrke relativt til andre markeder, bransjer og aksjer. Vi vil her gi en innføring i teknisk analyse og gi forklaring til noen av de mest populære tekniske analysemodeller som Candlestick, RSI, Stochastics, MACD, Glidende gjennomsnitt m.fl Side 3 Innledning

4 Del 1 - Candlestick Teknisk analyse har sine røtter i Japan hvor man startet å bruke teknisk analyse ved handel med ris tilbake på 1700-tallet. Candlestick metoden ble tatt i bruk en gang etter Mye av æren for candlestick metoden går til den legendariske ris traderen Homma fra byen Sakata. Et Candlestick diagram gir mulighet for å vise flere verdier i ett diagram. Diagrammet er veldig populært innen teknisk analyse og anvendes for å vise volatilitet og kurssvingninger for de enkelte børsdager. Et candlestick diagram består av såkalte kropper som er hvite eller svarte (andre farge kombinasjoner forekommer men er alltid en lys og en mørkere farge) samt en øvre og nedre skygge. Skyggen viser den høyeste og laveste omsatte kursen for den aktuelle perioden, som regel en børsdag. Kroppen viser kursverdiene ved åpning og stengning for den aktuelle perioden, som regel også en børsdag. Hvis aksjen slutter høyere enn den åpnet så er kroppen hvit (el. annen lys farge) og hvis aksjen slutter lavere enn den åpnet så er kroppen svart (el. annen mørk farge). Avhengig av hvordan aksje kursen har utviklet seg gjennom dagen så trenger ikke candlesticken for en børsdag alltid å ha noen kropp eller skygge. Hvis for eksempel kursen slutter på akkurat samme nivå som den åpnet så vil candlesticken for den børsdagen ikke ha noen kropp. Side 4 Del 1: Candlestick

5 Analyseskolen Oppbygging av Candlestick diagram Candlestick anvender seg av tidsserier. For å konstruere et candlestick diagram må man ha tilgang til både høyeste, laveste, åpnings- og sluttkurs. Et candlestick diagram består av smale hvite og svarte rektangler. Disse kalles Kropper. Toppen og bunnen av Kroppen bestemmes av åpnings og sluttkurs. Dersom sluttkursen er høyere enn åpnings kursen så tegnes Kroppen hvit. Er sluttkursen lavere enn åpningskursen så tegnes Kroppen svart. De vertikale linjer, som går gjennom Kroppene, kalles for Skygge. Deres topp og bunn representerer høyeste og laveste kurs. I de tilfeller Kroppen ikke har noen Skygge så tilsvarer høyeste og laveste kurs samme nivå som åpnings og sluttkursen. Lange versus korte kropper Lange hvite kropper tyder på stor kjøpsinteresse. Desto lengre den hvite kroppen er, desto høyere er sluttkursen over åpningskursen. Dette indikerer at kursen har løftet seg betydelig fra åpning til børsslutt den dagen og at det har vært stor kjøpsinteresse. Lange hvite kropper er generelt bullish, men det avhenger også mye av deres posisjon i det større tekniske bildet. Etter en periode med nedgang indikerer en lang hvit kropp et mulig vendepunkt oppover og det gir også signal om et mulig fremtidig støttenivå. Lange svarte kropper tyder på stort salgspress. Desto lengre den svarte kroppen er, desto lavere er sluttkursen under åpningskursen. Dette indikerer at kursen har falt betydelig fra åpning til børsslutt den dagen og at det har vært stort salgspress. Etter en periode med bra kursoppgang signaliserer en lang svart kropp at en korreksjon gjerne er nær forestående. Det indikerer også et mulig fremtidig motstandsnivå. Marubozu White Marubozu Black Marubozu Et enda sterkere signal enn bare lange hvite eller svarte kropper er de såkalte Marubozu brothers, Black and White. Marubozu har ikke skygge over eller under kroppen og høyeste og laveste kurs er altså tilsvarende åpnings og sluttkursen. En White Marubozu etableres når åpningskursen er tilsvarende dagens laveste kurs og sluttkursen er tilsvarende dagens høyeste kurs. Dette indikerer at kjøperne har kontrollert kursutviklingen fra første handel til siste handel. Det har altså vært et kjøpspress gjennom dagen. En Black Marubozu etableres når åpningskursen er tilsvarende dagens høyeste kurs og sluttkursen er tilsvarende dagens laveste kurs. Dette indikerer at selgerne har kontrollert kursutviklingen fra første handel til siste handel. Det har altså vært et salgspress gjennom dagen. Lang versus kort skygge Øvre og nedre skygge i candlestick kan gi verdifull informasjon om handelsdagen. Toppen på skyggen representerer dagens høyeste kurs, og laveste punkt på skyggen representerer dagens laveste kurs. Candlesticks med liten skygge under kroppen og stor skygge over kroppen (eks. 1) indikerer at det var kjøpspress tidlig på dagen men at selgerne tok overhånd og presset prisen ned mot slutten av dagen. Dette er et bearish signal og indikerer at det er fare for videre fall på kort sikt. Candlesticks med liten skygge over kroppen og stor skygge under kroppen (eks. 2) indikerer at selgerne dominerte handelen i begynnelsen av dagen mens kjøperne tok mer og mer overhånd mot slutten av dagen og presset kursen oppover. Dette er et bullish signal og indikerer at det gjerne kan komme videre oppgang på kort sikt. Spinning Tops Candlesticks med en lang øvre skygge og en lang nedre skygge og en liten kropp kalles Spinning Tops. I motsetning til de candlesticks hvor det er enten en lang øvre skygge eller en lang nedre skygge og som indikerer et reversal signal (tegn på vending), så indikerer spinning tops usikkerhet. Den korte skyggen (enten den er Side 5 Del 1: Candlestick

6 Analyseskolen hvit eller svart) viser at det har vært lite bevegelse i kursen fra åpning til børsslutt, men den høye skyggen over og under kroppen indikerer at både kjøperne og selgerne har vært aktive under handelen. Selv om kursen sluttet nær åpningskursen så har kursen beveget seg mye opp og ned gjennom dagen. Spinning Tops En Spinning Tops etter en periode med kursoppgang, eller etter en lang hvit candlestick, indikerer svakhet i den stigende trenden og signaliserer at en korreksjon ned kan være nær forestående. Etter en periode med kursnedgang eller etter en lang svart candlestick vil en Spinning Tops signalisere at en vending opp kan være nær forestående. Doji Doji er en viktig candlesticks som både gir informasjon i seg selv og som del av formasjoner. Doji etableres når åpningskursen og sluttkursen er tilnærmet like. Lengden på skyggen over og under kroppen kan variere noe og candlesticken ser ut som et kors eller et plusstegn. Doji gjenspeiler en markedssituasjon preget av usikkerhet. Prisen beveger seg både over og under åpningskursen, men slutter omtrent på samme nivå som den åpnet. Verken kjøperne eller selgerne klarte å ta kontroll og dette gir ofte et signal om en mulig trendendring på kort sikt. Alene er Doji et nøytralt signal. Et bullish eller bearish signal avhenger kursutviklingen etter Doji signalet eller neste candlesticks. Etter en periode med kursoppgang, eller etter en lang hvit candlestick, signaliserer en Doji at kjøpspresset begynner å avta, og at kursen gjerne kan komme til å få en korreksjon ned snart. Etter en periode med nedgang, eller etter en lang svart candlestick, signaliserer en Doji at salgspresset begynner å avta og at en vending opp i kursen kan være nær forestående. Doji Side 6 Del 1: Candlestick

7 Del 2 - Volum Volum anvendes som teknisk indikator i teknisk analyse. Volum sier noe om størrelsen på omsetningen i en aksje i beløp eller i antall. Høyt volum i en aksje ved kursoppgang innebærer at oppgangen kan anses være troverdig. Med høyt volum menes at volumet er høyere enn hva som er normalt for aksjen. Når aksjekursen er i en stigende trend skal volumet øke i oppgangsfasene mens det skal minske under korreksjonene. Om det er lavt volum i oppgangsfasene kan det tyde på at aksjekursoppgangen er usunn og at den stigende trenden gjerne går mot sin slutt. Volum Side 7 Del 2: Volum

8 Analyseskolen Vi kan gjennom å studere volumutviklingen få en indikasjon på styrken i den aktuelle kursutviklingen. Det er svært viktig å studere volumutviklingen i tilknytning til kursutviklingen og også i tilknytning til trender og formasjoner. Ved å studere volumutviklingen får man blant annet en indikasjon på om et kjøps eller salgssignal vil oppfylles. For at et signal om kursoppgang skal bekreftes og forsterkes så må kursoppgangen følges av en volumoppgang. Et kjøpssignal som ikke blir bekreftet med volumoppgang er det grunn til å være skeptisk til. AKSJEKURS VOLUM STYRKE STIGER STIGER STERK STIGER FALLER NØYTRAL FALLER STIGER SVAK FALLER FALLER NØYTRAL Høyt og stigende volum ved kursoppgang er positivt. Vitner om en sunn kursoppgang og indikerer at den stigende trenden gjerne vil vedvare videre fremover i tid. Fallende og lavt volum er positivt ved korreksjoner ned i aksjekursen. Indikerer at det ikke er noe stort salgspress i aksjen og at det trolig bare er snakk om en sunn og normal korreksjon i en stigende trend. Høyt og stigende volum ved kursnedgang er negativt. Indikerer salgspress i aksjen og gir tegn på at aksjekursen gjerne kan bli satt under press nedover i tiden fremover Lavt og fallende volum ved kursoppgang er negativt. Vitner om at kursoppgangen gjerne ikke er sunn og at den stigende trenden kanskje går mot sin slutt. For salgssignaler gjelder at signalet forsterkes om volumet øker når kursen faller og utløser salgssignal Når vi bruker uttrykk som høyt og lavt volum så mener vi høyt og lavt i forhold til hva som er normalt for den aktuelle aksjen. Eksempel på en aksje hvor kursoppgang følges av volumoppgang og kursnedgang med volumnedgang. Dette er slik vi ønsker å se det, altså at kursoppgang følges av volumoppgang og at volumet faller tilbake når aksjen konsoliderer og har korreksjoner ned. Generelt gjelder at volumet bør stige når aksjekursen stiger og så bør volumet falle tilbake når aksjekursen faller. Nedenfor følger en oppstilling som viser hva som er positivt og negativt når det gjelder sammenhengen mellom utvikling i aksjekurs og størrelsen på volum: Side 8 Del 2: Volum

9 Del 3 - Støtte/Motstand Støtte og motstand er to viktige begrep innen den tekniske analysen, og hvis man kan få en god forståelse av de psykologiske reaksjoner i forbindelse med disse nivåer så har man også et godt utgangspunkt for å forstå hvorfor teknisk analyse fungerer som den gjør. Et motstandsnivå er en horisontal trendlinje tegnet fra en eller flere tidligere aksjekurstopper som aksjekursen har etablert tidligere. En aksjekurs har vanskelig for å bryte opp gjennom et motstandsnivå og når aksjekursen klarer å passere et motstandsnivå så gis signal om videre kursoppgang. Et støttenivå er en horisontal trendlinje tegnet gjennom en eller flere tidligere aksjekursbunner etablert tidligere. En aksjekurs har vanskelig for å bryte ned gjennom et slikt støttenivå og om den gjør det så gis et signal om at aksjen gjerne kan komme til å falle videre i tiden fremover. Motstandsnivå Støttenivå Tidligere topper representerer motstand når kursen nærmer seg dette nivået nedenifra. Bryter aksjen opp gjennom motstandsnivået går det over til å bli et støttenivå ved korreksjoner ned i aksjen. Tidligere bunner representerer et støttenivå når kursen faller ned mot dette nivået. Bryter kursen ned gjennom støttenivået så går det over til å bli et motstandsnivå ved senere rekyler opp mot det nivået. Side 9 Del 3: Støtte/Motstand

10 Analyseskolen Støtte/motstandsnivåer Støtte og motstandsnivåer er viktige hjelpemiddel både ved langsiktige og ved kortsiktige investeringer. Disse nivåene forteller oss når vi kan forvente oss at en kursbevegelse gjerne stopper opp og endrer retning. Men hva er det som gjør at en kursbevegelse forventes å stoppe opp og endre retning ved disse nivåene? tjent på den senere kursoppgangen og gjerne kan være interessert i å kjøpe aksjen igjen om den kommer ned mot det nivået de gjorde et godt kjøp tidligere. Dermed kommer det gjerne mange kjøpere på banen og det gir støtte for aksjen ved dette nivået. Kommer aksjekursen opp mot et kursintervall hvor det tidligere har vært høy omsetning så representerer dette kurs intervallet et motstandsnivå. Dette fordi det gjerne er mange av dem som har kjøpt aksjer på det nivået, og så har tapt penger når aksjen senere har falt, gjerne vil selge seg ut når aksjen kommer opp mot det nivået de kjøpte igjen. Her må vi gå litt i oss selv og tenke litt på psykologien når vi og andre handler aksjer. Når en aksje for eksempel kommer ned til et nivå hvor den har vendt opp igjen før så er det gjerne mange som tenker at det kanskje kan være et godt kjøpsnivå for den snur jo kanskje opp igjen herifra denne gangen også? Dermed kommer det gjerne mange kjøpere på banen rundt dette nivået hvor aksjen har bunnet ut tidligere og slik fungerer altså tidligere bunner som støttenivå når kursen kommer ned mot et slikt nivå. Fig 3a Motstandsnivå Støttenivå På tilsvarende måte vil det gjerne komme mange selgere på banen når en aksje er kommet opp til et nivå hvor den har toppet ut og falt ned igjen tidligere. Psykologien sier oss da at her kan det kanskje være lurt å sikre en gevinst for her har aksjen vendt ned ifra tidligere og kanskje den gjør det denne gangen også? Mange selgere kommer altså gjerne på banen og legger press nedover på aksjen. (Se fig. 3a). Støtte/ Motstandsdiagram. Det er vanlig å bruke en sikkerhetsmargin på for eksempel 3% når det gjelder salgssignaler og kjøpssignaler ved brudd på en støtte eller motstandslinje. Med det menes at signal ikke utløses for aksjen slutter en dag 3% eller mer under et støttenivå eller over et motstandsnivå. Dette fordi vi ser at det kan være tilfeldige mindre utslag over og under støtte og motstandsnivåene. Fig 3b På figur 3b vises et såkalt Støtte/ Motstandsdiagram. De horisontale stolpene angir, omsetningen i det aktuelle kurs intervallet for den tidsperioden som vises i diagrammet. Man får altså informasjon om hvilke kursintervall det tidligere har vært høy eller lav omsetning. Hvis kursen faller ned mot et kursintervall hvor det tidligere har vært stor omsetning så vil dette kursintervallet representere et støttenivå. Dette fordi mange som har kjøpt aksjer ved dette nivået tidligere har Side 10 Del 3: Støtte/Motstand

11 Del 4 - Trender Trenden er viktig innen området teknisk analyse da en av de grunnleggende reglene innen teknisk analyse er at man skal handle med trenden. Trenden er den retning som aksjekursen har for øyeblikket. Trenden kan være stigende, fallende eller horisontal. Trenden avhenger av hvilket tidsperspektiv man studerer, trenden kan for eksempel være stigende for en dag men kanskje fallende for en uke. Innen teknisk analyse er det viktig å identifisere trenden men også å finne ut hvor sterk trenden er. For å identifisere trenden kan man anvende seg av trendlinjer og glidende gjennomsnitt. Styrken i trenden kan måles ved hjelp av ADX-indikatoren. Trender klassifiseres etter hvilket tidsperspektiv man studerer. Den primære trenden strekker seg over flere måneder til flere år, mens den sekundære trenden går over flere uker til flere måneder. Den tertiære trenden går over flere dager til flere uker, mens den subtertiære trenden går over flere timer til flere dager. Eksempel på en stigende trend. Topper og bunner ligger på stadig høyere nivåer. Øvre trendlinje representerer motstandslinje i trenden og nedre trendlinjer representerer støttelinje i trenden. Trender har altså en tendens til å vedvare over lengre tid og dette kan investor dra nytte av ved å sitte med aksjer som viser stigende trender og så selge seg ut om aksjen bryter ned og ut av den stigende trenden. Kortsiktige investorer kan utnytte svingningene innenfor trenden og kjøpe på korreksjoner ned mot nedre trendlinje og selge opp mot motstandslinje (øvre trendlinje) Side 11 Del 4: Trender

12 Hva er en trend? Analyseskolen Stigende trend En stigende trend kan defineres som en kursutvikling, der bunnene ligger på stadig høyere og høyere nivå. Motsatt kan en fallende trend defineres som en kursutvikling der toppene ligger på stadig lavere og lavere nivå. Men med den definisjonen kan man få en kursutvikling der trenden både er stigende og fallende samtidig. En slik utvikling kalles for en triangel formasjon. Kravet for stigende trender er derfor at både bunner og topper skal ligge på stadig høyere og høyere nivå. For fallende trender gjelder at både topper og bunner skal ligge på stadig lavere og lavere nivå. Da blir trendene entydige. Trendlinjene fungerer som støtte og motstandslinjer for kursen. Når en trendlinje brytes, og da bruker man gjerne en en margin på for eksempel 3 prosent, så gis kjøps og salgssignaler. En alternativ måte å identifisere trender er å bruke glidende gjennomsnitt metoden. Hvis det glidende gjennomsnittet er stigende så er trenden stigende og vise verca. Man kan da bruke ulike lengde på det glidende gjennomsnittet avhengig av om det er den langsiktige eller den mer kortsiktige trenden man ønsker å identifisere. Det er vanlig å bruke for eksempel 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt for å identifisere den langsiktige trenden og 20 og 30 dagers glidende gjennomsnitt for å identifisere den mer kortsiktige trenden. Fallende trend Rektangel formasjon - Sidelengs trend. Side 12 Del 4: Trender

13 Analyseskolen Tegning av trendlinjer Triangel formasjon (Kombinasjon av stigende og fallende trend) Når man skal tegne trendlinjer så skal man legge mest vekt på de seneste tydelige topper og bunner. Det er disse som er med og avgjør hvilken trend en aksje beveger seg innenfor nå. For stigende trender så begynner man med å tegne nedre trendlinje gjennom de seneste tydelige bunner og så parallell-forskyver man denne opp til de seneste topper. For fallende trender så starter man med å tegne øvre trendlinje på de seneste tydelige topper og så parallell-forskyver man denne ned til de seneste tydelige bunner. Det er ikke slik at en aksje alltid har en tydelig trend og i slike tilfeller bør man generelt avvente å gjøre noe handel i aksjen. Man bør ha heller ha fokus på aksjer med tydelige trender. Trender: Hvordan dra nytte av dem? Hvorfor er trender så viktige? Jo fordi trender har en tendens til å vedvare over lengre perioder og dermed kan vi tjene på å handle med trenden og kjøpe aksjer i stigende trender. Det første vi må gjøre er å fastslå hvilken trend vi har med å gjøre, stigende, fallende eller horisontal. Videre så bør man fastslå styrken i trenden, for eksempel ved å se på årlig tilvekst i trenden. Man kan på den måten plukke ut de aksjene som viser sterkest utvikling. Er man kortsiktig så kan man utnytte svingningene innenfor trenden og kjøpe ved korreksjoner ned mot nedre trendlinje og selge ved rekyler opp mot øvre trendlinje. Videre bør man være på vakt for typiske formasjoner som ofte opptrer i slutten av en trend og i forbindelse med trend endringer. Man kan på den måten få et tidlig varsel om mulig trendendring. Noen vanlige slike formasjoner er Hode-skulder formasjon, dobbel topp, omvendt hode-skulder formasjon, dobbel bunn og rektangel formasjoner Side 13 Del 4: Trender

14 Del 5: Formasjoner Tekniske formasjoner er mønster i aksjekursen som indikerer trendbrudd eller horisontale trender eller konsolideringer. kursstatistikk og gjennom å identifisere disse formasjoner kan man få indikasjoner om trendbrudd eller konsolideringer. Tekniske formasjoner anvendes innen området teknisk analyse for å generere kjøps Det finnes en del veldefinerte formasjoner som har blitt definert utifra historisk aksjeog salgssignaler. Eksempel på formasjoner er: hodeskulder formasjon, dobbel topp w formasjon, fallende og stigende kile formasjoner, rektangel og triangel formasjoner m.fl. Eksempel på en omvendt-hode-skulder formasjon Side 14 Del 5: formasjoner

15 Analyseskolen I den tekniske analysens språkbruk forekommer et antall mønster, kalt formasjoner, som har fått spesielle navn, som for eksempel: Hodeskulder, kile, dobbel topp m.fl. En formasjon består av en spesiell sammensetning av topper og bunner i kursgrafen. Det vi er spesielt interessert i er de mønster/formasjoner som ofte avslutter en trend eller som ofte etterfølges av en betydelig oppgang eller nedgang i aksjekursen. formasjonen (jf. stiplet linje i grafen til høyre). Dobbel Topp En dobbel topp formasjon består som navnet tilsier av to topper. Formasjonen utvikles gjerne over et par uker til noen måneder. Man trekker en støttelinje gjennom den mellomliggende bunnen mellom de to toppene (jf. graf under). Bryter aksjen ned igjennom denne støttelinjen så utløses salgssignal. Kursnedgangen blir ofte minst tilsvarende avstanden fra toppene og ned til den mellomliggende bunnen (jf. stiplet linje i grafen til høyre). Dersom den siste toppen er lavere enn den første så gir det ytterligere negative signaler. Vi ønsker også å kunne identifisere slike formasjoner på et så tidlig tidspunkt som mulig for dermed å kunne unngå mest mulig av en kursnedgang eller få ta del i mest mulig av en kursoppgang. Det er også viktig å studere volumutviklingen i tilknytning til de forskjellige formasjoner. For eksempel så vil et kjøpssignal fra en formasjon forsterkes om det er høyt og tiltagende volum når kursen stiger og utløser kjøpssignal. Eksempel på en rektangel formasjon som også representerer en horisontal trend. Motstandslinje Støttelinje Vi skal på de neste sidene her nå se litt nærmere på noen av de vanligste formasjonene. Rektangel Rektangel formasjoner utmerker seg ved at kursen beveger seg sidelengs og danner en rektangel lignende formasjon. Eksempel på en dobbel toppformasjon. Kjennetegnes ved at et antall topper ligger på omtrent samme nivå og et antall bunner ligger på omtrent samme nivå. Topp 1 Topp 2 Den øvre, horisontale trendlinjen tegnet gjennom toppene utgjør en motstandslinje og den nedre horisontale trendlinjen utgjør en støttelinje. Støttelinje Dersom det skjer et brudd opp gjennom motstandslinjen eller ned gjennom støttelinjen så utløses henholdsvis et kjøpssignal eller salgssignal. Potensialet ved et signal er ofte tilsvarende høyden i rektangel Side 15 Del 5: formasjoner

16 Analyseskolen Dobbel Bunn Eksempel på en dobbel bunn formasjon. En dobbel bunn formasjon består som navnet tilsier av to bunner. Formasjonen utvikles gjerne over et par uker til noen måneder. Man trekker en motstandslinje gjennom den mellomliggende toppen mellom de to bunnene (jf. graf til høyre). Bryter aksjen opp gjennom denne motstandslinjen så utløses kjøpssignal. Kursoppgangen blir ofte minst tilsvarende avstanden fra bunnene og opp til den mellomliggende toppen (jf. stiplet linje i grafen til høyre). Dersom den siste bunnen er høyere enn den første så gir det ytterligere positive signaler. Hode-skulder formasjon. Motstandslinje Bunn 1 Bunn 2 Hode-skulder Hode-skulder formasjoner gir som regel veldig pålitelige signaler. En hode-skulder formasjon består av en topp (skulder) med høyt volum, etterfulgt av en høyere topp (hode) med gjerne noe lavere volum, og så en tredje topp (skulder) hvor volumet gjerne er enda mindre. Ved den nedgang som følger etter den tredje toppen, så forsterkes signalet om volumet øker når kursen bryter ned gjennom halslinjen og utløser salgssignal. Kursfallet blir ofte minst tilsvarende avstanden fra den høyeste toppen (hode) ned til halslinjen (jf. stiplet linje i grafen til høyre). skulder halslinje hode skulder Side 16 Del 5: formasjoner

17 Analyseskolen Omvendt Hode-skulder Omvendt-hode skulder formasjoner gir som regel veldig pålitelige signaler En omvendt hode-skulder formasjon består av en bunn (skulder) med gjerne høyt volum, etterfulgt av en lavere bunn (hode) med ofte lavere volum og deretter ytterligere en bunn (skulder) som er høyere enn den forrige og gjerne med enda lavere volum Eksempel på en omvendt hode-skulder formasjon. Dette er en formasjon som ofte avslutter en fallende trend. Motstandslinje Ved den oppgang som følger etter den tredje bunnen, så bør volumet øke når kursen bryter igjennom den motstand som halslinjen gir. Halslinjen er den linjen som dras gjennom de to toppene. Bunn 1 Bunn 2 Kursoppgangen blir ofte minst tilsvarende avstanden fra hode og opp til halslinjen (jf. stiplet linje i grafen til høyre) Eksempel på en symmetrisk triangel formasjon. Her bryter kursen ut på nedsiden av triangel formasjonen og utløser dermed et salgssignal. Potensialet er ofte minst tilsvarende høyden i starten på formasjonen (høyden mellom første bunn og første topp i formasjonen, jf. stiplet linje i grafen). Triangel Kursoppgangen blir ofte minst tilsvarende avstanden fra hode og opp til halslinjen (jf. stiplet linje i grafen til høyre) Triangler etableres av to eller flere topper og bunner, der avstander i høyden mellom topp og bunn stadig blir mindre. Når aksjen bryter ut av triangel formasjonen gis kjøps eller salgssignal. Utbruddet fra triangel formasjoner skal helst inntreffe før man har kommet lenger enn ¾ deler inn i triangelformasjon. Triangelformasjoner opptrer ofte som konsolideringsformasjoner, og kursen fortsetter gjerne i samme retning som den kom ifra før formasjonen ble etablert. Side 17 Del 5: formasjoner

18 Rettvinklet stigende triangel Analyseskolen Triangler forekommer i tre ulike typer: Symmetrisk, Rettvinklet stigende og Rettvinklet fallende triangel. Eksempel på en rettvinklet stigende triangel formasjon. Her bryter kursen ut på oppsiden av triangel formasjonen og utløser dermed et kjøpssignal. Potensialet er ofte minst tilsvarende høyden i starten på formasjonen (høyden mellom første bunn og første topp i formasjonen, jf. stiplet linje i grafen over). For rettvinklet stigende triangel formasjoner er det mest vanlig med et brudd opp fra formasjonen. Triangler etableres av to eller flere topper og bunner, der avstander i høyden mellom topp og bunn stadig blir mindre. Når aksjen bryter ut av triangel formasjonen gis kjøps eller salgssignal. Utbruddet fra triangel formasjoner skal helst inntreffe før man har kommet lenger enn ¾ deler inn i triangelformasjon. Triangelformasjoner opptrer ofte som konsolideringsformasjoner, og kursen fortsetter gjerne i samme retning som den kom ifra før formasjonen ble etablert. Rettvinklet fallende triangel Eksempel på en rettvinklet fallende triangel formasjon. Her bryter kursen ut på nedsiden av triangel formasjonen og utløser dermed et salgssignal. Potensialet er ofte minst tilsvarende høyden i starten på formasjonen (høyden mellom første bunn og første topp i formasjonen, jf. stiplet linje i grafen over). For fallende triangel formasjoner er det mest vanlig med et brudd ned som vi ser eksempel på i grafen her. Triangler forekommer i tre ulike typer: Symmetrisk, Rettvinklet stigende og Rettvinklet fallende triangel. Triangler etableres av to eller flere topper og bunner, der avstander i høyden mellom topp og bunn stadig blir mindre. Når aksjen bryter ut av triangel formasjonen gis kjøps eller salgssignal. Utbruddet fra triangel formasjoner skal helst inntreffe før man har kommet lenger enn ¾ deler inn i triangelformasjon. Triangelformasjoner opptrer ofte som konsolideringsformasjoner, og kursen fortsetter gjerne i samme retning som den kom ifra før formasjonen ble etablert. Side 18 Del 5: formasjoner

19 Stigende kile Analyseskolen Kileformasjoner forekommer i to typer: Fallende kile og Stigende kile. En horisontal kile er en formasjon vi allerede har studert, en såkalt symmetrisk triangel formasjon. Eksempel på en stigende kile ormasjon. Formasjonen er en typisk konsolideringsformasjon og etableres gjerne som en konsolidering i en fallende trend. Det mest vanlige er at aksjen bryter ned fra den stigende kile formasjonen (som i grafen over her) og utløser salgssignal og fortsetter videre nedover. Potensialet er som regel minst tilsvarende høyden mellom første topp og bunn i formasjonen (jf. stiplet linje i grafen her). En kile formasjon etableres typisk over alt fra noen uker til noen måneder. Det er mest vanlig med et brudd ned fra en stigende kileformasjon og ved et slikt brudd ned så utløses salgssignal. Potensialet er ofte minst tilsvarende høyden mellom første topp og bunn i starten av formasjonen. Fallende kile Kileformasjoner forekommer i to typer: Fallende kile og Stigende kile. En horisontal kile er en formasjon vi allerede har studert, en såkalt symmetrisk triangel formasjon. Eksempel på en fallende kileformasjon. Formasjonen er en typisk konsolideringsformasjon og etableres gjerne som en konsolidering i en stigende trend. Det mest vanlige er at aksjen bryter opp fra den fallende kile formasjonen (som i grafen over her) og utløser kjøpssignal og fortsetter videre oppover. Potensialet er som regel minst tilsvarende høyden mellom første topp og bunn i formasjonen (jf. stiplet linje i grafen her). En kile formasjon etableres typisk over alt fra noen uker til noen måneder. Det er mest vanlig med et brudd opp fra en fallende kileformasjon og ved et slikt brudd opp så utløses et kjøpssignal (jf. graf til høyre). Potensialet er ofte minst tilsvarende høyden mellom første topp og bunn i starten av formasjonen. Side 19 Del 5: formasjoner

20 Flagg Analyseskolen En Flagg formasjon kjennetegnes ved: En betydelig og bratt oppgang før formasjonen etableres Eksempel på en flagg formasjon. Formasjonen ligner en liten fallende trend, men kjennetegnes av at den er liten og kompakt og etablert over en kort tidsperiode (typisk 1-2 uker). Potensialet er gjerne minst like stort som den foregående oppgangen i forkant av etablering av formasjonen. Navnet på formasjonen kommer av at det ofte er en kraftig oppgang før formasjonen og formasjonen kan minne om et flagg på en flaggstang. En kompakt formasjon som minner om en liten fallende trend. Formasjonen skal utvikles i løpet av noen få dager til høyst et par uker Potensialet fra en flagg formasjon er ofte tilsvarende høyden på den forutgående kursbevegelsen før formasjonen ble etablert. Det er gjerne avtagende volum under utviklingen av formasjonen, mens volumet gjerne øker igjen når kursen bryter ut av formasjonen. Vimpel En Vimpel formasjon kjennetegnes ved: En betydelig og bratt oppgang før formasjonen etableres En kompakt formasjon som minner om en bitteliten symmetrisk triangel formasjon eller en liten fallende kile formasjon Eksempel på en vimpel formasjon. Formasjonen ligner en symmetrisk triangel formasjon eller en liten fallende kile formasjon, men kjennetegnes av at den er liten og kompakt og etablert over en kort tidsperiode (typisk 1-2 uker). Potensialet er gjerne minst like stort som den foregående oppgangen i forkant av etablering av formasjonen. Navnet på formasjonen kommer av at det ofte er en kraftig oppgang før formasjonen og formasjonen kan minne om en vimpel på en flaggstang. Formasjonen skal utvikles iløpet av noen få dager til høyst et par uker Potensialet fra en vimpel formasjon er ofte tilsvarende høyden på den forutgående kursbevegelsen før formasjonen ble etablert. Det er gjerne avtagende volum under utviklingen av formasjonen, mens volumet gjerne øker igjen når kursen bryter ut av formasjonen. Side 20 Del 5: formasjoner

21 Del 6 - Glidende Gjennomsnitt Glidende gjennomsnitt metoden er en av de mest populære teknisk analyse indikatorene. Glidende gjennomsnitt er en trendindikator og hjelper oss å identifisere trender og endringer i disse trendene. Ved hjelp av glidende gjennom snitt metoden kan man få signaler om trendendringer og bekreftelse på trendbrudd. Hvilken lengde (antall dager som det glidende gjennomsnittet beregnes over) avhenger av om det er den kort siktige eller langsiktige trenden man ønsker å identifisere og studere. I det korte bildet brukes ofte 20 og 30 dagers glidende gjennomsnitt, mens 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt ofte brukes for å studere den mer langsiktige trenden. Glidende gjennomsnitt Side 21 Del 6: Glidende Gjennomsnitt

22 Analyseskolen Et glidende gjennomsnitt er rett og slett et gjennomsnitt av kursen for en viss periode (for eksempel 30 dager). Ved hjelp av glidende gjennomsnitt metoden kan man få signaler om trendendringer og bekreftelse på trendbrudd. Her ser vi et eksempel på kjøps og salgssignaler etter glidende gjennomsnitt metoden på Marine Harvest. Kjøpssignaler gis når aksjen bryter opp gjennom sitt glidende gjennomsnitt (her har vi brukt et 30 dagers glidende gjennomsnitt) Salgssignaler gis når aksjen bryter ned gjennom snitt glidende gjennomsnitt. Vi ser at glidende gjennomsnitt metoden kan hjelpe oss å unngå mye av de største nedturene og bidra til at vi kan få med oss mye av de større oppturene. Hvis for eksempel en aksje bryter opp gjennom sitt glidende gjennomsnitt så gis signal om et trendbrudd. Dersom det glidende gjennomsnittet har en stigende tendens når aksjekursen bryter opp gjennom det så forsterkes det positive signalet. Når en aksje bryter ned igjennom sitt glidende gjennomsnitt så gis det også signal om et trendbrudd. Her gjelder at dersom det glidende gjennomsnittet har en fallende tendens når aksjen bryter ned gjennom det så forsterkes det negative signalet. Hvilken lengde man skal bruke på det glidende gjennomsnittet avhenger av om det er den kortsiktige eller langsiktige trenden man søker å identifisere. For kortsiktige trender brukes ofte20 eller 30 dagers glidende gjennomsnitt mens det er vanlig med 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt når man studerer den mer langsiktige trenden. Grafen nedenfor her viser en gevinsttest ved kjøp og salg av aksjen etter glidende gjennomsnitt metoden og i dette eksempelet her så ville man i denne perioden hatt en avkastning på +186% mens aksjen i samme tidsrom er +21%. Den store forskjellen skyldes at man med glidende gjennomsnitt metoden ville ha unngått mye av den store nedturen i Q3 og Q4 i Generelt så gjelder at jo færre antall dager man beregner glidende gjennomsnitt over jo flere falske signaler (tilfeldige brudd opp og ned gjennom det glidende gjennomsnittet) inntreffer. For å unngå for mange falske signaler så velger man derfor gjerne et glidende gjennomsnitt beregnet over flere dager, men man benytter seg også av to glidende gjennomsnitt kurver som vi ser et eksempel på i grafen her. Når man bruker to glidende gjennomsnitt som her så er det når disse to glidende gjennomsnittene krysser hverandre at man får kjøps og salgssignaler. Og altså ikke når kursgrafen krysser gjennom det glidende gjennomsnitt. Grafen nedenfor her viser altså en gevinsttest ved bruk av glidende gjennomsnitt metoden og aksjen og tidsrommet vi her studerer er nøyaktig det samme som på forrige side men vi ser at vi ved å benytte to glidende gjennomsnitt her (20 og 50 dager) istedenfor bare ett (30 dager) som på forrige side, så har vi fått færre falske signaler og avkastningen ville nå vært på ca +254% mens den i forrige eksempel var på +186%. Aksjen er fortsatt bare +21% i samme tidsperiode. Side 22 Del 6: Glidende Gjennomsnitt

23 Analyseskolen Foruten at man ser på krysninger mellom aksjekursen og ett glidende gjennomsnitt og på den måten får kjøps og salgssignaler. Eventuelt at man bruker to glidende gjennomsnitt og får signaler når disse krysser hverandre. Så ser man også på retningen til det glidende gjennomsnittet. For eksempel vil et 30 dagers glidende gjennomsnitt som har en stigende tendens fortelle oss at trenden for aksjen i det korte bildet er stigende, og motsatt om det 30 dagers glidende gjennomsnitt er fallende, da er den kortsiktige trenden for aksjen fallende. Er det den langsiktige trenden man søker å identifisere så bruker man gjerne å se på et 100 eller 200 dagers glidende gjennom snitt og hvis det da viser en stigende tendens så bekrefter det at aksjen har en positiv trend i det lange bildet. Viser for eksempel et 30 dagers glidende gjennomsnitt en stigende tendens så bekrefter det at den kortsiktige trenden for aksjen er positiv. Og viser for eksempel et 100 dagers glidende gjennomsnitt en fallende tendens så bekrefter det at den langsiktige trenden for aksjen er negativ. Side 23 Del 6: Glidende Gjennomsnitt

24 Del 7 - RSI (Relative Strength Index) RSI er en såkalt momentumindikator og viser den relative styrken og svakheten i en kursutvikling, men ikke utviklingen for et objekt sammen lignet med et annet. RSI prøver istedenfor å måle den individuelle styrken og svakheten i kursutviklingen for det enkelte objekt. Stigende RSI verdier indikerer styrke, synkende RSI verdier indikerer svakhet. Høye verdier indikerer overkjøpte situasjoner, lave verdier oversolgte situasjoner. Divergens mellom RSI og kursutviklingen gir signaler om kommende kursomslag. RSI verdiene kan variere mellom +100 ved ekstremt overkjøpte situasjoner, og 0 ved ekstremt oversolgte situasjoner. Side 24 Del 7: RSI

25 Analyseskolen RSI (Relative Strength Index) RSI måler den relative styrken og svakheten i en kursutvikling men ikke utviklingen for et objekt sammen lignet med et annet RSI måler istedenfor den individuelle styrken og svakheten i kursutviklingen for den enkelte aksjen I RSI inngår summen av størrelsen på oppgangene, og summen av størrelsen på nedgangene for et objekt under en serie dager (ofte de siste 14 handelsdager) Man kan finne støtte og motstandsnivåer og trender i RSI-diagrammene også og ved divergens (motsatt trend) mellom RSI kurven og kursgrafen gis signaler om kommende kursomslag RSI verdiene kan variere mellom +100 ved ekstremt overkjøpte situasjoner og 0 ved ekstremt oversolgte situasjoner Stigende RSI verdier indikerer styrke og synkende RSI verdier indikerer svakhet. Høye verdier indikerer overkjøpte situasjoner (fare for korreksjon ned), mens lave verdier indikerer oversolgte situasjoner (mulig kursoppgang i vente) RSI: formel Formelen for RSI er : meres disse sammen med eventuelle andre dager med kursnedgang siste 14 handelsdager Eksempel på utregning av RSI Et eksempel på utregning av RSIverdi : Formel: RSI = 100 * RSIopp/(RSIopp + RSIned) Dag Kurs Endr. 1 78, ,00 +1, ,50 +1, ,00 +1, ,00-2, ,00 +1, ,00 +3, ,00 +2, ,00-1, ,50-0, ,50 +1, ,50 +2, ,00 +2, ,00-2,00 RSIopp: (1 + 1,5 + 1, ,5) = 15,50 RSIned: ( ,50 + 2) = 5,50 RSI = 100 * 15,50/(15,50 + 5,50) = 73,80 Merk: Ved RSI verdier over 70 sier man at aksjen er i et overkjøpt område og man skal i slike situasjoner være ekstra på vakt for mulig kursendring nedover og salgssignaler Ved RSI verdier under 30 sier man at aksjen er i et oversolgt område og man skal i slike situasjoner være ekstra på vakt for mulig kursendring oppover og kjøpssignaler RSI = 100 * RSIopp/(RSIopp + RSIned) - Hvor: RSIopp: er summen av alle kursoppganger i den aktuelle perioden (for eksempel siste 14 handelsdager). Hvis en aksje er for eksempel +2 kroner en dag og +4 kroner neste dag så summeres disse sammen med de andre dagene med kursoppgang RSI + Positiv divergens. RSI viser stigende bunner mens kurskurven viser fallende bunner. Signal om mulig positiv vending for aksjen. Overkjøpt område. Indikerer at aksjen gjerne kan få korreksjon ned snart. Oversolgt område. Indikerer at aksjen gjerne kan få en vending opp snart. RSIned: er summen av alle kursnedganger (absolutte tall) i den aktuelle perioden (for eksempel siste 14 handelsdager). Hvis en aksjen for eksempel er ned 3 kroner en dag og ned 2 kroner en annen dag så sum- Side 25 Del 7: RSI

26 Del 8 - Stochastics Stochastic er en forkortning for Stochastic Oscillator Technical Indicator og måler aksjekursens pris i forhold til det prisspenn den har hatt under en gitt tid. I Stochastics inngår to linjer, den ene er selve stochastic kurven (rød graf i diagrammet til høyre her) som beregnes i henhold til en formel og den andre (grønn graf i diagrammet til høyre her) er et glidende gjennomsnitt beregnet på stochastic kurven. Kjøpssignaler gis når Stochastic kurven bryter opp gjennom sitt glidende gjennom snitt og dette skjer på et lavt nivå, gjerne under 20. Salgssignalene gis når Stochastic kurven bryter ned gjennom sitt glidende gjennom snitt og dette skjer ved høye verdier, gjerne over 80. Side 26 Del 8: Stochastics

27 Analyseskolen Stochastics er en momentum-indikator og måler i likhet med RSI den relative styrken og svakheten i kursutviklingen for et objekt, men ikke utviklingen for et objekt sammenlignet med et annet. Stochastics måler istedenfor den individuelle styrken og svakheten i kursutviklingen for den enkelte aksjen. I Stochastics formelen anvendes høyeste, laveste og siste betalte kurs i en gitt. Stochastics beregnes på en funksjon som omfatter en viss periode. Stochastics verdiene kan variere mellom +100 ved ekstremt overkjøpte situasjoner og 0 ved ekstremt oversolgte situasjoner. Stigende Stochastics verdier indikerer styrke og synkende stochastics verdier indikerer svakhet. Høye verdier indikerer overkjøpte situasjoner (fare for korreksjon ned), mens lave verdier indikerer oversolgte situasjoner (mulig kursoppgang i vente). Salgssignaler gis når den raske stochastics kurven bryter opp gjennom den trege stochastics kurven og i tillegg dette skjer på et lavt nivå (gjerne under 20). Kjøpssignaler gis når den raske stochastics kurven bryter ned gjennom den trege stochastics kurven og på et høyt nivå (gjerne over 80). Viser for eksempel et 30 dagers glidende gjennomsnitt en stigende tendens så bekrefter det at den kortsiktige trenden for aksjen er positiv. Og viser for eksempel et 100 dagers glidende gjennomsnitt en fallende tendens så bekrefter det at den langsiktige trenden for aksjen er negativ. Side 27 Del 8: Stochastics

28 Del 9 - MACD (Moving Average Convergence-Divergence) MACD ble utviklet av Gerald Appel på slutten av 70-tallet, og er en av de enkleste og mest populære momentumindikatorene som er tilgjengelig. MACD grafen bygger på to glidende gjennomsnitt som brukes til å lage en momentum-indikator ved å trekke verdien på det lengste (26 dager) glidende gjennomsnittet fra verdien på det korteste glidende gjennom snittet (12 dager). Som et resultat av dette tilbyr MACD det beste fra begge verdener, trendindikatorer og momentum indikatorer. MACD svinger over og under en null linje, alt ettersom det korteste glidende gjennomsnittet krysser over og under det lengste glidende gjennomsnittet. Man får signaler fra MACD grafen utifra krysninger med signallinjen (9-dagers glidende gjennomsnitt på MACD grafen), krysninger av MACD og null-linjen og divergenser mellom MACD og kursgrafen for det underliggende objekt. Gerald Appel Side 28 Del 9: MACD

29 Beregning: Analyseskolen MACD: (12-dagers EMA minus 26-dagers EMA) SignalLinje: 9-day EMA på MACD MACD Histogram (stolpediagram): MACD minus SignalLinjen Standard MACD er differansen mellom et 12-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA) og et 26-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Det brukes sluttkurser for å beregne de glidende gjennomsnitt så MACD er altså beregnet på bakgrunn av sluttkurser. Et 9-dagers glidende gjennomsnitt beregnes på verdien på differansen mellom dette 12 og 26 dagers glidende gjennomsnitt. Det er dette 9 dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt på MACD som kalles signallinjen. Videre så presenteres et MACD histogram (stolpediagram) som representerer forskjellen mellom MACD og dets 9-dagers glidende gjennomsnitt (signallinjen). Histogrammet er positivt når MACD er over sitt 9-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt og negativt når MACD er under sitt 9-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt. Dette indikerer igjen at momentumet for det underliggende objektet øker. Negative MACD verdier betyr at 12-dagers glidende gjennomsnitt er lavere enn 26-dagers glidende gjennomsnitt. Negative MACD verdier øker hvis det korte 12-dagers glidende gjennomsnittet faller videre enda lenger ned under det lengre 26-dagers glidende gjennomsnittet. Dette indikerer på sin side at det negative momentumet i det underliggende objektet øker. Oppbygning I eksemplet i figur 9a viser det gule området MACD i negativ territorium hvor 12-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA) er lavere enn Figur 9a 26-dagers glidende gjennomsnitt. Den første krysningen oppstod på slutten av september 2009 (svart pil) og MACD beveget seg videre inn i negativt territorium og 12-dagers EMA beveget seg lengre fra 26-dagers EMA. Det oransje området fremhever en periode av positive MACD, som er når 12-dagers EMA ligger over 26-dagers EMA. Legg merke til at 12-dagers EMA forble under 1 i denne perioden (rød, prikket linje). Dette betyr at avstanden mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA var mindre enn 1 punkt (her: 1 dollar), som ikke er en stor forskjell. Tolkning Som navnet antyder, handler MACD om konvergens og divergens av to glidende gjennomsnitt. Konvergens oppstår når de glidende gjennomsnitt beveger seg mot hverandre. Divergens oppstår når de glidende gjennomsnitt beveger seg bort fra hverandre. Det korteste glidende gjennomsnittet (12-dagers) er raskere og ligger til grunn for de fleste av MACDs bevegelser. Det lengre glidende gjennomsnittet (26- dagers) er tregere og mindre følsomt for prisendringer i det underliggende objektet. Positive MACD verdier betyr at 12- dagers glidende gjennomsnitt ligger over 26-dagers glidende gjennomsnitt. Positive verdier på MACD øker dersom 12-dagers glidende gjennomsnitt stiger videre høyere over det 26-dagers glidende gjennomsnitt. Side 29 Del 9: MACD

30 Analyseskolen SignalLinje krysninger SignalLinje krysninger er de vanligste MACD signalene. Signal-linjen er et 9 dagers EMA (Eksponensielt glidende gjennomsnitt) på MACD. En Bullish krysning oppstår når MACD vender opp og krysser over signal-linjen. En Bearish krysning oppstår når MACD vender ned og krysser under signal-linjen. Slike krysningssignaler fra MACD og SignalLinjen kan typisk vare fra noen få dager, til et par uker, det hele avhenger av styrken til bevegelsen som forårsaker krysningen. SignalLinje krysninger er ganske vanlige, og derfor bør signalet bekreftes av andre tekniske indikatorer og signaler for å kunne stole på disse signalene. Diagrammet til høyre viser IBM med 12-dagers EMA (grønn), 26-dagers EMA (rød) og MACD (12,26,9) i feltet under. Det var åtte signal linje krysninger iløpet av seks måneder: fire opp og fire ned. Det var noen gode signaler og noen dårlige signaler. Det gule området fremhever en periode når MACD klatret over 2 for å nå et positivt ekstremområde (kan variere fra objekt til objekt). Det var to bearish signal-linje krysninger i april og mai, men IBM fortsatte å trende høyere. Den tredje bearish signallinje krysningen i mai resulterte i et godt signal. Side 30 Del X: XXX

Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor

Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Utdrag fra boken Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Thomas Nygaard Christiania Securities AS Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor 12799_Teknisk-Analyse.indd 1 29.09.2010 09:15:08 Teknisk

Detaljer

Markedsrapport - uke 34

Markedsrapport - uke 34 Markedsrapport - uke 34 Uken startet veldig blandet, men løpet av helgen ble det bekreftet at Ambac og MBIA beholder sine AA ratinger. Dette ga noe støtte for finanssektoren på starten av inneværende uke.

Detaljer

Thomas Nygaard Christiania Securities AS. Teknisk aksjeanalyse. bli en bedre investor

Thomas Nygaard Christiania Securities AS. Teknisk aksjeanalyse. bli en bedre investor Thomas Nygaard Christiania Securities AS Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Innhold 06 08 10 18 22 30 36 Forord Historie Trenden Støtte og motstand Fortsettelsesformasjoner

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Figur 1. Selskapene i den norske OSEBX-indeksen

Figur 1. Selskapene i den norske OSEBX-indeksen Indeksfond Aksjeindekser ble introdusert som en metode for å måle gjennomsnittlig avkastning til et utvalg aksjer. Den eldste eksisterende amerikanske aksjeindeksen Dow Jones Industrial Average ble publisert

Detaljer

Trailing stop-loss. Securities

Trailing stop-loss. Securities Trailing stop-loss Securities OM STOP-LOSS Stop-loss er en avansert ordrefunksjon som gir deg muligheten til å definere vilkår på en ordre. Funksjonaliteten kan være nyttig å bruke dersom man ikke har

Detaljer

CHFNOK: Gode tradingmuligheter. EURUSD: Tester viktig motstand

CHFNOK: Gode tradingmuligheter. EURUSD: Tester viktig motstand 115.00 112.50 110.00 107.50 105.493 105.00 102.50 100.00 97.50 VIKTIG INFORMASJON: Denne rapporten er utarbeidet av Apollo Markets AS, og er ment kun for selskapets kunder. Den er utarbeidet med tanke

Detaljer

Finansavisens gjesteskribent 20/3 2010. En oljeprisforklart børs. Ragnar Nymoen.

Finansavisens gjesteskribent 20/3 2010. En oljeprisforklart børs. Ragnar Nymoen. Finansavisens gjesteskribent 20/3 2010 En oljeprisforklart børs Ragnar Nymoen. Stupet i oljeprisen høsten 2008 bidro vesentlig til at børsindeksen falt så kraftig som den gjorde. Dette bekreftes av en

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

GRUNNLEGGENDE MØNSTER OG TERMINOLOGI. Futures trading er forbundet med høy risiko. Norsk oversettelse av Finn Bjurvoll Hansen Finn Norw

GRUNNLEGGENDE MØNSTER OG TERMINOLOGI. Futures trading er forbundet med høy risiko. Norsk oversettelse av Finn Bjurvoll Hansen Finn Norw GRUNNLEGGENDE MØNSTER OG TERMINOLOGI Futures trading er forbundet med høy risiko Norsk oversettelse av Finn Bjurvoll Hansen Finn Norw Først vil jeg takke Jim O' Connel fra PFG (Peregrine Financial Group

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi.

Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi. Beskrivelse av CANSLIM modellen til William O Neil for kjøp og salg av aksjer Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi. Hvilke faktorer bør være tilstede like før en aksje begynner på

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015

MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2015 TIDSÅNDEN NORCAPs investeringsråd Klikk her for å lese mer» Utvikling sist måned og hittil i 2015 Klikk her for å lese mer» Råvarer - det som går ned, kommer ikke alltid opp

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

GRUNNLEGGENDE MØNSTER OG TERMINOLOGI Av James L. O'Connell

GRUNNLEGGENDE MØNSTER OG TERMINOLOGI Av James L. O'Connell (Tradere hjelper Tradere) GRUNNLEGGENDE MØNSTER OG TERMINOLOGI Av James L. O'Connell THERE IS A RISK OF LOSS IN TRADING FUTURES Trading er forbundet med høy risiko Oversatt av: Finn Bjurvoll Hansen 1 Først

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel 1 / 42 ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel Andreas Moxnes 7.april 2015 0 / 42 Introduksjon til ny handelsteori Så langt har vi sett på handel med ulike

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,7 Endring sist uke -1,9 % Endring i år 7,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke %

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank *

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * Nr. 3 2009 Aktuell kommentar Norske kroner ingen trygg havn av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * * Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

Bli en bedre investor

Bli en bedre investor Bli en bedre investor Christiania Securities Christiania Securities er et veletablert meglerhus som tilbyr aksjehandel på Oslo børs og de øvrige nordiske aksjemarkedene. Selskapet ble etablert i 1995 og

Detaljer

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og

Detaljer

Høyere inflasjon i vente?

Høyere inflasjon i vente? Høyere inflasjon i vente? Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

CMTraderGO (FX) til PC, nettbrett og smartphone

CMTraderGO (FX) til PC, nettbrett og smartphone CMTraderGO (FX) til PC, nettbrett og smartphone ENKEL START GUIDE Page 1 of 16 En enkel introduksjon til bruk av plattformen CMTraderGO ved handel med FX Hva er CMTraderGO Enkel Desginet for å være enkel

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R

OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R OPSJONER &FUTURES S T R A T E G I E R INNLEDNING Det finnes en rekke muligheter for investeringer i det norske Finanset. Plasseringsmulighetene deles gjerne inn i to hovedområder; aksjerelaterte investeringer

Detaljer

Hvordan påvirker adferden til de ulike aktørene prisene i finansmarkedene?

Hvordan påvirker adferden til de ulike aktørene prisene i finansmarkedene? Hvordan påvirker adferden til de ulike aktørene prisene i finansmarkedene? Finansmarkedsfondet ga i 2004 støtte til et prosjekt som skulle gi i ny innsikt i hvordan adferden til aktørene i finansmarkedene

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2015

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2015 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2015 Markedsutvikling September var nok en måned der finansielle markeder var preget av uroligheter. Steg markedet den ene dagen, falt det litt mer den andre. Den volatile

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Introduksjon til Forexmarkedet

Introduksjon til Forexmarkedet Innholdsfortegnelse Introduksjon til Forexmarkedet... 3 Hvordan foregår Forexhandel?... 4 Fordeler ved å trade i Forexmarkedet... 6 Valutapar... 7 Leverage/giring Hva er det?... 8 Kostnader... 9 Fundamental

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Kurs. Kapittel 2. Bokmål

Kurs. Kapittel 2. Bokmål Kurs 8 Kapittel 2 Bokmål D.8.2.1 1 av 4 Introduksjon til dynamisk geometri med GeoGebra Med et dynamisk geometriprogram kan du tegne og konstruere figurer som du kan trekke og dra i. I noen slike programmer

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Velkommen til Vikingen 4.0!

Velkommen til Vikingen 4.0! Velkommen til Vikingen 4.0! Med Vikingen 4.0 introduserer vi et helt nytt modellspråk. Det innebærer at du nå får tilgang til nye og forbedrede modeller. Diagrammene presenterer mer og tydligere informasjon

Detaljer

For å svare på disse spørsmålene må vi undersøke hva som skjer i et marked når vi legger på en skatt (avgift) eller utbetaler en subsidie?

For å svare på disse spørsmålene må vi undersøke hva som skjer i et marked når vi legger på en skatt (avgift) eller utbetaler en subsidie? «Prisoverveltning», «Skatteoverveltning» («ta incidence») Hvor mye øker prisen på brus dersom myndighetene legger på en avgift på 5 kroner per liter? Og hvor mye reduseres forbruket? Hvor mye mer vil de

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Aller siste versjon: 0.0.04 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006: En sammenligning med Røeggen produktene. Introduksjon Undertegnede var sakkyndig vitne

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Innledning. De ti egenskapene er som følger:

Innledning. De ti egenskapene er som følger: DIN EGEN VERSTE FIENDEE I AKSJEMARKEDET http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Du har kanskje hørt at du i aksjemarkedet ofte er din egen verste fiende. Men hva betyr egentlig dette? I denne e-boken

Detaljer

CMTraderGO (aksjer) til PC, nettbrett og smartphone

CMTraderGO (aksjer) til PC, nettbrett og smartphone CMTraderGO (aksjer) til PC, nettbrett og smartphone ENKEL START GUIDE Page 1 of 14 En enkel introduksjon til å bruke CMTraderGO plattformen ved handel av aksjer Hva er CMTraderGO Enkel Designet for å være

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Boreanytt Uke 20. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 20. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 20 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har fortsatt en score på 1,2. Markedet og VIX er volatil, og i USA er det veldig

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011 Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011 Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 1/23/2012 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011... 3

Detaljer

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 37 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.8 etter at: 1) VIX har steget over 22, 2) OSEBX P/B har falt under

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Geometri Del Løsningsforslag til del av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Oppgave.1 a Lengden til golvet på tegningen blir: 400 cm 8cm Bredden til golvet på tegningen blir: 300

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Lær sjonglering med baller

Lær sjonglering med baller Lær sjonglering med baller Er du en nybegynner, er det lurt å starte med 3 baller Forklaringen er skrevet av en høyrehendt, men kan like godt brukes av venstrehendte. Bare les venstre i stedet for høyre

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater BECCLE - Bergen Senter for Konkurransepolitikk 10. Oktober 2012 Oversikt Diversjon og tolkningen av diversjonstall Bruk av diversjonsanalyser

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har falt moderat til 1,2 etter at Oslo Børs pris/bok har steget over 1,4

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer