EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN"

Transkript

1 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen er basert på uke 48, og vi har registrert de opplysninger som fremkommer i salgsannonsene i Aftenpostens morgenutgave. Undersøkelsen baserer seg på annonsenes opplysninger om verditakst, eventuelt prisantydning. Oppgitt areal er boligareal (BOA). Det er ikke undersøkt til hvilken pris boligene faktisk er solgt, eller om de i det hele tatt er blitt solgt. Undersøkelsen er basert på i alt 445 annonser, fordelt på 65 eneboliger, 56 rekkehus / tomannsboliger, 131 selveierleiligheter, 9 aksjeleiligheter og 184 borettslagsleiligheter. I tillegg til de registrerte annonser er det flere utbud som ikke kan registreres på grunn av manglende opplysninger, og annonser med flere ledige boligenheter på samme felt. Disse to kategoriene gir et antall på ca boliger, og totalt utbudte boliger er således ca Tabellen viser prisutviklingen: BOLIGTYPE UKE UKE UKE Kr/m² Kr/m² Kr/m² ENDRING ENDRING TOPPUNKT 1987/88 Siste 12 mndr. Siste 6 mndr. Kr/m² Prisendring fra topppunkt 1987/88 Eneboliger ,0 % 20,9 % % Rekkehus/ tomannsboliger Selveierleiligheter Aksjeleiligheter Borettslagsleiligheter ,0 % 7,9 % % ,2 % + 3,7 % % ,9 % + 4,7 % % ,8 % + 1,9 % % Konsumprisindeks 113,8 115,2 115,9 + 1,8% + 0,6% SSBs byggekostnadsindeks for boligblokk 118,9 120,4 123,1 + 3,5% + 2,2%

2 2/10 Prisene er ikke justert for prisstigning. Andel av fellesgjeld som påhviler borettslagsleiligheter og aksjeleiligheter er tillagt prisene. Fellesgjelden er den gjeld som kjøper forplikter seg til å overta i tillegg til kjøpesummen. Eneboliger har hatt en prisnedgang på 9 %, til kr per m². Siste halvår var det en prisnedgang på 20,9 %. Gjennomsnittseneboligen har et boligareal på 176 m², og tilbys for ca. kr. 3,2 mill. Rekkehus/tomannsboliger har hatt en prisoppgang på 8 % siste år, til kr per m². Siste halvår har det vært en nedgang på 7,9 %. Gjennomsnittlig boligareal er 114 m 2,, og gjennomsnittsprisen er ca. kr. 2,4 mill. Selveierleiligheter har hatt en prisoppgang på 16,2 % siste år, og en prisoppgang på 3,7 % siste halvår. Gjennomsnittlig m²-pris er nå kr De selveierleiligheter som utbys har et gjennomsnittlig boligareal på ca. 81 m², og en pris på ca. kr. 2,6 mill. Aksjeleiligheter har hatt en prisoppgang på 2,9 % siste år, og en prisoppgang på 4,7 % siste halvår. Gjennomsnittlig m²-pris er nå kr De utbudte aksjeleiligheter er på 61 m² i gjennomsnitt, og tilbys for ca. kr. 1,8 mill., inkludert andel av fellesgjeld. Borettslagsleiligheter har hatt en prisoppgang siste år på 11,8 %, og en prisoppgang på 1,9 % siste halvår, til kr per m². Gjennomsnittsarealet er på 66 m², som tilbys for ca. kr. 1,6 mill. Den gjennomsnittlige fellesgjeld utgjør kr , eller kr per m². Fellesgjelden er inkludert i prisen. Tomter Vi har registrert 5 tomter, med en gjennomsnittspris på ca. kr per m². BEMERKNINGER TIL DET FREMLAGTE TALLMATERIALET Det interessante med undersøkelsen denne gang er at boligprisene flater ut, og at det for boligsegmentene eneboliger og rekkehus / tomannsboliger registreres fall i eiendomsprisene. Eneboliger har hatt en nedgang på 9% de siste 12 måneder, og 20,9% de siste 6 mnd., mens rekkehus / tomannsboliger viser en økning på 8,0% de siste 12 mnd. og en nedgang på 7,9% de siste 6 mnd. For selveierleiligheter har økningen de siste 6 mnd. vært 3,7%, aksjeleiligheter 4,7% og borettslagsleiligheter 1,9%.

3 3/10 Undersøkelsen viser således at forventningene til fortsatt prisvekst er fallende, og at det for eneboliger / rekkehus kan forventes prisfall. OPAKs undersøkelse gir først og fremst en indikasjon på de forventninger meglere / selgere har til markedspris på undersøkelsestidspunktet, sammenlignet med forventningene 6 og 12 mnd. tidligere. Vi får på denne måten signaler om trender før faktiske registrering av gjennomførte salg. Samtidig viser den historiske utvikling at de faktiske salgsbeløp stemmer godt overens med våre undersøkelser. Dette gjelder spesielt denne gang, hvor prisen på gjennomførte salg av OBOS borettslagleiligheter i desember var ,- kr. pr. m 2, mens OPAKs statistikk for desember viser ,- kr. pr. m 2, dvs et avvik på 2%. 12 mnd. veksten for OBOS er 7,8%, mens vår registrering er 11,8%. 6 mnd. Veksten for OBOS var 5%, mens vår registrering viser 1,9%. Av vedlegg 2 fremgår det at antall medtatte annonser er normalt, mens det totalt utbudte antall boliger på ca er rekordhøyt for desembermålingen. Av vedlegg 3 fremgår det at arealene pr. boenhet viser noe fallende tendens uten at det er signifikant. Prisforskjellen mellom selveier- og borettslagsleiligheter er nå hele kr ,- pr. m 2, krf. vedlegg nr. 4. Gjennomsnittsprisen for selveierleiligheter er betydelig over kostpris for produksjon av tilsvarende leiligheter, og dette gir seg også utslag i betydelig utbud av nye selveierleiligheter i høyere prisklasse. Selveierleiligheter varierer fra kr ,- pr. kvm til oppover mot kr ,- pr. kvm, med et snitt på kr ,-. Markedet er preget av rikelig tilbud av boliger i alle prissegmenter, og det er mulig å kjøpe bolig i alle kategorier. OBOS prisstatistikk viser variasjoner i pris fra billigste borettslagsleilighet på Søndre Norstrand med kr ,- pr. m 2, mens høyeste pris, på St. Hanshaugen, er kr ,- pr. m 2. Også Asker og Bærums Budstikke- statistikk for 4. kvartal 2005, viser nedgang for rekkehus og selveierleiligheter. Prognosemakerne er denne gangen mer avventende, men antar fortsatt prisvekst i størrelsesorden 0-10% i Renteprognosemakerne har, så langt, fremholdt at renten vil holde seg lav også i 2006, med en forventet mindre justering oppover.

4 4/10 En kombinasjon av svak renteøkning og økt tilbud på boliger i markedet vil etter vår vurdering lett kunne føre til en utflatning og til dels med noe prisjustering nedover for enkelte segmenter. Dette går for øvrig også frem av undersøkelse for desember. Vi tror boligprisene vil følge inflasjonen, med en oppgang på mellom 0 og 5% for Spesielt kostbare leiligheter og andre særegne objekter kan få en korreksjon nedover med mulig prisfall. Vi minner om at man bør selge før man kjøper, og at man bør ha en egenkapital og likviditet som tåler en renteoppgang. På sikt har vi stor tro på bolig som investering, men vårt generelle råd er at man bør kjøpe bolig når man har behov, og sørge for at man har tilstrekkelig egenkapital (minimum 30%). Oslo for OPAK AS Hans Jacob Hansen sivilingeniør Vedlegg 1: Prisutvikling for boliger i Oslo og omegn Vedlegg 2: Antall medtatte annonser Vedlegg 3: Boligenes gjennomsnittlige størrelse Vedlegg 4: M²-priser for selveierleiligheter og borettslagsleiligheter Vedlegg 5: Prisutvikling Kontorbygg - Boligbygg i Oslo-området

5 5/10 VEDLEGG 1 BOLIGUNDERSØKELSEN PRISTUVIKLING FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN Kr / m² Tusener Mai-81 Des-83 Des-85 Des-87 Des-88 Des-89 Des-90 Des-91 Des-92 Des-93 Des-94 Des-95 Des-96 Des-97 Des-98 Des-99 Des-00 Des-01 Des-02 Des-03 Des-04 Des-05 Des-82 Des-84 Des-86 Mai-88 Mai-89 Mai-90 Mai-91 Mai-92 Mai-93 Mai-94 Mai-95 Mai-96 Mai-97 Mai-98 Mai-99 Mai-00 Mai-01 Mai-02 Mai-03 Mai-04 Mai-05 Eneboliger Rekkehus/tomannsbolig Selveierleiligheter Aksjeleiligheter Borettslagleiligheter

6 6/10 VEDLEGG 2 BOLIGUNDERSØKELSEN ANNONSER AN TALL Mai-81 Des-83 Des-85 Des-87 Des-88 Des-89 Des-91 Des-92 Des-93 Des-94 Des-95 Des-96 Des-97 Des-98 Des-99 Des-00 Des-01 Des-02 Des-03 Des-04 Des-05 Des-82 Des-84 Des-86 Mai-88 Mai-89 Des-90 Mai-92 Mai-93 Mai-94 Mai-95 Mai-96 Mai-97 Mai-98 Mai-99 Mai-00 Mai-01 Mai-02 Mai-03 Mai-04 Mai-05 Medtatte annonser

7 7/10 VEDLEGG 3 BOLIGUNDERSØKELSEN, AREALER I M² M² Mai-81 Des-83 Des-85 Des-87 Des-88 Mai-90 Mai-91 Mai-92 Mai-93 Mai-94 Mai-95 Mai-96 Mai-97 Mai-98 Mai-99 Mai-00 Mai-01 Mai-02 Mai-03 Mai-04 Mai-05 Des-82 Des-84 Des-86 Mai-88 Des-89 Des-90 Des-91 Des-92 Des-93 Des-94 Des-95 Des-96 Des-97 Des-98 Des-99 Des-00 Des-01 Des-02 Des-03 Des-04 Des-05 Eneboliger Rekkehus/tomannsbolig Selveierleiligheter Aksjeleiligheter Borettslagleiligheter

8 8/10 VEDLEGG 4 BOLIGUNDERSØKELSEN M² - PRISER Kr / m ² Tusener Mai-81 Des-83 Des-85 Des-87 Des-88 Des-89 Des-90 Des-91 Des-92 Des-93 Des-94 Des-95 Des-96 Des-97 Des-98 Des-99 Des-00 Des-01 Des-02 Des-03 Des-04 Des-05 Des-82 Des-84 Des-86 Mai-88 Mai-89 Mai-90 Mai-91 Mai-92 Mai-93 Mai-94 Mai-95 Mai-96 Mai-97 Mai-98 Mai-99 Mai-00 Mai-01 Mai-02 Mai-03 Mai-04 Mai-05 Selveierleiligheter Borettslagleiligheter

9 9/10 VEDLEGG 5 Copyright: OPAK AS Prisutvikling Kontorbygg - Boligbygg i Oslo-området JANUAR 2006 Pris per kvm Kontorbygg - Høy standard sentralt Boligbygg - Selveierleiligheter

10 10/10 STIGNING I % (GJENNOMSNITT ÅR 2000 = ,0 136,0 135,0 134,0 133,0 132,0 131,0 130,0 129,0 128,0 127,0 126,0 125,0 124,0 123,0 122,0 121,0 120,0 119,0 118,0 117,0 116,0 115,0 114,0 113,0 112,0 111,0 110,0 109,0 108,0 107,0 106,0 105,0 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 NR. 12/2005 INDEKSER PR /04 09/04 10/04 11/04 12/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 KONSUMPRIS TOTAL MATERIALER RØRLEGGER ELEKTRO ENEBOLIG NB! Basisen er nå endret fra januar 2000=100 til gjennomsnitt år 2000=100. DESEMBER 2005 ENDR. ENDR. ENDR. SSB's INDEKSER MND ÅR ÅR KONSUMPRIS 115,9 116,0-0,1% 113,8 1,8% 112,6 2,9% BOLIGBLOKK: TOTAL i alt 123,1 123,0 0,1% 118,9 3,5% 113,6 8,4% MAT. i alt 123,8 123,7 0,1% 119,9 3,3% 110,8 11,7% RØR i alt 131,1 131,1 0,0% 126,6 3,6% 118,7 10,4% EL. i alt 135,9 135,9 0,0% 128,0 6,2% 120,2 13,1% ENEBOLIG: TOTAL i alt 119,9 119,9 0,0% 116,5 2,9% 112,5 6,6%

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/9 NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK har for attende året på rad foretatt en "vårundersøkelse" av boligprisene i Oslo og omegn. Denne undersøkelsen er et supplement

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/9 NR. 5/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK har for attende året på rad foretatt en "vårundersøkelse" av boligprisene i Oslo og omegn. Denne undersøkelsen er et supplement

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 05/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 19/2007 (07.-13.mai): side 2/10 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 48/2007 (26.11.-02.12.2007): side 2/12 OPAK har siden mai 1981

Detaljer

Side 1/12 3567.3 NR. 12/2010

Side 1/12 3567.3 NR. 12/2010 3567.3 Side 1/12 NR. 12/2010 I Oslo har boligprisene steget ca. åtte prosent det siste året. Boligbyggingen er fortsatt lav, og dette påvirker den høye prisutviklingen. Nordmenn flest tror boligprisene

Detaljer

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2

NR. 12/2013. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/13 3933.2 3933.2 Side 1/13 NR. 12/2013 Boligprisene i Oslo falt høsten 2013. Vil fortsatt prisnedgang medføre at antall nye boligprosjekter minker? Vil det i tiden fremover bygges nok boliger for å dekke behovet

Detaljer

Side 1/12 3711.1 NR. 12/2011

Side 1/12 3711.1 NR. 12/2011 3711.1 Side 1/12 NR. 12/2011 Prisoppgangen i boligmarkedet har vært ca. 10 prosent i Osloområdet i 2011. Selv om finansuroen i Europa ikke er avklart, er det få her i landet som tror på noe annet enn at

Detaljer

Side 1/13 3830.2 NR. 12/2012

Side 1/13 3830.2 NR. 12/2012 3830.2 Side 1/13 NR. 12/2012 Prisoppgangen i boligmarkedet har fortsatt i 2012. Den har vært mellom ca. 5 og 10 prosent i Oslo-området, avhengig av boligtype. Dette er omtrent det samme som mange aktører

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2009

Prisstigningsrapport nr. 11-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2009 EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/14 Leieprisene er nå på 1988-nivå i Oslo-området,

Detaljer

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM.

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. 3885.1 NR. 06-07/2013 NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. DN S EKSPERTPANEL TROR OPPTUREN FORTSETTER

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Oktober 2011. NELFO Markedsrapport

Oktober 2011. NELFO Markedsrapport Oktober 2011 NELFO Markedsrapport Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 5 ROT Yrkesbygg...

Detaljer