DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING"

Transkript

1 DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

2 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og et samlet snitt av alle Avant- brukere mellom april 2010 og juni 2012 (et uvektet gjennomsnitt av virksomhetenes gjennomsnittlige skåre). Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns Din arbeidssituasjon og utvikling ,8 Din nærmeste leder 3, ,6 Din enhet Vår virksomhet 4, Spørsmål fra egen organisasjon % 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE RESULTATENE 02 Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurderes lavest. Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 Høyeste vurdering Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,3 4,4 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,8 Laveste vurdering Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål Jeg har mulighet til å utvikle meg I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,2 3,3 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3, Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT DIFI TEST TOTAL 03 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til DIFI Test total. Største positive forskjell Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) Største negative forskjell Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre Forskjell i gjennomsnitt ift. DIFI Test total

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG UTVIKLING 04 Gns Vet ikke Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % 4,2 4,1 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,2 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3, % 3,6 - Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4, % 3,8 0,4 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4, % Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4, % 4,2 3,8 0,4 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4, % 4,2 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4, % 4,4 0,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4, % 4,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG UTVIKLING 05 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns Vet ikke 4, % 3, % 4, % 3,2 3,8 4,2 3,5-1,0 0,6 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,2 3,6 - Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3, % 4,2-0,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4, % 3,8 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2, % 2,9 - -1,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4, % 3,8 3,6 0,5 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke Min leder er alt i alt en god leder 3, % - Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,5 3,6 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste % 3,5 0,5 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling % 3,5 0,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne % 3,6 3,6 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,5 3,4 Min leder setter klare mål for enheten % 3,6 Min leder følger opp at vi når målene våre % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke I min enhet er det arbeidsglede % 3,6 - I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3, % 3,5 4,1-0,6 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner % I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3, % 3,6 - -0,4 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre % - Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål % 4,1-4,1-0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns Vet ikke % Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4, % Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4, % 4,2 3,8 0,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år % 3,8 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4, % 4,1 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4, % 4,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

10 SPØRSMÅL FRA EGEN ORGANISASJON 09 Et eksempel på ekstra spørgsmål Gns Vet ikke 3, % 3,5 Hvor kommer jeg 3, % 3,8 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

11 RESULTATER FORDELT PÅ 10 BAKGRUNNSSPØRSMÅL På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Kvinne Mann Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,2 4,5 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,5 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,2 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,2 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,2 4,2 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,2 4,3 4,2 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,2 4,4 4,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,8 4,4 4,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,6 4,2 4,2 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 4,5 4,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 3,4 3,2 3,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,1 4,1 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,2 3,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3,5 3,8 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,6 2,8 2,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4,5 4,1 Min leder er alt i alt en god leder 4,3 3,8 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,5 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,5 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 4,3 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,6 3,6 Min leder setter klare mål for enheten Min leder følger opp at vi når målene våre 4,3 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

12 RESULTATER FORDELT PÅ 11 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Kvinne Mann Total I min enhet er det arbeidsglede 4,7 3,5 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,5 3,5 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,4 3,5 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,5 3,6 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,5 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 5,0 3,8 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,5 4,2 4,2 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,5 4,3 4,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,3 4,3 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,5 4,1 4,2 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter Et eksempel på ekstra spørgsmål 4,8 3,5 3,6 Hvor kommer jeg 4,5 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

13 RESULTATER FORDELT PÅ 12 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år år Øvrige Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,5 4,3 4,5 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,5 4,3 4,7 4,3 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,3 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,3 4,3 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,3 4,3 4,2 4,2 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,3 4,3 4,5 4,2 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,4 4,7 4,3 4,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,6 4,3 4,5 4,3 4,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 4,1 3,8 4,5 4,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 3,4 2,8 3,2 3,6 3,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,1 4,2 4,4 4,1 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,5 3,3 3,2 3,0 3,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3,6 3,8 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 3,8 4,3 4,1 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,5 3,3 1,8 2,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 5,0 3,5 3,0 4,1 Min leder er alt i alt en god leder 3,3 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,1 3,8 3,6 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,2 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 4,1 3,8 3,8 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 2,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,4 3,5 3,6 Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,3 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,6 3,4 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

14 RESULTATER FORDELT PÅ 13 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år år Øvrige Total I min enhet er det arbeidsglede 3,6 3,3 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,3 2,8 3,5 3,5 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,3 3,8 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,3 3,8 3,1 3,5 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,1 3,1 3,6 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,2 4,1 3,6 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,8 4,1 4,2 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,3 4,1 4,2 4,3 4,2 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,4 4,1 4,5 4,4 4,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,8 3,5 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,2 4,3 4,1 4,2 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter Et eksempel på ekstra spørgsmål 3,6 3,8 3,5 3,6 3,6 Hvor kommer jeg 3,8 3,5 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

15 RESULTATER FORDELT PÅ 14 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? 20 år eller år 4-9 år Total mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,5 4,1 4,7 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,5 4,1 4,5 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,4 3,5 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,4 3,8 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,3 3,8 4,2 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,4 4,1 4,2 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,4 4,7 4,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,5 4,4 4,3 4,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,4 4,2 4,2 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 4,3 4,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 3,1 3,3 3,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,2 3,8 4,2 4,1 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,3 2,8 3,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3,8 3,8 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,3 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,0 1,8 2,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4,4 3,0 4,1 Min leder er alt i alt en god leder 3,8 4,2 3,5 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,3 3,5 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 3,0 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 3,6 3,6 Min leder setter klare mål for enheten 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

16 RESULTATER FORDELT PÅ 15 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? 20 år eller år 4-9 år Total mer I min enhet er det arbeidsglede 3,6 3,8 3,5 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,5 3,2 3,8 3,5 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,2 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,5 3,0 3,5 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,6 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,8 3,8 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 4,2 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 4,2 4,5 4,2 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,3 4,3 4,5 4,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,3 4,3 4,3 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,2 4,2 4,2 4,2 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter Et eksempel på ekstra spørgsmål 3,6 3,8 3,6 Hvor kommer jeg 3,3 3,8 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

17 RESULTATER FORDELT PÅ 16 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: 0-4 år Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,5 4,3 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,5 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,3 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,2 4,1 4,2 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,2 4,3 4,2 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,3 4,4 4,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,3 4,6 4,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,3 4,2 4,2 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,8 4,4 4,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 3,1 3,5 3,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,1 4,2 4,1 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,2 3,4 3,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3,8 3,8 3,8 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 4,1 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,6 3,0 2,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,8 4,3 4,1 Min leder er alt i alt en god leder 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,6 4,2 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 4,2 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,6 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,4 4,1 3,6 Min leder setter klare mål for enheten 3,6 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,6 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

18 RESULTATER FORDELT PÅ 17 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: 0-4 år I min enhet er det arbeidsglede 3,5 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,4 3,6 3,5 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,2 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,3 3,5 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,4 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,8 4,2 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 4,3 4,2 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,3 4,4 4,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,8 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,3 4,3 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,2 4,2 4,2 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter Et eksempel på ekstra spørgsmål 3,5 3,6 Hvor kommer jeg 3,5 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

19 KOMMENTARER 18 Alt handler i øjeblikket om ambulancer,måske forståeligt nok,men vi andre hiver altså osse valuta hjem til Virksomhed.Vores køretøjer i ass.afd.bliver ikke skiftet ud,men lappet sammen igen og igen.det er næsten som da man startede i 1973,gamle og udslidte køretøjer til dagens orden. Bedre vedligeholdelse af station samt dens inventar E.v.t motionsrum.det er med til at opretholde sunde og tilfredse redder... Der bør være mulighed for holdlederuddannelse i weekenden. Min stationsleder vil gerne have mig som holdleder, men jeg kan ikke få fri fra mit primære arbejde. Hvis man kunne lave et kursus i weekenderne ville det være godt. Der er lidt mindre tryghed efter udbudsrunden.kunne ønske lidt mere info om hvad Virksomhed forventer om fremtiden lokalt Der er somme tider langt fra det ledelsen fortæller ud af til og det vi gerne vil være med til.. nytænkning,viderudanelse ting der koster lidt for at vi i Virksomhed kan være lidt foran,det er ting som er MEGET svære og komme igemmen med... Det psykiske arbejdsmiljø : Det er ganske simpelt umuligt at få ro om natten, eller for den sags skyld i beredskabstiden, som strækker sig fra til næste morgen kl Der er en ret stor og meget larmende udsugningsmotor, placeret ved soverummene, som starter hver gang et køretøj sendes afsted eller kommer hjem...!! Den larmer løs i flere min. hver gang porten går op. Selv om den absolut ingen effekt har, når et køretøj bakker ind, vækker den mig og mine kollegaer. Og til ingen verdens nytte. Uhensigtsmæssigt og et stressmoment... Portene, hvor lægeambulance og første-ambulancen er parkeret, larmer og runger fuldstændig vildt, når de går op og i. Og soverummene er direkte oppe over. Uhensigtsmæssigt og et stressmoment Og oven i disse to søvn/hvile-forhindringer er der stødt en tredje til pr.1. sep Alle kørsel 1 udkald, til de effektive nattevagter, blir slået med horn og lygter ude på gangen, i opholdsrum samt køkkenet, HELE NATTEN. Alle, stort set uden undtagelse, har fortalt mig at de også vågner og registrerer den velkendte alarmtone, som i min bevidsthed altid har betydet 'op og afsted makker'...har talt med VC om problemet, men det kræver at alle effektive,hver aften ringer op til VC og fortæller hvor de opholder sig henne...det virker ikke. Uhensigtsmæssigt og et stressmoment.. Jeg vil meget gerne bidrage med idéer og løsningsforslag, i samarbejde med en repræsentant fra hvert døgnhold.og stationens sikkerhedsrepræsentant. Det kan faktisk kun blive bedre ;-) mvh.verner p Jeg mener dette er den bedst fungerende afdeling jeg har været i, og jeg har snart 33 års ancinitet, så det fortæller vel lidt :-) Jeg synes ikke så godt om den nye elev vagt som vi elever er begyndt at køre. Det er forkert kun at skulle køre dagvagter og der er stor mulighed for at det bliver ene sygeture vi kører. Det vil give et forkert billede af hvordan ens arbejde vil være når vi er færdig udlærte. Det er muligt at det er bedre for dem på den nye udannelse med denne vagtplan, men for os på den gamle med mange uger på stationen synes jeg godt vi kunne køre en anden vagt.

20 KOMMENTARER 19 Svært at bedømme den nærmeste leder, da han er så ny på stationen Vores ledere har ikke hår på brystet, til at de ting som burde laves bliver lavet. Der bliver parkeret møg beskidte biler i garagen, selv om der er effektive vagter der ikke laver noget i 2-3 timer. Der er møg beskidt på stationen, selv om der til tider er masser af redder der kun sidder og snakker og drikker kaffe.

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

StudData SD1-3. Skjema for personer med vernepleierutdanning. Vernepleierutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen

StudData SD1-3. Skjema for personer med vernepleierutdanning. Vernepleierutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen StudData SD1-3 904 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 1234567890 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

SD2 3 4 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet førskolelærerutdanning

SD2 3 4 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet førskolelærerutdanning SD2 3 4 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer