Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar"

Transkript

1 Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette er i seg selv et noe svakt tall men historien blir noe verre når vi ser på fastlands Norge. Her kom veksten in på beskjedne 0,2 % mot en forventning på 0,7 %. Dette gir vann på mølla for alle antakelser om at det ikke er bare fryd og gammen i den norske økonomien og at vridningen mellom totalen og fastlandet er bemerkelsesverdig. Anslagene lå langt lavere enn det Norges Bank hadde lagt til grunn for forrige rentebeslutning og la umiddelbart forventninger om et mulig rentekutt 19. September på bordet hos en del analytikere. Før Sentralbanken kunne bekrefte eller avkrefte mistankene om rentekutt ble inflasjonstallene presentert 10. September og forventningene om underliggende inflasjon lå på 1,9 % i forkant og ble overraskende 2, 5 %, noe som minner sterkt om inflasjonsmålet. Dermed fikk vi uendret styringsrente på siste rentemøte også med en noe oppjustert rentebane. Det er også verdt å nevne at arbeidsledigheten (AKU) kom inn på 3,6 % mot ventet 3, 3 % og NAV på linje med forventningene 2, 6 %. Dermed kan vi konkludere med at frykten for en avmatning i Norsk økonomi stadig er tilstede. Vi har opplevd en kraftig kronesvekkelse og mange tar til orde for at der er mer i vente. Eiendomsmarkedet fortsetter i retning nedadgående og omtales mye om dagen. Dette er imidlertid en langsiktig bevegelse som kan ventes å gi effekter over tid. Aksjekommentar Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) ligger fortsatt på nivå i overkant av 500. Det som blir spennende nå er om dette nivået holder, eller om indeksen faller under 500 igjen. I perioden har indeksen også vært oppe på 509,19 som høyeste sluttkurs, mens høyeste dagskurs har vært 512,67. Vi får håpe at 500-nivået holder. De amerikanske indeksene har beveget seg litt i positiv retning over perioden, men har vært litt negative de siste dagene. Budsjettkrisen i senatet kan være noe av årsaken til dette. Ellers har nøkkeltall kommet inn litt ujevnt. Oljeprisen har svekket seg en del i løpet av måneden, fra $112,55 til $108,37, med et høyeste nivå på $116,12. Fallet i oljeprisen er nok noe av årsaken til at Oslo Børs har falt litt tilbake. Vi har akkurat avsluttet 3. kvartal og kan snart begynne å vente på resultatrapportering igjen. Det blir spennende å se utviklingen til norske selskaper utenfor oljeindustrien. Forbruket faller litt. Arbeidsledigheten stiger noe. Boligprisene faller. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg utover høsten og hvordan det kan gi utslag på Oslo Børs. Kan se litt skummelt ut.

2 Norwegian Air Shuttle (NAS) sliter fortsatt. Nå har det vært problemer med de nye langdistanseflyene (Dreamliner). Kursen er litt ned fra forrige måned, men har vært positiv (234,-) i perioden. Ser disse problemene som av forbigående art, og aksjer kan være spennende på sikt. Aker Solutions sliter med ordretørke, og har ikke inngått noen nye kontrakter i 3. kvartal. I Norge har det vært stortingsvalg tiden sist, og vi får ny regjering i løpet av oktober. Den sittende regjeringen skal legge fram statsbudsjett for 2014 før den går av, og ny regjering begynner sitt arbeid. Det blir spennende å se om ny regjering vil får noen innvirkning på/i markedet. Med ny regjering vil nok den politiske kursen endres en del, men økonomien vil være avgjørende for hvor store endringer som vil komme i den første budsjettperioden. Vi har vært gjennom en, historisk sett, vanskelig måned, men Oslo Børs har holdt seg forholdsvis stabil. Vi håper og tror at indeksen vil holde seg over 500 og at dette nivået kan bli et støttenivå i tiden framover. Valutakommentar Norges Bank valgte å holde renten uendret på 1,5 % på rentemøtet i september. Renteprognosen ble oppjustert, men i mindre grad enn det markedet hadde forventet. Høyere inflasjon, svakere krone og høyere renteforventninger internasjonalt trakk rentebanen opp. Overraskelsen var den sterke nedjusteringen av den økonomiske veksten fremover. I den nye rentebanen angis det en forsiktig renteøkning i 2. eller 3. kvartal neste år, deretter to renteøkninger i 2015 og to i Markedet reagerte først med å sende NOK gikk litt sterkere, for deretter å gå svakere igjen. Tall fra Norge blir nå fulgt med argusøyne fra utlandet, og når vi nå også har fått svakere arbeidsledighetstall og detaljhandel, har dette vært med på å svekke kronen. Også usikkerheten knyttet til finanspolitikken i USA, der man ikke har klart å komme til enighet om budsjettet (spesielt helsereformen) er med på å skape en ny uro i finansmarkedene. EUR / NOK har testet det viktige 8,16/8,17 nivået, mens USD / NOK har igjen kommet opp på 6 tallet. USD/JPY har også i det siste hatt en fallende kurve, og for våre valutalånskunder er dette dessverre dårlig nytt. JPY / NOK ligger nå på 6,13 tallet, mens CHF / NOK ligger rundt 6,64. Rentekommentar Rentene har falt noe etter Norges Bank siste rentebeslutning. 10 år renteswap ligger nå på 3,45 %, mens 3 mnd NIBOR ligger på 1,69% Vi forventer kortsiktig at rentene vil holde seg forholdsvis lave.

3 Aksjemarkedet Indekser Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 503,2 0,0 0,2 6,7 10,1 Dow Jones 14028,5-0,2 1,3 7,9 8,3 Nasdaq 3228,8-0,5-0,4 2,1 3,6 S&P 1510,0-0,3 0,8 7,0 10,2 DAX 8638,9-0,6 0,0 3,5 10,4 FTSE 6404,2-0,9-0,2 7,7 6,6 VIX 15,9 2,3 1,9-2,3-10,1 Oljeservice 239,9-1,5 0,0 11,5-5,0 Valuta Valuta Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år USDNOK 6,0224 0,5-1,7-2,2-3,3 EURNOK 8,1419 0,4-0,2-1,7-0,9 JPYNOK 6,1823 1,1-2,4 10,4 10,6 CHFNOK 6,6541 0,5-0,5-0,5 0,4 SEKNOK 0,9416-0,1-1,3-4,9-5,9 DKKNOK 1,0917 0,4-0,3-1,8-0,7 EURUSD 1,3520 0,0-1,5-0,5-2,4 JPYUSD 0,0103 0,6-0,6 12,8 14,4 Råvarer Råvarer Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år Brent 107,9 0,0-3,4 1,1-5,0 WTI 101,8-0,2-2,5 0,2-15,6 Gull 1295,0 0,7-0,4-8,6-9,8 Aluminium -3,7-6,3-18,8

4 OBX indeksen OBX aksjer Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år AKSO 112,6-0,4 1,5 6,5 18,8 ALGETA 226,0-1,4 0,4 26,7 29,3 DETNOR 85,4 2,5 0,8 9,2-2,2 DNB 85,3-0,2-0,7 20,0 18,7 DNO 10,3-0,1-2,1 2,8-2,3 FOE 252,0 0,8 2,1 0,7 12,8 FRO 11,9 1,3-22,0-38,1-61,3 GJF 92,2 0,5 1,4 14,7 37,4 MHG 6,0-1,3 2,1 21,5 102,5 NHY 25,1-1,1-4,2-7,1-24,8 ORK 25,1-1,1-4,2-7,1-24,8 PGS 44,0 0,0-1,5 2,0 1,2 PRS 89,7-0,9-1,9-4,6 5,3 RCL 49,2 0,6 2,8 21,7 22,3 REC 232,1 0,0 2,8-1,1 23,8 SCH 0,9-0,9 5,6 17,5-73,1 SDRL 316,3-0,2 3,0 4,0 28,7 SONG 211,5 1,2 1,5-3,3-5,2 STB 5,6 1,1-0,9-1,1-75,3 STL 34,5 2,7-5,7-7,2-6,0 SUBC 142,3-0,3-0,2 2,5-11,6 TEL 136,3 0,4 2,5 6,4 7,1 TGS 124,2 0,5 1,1 8,1 19,9 YAR 215,9-0,6 1,3 21,0 35,6

5 Kontakt Sør Markets Valuta/rente /98 Aksje /16 Felles Ansvarsbegrensning / Disclaimer Informasjon og data i denne rapporten baserer seg på ulike kilder som vurderes som pålitelige. Vi har foretatt rimelige tiltak for å sikre at innholdet i rapporten er ikke er villedende. Sør Markets kan ikke gi noen garanti for at informasjonen og analysene i rapporten er presise eller fullstendige. Uttalelser i rapporten reflekterer Sør Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Sør Markets forbeholder seg retten til å endre enhver oppfatning i denne rapporten uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Sør Markets ansatte eller enhver annen person tilknyttet Sør Markets, påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av innholdet i denne rapporten. Denne rapporten er utarbeidet for generell informasjon og tar ikke hensyn til noen investors finansielle situasjon eller investeringsmål. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge noen finansielle verdipapirer omtalt i denne rapporten bør søke uavhengig rådgivning relatert til dette. Ansatte i Sør Markets kan eie verdipapirer i selskaper eller instrumenter for øvrig som er omtalt i denne rapporten. Denne rapporten må ikke distribueres videre, innholdet i rapporten må heller ikke reproduseres eller kopieres for noe formål uten skriftlig godkjennelse fra Sør Markets.

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance.

Uke 50 2012 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12. Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance. OSEBX index Uke Nøkkeltall siste uke OSEBX 1, Endring siste uke -,3 % Hittil i år 1,7 % Gj. volum OSEBX siste uke (Mrd),9 Gj. P/E (estimat),3 Siste % siste uke % i år FTSE 9,71,7 %,97 % DAX 79,9,7 %,9

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,91 Endring sist uke, % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 34. 21. august 2006 Tilbakeblikk på uke 33. Uke 33 ble en sterk uke både i Norge og internasjonalt etter at amerikanske makrotall viste at inflasjonen i USA

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 32. 6. august 2007 Tilbakeblikk på uke 31. Uken startet med solid oppgang og rekyl fra uken før som var preget av et voldsomt fall i aksjemarkedet. En svak avslutning

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 33. 13. august 2007 Tilbakeblikk på uke 32. Etter tre uker med nedgang på de amerikanske børsene startet uken med solid oppgang, men falt så kraftig tilbake

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Pengetrykking og børsoppgang i Europa?

Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Pengetrykking og børsoppgang i Europa? Norcaps investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her for å lese mer Pengetrykking har hatt en positiv

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer