Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN"

Transkript

1 Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

2 Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8 (4,5) millioner Lønn 78 (76) millioner * Kjøp varer/tjen. Investeringer 30 (26) millioner * Bruk av premiefond i KLP til dekning av pensjonskostnader påvirker disse postene. 5,7 (3,6) millioner

3 Nøkkeltall ABBV 2010/ Mill ,5 5,7 3,6 0 Samlede utgifter Overføringer Salgsinntekter Bruk av fond Lønn Kjøp av varer og tjenester Investeringer

4 Resultater 2010 fort. 4 eldre kvinner branndøde i Asker og Bærum Reddede verdier > millioner - tapt ca 87 mill. Sykefraværet 4,1 % To nye feierleverandører (Sigurd Giske i Asker) Feiertjenesten friskmeldt i ny revisjonsrapport fra Bærum Mulighetsstudie ny brannstasjon er utsatt Nytt nødnett har gitt utfordringer på økonomi, bemanning, inntekter, kvalitet, arbeidsmiljø

5 Resultater 2010 fort. Reduksjon av antall utrykninger fra 4027 til tilsyn (81 % måloppnåelse) Bedre brannsikkerhet for eldre pga samarbeid med hjemmebaserte tjenester Nesten 1300 (1000 i 2009) 5-åringer har fått brannvernopplæring Ca 4000 (5000 i 2009) skolebarn har deltatt på skoleundervisning Mange tusen på åpen dag Over 5700 (4400 i 2009) kursdeltakere

6 Rammebetingelser - økonomi Avtaleverk som gir dyre lønnsoppgjør Ikke AFP-garanti pga stæraldersgrense må ha stort premiefond 2008, 2009 og 2010 uten økning i overføringer Har brukt 11,2 mill kr fra fond i samme periode Sparer eierne for 17 mill. kr ved inntektsbringende arbeid

7 Øvrige - rammebetingelser 114,2 årsverk Minimumsbemannet 3 brannstasjoner som kommunene eier Korte utrykningsavstander 7 min i snitt til bygningsbranner Egen 110-sentral Delvis stengt øvingsanlegg på Isi Brannbåt på Veritas

8 Utfordringer nasjonale mål St.meld.nr. 35 Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier

9 Utfordringer for brannvesenet i Asker og Bærum Omsorgstrengende hjemmeboende Nytt nødnett er ennå dyrere og mer krevende enn antatt (stjeler ressurser) * Ny brannstasjon på Fornebu ** Savner reservelift Kostbar utbedring Isi (2mill?) */** Se egne foiler

10 Nytt nødnett = nye kostnader Kr for hver operatørplass (3) = Kr for hver radioterminal (54) = Linjeleie = Brann Driftsorganisasjon = * Sum: = * Kun anslag kan bli endret når DNK overtar driften

11 Ny brannstasjon på Fornebu Estimerte driftskostnader: 1 nytt vaktlag (20 personer * ) Husleie (3775m 2 a kr. 560) Andre driftskostnader Sum 14 mill. 2,1 mill. 0,5 mill. 16,6 mill.

12 Ny brannstasjon på Fornebu Estimerte investeringer: Mannskapsbil 5 mill. Røykdykkerutstyr 0,2 mill. Sum: 5,2 mill. * * Bærum Kommune dekker selve byggingen av stasjonen

13 Utfordringer 2011 forts. Øke handlingsrommet igjen ved å bygge opp disposisjonsfondet Bevare det gode arbeidsmiljøet under større arbeidspress Ikke miste fokus fra primæroppgavene Administrere smartere

14 Hvordan ivaretar selskapet sitt samfunnsansvar? Samfunnsansvar er vår primeroppgave gjennom lov, forskrift (detaljert) og brannordning Tett dialog med andre nødetater Vårt mål er å hjelpe Billigere brannvesen for innbyggerne

15 Selskapets etiske retningslinjer Brannfolk og feiere har vandelsattest Mye fokus på omdømmebyggin g Gode eksempler på høy moral formidles Det skal informeres om bierverv

16 Selskapets varslingsrutiner Ganske gode på HMS- og beredskapsavvik Jobber aktivt med mobbing Har fått en sak fra revisor om fordelsbeskatning Har innskjerpet regler på økonomi

17 Offentlighetsloven All post og mange e-poster journalføres Åpne postlister. Lite "unntatt offentlighet" Lite "konflikt" i forhold til taushetsplikten Er avhengig av et godt samarbeid med media Investeringer "etter boken" ASKER Liker OG BÆRUM ikke BRANNVESEN å IKSbli brukt som "kundeliste" Egen problemstilling rundt nytt nødnett

18 Styrevervregisteret Asker - bare to vararepresentanter Bærum - alle 3 faste medlemmer + en vararepresentant + rep.skap medlem ABBV begge ansatterepresentanter 3 avdelingsledere + brannsjef+ stasjonsmester og bilmester

19 Ivaretakelse av regelverk for offentlig anskaffelse Offentlig anbud renhold bankforbindelse brannbiler pressluftapparater verneutstyr uniformer feiertjenester drivstoff og fyringsolje

20 Ivaretakelse av regelverk for offentlig anskaffelse Innkjøps reglement Stasjonsmester og leder adm., leder beredskap har kurs i offentlige anskaffelser

21 Regnskap 2010/2009 REGNSKAP Budsjett REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Refusjon vedr. feiing (eierkommunene) Andre refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT NB: tabell fortsetter på neste side

22 Regnskap 2010/2009 FINANSPOSTER Renteinntekter Renteutgifter Motpost kalkulatoriske avskrivninger Sum finansposter ORDINÆRT RESULTAT (resultat før interne finansieringstrans.) INTERNE FINANSIERINGSTRANS. Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Brukt til finansiering av utg. i invest. regnsk Sum interne finansieringstransaksjoner REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS Foto: ABBV Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Selskapskontroll 2013

Selskapskontroll 2013 - Asker og Bærum Brannvesen IKS 3/2013 ASKER KOMMUNEREVISJON Asker kommunerevisjon Oktober 2013 Forord Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Asker og Bærum Brannvesen IKS. Kontrollen er

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Materielle tap ved branner skal ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon,

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Medlemskommunene IUA Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013 Rennesøy kommune Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 5 ØVRIGE NØKKELTALL... 22 FELLESTJENESTER...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.2013 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2008 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 1. januar 2002. Eierandelene fordeler seg med Drammen 47,9 %,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer