Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt nr.406. Prosjekt nr.405"

Transkript

1 SAK 9/2013: Budsjettforslag for gangs behandling. Budsjett 2014 Fordelings- Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol TOTALT nøkkel Budsjett 2013 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 2441 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Prinsipp for utgiftsdeling Fordeles etter fordelingsnøkkel nr.406 nr.405 nr.403 nr.404 nr.401 nr Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning SUM Barneverntiltak i familien Egendekning SUM Barneverntiltak utenfor familien Egendekning SUM SUM BUDSJETT PR. KOMMUNE OG TOTALT SAMMENLIGNINGSTALL: samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn Regnskap 2012 Budsjett framlegg til budsjett 2014 Endring i forhold til budsjett framlegg til budsjett 2014 etter reduksjon 2441 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Kjøp tenester advokat / psykolog * SUM Barneverntiltak i familien SUM Barneverntiltak utenfor familien SUM SUM BUDSJETT TOTALT

2 ÅL KOMMUNE: Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Endring fra 2013 til 2014 Endring i % ,22 % ,27 % ,35 % ,00 % TOTALT: ,29 % HOL KOMMUNE: ,55 % ,41 % ,16 % ,71 % TOTALT: ,08 % GOL KOMMUNE: ,55 % ,24 % ,23 % ,28 % TOTALT: ,61 % HEMSEDAL KOMMUNE: ,77 % ,45 % ,39 % ,59 % TOTALT: ,39 % NES KOMMUNE: ,67 % ,67 % ,9 % ,47 % TOTALT: ,71 % FLÅ KOMMUNE: ,46 % ,00 % ,33 % ,19 % TOTALT: ,26 %

3 KOMMENTARER TIL TJENESTE 2441 Barnevernteneste (fordeles etter fordelingsnøkkel) FORDELINGSNØKKEL 2014: Flå 4,20 % Nes % Gol 21,67 % Hemsedal 11,40 % Ål 26,13 % Hol 21,67 % Vi reduserer budsjettet til barnevernteneste (, lønn m.m.) med kr sammenlignet med LØNN: Lønn til tiltakskonsulenter er flyttet til tjeneste 2511 i budsjettet. Tilskudd fra Fylkesmannen til en stilling som spesialkonsulent er lagt inn i budsjettet. Lønn er lagt inn med reel lønn etter lønnsøkning , totalt 21,8 årsverk på tjeneste Det er lagt inn 4 % i lønnsøkning (estimat) fra Fast godtgjørelse for beredskapsvakt (barnevernvakt) økes med 4 % til kr ,- pr. uke. ANDRE POSTER: Husleie økes med kr (felleskostnader). Annonseutgifter, stillingsannonser økes med kr IT-utstyr og annet utstyr økes med kr Kjøp, leige og leasing av transpostmidler reduseres med kr KOMMENTARER TIL TJENESTE 2441 Kjøp tjenester advokat / psykolog Vi øker budsjettet til kjøp tjenester advokat / psykolog med kr sammenlignet med På grunn av mange plasseringer det siste året må vi regne med at kostnader til advokat og psykologisk sakkyndige øker. KOMMENTARER TIL TJENESTE 2511 Barneverntiltak i familien Vi øker budsjettet til med kr sammenlignet med Lønnskostnad til tiltakskonsulenter (2 årsverk) er lagt inn på tjeneste 2511 i budsjettet og er fordelt etter fordelingsnøkkel. Tilskudd fra Fylkesmannen til en stilling som tiltakskonsulent er lagt inn i budsjettet. Kostnader til kjøp av tjenester (veiledning m.m.) er redusert til et minimum da vi i stor grad bruker egne ansatte til å jobbe med tiltak. Kjøp fra staten (egenandel MST / MAT / PMTO, Bufetat) økes med kr Kostnad til lønn og andre oppgavepliktige godtgjørelser er redusert med kr Vi har tatt utgangspunkt i gjeldende oppdragsavtaler når vi har satt opp budsjettet. Andre tiltak (hjelpetiltak i hjemmet) er redusert med kr

4 KOMMENTARER TIL TJENESTE 2521 Barneverntiltak utenfor familien Vi øker budsjettet til med kr sammenlignet med Gjeldende oppdragsavtaler, regnskapstall pr samt endringer som vi pr. d.d. er klar over, er lagt til grunn for budsjettpostene. Antall barn med kostnader til barneverntiltak utenfor hjemmet har økt med 8 barn siden vi la budsjettet for Årlig kostnad pr. barn med barneverntiltak utenfor hjemmet tilsvarer omtrent den kommunale egenandelen på kr ,- pr. måned. Når vi nå har 8 flere barn med barneverntiltak utenfor hjemmet tilsier dette en økning på ca. kr FORSLAG TIL VEDTAK første gangs behandling i møte 14/6: Budsjettforslaget for 2014 godkjennes med en totalramme på kr ,- og etter den kommunevise fordelingen som framgår av tabellen i denne saken. Av dette utgjør kr fellesutgifter/ på tjeneste 244 (fellesutgifter kr og advokat/psykolog kr ). VEDTAK første gangs behandling i møte 14/6: Budsjettforslaget for 2014 skjæres ned med 1,5 % på tjeneste «244 Fellsutgifter» og med 1,5 % på faste lønnsutgifter (til tiltakskonsulentene) på tjeneste «251 Barneverntiltak i hjemmet». Nytt justert budsjettforslag legges fram i nytt møte i styringsgruppen den 16/ K OMMENTARER TIL ENDRINGENE ETTER 1. GANGS BEHANDLING: Tjeneste 244 er redusert 1,5 % av kr (første framlegg til budsjett:, lønn m.m). Hele reduksjonen på kr ,- er tatt på lønnsposten. På tjeneste 251 er lønnskostnad til tiltakskonsulenter er redusert med 1,5 % av kr (første framlegg til budsjett - lønnskostnad tiltakskonsulenter). Posten er redusert med kr FORSLAG TIL VEDTAK 2. GANGS BEHANDLING (16/8-2013): Budsjettforslaget for 2014 godkjennes med en total ramme på kr ,- og etter den kommunevise fordelingen som framgår av tabellen i denne saken. Av dette utgjør kr fellesutgifter/ på tjeneste 244 (fellesutgifter kr og advokat/psykolog kr ). VEDTAK (16/8-2013): Budsjettforslaget for 2014 godkjennesmed en total ramme på kr ,- og etter den kommunevise fordelingen som framgår av tabellen i denne saken. Av dette utgjør kr fellesutgifter/ på tjeneste 244 (fellesutgifter kr og advokat/psykolog kr ). Det skal utarbeides en tekstdel for hver kommune som forklarer økningen i utgiftene fra 2013 til Tidlig høst 2010 vedtok rådmannsutvalget en overgangsnøkkel på fordeling av fellesutgiftene i barnevernet. Denne fordelingsnøkkelen har blitt brukt hvert år siden - også for budsjettet for I løpet av vårhalvåret 2014 skal rådmannsutvalget ta saken om fordelingsnøkkel opp til

5 grundig vurdering før budsjett for 2015 utarbeides. Den opprinnelig vedtatte fordelingsnøkkelen som framgår av samarbeidsavtalen skal vurderes opp mot overgangsfordelingsnøkkel samt andre nye fordelingsnøkler. TILLEGGSKOMMENTARER UTARBEIDET ETTER 16/ SOM FØLGE AV VEDTAK: FLÅ KOMMUNE: Økningen på kr (9,26 %) skyldes: Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Det er en økning på 1 barn som er plassert i fosterhjem. I 2013 hadde Flå 3 barn i fosterhjem og når budsjettet for 2014 ble lagt, er dette økt til 4 barn. NES KOMMUNE: Økningen på kr (4,71 %) skyldes: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» med kr på grunn av forventet økning til advokatutgifter som følge av saker i fylkesnemnd og tingrett. Økning på tjeneste «251 Barneverntiltak i familien» med kr på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. I tillegg er lønnskostnader til tiltakskonsulenter ført her. Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Det er en økning på 1 barn som er plassert i fosterhjem. I 2013 hadde Nes 12 barn i fosterhjem og når budsjettet for 2014 ble lagt, er dette økt til 13 barn. GOL KOMMUNE: Økningen på kr (26,61 %) skyldes: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» med kr på grunn av forventet økning til advokatutgifter som følge av saker i fylkesnemnd og tingrett. Økning på tjeneste «251 Barneverntiltak i familien» med kr på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. I tillegg er lønnskostnader til tiltakskonsulenter ført her. Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Det er en økning på 7 barn som er plassert i fosterhjem. I 2013 hadde Gol 12 barn i fosterhjem og når budsjettet for 2014 ble lagt, er dette økt til 19 barn. HEMSEDAL KOMMUNE: En nedgang på kr (minus 3,39 %) skyldes: Reduksjon på «244 Advokat/psykolog» fordi vi ikke kjenner til nye saker i fylkesnemnd og tingrett. «251 Barneverntiltak i familien» er redusert på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien.

6 ÅL KOMMUNE: En nedgang på (2,29 %) forklares slik: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» på grunn av saker som skal behandles i fylkesnemnd og tingrett. Samtidig som «251 Barneverntiltak i familien» er redusert på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. Denne reduksjonen er større enn utgiftsøkningen på 244. Selv om det forventes nye plasseringer i Ål som følge av fylkesnemndsbehandling, så er det samtidig avsluttet fosterhjemsplasseringer slik at kostnaden blir uendret. HOL KOMMUNE: Økningen på kr (6,08 %) skyldes: Økning på tjeneste «244 Advokat/psykolog» med kr på grunn av forventet økning til advokatutgifter som følge av saker i fylkesnemnd og tingrett. Økning på tjeneste «251 Barneverntiltak i familien» med kr på bakgrunn av oppdragsavtaler/vedtak på barn som har hjelpetiltak i familien. I tillegg er lønnskostnader til tiltakskonsulenter ført her. Økning på tjeneste «252 Barneverntiltak utenfor familien». Hol er i en spesiell situasjon siden det er en reduksjon på 1 barn fra 18 barn i 2013 til 17 barn når vi la budsjettet for Dette skyldes at 3 av barna som ble plassert i 2012, har blitt dyrere plasseringer enn det som var forventet når vi budsjetterte for 2013.

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

For Sandefjord kommune, 2009

For Sandefjord kommune, 2009 Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager For Sandefjord kommune, 2009 Trond Erik Lunder og Audun Thorstensen TF-notat nr. 23/09 TF-notat Tittel: Gjennomgang

Detaljer

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08

Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste, Barne- og familietjenesten, pr 31.10.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 Driftskomiteen 03.12.08 Formannskapet 17.12.08 Regnskapsrapport Levanger barneverntjeneste,, pr 31.10.08 - TMO Barnevernets målsetting og oppgaver

Detaljer

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Regionråd DA Gabnietid Storfjoid Kiflard Slykr." Nofdrekl CI-;() T Til Eierkommunene MELDING OM VEDTAK NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 05-2014 STED: Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet TIDSPUNKT: 2. september 2014

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Verdal, 31.august 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune.

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 78/2014 21.08.2014 Kommunestyret 09.10.2014 Økonomisk

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007

BRANNVESENET SØR-ROGALAND, SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR REGNSKAPSÅRET 2007 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Kryssref. Saksbeh. : 200803844 : E: 145 M80 : 200802197 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.06.2008 75/08 BRANNVESENET

Detaljer