DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING"

Transkript

1 DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

2 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre. Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og et samlet snitt av alle Avant- brukere mellom april 2010 og juni 2012 (et uvektet gjennomsnitt av virksomhetenes gjennomsnittlige skåre). Gjennomsnittet beregnes på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns Din arbeidssituasjon og utvikling ,8 Din nærmeste leder 3, ,6 Din enhet Vår virksomhet 4, Spørsmål fra egen organisasjon % 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

3 DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE RESULTATENE 02 Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurderes lavest. Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 Høyeste vurdering Jeg har varierte arbeidsoppgaver Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,3 4,4 4,4 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,3 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,8 Laveste vurdering Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål Jeg har mulighet til å utvikle meg I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,2 3,3 3,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3, Helt uenig Helt enig

4 STØRSTE FORSKJELLER - IFT DIFI TEST TOTAL 03 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positiv forskjell og de 5 spørsmålene med størst negativ forskjell i forhold til DIFI Test total. Største positive forskjell Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) Største negative forskjell Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre Forskjell i gjennomsnitt ift. DIFI Test total

5 DIN ARBEIDSSITUASJON OG UTVIKLING 04 Gns Vet ikke Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4, % 4,2 4,1 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4, % 4,2 4,2 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3, % 3,6 - Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4, % 3,8 0,4 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4, % Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4, % 4,2 3,8 0,4 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4, % 4,2 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4, % 4,4 0,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4, % 4,1 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

6 DIN ARBEIDSSITUASJON OG UTVIKLING 05 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats Gns Vet ikke 4, % 3, % 4, % 3,2 3,8 4,2 3,5-1,0 0,6 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3, % 3,2 3,6 - Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3, % 4,2-0,4 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4, % 3,8 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2, % 2,9 - -1,2 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4, % 3,8 3,6 0,5 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

7 DIN NÆRMESTE LEDER 06 Gns Vet ikke Min leder er alt i alt en god leder 3, % - Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3, % 3,5 3,6 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste % 3,5 0,5 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling % 3,5 0,5 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne % 3,6 3,6 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3, % 3,5 3,4 Min leder setter klare mål for enheten % 3,6 Min leder følger opp at vi når målene våre % 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

8 DIN ENHET 07 Gns Vet ikke I min enhet er det arbeidsglede % 3,6 - I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3, % 3,5 4,1-0,6 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner % I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3, % 3,6 - -0,4 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre % - Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål % 4,1-4,1-0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

9 VÅR VIRKSOMHET 08 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på Gns Vet ikke % Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4, % Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4, % 4,2 3,8 0,5 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år % 3,8 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4, % 4,1 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4, % 4,2 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

10 SPØRSMÅL FRA EGEN ORGANISASJON 09 Et eksempel på ekstra spørgsmål Gns Vet ikke 3, % 3,5 Hvor kommer jeg 3, % 3,8 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig DIFI Test total Gj.snitt AVANTbrukere til

11 RESULTATER FORDELT PÅ 10 BAKGRUNNSSPØRSMÅL På de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen. Kjønn Kvinne Mann Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,2 4,5 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,5 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,2 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,2 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,2 4,2 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,2 4,3 4,2 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,2 4,4 4,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,8 4,4 4,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,6 4,2 4,2 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 4,5 4,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 3,4 3,2 3,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,1 4,1 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,2 3,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3,5 3,8 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,6 2,8 2,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4,5 4,1 Min leder er alt i alt en god leder 4,3 3,8 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,5 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,5 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 4,3 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,6 3,6 Min leder setter klare mål for enheten Min leder følger opp at vi når målene våre 4,3 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

12 RESULTATER FORDELT PÅ 11 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Kjønn Kvinne Mann Total I min enhet er det arbeidsglede 4,7 3,5 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,5 3,5 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,5 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,4 3,5 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,5 3,6 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,5 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 5,0 3,8 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,5 4,2 4,2 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,5 4,3 4,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,3 4,3 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,5 4,1 4,2 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter Et eksempel på ekstra spørgsmål 4,8 3,5 3,6 Hvor kommer jeg 4,5 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

13 RESULTATER FORDELT PÅ 12 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år år Øvrige Total Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,5 4,3 4,5 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,5 4,3 4,7 4,3 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,3 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,3 4,3 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,3 4,3 4,2 4,2 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,3 4,3 4,5 4,2 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,4 4,7 4,3 4,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,6 4,3 4,5 4,3 4,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 4,1 3,8 4,5 4,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 3,4 2,8 3,2 3,6 3,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,1 4,2 4,4 4,1 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,5 3,3 3,2 3,0 3,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3,6 3,8 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 3,8 4,3 4,1 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,5 3,3 1,8 2,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 5,0 3,5 3,0 4,1 Min leder er alt i alt en god leder 3,3 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,1 3,8 3,6 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,2 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 4,1 3,8 3,8 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 2,8 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,4 3,5 3,6 Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,3 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,6 3,4 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

14 RESULTATER FORDELT PÅ 13 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Alder år år år Øvrige Total I min enhet er det arbeidsglede 3,6 3,3 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,3 2,8 3,5 3,5 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,3 3,8 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,3 3,8 3,1 3,5 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,1 3,1 3,6 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,2 4,1 3,6 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,8 4,1 4,2 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,3 4,1 4,2 4,3 4,2 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,4 4,1 4,5 4,4 4,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,8 3,5 4,4 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,2 4,3 4,1 4,2 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter Et eksempel på ekstra spørgsmål 3,6 3,8 3,5 3,6 3,6 Hvor kommer jeg 3,8 3,5 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

15 RESULTATER FORDELT PÅ 14 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? 20 år eller år 4-9 år Total mer Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,5 4,1 4,7 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,5 4,1 4,5 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,4 3,5 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,4 3,8 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,3 3,8 4,2 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,4 4,1 4,2 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,4 4,7 4,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,5 4,4 4,3 4,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,4 4,2 4,2 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 4,3 4,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 3,1 3,3 3,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,2 3,8 4,2 4,1 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,3 2,8 3,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3,8 3,8 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,3 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,0 1,8 2,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 4,4 3,0 4,1 Min leder er alt i alt en god leder 3,8 4,2 3,5 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 4,3 3,5 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 3,0 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,5 3,6 3,6 Min leder setter klare mål for enheten 3,5 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

16 RESULTATER FORDELT PÅ 15 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? 20 år eller år 4-9 år Total mer I min enhet er det arbeidsglede 3,6 3,8 3,5 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,5 3,2 3,8 3,5 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,2 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,5 3,0 3,5 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,6 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,8 3,8 Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 4,2 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 4,2 4,5 4,2 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,3 4,3 4,5 4,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,3 4,3 4,3 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,2 4,2 4,2 4,2 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter Et eksempel på ekstra spørgsmål 3,6 3,8 3,6 Hvor kommer jeg 3,3 3,8 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

17 RESULTATER FORDELT PÅ 16 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: 0-4 år Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,4 4,4 4,4 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,5 4,3 4,4 Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 3,5 3,8 Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,3 4,2 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,2 4,1 4,2 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 4,2 4,3 4,2 Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass' overordnede mål 4,3 4,4 4,3 Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,3 4,6 4,4 Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,3 4,2 4,2 Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,8 4,4 4,1 Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 3,1 3,5 3,2 På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 4,1 4,2 4,1 Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,2 3,4 3,3 Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 3,8 3,8 3,8 Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 4,1 4,1 Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,6 3,0 2,8 Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,8 4,3 4,1 Min leder er alt i alt en god leder 3,8 Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,6 4,2 3,8 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 4,3 Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 4,2 Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,6 Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,4 4,1 3,6 Min leder setter klare mål for enheten 3,6 Min leder følger opp at vi når målene våre 3,6 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

18 RESULTATER FORDELT PÅ 17 BAKGRUNNSSPØRSMÅL Hva er din høyeste fullførte utdannelse Universitet og Øvrige Total høyskole: 0-4 år I min enhet er det arbeidsglede 3,5 I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,4 3,6 3,5 I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 4,2 I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,3 3,5 I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,4 4,2 Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,8 4,2 Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 4,3 4,2 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,3 4,4 4,3 Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,8 Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,3 4,3 4,3 Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 4,2 4,2 4,2 Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte Min toppleder er en dyktig strateg Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter Et eksempel på ekstra spørgsmål 3,5 3,6 Hvor kommer jeg 3,5 3,8 < 3,0 < 3,5 < < 4,5 > 4,5

19 KOMMENTARER 18 Alt handler i øjeblikket om ambulancer,måske forståeligt nok,men vi andre hiver altså osse valuta hjem til Virksomhed.Vores køretøjer i ass.afd.bliver ikke skiftet ud,men lappet sammen igen og igen.det er næsten som da man startede i 1973,gamle og udslidte køretøjer til dagens orden. Bedre vedligeholdelse af station samt dens inventar E.v.t motionsrum.det er med til at opretholde sunde og tilfredse redder... Der bør være mulighed for holdlederuddannelse i weekenden. Min stationsleder vil gerne have mig som holdleder, men jeg kan ikke få fri fra mit primære arbejde. Hvis man kunne lave et kursus i weekenderne ville det være godt. Der er lidt mindre tryghed efter udbudsrunden.kunne ønske lidt mere info om hvad Virksomhed forventer om fremtiden lokalt Der er somme tider langt fra det ledelsen fortæller ud af til og det vi gerne vil være med til.. nytænkning,viderudanelse ting der koster lidt for at vi i Virksomhed kan være lidt foran,det er ting som er MEGET svære og komme igemmen med... Det psykiske arbejdsmiljø : Det er ganske simpelt umuligt at få ro om natten, eller for den sags skyld i beredskabstiden, som strækker sig fra til næste morgen kl Der er en ret stor og meget larmende udsugningsmotor, placeret ved soverummene, som starter hver gang et køretøj sendes afsted eller kommer hjem...!! Den larmer løs i flere min. hver gang porten går op. Selv om den absolut ingen effekt har, når et køretøj bakker ind, vækker den mig og mine kollegaer. Og til ingen verdens nytte. Uhensigtsmæssigt og et stressmoment... Portene, hvor lægeambulance og første-ambulancen er parkeret, larmer og runger fuldstændig vildt, når de går op og i. Og soverummene er direkte oppe over. Uhensigtsmæssigt og et stressmoment Og oven i disse to søvn/hvile-forhindringer er der stødt en tredje til pr.1. sep Alle kørsel 1 udkald, til de effektive nattevagter, blir slået med horn og lygter ude på gangen, i opholdsrum samt køkkenet, HELE NATTEN. Alle, stort set uden undtagelse, har fortalt mig at de også vågner og registrerer den velkendte alarmtone, som i min bevidsthed altid har betydet 'op og afsted makker'...har talt med VC om problemet, men det kræver at alle effektive,hver aften ringer op til VC og fortæller hvor de opholder sig henne...det virker ikke. Uhensigtsmæssigt og et stressmoment.. Jeg vil meget gerne bidrage med idéer og løsningsforslag, i samarbejde med en repræsentant fra hvert døgnhold.og stationens sikkerhedsrepræsentant. Det kan faktisk kun blive bedre ;-) mvh.verner p Jeg mener dette er den bedst fungerende afdeling jeg har været i, og jeg har snart 33 års ancinitet, så det fortæller vel lidt :-) Jeg synes ikke så godt om den nye elev vagt som vi elever er begyndt at køre. Det er forkert kun at skulle køre dagvagter og der er stor mulighed for at det bliver ene sygeture vi kører. Det vil give et forkert billede af hvordan ens arbejde vil være når vi er færdig udlærte. Det er muligt at det er bedre for dem på den nye udannelse med denne vagtplan, men for os på den gamle med mange uger på stationen synes jeg godt vi kunne køre en anden vagt.

20 KOMMENTARER 19 Svært at bedømme den nærmeste leder, da han er så ny på stationen Vores ledere har ikke hår på brystet, til at de ting som burde laves bliver lavet. Der bliver parkeret møg beskidte biler i garagen, selv om der er effektive vagter der ikke laver noget i 2-3 timer. Der er møg beskidt på stationen, selv om der til tider er masser af redder der kun sidder og snakker og drikker kaffe.

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport

MU 2014. Totalrapport. Antall besvarelser: 113. Norsk Kulturråd. Svarprosent: 87% Totalrapport Antall besvarelser: 113 MU 2014 Svarprosent: 87% HOVEDOMRÅDER 01 Grafen nedenfor viser enhetens samlede resultater på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Hver temaområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten Knowledge creating results--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366)

AMUS 2011. St. Olavs Hospital HF. Svarprosent: 76% (5601/7366) AMUS 2011 St. Olavs Hospital HF Svarprosent: 76% (51/7366) Om undersøkelsen Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 8. mars - 23. mars 2011 Data er innsamlet delvis elektronisk og postalt I alt har

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg VEDLEGG Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg Vedlegg 2: Modell for kundeorientert strategi Vedlegg 3: Spørreskjema til ansatte ved Britannia Hotel Spørreskjema til ansatte

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen RESULTATER 2015 Medarbeidertilfredshet i organisasjonen RESULTATER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og svar... 4 2. Resultater...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren

Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren Resultatmåling, ledelse og styring i finanssektoren Funn for finanssektoren og øvrige bransjer basert på YS Arbeidslivsbarometer 2014 Ingar Brattbakk og Eivind Falkum Presentasjon ved Ingar Brattbakk,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007

Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Når kunnskap gir resultater--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Rapport Januar 2008 Rambøll Management AS Hoffsveien 21-23 Skøyen N-0213 Oslo Norge

Detaljer

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Rapportspesifikasjoner Antall gjennomførte 6 Antall inviterte 6 Svarprosent 100% INNHOLD Innhold Overblikk 3 5 Omdømme Arbeidsoppgaver

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 258 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 35% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus

Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Ortopedisk poliklinikk, Haugesund sjukehus Rapport laget: 18.feb.21 Undersøkelsesperiode: 12.nov.214-28.feb.21 Grupper: Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 21 Matrise-spørsmål Spørsmål 1. Snakket

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

Identitet og meningsskaping i ungdomskulturen. Ved førsteamanuensis, dr. polit. Willy Aagre

Identitet og meningsskaping i ungdomskulturen. Ved førsteamanuensis, dr. polit. Willy Aagre Identitet og meningsskaping i ungdomskulturen Ved førsteamanuensis, dr. polit. Willy Aagre To hovedformer for kulturelle orienteringer blant unge: Den allmennkulturelle orienteringen Den ungdomskulturelle

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 2 124 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik FIRST LEGO League Mo i Rana 2012 Presentasjon av laget Korgen Lego Locos Vi kommer fra KORGEN Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 10 gutter. Vi representerer Korgen sentralskole

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Rapport. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Rapport Medarbeiderundersøkelsen 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Spørreundersøkelsens formål og fokus 1 1 1.2 Undersøkelse blant statsansatte 1 1.3 Innsamlingsmetode

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen Gruppearbeid Oppsummering med skisse

Detaljer

Arbeidslag for brukerundersøkelser. Kulturskolen. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

Arbeidslag for brukerundersøkelser. Kulturskolen. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 Arbeidslag for brukerundersøkelser Kulturskolen Brukerundersøkelse 2014 Side 1 19.01.2015 Brukerundersøkelse i kulturskolen 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg kommunes

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer