Årsrapport Værnesregionen barneverntjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem kommuner. Sentrale aktiviteter i : Frosta kom med i tjenesten fra 1.mai-10 og i den forbindelse hadde tjenesten en fellessamling over to dager i Meråker. Vi har utarbeidet en PowerPoint presentasjon som vi har presentert i skoler, barnehager og helsestasjoner. Vi har fått eget telefonnummer/sentralbord og mailadresse til tjenesten. Vi har i den forbindelse tilsatt 50% sekretær og skal være lettere tilgjengelig for brukere og samarbeidsparter. Vi er med i prosjektet folk i fokus, satsing i Stjørdal kommune som handler om nærvær og fravær fra jobb og arbeidsmiljø. Vi har med Friskgården som veileder i prosjektet. Stor medarbeiderundersøkelse som ble gjort ved oppstart viser en tjeneste som skårer 95% på jobbtilfredshet og jobbengasjement og 100% fornøydhet med ledelse. Alle trives på og med jobben Fagutvikling: Vi har tatt i bruk akuttmøte som metode i saker hvor det kreves akutt handling fra barnevernet. Metoden inkluderer familie og nettverk og selv om vi ikke greier å forhindre flytting er det stor besparelse for tjenesten og berikelse for barnet dersom familien kan bistå. Personal hadde ved utgangen av 18,8 stillinger og 24 ansatte. Flere går i redusert stilling og vi har tre langtidssykmeldte som vi har vikarer for. Alle stillingsressurser er besatt. Tjenesten har sykefravær på 11%. 8,5% er langtidsfravær. Vi har fokus på tilstedeværelse i prosjektet folk i fokus som vi er med på. Det høye aktivitetsnivået med saker i tjenesten har ført til at mange opparbeidet seg mye tid som skal avspaseres. Stort dilemma når presset pågår over tid med mange måoppgaver og det blir vanskelig med avspasering. Tjenesten har tre i videreutdanning, en i veiledningsmetodikk og to i tverrfaglig utdanning i psykisk helsearbeid. Vi har som mål å ha minimum to i videreutdanning til enhver tid.

3 Økonomi (alle tall i tusen) Stjørdal for Funksjon 244, barneverntjeneste Art 1271, juridisk bistand Funksjon 251, Flipover Funksjon 251, bvtiltak i familien Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien Sum Stjørdal har et avvik på totalt mellom budsjett og regnskap for. for sammenlignet med viser en økning på Funksjon 224 viser et merforbruk på som skyldes stor økning i bruk av juridisk bistand. Funksjon 251 viser et merforbruk på 414 som skyldes at flere barn får tiltak i hjemmet og økning i bruk av MST og FFT som er statlige tiltak vi betaler for. Som igjen kommer av tunge saker med ungdom og rus hvor vi forsøker å unngå plasseringer. Funksjon 252 viser et merforbruk på som skyldes 14 flere plasserte barn i enn i. Meråker for Funksjon 244, barneverntjeneste Art 1271, juridisk bistand Funksjon 251, Flipover Funksjon 251, bvtiltak i familien Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien Sum Meråker har et avvik på totalt for sammenlignet med viser en økning på Det har vært lavere aktivitet i kommunene enn i de øvrige kommunene i Værnesregionen.

4 Frosta fra 1.mai Funksjon 244, barneverntjeneste Art 1271, juridisk bistand Funksjon 251, Flipover Funksjon 251, bvtiltak i familien Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien Sum Frosta ble med fra 1.mai og hadde kun budsjett for funksjon 244. Tydal Funksjon 244, barneverntjeneste Art 1271, juridisk bistand Funksjon 251, Flipover Funksjon 251, bvtiltak i familien Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien Sum Tydal har et avvik på totalt et skyldes økt aktivitet på funksjon 251 og 252. Vi hadde heller ikke budsjett på 252. for sammenlignet med viser en økning på Økningen på 244 skyldes endring i fordelingsnøkkel fra 1.juli som førte til større andel fellesutgifter for Tydal. Selbu Funksjon 244, barneverntjeneste Art 1271, juridisk bistand Funksjon 251, Flipover Funksjon 251, bvtiltak i familien Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien Sum

5 Selbu har et avvik på totalt et skyldes store utgifter til juridisk bistand og økte utgifter til plasserte barn (3 flere plasserte). for sammenlignet med 2008 viser en økning på Sum IKS Funksjon 244, barneverntjeneste Art 1271, juridisk bistand Funksjon 251, Flipover Funksjon 251, bvtiltak i familien * * Funksjon 252, bvtiltak utenfor familien * * Sum uten Frosta * * *Frosta med i regnskap, men ikke i budsjett. Tjenesten har et avvik på funksjon 244 på et skyldes økte utgifter på juridisk bistand. Vi hadde budsjetter med og får der et merforbruk på Sammenlignet med regnskap for er økningen på Det store avviket på funksjon 252 på skyldes flere plasserte barn. Dette henger også sammen med økte utgifter til juridisk bistand. Tjenesten er avhengig av å bruke advokat i saker som skal behandles av fylkesnemnd eller som skal behandles i tingrett. Nøkkeltall fra SSB (tall i parantes viser totalt antall barn 0-17 i kommunen) Tabellen viser også regnskapstall for tre siste år. Tydal 2008 Antall meldinger inn Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Stillinger pr.1000 barn ,0 6,1 5,8 Andel barn m/barneverntiltak 2,3 (172) 6,1 (165) 6,4(171) stall

6 Selbu 2008 Antall meldinger inn Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet(251) Barn med tiltak utenfor hjemmet(252) Stillinger pr.1000 barn ,6 2,6 2,9 Andel barn m/barneverntiltak 5,6 (887) 5,4 (882) 5,7(863) stall Frosta 2008 Antall meldinger inn 32 Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet(251) Barn med tiltak utenfor hjemmet(252) Stillinger pr.1000 barn ,2 3 Andel barn m/barneverntiltak 7,9 (604) 8,4 (610) 8,9(596) stall Meråker 2008 Antall meldinger inn Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Stillinger pr.1000 barn ,1 3,3 3,5 Andel barn m/barneverntiltak 6,6 (518) 6,6 (512) 7,7(509) stall

7 Stjørdal 2008 Antall meldinger inn Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet(251) Barn med tiltak utenfor hjemmet(252) Stillinger pr.1000 barn ,6 1,7 1,9 Andel barn m/barneverntiltak 3,5 (5 343) 4 (5 421) 4,5(5 496) stall Resultatvurdering er nå en godt etablert barneverntjeneste med høy faglig kompetanse og med god kvalitet på arbeidet som blir gjort. Vi opplever stor respekt og god respons fra våre samarbeidsparter. Tjenesten arbeider systematisk og godt, noe som leder får mye tilbakemelding om. Tjenesten vurdert etter resultatmål i virksomhetsplan viser at vi har klart å holde riktig faglig fokus og samtidig vært en god samarbeidspart og ivaretatt et godt arbeidsmiljø. Tjenesten har vært offensiv mot samarbeidspartnere og har snart besøkt alle skoler og barnehager i alle kommunene med informasjon om tjenesten og alle har fått sin faste kontaktperson. Vi har også laget, og er i gang med å distribuere, brosjyrer som et hjelpemiddel til offentlige samarbeidspartnere som melder bekymringer til oss. Vi har hatt en stor økning i nye saker inn til tjenesten. 280 meldinger inn i tjenesten gikk til undersøkelse mot 247 i og ved årets slutt var det 82 barn som ventet på konklusjon av undersøkelsen. Vi opplever også en stadig tyngre og kompleks problematikk i sakene. Vi har flere ungdommer med rusproblematikk som krever tunge tiltak som MST (familie- og nærmiljøbasert tiltak fra BUFetat for ungdom år med alvorlige atferdsproblemer) eller institusjonsplassering. Vi har fått en ny gruppe bekymringssaker der skilte foreldre er i så stor konflikt at barna blir skadelidende. Dette er såkalte ressurssterke foreldre som krever svært mye av oss. Vi har plassert 23 barn dette året mot 10 i. Dette er saker som tar mye ressurser, både økonomisk og personell, noe som kommer til utrykk i fristoverskridelser på undersøkelser og på overskridelser i budsjetter. Vi er ikke fornøyd med at vi ikke greier lovpålagte frister og krav og ser fram til å få styrket tjenesten med nye medarbeidere ved fordeling av øremerkede statlige midler.

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 22.06.2009 45/09 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune.

Detaljer

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016 Barnevernplan Ringsaker kommune 2012 Periode 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mandat... 3 3 Plangruppa... 3 4 Plangruppas arbeid... 4 5 Sentrale dokumenter... 4 6 Mål for planen... 5 7 Befolkningsutvikling...

Detaljer

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak.

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak. Dato: 17. november 2010 Byrådssak 1004/11 Byrådet Søknad om øremerkede stillinger til barneverntjenesten ALHO SARK-4530-200904407-68 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2011 settes det av 240 millioner

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE

BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERNET I KRISTIANSUND KOMMUNE - KVALITET OG RESSURSBRUK Forvaltningsrevisjonsrapport April 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Verdal, 31.august 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune Kvalitet, bemanning og ressursbruk Barneverntjenesten Rapport Februar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Årsrapport for Barnehageenheten 2010

Årsrapport for Barnehageenheten 2010 Årsrapport for Barnehageenheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Brukere / innbyggere 2 2.1. Tiltak / handlingsplan 4 3. Medarbeidere 4 3.1. Resultat i forhold til mål 4 3.2. Tiltak

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer