Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap"

Transkript

1 Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap

2 Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde. Tjenestesamarbeidet på lønn/regnskap gjelder for kommunene Malvik, Selbu, Tydal og Stjørdal. Tjenesten er organisert med fakturabehandling i Tydal, lønn i Selbu, kommunal fakturering/innfordring og regnskap på Stjørdal. Til sammen utføres lønn/regnskapstjenester for 16 selskaper. Sentrale aktiviteter i : Det er gjennomført 2 fellessamlinger i løpet av året for hele enheten. Den første ble gjennomført i Hegra over 2 dager i mai. Den andre samlingen var en endagssamling i Tydal i november. På begge samlinger har vi arbeidet med virksomhetsplan. Dette arbeidet vil fortsette i Fakturamottaket i Tydal har fra også hatt ansvaret for skanning av fakturaer til fellesråd og sokn. I den forbindelse har man også bistått disse med opplæring. Visma Enterprise ble innført i mars og april. Dette er en ny versjon av våre fagsystemer innen lønn, regnskap, innfordring og fakturabehandling. IT- programmer for Malvik kommune og Malvik kirkelige fellesråd ble i ført tilbake til en It- plattform i Malvik kommune. Dette medfører at vi nå arbeider mot 2 ulike tilkoblingspunkter for våre systemer. Vi har ansvaret for regnskap for 16 selskaper og lønn for 9 selskaper etter at det kommunale foretaket i Malvik ble avsluttet fra Det er satt i gang prosesser med å ta i bruk flere sidesystemer til lønnssystemet (effektivisering). Dette gjelder elektroniske reiseregninger (travel expence), nytt timeregistreringssystem for skoler og barnehager (Oppad). Ingen av disse systemene brukes pr aktivt. Pr i dag er det Stjørdal kommune er kommet lengst i arbeidet med å innføre dette. E-bilag er innført som en tilleggsmodul til regnskapssystemet. Vi har innført ocr- kid på ytterligere 8 av våre småselskaper slik at antallet manuelle registreringer av innbetalinger er redusert ytterligere. Leder Torstein Skulbørstad sa opp sin stilling pr , og slutter i stillingen pr Personal Vi har nå snart vært i drift i 3 år, og mye begynner å falle på plass. Enheten har 25 ansatte inklusive leder. Dette utgjør 22,5 årsverk herav 3 årsverk på fakturabehandling (Tydal), 7,5 årsverk på lønn (Selbu), 4 årsverk på kommunal fakturering/innfordring (Stjørdal) og 7

3 årsverk på regnskap (Stjørdal). I tillegg kommer et årsverk for leder. Alle er ansatt i Stjørdal kommune. I forhold til ressurssituasjonen ved enheten har vi en del utfordringer, spesielt i perioder av året. For regnskap er utfordringen størst i forbindelse med årsoppgjøret (desember- februar). I den perioden blir det nødvendigvis en god del overtid. Lønnsenheten har i som de foregående år, hatt en del overtid. Lønnsenheten har store utfordringer i perioder av året. I perioden januar - februar er det hektisk i forbindelse med oppstart av nytt år og avslutning av gammelt år). I perioden mai august er det hektisk i forbindelse med ferieavvikling og at det er mange ny ansettelser i spesielt skoler og barnehager fra I perioden novemberdesember handler arbeidet til en stor grad om lønnsoppgjør og årsavslutning. Det er vanskelig å unngå overtid i disse periodene. Forhåpentligvis kan det at leder i 2011 skal ha kontorsted i Selbu avhjelpe dette noe. For å få til endringer (effektivisering) er vi avhengig av samarbeid med alle våre selskaper og kommuner i forhold til å ta i bruk systemer som kan avlaste det manuelle arbeidet. Det er en stor utfordring at alt for mange bilag ikke kommer inn til de frister som er satt. Både lønn, regnskap og fakturamottaket bruker mye tid på å purre opp arbeid som ikke er gjort tilstrekkelig godt ute på enhetene, eller arbeids som ikke blir gjort til rett tid. Fakturamottak har fått ansvar for 4 nye selskaper uten utvidelse i bemanning. Sykefraværet er lavt, og i var det på kun 2%. Alle avdelinger preges av godt arbeidsmiljø, og de ansatte har i lagt ned en kjempeinnsats for å levere gode tjenester til de selskaper vi skal betjene. Økonomi Budsjett og regnskap er ført på ansvarsområde 830 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Resultatmessig er det kun mindre avvik mellom budsjett og regnskap. Regnskap 2009 Budsjett Regnskap Avvik regnskapbudsjett Art 10 Lønn/ sos utg 1) 3) Art 11/12 Kjøp av varer og tjenester Art 13 Kjøp av tjenester fra andre Art 14 Overføringer Sum utgifter Art 16 salgsinntekter Art 17/19 Refusjoner/renter Sum inntekter Netto

4 Kommentarer til regnskapet 1) 2) 3) Utbetalt kr 259 i overtidsgodtgjørelse. De største postene er portoutgifter kr 454 (lønnslipper utgjør kr. 133 ) og husleie kr 584. Samt kostnader til finansforvaltning med kr Reduserte lønnskostnader i skyldes endring i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Kontorsted er grunnlaget, og da er arbeidsgiveravgift lavere for ansatte i Selbu og Tydal. Dette ble innført i. Lønnskostnadene i ble lavere enn i 2009 også når man tar i betraktning lønnsoppgjøret. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er gjort i forhold til vedtak 41/08 i AU. Øvrige selskaper er fakturert i forhold til medgått tid. Lønnstjenesten Regnskapstjenesten Totalt Tydal Selbu Malvik inkl eiendom Stjørdal Øvrige fakt. Tjenester 766 Diverse 552 Sum Resultatvurdering Tjenestene som Værnesregionen lønn og regnskap leverer, har sikret samling av kompetansen i våre enheter. Det har også gitt reduksjon i sårbarhet og kvaliteten på den jobben som gjøres er god. har vært et år preget av høy aktivitet, periodevis stort arbeidspress og mange utfordringer. Vi er i gang med flere spennende utviklingsprosesser, og mener selv vi har levert gode produkter til våre tjenestemottakere. Lønnsenheten har nok også i hatt noe for lite bemanning. Det har gitt en god del overtid. Vi kan utvikle og forbedre oss på flere områder. - Redusere sårbarhet:

5 Ved at flere ansatte kan arbeide med flere av våre selskaper og kommuner. I dag er nok de fleste litt for låst mot et hovedselskap. - Kompetanseutvikling: Våre enheter har høy kompetanse. En utfordring er å sikre at kompetansen blir videreformidlet til flest mulig personer. Vi har i dag nøkkelpersoner på alle enheter, og deres kompetanse må videreformidles til flere personer for å redusere vår sårbarhet. Et eksempel på dette er i forhold til årsoppgjøret. - Effektivisering: Effektivisering må skje gjennom et tett samarbeid med de selskaper og kommuner vi skal yte tjenester for. Alle kommuner og selskaper har et forbedringspotensial i forhold til kvaliteten på de bilag og dokumenter vi mottar. Ofte er ikke kvaliteten tilfredsstillende i forhold til de krav, rutiner og føringer som foreligger. Det å overholde tidsfrister er viktig. Både regnskap, lønn og fakturamottak må bruke mye tid på å purre opp oppgaver som ikke blir gjort på en tilfredsstillende måte. Et viktig virkemiddel for å få til forbedringer på disse områdene, er å skape en god dialog mellom kommune/ selskap og Værnesregionen lønn/ regnskap. Effektivisering kan vi også oppnå ved at flere av våre kommuner/ selskaper starter planleggingen og tar i bruk av sidesystemer, spesielt innen fagområdet lønn. I samarbeid med kommuner og andre selskaper skal vi bli enda bedre i forhold til å etterleve grunnlaget for det interkommunale samarbeidet i tiden framover.

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Felles økonomitjenester. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner

Felles økonomitjenester. Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner K3 samarbeidet Felles økonomitjenester Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner Prosjektgruppe økonomi - i samarbeid med Ole Kristian Severinsen Sessan Consult AS PB felles okonomitjenester 070208 Side

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN 2014-2017 Innhold Formål og prosess... 3 1. Regnskapsrevisjon... 4 1.1. Mål... 4 1.2. Etter- og videreutdanning... 5 1.3. Kurs og annen faglig oppdatering... 5 1.4. Nyansatte...

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer