Thomas Nygaard Christiania Securities AS. Teknisk aksjeanalyse. bli en bedre investor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thomas Nygaard Christiania Securities AS. Teknisk aksjeanalyse. bli en bedre investor"

Transkript

1 Thomas Nygaard Christiania Securities AS Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor

2 Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor

3 Innhold Forord Historie Trenden Støtte og motstand Fortsettelsesformasjoner Reverserende formasjoner Bar charts og Candlesticks Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Utgitt av Christiania Securities AS Oslo, oktober 2010 Forfatter: Thomas Nygaard Typografi og design: Brosjyre Consult AS Trykk: 07 Gruppen AS ISBN: Volum Statistiske indikatorer Teknisk analyse versus fundamental analyse Handelsstrategi Porteføljeteori Konklusjon Litteratur

4 Forord Aksjemarkedet gir investorer anledning til å være med på den enorme verdiskapningen i børsnoterte selskaper. Ti tusen kroner investert på Oslo Børs i 1983 ville ved slutten av 2009 gjennomsnittlig ha vokst til nesten en kvart million kroner, og det sier seg selv at det har vært mange muligheter for enda bedre resultater. Det er likevel ikke sagt at det er enkelt å gjøre investeringsbeslutninger. Investorer blir daglig konfrontert med enorme mengder informasjon i form av regnskapstall, pressemeldinger, analyser, makrotall og nyheter fra inn- og utland. Ofte er informasjonen motstridende, og det er ikke alltid enkelt å bestemme seg for å kjøpe eller selge. Christiania Securities har hjulpet investorer å tolke signaler fra markedet i mer enn 15 år. Vi mener teknisk aksjeanalyse er den metoden som fungerer best. Investorer er bedre tjent med å se hva som skjer i markedet enn å prøve å tolke en liten del av en enorm informasjonsflom. Mange dyktige investorer og analytikere tolker kvartalsrapporter og nyheter. De gjør en viktig jobb og noen treffer bra i perioder. Men som alle som har investert vet, så er det alltid markedet som vet mest, og det er til slutt alltid markedet som bestemmer. Christiania Securities har helt fra starten i 1995 spesialisert seg på teknisk aksjeanalyse, og vi fortsetter å styrke vår kompetanse. Vår strategi har alltid vært å satse på uavhengige tekniske analyser av de mest likvide aksjene på Oslo børs. Siden vi startet på midten av 1990-tallet har vi sett en klar økning i interessen for teknisk analyse. Stadig flere begynner å se verdien av denne analysemetoden. Vi ser at media, meglerhus og banker i større grad følger med og benytter tekniske nivåer, særlig når det gjelder timingen av investeringer. Vi håper denne boken kan fungere som en innføring i teknisk aksjeanalyse, og forklare metodene og strategiene vi i Christiania Securities bruker. Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg. Oslo, 1. oktober 2010 Oddbjørn Hollen Adm. Dir. Christiania Securities AS Oddbjørn Hollen, Adm. Dir. Christiania Securities AS 7

5 Det første systematiske arbeidet med teknisk analyse startet med Charles Dow sent på 1800-tallet. Han konstru- Aksjemarkedet styres av menneskelig adferd og gjennom tidene har erfarne investorer gjenkjent mønstrene dette skaper. Teknisk aksjeanalyse har oppstått som en metode for å sette disse mønstrene i et system, og benytte dem i aksjehandel. Historie Like lenge som det er blitt handlet aksjer har tradere og investorer prøvd å tolke markedet: Skal kursene opp eller ned? Hva er mest sannsynlig fremover? Erfarne investorer har lenge visst at markeder styres av menneskelig adferd, og gjenkjent mønstrene dette skaper. Teknisk analyse har oppstått som en metode for å sette disse mønstrene og handelsregler i et system. Det tidligste eksempelet på en beskrivelse av mønstre og metoder i aksjehandel er Confusion de Confusiones (1688) av Joseph de la Vega som beskriver den første aksjehandelen i Amsterdam på 1600-tallet. En annen klassiker som mange investorer og tradere fortsatt nevner som inspirasjonskilde er Reminiscences of a Stock Operator (1923) av Edwin Lefèvre. Begge bøkene viser at selv om økonomiske forhold og markeder forandrer seg over tid så blir aksjekurser dannet av menneskelig adferd. Menneskelig adferd er relativt konstant gjennom tidene og fører til gjenkjennelige mønstre i kurs- og volumutviklingen. Teknisk analyse utnytter disse mønstrene. erte de første indeksene og identifiserte de store bølgebevegelsene, eller trendene, som vi ser i disse. Dows første steg er blitt fulgt av mange flere systematiske studier som har utviklet teorien og prinsippene bak teknisk analyse. Et av de mest innflytelsesrike verkene er Technical Analysis of the Financial Markets av John J. Murphy. De siste årene har økt interesse for aksjehandel, tilgang til datamaskiner og utviklingen av internett ført til at tekniske analysemetoder og verktøy har blitt godt kjent. Teknisk aksjeanalyse har en stor og økende popularitet. Markeder er i stadig endring, og vil alltid fortsette å forandre seg. Charles Dow Børsen i Amsterdam, anno 1653 Daglig strømmer det inn nyheter og forventninger justeres. Teknisk analyse fanger opp alle disse endringene, pluss det som er konstant: Den menneskelige adferden som er den bestemmende faktoren i dannelse av aksjekurser. Ved å ta utgangspunkt i kursen og tolke markedspsykologien, kan teknisk analyse forutse den mest sannsynlige kursutviklingen, ikke bare nå, men også i fremtiden. Teknisk aksjeanalyse Historie 9

6 STOREBRAND STB [OSS] - Historical, :00 Stigende trender En stigende trend er et mønster med stigende bunner. Bunnene bør ligge på en rett linje, den såkalte trendlinjen. For å kunne kalle det en trend bør trendlinjen treffe minst tre bunner. Ved bare to bunner snakker vi om en mulig trend. Parallelt til den stigende trendlinjen kan vi tegne et trendtak, som da bør treffe flest mulig topper. Jo flere bunner og jo flere topper trendlinjene treffer, desto tydeligere eller sterkere kan trenden sies å være, og sannsynligheten for at kursen vil fortsette oppover innenfor trendkanalen er større. Trenden Akkurat som realøkonomiske forhold, så har også markeder og aksjekurser selvforsterkende effekter, eller momentum. Ved å analysere det historiske kursbildet kan vi identifisere trendretningen, noe som igjen gir oss en god pekepinn for kursutviklingen i fremtiden. 81,000 79,000 77,000 75,000 73,000 71,000 69,000 67,000 65,000 63,000 61,000 59,000 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51,000 50,000 49,000 48,000 47,000 46,000 45,000 44,000 43,000 42,000 41,000 40,000 39,000 38,000 37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 Det mest sentrale elementet i teknisk analyse er trenden. Akkurat som i realøkonomiske forhold, så har også markeder og aksjekurser selvforster- kende effekter. De som gjør det best, har en tendens til å gjøre det best også i fremtiden. De som har vært svake, fortsetter ofte videre nedover. Ved å analysere det historiske kursbildet kan vi identifisere trenden eller retningen, noe som igjen gir oss en god pekepinn for kursutviklingen i fremtiden. En stigende trend, videre oppgang indikeres 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21, Teknisk aksjeanalyse Trenden 11

7 DNB NOR DNBNOR [OSS] - Historical, :09 Fallende trender Horisontale trender På samme måte er en fallende trend et mønster av fallende topper, helst tre Det hender også at trenden er mer eller mindre horisontal eller sidelengs. topper eller mer. Trendlinjen gjennom disse toppene utgjør trendtaket i den Vi kan da handle innenfor trenden, det vil si kjøpe ved trendgulvet og selge fallende trenden. Parallelt til dette fallende trendtaket kan vi tegne et trendgulv. ved trendtaket. Eller vi kan avvente et brudd opp eller et brudd ned, for å få Akkurat som hos en stigende trend så blir trenden tydeligere og sterke jo flere en ny indikasjon på videre trendretning. Også der kursgrafen ikke viser noen ganger trendlinjene blir testet. Så lenge den fallende trenden er intakt er videre tydelig trend er det å avvente et nytt signal vårt beste alternativ. nedgang innenfor trendkanalen mest sannsynlig. IGE RESOURCES IGE [OSS] - Historical, :55 7,400 7,000 6,600 76,000 75,000 6,200 5,800 74,000 73,000 5,400 72,000 5,000 71,000 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 En horisontal trend 70,000 69,000 68,000 67,000 66,000 65,000 64,000 63,000 62,000 61,000 60,000 59,000 En fallende trend, videre nedgang er mest sannsynlig 2,000 1,800 58,000 57,000 56,000 1,600 55,000 54,000 1,400 53,000 52,000 1,200 51,000 50,000 Jan07 Jul07 Jan08 Sep09 Oct09 Nov09 Dec09 Jan10 Feb10 Mar10 Apr10 May10 Jun10 Jul10 12 Teknisk aksjeanalyse Trenden Teknisk aksjeanalyse Trenden 13

8 Brent Spot Indicator BRT [GTEN] - Historical, :34 Trendbrudd Trendendringer Hvis en stigende trend bryter ned, eller en fallende trend bryter opp, regnes det som et svakhetstegn for trenden. Men brudd av en trend er som oftest bare et signal om endring i trendens hastighet. Det vil si at en stigende trend som bryter ned, oftest går over i en tregere, men fortsatt stigende trend. På samme måte går en fallende trend som blir brutt opp oftest over i en tregere fallende trend. På kortere sikt kan et trendbrudd altså benyttes som et kortsiktig kjøpssignal (ved et brudd opp) eller salgssignal (ved et brudd ned), mens på lengre sikt vil et trendbrudd som regel ikke indikere en trendendring, men en endret hastighet i samme retning. Et brudd ned fra en stigende trend indikerer som regel en overgang til en mindre raskt stigende trend 106,00 102,00 98,00 94,00 90,00 86,00 82,00 78,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50,00 48,00 46,00 44,00 42,00 For å få signaler om en trendendring må vi kunne identifisere en ny trend i chartet i motsatt retning. Reverserende formasjoner som vi vil behandle i kapittelet Reverserende formasjoner, er også svært nyttige for å raskt identifisere trendendringer. Brudd i samme retning som trenden En stigende trend som bryter opp gjennom trendtaket er som regel et styrketegn: stigningen akselererer og går mulig over i en ny, raskere stigende trend. På samme måte vil en fallende trend som bryter ned gjennom trendgulvet være et nytt svakhetstegn som ofte varsler om en enda raskere falltakt. FRONTLINE FRO [OSS] - Historical, :38 Et brudd opp fra en stigende trend indikerer som regel en overgang til en raskere stigende trend Feb99 Mar99 Apr99 May99 Jun99 Jul99 Aug99 Sep99 Oct99 Nov99 Dec99 Jan00 Feb00 Mar00 Apr00 May00 Jun00 Jul00 Aug00 154, , , , , , , , , , , , ,000 98,000 94,000 90,000 86,000 82,000 78,000 74,000 70,000 68,000 66,000 64,000 62,000 60,000 58,000 56,000 54,000 52,000 50,000 48,000 46,000 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 40,00 38,00 Forskjellige tidshorisonter Oct08 Nov08Dec08 Jan09 Feb09 Apr09 Jun09 Aug09Sep09Oct09 Nov09Dec09 Jan10 Feb10 Apr10 Jun10 Jul10Aug10 36,00 Trender kan identifiseres på forskjellige tidshorisonter. Vi kan ha trender som varer mange år, måneder eller uker og helt ned til intradagtrender. Ved bruk av trendanalyse er det viktig å følge den trenden som passer din investeringshorisont, og ikke blande inn signaler fra mer kortsiktige eller mer langsiktige tidsperspektiv. 14 Teknisk aksjeanalyse Trenden Teknisk aksjeanalyse Trenden 15

9 Elliot Wave Logaritmisk eller lineær skala? Sluttkurser eller Intradag-kurser? Trender i praksis Elliot Wave Theorem er en metode som tar utgangspunktet i trendanalyse, men er mer spesifikk. Kort sagt går den ut på å identifisere detaljerte trender og mønstre av korreksjoner i disse. Noen erfarne brukere av teknisk analyse sverger til Elliot Wave og mener det hjelper dem å tyde markedet. Om det er på grunn av teorien eller den generelle erfaringen disse tekniske analytikerne har med trendanalyse kan være vanskelig å bedømme. MARINE HARVEST MHG [OSS] - Historical, :07 Når en viser store kursbevegelser i en graf med normal lineær skala på y-aksen, så blir bevegelser med samme prosentstørrelse høyt oppe i chartet mye større enn bevegelser med samme prosentstørrelse nede i chartet. De fleste tekniske analytikere er derfor enige om at det lønner seg å bruke såkalte logaritmiske grafer. Dette er grafer hvor y-aksen er justert slik at prosentvise endringer nede i chartet og oppe i chartet vises som like store. Eksempel på samme graf med lineær skala (til venstre) og logaritmisk skala (til høyre) MARINE HARVEST MHG [OSS] - Historical, : , , , , , , , , ,000 ca. 60% 60% 4 800, , , , , , ,000 ca. 60% 60% 3 400, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Vi kan utføre trendanalyse basert på daglige sluttkurser eller vi kan ta med intradag-bevegelsene. Analyse basert på sluttkurser fjerner en del støy og er en flott måte å finne hovedtrenden på lengre sikt. På kortere sikt ser vi ofte at også intradag-bevegelsene er viktige å vurdere når vi analyserer trend-bevegelser. I de senere kapitlene om kursformasjoner, støtte og motstand skal vi se at analyse basert på sluttkurser gir sikrere signaler, men vi må avvente litt lenger før vi handler og dermed gir vi ofte fra oss noe av oppsiden. Når vi bruker trendanalyse i praksis vil det alltid oppstå usikkerheter. Hva er den tydeligste trenden? Er det snakk om en korreksjon i trenden eller har trenden snudd? Trendanalyse har noen subjektive elementer og markedet er per definisjon uforutsigbart så det finnes ingen fasit. Vi mener likevel at en konsekvent anvendelse av trendanalyse øker sannsynligheten for å gjøre lønnsomme investeringsbeslutninger enormt. Med litt erfaring med trendanalyse vil en fort merke at trender er av uvurderlig hjelp for å plukke markeder og aksjer som er i en stigende trend, og ikke minst for å unngå å være med nedover i en fallende trend. ike ca ca. 60% 2 800, , , , , , , , , , , ,000 ca ca. 60% 1 400, , , , ,000 Eksempel på bruk av teknisk analyse: Christiania Securities daglige anbefaling på Oslo børs hovedindeks under finanskrisen Sep99 Oct99 Nov99 Dec99 Jan00 Feb00 Mar00 Apr00 May00 Jun00 Jul00 Aug00 Sep00 Oct00 Nov00 Sep99 Oct99 Nov99 Dec99 Jan00 Feb00 Mar00 Apr00 May00 Jun00 Jul00 Aug00 Sep00 Oct00 Nov00 16 Teknisk aksjeanalyse Trenden Teknisk aksjeanalyse Trenden 17

10 Kurser har en økt sannsynlighet for å snu igjen på nivåer hvor kursen har snudd tidligere. Ved å identifisere viktige, tidligere vendepunkter kan vi finne nivåer hvor kursen vil oppføre seg annerledes i fremtiden og benytte disse for å time kjøp og salg. Støtte og motstand Det er selvfølgelig lett å se hvor en burde ha kjøpt og solgt når en ser tilbake på en graf. Viktige vendepunkter der kursen snudde opp eller ned kan enkelt identifiseres. Teknisk analyse kan bruke tidligere vendepunkter for å forutsi hvor kursen vil snu i fremtiden. Det viser seg nemlig at kurser har en økt sannsynlighet for å snu igjen på de samme nivåene som kursen har snudd tidligere. Hvis et slikt nivå ligger over dagens kurs kaller vi det motstand. Her vil vi ha økt sannsynlighet for at kursen snur ned igjen. Hvis de tidligere vendepunktene ligger under dagens kurs kaller vi det støtte. Her vil vi ha økt sannsynlighet for at kursen snur opp igjen. Ved å identifisere viktige tidligere vendepunkter kan vi altså finne nivåer hvor kursen vil oppføre seg annerledes i fremtiden og benytte dem for å time kjøp og salg. Når kursen beveger seg opp mot punkt A og B hvor kursen tidligere dannet en topp, så vil investorer ha lært at det lønner seg å ta gevinst ved dette nivået. Selgere vil komme inn i markedet og kursen har en økt sannsynlighet for å snu ned igjen. På samme måte vil kjøpere komme inn i markedet ved nivåene C og D, hvor kursen har snudd tidligere og som er det billigste det har vært mulig å kjøpe aksjen for i dette tidsintervallet. A B E Motstand Støtte C D Kurser har en økt sannsynlighet for å snu ved støtte og motstand, men det hender selvfølgelig at vi får et brudd, som ved punkt E. Noen ganger kan de være lett å identifisere grunnen til bruddet, for eksempel positive nyheter om selskapet eller økonomien generelt. Vi ser imidlertid også ofte at kurser bryter opp uten at det er så lett å finne årsaken til bruddet akkurat da. Uansett så sier teknisk analyse at det er markedet som vet mest og at markedet bestemmer. Et brudd opp gjennom motstanden betyr i hvert fall at alle de som ville selge ved de tidligere vendepunktene har fått solgt, og at markedet priser aksjen høyere enn dette tidligere viktige motstandsnivået. Det er altså noe nytt som har skjedd. Aksjen har fått en positiv impuls, og det lønner det seg som regel å kjøpe på. Teknisk aksjeanalyse Støtte og motstand 19

11 Støtte og motstand i valutahandel En interessant forskningsrapport for et par år siden (Osler, 2003) tok for seg hvordan ordre i valutamarkedet ble plassert. Analyse av store mengder ordre viste at: Kjøpsordre (og inndekking av shortsalg) ofte ble lagt like over runde tall. Salgsordre (og stop loss-ordre) ble ofte lagt like under runde tall. Dette er konsistent med teknisk analyse som sier at trender snur ved støtte/motstandsnivåer, som ofte er ved runde tall, og at kurser beveger seg raskt etter brudd gjennom støtte/motstand. Hvordan finner vi støtte- og motstandsnivåer? Støtte og motstandsnivåer blir hovedsakelig dannet av tidligere topper og bunner. Vi bør helst ha flere topper og bunner på samme nivå for å kunne kalle det et signifikant nivå. Jo flere ganger kursen har snudd ved et nivå, jo sterkere blir støtten eller motstanden. I tillegg til tidligere topper og bunner er det noen andre faktorer som også vil kunne føre til støtte og motstand. Eksempler på dette er nivåer i en (tidligere) formasjon, tidligere gap, runde tall (10, 50, 100, 200, osv.) og en tidligere emisjonskurs. Alle disse elementene, og helst kombinasjoner av disse, vil øke sannsynligheten for at kursen vil snu ved disse nivåene igjen. Oslo Børs Benchmark Index OSEBX [OSS] - Historical, :21 520, , , , , , , , , , , poeng 390, , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Når har vi et brudd? Når kursen stiger over motstand eller under støtte sier vi at vi har et brudd. For mer langsiktige analyser er det vanlig å avvente en eller flere sluttkurser over motstand eller under støtten før vi kaller det et etablert brudd. Ved å avvente etablering over motstand eller under støtte får vi sikrere, men senere signaler. Støtte og motstand i praksis Generelt sett lønner det seg å kjøpe ved støtte og ved brudd av motstand. Vi selger ved motstand, og ved brudd av støtte. Men som ved de andre analyseelementene vil det også her være rom for skjønn. Vi bør tolke hvor sterk støtten eller motstanden er, og vi bør vurdere de andre analyse-elementene. En aksje som ligger i en sterk stigende trend og har gitt et kjøpssignal fra en tydelig formasjon, vil for eksempel ofte kunne bryte gjennom en svak motstand. Erfaring med bruk av teknisk analyse lærer oss å balansere disse forskjellige kreftene. MARINE HARVEST MHG [OSS] - Historical, :27 5,000 4,950 4,900 4,850 4,800 4,750 4,700 4,650 4,600 4,550 4,500 4,450 4,400 4,350 4,300 4,250 4,200 4,150 4,100 4,050 4,000 3,950 3,900 3, ,000 3,800 Ved et brudd opp gjennom et viktig rundt tall (et motstandsnivå) vil de fleste selgere ha fått solgt seg ut. Bruddet opp gjennom nivået vil utløse nye kjøpsorde like over nivået, og det er høy sannsynlighet for videre stigning. 200 poeng 100 poeng 210, , , , , , , , , , , ,000 Eksempel på et falskt brudd opp gjennom motstand på intradagsbasis høsten 2009 og et etablert brudd opp januar ,750 3,700 3,650 3,600 3,550 3,500 3,450 3,400 3,350 3,300 3,250 3,200 3,150 3,100 3,050 3, Jun09 Jul09 Aug09 Sep09 Oct09 Nov09 Dec09 Jan10 Feb10 Eksempel på kursreaksjoner på runde tall: Oslo børs hovedindeks ved 100, 200 og 400 poeng. 20 Teknisk aksjeanalyse Støtte og motstand Teknisk aksjeanalyse Støtte og motstand 21

12 Generelt om formasjoner Fortsettelsesformasjoner Kursformasjoner er mønstre som vi ser igjen og igjen i kursgrafer, og som gir oss en indikasjon om situasjonen i markedet. Kursformasjoner består av støtte- og motstandsnivåer, men de er mer spesifikke: Formasjoner er en bestemt kombinasjon av støtte og motstand. De forteller oss dermed mer nøyaktig hvordan investorer forholder seg til en aksje eller et marked, og hva som er den mest sannsynlige videre kursutviklingen. B% Kursmål B% B% Fortsettelsesformasjoner er mønstre i aksjekurser som indikerer en midlertidig pause innenfor en stigende En kursformasjon med teoretisk kursmål og tidshorisont A Tidshorisont A eller fallende trend. Fortsettelsesformasjoner gir oss et klart bilde av markedssituasjonen og genererer pålitelige kjøps- og salgssignaler med konkrete kursmål. Kursmålet basert på en formasjon er minst like høyt som formasjonen, målt i prosent. Logaritmiske chart gjør det enkelt å bestemme kursmål. Avstanden fra toppen til bunnen i formasjonene vil da være lik avstanden fra bruddet til kursmålet. Kursmålet blir som regel nådd innenfor samme tidshorisont som det tok for formasjonen å utvikle seg. Volumet i formasjonen bør øke betydelig ved bruddet. Når vi handler på kursformasjoner er det viktig å tenke på tidshorisonten og volatiliteten: jo kortere tidshorisonten er jo større betydning har volatiliteten (støy) i forhold til kursbevegelser (signalet). Teknisk aksjeanalyse Fortsettelsesformasjoner 23

13 TELENOR TEL [OSS] - Historical, :42 Fortsettelsesformasjon eller reverserende formasjon? Fortsettelsesformasjoner Fortsettelsesformasjoner er mønstre Noen mønstre forekommer både i kursgrafen som indikerer en midler- som fortsettelsesformasjoner og tidig pause innenfor en oppgang eller som reverserende formasjoner. en nedgang. De dannes fordi aksje- Det er derfor som regel best å kurser har en tendens til ikke å stige avvente bruddet før vi handler på en formasjon. Ofte er det heller Eksempel: Selger vi basert på en mulig dobbel topp? Nei, vi avventer bruddet og får et kjøpssignal! eller å falle veldig mange dager på rad. Etter en betydelig oppgang eller ikke så lett å identifisere et mønster før mønsteret har gitt et signal. Det er for eksempel lett gjort å anse en rektangelformasjon for en mulig dobbel topp, noe som øker risikoen å gå ut av en stigende trend for tidlig. TELENOR TEL [OSS] - Historical, :38 88,000 87,000 86,000 85,000 84,000 83,000 82,000 81,000 80,000 79,000 78,000 77,000 76,000 75,000 74,000 73,000 72,000 71,000 70,000 69,000 68,000 67,000 66,000 97,000 96,000 95,000 94,000 93,000 92,000 91,000 90,000 89,000 88,000 87,000 86,000 85,000 84,000 83,000 82,000 81,000 80,000 79,000 78,000 77,000 76,000 75,000 74,000 73,000 72,000 71,000 70,000 nedgang ser vi ofte at kursen tar seg en pause. Noen av investorene som kjøpte tidlig tar gevinst og selger. Andre investorer, som ser at det går bra i aksjen, kjøper. Etter en periode med noe usikkerhet, som vi identifiserer i grafen 65,000 64,000 63,000 69,000 68,000 67,000 66,000 som et sidelengs mønster, fortsetter 62,000 61,000 60,000 59,000 58,000 65,000 64,000 63,000 62,000 61,000 60,000 som regel kursutviklingen i samme retning som den hadde før pausen. 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51,000 59,000 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 En fortsettelsesformasjon etter en oppgang vil altså som oftest brytes opp og gi et nytt kjøpssignal. En 50,000 49,000 51,000 50,000 fortsettelsesformasjon som dannes 48,000 47,000 49,000 48,000 47,000 i en fallende trend vil som oftest Aug09 Sep09 Oct09 Nov09 Dec09 Jan10 Feb10 Mar10 Apr10 May10 46,000 46,000 Aug09 Sep09 Oct09 Nov09 Dec09 Jan10 Feb10 Mar10 Apr10 May10 Jun10 Jul10 Aug10 brytes ned og gi et nytt salgssignal. 24 Teknisk aksjeanalyse Fortsettelsesformasjoner Teknisk aksjeanalyse Fortsettelsesformasjoner 25

14 Forskjellige typer forsettelsesformasjoner Rektangel, Flagg, Triangel De mest vanlige fortsettelsesformasjonene ligner en del på hverandre og indikerer alle videre utvikling i samme retning. Volumet faller som regel tilbake når formasjonen er i utvikling, for så å øke på bruddet. Dead cat bounce Dead cat bounce er et lite hopp i kursen på lavt handelsvolum etter et kraftig fall på høyt volum. Navnet indikerer tydelig at vi ikke bør forvente videre oppgang av en aksje i en sånn formasjon. Mest sannsynlig vil aksjen falle tilbake mot nye all time lows og være svak i en lang tid fremover. CREW GOLD CORPORATION CRU [OSS] - Historical, :20 GOLDEN OCEAN GROUP GOGL [OSS] - Historical, :31 10,500 9,500 8,500 Fortsettelsesformasjoner: Rektangel, Flagg og Triangel 41,000 39,000 37,000 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 7,500 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 9,000 8,000 0,500 7,000 Oct06 Nov06 Dec06 Jan07 Feb07 Mar07 Apr07 May07 Jun07 Jul07 Aug07 Sep07 Oct07 6,000 Dec07 Jan08 Feb08 Mar08 Apr08 May08 Jun08 Jul08 Aug08 Sep08 Oct08 Nov08 Dec08 Jan09 Dead cat bounce etter et kraftig fall ved slutten av Teknisk aksjeanalyse Fortsettelsesformasjoner Teknisk aksjeanalyse Fortsettelsesformasjoner 27

15 ACERGY ACY [OSS] - Historical, :03 Gap Hvordan handle på en fortsettelsesformasjon? Hvis kursen gjør et betydelig hopp, og ikke handles i et kursintervall, kaller vi det et gap. Kursen kan danne et gap opp eller et gap ned. Et gap opp er som regel et styrkesignal og er lett å identifisere i bar charts og candlestick charts, som vi behandler i kapittelet Bar Charts og Candlesticks. Vi skiller mellom et gap ved et brudd opp gjennom en motstand eller ned gjennom støtte, såkalte breakaway gap, eller et gap som opptrer i en trend 77,000 74,000 71,000 68,000 66,000 64,000 62,000 60,000 58,000 56,000 54,000 52,000 50,000 48,000 46,000 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 (ofte i midten), et runaway gap. Begge indikerer videre utvikling i samme retning. Handelsvolumet er ofte høyt på sånne gap. Av og til ser vi også et gap i en trend, men kombinert med lavt volum. Dette kalles et utmattings (exhaustion) gap og er som regel et tegn at trenden er svekket og er i ferd med å avsluttes. Volum er altså en viktig faktor å ha med i vurderingen av gap. Volum vil bli behandlet mer detaljert i kapittelet Volum. Det er forskjellige måter å handle på fortsettelsesformasjoner, avhengig av hvilken investeringshorisont og risikovilje vi har. Mer langsiktige investorer som er investert i en aksje som danner en fortsettelsesformasjon i en stigende trend kan som regel bare avvente. Som regel bryter jo aksjen opp. Den vanligste metoden er å kjøpe når aksjen har brutt opp av formasjonen og gitt et kjøpssignal. Ofte får vi også en såkalt avstemning av bruddet: etter bruddet opp korrigerer aksjen tilbake for å teste den tidligere motstanden i formasjonen som støtte, for så å fortsette oppover. Dette gir en ny mulighet for dem som ikke rakk å kjøpe på selve bruddet. Hvis formasjonen er stor nok, kan vi handle innenfor formasjonen: kjøp på støtte og selg på motstand. Vi kan også kjøpe i forkant av et brudd. Dette er selvfølgelig en mer risikofylt strategi, men kan forsvares i visse tilfeller. For eksempel hvis hovedindeksen ligger i en stigende trend og akkurat har gitt et nytt kjøpssignal. Sannsyligheten for at en formasjon i en enkeltaksje vil utløse et kjøpssignal vil da også øke betydelig. Falske signaler gir også flotte handelsmuligheter. Når en aksje gir et falskt salgssignal for så å bryte opp igjen vil det som regel være få selgere igjen i aksjen, og en videre oppgang er sannsynlig. 10,000 9,000 Oct01 Nov01 Dec01 Jan02 Feb02 Mar02 Apr02 May02 Jun02 Jul02 Aug02 Sep02 Oct02 Nov02 Dec02 Jan03 Feb03 8,000 7,000 Eksempel på breakaway gap og runaway gap 28 Teknisk aksjeanalyse Fortsettelsesformasjoner Teknisk aksjeanalyse Fortsettelsesformasjoner 29

16 Reverserende formasjoner Trender danner ofte gjenkjennelige topp- eller bunnformasjoner når de er i ferd med å snu. Disse såkalte reverserende formasjonene gir oss flotte muligheter til å komme oss raskt inn i en aksje ved starten av en oppgang, og til å ta gevinst når trenden er i ferd med å snu ned. Reverserende formasjoner er mønstre i kursgrafen som indikerer en trendendring. Reversende formasjoner kan enten indikere en topp eller en bunn. Bunnformasjoner gir oss flotte kjøpsmuligheter. Toppformasjoner forteller oss når det kan være lurt å ta gevinst. Akkurat som for fortsettelsesformasjoner er det også viktig å holde øye med volum i reverserende formasjoner. Dette vil vi diskutere mer i kapittelet Volum. De viktigste typer reverserende formasjoner Hode-skuldre-formasjoner Hode-skuldre-formasjoner er blant de mer pålitelige salgssignalene. Formasjonene identifiseres av en liten topp, så en betydelig høyere topp, fulgt av en tredje topp på cirka samme størrelse som den første toppen. Bruddet ned gjennom halslinjen, som vi drar gjennom de to bunnene, er et salgssignal. Hode-skuldre-formasjoner ser vi som regel på slutten av en stigende trend, hvor de indikerer overgangen til en fallende trend. Det hender også at vi får en hode-skuldre-formasjon i en fallende trend. Dette kaller vi en devil s house formasjon. Et signal fra en sånn formasjon er fortsatt negativt, og indikerer videre nedgang. Oslo Børs Benchmark Index OSEBX [OSS] - Historical, :44 Jan07 Jul07 Jan08 Jul08 Jan09 En stor hode-skuldre-formasjon på Oslo børs hovedindeks sommeren 2008 indikerte videre nedgang 520, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Teknisk aksjeanalyse Reverserende formasjoner 31

17 Omvendt-hode-skuldre Dobbel topp Omvendt-hode-skuldre-formasjoner er naturlig nok det motsatte av en hode-skuldre-formasjon, og de er blant de mer pålitelige kjøpssignalene. På samme måte identifiseres de av en liten bunn, så en betydelig lavere bunn, fulgt av en tredje bunn på cirka samme størrelse som den første bunnen. Bruddet opp gjennom halslinjen, som vi drar gjennom de to toppene i formasjonen, er et kjøpssignal. En omvendt-hode-skuldre-formasjon var starten på en stigend trend i Norwegian våren 2009 Omvendt-hode-skuldre-formasjoner ser vi som regel på slutten av en fallende trend, hvor de indikerer overgangen til en stigende trend. Det hender også at vi får en omvendthode-skuldre-formasjon i en stigende trend. Dette kaller vi en angel s house formasjon. Et signal fra en sånn formasjon er fortsatt positivt, og indikerer videre oppgang. NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS [OSS] - Historical, :47 175, , , , , , , , ,000 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 En dobbel topp-formasjon består av to cirka like store topper, og indikerer overgangen fra en stigende til en fallende trend. Volumet ved oppgangen mot andre topp er som regel lavere enn ved oppgangen til første topp, og volumet bør øke ved bruddet ned. En dobbel topp-formasjon var starten på et kraftig fall i Sevan SEVAN MARINE SEVAN [OSS] - Historical, :38 85,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 70,000 65,000 60,000 55,000 15,000 50,000 45,000 40,000 10,000 35,000 30,000 25,000 Mar08 May08Jun08 Jul08 Aug08Sep08 Oct08 Nov08 Jan09 Feb09Mar09 Apr09 Jun09 Jul09 Aug09Sep09 Oct09 Nov09Dec09Jan Teknisk aksjeanalyse Reverserende formasjoner Teknisk aksjeanalyse Reverserende formasjoner 33

18 Dobbel bunn Hvordan handle på en reverserende formasjon? En dobbel bunn i Oslo børs hovedindeks indikerte slutten på finanskrisen og en vending i markedet allerede våren 2009 Oslo Børs Benchmark Index OSEBX [OSS] - Historical, :48 En dobbel-bunn formasjon består av to cirka like store bunner, og indikerer overgangen fra en fallende til en stigende trend. Akkurat som ved de andre reverserende formasjonene bør volumet øke betydelig ved bruddet opp. Rektangel og Triangel Reverserende formasjoner er et flott verktøy som hjelper oss å identifisere vendinger på en rask og pålitelig måte. Det er forskjellige måter å handle på reverserende formasjoner, avhengig av hvilken investeringshorisont og risikovilje vi har. Det viktigste prinsippet er å ta reverserende formasjoner på alvor. Reverserende formasjoner indikerer en endring i trenden, og det vil som regel lønne seg å kjøpe på bunnformasjoner og selge når vi får et salgssignal fra en toppformasjon. 460, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Rektangel og Triangel er som regel fortsettelsesformasjoner, men det hender de bryter i motsatt retning, og da er det viktig å ta signalet på alvor. Formen på en triangelformasjon kan gi oss en tidlig indikasjon på bruddretningen. Et triangel med et horisontalt støttenivå men fallende motstandsnivå er svakere enn et triangel med en fallende motstand og stigende støtte, som igjen vil være svakere enn et triangel med horisontal motstand men stigende bunner. Ofte får vi også en såkalt avstemning av bruddet: etter bruddet opp korrigerer aksjen tilbake for å teste den tidligere motstanden i formasjonen som støtte, for så å fortsette oppover. Dette gir en ny mulighet for dem som ikke rakk å kjøpe på selve bruddet. Hvis formasjonen er stor nok, kan vi handle innenfor formasjonen: kjøp på støtte og selg på motstand. Vi kan også kjøpe i forkant av et brudd. Dette er selvfølgelig en mer risikofylt strategi, men kan forsvares i visse tilfeller. For eksempel hvis hovedindeksen ligger i en stigende trend og akkurat har gitt et nytt kjøpssignal. Sannsyligheten for at en formasjon i en enkeltaksje vil utløse et kjøpssignal vil da også øke betydelig. 220,000 Aug08 Sep08 Oct08 Nov08 Dec08Jan09 Feb09 Mar09 Apr09May09Jun09 Jul09 Aug09 Sep09 Oct09 Nov09 Dec09 Jan10 Feb10 Mar10 210, , ,000 Triangler som reverserende formasjoner Falske signaler gir også flotte handelsmuligheter. Når en aksje gir et falskt salgssignal for så å bryte opp igjen vil det som regel være få selgere igjen i aksjen, og det vil være bra sannsynlighet for videre oppgang. 34 Teknisk aksjeanalyse Reverserende formasjoner Teknisk aksjeanalyse Reverserende formasjoner 35

19 Aksjekursen er den klart viktigste Bar charts og Candlesticks Teknisk aksjeanalyse har aksjekurser som analysegrunnlag. Bar charts og candlesticks kan hjelpe oss å fremstille aksjekurser på en måte som gjør det enkelt og raskt å identifisere viktige kursbevegelser og mønstre. input i teknisk analyse, og den kan fremstilles i grafer på flere forskjellige måter. En av de vanligste graftypene er linjegrafen hvor daglige sluttkurser forbindes med en linje. For mer kortsiktige analyser kan det brukes kortere intervaller, som f.eks. sluttkurser hvert minutt eller hvert sekund. Den mest kortsiktige og detaljerte fremstillingsmåten er et intradagschart hvor hver enkelt trade tick vises i en linjegraf. Bar charts Såkalte bar charts er en populær måte å vise de fire viktigste kursene i en handelsdag (eller annen handelsperiode): åpningskurs, sluttkurs, høyeste kurs og laveste kurs. Candlesticks charts Candlesticks er en metode som ble utviklet av tradere i Japan på 1700-tallet for å tolke prisendringer Høyeste kurs Sluttkurs Åpningskurs Laveste kurs Bar chart i rismarkedet. Candlesticks charts ligner på bar charts, men tar et steg videre. Akkurat som bar charts oppsummerer en candlestick handelen i en periode og viser de samme fire viktige kursene: åpningskurs, sluttkurs, høyeste kurs og laveste kurs. I tillegg til dette viser candlestick en kropp mellom åpningskursen og sluttkursen. Hvis sluttkursen er høyere enn åpningskursen, er kroppen hvit (eller en annen lys farge). Hvis sluttkursen er lavere enn åpningskursen er kroppen svart (eller en annen mørk farge). Dette gjør det enklere å se styrke eller svakhet i utviklingen av aksjekursen. Teknisk aksjeanalyse Bar charts og Candlesticks 37

20 Sluttkurs Høyeste kurs Skygge Kropp Åpningskurs ikke ønsker risikoen ved å være i markedet til neste børsåpning, må stenge sine posisjoner. Dagens åpningskurs og dagens sluttkurs er dermed helt klart de kursene som gir oss mest informasjon. Candlesticks er en utmerket metode for å vise dette samtidig som man filtrerer bort mye støy. ORKLA ORK [OSS] - Historical, :34 56,500 56,000 55,500 55,000 54,500 54,000 53,500 53,000 52,500 52,000 51,500 51,000 50,500 50,000 49,500 49,000 Eksempel på en lang hvit candlestick som kjøpssignal trenden mister styrke og er i ferd med å snu. Åpningskurs Sluttkurs Skygge Laveste kurs Lys og mørk candlestick En hvit kropp viser at kursen steg i velges ofte er en handelsdag er at løpet av handelsperioden: optimismen denne perioden har en klar mening. økte. En mørk kropp viser at kursen Dagens åpningskurs er kursen hvor all falt i løpet av handelsperioden: informasjon siden forrige børspessimismen økte. slutt blir fordøyd av markedet. Etter åpningen kan vi se store svingninger Som oftest er en candlestick i et chart i løpet av dagen. Nyheter blir tolket, lik en handelsdag, men kortere eller og det blir inntatt nye posisjoner. lengre intervaller kan også velges, Ved dagens sluttkurs posisjonerer f.eks 1 time eller 1 uke per candlestick. Årsaken til at perioden som Intradagtradere, og alle andre investorer og tradere seg på nytt. som Lange og korte kropper En lang hvit candlestick er som regel bullish: Kjøperne var sterkest denne dagen og det førte til betydelig kursoppgang fra åpning til stengning. En lang svart candlestick er som regel bearish: Selgerne vant kampen denne dagen og det ble en betydelig kursnedgang fra åpning til stengning. Hvis kroppen i tillegg til å være lang og hvit, ikke har noen skygger så viser det at kjøperne var i kontroll i hele perioden. En svart lang kropp uten skygger viser at selgerne var i kontroll i hele perioden. 48,500 48,000 47,500 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 44,000 43,500 5.Sep05 3.Oct05 17.Oct05 1.Nov05 15.Nov05 1.Dec05 15.Dec05 2.Jan06 Lange og korte skygger En lang skygge på oversiden er som Hvis en candlestick har lange skygger regel negativt. Det viser at kursen både opp og ned, og en liten kropp steg i løpet at dagen, men falt tilbake tyder det på usikkerhet. Det var store mot stengning. På samme måte tolkes utslag både opp og ned i handelsperioden, men kursen stengte ganske en lang skygge på nedsiden som positivt: kursen var langt nede i løpet av uendret. På slutten av en lengre trend dagen, men snudde betydelig opp. kan en sånn candlestick indikere at Candlesticks kan kombineres til mønstre og formasjoner, akkurat som formasjoner i en linjegraf. Det finnes svært mange forskjellige candlestickformasjoner med eksotiske navn som Hanging Man, Abandoned Baby, Three Black Crows, osv. som kan gi gode indikasjoner om tilstanden i markedet. For oss som ikke spesialiserer oss på akkurat candlestick-analyse er dette mindre viktig. Candlesticks er en måte å vise kursen på, og de samme formasjonene kan også utmerket identifiseres i bar charts og linjegrafer. 38 Teknisk aksjeanalyse Bar charts og Candlesticks Teknisk aksjeanalyse Bar charts og Candlesticks 39

Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor

Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Utdrag fra boken Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Thomas Nygaard Christiania Securities AS Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor 12799_Teknisk-Analyse.indd 1 29.09.2010 09:15:08 Teknisk

Detaljer

Bli en bedre investor

Bli en bedre investor Bli en bedre investor Christiania Securities Christiania Securities er et veletablert meglerhus som tilbyr aksjehandel på Oslo børs og de øvrige nordiske aksjemarkedene. Selskapet ble etablert i 1995 og

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? OPPSUMMERING

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? OPPSUMMERING OPPSUMMERING Temaet er fortsatt korreksjon, og det har kommet flere advarsler til syne under overflaten. Slik det tekniske bildet fortoner seg, og med svekkelsen av indikatorene under overflaten betrakter

Detaljer

TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER

TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER TEKNISK ANALYSE ET VERKTØY FOR Å IDENTIFISERE TRENDER 3 oktober 2016 KORTKOMMENTAR Det har vært noen nyheter i det siste som har skapt volatilitet, men det har ikke

Detaljer

Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2

Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2 Analyseskolen Innhold I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til Teknisk Analyse Side 3 Candlestick Side 4 Volum Side 7 Støtte/Motstand Side 9 Trender Side 11 Formasjoner Side 14 Glidende gjennomsnitt

Detaljer

TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER

TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER TEKNISK ANALYSE ET VERKTØY FOR Å IDENTIFISERE TRENDER 10 oktober 2016 OPPSUMMERING Noen svekkelser under overflaten, men ingen entydig konklusjon foreløpig. Markedet

Detaljer

bli. Jeg inntar derfor en mer ydmyk holdning til den kortsiktige utviklingen inntil resultatet foreligger.

bli. Jeg inntar derfor en mer ydmyk holdning til den kortsiktige utviklingen inntil resultatet foreligger. WALL STREET: OPPSUMMERING: Antall advarsler er nå omfattende, men det aller meste blir overskygget av valget. Dette er den viktigste faktoren i markedet, og som tidligere har gitt store utslag. Når Obama

Detaljer

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet Bull-investorene seiret i forrige uke, og indeksen brøt opp og tok ut 2300. Kan markedet stige videre til 2350 eller 2400? Selvfølgelig kan markedet gjøre dette, men jeg tror ikke det blir i denne runden.

Detaljer

forventer jeg at S&P 500 får en korreksjon

forventer jeg at S&P 500 får en korreksjon WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? OPPSUMMERING: Antall advarsler øker kraftig under overflaten! Hadde det ikke vært for FED-møtet og presidentvalget ville markedet ha korrigert! Under overflaten

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? rette opp.

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? rette opp. Basert på den lange trenden er Wall Street i en stigende trend, men har benyttet de to siste årene innenfor en sidelengs trend. Ifølge klassisk trendanalyse skal markedet få en ny oppgang. S&P 500 kan

Detaljer

sektorene som Consumer staples, utilities, Real Estate så tror jeg ikke det vil bli en rotasjon ut av de ledende og inn i de svake.

sektorene som Consumer staples, utilities, Real Estate så tror jeg ikke det vil bli en rotasjon ut av de ledende og inn i de svake. OPPSUMMERING: Den høye volatiliteten etter valget er blitt en risk for markedet. Det er store bevegelser i yields, dollar og råvarer. Når vil yields og dollaren begynne å skape problemer? I forrige uke

Detaljer

marked å toppe ut. De selger ikke før de må eller mister troen på videre oppgang.

marked å toppe ut. De selger ikke før de må eller mister troen på videre oppgang. WALL STREET TRÅR VANNET Mye av det samme har vært gjennomgangstonen de siste uker. Wall Street har beveget seg sidelengs innenfor et smalt intervall. Det i seg selv er en positiv konsolidering, og rent

Detaljer

Markedsrapport - uke 34

Markedsrapport - uke 34 Markedsrapport - uke 34 Uken startet veldig blandet, men løpet av helgen ble det bekreftet at Ambac og MBIA beholder sine AA ratinger. Dette ga noe støtte for finanssektoren på starten av inneværende uke.

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN?

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? Markedet har offisielt etablert en Fase 2 - Wall of Worry. Slike faser kan være meget frustrerende fordi graden av psykologi er meget høy. Det er mye frykt involvert, og det er positivt siden BAMLsentimentanalysen

Detaljer

GOLD REKYL MOT 1250! 17 januar 2017 CHARTDREVET MAKRO- OG SENTIMENTANALYSER

GOLD REKYL MOT 1250! 17 januar 2017 CHARTDREVET MAKRO- OG SENTIMENTANALYSER REKYL MOT 1250! CHARTDREVET MAKRO- OG SENTIMENTANALYSER 17 januar 2017 Bullish Percent / Hausseindeks er et nyttig verktøy for å finne skift i trender, klassifisere trender og identifisere når momentumet

Detaljer

linje og 57 % av disse selskapene er nøytrale i forhold til hvor de er blitt handlet de siste 50 dager. Dette er dog litt bekymringsfullt.

linje og 57 % av disse selskapene er nøytrale i forhold til hvor de er blitt handlet de siste 50 dager. Dette er dog litt bekymringsfullt. WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? 5 desember 2016 Rent teknisk er flere hovedsektorer i S&P 500 kraftig overkjøpt, men det er fortsatt mange selskaper som er nøytrale i forhold til sitt 50 dagers

Detaljer

TIRSDAG STOR TEKNISK ENDRING

TIRSDAG STOR TEKNISK ENDRING Onsdag 10 januar 10/1 - STOR TEKNISK ENDRING TIRSDAG STOR TEKNISK ENDRING AKER BP Ta gevinst! Onsdag 20/12: AkerBP har konsolidert kontrollert, volumet avtakende og det har vært normal gevinstsikring Det

Detaljer

og nå er kun netto short 34,900 kontrakter.

og nå er kun netto short 34,900 kontrakter. Fortsatt har jeg ikke mottatt noen bekreftede signaler på at en korreksjonsfase har startet. Vi kan fortsatt få ett siste slag mot 2300-nivået hvor de siste investorene kapitulerer og kjøper. Det plaget

Detaljer

Trailing stop-loss. Securities

Trailing stop-loss. Securities Trailing stop-loss Securities OM STOP-LOSS Stop-loss er en avansert ordrefunksjon som gir deg muligheten til å definere vilkår på en ordre. Funksjonaliteten kan være nyttig å bruke dersom man ikke har

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Mandag 13 november STATUS: TEKNISK: GRØNT LYS / SENTIMENT: RØDT LYS

Mandag 13 november STATUS: TEKNISK: GRØNT LYS / SENTIMENT: RØDT LYS Chartdrevet makro og sentimentanalyser TAKTISK INSIDE WALL STREET -TEKNISK RAPPORT Mandag 13 november STATUS: TEKNISK: GRØNT LYS / SENTIMENT: RØDT LYS Når det gjelder sentimentet er fortsatt inntrykket

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Sist omsatt i USD +/- %+/- volum i USA Hjemme Endring Endring %

Sist omsatt i USD +/- %+/- volum i USA Hjemme Endring Endring % 4. september 2008 Telefon: 23 31 85 00 Grev Wedels plass 9 Telefax: 23 31 85 01 P.B. 728 Sentrum 0105 Oslo Tosdag 4. september 2008 Dagens Case : PGS Andre Case : AKSO, AZN, HOLM B, NSG, ORI SDB, ORK,

Detaljer

Morgenrapport. Kraftig oppgang. Dagens finanskalender

Morgenrapport. Kraftig oppgang. Dagens finanskalender Morgenrapport Kraftig oppgang Det var bred og kraftig oppgang i det amerikanske aksjemarkedet i går. Dow Jones Industrial Average steg 2.53% og endte over psykologisk viktige 11 000. S&P500 og Nasdaq Composite

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Hvordan påvirker adferden til de ulike aktørene prisene i finansmarkedene?

Hvordan påvirker adferden til de ulike aktørene prisene i finansmarkedene? Hvordan påvirker adferden til de ulike aktørene prisene i finansmarkedene? Finansmarkedsfondet ga i 2004 støtte til et prosjekt som skulle gi i ny innsikt i hvordan adferden til aktørene i finansmarkedene

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

CHFNOK: Gode tradingmuligheter. EURUSD: Tester viktig motstand

CHFNOK: Gode tradingmuligheter. EURUSD: Tester viktig motstand 115.00 112.50 110.00 107.50 105.493 105.00 102.50 100.00 97.50 VIKTIG INFORMASJON: Denne rapporten er utarbeidet av Apollo Markets AS, og er ment kun for selskapets kunder. Den er utarbeidet med tanke

Detaljer

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012 Nordnet har undersøkt hva privatpersoner og fondsforvaltere tror om børsåret 2012. Undersøkelsen blant fondsforvalterne er gjennomført av Nordnet og består av 10 fondsforvaltere som i uke 47 og 48 har

Detaljer

Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi.

Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi. Beskrivelse av CANSLIM modellen til William O Neil for kjøp og salg av aksjer Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi. Hvilke faktorer bør være tilstede like før en aksje begynner på

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

WALL STREET STIGER IKKE PÅ TALL!

WALL STREET STIGER IKKE PÅ TALL! WALL STREET STIGER IKKE PÅ TALL! 16 januar 2017 Lite av teknisk karakter har inntruffet den siste uke i markedene, foruten at Nasdaq har løftet seg på 7 av de siste 8 dagene. Volatilitetsindeksen VIX har

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Boreanytt Uke 10. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN

Boreanytt Uke 10. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN Boreanytt Uke 10 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score peker mot «risk on». Scoren er nå på 1.8 og det er 18 måneder siden sist

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,7 Endring sist uke -1,9 % Endring i år 7,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke %

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Innledning. De ti egenskapene er som følger:

Innledning. De ti egenskapene er som følger: DIN EGEN VERSTE FIENDEE I AKSJEMARKEDET http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Du har kanskje hørt at du i aksjemarkedet ofte er din egen verste fiende. Men hva betyr egentlig dette? I denne e-boken

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Allokeringsmodellens score ligger på 1,2, og er en av flere grunner til at vi ikke tror på en kraftig korreksjon nå

Allokeringsmodellens score ligger på 1,2, og er en av flere grunner til at vi ikke tror på en kraftig korreksjon nå Boreanytt Uke 32 Uken som gikk Allokeringsmodellens score ligger på 1,2, og er en av flere grunner til at vi ikke tror på en kraftig korreksjon nå Makrosentimentet er i bedring, og i mange land og regioner,

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Uke 34, 2011 Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M.

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har falt moderat til 1,2 etter at Oslo Børs pris/bok har steget over 1,4

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning Norse Gruppen Norse Securities AS Adm. Dir.: Stig A. Rognstad Norse Forvaltning AS Adm. Dir.: Svein A. Gogstad Norse Forsikringsmegling AS Adm. Dir.: Trond Balchen Megling Norse Securities Prosjektsalg

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har score på 0,5. Amerikanske aksjer er dyre, amerikanerne er optimistiske og

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN?

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? Markedet har frem til nå blitt stoppet ved toppen av kursmålet 2050/2075, men det virker som det fortsatt er etternølere som bruker enhver dipp til å vekte seg ytterligere opp. Markedet er en diskonteringsmaskin,

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 1.5 etter at VIX har falt under 20 igjen, mens OSEBX P/B er over

Detaljer

Boreanytt Uke 6. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN

Boreanytt Uke 6. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN Boreanytt Uke 6 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har steget til 0,8 ettersom Shiller PE har falt under 25 igjen. VIX en er

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance.

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance. OSEBX index Uke Nøkkeltall siste uke OSEBX 1, Endring siste uke -,3 % Hittil i år 1,7 % Gj. volum OSEBX siste uke (Mrd),9 Gj. P/E (estimat),3 Siste % siste uke % i år FTSE 9,71,7 %,97 % DAX 79,9,7 %,9

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 38, 2011. Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned

Ukerapport laks. Uke 38, 2011. Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned Uke 38, 2011 Ukerapport laks Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer