Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi."

Transkript

1 Beskrivelse av CANSLIM modellen til William O Neil for kjøp og salg av aksjer Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi. Hvilke faktorer bør være tilstede like før en aksje begynner på en kraftig kursstigning? William O'Neil har besvart dette spørsmålet ved analysere aksjemarkedet i dybden over de siste 38 år. Dette studiet har han kalt "The Record Book of Greatest Stock Markets Winners" og omfatter de 500 aksjer som har hatt størst kursstigning hvert år, i perioden Noen eksempler på disse typiske vinner aksjer er; Texas Instruments som steg fra $25 til $250 fra januar 1958 til mai 1960; Xerox som skjøt fart fra $160 til $1340, i perioden mars 1963 til juni 1966; Syntex som steg fra $100 til $570 på bare seks måneder, i siste halvdel av 1963; Dome Petroleum og Prime Computer som hver for seg steg henholdsvis 1000% og 1595% i aksjemarkedet fra ; og Limited Stores som overrasket sine aksjonærer med en stigning på 3500% fra Hensikten med dette studiet har vært å finne de faktorer som disse 500 aksjer hadde felles, før de begynte på en større kursoppgang. Disse faktorer kan senere brukes som kriteria når man skal plukke fremtidige børsvinnere. Her følger et utdrag av de viktigste resultatene hentet fra William O'Neils studie; "The Record Book of Greatest Stock Market Winners" : (Resultatene er listet i henhold til betydning for kursoppgang, dvs. de viktigste faktorer først). 1. Publiserte rapporter som viste en solid vekst i netto fortjeneste var en dominerende faktor bak en større kursoppgang % av alle aksjer med stor kursoppgang hadde en økning i netto fortjeneste for siste kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. 3. Tre av fire aksjer viste en økning i fortjeneste for siste kvartal på mer enn 70%, før aksjen begynte på en større kursoppgang. De resterende en av fire aksjer som ikke viste en kraftig vekst i inntjening før aksjen begynte sin kursoppgang, kunne derimot vise til en økning i fortjeneste i det påfølgende kvartal, på gjennomsnittlig 90%. Gjennomsnittlig økning i fortjeneste for siste kvartal var på 90% og median økning i fortjeneste var på 34%. 4. Tre ut av fire aksjer med størst kursoppgang kunne vise til en positiv vekst i fortjeneste fra år til år, over de foregående fem år. Gjennomsnittlig vekst i fortjeneste var 24% og median var 21%. 5. Prosentvis økning i netto fortjeneste var 2-3 ganger mer viktig enn nivået på price earnings ratio, som en årsak til kursoppgang, med unntak av sykliske aksjer. Det virker som om P/E ratios er mer en effekt eller et resultat, enn selve årsaken til kursoppgangen. 6. Ved starten av kursoppgangen var gjennomsnittlig P/E ratio på 15.1 og median på 11. Den gjennomsnittlige P/E ratio økte til 31 ved toppen av kursoppgangen. 7. I perioden 1953 til 1985 var gjennomsnittlig P/E ratio ved starten av kursoppgangen på 20, mens P/E ratio for Dow Jones Industrials var på 15. Under kursoppgangen utvidet P/E ratioen seg til 45 (en 125 % økning av P/E ratio). 8. William O'Neils Datagraphs (se bak) viser trenden i netto fortjeneste og aksjekursen mot hverandre på en logaritmisk skala over de siste fem år. Man vil her kunne se at en sammentrekning i P/E ratio kombinert med en sterk vekst i inntjening, var en viktig årsak til en større kursoppgang. 9. To tredjedeler av de aksjer med stor kursoppgang gikk opp i kurs på grunn av forandringer som skjedde innen den industrigruppe som aksjen tilhørte. 10. Den industrigruppe som aksjen tilhørte hadde en 6 måneders relative performance rank på gjennomsnittlig 69, og en median på 61, av 200 industrigrupper.

2 11. I gjennomsnitt kom to tredjedeler av aksjens totale kursoppgang etter at aksjens industrigruppe nådde en ranking på 40 for første gang. 12. Mange av de aksjer med størst kursoppgang var ikke nødvendigvis klassifisert som "vekstaksjer" før kursoppgangen. Det kunne være middelmådige aksjer hvor viktige forandringer hadde skjedd, f. eks. nye produkter, ny ledelse, eller omstendigheter som resulterte i større forbedringer innen aksjens industrigruppe. 13. Markedsledere gjennom en komplett "bull market" syklus var sjelden markedsledere i det neste "bull market". Mange nye navn ledet markedet i hver "bull market" syklus. 14. Gjennomsnittlig tidsperiode fra en aksje begynte en kursoppgang til den toppet ut var 17,9 mnd 15. Gjennomsnittlig kursstigning var på 361% som var 11,92 ganger bedre enn markedet (S&P500). 16. Få aksjer greide å stige nevneverdig i kurs i et aksjemarked som tenderte nedover. 17. Før en større kursoppgang hadde nesten alle aksjer en periode med priskonsolidering, som også ofte korresponderte med en generell korreksjon i aksjemarkedet. 18. De fleste av de beste aksjene viste en periode med større pris styrke enn markedet, før en større kursoppgang i aksjen. Denne perioden med økende relativ styrke var i gjennomsnitt på 6,5 mnd. 19. Den gjennomsnittlige relative styrke før en større kursoppgang var på Den gjennomsnittlige Datagraph rating var på 75,7. Datagraph rating er en verdi kalkulert av William O'Neil & Co og tar i betraktning mange elementer som påvirker aksjekursen. Ranking er basert på en formel som gir en bestemt vekting til rapportert inntjening, antall utestående aksjer, eierstruktur, relativ styrke, pris og volum karakteristikker, gruppe ranking, og flere andre faktorer. Den høyeste Datagraph rating er på 99 og den laveste er på ,6% av alle aksjer i studiet hadde brutt sitt 200 dagers glidende gjennomsnitt og 96% av alle aksjer hadde brutt sitt 10 ukers glidende gjennomsnitt. 22. I mange tilfeller var det viktige volumforandringer på få nøkkelpunkter, før en større oppgang. 23. Kun 3% av alle aksjene i studiet hadde over 20 millioner aksjer utestående i markedet. Gjennomsnittet var 11,8 millioner aksjer ved begynnelsen av kursoppgangen og median var på 4,6 mill. 24. Gjennomsnittlig daglig volum var på , median var på Volumet ekspanderte kraftig etterhvert som aksjen steg i kurs. 25. Gjennomsnittlig kurs ved begynnelsen på kursoppgangen var på 28 og median lå på Gjennomsnittlig stabilitet i netto fortjeneste pr. aksje var på 26,92, og median var på 23. Tallet er utttrykt i prosent og indikerer hvor mange prosent siste 12 mnd fortjeneste kan ligge rundt en trendlinje, over de siste 5 års fortjenste. 27. Fortjenestemargin etter skatt i siste kvartal hadde et gjennomsnitt på 7,3%. 28. Gjennomsnittlig årlig utbytte var på 1,98%. 29. Gjennomsnittlig alpha verdi var 1,78, og gjennomsnittlig beta verdi var 1, % av alle aksjene hadde vist en økning i utbytte året før aksjen begynte å stige kraftig i verdi. Kun 18% av aksjene hadde hatt en aksjesplitt før kursoppgangen.

3 Hvordan virker William O'Neils investeringsstrategi? Wiliam O'Neil utviklet en konkret investeringsstrategi basert på sin analyse av tidligere børsvinnere. Siden 1962 har han kunnet vise til fenomenale resultater ved bruk av en slik investeringsstrategi. Han begynte med $5000,- i 1962, og i 1963 hadde han en realisert aksjegevinst på $ ,-. I 1964 brukte han sin gevinst til å kjøpe et sete ved New York Stock Exchange, og etablerte deretter meglerfirmaet William O'Neil & Co, Inc. Her utformet han en database som er oppdatert med all relevant informasjon om alle børsnoterte aksjer i USA. Resultatene fra studiet om tidligere børsvinnere danner grunnlaget for hvordan denne informasjonen er presentert. På en side kalt Datagraphs er 122 forskjellige statistikker presentert i tabell og grafisk form. Ved hjelp av online systemet (WONDA) og Internet tilknytning er det nå mulig og implementere William O'Neils investeringsstrategi i en analyse av alle aksjer i USA på kort tid. Kriterier for kjøp av aksjer: Hvilke kriterier bruker William O'Neil i sin investeringsstrategi for å plukke fremtidige børsvinnere? Her følger et sammendrag av de viktigste kriterier for kjøp av en aksje. Alle kriterier trenger ikke være tilstede samtidig. De kriterier som er listet først er derimot de viktigste : 1. Det bør være en positiv vekst i netto fortjeneste pr. aksje fra år til år over de siste fem år. Gjennomsnittlig vekst pr. år bør være 15-50% eller mer. 2. Vekst i inntjening over de siste fem år bør vise stabilitet. 3. Netto fortjeneste pr.aksje for siste kvartal bør vise en vekst på 18-20% eller høyere, sammenlignet med samme kvartal året før. Det bør også være en akselererende trend i netto fortjeneste fra kvartal til kvartal. 4. Estimatene for neste års fortjeneste bør være postive dvs. en vekst i netto fortjeneste. 5. Prøv å unngå en fokusering på price earnings ratio. Mange av de aksjer som har vist størst kursoppgang hadde i utgangspunktet en P/E ratio på 20, 30 eller Aksjonærlisten bør være, eller ha vært representert med en del viktige institusjonelle investorer. 7. Utestående aksjer bør være under 20 millioner. 8. Det bør være en bekreftelse av prisstyrke fra de andre ledende aksjer i den samme industrigruppen. Gruppen bør ha en ranking blandt de 100 beste, uten større korreksjoner i noen av de ledende aksjer. Unntak kan gjøres med hensyn gruppestyrke, men da må det være med selskaper som har et helt unikt produkt. 9. Den fundamentale analysen bør vise et selskap som har et nytt produkt, en ny ledelse, eller er i en industri hvor det skjer drastiske forbedringer. 10. Det bør være en stigende trend i relativ styrke, eller en relativ styrke over Aksjen bør være over sitt 200 dagers glidende gjennomsnitt. Denne linjen bør ikke ha snudd nedover etter en lengre oppadgående trend. 12. Teknisk aksjeanalyse bør vise en aksje som er inne i, eller i nærheten av en formasjon slik som; cup with a handle, saucer, double bottom, flat base, eller high and tight flag. "Handle" området bør være i øvre halvdel av formasjonen og ha en svak nedagående helling, eller en shake-out. Smale områder i formasjonen er positivt. 13. Aksjen bør helst ikke ha store pris-volum motstandsnivåer i det siste år eller to.

4 14. Volum analysen over en viss tidsperiode bør vise tegn til akkumulering av aksjen. a. Noen uker med uvanlig høyt volum, og stigende aksjekurs. b. Sterkt avtagende volum i nærheten av bunn- eller støttenivåer. c. Up-down volum ikke under 0.7. d. Volum på tickerlinje viser en sunn utvikling. e. Blokkorde på ticker er stigende. 15. Aksjens alpha bør ikke være et større negativt tall. 16. En aksje som er i nærheten av, eller har etablert en ny all-time-high kan være en bedre investering, enn en aksje som har etablert en ny bunn. 17. Fokuser på markedsledere innen en industrigruppe. Unngå aksjer som har dårlig relativ kursutvikling, i forhold til andre aksjer i samme gruppe. 18. Sammenlign aksjen med alle andre aksjer i samme industrigruppe, og undersøk relaterte segmenter eller industrigrupper for det optimale aksjevalg. 19. Ta i betrakting nye markedsledere, ikke bare de samme gamle favoritter eller markedsledere, som dominerte tidligere bull markets. 20. Datagraph rating bør være over 60 for aksjer med et stort antall utestående aksjer, og over 70 for aksjer med et mindre antall utestående aksjer i markedet. 21. Salg, fortjeneste margin etter skatt, og avkastning på egenkapital bør være bra eller stigende. 22. Hvis aksjen har en positiv kursutvikling, mens markedet som en helhet er svakt og danner nye bunner, kan det bety at aksjen er under viktig kjøpspress og akkumulering. 23. Prøv å finne en eller to chartformasjoner som har en viss likhet med dagens situasjon. 24. Unngå "wide and loose" prisformasjoner og tredje- og fjerdetrinns baseformasjoner. 25. "Average down" prinsippet kan bety å kaste gode penger etter dårlige, hvis flere fundamentale Datagraph faktorer er negative. 26. Unngå aksjer som har korrigert brutalt, brutt viktige støtteområder, og ikke reagert vesentlig opp igjen. 27. Unngå aksjer som nylig har brutt ut av sin lengre positive trendkanal. Ovenstående kriterier er et sammendrag av O'Neils investeringsstrategi for å plukke vinnere i et bullmarket. For å se om vi er i et bull market eller et bear market, har han utviklet kriterier som bør være tilstede. Disse er basert på daglig fundamental- og teknisk analyse av markedet. Er vi i ferd med å gå inn i et bear market vil det neppe lønne seg å eie selv de beste aksjer.

5 Kriterier for salg av aksjer: Med 30 års erfaring fra aksjemarkedet og etter en seks måneders intensiv analyse av sine tidligere feil, har William O'Neil utviklet en strategi for salg av askjer. I denne strategien inngår en liste med 36 symptomer og indikatorer som hver for seg kan være en foranledning til et større kursfall: 1. Ved å kjøpe aksjen på et riktig tidspunkt vil du ha løst halvparten av de problemer som oppstår når du skal velge et tidspunkt for salg. Hvis du kjøper aksjen nøyaktig ved utbruddet av en base formasjon, og ikke følger etter aksjekursen, eller kjøper flere aksjer hvis den stiger mer enn 5 % over kjøpsignalet, vil du være i stand til å sitte gjennom de fleste normale korreksjoner. De beste aksjer faller sjelden 8% under et korrekt kjøpssignal. Selg aksjen hvis den faller 8 % under et kjøpssignal. Hvis aksjen stiger 20% eller mer over kjøpsignalet bør man ta gevinst. Stiger derimot aksjen 20% eller mer på under åtte uker, bør man analysere aksjen mer nøye for å se på muligheten for å holde aksjen på litt lengre sikt. 2. Vær oppmerksom hvis aksjen selges i store blokker på tickerlinjen, rett etter du har kjøpt aksjen i et bull market. Dette salget kan være følelsesmessig, uinformert, midlertidig eller ikke så sterkt som det gir inntrykk av når man sammenligner med tidligere volum. Selv de beste aksjer kan vise sterkt salgspress for et par dager eller en uke. Ved å se på et chart over aksjen, får man et større perspektiv over kursutviklingen, og man kan dermed unngå unødvendig panikksalg i normale reaksjoner ned. 3. Når en aksje har steget betraktelig fra en korrekt baseformasjon, og aksjen får en kursoppgang over en dag, som er større enn tidligere kursoppganger bør man være på vakt! Denne oppgangen inntreffer som regel på eller i nærheten av en kurstopp. 4. En kurstopp kan være nådd når vi får et volum som er det største siden aksjen begynte sin kursoppgang. 5. Selg hvis aksjens kursoppgang blir så aktiv at den har raske kursstigninger over to til tre uker (åtte til tolv dager). Dette kalles for et endelig kjøpsklimaks med høy aktivitet. 6. Selg hvis aksjen stiger på grunn av en aksjesplitt over en til to uker (vanligvis +25 eller +30%, og i et fåtall tilfeller +50%). Hvis aksjen allerede har steget kraftig fra en baseformasjon, og en aksjesplitt blir offentligjort bør aksjen ofte selges. 7. Større investorer må selge når de har kjøpere til å absorbere aksjene. Man bør derfor vurdere å selge hvis aksjen stiger og man ser at gode nyheter blir offentligjort, eller det oppstår større publisitet rundt aksjen. 8. Nye toppnoteringer på mindre eller svakt volum kan bety at det er midlertidig lite etterspørsel etter aksjen, og at et salgspress snart kan intreffe. 9. En oppgang etterfulgt av stort volum uten videre kursstigning vil signalisere distribusjon av aksjen (salgspress). 10. En kurstopp vil direkte indikere salg ved å vise nedadgående piler i et barchart over aksjekursen. Dvs. at aksjen stenger på det laveste for dagen flere dager etter hverandre (aksjen taper hele oppgangen hver dag). 11. Når det er spennende og åpenbart for alle at en aksje stiger høyere bør man selge fordi det da er for sent! Jack Dreyfus, en kjent investor og porteføljeforvalter har sagt: "Selg når det er en overflod av positivitet. Når alle bobler over av optimisme og løper rundt og prøver å få alle andre til å kjøpe, betyr det at de er fullt investert. Det eneste de kan gjøre på dette tidspunktet er å

6 prate. De kan ikke drive markedet høyere opp lenger. Det kreves kjøpekraft for å gjøre dette". Kjøp når du er skremt til livet og andre er usikre. Selg når du er lykkelig og fryder deg. 12. En oppgang er som regel i ferd med å nå toppen hvis aksjen har steget hurtig og kraftig over en korrekt baseformasjon, og deretter åpner og holder seg høyere enn gårsdagens høyste kurs. 13. Selg hvis aksjen faller kraftig over flere dager og ikke greier å reagere opp igjen. 14. Vurder å selge hvis aksjen begynner på en større kursoppgang over flere uker, og deretter tar tilbake hele oppgangen ved å falle i kurs. 15. Når veksten i netto fortjeneste pr. kvartal avtar signifikant eller fortjenesten får en negativ vekst, over de to siste kvartaler, bør man ofte selge. 16. Vurder å selge hvis det ikke finnes relativ prisstyrke bekreftelse fra en annen viktig aksje i samme industrigruppe. 17. Vær forsiktig med å selge på dårlige nyheter eller rykter, da disse som regel kun gir en midlertidig innflytelse. Rykter er noen ganger satt ut i markedet for å få mindre investorer ut av fatning. 18. Unngå å selge på en "shake out" eller salgsklimaks, under et større støttenivå. 19. Hvis du ikke solgte tidlig mens aksjen fremdeles gikk oppover, prøv å selge på veien nedover. Etter en første overdreven reaksjon ned fra toppen, vil mange aksjer reagere litt opp på kort sikt. De fleste selger desverre ikke på denne reaksjonen opp, fordi de tror at aksjen er attraktiv igjen. 20. Etter at aksjen har falt rundt 8% fra en kurstopp, vil det i noen tilfeller være nyttig å analysere en tidligere kursoppgang, kurstopp og korreksjon for å finne ut om denne siste oppgangen er over eller om det er en normal 8-12% korreksjon i en oppadgående trend. Du bør i noen tilfeller selge hvis korreksjonen ned fra toppen overstiger 12-15%. 21. Man bør vurdere å selge hvis aksjen har steget betraktelig fra en korrekt baseformasjon og får et kursfall over en dag, som er større enn noe tidligere kursfall siden starten av oppgangen. Man bør i dette tilfellet også få en bekreftelse fra andre signaler. 22. Umiddelbart etter et kraftig salgspress og høyt volum nær en kurstopp vil en påfølgende reaksjon opp være karakterisert med; et mindre volum, en mindre kursoppgang eller vare i færre dager enn nedgangen. Selg på den andre eller tredje dagen med svak kursoppgang. Dette vil som regel være den siste bra muligheten man har til å selge før trendkanaler og større støttenivåer blir brutt. 23. Selg hvis en aksje i slutten av uken stenger på en kurs som ligger under en større oppadgående trend eller bryter en viktig støtteområde på større volum. 24. Hvis man ser på antall dager en aksje er ned i kurs sammenlignet med antall dager en aksje er opp i kurs vil man se at dette forholdet forandrer seg etter at en aksje starter på en lengre nedadgående trend. 25. Vent med å selge til du også har en bekreftelse av større negative forandringer i markedet som en helhet. Kjøp heller ikke tilbake en aksje som du akkurat har solgt fordi den nå kan bli kjøpt billigere. 26. Lær av dine tidligere feil ved salg av aksjer. Gjør din egen analyse ved å tegne inn tidligere kjøp og salg på et chart.

7 27. Selg hurtig før det er innlysende at en aksje bør selges. Salg av en aksje ved brudd på et åbenbart støttenivå kan være en dårlig avgjørelse fordi aksjen kan reagere opp etter å ha utløst stopp ordre og tiltrukket short selgere. 28. Se opp for skattemotiverte selgere. En aksje kan oppleve et stort kjøpspress ved utbrudd fra f.eks. en baseformasjon. Seks måneder senere vil de samme investorer være selgere, grunnet skatte motiverte arsåker. Denne tidsperioden vil avhenge av de gjeldende regler for "capital gains tax". 29. I noen få tilfeller bør man selge hvis en aksje når øvre del av oppadgående trendkanal. Man bør også selge aksjer som stiger over øvre del av en solid positiv trendkanal. 30. Selg hvis aksjen når en all-time-high etter en tredje- eller fjerde trinns baseformasjon. Kjøp av aksjen etter tredje baseformasjon i oppgangen, gir sjelden god avkastning. Det har blitt litt for åpenbart og nesten alle har blitt oppmerksom på kursoppgangen. 31. Selg på nye topper i en "wide and loose" og uregelmessig prisformasjon. 32. Selg på nye topper hvis en aksje har en svak baseformasjon hvor mesteparten av kursaktiviteten foregår i nedre halvdel av baseformasjonen, eller at aksjen har brutt 200 dagers glidende snitt.

sektorene som Consumer staples, utilities, Real Estate så tror jeg ikke det vil bli en rotasjon ut av de ledende og inn i de svake.

sektorene som Consumer staples, utilities, Real Estate så tror jeg ikke det vil bli en rotasjon ut av de ledende og inn i de svake. OPPSUMMERING: Den høye volatiliteten etter valget er blitt en risk for markedet. Det er store bevegelser i yields, dollar og råvarer. Når vil yields og dollaren begynne å skape problemer? I forrige uke

Detaljer

TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER

TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER TEKNISK ANALYSE ET VERKTØY FOR Å IDENTIFISERE TRENDER 10 oktober 2016 OPPSUMMERING Noen svekkelser under overflaten, men ingen entydig konklusjon foreløpig. Markedet

Detaljer

bli. Jeg inntar derfor en mer ydmyk holdning til den kortsiktige utviklingen inntil resultatet foreligger.

bli. Jeg inntar derfor en mer ydmyk holdning til den kortsiktige utviklingen inntil resultatet foreligger. WALL STREET: OPPSUMMERING: Antall advarsler er nå omfattende, men det aller meste blir overskygget av valget. Dette er den viktigste faktoren i markedet, og som tidligere har gitt store utslag. Når Obama

Detaljer

TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER

TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER TAKTISK INSIDE TEKNISKE INDIKATORER TEKNISK ANALYSE ET VERKTØY FOR Å IDENTIFISERE TRENDER 3 oktober 2016 KORTKOMMENTAR Det har vært noen nyheter i det siste som har skapt volatilitet, men det har ikke

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? rette opp.

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? rette opp. Basert på den lange trenden er Wall Street i en stigende trend, men har benyttet de to siste årene innenfor en sidelengs trend. Ifølge klassisk trendanalyse skal markedet få en ny oppgang. S&P 500 kan

Detaljer

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet Bull-investorene seiret i forrige uke, og indeksen brøt opp og tok ut 2300. Kan markedet stige videre til 2350 eller 2400? Selvfølgelig kan markedet gjøre dette, men jeg tror ikke det blir i denne runden.

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? OPPSUMMERING

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? OPPSUMMERING OPPSUMMERING Temaet er fortsatt korreksjon, og det har kommet flere advarsler til syne under overflaten. Slik det tekniske bildet fortoner seg, og med svekkelsen av indikatorene under overflaten betrakter

Detaljer

marked å toppe ut. De selger ikke før de må eller mister troen på videre oppgang.

marked å toppe ut. De selger ikke før de må eller mister troen på videre oppgang. WALL STREET TRÅR VANNET Mye av det samme har vært gjennomgangstonen de siste uker. Wall Street har beveget seg sidelengs innenfor et smalt intervall. Det i seg selv er en positiv konsolidering, og rent

Detaljer

og nå er kun netto short 34,900 kontrakter.

og nå er kun netto short 34,900 kontrakter. Fortsatt har jeg ikke mottatt noen bekreftede signaler på at en korreksjonsfase har startet. Vi kan fortsatt få ett siste slag mot 2300-nivået hvor de siste investorene kapitulerer og kjøper. Det plaget

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

forventer jeg at S&P 500 får en korreksjon

forventer jeg at S&P 500 får en korreksjon WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? OPPSUMMERING: Antall advarsler øker kraftig under overflaten! Hadde det ikke vært for FED-møtet og presidentvalget ville markedet ha korrigert! Under overflaten

Detaljer

Markedsrapport - uke 34

Markedsrapport - uke 34 Markedsrapport - uke 34 Uken startet veldig blandet, men løpet av helgen ble det bekreftet at Ambac og MBIA beholder sine AA ratinger. Dette ga noe støtte for finanssektoren på starten av inneværende uke.

Detaljer

WALL STREET STIGER IKKE PÅ TALL!

WALL STREET STIGER IKKE PÅ TALL! WALL STREET STIGER IKKE PÅ TALL! 16 januar 2017 Lite av teknisk karakter har inntruffet den siste uke i markedene, foruten at Nasdaq har løftet seg på 7 av de siste 8 dagene. Volatilitetsindeksen VIX har

Detaljer

Mandag 13 november STATUS: TEKNISK: GRØNT LYS / SENTIMENT: RØDT LYS

Mandag 13 november STATUS: TEKNISK: GRØNT LYS / SENTIMENT: RØDT LYS Chartdrevet makro og sentimentanalyser TAKTISK INSIDE WALL STREET -TEKNISK RAPPORT Mandag 13 november STATUS: TEKNISK: GRØNT LYS / SENTIMENT: RØDT LYS Når det gjelder sentimentet er fortsatt inntrykket

Detaljer

linje og 57 % av disse selskapene er nøytrale i forhold til hvor de er blitt handlet de siste 50 dager. Dette er dog litt bekymringsfullt.

linje og 57 % av disse selskapene er nøytrale i forhold til hvor de er blitt handlet de siste 50 dager. Dette er dog litt bekymringsfullt. WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? 5 desember 2016 Rent teknisk er flere hovedsektorer i S&P 500 kraftig overkjøpt, men det er fortsatt mange selskaper som er nøytrale i forhold til sitt 50 dagers

Detaljer

Trailing stop-loss. Securities

Trailing stop-loss. Securities Trailing stop-loss Securities OM STOP-LOSS Stop-loss er en avansert ordrefunksjon som gir deg muligheten til å definere vilkår på en ordre. Funksjonaliteten kan være nyttig å bruke dersom man ikke har

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN?

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? Markedet har offisielt etablert en Fase 2 - Wall of Worry. Slike faser kan være meget frustrerende fordi graden av psykologi er meget høy. Det er mye frykt involvert, og det er positivt siden BAMLsentimentanalysen

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

GOLD REKYL MOT 1250! 17 januar 2017 CHARTDREVET MAKRO- OG SENTIMENTANALYSER

GOLD REKYL MOT 1250! 17 januar 2017 CHARTDREVET MAKRO- OG SENTIMENTANALYSER REKYL MOT 1250! CHARTDREVET MAKRO- OG SENTIMENTANALYSER 17 januar 2017 Bullish Percent / Hausseindeks er et nyttig verktøy for å finne skift i trender, klassifisere trender og identifisere når momentumet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Bli en bedre investor

Bli en bedre investor Bli en bedre investor Christiania Securities Christiania Securities er et veletablert meglerhus som tilbyr aksjehandel på Oslo børs og de øvrige nordiske aksjemarkedene. Selskapet ble etablert i 1995 og

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN?

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? Markedet har frem til nå blitt stoppet ved toppen av kursmålet 2050/2075, men det virker som det fortsatt er etternølere som bruker enhver dipp til å vekte seg ytterligere opp. Markedet er en diskonteringsmaskin,

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2

Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2 Analyseskolen Innhold I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til Teknisk Analyse Side 3 Candlestick Side 4 Volum Side 7 Støtte/Motstand Side 9 Trender Side 11 Formasjoner Side 14 Glidende gjennomsnitt

Detaljer

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning Norse Gruppen Norse Securities AS Adm. Dir.: Stig A. Rognstad Norse Forvaltning AS Adm. Dir.: Svein A. Gogstad Norse Forsikringsmegling AS Adm. Dir.: Trond Balchen Megling Norse Securities Prosjektsalg

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor

Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Utdrag fra boken Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Thomas Nygaard Christiania Securities AS Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor 12799_Teknisk-Analyse.indd 1 29.09.2010 09:15:08 Teknisk

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Hva er gamle høyder? Gamle høyder er 524 = 11% -juli 2007/mai 2008 Side 2 Hvorfor tror vi det? Aksjer

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Morgenrapport. Kraftig oppgang. Dagens finanskalender

Morgenrapport. Kraftig oppgang. Dagens finanskalender Morgenrapport Kraftig oppgang Det var bred og kraftig oppgang i det amerikanske aksjemarkedet i går. Dow Jones Industrial Average steg 2.53% og endte over psykologisk viktige 11 000. S&P500 og Nasdaq Composite

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

Innledning. De ti egenskapene er som følger:

Innledning. De ti egenskapene er som følger: DIN EGEN VERSTE FIENDEE I AKSJEMARKEDET http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Du har kanskje hørt at du i aksjemarkedet ofte er din egen verste fiende. Men hva betyr egentlig dette? I denne e-boken

Detaljer

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,7 Endring sist uke -1,9 % Endring i år 7,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke %

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt.

Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt. Boreanytt Uke 34 Uken som gikk Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt. Er aksjer dyre? Etter åtte år med oppgang er

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Pareto Trader for iphone

Pareto Trader for iphone Pareto Trader for iphone Securities HANDEL PÅ MOBILE ENHETER Pareto Trader for iphone og ipad er et informasjons- og handelssystem i realtid. Du får tilgang til: Hurtig og sikker handel med Smart Order

Detaljer

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy

DnB NOR Markets. Aksjehandel våre online verktøy DnB NOR Markets Aksjehandel våre online verktøy Aksjehandel på Internett Aksjehandel på internett gir deg effektiv tilgang til ulike aksjemarkeder og kostnadene er lavere enn ved tradisjonell aksjehandel

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 22. 29. mai 2007 Tilbakeblikk på uke 21. Uke 21 her hjemme ble preget av at Oslo Børs igjen satte ny all-time high på 498,32 poeng. Oslo Børs ble godt hjulpet

Detaljer

TIRSDAG STOR TEKNISK ENDRING

TIRSDAG STOR TEKNISK ENDRING Onsdag 10 januar 10/1 - STOR TEKNISK ENDRING TIRSDAG STOR TEKNISK ENDRING AKER BP Ta gevinst! Onsdag 20/12: AkerBP har konsolidert kontrollert, volumet avtakende og det har vært normal gevinstsikring Det

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 46. 13. november 2006 Tilbakeblikk på uke 45. Oslo Børs fortsatte å stige i forrige uke etter de siste ukenes stigning og Hovedindeksen endte på 412,06, en stigning

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg til åpen høring for Stortingets kommunalkomite 1.april 2003 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Ærede Stortingsrepresentanter Bruken av Opplysningsvesenets fonds avkastning

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 26. 2. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 25. Etter en knallgod uke på de internasjonale børsene ble forrige uke preget av bredt fall på de store toneangivende børsene.

Detaljer

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte

Påmeldingsår aksjeplan for ansatte Påmeldingsår 2018 aksjeplan for ansatte eie en andel i vår fremtid 2 Aksjeplanen for Ansatte gir deg muligheten til å kjøpe Wood-aksjer hvor selskapet belønner deg med en match. For hver tre aksjer du

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar Månedsrapport 2/14 Markedskommentar Nedtrappingen av USAs verdipapirkjøp er kanskje det som legger mest føring på markedene inn i årets andre måned. Det er lite som tyder på at nedtrappingen ikke vil avvike

Detaljer

Boreanytt Uke 10. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN

Boreanytt Uke 10. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN Boreanytt Uke 10 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score peker mot «risk on». Scoren er nå på 1.8 og det er 18 måneder siden sist

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge Resultat for 1.kvartal, 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Resultatfremgang i krevende kvartal Nordea Bank Norge leverer et driftsresultat for 1.kvartal 2016 på NOK

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015.

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Det er K,G,B, ytterdører og vinduer som sørger for den største økningen,

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer